ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle tennisklubbens årsmelding. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag til vedtektsendring for vedtekter for Stavanger Tennis klubb 7. Behandle innkomne forslag og saker. a. Gullkortet prising b. Oppgraderingsprosjekt 8. Fastsette medlemskontingent. 9. Vedta idrettslagets budsjett og plan. 10. Valg: Styret o Styrets leder og nestleder o 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Revisor Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem Kontroll komité med 2 medlemmer og 1 varamedlem

2 STAVANGER TENNISKLUBB ÅRSRAPPORT 2014 Til årsmøtet i Stavanger Tennisklubb April 2015 Styrets beretning Klubbens virksomhet omfatter aktivitet som idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. Virksomheten er lokalisert i Stavanger kommune. Styret i Stavanger Tennisklubb valgt på årsmøtet i april 2014 er: Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Ole Martinsen Lars Gjerdåker Jan Undem Helge Koll Frafjord Anett Eskeland Hilde Sommerfeldt Pål Jæger-Pedersen Sverre Bjelland Styret har i perioden avholdt månedlige formelle styremøter med unntak av feriemåneder juli/august og desember. Styret har i tillegg gjennomført diverse møter for diskusjon om klubbutvikling, og prioriteringer, ansettelsesprosesser, samt strategisamling sammen med med trenere og stab. Styret har videreført sitt arbeid med fokus på 4 områder som basis for prioriteringer og hva klubben skal kjennetegnes av og disse danner også basis for årsrapporten: Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg Sunn drift finansiell frihet Styret har i 2014 jobbet videre med arbeidet med organisasjonsutvikling og verdigrunnlag som ble startet i Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Stavanger Tennisklubb er Norges største tennisklubb og et av Stavangers største idrettslag. Ved utgangen av 2014 hadde klubben 941 medlemmer. Rundt halvparten av medlemmene er mellom 6 og 19 år, og brorparten av disse har i løpet av 2014 vært aktive enten innenfor tennisskole eller konkurranse/ turneringsgrupper på nasjonalt nivå. Klubben har som mål å være et idrettslag og en arbeidsplass der det råder full likestilling. Klubbens hjemmeside er en viktig informasjonskanal i klubben. Funksjonaliteten for databasert banebestilling fungerer bra, både for Hafrsfjordbanene og Tennishuset. Bruken av Tournament Planner som turnerings-gjennomføringsverktøy er blitt videreutviklet til påmeldings- og planleggingsverktøy og gir en oversikt over alle sportslige

3 resultater gjennom året. I tillegg er Gullkortordningen som gir utvidet og da nærmest gratis spilletid utover betjent åpningstid blitt en suksess og har i praksis økt banekapasiteten betydelig. Trenings- og konkurranseformer som treffer bredt i medlemsmassen, slik som Juvesen (Junior Veteran Senior) turneringen, liga-spill og tennis & tango har vært gjennomført som tidligere år og bidratt til tennismoro på tvers av årskull og generasjoner. Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i klubben vært bra. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. I 2014 ble det gjennomført en questback hvor alle medlemmer ble invitert til å si sin mening om det tilbudet som eksisterer i klubben. Totalt 135 responderte. Svarene på undersøkelsen ble lagt ut klubbens nettside. Sportslig utvikling og nytenkning med høy idrettsfaglig kompetanse. Stavanger Tennisklubb har som mål å bli et skandinavisk kraftsenter. Dette innebærer blant annet at klubben skal tilby et godt aktivitetstilbud sammenlignet med andre ledende skandinaviske klubber. Stor lokal turneringsaktivitet vil være viktig både for å redusere reisevirksomhet og for å ha et godt lokalt turneringstilbud for alle segmenter. Videre ønsker klubben å videreutvikle administrasjonensog trenerstabens idretts- og servicekompetanse. Dette er også et viktig tiltak for å kunne lykkes med å bli et kraftsenter i Skandinavia Lokale arrangementer Stavanger TK er ledende i Norge på arrangementer. Både mht. antall gjennomførte turneringer, men også på den kvalitative gjennomføringen. Vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre slik at vi kan opprettholde vår status som turneringsarrangør og bli ytterligere attraktive. I 2014 ble følgende arrangementer gjennomført: - Norgescup - Juvesen - flere - NM alle klasser - Tennis Europe 14 europacup under 14 år - ITF 18 verdenscup under 18 år - Åpne turneringer flere klasser - Ligaspill - Regionmesterskap alle klasser - Multiturnering - TFO turnering - Tennis & Tango - Mix turnering - Masters (sluttspill for de 8 beste i juniorklassene i Norge) - Grand Prix kr. Største nasjonale premieturneringen i Norge - NM lag junior - Planet turneringer Resultater 2014 Klubbens konkurransespillere gjør stadig fremskritt. Noen har også begynt å markere seg med internasjonale resultater og aktivitetsnivået for de mest aktive i konkurransegruppen er god. Se mer detaljert informasjon under. Januar Vestlandsmesterskapet i Bergen. Nils Tveit Gjerdåker tok andreplass i gutter U12. I jenteklassen U12 vant Ylva Frafjord Landa. I U14 klassen for jenter ble det en hel stavangersk finale mellom Anne Sedberg Myhre og Julia Oftedahl Knoth der Anne vant etter en tre-sets kamp. I U16 klassen for jenter vant Brit Storhaug. U18 gutter ble Johannes Tveit Gjerdåker nummer 3. Herreklassen ble vunnet av Leonard Faa Hviding.

4 Februar NC U16 i Stavanger. Johannes Helgø og Dorthea Faa Hviding vant sine klasser. April Norgesmesterskap 14,16 og 18 og Landsturnering under 12 år - Stavanger. Dette var et stort arrangement for klubben som ble gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. I U12 gutter ble Nils Tveit Gjerdåker nummer 3. I U16 klassen vant både Johannes Helgø og Dorthea Faa Hviding sine klasser. I gutter double U16 vant Johannes Helgø og Markus Anker Sulen. Juni Lagtennis. Det øverste damelaget gjorde en sterk innsats i eliten og spilte seg frem til finale. Der tapte de mot Furuset i en meget jevn kamp. Øverste herrelag klarte å sikre opprykk til elite etter fjorårets forsmedelige nedrykk. I 2015 har vi 2 elitelag som skal kjempe om NM tittel for lag. August Norgesmesterskap under 14, 16, 18 og senior + Landsturnering under 12 år Frogner I mix-double U16 ble Dorthea Faa Hviding og Johannes Helgø Norgesmestere. I singelklassene U16 ble det 3 tredjeplasser. November International week Stavanger. Nok et nytt, stort og omfattende arrangement som ble vellykket på alle mulige måter. Følgende arrangementer gikk av stabelen: Tennis Europe 14, ITF 18, GP og Masters 14, 16 og 18 år. Våre gjorde gode resultater. Markus Sulen gikk helt til semifinale og Hviding og Helgø gikk til kvartfinaler i single. Desember 2014 NM lag Stavanger. Stavanger ble Norgesmester både for piker og gutter. Klubbturer/Gruppeturer 2014: Følgende klubbturer ble gjennomført i 2014: - NC Drøbak/HTK - TE Stabekk - TE Asker - SEB Oslo - NM Frognerparken alle klasser - Vestlandsmesterskapet i Bergen - NC i Bergen Svithun talenter mot toppen (TMT) og toppidrett Høsten 2014 ble det oppstart av TMT i samarbeid med St. Svithun videregående skole. Dette er en fantastisk mulighet for spillere som vil kombinere skole med å utvikle sin tenniskarriere. I 2014 var det 2 spillere i TMT og 3 på toppidrett. I 2015 blir det flere. Tennistreningene for TMT og toppidrettselevene gjennomføres på morgenen mandag, onsdag og fredager. Moderne og tidsriktige anlegg Klubben disponerer i dag 8 innendørsbaner på Tjensvoll og 4 utendørsbaner på Madla. På innendørsbanene er utnyttelsesgraden tilnærmet 100 % innenfor kjernetiden Hafrsfjordbanene holdt bra kvalitet gjennom 2014 og anlegget fremstår i dag som attraktivt, men med for liten kapasitet ble et vesentlig bedre år enn 2013 med hensyn på banekapasitet. I 2014 var det kun ONS i august og eksamensavvikling i mai/juni som reduserte kapasiteten noe ser ut til å få samme banekapasitet som 2014 versus messearrangementer. Ny leieavtale blir underskrevet med Stavanger Kommune i 2015.

5 Et fortsatt viktig arbeidsområde for de kommende år blir planlegging for utviklingen av nytt tennisanlegg på Revheim. Klubbens ambisjon er at dette anlegget må bli både større og bedre enn dages eksisterende anlegg. Styret mener dette vil gi grunnlag for videre sportslig utvikling samtidig som klubben også vil kunne bedre tilbudet til alle medlemmer og gi økt tilhørighet og bedre miljø. Revheim er noen år frem i tid. Derfor er det igangsatt en prosjektgruppe som skal utarbeide og gjennomføre en oppgradering av Tennishuset på Tjensvoll. Uteanlegget på Hafrsfjord vil også bli tatt i betraktning. Sunn drift finansiell frihet Klubbens økonomiske situasjon er god. Aktivitetsnivået i klubben er høyt. Klubben har på en god måte styrt veksten med et balansert inntekts- og kostnadsfokus. Klubbens årsresultat er et underskudd på kr , som er dårligere enn budsjettert. Avvik skyldes hovedsakelig behov for innleie av ekstern hjelp i daglig leders permisjonsfravær. Resultatet er basert på driftsinntekter på kr , driftskostnader på kr og positive finansposter på kr Klubbens balanse er god med likviditetsreserver plassert med meget lav risiko. Hovedpunkter i regnskapet for 2014 målt mot foregående år og budsjett er som følger; Nøkkeltall Endring Faktisk 2013 Budsjett 2014 Faktisk 2014 Avvik mot fjorår Avvik mot budsjett Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Årsresultat Klubbens budsjett for 2015 er vist under. (Detaljert 2015 budsjett i Vedlegg 2): Budsjett Budsjett 2015 Kommentar Driftsinntekter Driftskostnader - Varekjøp Lønn Annen kostnad Avskrivning Driftsresultat Finansposter Årsresultat Styret foreslår å videreføre policy om at bruk av klubbens oppsparte midler knyttes opp mot arbeid for oppgradering av anlegg, samt å holde og bygge en kapitalbase for fremtidig anlegg forventet etter Styret har i 2015 satt i gang et prosjekt for å se på nødvendige oppgraderingstiltak på anlegget på Tjensvoll samt utebanene på Madla, for å sikre at anlegg tilfredsstiller de krav som stilles fra medlemmene til klubbens fasiliteter. Deler av investering er tatt inn i budsjett i form av økte avskrivninger.

6 Det er styrets vurdering at klubbens økonomiske situasjon er meget bra og at klubbens drift er sunn og balansert. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for selskapets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten for Styret bekrefter at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av driften i Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av selskapets stilling. Avsluttende kommentar Styret vil avslutningsvis takke alle medlemmer, ansatte og interessenter til klubben for meget godt samarbeid i Det høye aktivitetsnivået, det positive engasjement og det konstruktive samarbeidet motiverer til fortsatt innsats for å legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha mulighet for å oppnå et prestasjonsnivå i samsvar egne ambisjoner. Stavanger, april 2015 Styret i Stavanger Tennisklubb Ole Schei Martinsen (leder) Lars Gjerdåker (nestleder) Jan Undem (medlem) Sverre Bjelland (medlem) Hilde Sommerfeldt (Medlem) Anett Eskeland (medlem) Pål Jæger-Pedersen (medlem) Karen Faa Nåstad (varamedlem)

7 Vedlegg 1 Stavanger Tennisklubb Regnskap 2014 Vedlagt i separat dokument.

8 Vedlegg 2 Stavanger Tennisklubb Fastsette budsjett og medlemskontingent Budsjett Budsjett 2015 Proshop mat Proshop utstyr Konkurransegruppa Tennisskole Barn/Voksen Turneringsinntekter Fast baneleie Løpende baneleie Medlemskontigent TFO Tenniscamp Drop in Turneringsoppfølging Firmakurs Sponsormidler Messeinntekter Offentlig støtte Privattimer Diverse inntekter STK Lag tennis (inkl. refusjon) Samlinger Viderefakturert strøm Totale inntekter Varekjøp utstyr Varekjøp mat Total varekost Lønn Feriepenger OTP Arbeidsgiveravgift Div personalkost Total lønnskostnader Husleie/Leie eksterne baner Vann/renovasjon/Forsikring/Eiendomsavgift/Vedlikehold/Inventar Strøm Vedlikehold baner Telefoni Internett/Alarm Kontingent NTF/Rogaland Idrettskrets/Startkontigenter Turneringsoppfølging Reisekostnader Kostnader turneringer/premier Kostnader samlinger Regnskapskostnad Revisjonskostnader Web- sider/booking IT- kostnader Kontormateriell/rekvisita/porto/aviser Kurs/Utdannelse Annonser/tryksaker Tap på fordringer Tennisutstyr Kostnader tenniscamps Kostnader tennisskole Diverse kostnader Kostnader lagtennis Avskrivninger Totale driftskostnader Sammendrag Inntekter Varekost Personalkost Driftskost Driftsresultat Netto Finans , , , , Årsresultat

9 Framlegg til vedtektsendring av vedtekter til Stavanger Tennisklubb Til årsmøtet i Stavanger Tennisklubb 2015: I 12, punkt 10 i vedtekter for Stavanger Tennisklubb er val av styre definert til: 10. Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder b. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Framlegg til vedtak: Styret i Stavanger Tennisklubb gjev med dette framlegg til å redusera antal styremedlemmer til 4 og såleis endra tekst til: 10. Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

10 Prising av Gullkortet Gullkort i dets nåværende form settes til 250 kr per måned. Det opprettes dessuten et gullkort pluss som gjelder frem til kl 14 på hverdager som koster 350 per måned.

11 Oppgraderingsprosjekt Styret ser et behov for oppgradering av vårt anlegg, gitt situasjon hvor vi vil være i dagens lokaler ut Oppgradering vil måtte tas over flere år, og prosjektering og prioterings-arbeidet er i igangsatt. Prosjekter som innenfor prioritert scope i 2015 er: Oppgradering av garderober /bad Oppgradering av lysanlegg for begge haller Oppgradering av treningsrom/tribune 2. etasje Oppgradering av resepsjon/kontorer i 1. etasje Styret ber om godkjenning fra årsmøte til å gjøre nødvendig oppgradering av anlegg innenfor en ramme på NOK 1.5 mill for 2015 (Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader med Stavanger Forum er ikke avklart).

12 Styrets forslag til medlemskontingent 2016 «Kontingenter justeres for konsumprisindeks og rundes opp nærmeste NOK 50» Medlemskap 2014 (Hoveddel) Familie kr Senior/pensjonist kr Jr./student kr. 1000

13 Vedlegg 3 Stavanger Tennisklubb Valg Valgkomiteens innstilling til nytt styre vil bli lagt fram på årsmøtet. Styret Styrets leder: Styrets nestleder: Andre valg 4 styremedlemmer: 2 varamedlemmer: Note: Styret velges som følger: Formann/Nestformann individuelt, Styremedlemmer som gruppe, Varamedlemmer som gruppe Revisor: Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet Styret gis fullmakt til å utnevne representanter Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Leder Medlem Medlem Kontrollkomite med 2 medlemmer Medlem Medlem

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt

Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Årsmelding 2014 1 Ord fra formannen 2014 et vendepunkt Vi var ved inngangen til året en klubb som hadde en flott hall og flotte utebaner, men med tilhørende økonomisk belastning. Det var derfor svært tungt

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010

Årsmøte. Sunnmøre Golfklubb 2010. Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 Årsmøte Sunnmøre Golfklubb 2010 Årsmøtet fredag den 18. februar 2011, kl. 18.00 ved Quality Hotel Ulstein SAKSLISTE 2010 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av møteleiar, referent og 2 personar

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Drøbak, 6. desember 2013 Innkalling til Årsmøte i Norsk Optimistjolleklubb Onsdag 5. februar 2014 kl. 18.00 Avholdes i lokalene til: Nordox AS Østensjøveien 13, 0661 Oslo Saksliste 1. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer