REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJONSKONTROLL. Revisjons dato. Revisjon nr. Side 3"

Transkript

1 Sportslig Plan

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål Medlemmer og banekapasitet Nesodden Tennisklubb- Strategisk platform Sportslig ambisjoner og satsning Tennisskolen Voksenkurs Konkurransegruppe Divisjonstennis Tennisfritidsordning(TFO) Aktivt på Dag Turneringer Trenere Forholdet til Norges Tennisforbund Nesodden Tennisklubb- Aksjoner Side 2

3 REVISJONSKONTROLL Revisjon nr. Revisjons dato Endringer Revidert av Side 3

4 1. FORMÅL Formålet med den Sportslige Plan er å kommunisere de sportslige ambisjoner, planer og tiltak som er nødvendig for å utvikle klubben videre til en velfungerende klubb for tennis for alle aldersgrupper og nivå. Videre utdyper planen de krav og forventninger klubben har overfor Norges Tennisforbund i forbindelse med sportslig samarbeid generelt. Planen inngår i klubbens overordnede Handlingsplan. 2. MEDLEMMER OG BANEKAPASITET Nesodden Tennisklubb er en av Folloregionens største tennisklubber. Klubben har en solid medlemsmasse med rundt 375 medlemmer pr , hvorav rundt 4 i alderen 0-5 år, 98 i alderen 6-12 og 92 i alderen år. Klubben disponerer i dag 3 innendørsbaner og 3 utendørsbaner. Flere initiativ for øket banekapasitet ute bearbeides av klubben. Klubbens ambisjoner er 5 utebaner så fort den økonomiske situasjonen i klubben tillater det. 3. NESODDEN TENNISKLUBB- STRATEGISK PLATFORM Klubbens virksomhetsside er å legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha en mulighet for å oppnå et prestasjonsnivå i samsvar med egne ambisjoner. Dette skal gjøres ved å tilby alle tennisinteresserte på Nesodden et helhetlig aktivitetstilbud og idrettsfaglig miljø som tilgodeser interesser og utviklingsbehov. Rekrutterings- og utviklingsarbeidet i klubben skal utvikle klubben til en ledende klubb i Folloregionen med konkurransespillere i aldersgruppen år som hevder seg på nasjonalt nivå innen Klubben skal kjennetegnes av: Positivt og inkluderende miljø som favner bredt og gir glede Sportslig utvikling og nytenking med høy idrettsfaglig kompetanse Moderne og tidsriktige anlegg både utendørs og innendørs Sunn økonomisk drift hvor bl.a all organiserte sportslige aktiviteter skal være selvfinansierende. Side 4

5 4. SPORTSLIG AMBISJONER OG SATSNING Føringer for klubbens sportslige ambisjoner og satsning er tuftet på følgende; Våre trenerne skal inneha og utvikle den beste kompetansen innenfor sitt trenervirke på ulike nivåer innenfor tennisskole, utvikling mosjonsspillere og av konkurransespillere. Klubben skal være drivende i samarbeide mellom de andre klubben i Folloregionen for å sikre en aktiviteter på tvers av klubbene som f.eks Folloturneringen og samlinger for konkurransespillere i regionen. Klubben skal ha et godt turneringstilbud til alle uavhengig av nivå, alder og kjønn. Sommer-/Barnetennisskolen utvikles med høy kvalitet til som et rekrutteringsinitiativ for tenniskolen Klubben skal arrangere minimum 4 nasjonale turneringer, 1 Grand Prix turnering, 4 turneringer i Folloregionen samt Nesodden Open innendørs og utendørs pr.år. Klubben skal ha minimum et herrelag og et damelag i divisjonstennisen. Klubben skal etablere et tilbud for konkurransespillere. 5. SPORTSLIGE AKTIVITETER a. TENNISSKOLEN Tennisskolen er et tilbud for barn i alderen 5-16 år med fokus å ha det morsomt med ball samt lære basisteknikk til barna. Gjennom lek og fokus på basisteknikk vil barna føle mestring og glede ved å spille tennis. Nesodden Tennisklubb følger NTF/ITFs Play and Stay (se norm for basisteknikk og jobber for at spillerne våre lærer seg gode forberedelser, riktig treffpunkt, tilstrekkelig treffsone og god avslutning og balanse. Ulike ballertyper blir benyttet avhengig av alder og ferdighetsnivå. Rød røde baller og minibane (12 m.) Oransj oransje baller og mini- eller midibane (18 m) Grønn grønne baller og full banestørrelse (24 m) Gul gule baller og full banestørrelse Dette representerer den lokale Nesodden Tennisklubb tilpasningen av NTFs Tennisskole med spill på rødt, oransj, grønt og gult nivå, som representerer tilbudet til den store majoritet av klubbspillere. Side 5

6 Alle barn får diplom etter gjennomført kurs når man går fra et nivå til et annet eg fra rød til Oransj. For mer infromasjon om Tennisskolen se følgende linker. og b. VOKSENKURS Et tilbud for nybegynnere og mosjonsspillere med fokus på å lære tennisteknikk for å bli en bedre tennisspiller samt ha det moro sammen med andre likesinnede. Man får holdepunkter som gjør at man husker slagene og kan videreutvikle dem på egen hånd. c. KONKURRANSEGRUPPE I tidligere år hadde klubben en egen gruppe med konkurransespillere som hevedet seg på nasjonalt nivå. De siste 2 årene har det ikke vært en slik gruppe. Klubben vil i løpet av høsten 2013 kartlegge interesse for dette tilbudet med ambisjon om oppstart i januar Klubben bør etablere en rekrutt gruppe før vi etablerer en Konkurranse gruppe, en rekrutt gruppe vil være for spillere i alderen 7 11 år. d. DIVISJONSTENNIS Divisjonstennis i klubben står sterkt. Vi ønsker at spillere i alderen 16-og oppover år skal gis et rimelig og attraktivt konkurranse- og treningstilbud. Dessuten ønsker vi å øke bredden på seniorsiden. Klubben hadde 2 herrelag i det nasjonale seriesystemet. Klubben hadde også ett veteranlag for damer i På sikt så ønsker vi oss 2 damelag i det nasjonale seriesystemet og ett veteran lag herrer e. TENNISFRITIDSORDNING(TFO) Klubben arbeider aktivt hvis barneskolen på Jaer, Tangen, Berger og Alværn for å kunne tilby tennisfritidsordning. Formålet med TFO er å skape aktivitet blant de minste barna i klubben og at de blir kjent på tvers av hverandre, de skaper miljø, vennskap av dette kommer bredde som til slutt skal skape turnering spillere. TFO vil bli en av de viktigste rekrutteringskanalene for Tennisskolen. Side 6

7 f. AKTIV PÅ DAGTID Nesodden Tennisklubb skal bidra til mer fysisk aktivitet i kommunen og skal bruke mer ressurser til dette med støtte fra kommunen og andre. Vi skal gi gode bidrag for å motivere til mer fysisk aktivitet, enten det er arbeidsledige, sykmeldte, uføre eller til personer som har en midlertidig eller permanent nedsatt funksjonshemning. De som ønsker sportslig utvikling skal også gi mulighet til det. Det skal søkes dialog med Nesodden kommune, Nesodden idrettsforening, Frisklivssentralen i kommunen og andre som er i kontakt med målgruppen. a. PENSJONISTTENNIS Klubben ønsker å engasjere flere eldre og hjemmeværende som kan delta i positive tennisaktiviteter, både for å sikre egen fysiske helse og utvikling, men også sportslig utvikling for de som ønsker det. Klubben skal arrangere interne sosiale turneringer og turnering med tanke på mer sportslig utvikling med sikte på å få etablert divisjonslag i veterantennis. Klubben skal søke dialog og samarbeid med kommunen, Nesodden eldreråd, pensjonsistforeninger og andre frivillige/interesseorganisasjoner med tanke på samarbeid om tilbud til Nesoddens pensjonister og eldre hjemmeværende. b. MORGENFUGLER Morgenfugler er et tilbud for mosjonister som ønsker en frisk og tidlig start søndag morgen. Spillerene organiserer treningen selv avhengig av oppmøte. 6. TURNERINGER Klubben tilstreber et godt turneringstilbud til alle klubbens spillere uavhengig av nivå, alder og kjønn. Vi ønsker å utvikle konsepter for å senke terskelen for å delta på turneringer og gjøre det attraktivt for flere typer spillere å konkurrere gjennom å revitalisere Folloturneringen med ett genuint opplegg for de miste barna på rødt og Orange nivå. Ambisjonen er skreddersy ett opplegg for å skape ekstra aktivitet for å lære barna god turneringskultur. Side 7

8 7. TRENERE Klubben har en sterk sportslig ledelse og en trenerstab med variert bakgrunn som innehar og utvikler god kompetansen innenfor trenervirket på ulike nivåer innenfor tennisskole, konkurransespillere og mosjonsspillere. Klubben har per dato 1 heltidsansatt og 5 yngre trenere på fast timebasis. 8. FORHOLDET TIL NORGES TENNISFORBUND NTFs fokus vil være og gjennom klubbene utvikle spillere til et høyt nasjonalt og eventuelt internasjonalt nivå. NTF har fomulerte følgende områder skal være på plass i de utvalgte klubber som basis for topptennis samarbeidet; Langtidsplan for klubben og spillerutviklingen, min 3 år fremover Sertifiserte trenere. Dvs utdannet og/eller oppdatert av NTF etter Tennisskole med rødt, oransje og grønt nivå, se NTFs Tennisskole.. På en generell basis vil klubben stille følgende krav til NTF ifm samarbeidet; Aktivitetslederkurs: NTF arrangerer aktivitetslederkurs som et innledende kurs for Trener 1 kurset. Dette kurset er et minimum å ha gjennomført for å være trener på Tennisskolen. Trenerutdanning; NTF legger til rette for at NTK-trenere deltar i topptrenerutdannelse fra Trener 2 og oppover Klubbutvikling generelt; NTF tar en aktiv rolle i å hjelpe klubbene med administrative systemer, standardisering og forenklinger for å lette klubbenes arbeid samt øke fokus på sporten. Se følgende link: Side 8

9 9. NESODDEN TENNISKLUBB- AKSJONER Fokus for videre sportslig utvikling i perioden til 2013 er; Nesodden Tennisklubb Sportslig plan KRAVLISTE Trenerutvikling og Trenersertifisering Tennisskole og Spillerutvikling NESODDEN TENNISKLUBB INITIATIV / AKSJONER Sertifisering etablert gjennom alle nivåer (trener 1-3) Aktiv bruk av Trener 1 / aktivitetslederkurs for nyrekruttering av lokale trenere Ansette ny fulltidstrener fra april 2013 Plan for utvikling av trenere etableres i 2013 og følges opp fra og med 2014 av hovedtrener (halvårlig) Hovedtrener skal gjennomfør trener 3 utdanning gjennon Norges Tennisforbund i 2014 Støtte til hovedtrener skal gjennomføre trener 2 utdanning i Aktuelle kandidater for trener 1 sertifisering skal identifiseres i 2013 av hovedtrener, kandidater skal gjennomføre kurs i Utarbeide og kommunisere rollebsekrivelse til spillerne som en del av den enklelte treners alder, erfaring og tennisutdannelse. Etablere en velfungerende tennisskole fra høsten 2013 for aldersgruppen 5-16 år tilpasset alder, ferdighetsnivå og ambisjoner Etablere egen konkurransegruppe i 2014 for spillere som ønsker å trene og delte i konkurranser både regionalt og nasjonalt. Innføring av TFO Turneringsarrangement Ta initativ til å revitaliuere Follokarusellen som et lavterskel konkurransetilbud for spillere som ønsker å prøve litt konkurransespill Årlig turneringer: o 4 nasjonale turneringer i klassene U-10, U-12 o 4 turneringer (Fordelt på Red og Orange Tour) o Nesodden Open innendørs og utendørs o 1 Grand Prix turnering herrer og kvinner o Se på mulighet for å arrangere Norges Cup sammen med andre klubber i Folloregionen Rekruttering Rekruttering til tenniskolen: Gjennom TFO-tilbud Oppsøkende aktiviteter til barneskoler og gymlærere. Ifm planlagte markedsføringsaktiviter ( Tennisens, Idrettens dag etc.) Side 9

10 Nesodden Tennisklubb Sportslig plan KRAVLISTE NESODDEN TENNISKLUBB INITIATIV / AKSJONER Økonomi Alle sportslig aktiviteter skal være selvfinansierende. Evalueres pr. treningssesong (høst, vinter og vår/sommer). Antall spillere og ambisjoner for aktiviteter Nasjonal topp 4-6 stk i U-12 til U-16 innen 2017 Konkurransegruppe total 12 stk innen 2015 Tenniskolen skal produsere 175 timer pr.uke i snitt i 2014, 200 timer pr.uke i snitt i 2015, 225 timer pr.uke i snitt i 2016 og 250 timer pr. uke i snitt i Voksenkurs timer i uken i snitt i perioden Side 10

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb

Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Klubbplan for 2011-2015 Arendal kajakklubb Denne planen ble vedtatt på årsmøtet 20.01.2011 Revidert: 19.01.2012 Ved Styret 2011 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.09... 3 3

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015

ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 ÅRSMØTE STAVANGER TENNISKLUBB 9. APRIL 2015 Agenda/Saksliste for årsmøte 1. Godkjenne stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent/møteleder, sekretær samt

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset

INFORMASJONSMØTE. 20. Oktober 2008 Klubbhuset INFORMASJONSMØTE 20. Oktober 2008 Klubbhuset Agenda 5 kjappe om golfåret 2008 Aktiviteter frem mot neste sesong Team Byneset Ekstraordinært årsmøte grunnet heving av klubbkontingenten Kontingenter og avgifter

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014 ÅRSMELDING/ÅRSBERETNING FOR 2014 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Øystein Netteberg (på valg) Jens Haug (ikke på valg) Stein Bang-Ellingsen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015

Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610. Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Sinsen Refstad IL Stiftet 27.05.2013 Org.nr 912 183 610 Rammeplan, med sportslig plan og dommerplan, for Sinsen-Refstad Håndball 2015 Begeistring Innsatsvilje Respekt Fair Play Innholdsfortegnelse Innledning:...

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010

FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 STRATEGIPLAN FOR KJØKKELVIK-HÅNDBALL 2007-2010 Side 1 av 22 INNHOLD : Innledning Visjon og verdigrunnlag Demografi Grunnlagsdata Organisasjon - overordnede mål - konkrete mål Økonomi marked - overordnede

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus

SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB. plus - diutius - optimus SPORTSPLAN FOTBALL AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB plus - diutius - optimus INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 2. AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB ORGANISASJON... 5 3. AFSK FOTBALL VISJONER... 6 4 Aurskog-Finstadbru

Detaljer

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball

Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Handlingsplan 2013-2017 Versjon 1.0 Rolvsøy Idrettsforening Håndball Handlingsplan mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 En drøfting av RIFs visjon og målsetting,

Detaljer

Sportsplan for Randesund IL Håndball!

Sportsplan for Randesund IL Håndball! Sportsplan for Randesund IL Håndball! Styret i RIL håndball har satt en visjon vi ønsker alle i RIL Håndball skal strekke seg etter, og verdier som skal følges i jobben i å nå visjonen og målene vi har

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Sportsplan Fotballklubben Mjølner

Sportsplan Fotballklubben Mjølner 1 Endringslogg DATO FOR ENDRING ENDRET KAPITTEL ENDRING 11.11.2014 Hele dokumentet Rettet skrivefeil. Hele dokumentet på en og samme mal med tanke på fonttype og fontstørrelse. 13.11.2014 Hele dokumentet

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer