God og velfortjent sommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God og velfortjent sommer"

Transkript

1 on site nr. 18 Desember årgang Nr. 19 Juni årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22 «Et halv år preget av høy aktivitet» Side 11 Matgildet mot Hungersnød Side 36

2 God og velfortjent sommer Bård Bjørshol, Administrerende direktør Det har vært mange positive og inspirerende utviklingstrekk dette halvåret. Vi har sammen klart å bedre sykefraværet gjennom bl.a. tettere oppfølging og samtaler med den enkelte, bedre og bearbeidet statistisk grunnlag for målrettede tiltak, økt samspill og samarbeid med NAV og tillitsvalgte. De resultatene vi har oppnådd på dette området, bidrar direkte til økt konkurransekraft og inntjening, og signaliserer samtidig økt trivsel og andre positive følgeeffekter for tiden som kommer. Lean Bedriftens satsing på LEAN er svært viktig for at vi skal utvikle oss i den takt som kreves. Vi har gjennom denne investeringen sikret oss gode verktøy og ressurser som skal bidra til at hele organisasjonen skal oppnå kontinuerlig forbedring. Resultatene av LEAN-arbeidet har allerede gitt positive effekter, og disse vil være med å øke vår konkurransekraft fremover, gjennom lavere kostnader og forbedret produktivitet. I tillegg vil en mer optimalisert og rasjonell arbeidshverdag bidra til økt trivsel og reduserte frustrasjonselementer, aspekter som kan bidra positivt til lavere sykefravær og økt effektivitet. Flere prosjekter i utlandet KAEFER ENERGY har dette halvåret deltatt med flere titalls operatører, formenn, ingeniører og ledere i flere prosjekter i utlandet, både for Troll A 3&4 Prekompresjon (Aibel i Thailand), Valemon (Samsung Heavy Industries i Sør-Korea) og Goliat (Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea). Vi selger både produkter og tilknyttede tjenester, men også øvrige tjenester relatert til andre fagområder innenfor våre tjenestespekter. Tilbakemeldingen fra de respektive oppdragsgiverne har vært svært god både når det gjelder utførelsen av arbeidet, vår samarbeidsog leveringsevne, samt våre ansattes opptreden for øvrig. Dette bidrar til optimisme for deltagelse på flere av de kommende prosjekter for norsk sektor som bygges utenfor landets grenser. Høyt aktivitetsnivå Aktivitetsnivået i bedriften denne våren har vært svært høyt, både på forespørselssiden og innen prosjektgjennomføring. Det er flere spennende kontrakter som skal avgjøres i nær fremtid, deriblant for flere av landanleggene, og det er knyttet stor spenning til tildelingene. I den sammenheng er det tilfredsstillende å motta positive tilbakemeldinger fra både hovedkontraktørene og operatørselskapene vi samarbeider med. HMS og medarbeiderpåvirkning Vår satsing på HMS, gjennom omfattende medarbeiderpåvirkning verneapparatet en ledelsesforankret, operativ og velfungerende HMSK & Risk-avdeling, bidrar til sikker utførelse av våre operasjoner. Allikevel opplever vi uønskede hendelser, noe vi må hjelpe hverandre å forebygge. Derfor må alle ansatte anse det som sin plikt å bidra til å unngå skade på en selv og sine kolleger. Du oppfordres derfor til å sende forslag til slike tiltak til din overordnede eller direkte til meg. Jeg vil benytte anledningen til å ønske god sommer til dere alle, og samtidig takke ansatte, oppdragsgivere og leverandører for innsatsen så langt dette året. GOD SOMMER! Beste hilsen Administrerende direktør, Bård Bjørshol 2 3

3 INNREDNING & HVAC Innredning & HVAC Høsten og vinteren har vært preget av høy aktivitet både offshore, Bryne og her på kontoret. Det har vært stort trykk og utfordrende oppgaver for alle i forretningsenheten. Rolf Ingebrigtsen Direktør Innredning & HVAC Bredere kundekrets Troll B-prosjektet, Ekofisk Hotell, Statfjord Baderom og Draugen har vært våre største prosjekter. Samtidig med disse har vi utført mange mellomstore prosjekter, for en stadig bredere kundekrets. Vi har i tillegg etablert rammeavtale for innredning og HVAC-leveranser for Alvheim FPSO. Her er vi i gang med å kartlegge status på eksisterende HVAC-arrangement om bord, og vil etter alt å dømme få en del påfølgende arbeid med modifikasjoner på anlegget. God kvalitet Bryne Oppgavene varierer fra sammensatte og Våre nye lokaler på Bryne har blitt et godt anlegg To fornøyde brukere på Åsgard A. multidisipline prosjekter, med store krav til HMS, for oss, med tilrettelagte forhold og plass for økt kvalitet, planlegging, prosjektering, dokumentasjon aktivitet. og oppfølging til mer enklere installasjonsoppgaver. Vi kan være stolte over vår spennvidde med god Fornøyde kunder kvalitet og fornøyde kunder. Vi har en solid liste med fornøyde kunder som har gitt oss gode tilbakemeldinger på både Åsgard B - oppgradering av kontrollrom Oppgang på HVAC-aktiviteter arbeidsutførelse, HMS-arbeid, samarbeidsvilje og HVAC-aktivitetene tar seg nå tydelig opp etter lang positive holdninger i prosjektene. En stor takk Sammen med Aker Solutions har vi nå jobbet for å setter opp nye vegger, nytt datagulv, nytt pauserom og strategisk satsing. Vi har nå påtatt oss store, til alle som har bidratt til at vi er vel ansett som oppgradere kontrollrommet på Åsgard B, mens det er og ny himling i venstre del av kontrollrommet. komplekse og utfordrende prosjekter. Dette blir leverandør hos kundene. i drift. KAEFER ENERGY har hatt ansvar for arkitekt, lagt merke til i markedet, og tilbakemeldingene fra samt installeringen av HVAC. Utførelsen har vært Vi skal være ferdig med hele jobben i midten av juni. kundene er svært gode. God aktivitet Vi har fortsatt god aktivitet, med offshore- Thomas Tveit Prosjektleder delt inn i sekvenser hvor en har satt opp midlertidige vegger for å skjerme brukerne for støv og støy. 7. mai var det en inspeksjon fra ledelsen om bord og de var storfornøyd med jobben som var gjort hittil. Prosjekter som har pågått/pågår i perioden er: arbeid for alle våre montører utover høsten. Det Ekofisk Hotell (2/4 L-plattformen) jobbes mye med tilbudsarbeid, og selv om antall Nede til venstre (tegning) var det satt opp et Vil bare takke formennene og operatørene offshore Troll B Kjøkken forespørsler er redusert i forhold til i fjor, er det midlertidig kontrollrom som ble brukt mens vi for en kjempejobb hittil. Draugen ALQ fortsatt mange oppgaver som skal utføres og som oppgraderte hoveddelen av kontrollrommet, samt Statfjord B Baderom vi kontinuerlig må konkurrere om. satte opp en ny skjermvegg. Kontrollrommet med Med vennlig hilsen Statfjord C Baderom ny skjermvegg er nå tatt i bruk av brukerne, mens vi Thomas Tveit, Prosjektleder Statfjord B Vaskeri & kaffebar Vi er kjent for godt HMS-arbeid hos våre kunder. Snorre A Drilling Vi skal fortsatt ha høy fokus på HMS i vårt arbeid, Snorre B Kjøkken (HVAC-leveranse) ta oss tid til å tenke igjennom alle nødvendige Heimdal Bysse arbeidsforberedelser og farer før vi igangsetter Heimdal (HVAC-leveranse) arbeidet. Vårt felles mål er at alle våre ansatte og Gullfaks A Kjøl & Frys underleverandører skal jobbe sikkert og skadefritt. Transocean Barents ROV Hangar Vi jobber kontinuerlig på alle plan i bedriften med å Åsgard B SKR tilrettelegge for dette. Grane Støyisolering lugarer Kontinuerlig konteinerutrustning Bryne og lokalmarked En sommerhilsen fra Rolf Ingebrigtsen Fra høyre: Plattformsjef Roy Sæle, elektriker Sigrid Frisnes, Operatør KAEFER ENERGY Øyvind Baarholm, Aker Solutions rep. Åge Lesund, elektriker Bendic Wiig Haaskjold og formann KAEFER ENERGY Nils Rune Knudsen. 4 5

4 Renovering av kjøkken på Heimdal I skrivende stund er KAEFER ENERGY sammen med Reinertsen i full gang med renovering av kjøkkenet ute på Heimdal, samt vann- og avløpsprosjektet. Det er høy aktivitet og mange prosjekter som pågår samtidig, og i den forbindelse benyttes flotellet "Superior" ved Heimdal. Det er et godt samarbeid ute og på land, og det er et spennende prosjekt med høy intensitet. Statfjord B - Foto: Harald Pettersen - Statoil. En del av gjengen på Heimdal Jeg må få rose og takke formennene og prosjektingeniører på prosjektet som er utrolig løsningsorienterte, fokuserte, positive og har høy fokus på HMS. Med det gode forarbeidet som er lagt til grunn, er jeg sikker på at vi som selskap skal oppnå et godt sluttresultat og en fornøyd kunde. Våre dyktige verneombud gjennomfører sammen med Reinertsen to faste vernerunder per uke om bord, noe som er et godt bidrag til gode resultater og til god orden og ryddighet. Statfjord B & C - Baderom Helga Gjøse Prosjektleder Da er vi godt i gang igjen, på Statfjord B, med utskift av baderom, gulv og himling i boligmodulene. Det ble overlevert 2 renoverte etasjer i 2013 før stans, og vi planlegger nå med overlevering av totalt 7 etasjer i løpet av 2014 og 2015 før revisjonsstans. Det er en god prosjektgruppe som er i gang, både på land og til havs. Samarbeidet er godt mellom KAEFER ENERGY som leverandør og Aibel som oppdragsgiver. I tillegg er det en flott og løsningsorientert gjeng i rotasjon på Statfjord. I løpet av sommeren ferdigstilles samtlige etasjer i den første boligblokka L01, og vi gyver løs på boligblokk tre L03 i september. I løpet av står boligblokk to L02 for tur. Det utføres følgende arbeider i hver etasje: hugging/ meisling av gammel påstøp, legging av ny screed Dexcoat, nytt gulvbelegg, nye baderom. Videre nye lydvegger, lugardører, tynnplating av eksisterende vegger, utskift av eksisterende himling til nye modellerte, inklusive lyskasser langs korridorvegger. Statfjord C KAEFER ENERGY har, også på Statfjord C, Aibel som oppdragsgiver, og samarbeidsklimaet er veldig bra. Faktisk så bra at prosjektet henvises til som foregangsprosjekt overfor andre igangsatte prosjekt på orden og ryddighet. På Statfjord C har KAEFER ENERGY allerede rukket å ferdigstille boligblokk en LQ1 og tre LQ3, og er i gang på boligblokk to LQ2. Ferdigstillelse av siste etasje er planlagt til januar KAEFER ENERGY utfører følgende arbeider på Statfjord C: demontering/remontering av himling for adkomst. Videre meisling/hugging av påstøp, legging av ny screed Dexcoat. Deretter nytt gulvbelegg, samt nye veggpanel rundt baderom. Tynnplating i korridor og installasjon hører også til jobben med ferdigstilling av nye baderom. I andre etasje har ett lugarsett (A/B) blitt bygget om til lagerrom, noe kunden er svært fornøyd med. Dette er totalt sett en veldig god oppgradering fra eksisterende, i tillegg til at all tidligere fukt og fuktskader elimineres. Det overleveres etasje etter etasje uten punch med gode resultater. Vi er stolte av å rapportere 0 skader, som igjen viser at vi har høyt HMS-fokus på alt vi gjennomfører. Har også lyst å nevne Brede Bjørnstad, kostkontroller som overvåker at timeføring blir gjort riktig og blir fortløpende registrert. Ønsker alle involverte i prosjektet en riktig god sommer. Kenneth Nilssen Avdelingsleder HVAC HVAC I HVAC avdelingen er vi en god og strukturert gjeng med ekspanderende mengde arbeid hvor forespørslene står i kø. Utvalgte og pågående prosjekter innenfor HVAC: Cement room upgrade, Snorre A for Odfjell Drilling KAEFER ENERGY fikk i mars oppdraget med å oppgradere HVAC i sementrommet på Snorre A for Odfjell Drilling. Bestillingene av HVAC-utstyret er satt og vi arbeider nå med å få på plass leverandørdokumentasjonen. HVAC-personell har også vært en liten tur offshore og utført noen mindre modifikasjoner på et kanalnett etter ønske fra kunde. Oppstart offshore er blitt utsatt ca. en måned så installasjonen av ventilasjonsanlegget og kanalene i sementrommet er nå planlagt utført i slutten av juli. Galley upgrade HVAC, Snorre B for Aker Solutions Av Aker Solutions har vi fått oppdraget med å levere nye kjøkkenhetter til Snorre B. Vi hadde nylig kick-off møte med kunden og leverandøren Halton, med hensyn til levering av kjøkkenhetter. Også her er alt HVAC-utstyret bestilt og ingeniørene arbeider kontinuerlig med leverandørdokumentasjonen. I denne pakken er det rundt 100 forskjellige dokumenter som skal leveres, så det er litt å henge fingrene i fremover. HVAC ductwork package, Heimdal, for Archer For Archer fikk vi oppdraget med å levere og installere en større kanalpakke på Heimdal (kanalklasse A heavy duct). Vi har allerede levert to av de tre leveransene til base. Den siste skal leveres 30. juni. Installasjonen er planlagt utført fra 23. juni til 31. august Kanaler pakket i konteiner. HVAC rammeavtale med Marathon Oil AS KAEFER ENERGY har fått HVACtjenester som tillegg i eksisterende ISOrammeavtale på Alvheim for Marathon Oil AS. Vi har for tiden en av våre HVACingeniører i kundens lokaler for å bistå med HVAC-engineering. Vi har også et pågående prosjekt hvor vi skal redusere HVAC-støy om bord på Alvheim. Planlagt oppstart offshore er 10. juli. 6 7

5 Nye kjøl- og fryserom på Gullfaks A HVO-hjørnet Astrid Hellestø Prosjektleder I perioden mars til mai oppgraderte vi kjøl- og fryserom på Gullfaks A. Arbeidet ble gjennomført i tre sekvenser for å opprettholde daglig drift i området. Oppdraget var et EPCIC-prosjekt som baserte seg på en ministudie utført i høst. KAEFER ENERGY hadde multidisiplint ansvar i gjennomføringen og har ivaretatt alt fra prosjektering til systemutprøving. Statoil sørget selv for midlertidige kjølog frysekonteinere. Kompleks arbeid I første sekvens rev vi et pauserom og et toalett for deretter å bygge opp igjen et kokkekontor og nytt pauserom. Deretter stengte vi ned kjølerommene og byttet plassering på kjølerom og tørrproviant. Dette inkluderte å rive et kjølerom, et røykerom, samt oppgradering av proviantkorridor. Når dette var gjort satte en ned temperaturen på kjølekonteinerne og alle frysevarer ble flyttet ut hit. Sekvens tre bestod i å rive tre eksisterende fryserom og erstatte disse med en ny storfrys. Her ble også resten av proviantkorridoren oppgradert med nye sluker og gulv. For sekvens to og tre ble det i tillegg installert fire nye elektriske skyvedører til kjøl- og fryserommene. 0- tull, 0-punch Ved hjelp av en dyktig gjeng med installasjonsleder Stian Skagen i spissen, kom vi i havn med et vellykket resultat uten punchpunkter. Til tross for høy aktivitet på lite område ble jobben fullført med 0 skader offshore. Dette legges merke til av kunde som skryter av orden og ryddighet, samt god dialog med brukere. Veldig bra. I skrivende stund jobber landorganisasjonen med å fullføre LCI3/ as-built og vi regner med prosjektet avsluttes i løpet av juni måned. Ønsker dere alle en riktig god sommer! Kai Ole Staldvik Hovedverneombud Da nærmer vi oss sommer med stormskritt og vernetjenesten i KAEFER ENERGY har igjen vist gode resultater. Verneombudene får mye skryt fra bedriftens kunder for måten de bidrar for å få gode HMS-rutiner blant alle involverte. Sakene blir i all hovedsak løst der de skal løses, på lavest mulig nivå. Det at vernetjenesten fremstår som løsningsorientert er en fantastisk reklame for KAEFER ENERGY, også med tanke på fremtidige kontrakter. Vernekonferansen 2014 På den årlige vernekonferansen 31. mars og 1. april var det en optimistisk gruppe som løftet frem den gode jobben som blir gjort og områder vi kan bli bedre på i felt. Mye av diskusjonen viser at kommunikasjon i linjevei bør effektiviseres fra alle parter. Valg av HVO og Vara HVO Klubbene Fellesforbundet, SAFE og Lederne pekte ut representanter for vernetjenesten for de neste to år. HVO (Kai Ole Staldvik) og Vara HVO (Kenneth Norenes Olsen) samt representanter til AMU med personlige vara. Pedersen (vernetjenestens far i KAEEFER AMU. Vi har mange utfordringer foran ENERGY) for den jobben han har utført oss når det gjelder sykefravær, men i oppbyggingen av vernetjenesten og i det er gledelig å se at vi er inne i en jobben han nå gjør som VO ute på Troll. god trend med å minsket sykefraværet. Mange av de svar og henvendelser som God erfaring fra EKOL 2/4 L kommer fra HMS-møtene onshore og Jeg var så heldig å få være med på EKO-L offshore blir brukt i dette arbeidet. prosjektet som HMS-Inspektør i hele hook-up fasen, et prosjekt som ga alle Bruk av Extranet involverte en god læringskurve i HMSarbeid og å skape et godt arbeidsmiljø. oftere informasjon ut til alle ansatte. Alle Det arbeides fortsatt med å gi bedre og har selvfølgelig ansvar for å gå inn på Systematisering av besvarelser Extranet og lese den informasjon som Noen HVO-oppgaver blitt satt litt på kommer. Det er fortsatt høyt fokus på vent under hook-up fasen, blant annet fremdrift og etterlevelse av endringene tilbakemelding og systematisering som allerede er igangsatt. av alle gode besvarelser på HMSkampanjene. Denne jobben er nå startet Jeg vil rette en stor takk til alle dere og aksjonslister og løsningsforslag blir verneombud på fast rotasjon, prosjekt fremlagt til ledergruppen i KAEFER og ellers ute på site for den jobben dere ENERGY etter ferien. gjør. Fortsett å være like aktiv på HMSmøtene, morgenmøtene og ute i felt. God trend innenfor sykefravær Arbeidet med å befeste KAEFER ENERGY som en IA-bedrift er fortsatt pågående, Ønsker alle en super sommer og ny IA-Avtale er nettopp behandlet i Kai Ole Staldvik Etterlevelse og lederskap-modellen A-STANDARD Etterlevelse og lederskap-modellen A - STANDARD Kontinuerlig videreutvikling Læring og forbedring Korridor med ny tørrproviant på venste side. (Bildene er tatt underveis i prosjektet) Støpning av gulv under ny storfrys og proviantkorridor Vi jobber iherdig med å videreutvikle vernetjenesten og det gode samarbeidet med bedriften i alle ledd for at vi skal bli ledende innenfor HMS i vår bransje. I den forbindelse vil jeg takke tidligere HVO, VARA-HVO og representant i AMU + underutvalg Rolf Magne Person eller lag ansvarlig for en oppgave Lederskap nødvendig for å utføre en oppgave Oppgave Forstå oppgaven Identifisere kravene Styre risiko Interaksjon Gjennomføre oppgaven Kommunisere og forbedre presisjonsnivå Opptre som rollemodell Trene laget Følge opp oppgaven Tilrettelegge for leveransen med høy standard Evaluere resultatene Leveranse 8 9

6 Per Steinkopf Direktør HMSK & Risiko HMSK & Risiko Det nærmer seg en ny sommer, og vi kan oppsummere hva vi har oppnådd innenfor HMS, kvalitet og risikostyring. Vi har grunn til å være fornøyd med mange fremskritt og at vi blir stadig bedre. Jeg må berømme linjeledelsen og Kundetilfredshetsundersøkelser verneapparatet som gjør en god jobb KAEFER ENERGY har effektivisert ute i felten. HMS-fokuset på prosjektene målingen av kundetilfredshet gjennom har blitt veldig bra, og bruken av innføring av Netigate. Dette fører nå til styringssystemet blir stadig bedre. enda mindre arbeid under innhenting av svar, ikke minst for kunden. HMS-resultater KAEFER ENERGY har i lengre tid hatt Helse og arbeidsmiljø et utilfredsstillende høyt sykefravær. KAEFER ENERGY skiftet ved årsskiftet Det er svært gledelig å registrere til ny bedriftshelsetjeneste, Stamina at sykefraværet nå er på vei ned. Helse. Vi har strukturert BHTarbeidet Statistikken har vist reduksjon i mye bedre, og har blant fraværet i flere måneder på rad. Spesielt annet samordnet gjennomføring av korttidsfraværet har blitt kraftig arbeidshelsekontroller og kontroll for redusert og er nå nede på 2 %. Dette helsesertifikat. Det er også et viktig er også et godt bidrag til reduserte poeng at alle arbeidshelsekontroller skal utgifter. Det siste året har selskapet gjennomføres av Stamina Helse, og det hatt to alvorlige hendelser og noen har vi fått til. Dette bærer nå frukter ved personskader. Hendelsene har blitt at vi får mye mer for pengene, og vi får grundig gjennomgått og vi har tatt god disiplinvis oversikt over helsetilstanden. lærdom av dem. En slik helserapport vil ligge klar rett etter sommerferien, og vil baseres på HMS-standard OHSAS / 2007 undersøkelser utført i første halvår. Standard OHSAS er en europeisk Informasjon om resultatene vil sendes anerkjent standard for HMS-arbeid. Det ut i organisasjonen. Det er imidlertid ligger en forventning i norsk olje- og først etter siste halvår i 2014 at vi gassindustri at selskaper som KAEFER vil kunne sammenligne gruppenes ENERGY driver virksomheten etter arbeidshelse med foregående periode. denne standarden. KAEFER ENERGY har Målet er at vi skal kunne sette inn i lengre tid hatt mye av dette på plass, riktige tiltak der det trengs mest, og men vi har ikke vært sertifisert. Vi har ikke minst måle effekten av tiltakene derfor i den senere tid forberedt oss på sikt. Det må også nevnes at på å bli sertifisert i henhold til OHSAS samarbeidet med Stamina Helse går Dovre Sertifisering gjennomførte veldig bra. KAEFER ENERGY har også revisjonen i mai og besøkte både utarbeidet en veldig god struktur Geitaberget og Verdal. Det ble ikke på kartleggingsarbeidet. Dette har avdekket avvik. Det operative miljøet ført til en realistisk plan som sikrer i Verdal kunne fremvise fremragende jevnlig kartlegging av ergonomi, støy, etterlevelse av kravene i standarden. vibrasjoner, kjemikaliehåndtering og KAEFER ENERGY har nå mottatt psykososiale forhold. sertifikatet, og vi er svært tilfreds med dette. Fjernstyring av arbeidsoperasjoner KAEFER ENERGY vil fortsatt jobbe aktivt i tiden fremover for å redusere de fysiske belastningene overflatebehandlerne er utsatt for. Vi har kommet videre i fjernstyringsarbeidet og er nå i ferd med å planlegge en konkret overflatejobb offshore med bruk av ny teknologi. Det er gjort innkjøp av en ny type fjernstyrt utstyr som skal benyttes til overflatebehandling ved hjelp av vann og blåsemiddel. Vi vil komme nærmere tilbake til dette når vi har hentet erfaringer fra den konkrete jobben. Etterlevelse mht rapportering av kjemikalie-, støy- og vibrasjonseksponering KAEFER ENERGY har gjort noen forbedringer i rutinen for registrering av eksponering. Det skal dermed være lettere å få tilgang for å føre inn verdier. Det er viktig at alle etterlever rutinen. Det vil være til det beste for helsen til hver og en av dere. Kommunikasjon Det arbeides stadig med å forbedre kommunikasjonen internt. Gjennom enda bedre kommunikasjon kan vi bli enda bedre. Aktiv bruk av i-kaefer er en av de viktige faktorene i denne sammenhengen. Det er viktig at alle ledere og andre funksjonærer benytter dette til daglig. Vi forsøker også å sende ut så mye som mulig informasjon gjennom extranet. Det er derfor viktig at akkurat du leser dette med jevne mellomrom. Til slutt vil jeg ønske alle en fortreffelig sommer og velkommen tilbake med oppladede batterier. HMS standard OHSAS / 2007 Standard OHSAS er en europeisk anerkjent standard for HMS arbeid. Standarden inneholder blant annet krav til risikovurderinger, etablering av HMS mål og overvåking av HMS prestasjoner, styringssystem for arbeidsmiljø og sikkerhet og intern oppfølging av dette, arbeidspraksis for dokumentstyring, planlegging av beredskap, gransking, og medarbeidermedvirkning. Det ligger en forventning i norsk olje- og gassindustri at selskaper som KAEFER ENERGY driver virksomheten etter denne standarden. KAEFER ENERGY har i lengre tid hatt mye av dette på plass, men vi har ikke vært sertifisert. Vi har derfor i den senere tid forberedt oss på å bli sertifisert i henhold til OHSAS Dovre Sertifisering gjennomførte revisjonen i mai og besøkte både Geitaberget og Verdal. Det ble ikke avdekket avvik. Det operative miljøet i Verdal kunne fremvise fremragende etterlevelse av kravene i standarden. KAEFER ENERGY har nå mottatt sertifikatet, og vi er svært tilfreds med dette. Et slikt sertifikat forplikter naturligvis også, og det må vedlikeholdes. Derfor er det viktig at rutiner som kreves av standarden også opprettholdes på det jevne. Bilde fra sertifisering: fra venstre Jan Inge Johnsen, KAEFER ENERGY, Atle Storås, Dovre Sertifisering, Marianne Martens KAEFER ENERGY, Christer Langland, Roger Nordskag, KAEFER ENERGY og Mojgan Babalou, KAEFER ENERGY, som redegjør her for Dovre, Risikovurdering innenfor kjemikaliehåndtering

7 ISO ONSHORE ISO onshore Høy aktivitet i Egersund Bjørn Ommundsen Direktør ISO Onshore I ISO onshore-prosjektene må vi si at det har vært en spennende vår med mange og nye utfordringer både i Norge og utenlands. I tillegg til høyt fokus på sikker gjennomførelse, er det også gledelig å registrere at vi leverer god kvalitet til avtalt tid. Fokus på salg i Østen Det er en glede å konstatere at forretningsenheten har oppnådd alle budsjetterte planer på denne siden av sommerferien. Våre store hovedprosjekter har vært i Stavanger, Haugesund, Verdal og Tjeldbergodden. Nytt av året er at vi har hatt viktige prosjekter både i Thailand og Korea. Her har vi hatt hovedfokus på salg og installasjon av brannkasser og isolasjonsmateriell til norske plattformer som bygges i Østen. På bakgrunn av de gode resultatene vi nå har oppnådd utenlands og særskilt på disse prosjektene, vil dette bli ett av våre fremtidige satsningsområder. Gode tilbakemeldinger fra kunder på HMS og kvalitet Som alltid har prosjektene høyt fokus på HMS og kvalitet og det er ingen grunn til å legge skjul på at vi har fått mange kjekke og gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder. Dette er selvsagt noe vi setter stor pris på, og nå er det viktig at vi opprettholder stort fokus videre innenfor Helse, Miljø- og Sikkerhet i alle faser. Dette være seg i planleggingsfasen og i de utførende arbeider på land og på den enkelte installasjon. Et særskilt viktig poeng oppi dette er at vi fortsetter det gode arbeidet innenfor risikovurdering for våre arbeidsoperasjoner, innenfor A-Standard og ikke minst etterlevelse. Vårt prosesstyringssystem i-kaefer er et viktig nøkkelord her for å fortsatt kunne lykkes. Travelt halvår I samarbeid med salgs- og markedsavdeling har vi hatt et travelt halvår med utarbeidelse av tilbud for fremtidige og langsiktige vedlikeholdskontrakter rettet mot Statoil landanlegg og andre spennende byggeprosjekter. Vil gjerne takke alle innenfor forretningsområdet for god innsats, og vi har stor tro på at vi vil vinne noen av disse kontraktene som vil bidra til å sikre vår fremtid og gi oss masse godt arbeid i årene som kommer. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle en velfortjent ferie med familie og venner. Det store prosjektet ved Aker Egersund for tiden er en prosessmodul til Lundins Edvard Grieg-plattform. Struktur ble levert fra underleverandører i Polen, og skal ferdigstilles ved Aker Egersund. Modulen skal bli ca tonn, og mye skal lastes inn nå før fellesferien. Samlet bemanning er ventet opp i rundt 600 personer i sommer, der vi for tiden leverer 35 stillasbyggere og to formenn. Modulen skal være klar til levering på kai januar 2015, med MC milepæl 16. desember Våre to formenn, Maciej Zajdel og Fritz Larsen, er med og styrer stillaslagene, som består av vårt og annet innleid personell, samt Aker Egersund sitt eget personell. Det er hektisk og mye arbeid, men jobben går bra og Aker Egersund er fornøyd med personellet de leier fra oss

8 Fra Laem Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund KAEFER Thailand fikk for en stund tilbake en ordre av Aibel Thailand for prefabrikasjon og installering av flere tusen lydkassetter til M11-modulen (kompressormodul) for TPC-prosjektet på Troll A. Dette ble bygget ved Aibel sitt verft i Laem Chabang, Thailand. KAEFER ENERGY inngikk et samarbeid med KAEFER Thailand for dette oppdraget, og har prefabrikkert lydkassettene på våre verksteder i Stavanger. I sluttfasen av ferdigstillelsen av M11-modulen, forespurte Aibel vårt søsterselskap, KAEFER Thailand, om hjelp til å ta seg av instrumentisolering, tank-isolering og leveranse av personell. Det var i underkant av 100 personer engasjert i prosjektet. Det ble sendt 6 medarbeidere fra KAEFER ENERGY, med Torleif Susort i spissen, for å bistå med "lærer"- krefter og NORSOK-inspektører. Torleif Susort kan fortelle i ettertid til redaksjonen at det var en spesiell opplevelse å komme til Thailand for å jobbe. Stort sett veldig blide og positive mennesker. Det var spennende å oppleve en ny arbeidssituasjon hvor absolutt alt kunne bli misforstått, og her gjaldt det å alltid forsikre seg hundre og ti prosent på at alt ble riktig oppfattet og forstått. Kontrollspørsmål var en viktig brikke i dette. Før jobb-samtale og skuldermassasje Arbeidsdagen startet klokken om morgenen med en "to-minutters", eller en før jobb-samtale som vi liker å kalle det, på en felles møteplass for alle som arbeidet ute på modulen. HMSinspektørene formidlet dagens emne gjennom høyttalere. Etterpå var det tid for skulder-massasje på den som stod foran, for deretter å snu oss rundt for å kunne gi massasje på skuldrene på den som nå stod foran. Dette ritualet ble utført hver onsdag, i tillegg til at det i fellesskap ble takket for jobben, for 14 15

9 landet og for kongen. Etter at før jobb-samtalen og skuldermassasje var behørig utført, avsluttet en hele seansen med at nasjonalsangen ble avspilt. På besøk hos KAEFER i Rayong Under Thailandsoppholdet ble det også tid til et besøk hos KAEFER i Rayong, en times kjøretur fra Laem Chabang. Da vi var der tilfeldigvis 11. mars sammenfalt dette med markering av PACT Day World Wide (Kvalitetsdag). Det bør nevnes at KAEFER Thailand har store prefabverksteder der det blir utført både foamglass-skjæring og stål-mantling. M11-modulen i Haugesund Da M11-modulen tilhørende Troll A ankom Aibels verft i Haugesund etter en reise på 35 dager fra Thailand, var KAEFER ENERGY igjen klar til innsats på modulen. Vi ble nemlig tildelt et oppdrag fra Aibel med å montere mer enn 700 ventil- og flensekasser, både for termisk- og brannisolasjon i varierte dimensjoner. I tillegg til dette skulle vi isolere over 600 løpemeter rør, og en del punchpunkter. Oppstart på 17. mai M11-modulen kom til Aibels verft på selveste nasjonaldagen. Pyntet i bunader kunne prosjektledelsen ønske både modul og prosjektdeltagere velkommen. Prosjektet skulle gjennomføres over en 14 dagers periode, og det skulle arbeides døgnkontinuerlig. 110 personer skulle gjennomføre arbeidet, inkludert ledelsespersonell. I ettertid er det utrolig gledelig å konstatere alle de gode tilbakemeldingene fra Aibel og sluttkunden Statoil. Disse har vært utelukkende positive, spesielt innenfor helse, miljø og sikkerhet, inkludert kvalitet. Vi viste nok en gang at vi var i stand til å gjennomføre et prosjekt med god fremdrift og kvalitet. Redaksjonen En blid og fornøyd medarbeider "Grillparty" på Kristi Himmelfartsdag Store dimensjoner Prosjektledelsen ønsker velkommen på selveste nasjonaldagen. En fornøyd rep. fra Aibel, Kenneth Tjøsvoll Robert Lesiak En glad klatregjeng Arbeidsleder Irenijus Misiukonis Presisjonsarbeid 16 17

10 Engineering & Technology Døgnet rundt i malerhallen, Verdal Roger Nordskag i Verdal kan fortelle at det er mye type flyteelementer (Buoancy). I den forbindelse arbeid og full sysselsetting i malerhallen. Kundene har våre ansatte vært i Aberdeen og blitt er blant annet Kværner Piping Technology og sertifisert og opplært av Balmoral, og vi går nå Transocean. Videre har vi full fokus på "risere" døgnkontinuerlig med sikte på å ferdigstille disse for Gullfaks WOS og 5 års klassing av 50 "risere". innen august måned. I tillegg til dette skal vi også reparere og male en Øystein Lea Leder Engineering/Plan Avdelingen som innehar bedriftens ingeniørtjenester, har i løpet av det siste året ikke bare endret navn. Vi har også knyttet til oss teknologi og utvikling som er ledet av Eivind Berg. Med dette har vi klart å samle alle ingeniører i en stor enhet. Vi har også i år endret vår representant i KAEFER ENERGYs lederteam. Vår representant er nå Rolf Ingebrigtsen som har et overordnet ansvar for Engineering & Technology i tillegg til Forretningsområdet Innredning & HVAC. Spennende oppdrag i Sørøst-Asia Tilsvarende andre oljerelaterte virksomheter, ser vi også innen Engineering at mange av de henvendelsene vi mottar og oppgavene vi tildeles, forventer at vi mobiliserer i Sørøst-Asia. Typiske land er Korea og Singapore. Noen av våre kollegaer har allerede fått prøve seg på slike oppgaver og jeg ser ikke bort ifra at dette vil det komme mer av i framtiden. I den forbindelse gjør vi hva vi kan for å tilrettelegge for den enkelte slik at dette blir en positiv erfaring i karrieren. Hjemlige trakter Her hjemme er vi nå i sluttfasen på mange av store kontrakter, og for eksempel; I Haugesund hvor nye moduler transporteres på rekke og rad ut til Troll A På Draugen-plattformen til Norske Shell har fått montert en utvidelse av boligkvarteret På Troll B har vi installert et nytt fint kjøkken På Ekofisk-feltet hvor vi har deltatt i hook-up og ferdigstilling av Nordsjøbassengets største boligkvarter. En stor del av æren for den kvalitet og det resultat som er levert til våre kunder, skal alle dere fra Engineering ha. Tilværelsen i prosjektverden Vi lever i en "prosjektverden" og er vant med at prosjekter blir ferdigstilt og at nye blir startet. Jeg kjenner på meg at vi er klar for nye store oppdrag. Mange av de forespørslene som vår salgs- & markedsavdeling har jobbet med den siste tiden vil bli tildelt i løpet av sommeren, dette gjelder spesielt ISO-fag og HVAC. Vi har derfor en svært spennende tid foran oss. Organisasjonsendring Den organisasjonsendring som vi gjorde i november 2012 ved å samle alle ingeniører, planleggere og dokumentkontrollere i en avdeling, har vist seg å ta en del tid før den "sitter". Vi ser fremdeles tilfeller av at kommunikasjon går "slik vi alltid har gjort", og ikke nødvendigvis slik den skal i henhold til dagens organisering. Et av formålene ved omorganiseringen var å få etablert tydeligere roller og ansvar i forhold til det faglige. En sentral rolle i den forbindelse er "Engineering lead" posisjonene for hver disiplin. Disse personene har en spesiell rolle hvor det også inngår at de skal yte assistanse til andre enheter i selskapet. Hvem disse er finner man på organisasjonskartet som ligger på KAEFER ENERGY Extranett. Dersom du har en relevant problemstilling eller spørsmål som du lurer på i et prosjekt kan du hevende deg til "Engineering lead" som i løpet av kort tid vil (fortrinnsvis mindre enn et døgn) gi en tilbakemelding. Denne tilbakemeldingen vil ikke nødvendigvis gi deg et komplett svar, det kan hende at du får råd om å sjekke spesifikasjoner og lignende eller at du bør sende en teknisk avklaring til kunde. Meningen med dette er også at det skal ligge en viss grad av læring i denne kommunikasjonen og at man på sikt blir mer og mer selvsikker. Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin sommer. Hilsen Øystein Lea Andreas Eggen viser typiske skader på Buoancy flyteelementer. Utkjøring av Buoancy flyteelementer Reperasjon av Buoancy flyteelementer 18 19

11 Gjengen som jobber i 3. etasje på Geitaberget består av fra venstre Heidi Tjessem, Else Brit Jensen, Jorunn Bertelsen Kvalbein og Kirsten Grimsmo REGNSKAP trivsel og arbeidsglede Regnskapsavdelingens intensjon er å være en serviceorientert avdeling til hjelp for alle i bedriften. I denne avdelingen treffer vi en særdeles hyggelig og serviceinnstilt gjeng. Til daglig sørger disse damene for at alle faktura- og regnskapsbilag blir behandlet og bokført på riktig måte i henhold til myndighetene sine regler, lover og forskrifter. Avdelingen er også ansvarlig for betalinger til alle våre leverandører samt kredittsjekk og oppfølging av innbetaling fra våre kunder. I tillegg til dette er de systemansvarlige og gir tilganger, opplæring og support til brukerne av vårt ERP-system SAP Business One, samt Eye-share, som er fakturabehandling/ godkjenningssystem. Jorunn K. Bertelsen har ansvaret for Eye-share, bilparken, kundefordringer og seg selv. Dette klarer hun utmerket, og mer enn det. Jorunn har alltid gode forslag på lur, uansett hva som skal arrangeres eller utfordres i avdelingen. Heidi Tjessem er den som sørger for at betaling til leverandørene våre blir utført, og flere oppgaver som kontering, bokføring av bilag, kontoavstemminger er en del av hverdagen. Kirsten Grimsmo tar seg av regnskapsoppgavene fra A-Å for KAEFER Construction. Else Brit Jensen har det overordnede ansvaret på regnskapsavdelingen og mener at arbeidsoppgavene er spennende og varierte. Motiverende Regnskapsavdelingen har stort fokus på trivsel og arbeidsglede. Vi tilbringer mye tid sammen og da er det viktig at vi respekterer hverandre og drar nytte av hverandres kvaliteter. Sammen utfyller vi hverandre godt! Mye humor er en viktig del av arbeidsdagen, samt det å hjelpe og gjøre hverandre bedre. Godt teamarbeid gir et godt arbeidsmiljø. Vi har alle oppgaver som mer eller mindre hører sammen. Travle dager Regnskap har travle dager og de har i tillegg lagt bak seg en høst/vinter med Skatteetaten på besøk, som har hatt bokettersyn på KAEFER ENERGY AS for regnskapsårene 2011 og Interessant å være med på en slik prosess hvor Skatteetaten går ned i hver minste detalj i forhold til MVA og skatt. Viktig at vi fortsetter å ha fokus og kvalitetssikrer oss i form av informasjon og kursing slik at vi også i fremtiden holder oss innenfor alle lover og regler. Nå som årsoppgjøret for 2013 er ferdig, retter vi synet fremover og jobber videre med det daglige samt avdelingsmålene vi har satt oss for 2014, sier regnskapssjef Else Brit Jensen med glimt i øyet. Nytt SmartSCAN SmartSCAN er et verktøy for skanning, tolking og verifisering av faktura og andre dokumenter. Papirdokumenter skannes, mens pdf-filer sendes direkte til tolking. Fortrinnsvis snakker vi her om inngående faktura, men også andre dokumenter som diversebilag, kontrakter, reiseregninger, utlegg, pakksedler osv. Hensikten med å automatisere prosessen, er å redusere kostnadene for håndtering av skanning, redusere feil og øke datakvaliteten. Ved tolking så gjenkjennes nøkkelinformasjon som fakturadato, beløp, referanse osv. fra bildet, slik at nødvendige felt ikke må punches inn. KAEFER Construction Øst KAEFER Construction er et selvstendig selskap som er administrert og ledet av KAEFER ENERGY. Torbjørn Jensen Thorbjørn Jensen Daglig leder, KAEFER er daglig leder Construction og lokalisert ved hovedkontoret i Stavanger. Selskapet jobber med teknisk isolering mot industri, bygg og anlegg over hele landet, og er delt inn i to avdelinger, henholdsvis Trondheim og på Østlandet. Kontor og prefabrikasjonsverksted er i Moss. På Østlandet har vi hatt en forholdsvis rolig ettervinter, men nå er aktiviteten i ferd med å ta seg opp, og det ser ut som vi går en travel sommer og høst i møte. Avdelingsleder Ketil Arnesen forteller om de forskjellige prosjektene som pågår. Blant annet nevner han Frevar som er et forbrenningsanlegg i Fredrikstad hvor vi har vedlikehold. Vi har ikke faste folk der, men det er stadige reparasjoner og oppgraderinger. Vi jobber også på Kalnes varmesentral som er til det nye sykehuset i Østfold, og vi skal også gjøre en del arbeid på selve sykehuset. Det prosjektet som blir travlest gjennom sommeren er Hærland, dette skal være ferdig til høsten, og har et forholdsvis stort volum. På Mjørud går det på det jevne, ikke de helt store prosjektene i år, men vi tar de jobbene som kommer, og legger stor vekt på å levere raskt etter kundens behov. Puteproduksjonen i Moss har også tatt seg opp, og her er det bra pågang. I Oslo og omegn jobber vi oss gradvis inn på flere prosjekter som for eksempel Fornebuporten bolig, Ullern Panorama, og den amerikanske ambassaden, og vi satser på å øke ordremassen ytterligere her. KAEFER Construction ønsker alle sine kunder og ansatte en riktig god sommer. Regnskapsgjengen vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! Hærland: Lukasz Kobos Mjørud: Lukasz Puskati og Wieslav Zurek Kalnes varmesentral: Nuradin Kelmend 20 21

12 se hvordan det går før de bestemmer seg for å bli med, mens atter andre vil være bekymret og skeptiske til hele prosessen. Alle disse reaksjonene er tillatt og må forventes. En av mine roller som lean-leder vil være å hjelpe, støtte og rettlede under disse endringene på best mulig vis. En meget viktig del av dette vil være kommunikasjon og spre informasjon om vellykkede resultater underveis på reisen. Og tro meg, det vil komme resultater underveis Presentasjon av lokal lean-leder. Så hvem er jeg, og hva vil jeg gjøre som lean-leder? Velkommen til KAEFERs lean-reise. Etter mange år i Forsvaret som blant annet skipssjef i Marinen og Kystvakten, gikk jeg etter hvert over til oljebransjen. Jeg begynte å jobbe for Reinertsen innen V&Mprosjekter og deretter i PSW Group innen både rekruttering og subsea & drillingprosjekter, før jeg i 2009 begynte i KAEFER ENERGY i Bergen. Her jobbet jeg først som prosjektleder for Grane & Heimdal ISO V&M-prosjekt, før jeg ble prosjektleder for Troll-feltet på den nåværende ISO-rammeavtalen med Statoil. De siste to årene har jeg tilbrakt på Østlandet, mens jeg har hatt diverse roller som prosjektleder i ISO Offshore, prosjekteringsleder i Innredning & HVAC og avdelingsleder for KAEFER Construction. Mange har nå etter hvert hørt en del om lean, og noen har sågar vært delaktig i lean-prosjekter. Jeg vil likevel benytte denne anledningen til å introdusere dere litt mer til emnet lean og samtidig gi dere en kort presentasjon av meg selv, som har vært så heldig å få denne spennende stillingen som lean-leder i KAEFER ENERGY. Til slutt vil jeg fortelle om hvilke lean-aktiviteter som er gjennomført og hvilke aktiviteter som er planlagt for fremtiden, og litt om hvilke resultater vi har oppnådd så langt. Det første man skal legge merke til er at vi har valgt å kalle det en reise. Dette for å symbolisere at vi nå har gjort et veivalg og at det er veien vi tar som er det viktigste, ikke nødvendigvis endestasjonen. Om man får en forbedret margin på 8 %, økt produktivitet med 25 % eller medarbeidernes tilfredsstillelse har steget med 40 %, så er det ikke det nøyaktige tallet som er det viktigste. Det viktige er at vi gjør fremskritt, at vi stadig jobber med å forbedre oss og at vi anerkjenner og feirer de fremskrittene vi faktisk har små som store. Selv om det er tidlig på reisen og man kanskje ikke har full forståelse for nøyaktig hva lean er ennå, vil jeg først kommentere litt om hva lean IKKE er. Lean er IKKE et annet ord for kostnadskutt eller nedbemanninger. Derimot er jeg sikker på at hvis vi lykkes med å bli en virkelig lean-bedrift, så vil vi kapre nye markedsandeler og bli en enda større og mer markant aktør innen vårt marked, og dermed sikre større jobbsikkerhet og muligheter for oss alle. Ved at vi nå gir oss i kast med dette lean-initiativet, arbeider vi sammen for å sikre vår plass som markedsledende og posisjonerer oss for å jobbe med de beste prosjektene og de beste kundene. I min nye rolle som lean-leder vil det være min jobb å hjelpe og støtte avdelinger og prosjekter med de interne lean-initiativ og endringer dere ønsker å få til. Dette kan være alt fra foredrag om hva lean innebærer for en avdeling eller et prosjekt, til aktiv deltakelse i analyse- og forbedringsaktiviteter. Samtidig vil jeg også ha ansvar for å drive frem noen av de større lean-prosjektene selv. Dette er prosjekter vi har valgt ut på grunn av sin kompleksitet, potensial for forbedringer, og muligheter for økt inntjening. Kort fortalt vil jobben min altså dreie seg om følgende hovedpunkter: Lære bort det å gjenkjenne og fjerne sløsing i prosesser Lære bort det å bruke lean-verktøy og -metoder Inspirere og assistere for å overvinne hindringer og opprettholde forbedringer Være med å lede og drive frem lean-prosjekt Rapportere til ledelsen i Norge og Tyskland Lean-reisen vil innebære endringer i organisasjon og arbeidsprosesser. Noen av endringene vil være små, noen vil være store, men først og fremst så vil de være nødvendige. Endringer påvirker folk på forskjellige måter. Noen vil være spente og klare til å hoppe på det første toget, andre vil være mer avventende og 22 23

13 Lean-aktiviteter i KAEFER ENERGY Åsgard B pilotprosjekt I 2013 gjennomførte vi et lean pilotprosjekt på Åsgard B, i samarbeid med et tysk konsulentselskap som heter Lean Maritime. Resultatene fra dette pilotprosjektet var faktisk med å danne grunnlag for avgjørelsen om å innføre lean management i hele KAEFER-konsernet. De mest sentrale funn man gjorde under pilotprosjektet på Åsgard B, var blant annet at det var behov for bedre oppfølging av logistikkprosessen, øke sporbarheten i forsendelser, samt forbedre kommunikasjonen mellom hav og land. Resultatet av pilotprosjektet er at man har oppnådd forbedringer på alle disse elementene. Dette har resultert i betraktelig forbedring i produktivitet og fått redusert de administrative kostnadene i prosjektet. Noen av disse forbedringene kan være vanskelig å tallfeste, men produktiviteten på årsprogrammet for 2013 ble forbedret med mer enn 50 %. Dette representerer selvsagt en kjempegod forbedring. Lean-trening for ledende personell Treningen ble gjennomført i februar, med rundt 30 deltakere fra basis og prosjekter. Dag 1 og 2: Generell lean-teori og praksis Øktene de to første dagene inneholdt både lean-teori og utprøving i praksis, der den praktiske delen bestod av planlegging og "bygging" av et kontorbygg i modellskala, med tilhørende budsjett og leveringsfrister. Tid Pers Fortjeneste Endring Budsjett 12:30 13 % Mål for gjennomføringen Runde 1 24: % Gjennomført uten planlegging Runde 2 17: % Endret team, planlegging, forbedret prefab og logistikk Ressursavdelingen Det ble også startet et lean-prosjekt i ressursavdelingen i desember Her har man så langt hatt tre større samlinger (workshops) i søken etter forbedringer. Den første for å bestemme organiseringen av operatører og formenn, den andre for å bestemme organiseringen av ressurskoordinatorene, mens den tredje har tatt for seg arbeidsoppgavene til ressurskoordinatorene, kartlagt arbeidsprosessene deres og begynt jobben med å identifisere unødvendige oppgaver, altså oppgaver som gjøres flere ganger eller andre typer sløsing. Dette vil det jobbes videre med i tiden fremover. RESULTATER Før Etter Organisering av ressurser Organisering av koordinatorer Analyse av prosesser En felles pool Samlet i basis En felles pool Sitter i prosjektene Pågår; Ser på mulige endringer som vil effektivisere og rasjonalisere oppgaveløsningen, slik at vi bedrer arbeidsmiljø, -trivsel og reduserer kostnader. Det ble gjennomført flere "byggerunder", hvor man for hver gang implementerte ny og nettopp tilegnet lean-teori. Dermed fikk man erfare hvilken virkning lean faktisk hadde, på en i utgangspunktet uoversiktlig og hektisk "byggeplass". Tabellen til høyre viser resultatene etter hver gjennomført "bygge" runde. Faktorer som ble målt var blant annet tidsbruk, ressursbruk og materialforbruk. Dag 3: Hvordan lykkes med lean-arbeidet i KAEFER ENERGY Etter de to dagene med gjennomgang av teori og praksis, ble dag tre benyttet til å jobbe med mer interne anliggender, som blant annet status i KAEFER ENERGY og planer og strategi for å lykkes med vår utrulling av lean i Norge. Dette ble gjennomført som en blanding av foredrag, diskusjoner og gruppeoppgaver. Runde 3 12: % Optimalisere team, innførte plansekvenser og planleggings tavle Hvordan være en god lean-ambassadør Være positiv alltid! Prøve ut endrings- og forbedringsforslag. Det er lov å feile. Tørre å gå utenfor ens egen komfortsone. Ha gode kunnskaper om lean, og fremstå som et godt forbilde. Noen av oppgavene vi jobbet med var blant annet hvordan man kan fremstå som en god lean-ambassadør, og hvordan man kan sikre at de endringer man innfører blir varige. Hvordan sikre at lean-endringene blir varige Bred deltakelse fra alle ledd, slik at alle får eierskap til lean. Visualisering av mål og resultater, samt informasjon med bruk av opplysningstavler, extranett etc. Det kom frem mange gode punkter under gruppearbeidene og noen av punktene som ble fremhevet som essensielle er: Bruke strukturelle virkemidler slik som i-kaefer, og sikre at forbedringer implementeres i våre arbeidsprosesser

14 Prefab-verkstedet i Stavanger Det første store prosjektet i 2014 var prefabrikasjonsverkstedet i Stavanger. Ved oppstarten i januar ble det avholdt et oppstartsmøte hvor hele ledergruppen og ledelsen for prefab.-avdelingen var til stede. Det ble deretter holdt et informasjonsmøte for operatørene i verkstedet, før en startet analyseringen av historiske tall og data for avdelingen. Denne analysen skulle danne basis for å velge hvilke produkter og operasjoner man skulle fokusere på. Da det viste seg at produksjonen av forskjellige typer kasser står for ca. 75 % av produksjonstiden, ble kasseproduksjon valgt som fokusområde. Videre ble det gjort observasjoner og analyser av den produksjonen en observerte i verkstedet. De observasjoner lean-teamet gjorde, dannet grunnlaget for en prioritert liste med forslag til forbedringer som alle involverte skulle jobbe videre med. Områder vi har jobbet med å forbedre er blant annet: Planlegging av arbeidet og måling av produksjonen. Omorganisering av produksjonen for å skille mellom metallarbeid og isolasjonsarbeid Høyere utnyttelse av Bingo 2 kuttemaskin Generell orden og ryddighet i verksted og lager Prefabverkstedet har fått en make-over med omorganisering av maskiner og arbeidsbenker. For de som har vært nede i prefabverkstedet i løpet av de siste ukene, vil man allerede kunne se en del endringer. Maskiner og arbeidsbenker har blitt fjernet, flyttet og omorganisert, man har fått inn en del verktøyskap, og lokalene ser generelt mer rene og ryddige ut. Vi har også startet opplæring av flere operatører til Bingo 2, samt hatt erfaringsutveksling med erfarne Bingo-operatører fra prefab-avdelingen til KAEFER i Tyskland. Videre jobber vi nå med å lage en estimeringskalkulator for kasseproduksjonen. Denne skal kunne sette oss i stand til å planlegge produksjonen og bemanningen på verkstedet i større grad enn tidligere. Videre vil vi se på løsninger for å presentere kontinuerlig oppdaterte produktivitetsfaktorer og eventuelle registrerte kvalitetsfeil i produksjonen, på en måte som blir synlig for alle operatører og ledere i avdelingen. Selv om vi har vært inne i en meget hektisk periode med høy aktivitet på verkstedet, har det vært god stemning og stor positivitet blant både operatører og ledelse. De forskjellige endringene er effektivt implementert, og mange involverte har selv kommet med flere gode forbedringsforslag. Veldig god innsats under ryddingen og omorganiseringen av verkstedet. I perioden fremover vil vi jobbe med å opprettholde de forbedringer som allerede er innført, samt at vi skal fokusere videre på planlegging av arbeidet og måling av produksjonen. Vi har alt nå registrert kraftige forbedringer med hensyn til produktivitet, og selvsagt inntjeningen for kasseproduksjonen. Dette inspirerer selvsagt til nye tiltak som kan øke vår konkurranseevne ytterligere. Planlegging, måling og synliggjøring av dette for de ansatte i verkstedet vil være viktige elementer i så måte. Kommende lean-prosjekter De to neste lean-prosjektene som står for dørene er Kristin-plattformen på ISO-kontrakten og Utstyr & Lager i Stavanger. Kristin-prosjektet hadde kickoff-møte i Trondheim den 11. juni, mens Utstyr & Lager vil ha oppstart etter sommerferien. I løpet av sommeren vil vi også velge ut enda et prosjekt som er tiltenkt oppstart i løpet av Hvis det er noen som har forslag til et område eller prosjekt hvor vi bør ha potensial for forbedringer, så ta gjerne kontakt med lean-leder for å diskutere om det kan være aktuelt å kjøre en lean-prosess. Til slutt vil jeg takke for den optimisme og det engasjement som jeg har møtt så langt. Selv om vi fortsatt er tidlig i vår lean-reise, så er det gledelig å se at så mange allerede har tatt til seg leankonseptet og ivrer etter å komme i gang i egne avdelinger. Dette tegner veldig godt for vår fremtid som en lean- og vellykket bedrift, med fokus på smartere arbeidsutførelse og redusert sløsing. Som dere kan se tidligere i artikkelen har vårt lean-program allerede gitt resultater, men jeg er sikker på at dette bare er begynnelsen, og at vi vil oppnå enda bedre resultater etter hvert som vi får på plass enda flere og bedre prosesser og etter hvert som alle får lean-tankegangen som en ryggmargsrefleks. Ha en fabelaktig sommer og flotte fridager! 26 27

15 HR & Ressurser Thorbjørn Jensen Direktør HR & Ressurser HR & Ressursavdelingen har hatt et innholdsrikt siste halvår både innenfor personell og utstyr. Vi har blant annet en pågående Lean-prosess i ressursavdelingen, og vi er i ferd med å starte opp det samme mot Verktøy & Utstyr. Målet er å forenkle våre prosesser, bli mer effektive, og yte enda bedre service til forretningsenhetene og andre avdelinger internt. Vi har også gjennomført en omorganisering av ressursavdelingen. Før satt alle personellkoordinatorene samlet, og var delt inn i plan og logistikk hvor enkeltkoordinatorer hadde spissede oppgaver. Et resultat av Lean er at vi nå har fordelt navngitte koordinatorer til hver enkelt forretningsenhet. Resultatet av dette er at den enkelte får tettere kontakt med sine prosjekter, dette vil forbedre kommunikasjonen, og forsterke eierskapet til egne oppgaver. Vi har stor tro på at dette vil slå positivt ut, og ser allerede tegn til dette. Personalansvaret for ressurskoordinatorene er uendret, det vil si det ligger fremdeles under avdelingen. KAEFER ENERGY har over tid brukt mye tid og midler til utvikling av våre ansattes kompetanse. Vi har etter hvert gode rutiner på å få lært opp på forskjellige nivåer, alt fra enkle kurs til fagbrevsopplæring av praksiskandidater og lærlinger. Vi har i år også startet et lederprogram for mellomledere, dette går over fire samlinger, hvorav vi nå har gjennomført to. Til nå har vi gått spesielt inn på tema som handler om personalbehandling, og hatt fokus på tilbakemeldinger, motivasjon og kommunikasjon. Det er en kjent sak at det å være mellomleder til tider kan være krevende, og målet med programmet er å styrke den enkeltes kompetanse sånn at man blir tryggere i sin lederrolle. Tilbakemeldingene etter de to første samlingene har vært positive. I HR har vi lagt ned en ekstraordinær innsats rundt sykefraværsoppfølging, hvor vi intensiverte dette for omtrent et år siden. Dette gikk spesielt på oppfølging av den enkelte, og da med fokus på en del personer som av forskjellige grunner var gjengangere, spesielt da rettet mot korttidsfravær. Målet er å følge opp de som er reelt syke på en bedre måte, men også å identifisere de som måtte ha dårlige holdninger og følge opp dem spesielt for å endre på dette. Det er gledelig å se at korttidsfraværet nå er redusert betraktelig. I skrivende stund er det for 2014 nede på 2,0 % og dette viser at det nytter å jobbe over tid. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre ansatte for innsatsen, og ønsker dere en god sommer. Thorbjørn Jensen Fra venstre: Rune Olsen, Jonathan Sjøgren, Oddvin Skogvold Avdeling Verktøy & Utstyr Avdelingen, eller utstyrssentralen som investere i fremover. Rune er opptatt noen kaller det, holder til i Stavanger, av å yte god service, og oppfordrer er ledet av Rune Eiane, og er underlagt prosjektene til å planlegge godt. De HR & Ressurser, Thorbjørn Jensen. Den prosjektene som planlegger best, får skal levere og holde oversikten over best service, er meldingen fra Rune. utstyr til KAEFER ENERGY-prosjekter innenfor alle fag. Rune Olsen holder til Som en del av Lean-oppgangen er på stillaslageret i Slettestrandveien, og det sterkt fokus på opprydding og det er her det er mest arbeid. Daglig omorganisering på uteområdet på kommer og går det trailere med utstyr, stillaslageret, og forhåpentligvis vil vi og våren har vært uvanlig travel. kunne bli enda mer effektive etter hvert som vi får utført denne oppgaven. Vi Oddvin Skogvold har vært har møtt på litt forskjellige utfordringer lagermedarbeider i en årrekke, og er på dette området, spesielt da en del av formelt gått av med pensjon, men han pallene som var lagret utendørs hadde møter fremdeles trofast på jobb dersom flere vepsebol inni seg. Men som ved det er behov for ham. Jonathan Sjøgren alle andre utfordringer, fant vi en løsning er kommet inn som hans erstatter, og på dette også. har tatt arbeidsoppgavene på strak arm. Rune Eiane og gjengen er også godt i gang med å kartlegge de forskjellige Vennlig hilsen prosjekters fremtidige utstyrsbehov. Thorbjørn Jensen Dette er viktig med tanke på om man skal investere, og hvilket utstyr man skal Jonathan Sjøgren Lagermedarbeider Fra venstre: Rune Olsen - Leder stillaslager, Thorbjørn Jensen - Direktør HR & Ressurser, Rune Eiane Avdelingsleder Verktøy & Utstyr 28 29

16 FREMTIDEN Sigve Aabø Direktør Forretningsutvikling Det største og mest omfattende tilbudet denne våren, har vært ISO-vedlikeholdskontrakten for Statoils anlegg på Kårstø. Kontrakten vil omfatte alle tre ISO-fag, og den er langvarig, spesielt når opsjonsperiodene regnes inn. Kontrakter av denne typen er strategisk viktige, nettopp fordi de er langvarige og derfor gir langsiktighet og bærekraft i kontraktsporteføljen. Samtidig blir de desto vanskeligere å vinne fordi alle som tilbyr, har "spisset blyantene" før de går i gang med tilbudsarbeidet. Vi har også tilbudt våre tjenester til Statoil for en del av ISO-omfanget ved deres anlegg på Mongstad. Dette vil også bli en stor kontrakt med en viss langsiktighet, men ikke så lang som Kårstø-kontrakten. Vi ser gjerne denne kontrakten inn i vår portefølje. Det er mye som bygges i Østen for olje og gassindustrien i havområdene rundt Norge. Dette medfører at mesteparten av mulighetene knyttet til ordinære tjenesteleveranser, i praksis forsvinner. I byggefasen ligger mulighetene primært innen leveranse av spesialprodukter med tilhørende ingeniørtjenester og veiledning under installasjon. Som nevnt i forrige utgave av On Site, har vi markedsført våre produkter inn mot alle relevante prosjekter i Østen. Denne satsingen har båret frukter på den måten at vi i mellomtiden er tildelt leveranse av brannprodukter både til Statoils Valemon-prosjekt (kunden er her Samsung Heavy Industries) og til Eni's Goliat-prosjekt (kunden er her Hyundai Heavy Industries), i tillegg til andre utbyggingsprosjekter. Disse kontraktene er også strategisk viktige da vi får Det er mange som jobber med "fremtiden" i KAEFER ENERGY som gleder seg ekstra mye til sommerferien dette året. Våren har vært særdeles hektisk for tilbudsavdelingen. Samtidig som dette er bra for bedriften fordi tilbudsarbeid alltid innebærer muligheter, har belastningen i perioder vært høyere enn den strengt tatt burde. I de tunge tilbudsprosessene finnes det mange internleveranser til tilbudsavdelingen, og de interne leverandørene har vært flinke på det jevne, både med hensyn til kvalitet og rettidighet. vist markedet at KAEFER ENERGY er et selskap med innovasjonsevne. Vi utvikler produkter som markedet trenger og oppnår annerkjennelse og kommersiell suksess med dem. Vi har også omfattende leveranser til vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet on- og offshore, hvor vi ofte erfarer at brannkasser erstatter fleksible jakkeløsninger. Når det gjelder tjenester til utbyggingsprosjekter som kommer fra Østen, er det først i hook-up perioden det åpner seg muligheter. Som mange av dere kjenner til, har vi vunnet de fleste hook-up kontraktene innen våre fag de senere år. Vi er nylig ferdig med Gudrun og Ekofisk 2/4-L og starter i løpet av sommeren opp med Valemon hook-up. Vi har denne våren for første gang tilbudt våre tjenester til en utenlandsk hook-up. Det dreier seg om Dong's Hejre-plattform som skal installeres på dansk sektor i løpet av Slike tilbud blir straks mer arbeidskrevende fordi vi må sette oss inn i hva det vil si å arbeide i Danmark og på dansk sektor. Danmark som nasjon, har også forventninger om at "oljeeventyret" må gi uttelling for det danske folk på den måten at det resulterer i attraktive arbeidsplasser. Derfor var det viktig å sørge for at vår løsning/tilbud inneholdt en solid dansk andel på det utførende. Vi mener vi har funnet gode løsninger, så vil fremtiden vise om vi var flinke nok Apply Leirvik som er anerkjent som en av verdens beste selskaper til å bygge offshore boligkvarter i aluminium, har tidligere vunnet leveransen av boligkvarter til både Ivar Aasen- og Gina Krog-installasjonene. De har nylig vært ute og forespurt på en rekke av våre fag, og vi håper vi har klart å sette sammen en "pakke" som kan gjøre oss spesielt attraktive. Dette kan komme til å innebære mer arbeid innen HVAC som fortsatt er en relativt ny disiplin i KAEFER ENERGY. I den senere tid har vi vunnet flere spennende jobber innen HVAC, og vi høster anerkjennelse for kvalitet både på tilbud og leveransene. Det er viktige signaler i forhold til hva vi kan forvente fremover. Vi ønsker å bygge oss opp til å bli en av de store og solide leverandørene av HVAC-tjenester. Per i dag har vi en solid ingeniørstab innen dette fagområdet, og vi har gode folk til å lage tilbud og gjennomføre prosjektene vi vinner. For øvrig skal det nevnes at vi tilbyr og blir tildelt en rekke mindre oppdrag som ikke nevnes spesielt i denne artikkelen, men de utgjør et viktig supplement til vår totale prosjektportefølje. Det er ikke bare tilbudsmedarbeiderne som har hatt en travel vår. Omsetningen denne våren har ligget over det budsjetterte og driftsavdelingene har vært travle. På tross av dette har de hatt gode og tidsriktige leveranser til tilbudsavdelingen, og det fortjener de honnør for. Ønsker derfor å takke både tilbudsmedarbeidere, driftsavdelingene og basisorganisasjonen i KAEFER ENERGY for gode og rettidige bidrag med høy kvalitet, samtidig som jeg ønsker alle en fin sommer. Sigve Aabø KAEFER ENERGY har utviklet en ny webside hvor alle våre egenutviklede produkter presenteres. Produktserien har fått navnet ENERGY Products. ENERGY Products ENERGY Products er altså navnet på produktserien til KAEFER ENERGY. Produktene er utviklet i samarbeid med våre operative enheter og tilfredsstiller alle krav innen olje- og gassmarkedet, spesielt med tanke på Norsok. ENERGY Products har som mål å representere gode løsninger for våre kunder. Løsningene skal bidra til økt sikkerhet, kostnadsreduksjoner, effektivisering og energibesparelse. For besøkende på KAEFER ENERGY sine hjemmesider som ønsker mer informasjon om våre produkter, er det lagt inn en link som fører dem direkte til På denne websiden kan man raskt og effektivt finne frem til de produktene som samlet utgjør ENERGY Products. Sidene er også oversatt til engelsk og man kommer til den engelske versjonen ved å trykke på det engelske flagget. KAEFER ENERGY sin hovednettside er fortsatt bedriftens hovednettside. Fanen Produkter tar våre besøkende direkte inn til ENERGY Products webside

17 ISO OFFSHORE Alvheim-prosjektet På Alvheim har det i år vært relativt ISO offshore høyt aktivitetsnivå og det utføres et kvalitetsmessig godt arbeid med høy fokus på HMS. Vi mottar stadig meget gode tilbake- Jens Tolås Direktør ISO Offshore Vi er nå godt inne i sommerhalvåret, noe som betyr høysesong for ISO-fagene. Det er høyt aktivitetsnivå i ISO offshore-organisasjonen, og det jobbes godt i alle prosjekter. HMS på prosjektene. Vi ser flere positive Når det gjelder HMS har vi høy fokus, utviklingstrekk. Det jobbes godt med og så langt har vi unngått alvorlige forbedringsarbeid på alle nivåer/faser hendelser, men har fortsatt for mange i gjennomføringen av prosjektene, småskader. Får vi mange nok av de og vi opplever forbedret fremdrift og mindre skadene, øker sannsynligheten produktivitet, samt gode samarbeidsrelasjoner for at vi får en mer alvorlig hendelse. Vi med våre kunder. Forbedring- må jobbe for å unngå begge deler. sarbeid er noe vi investerer mye tid og ressurser i og prioriterer høyt. KAEFER Et viktig ledd i dette arbeidet er å ENERGY har en solid arbeidsstyrke identifisere risiko på alle nivå i organisasjonen. med god kompetanse som arbeider Samhandlingen offshore/land på ISO-kontrakten med Statoil. Det er bidrar til å belyse risikokilder og sette denne kompetansen vi skal bygge videre klare målbare aksjoner på de tiltak som på for å bli en enda mer effektiv og iverksettes. Prosjektet har stor tro på fremtidsrettet organisasjon. Nøkkelen at det systematiske HMS-arbeidet som til å oppnå dette er ikke nødvendigvis utføres vil sikre at vår arbeidsplass vil at vi skal stresse og jobbe mer, men vi bli enda tryggere, og ikke minst at vi vil skal jobbe mye smartere. Lean Management unngå alvorlige uhell og skader i tiden står her sentralt, og som kjent fremover. Vi setter stor pris på det betyr Lean Management kontinuerlig store engasjementet som alle viser og forbedring satt i system, med fokus på at vi opprettholder rapporteringen av optimalisering av arbeidsprosesser og å hendelser. En god sikkerhetskultur må redusere uproduktiv tid til et minimum. bygges over tid. I våre ledelsesinspeksjoner er det positivt å registrere at vi Lean pilotprosjektet på Åsgard B finner denne gode holdningen på alle har vist at implementering av Lean i våre installasjoner. Viktig at vi nå minst organisasjonen er et nyttig verktøy i holder det samme trykket, og fortsetter vårt arbeid med kontinuerlig forbedring, det gode HMS-arbeidet også i tiden det kan her vises til gode resultater fremover. (se egen artikkel). Vår hensikt og mål med alt forbedringsarbeid er at det Statoil skal komme våre ansatte til gode, samt På Troll og Halten Nord-plattformene bedriften, eierne og våre kunder. Vi er vi godt i gang med årsprogrammene, får meget gode tilbakemeldinger fra og har god fremdrift og produktivitet Statoil på vårt forbedringsarbeid. Dette Kjetil Schmidt Prosjektleder Alvheim meldinger fra Marathon Oil på både HMS-arbeid, kvalitet og fremdrift på prosjektene. Det HMS-fokus våre operatører og ledere utviser under den daglige aktivitet om bord på Alvheim, kommer til syne i den gode HMSstatistikken vi har hatt siden kontraktoppstart i januar For sommeren og høsten er det planlagt høy aktivitet for KAEFER ENERGY om bord på Alvheim. I tillegg til en planlagt oppbemanning av personell til våre faste programmer innen overflate gjelder iverksatte og planlagte tiltak, samt resultater vi har oppnådd så langt i prosjektet. Alvheim På Alvheim har det i år vært relativt høyt aktivitetsnivå, og det utføres et kvalitetsmessig godt arbeid med høy fokus på HMS. Vi mottar stadig meget gode tilbakemeldinger fra Marathon Oil på både HMS-arbeid, kvalitet og fremdrift på prosjektene. Det HMSfokus våre operatører og ledere utviser under den daglige aktivitet om bord på Alvheim, kommer til syne i HMSstatistikken vi har hatt siden kontraktoppstart i januar Gjøa På Gjøa-kontrakten har vi også hatt et høyt aktivitetsnivå så langt i år, og det jobbes godt innenfor HMSK & Risiko. og stillas, vil vi manne opp for oppstart av HVAC-modifisering i LQ. Videre skal det i september gjennomføres TAR (revi sjons stans) på Alvheim. For KAEFER ENERGY medfører dette at vi vil øke bemanningen med 6 posisjoner i for- og etterkant av denne stans. Under selve revisjonsstansen vil vi ha vår grunnbemanning på installas- Årets kampanjejobber er i full gang og det er god fremdrift på prosjektene. Planlegging av revisjonsstans i august er godt i gang. Prosjektet bidrar også med ingeniørstøtte samt offshore assistanse til Cofely Fabricom V&M-leverandør på Gjøa. Det merkes en høy trivselsfaktor i prosjektorganisasjonen både offshore og på land. Valemon Hook-Up Vi ble på nyåret av Agility Group tildelt Valemon Hook-Up. Her skal vi bistå med vår kompetanse innenfor Hook-Up prosjekter for alle ISO-disiplinene. Arbeidet inkluderer prosjektering, planlegging, fabrikasjon og offshore installasjon for alle våre disipliner. Vi er nå i full gang med planlegging av arbeidsomfang både hos Agility Group i Sandefjord, samt ved SHI (Samsung Heavy Industries ) i Sør-Korea. I mai måned mobiliserte jonen for å sikre assistanse til Marathon Oil. KAEFER ENERGY har også mottatt bestilling på gjennomføring av to større isolasjons kampanjer som også skal utføres i løpet av sommeren/høsten 2014 og vi er her ansvarlig for engineering, fabrikasjon og installasjon offshore. vi et "crew" på ca. 40 personer til SHI, der vi bistod prosjektet i ferdigstillelse / commissioning fase. Tilbakemeldinger fra kunde på vår arbeidsutførelse og tilstedeværelse ved SHI har vært utelukkende positiv. Transporten fra Sør-Korea startet 15. juni, og vårt offshorearbeid er planlagt i perioden august til desember 2014, der det forventes høy aktivitet innenfor våre fag. Til slutt vil jeg be om at vi alle i organisasjonen fortsetter den gode sikkerhetsholdningen, at dere bidrar til en trygg arbeidsplass og at dere tar med dere samme fokus i fritiden. Så er det bare å ønske dere alle en riktig god sommer sammen med familie og venner

18 Avdeling lønn Rhoar Skjøndal Prosjektleder Troll/ Kristin/Åsgard ISO-prosjektene Vi ligger bra an i forhold til fremdrift og fastprisandelen er i økning, selv om det varierer fra plattform til plattform. Vi må fortsette med det gode HMS-arbeidet og arbeidsmiljøkartleggingen og gjøre alt vi kan for å ytterligere forbedre oss. Vi ønsker at våre ansatte skal bli ivaretatt på best mulig måte og ha en god og trygg arbeidsplass i KAEFER ENERGY. Vi har fremdeles stor fokus på å iverksette tiltak som skal gi relevante forbedringer på en rekke områder som er viktige for oss. Leangjennomgang av Kristin-plattformen er igangsatt og vil bli prioritert de neste 2-3 måneder. Her er det ønske fra KAEFER ENERGY at Statoil vil delta på deler av dette. Vi vil ha stor fokus på kundetilfredshet, og områdene planlegging, kvalitet og effektivisering av arbeidsutførelse. Omstrukturering innen ressursavdelingen er ferdigstilt og vi har store forventninger til at dette skal fungere godt. Teknologiutvikling Vi har jobbet mye med å fremme teknologiutvikling i senere tid innen overflatebehandling ved bruk av blant annet robotteknologi og forbehandling med grønne kjemikalier. Også for å skape flere bein å stå på i forhold til arbeidsoppgaver vi kan utføre for våre kunder. Det er i disse dager oppstart på Troll B som er brukt som testplattform både for fjernstyrt robot på "Risere" og forbehandling med kjemikalier. Vi starter en testperiode med bruk av kjemikalier til forbehandling i kombinasjon med Pinovo vakuumblåserensingsutstyr på Troll B i løpet av mai. Vi skal ha gjennomgang med utførende og supervisor i land før utreise. Begge disse jobbene vil kunne gi en meget stor HMS-gevinst, noe som er viktig for oss og for våre samarbeidspartnere for å kunne møte stadig strengere HMS-krav. Optimalisering av leveranser Vi har ennå en vei å gå når det gjelder å optimalisere våre leveranser og styrke samhandling med våre kunder, men jeg føler at vi er på rett vei på mange av områdene og har utarbeidet forbedrede prosesser i forhold til bestillinger og oppfølging av leveranser. Vi blir målt på diverse KPI-er og per i dag leverer vi med full score, noe som er veldig bra, og dette sier noe om at vi er på riktig spor i forhold til kundens forventninger til vår leveranse. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å ønske dere alle en god sommer. Rhoar Skjøndal "Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønnen han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønnen." Henry Ford Vi er 4 damer på avdeling lønn som skal sørge for at alle ansatte får sin velfortjente lønn hver måned. Vi etterstreber å utbetale korrekt lønn, noen feil oppstår og de forsøker vi å løse etter beste praksis. Målsettingen er å levere mest mulig korrekt lønn for å få det til er vi avhengig av at det er korrekt før det kommer til oss på lønn. Det gjelder timeregistrering, reiseregninger og dokumentasjon som vi ellers har behov for. Vi skal holde oss oppdatert på lover og nyheter innen lønn. Wenke Bendiksen har jobbet på lønningskontoret siden våren En blid og fornøyd dame som har ansvar for sykemeldinger, registrering av disse og utbetaling av sykelønn. Hun blir glad og fornøyd når fraværsmeldingene kommer korrekt utfylt. Husk på å sende inn fraværsmeldinger i tide og innen fristen på 14 dager, for å unngå forsinkelse og trekk i lønn. Viktig at sykemelding del D er fylt ut, og at punkt 8 egenerklæring er signert. Korrekt mottatt dokumentasjon gjør at vi får utbetalt sykelønn uten forsinkelser og ekstraarbeid. Egenmeldinger leveres til overordnet som signerer og sender til oss på Wenke kan mye om mangt innen lønn, og svarer mer enn gjerne på spørsmål. Unni Øglænd har vært med oss på laget siden august En alltid smilende og glad dame som holder orden på timer og rotasjoner i icore. Har ansvar for føring av fraværstimer ved avspasering og ferie i rotasjonene, samt passer på at timene er godkjent innen fristen. Det passer med en påminnelse om at fristen for godkjenning av timer er mandag kl Unni er en allsidig dame. Hun er godt oppdatert på alle problemstillinger innen lønn, og kan svare på de fleste spørsmål da hun har lang erfaring innen lønnsarbeid. Marianne Joa begynte i november 2013, veldig kjekt å få Marianne med på lønningsteamet. Hun har ansvar for reiser i icore er oppdatert på regelverk rundt reiser. Hvis det er behov for opplæring, er Marianne på plass med veiledning i icore enten per telefon eller her på huset. Marianne har jobbet med lønn i mange år, og er en flott ressurs for oss. Siv Andersen lønningssjef og ansatt siden våren Siv har det overordnede ansvaret for lønn, er oppdatert på lover og regler, rapportering til myndigheter og oppgaver innenfor området lønn. Vi har fokus på forbedringer for å få alt registrert så korrekt som mulig med minst mulig bruk av tid og dobbeltregistreringer. Nå er det slutt på reiseregningene på papir, alle reiser skal registreres og godkjennes i icore. Dere vil alltid ha en god oversikt på hva som er status på reisene. Hvis du har problemer med icore reise, ta kontakt med oss på lønn og vi kan bistå med veiledning og hjelp. Felles direkte telefon til lønningskontoret , eller på mail Husk å lime originale kvitteringer på ark som er merket med ansattnummer/navn, prosjektnummer og reiseregningsnummer. Vi mottar en del kvitteringer som ikke er merket, og det er ikke lett å finne frem til hvilken reise det gjelder. Hver måned går det ca. 500 reiser gjennom systemet. Fra oss på lønningskontoret ønsker vi alle en fantastisk sommer! Siv Andersen Wenke Bendiksen Unni Øgleænd Marianne Joa Siv Andersen 34 35

19 MATGILDE MOT HUNGERSNØD 2014 Forran: Bjørn Sverud. Rekke to fra venstre: Magne Nistad, Tor Egil Olsen, Gro Valsvik, Anne Cathrin Olsen, Marlen Hillestad, Tim Nøttveit og Faicel Chaaibi. Rekke tre fra venstre: Heidi Kildedal, Bård Wågø, Jakob Bjordal og Rune Søtun. Bakerst: Kenneth P. Askeland Avdeling Bergen Heidi Kildedal er planlegger for Troll-prosjektet og har lokasjon i Bergen. Redaksjonen er stolt av å informere om vår flotte kollega som er en entusiastisk bidragsyter, med et stort hjerte for frivillig arbeid. Hun har tidligere brukt mye av sin fritid som kursinstruktør innenfor Røde Kors-relatert arbeid. På tross av en hektisk arbeidshverdag, er "akkurat nå" hennes lynende engasjement rettet mot Matgildet mot Hungersnød. Da redaksjonen tok kontakt med Heidi for å få mer detaljer om matgildet mot hungersnød og hva dette innebærer, forteller Heidi lidenskapelig at Matgilde mot Hungersnød er et uavhengig prosjekt som ønsker å sette fokus på og stimulere til debatt omkring temaene matsvinn og ressursfordeling. Kastet mat blir til penger for trengende i Syria Kastet mat gjøres om til god mat, som igjen blir til penger, som i år går til mat til Syria. Maten, som skulle ha vært kastet på grunn av best før-dato, samles inn fra butikker og brukes til å lage et stort matgilde for hele Bergen. Maten vurderes nøye etter retningslinjer utarbeidet av NHO/For Mat og Mattilsynet. Matgildet ble første gang arrangert i Oslo i 2011, og i 2012 og 2013 ble det arrangert i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ås. Matgildet i Bergen, som har funnet sted i parken utenfor Johanneskirken og i Nygårdsparken, er et av landets største og er unikt i sin kunstneriske og kulturelle spennvidde. Arrangementet har vært særdeles vellykket i forhold til kulturelt program, publikumstall, offentlig oppmerksomhet, og sosial og kulturell inklusjon. At arrangementet er En fin bukett medarbeidere med lokasjon Bergen. Denne gjengen er lokalisert i Bergen, nær Flesland, med adresse Espehaugen i Blomsterdalen. Dette bildet som ble tatt en fin vårdag i mai, viser noen representanter for ISO-prosjektene, som blant annet omhandler HMS og yrkeshygiene, planlegging, prosjektledelse, kostkontroll, engineering, samt støttefunksjoner som marked, tilbud & kontrakt og produktutvikling. Medarbeiderne uttrykker at det er et godt og trygt arbeidsmiljø, med høy fokus på trivsel og humor i en hektisk hverdag. Heidi Kildedal har den siste tiden vært engasjert i arrangementet "Matgildet mot Hungersnød" Heidi var sjef for buffeten under "Matgildet mot Hungersnød"

20 Mange besøkende på arrangementet utendørs og gratis gjør det tilgjengelig for en rekke mennesker som ikke vanligvis ville oppsøkt slike kulturelle arrangement. Arrangementet har en varighet på 6 timer, med matservering, forskjellig program fra scenen, aktiviteter for barn og utstilling av kunstnere som jobber med gjenbruk. Matgilde mot Hungersnød 2014 ble arrangert i Bergen lørdag 21. juni. Paradokset er at 30 % mat blir kastet Heidi forteller ivrig at i dagene før arrangementet samler de inn mat som skulle ha vært kastet, på grunn av best før-dato, fra lokale butikker, fordeler den til en rekke kokketeam, som igjen leverer maten tilbake for servering på et åpent utendørs matgilde. Maten er gratis, og gjestene blir oppfordret til å donere penger til et utvalgt prosjekt for matsikkerhet i områder med høy risiko for hungersnød. Slik ønsker vi også å belyse det paradoks at mens vi kaster rundt 30 % av maten vår, er det andre som ikke har nok. Dette handler altså om ressursfordeling, ikke ressursknapphet. Gjennom Matgilde mot Hungersnød ønsker vi å gjøre matsvinn om til ressurser for andre, og samtidig vise at det går an å gjøre og tenke annerledes i forhold til denne problemstillingen. KAEFER ENERGYs bidrag Heidi forteller videre at de frivillige har klart å skape seg et stort nettverk de siste årene som gjør det mulig å arrangere en slik type arrangement. På artistsiden prioriterer vi talentfulle nye musikere, da vi ønsker å kunne tilby en scene for unge kunstnere heller enn å lete etter store og etablerte navn. Vi legger også vekt på at programmet skal være kulturelt variert, med musikk fra flere genre og nasjonaliteter, og representativt for forskjellige kunstformer. I år bestemte vi oss for å designe en egen plakat for Bergen for å kunne annonsere bredere og vise bedre frem våre artister og kunstnere. Så en stor takk til KAEFER ENERGY rettes fra alle oss involverte i prosjektet, for sponsorstøtte. Vi er avhengige av å ha sponsorer for at Matgilde blir en årlig festival og som et fremtidig pågående prosjekt i Bergen. Familievennlig arrangement Heidi presiserer at Matgildet skal være et variert og familievennlig arrangement, hvor mye av programmet er rettet mot barna. Jeg kan blant annet nevne resirkuleringsverksted og et eget telt der barn kan male. I år ønsket vi å utvikle dette videre, gjennom å engasjere studenter fra Bergens kunstskoler og arkitektskolen. Samarbeid på tvers av alle organisasjoner Matgilde mot Hungersnød samarbeider bl.a. med Fremtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, NHOs program For Mat og Robin Hood huset, samt aktører fra en rekke andre lokale organisasjoner. Redaksjonen takker Heidi for innsatsen og vi er glad for at det finnes slike ildsjeler som henne. Redaksjonen er glad vi fikk delta på et slikt et flott og vellykket arrangement. Vel blåst! Hilsen Redaksjonen. Nordmenn kaster mye mat gjennom et år. En liten oversikt over hvor mye mat som blir kastet i løpet av et år. Det ble også tid til konserter. Her spilte blant annet The Coffeebreak

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser

Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Styring av risiko ved endrede rammebetingelser Hvordan kan operatør og entreprenør sammen sikre god risikostyring innen VoM og ISO? Arbeidstakermedvirkning innen VoM og ISO Knut Roger Sesseng Kontraktsansvarlig

Detaljer

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt

A- standard: The Statoil Way. Vi setter standarden når vi er på vårt A- standard: The Statoil Way Vi setter standarden når vi er på vårt beste Sikker og effektiv drift Muligheter Vår atferd: A- standard Metoder: -Lederskap -Trening Etterlevelse i praksis Arbeidsprosesser

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Guideline. HMS Policy

Guideline. HMS Policy Guideline HMS Policy Bilfinger Industrial Services Norway AS Kort beskrivelse Denne guideline skal anvendes av Selskapets enheter ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Tilrettelegging for entrepenøransatte Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Etablert i 1985 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 ISO 9001:2008 sertifisert 2011

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Å lykkes med lean i SMB

Å lykkes med lean i SMB Å lykkes med lean i SMB Av Claus Toft Friis, Friis Management, Danmark. Lean kan gjennomføres med stor suksess i små og mellomstore bedrifter (SMB), hvis det brukes riktig. Lean er for lengst blitt implementert

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Løsninger du kan stole på

Løsninger du kan stole på Løsninger du kan stole på KB Stålindustri Vi ønsker å være din partner innen stål- og metallarbeid, industrirørlegging og teknisk isolering Vi leverer totalløsninger med dokumentert kvalitet Til bygg-

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

MU-samtaler med mening en vitalisering

MU-samtaler med mening en vitalisering MU-samtaler med mening en vitalisering Når virksomheter gjennomgår forandringer, spiller ledelsen en vesentlig rolle i å få koblet medarbeiderens kompetanser, ambisjoner og utviklingsmål til organisasjonens

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør

Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør Hvordan få 420 personer til å tenke sikkerhet for hver arbeidsoperasjon. Trond Pettersen Valeur, Regiondirektør 1 08.01.2014 Prosjekt Statoil - Visjon Sandsli September 2011 Mars 2013 5 08.01.2014 Prosjekt

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Veien til en pasient- og brukersikker kommune

Veien til en pasient- og brukersikker kommune Veien til en pasient- og brukersikker kommune Gullik Dokken virksomhetsleder Hjemmetjenesten Bodil Bøe Bettum enhetsleder Nes sykehjem Liv Hobbesland Holm rådgiver Hjemmetjenesten Tønsberg Pasient og brukersikker

Detaljer

Lean Speilet LEAN LEDELSE

Lean Speilet LEAN LEDELSE Lean Speilet LEAN LEDELSE Hvorfor Lean speil? 1. Sammenligne arbeidspraksis mot de antatt beste 2. Fastsette nå-situasjonen i egen virksomhet 3. Finne og prioritere forbedringsområder 4. Måle utviklingen

Detaljer

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering

Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Langtidsfrisk SI Kongsvinger - følgeevaluering Prosjektleder: Forsker Anne Inga Hilsen www.afi.no Evaluering av LTF-arbeidet 2010-2012 Hovedmål: Å skape langsiktig helsefremmende arbeidsplasser der Langtidsfrisk

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Hva er et team? 18.03.2014. Team sammensetning hva kjennetegner et velfungerende team?

Hva er et team? 18.03.2014. Team sammensetning hva kjennetegner et velfungerende team? Team sammensetning hva kjennetegner et velfungerende team? 2 http://www.youtube.com/watch?v=ne6mdcdyuwy 3 Hva er et team? Ulike team En gruppe mennesker Gjensidig avhengige i arbeidsoppgaver Deler ansvar

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5.

Begrenset Fortrolig. Tone Guldbrandsen. Deltakere i revisjonslaget Sissel Bukkholm, Trond Sigurd Eskedal, Grete-Irene Løland 9.5. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning i Kaefer Energy AS Aktivitetsnummer 992459 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST?

KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? KOMMUNAL LEDELSE - EN BALANSEKUNST? Et hefte til refleksjon og inspirasjon September 2013 INNHOLD 1. Innledning 2. Administrative oppgaver en tidstyv? 3. Rapportering verdifullt eller belastende? 4. Tidsklemma?

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean

Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Skandinavias ledende bedriftsrådgivningsselskap innen Lean Fokus på kundeverdi 2 TPM Team Scandinavia AS er ledende i Norge innen Lean. Vi har lang erfaring fra resultatorienterte forbedringsprosesser

Detaljer

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER

KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER KREATIV UTVIKLING AV ENGASJERTE MENNESKER Opplevelsesrike veier til en bedre, morsommere og mer lønnsom arbeidsdag for deg og teamet ditt. Vi i Puzzle Learning inviterer deg til å tilbringe noen dager

Detaljer

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S

Rollebeskrivelser verneombudstjenesten. Aker Solutions MMO A/S part of Aker Rollebeskrivelser verneombudstjenesten Aker Solutions MMO A/S 2010 Aker Solutions Tittel Status Koordinerende Hovedverneombud. ( K-HVO) Vara Koordinerende Hovedverneombud (Vara K-HVO) Prosjekt

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016

WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 WORKSHOP RAPPORTERING SYSCOM CONNECT NOVEMBER 2016 Hvorfor rapportere? Mål for servicedesk/kundeservice Konkrete målsetninger / KPIer Hvordan får vi til dette? HVORFOR RAPPORTERE? Bottom up, mange KPIer

Detaljer

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene

Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Trepartssamarbeid og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i bedriftene Sikkerhetsforum 9. april 2015 Petroleumstilsynet 1 Bakgrunn Petroleumstilsynet ser på arbeidstakermedvirkning som en viktig

Detaljer

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien

Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Sikkerhetsforum 16. november 2011 Viktor K. Berg Oljeindustriens Landsforening (OLF) Innhold A. Kort om dagens status B. Petroleumstilsynet utfordret næringen C. Prosjekt

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco

Risikoutsatte grupper i Apply Sørco Risikoutsatte grupper i Apply Sørco AGENDA Krav om kartlegging av Risikoutsatte grupper Metode for kartlegging av risikoutsatte grupper i Apply Sørco Mapping Health (Risikoreduserende tiltak, arbeidsmiljøfaktorer)

Detaljer

Nærværsarbeid i Skatteetaten

Nærværsarbeid i Skatteetaten Nærværsarbeid i Skatteetaten IA-konferansen, Oslo 13.januar 2015 Klaas Smith Skattedirektoratet HR-stab 1 Skatteetatens samfunnsoppdrag I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

eye-share SmartSCAN - En ny verden med eye-share SmartSCAN

eye-share SmartSCAN - En ny verden med eye-share SmartSCAN . Automatisert tolking og verifisering av dokumenter! - En ny verden med er en ny generasjons tolkemotor for bedrifter i alle størrelser. Det er en løsning for scanning av papirdokumenter og tolking av

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret. Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret Prosjektet har nådd formålet med å bygge kompetanse i forbedringsarbeid,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand.

Aamodt Kompetanse. www.uvaner.no. Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Aamodt Kompetanse www.uvaner.no Motstand del 2. Hvordan forholde seg til motstand. Forebygge motstand Håndtere motstand. Forebygge motstand. Styre korreksjons refleksen (tåle å høre ting du ikke liker).

Detaljer

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Development and Production Norway Barents sea Snøhvit Hammerfest 380 Harstad: 190 Offshore-facilities

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer