Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse"

Transkript

1 Stavanger Tennisklubb Medlemsundersøkelse

2 Tilnærming og gjennomføring av medlemsundersøkelse for Stavanger Tennisklubb I samarbeid med Stavanger Tennisklubb (STK) har hatt det overordnede ansvaret for å gjennomføre en anonym medarbeiderundersøkelse. Spørsmålene er sammensatt i samarbeid med STK. Undersøkelsen primære formål har vært å identifisere sentrale forbedringsområder innen STKs definerte fokusområder: 1. Positivt og inkluderende miljø som favner bredt 2. Sportslig utvikling og nytekning med høy idrettsfaglig kompetanse 3. Moderne og tidsriktig anlegg 4. Sun drift - finansiell frihet Rapporten er delt inn 5 kapittel, hvor første kapitel illustrer generell medlemsinformasjon og brukskarakteristika for respondentene. Kapittel 2-5 viser tilbakemeldingen STKs medlemmer har gitt innen de fire identifiserte forbedringsområdene. Tilbakemelding fra hvert spørsmål er illustrert grafisk og i form av en tabell. I tillegg består siste side i hvert kapittel av en utsagn som illustrerer medlemmenes rapporterte forbedringsområder. Rapporten er sammenstilt og basert på tilbakemelding fra 136 medlemmer. Ingen av spørsmålene har en respons på mindre enn 129, bortsett fra spørsmålene som er spesifikke for konkurransegruppen (respons 14).

3 Innholdsregister 1 Respondent data 1 2 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt 4 3 Sportslig utvikling og nytekning med høy idrettsfaglig 9 kompetanse 4 Moderne og tidsriktig anlegg 15 5 Sun drift - finansiell frihet 19 Page

4 Respondent data Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 1 1

5 Kjønn og aldersfordeling blant respondentene Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Kjønn Alder % 44 % Mann Kvinne % 16 % 9 % 2 % 7-11 år år år år år 40 + år 1 Mann 75 56% 2 Kvinne 60 44% Total % % % % % % % Total % 2

6 Hovedvekten av STK medlemmer er mosjon-spillere som trener 1-2 ganger i uken Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 10 5 Hvor lenge har du vær medlem i STK? 24 % 25 % 16 % 14 % år 2-3 år 4-5 år 6-9 år Over 10 år år 32 24% år 34 25% år 22 16% år 19 14% 5 Over 10 år 27 20% Total % % 8 % Konkurranse - gruppen Kategori Spiller 42 % 34 % 5 % Klubblagspiller Mosjonsspiller Tennisskole Annet 1 Konkurransegruppen 15 11% 2 Klubblagspiller 11 8% 3 Mosjonsspiller 56 42% 4 Tennisskole 45 34% 5 Annet 7 5% Total % 10 5 Hvor ofte bruker du klubbens anlegg? 14 % Mindre enn en gang i uken 59 % 1-2 ganger i uken 17 % 11 % 3-4 ganger i uken Mer en 4 ganger i uken 1 Mindre enn en gang i uken 18 14% ganger i uken 78 59% ganger i uken 22 17% 4 Mer en 4 ganger i uken 14 11% Total % 3

7 Positivt og inkluderende miljø som favner bredt Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 4 2

8 Miljøet i STK er ansett som inkluderende og positivt Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Jeg vurderer STK til å være en klubb med et inkluderende miljø for ansatte og medlemmer 2,2 % 9,6 % 18,5 % 27,4 % 42,2 % 1 Uenig 3 2,2 % 2 Delvis uenig 13 9,6 % 3 Nøytral 25 18,5 % 4 Delvis Enig 37 27,4 % 5 Enig 57 42,2 % Total % Jeg vurderer STK til å være en klubb med et positivt miljø for ansatte og medlemmer 2,2 % 3,7 % 16,4 % 29,9 % 47,8 % 1 Uenig 3 2,2 % 2 Delvis uenig 5 3,7 % 3 Nøytral 22 16,4 % 4 Delvis Enig 40 29,9 % 5 Enig 64 47,8 % Total % 5

9 Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Service nivået i STK er ansett som godt, men klubben kan ha forbedrings potensiale når det kommer til sosiale aktiviteter Jeg anser service nivået i resepsjonen/ administrasjonen som godt 3, 10,4 % 27,4 % 59,3 % 1 Uenig 0 0, 2 Delvis uenig 4 3, 3 Nøytral 14 10,4 % 4 Delvis Enig 37 27,4 % 5 Enig 80 59,3 % Total % Jeg er godt fornøyd med klubbens sosiale aktiviteter 1,5 % 6,1 % 28, 30,3 % 34,1 % 1 Uenig 2 1,5 % 2 Delvis uenig 8 6,1 % 3 Nøytral 37 28, 4 Delvis Enig 40 30,3 % 5 Enig 45 34,1 % Total % 6

10 STK sin hjemmeside kunne vært mer informativ og nyttig, samtidig kan tilgjengelighet på mail og telefon forbedres Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 5 Jeg er godt fornøyd med STK sin tilgjengelighet på telefon og 2,2 % 14,2 % 16,4 % 32,1 % 35,1 % 1 Uenig 3 2,2 % 2 Delvis uenig 19 14,2 % 3 Nøytral 22 16,4 % 4 Delvis Enig 43 32,1 % 5 Enig 47 35,1 % Total % 10 Jeg anser banebooking via hjemmesiden til å være enkel og intuitiv 0, 0,8 % 24,4 % 16, 58,8 % 1 Uenig 0 0, 2 Delvis uenig 1 0,8 % 3 Nøytral 32 24,4 % 4 Delvis Enig 21 16, 5 Enig 77 58,8 % Total % 5 Jeg anser STK sin hjemmeside til å være informativ og nyttig 3, 9, 14,2 % 32,1 % 41,8 % 1 Uenig 4 3, 2 Delvis uenig 12 9, 3 Nøytral 19 14,2 % 4 Delvis Enig 43 32,1 % 5 Enig 56 41,8 % Total % 7

11 Sportslig utvikling og nytekning med høy idrettsfaglig kompetanse Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 9 3

12 STK bærer preg av å ha et godt aktivitetstilbud og et kompetent trenerteam Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 5 Jeg vurderer det sportslige aktivitetstilbudet i klubben til å være godt 1,5 % 5,3 % 16,7 % 34,9 % 41,7 % 1 Uenig 2 1,5 % 2 Delvis uenig 7 5,3 % 3 Nøytral 22 16,7 % 4 Delvis Enig 46 34,9 % 5 Enig 55 41,7 % Total % 10 Jeg vurderer trenerteamet/min trener til å være et kompetent team/ tennistrener 2,3 % 7,5 % 16,5 % 14,3 % 59,4 % 1 Uenig 3 2,3 % 2 Delvis uenig 10 7,5 % 3 Nøytral 22 16,5 % 4 Delvis Enig 19 14,3 % 5 Enig 79 59,4 % Total % 10 Jeg vurderer min trener til å være godt forberedt før timene starter 3,1 % 8,5 % 19,4 % 19,4 % 49,6 % 1 Uenig 4 3,1 % 2 Delvis uenig 11 8,5 % 3 Nøytral 25 19,4 % 4 Delvis Enig 25 19,4 % 5 Enig 64 49,6 % Total % 10

13 Trenerteamet kan ha forbedringspotensial når det kommer til å jobbe strukturert og etter felles prinsipper Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 5 Jeg vurderer min trener til å ha en god plan for treningene igjennom semesteret 3,9 % 8,5 % 23,3 % 20,9 % 43,4 % 1 Uenig 5 3,9 % 2 Delvis uenig 11 8,5 % 3 Nøytral 30 23,3 % 4 Delvis Enig 27 20,9 % 5 Enig 56 43,4 % Total % 10 Jeg vurderer min trener til å være dedikert til timen 3,1 % 6,2 % 20,2 % 18,8 % 52,7 % 1 Uenig 4 3,1 % 2 Delvis uenig 8 6,2 % 3 Nøytral 26 20,2 % 4 Delvis Enig 23 18,8 % 5 Enig 68 52,7 % Total % 5 Jeg vurderer trenerteamet til å jobbe etter felles prinsipper 5,4 % 12,3 % 26,9 % 22,3 % 33,1 % 1 Uenig 7 5,4 % 2 Delvis uenig 16 12,3 % 3 Nøytral 35 26,9 % 4 Delvis Enig 29 22,3 % 5 Enig 43 33,1 % Total % 11

14 Spesifikt for konkurransegruppen - Tilbakemeldingen antyder at konkurransegruppen har et behov for tettere oppfølging Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 10 8 Jeg får god oppfølging av trener 10 8 Jeg har jevnlige spillersamtaler med min trener ,3 % 33,3 % 6,7 % 26,7 % 20, ,7 % 35,7 % 7,1 % 7,1 % 21,4 % 1 Uenig 2 13,3 % 2 Delvis uenig 5 33,3 % 3 Nøytral 1 6,7 % 4 Delvis Enig 4 26,7 % 5 Enig 3 20, Total % 1 Uenig 5 35,7 % 2 Delvis uenig 5 35,7 % 3 Nøytral 1 7,1 % 4 Delvis Enig 1 7,1 % 5 Enig 2 21,4 % Total % 12

15 Spesifikt for konkurransegruppen - Tilbakemeldingen antyder at konkurransegruppens trenerteam bør bli mer samkjørt Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Jeg opplever at trenerne jobber etter samme plan mhp på min utvikling Jeg får tilstrekkelig oppfølgning i forbindelse med turneringer ,6 % 21,4 % 21,4 % 7,1 % 21,4 % ,4 % 28,6 % 14,3 % 7,1 % 28,6 % 1 Uenig 4 28,6 % 2 Delvis uenig 3 21,4 % 3 Nøytral 3 21,4 % 4 Delvis Enig 1 7,1 % 5 Enig 3 21,4 % Total % 1 Uenig 3 21,4 % 2 Delvis uenig 4 28,6 % 3 Nøytral 2 14,3 % 4 Delvis Enig 1 7,1 % 5 Enig 4 28,6 % Total % 13

16 Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Moderne og tidsriktig anlegg 4 15

17 Evaluering av banekvalitet inne og ute er ansett som bra. Renhold og ryddighet kan bli bedre Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift 10 Hvordan vurderer du banekvalitet på innendørsbaner 1,5 % 3,8 % 18,2 % 60,6 % 15,9 % Dårlig Litt dårlig Middels Bra Utmerket 1 Dårlig 2 1,5 % 2 Litt dårlig 5 3,8 % 3 Middels 24 18,2 % 4 Bra 80 60,6 % 5 Utmerket 21 15,9 % Total % 10 Hvordan vurderer du banekvalitet på utendørsbaner 0, 7,6 % 28,8 % 51,5 % 12,1 % Dårlig Litt dårlig Middels Bra Utmerket 1 Dårlig 0 0, 2 Litt dårlig 10 7,6 % 3 Middels 38 28,8 % 4 Bra 68 51,5 % 5 Utmerket 16 12,1 % Total % 10 Hvordan vil du rangere renhold og ryddighet på anlegget (hall, garderober, sosial sone, toaletter) 6,8 % 12, 27,1 % 46,6 % 7,5 % Dårlig Litt dårlig Middels Bra Utmerket 1 Dårlig 9 6,8 % 2 Litt dårlig 16 12, 3 Middels 36 27,1 % 4 Bra 62 46,6 % 5 Utmerket 10 7,5 % Total % 16

18 Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Evaluering av kapasitet Hvor tilgjengelig vurderer du vårt anlegg til å være mhp på banekapasitet ute Hvor tilgjengelig vurderer du vårt anlegg til å være mhp på banekapasitet inne ,5 % 17,2 % 29,7 % 37,5 % 10,2 % ,5 % 15,6 % 30,5 % 41,4 % 7, Dårlig Litt dårlig Middels Bra Utmerket Dårlig Litt dårlig Middels Bra Utmerket 1 Dårlig 7 5,5 % 2 Litt dårlig 22 17,2 % 3 Middels 38 29,7 % 4 Bra 48 37,5 % 5 Utmerket 13 10,2 % Total % 1 Dårlig 7 5,5 % 2 Litt dårlig 20 15,6 % 3 Middels 39 30,5 % 4 Bra 53 41,4 % 5 Utmerket 9 7, Total % 17

19 Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Sun drift - finansiell frihet 5 19

20 Tilbakemeldingen antyder at klubbens priser på bane, trener og i tennishoppen kan evalueres Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Jeg opplever at klubbens priser på bane/ trener-tid er fornuftige Jeg opplever at klubbens priser i tennisshopen er fornuftige ,5 % 4 2 6,1 % 15,9 % 30,3 % 28,8 % 18,9 % 4 2 6,8 % 11,4 % 18,2 % 15,2 % 1 Uenig 8 6,1 % 2 Delvis uenig 21 15,9 % 3 Nøytral 40 30,3 % 4 Delvis Enig 38 28,8 % 5 Enig 25 18,9 % Total % 1 Uenig 9 6,8 % 2 Delvis uenig 15 11,4 % 3 Nøytral 64 48,5 % 4 Delvis Enig 24 18,2 % 5 Enig 20 15,2 % Total % 20

21 Respondentene verdsetter å være i en klubb med sunn økonomi, men prising av tennis-skole/gruppetimer kan evalueres Miljø Sportslig utvikling Moderne anlegg Sunn drift Jeg opplever å få "value for money" for tennisskole/gruppetimer Jeg verdsetter å være i en klubb med sunn økonomi med finansiell frihet ,6 % 12,9 % 35,6 % 23,5 % 23,5 % ,8 % 0,8 % 24,8 % 20,3 % 53,4 % 1 Uenig 6 4,6 % 2 Delvis uenig 17 12,9 % 3 Nøytral 47 35,6 % 4 Delvis Enig 31 23,5 % 5 Enig 31 23,5 % Total % 1 Uenig 1 0,8 % 2 Delvis uenig 1 0,8 % 3 Nøytral 33 24,8 % 4 Delvis Enig 27 20,3 % 5 Enig 71 53,4 % Total % 21

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3

REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3 Sportslig Plan 2013-2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. Medlemmer og banekapasitet... 4 3. Nesodden Tennisklubb- Strategisk platform... 4 4. Sportslig ambisjoner og satsning... 5 5. Tennisskolen...

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Februar/ mars 1 [Jeg] tenker at det vil føles veldig fint og få et introduksjonsprogram som er basert

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009

Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 BOSÖN, STOCKHOLM desember 2009 Peter Eriksson PETER ERIKSSON Prosjekt POSITIV COACHING I HOLMEN TENNISKLUBB HØSTEN 2009 Et case med fokus på mestringsglede!

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

NORDSTRAND TENNISKLUBB

NORDSTRAND TENNISKLUBB NORDSTRAND TENNISKLUBB 2010 ÅRSBERETNING REGNSKAP BUDSJETT 2011 Nordstrand Tennisklubb Styrets beretning for 2010 Klubben Nordstrand Tennisklubb ble etablert i 1905. Klubbens tennisanlegg i Seterveien

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT

LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT LØRENSKOG IF AKADEMIET FORVENTINGER TIL DEG SOM FORESATT Innhold. Om denne brosjyren..2 Å være en del av Akademiet.3 Målsetning Akademiet......3 Generelle forventinger til deg som foresatt... 3 Forventninger

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Gaute Knutstad OPPDRAGSGIVER(E) Øystein Risan, NSB GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Ny praksis Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 37 89 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015

Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015 Sportsplan Notodden Fotballklubbrevidert: 17.06.2015 Innholdsfortegnelse: Visjon Mål Verdisyn samspillsregler. 2 Organisasjonskart. 3 NFK-Elite.... 6 Juniorlag... 10 Utviklingsavdelingen (13 16 år).. 13

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

«Talenter mot toppen»

«Talenter mot toppen» «Talenter mot toppen» Et videregående skoletilbud for morgendagens toppidrettsutøvere En evalueringsrapport, april 2014 Sindre M. Dyrstad Rune Giske Thomas Laudal Sammendrag Talenter mot toppen (TMT) er

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011

Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011 Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 15. desember 2011 Innhold 1 Innledning 1 2 Mandat og avgrensning 2 3 Anbefaling 3 3.1 Kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet 3 3.2 Kvalitativ evaluering

Detaljer