ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT"

Transkript

1 Oppdragsgiver Akershus fylkesskommune Rapporttype Akustisk prosjektering ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

2 2 (20) VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Roald Amundsen VGS Inneklima Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001-RoaldAmundsenvgs-inneklima Revisjon 0 1 Dato Utarbeidet av Beate Myrstad Beate Myrstad/Lars Boberg Hov Kontrollert av Lars B. Hov Lars B. Hov Godkjent av Lars B. Hov Lars B. Hov Beskrivelse Akustisk prosjektering Akustisk prosjektering Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Første utgave Mindre endringer og tillegg

3 3 (20) INNHOLD 1. INNLEDNING KRAV Luftlydisolasjon Trinnlydnivå Etterklangstid Støy fra tekniske installasjoner Vern mot støy på arbeidsplassen SKILLEKONSTRUKSJONER Innervegg Dørforbindelse Sjaktvegger Lydtegninger AKUSTISK REGULERING Himlingsplan Undervisningsrom Kontorer, møterom og grupperom Arbeidsrom lærere Trapper Fellesarealer, vestibyle og kommunikasjonsvei Toaletter Kantine TEKNISKE INSTALLASJONER Generelt Ventilasjonsoppbygg Ventilasjon, kanaler og føringer FIGUROVERSIKT Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrift, veileder og standard... 5 Figur 2 Prinsipp for plassering absorbenter i mindre undervisningsrom, Kilde NBI. 14 Figur 3 Opplagringspunkter ventilasjonsrom TABELLOVERSIKT Tabell 1 NS8175, Lydklasser for skoler og bygninger til undervisningsforemål. Laveste grenseverdier for veid feltmålt lydreduksjonstall, R' w... 5 Tabell 2 NS8175, Lydklasser for spesialrom i skoler og bygninger til undervisningsforemål. Laveste grenseverdier for veid lydreduksjonstall, R' w Tabell 3 NS8175, Lydklasser for kontorer. Laveste grenseverdi for veid feltmålt lydreduksjonstall R w... 6 Tabell 4 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w... 6 Tabell 5 NS8175, Lydklasser for spesialrom i skoler og bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w... 6 Tabell 6 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w... 7 Tabell 7 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T... 7 Ramboll

4 4 (20) Tabell 8 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T 7 Tabell 9 NS8175, Absorpsjonsklasser for arbeidslokaler. Laveste grenseverdier for midlere absorpsjonsfaktor, α... 8 Tabell 10 - Preaksepterte ytelser for romakustiske forhold... 8 Tabell 11 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid... 8 Tabell 12 NS8175, Lydklasser for spesialrom i bygninger for undervisningsforemål. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid... 8 Tabell 13 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid... 8 Tabell 14 - Preaksepterte innervegger i lettvegg Tabell 15 - Beregnet forenklet himlingsplan ved Roald Amundsen VGS VEDLEGG vedlegg 1 definisjoner Vedlegg 2 - lydtegninger Rambøll

5 5 (20) 1. INNLEDNING Rambøll har gjort akustisk prosjektering ved Roald Amundsens VGS for Akershus Fylkeskommune. Denne rapporten tar for seg krav til nye innvendige skillekonstruksjoner, etterklangstid, og støy fra tekniske installasjoner for ombygging i eksisterende bygg ved skolen. Kravene i rapporten gjelder for nye skillekonstruksjoner (vindu, dør og vegg), nye ombygginger ved himlinger og lignende. Eksisterende skillekonstruksjoner og rom hvor det ikke gjøres endringer berøres ikke av denne rapporten. 2. KRAV Det stilles særskilte lydkrav til skoler og andre bygninger til undervisningsformål. I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2008 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). i standarden regnes for å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. Tabellene under er utdrag fra flere tabeller i NS8175. Samlet angir disse de viktigste kravene i prosjektet. Med hensyn til utendørs støy henviser NS8175 til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). LOVVERK FORSKRIFTER VEILEDERE STANDARDER Plan- og bygningsloven TEK Teknisk forskrift [TEK97, TEK07, TEK10] Veiledning til teknisk forskrift Kap. 8.4 Lydforhold og vibrasjoner NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrift, veileder og standard 2.1 Luftlydisolasjon Luftlydisolasjon er en konstruksjons evne til å isolere mot luftlydoverføring i bygninger. Jo større tall dess bedre er konstruksjonen (tak, dekke, vegg, vindu) til å isolere mot luftlydoverføring. Angis med målestørrelsen feltmålt veid lydreduksjonstall, R w, og med enheten desibel (db). At målestørrelsen er feltmålt vil si at den også inkluderer flanketransmisjon mellom rom i ferdige bygg. Tabell 1 NS8175, Lydklasser for skoler og bygninger til undervisningsforemål. Laveste grenseverdier for veid feltmålt lydreduksjonstall, R' w Type bruksområde Mellom undervisningsrom R w (db) 48 Mellom undervisningsrom og personalrom/fellesarealer/felles oppholdsrom, samt mellom personalrom og fellesgang uten dørforbindelse Mellom undervisningsrom og fellesgang/korridor med dørforbindelse 35 Ramboll

6 6 (20) Tabell 2 NS8175, Lydklasser for spesialrom i skoler og bygninger til undervisningsforemål. Laveste grenseverdier for veid lydreduksjonstall, R' w. Type bruksområde Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkle lydstudioer eller andre spesialrom med støyende aktiviteter, og andre undervisningsrom/personalrom/fellesarealer Mellom spesialrom som nevnt ovenfor, og fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverksrom osv., og andre undervisningsrom o.l. Mellom spesialrom som nevnt ovenfor, og fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom Mellom større undervisningsrom/auditorier, og fellesgang/korridor med dørforbindelse R w (db) Tabell 3 NS8175, Lydklasser for kontorer. Laveste grenseverdi for veid feltmålt lydreduksjonstall R w Type bruksområde R w (db) Mellom kontorer 37 Mellom kontorer og fellesarealer (fellesgang, korridor) uten dørforbindelse Mellom vanlige kontorer som foran, og fellesgang/korridor med 24 dørforbindelse Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse 44 Mellom møterom og andre rom/korridor med dørforbindelse 34 Mellom samtalerom, legekontorer, o.l. kontorer med behov for 48 konfidensielle samtaler, og andre rom Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler og korridor 34 med dørforbindelse 2.2 Trinnlydnivå En konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn, dunking og lignende i bygninger. Angis med målestørrelsen veid normalisert trinnlydnivå, L n,w, og med enheten desibel (db). Tabell 4 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w Type brukerområde Mellom to undervisningsrom/personalrom I undervisningsrom/personalrom fra fellesarealer/ felles oppholdsrom I undervisningsrom/personalrom fra fellesgang/korridor/trapperom L n,w (db) Tabell 5 NS8175, Lydklasser for spesialrom i skoler og bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w Type brukerområde Mellom spesialrom som musikkrom, formingsrom, rom for kroppsøving, enkle lydstudioer eller andre spesialrom med støyende aktiviteter I undervisningsrom /personalrom/fellesarealer fra spesialrom (som over) I spesialrom som foran fra fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og personalrom L n,w (db) Rambøll

7 7 (20) I spesialrom som foran fra fellesgang/korridor med dørforbindelse Mellom kontorer Mellom kontorer og møterom I kontorer fra fellesarealer/fellesgang/korridor I møterom fra fellesgang/korridor Tabell 6 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w Type brukerområde Mellom kontorer Mellom kontorer og møterom I kontorer fra fellesarealer/fellesgang/korridor I møterom fra fellesgang/korridor L n,w (db) Etterklangstid Den tiden det tar for lydtrykknivået å avta 60 db etter at lydkilden er stoppet. Angis med målestørrelsen T og med enheten sekunder (s). Tabell 7 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T Type bruksområde T (s) I undervisningsrom 1), møterom 0,6 I sløydsaler og andre rom med støyende aktiviteter 0,6 I fellesarealer og korridorer 0,9 I trapperom 1,3 I større undervisningsrom/auditorier og andre undervisnings- og Fastlegges personalrom spesielt I undervisningslandskap 2) 0,4 Gymnastikksal 3) med volum V < 6000 m 3 1,5 Svømmehall 4) med volum V < 2000 m 3 2,0 1) I undervisningsrom for sang og musikk kan noe lenger etterklangstid være riktig 2) For personer med nedsatt fuksjonsevne (syn og hørsel) bør lydforholdene i undervisningslandskap tilpasses internasjonalt anbefalte retningslinjer. 3) For gymnastikksaler og andre idrettshaller som er større enn angitt volum, og som brukes til undervisning, kan etterklangstiden økes med 0,05 per 1000 m 3 opptil T=2,5 s som er øvre grenseverdi. 4) For svømmehaller som er større enn angitt volum, og som brukes til undervisning, kan etterklangstiden økes med 0,05 s per 1000m 3 Tabell 8 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T Type bruksområde T (s) I undervisningsrom 1), møterom 0,6 I sløydsaler og andre rom med støyende aktiviteter 0,6 I fellesarealer og korridorer 0,9 Ramboll

8 8 (20) Tabell 9 NS8175, Absorpsjonsklasser for arbeidslokaler. Laveste grenseverdier for midlere absorpsjonsfaktor, α Type bruksområde α Lokaler for industri, håndverk, forretning, kantiner, restauranter o.l. 0,2 I veiledningen til TEK10 er det gitt tilleggskrav der det er krav om universell utforming. Dersom grenseverdiene i tabell 10 avviker fra kravene gitt i NS8175:2008, skal de strengeste grenseverdiene legges til grunn. Tabell 10 - Preaksepterte ytelser for romakustiske forhold Type brukerområde Rom i byggverk der publikum har tilgang Midlere Maksimal Lydnivå absorpsjonsfaktor α etterklangstid T max(s) L p,afmax (db) 0,2 0,2 x romhøyde (m) 35 Rom i arbeidsbygning 0,2 0,2 x romhøyde (m) 35 Skolebygg kan være definert som et byggverk for publikum. 2.4 Støy fra tekniske installasjoner Med teknisk installasjon menes bygningsteknisk installasjon, utendørs eller innendørs, som ventilasjonsanlegg, heis, varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg, sentralstøvsuger, varmepumpe og andre lignende installasjoner som er nødvendige for bygningens drift. Lydnivået fra støykildene måles som A-veid maksimalt lydtrykksnivå, L p,afmax med enheten desibel (db). Tabell 11 NS8175, Lydklasser for bygninger til undervisningsforemål. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid Type bruksområde I undervisningsrom/møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning I undervisningsrom for personer med nedsatt funksjonsevne (syn og hørsel) fra tekniske installasjoner L p,afmax (db) Tabell 12 NS8175, Lydklasser for spesialrom i bygninger for undervisningsforemål. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid Type bruksområde L p,afmax (db) I saler/lydstudioer o.l. fra tekniske installasjoner i samme bygning eller 25 1) annen bygning 1) I klasse A, B og C måles 1/1-oktavbåndnivåer, og det skal påvises at det ikke er spesielt forstyrrende komponenter i støyen. Bedømmelser utføres etter tillegg A. Tabell 13 NS8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs A-veid maksimalt lydtrykknivå L p,afmax i brukstid Type bruksområde I kontorer, fellesarealer og møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning L p,afmax (db) 40 Rambøll

9 9 (20) 2.5 Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen, utgitt av Arbeidstilsynet, angir krav i 7: 7 Tiltaksverdier Tiltaksverdiene for støyeksponering er: a) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I: LEX,1h = 55 db b) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II: LEX,1h = 70 db c) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III: LEX,8h = 80 db d) øvre tiltaksverider: LEX,8h = 85 db og LpC,peak = 130 db For arbeidsforhold i gruppene I og II skal støy fra egen aktivitet ikke inngå i vurderingen i forhold til nedre tiltaksverdi såfremt arbeidstakeren kan avbryte støyen. For spise- og hvilerom skal kun bakgrunnsstøy fra installasjoner, tilstøtende lokaler og omgivelser inngå i vurderingen. I 4 sier forskriften følgende om de ulike gruppene: -gruppe I: arbeidsforhold hvor det stilles store krav til vedvarende konsentrasjon eller behov for å føre uanstrengt samtale og i spise- og hvilerom. -gruppe II: arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet og oppmerksomhet. -gruppe III: arbeidsforhold med støyende maskiner og utstyr under forhold som ikke går innunder arbeidsgruppe I og II. Videre heter det i 5: Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes mot støy og slik at støybelastningen søkes redusert til lavest mulig nivå og minst 10 db lavere i forhold til nedre tiltaksverdier i 7. Tiltak skal gjøres ved kilden så langt det er mulig med hensyn til den tekniske utviklingen, eller ved at støyeksponeringen på annen måte begrenses i varighet og intensitet. Ramboll

10 10 (20) 3. SKILLEKONSTRUKSJONER 3.1 Innervegg En hver type vegg med lydkrav kan bygges på ulike måter. Dette avhenger av type produkter som velges og selve utførelsen. Beskrivelsen under er i så stor grad som mulig produsentuavhengig, men avvik i forhold til de ulike leverandørene vil forekomme. Det må også tas hensyn til gjennomføringer og effekten av disse ved dimensjonering av vegger. Normalt anbefaler vi derfor at det velges veggløsninger som er 2-3 db bedre enn kravet der det er gjennomføringer av betydning. Dersom ikke annet er spesifisert, er det forutsatt stenderavstand cc 600 mm, stålstendere med vanlig profilutforming og godstykkelse 0,56 mm, 13 mm gipsplater og normal flanketransmisjon. Med hensyn på mineralull er det forutsatt normal kvalitet av enten glassvatt eller steinull. Alle sprekker og tilslutninger må fuges ihht beskrivelse fra produsenter og NBI. Under er eksempler som holder kravene: Tabell 14 - Preaksepterte innervegger i lettvegg Vegger uten dørforbindelse Krav R'w Konstruksjon Illustrasjon Referanse Vegger med krav R' w = 37 db 13 mm gips 75 mm stålstendere med 45 mm mineralull i hulrom 13 mm gips NBI Tabell 6a 13 mm gips 73 mm trestendere med 70 mm mineralull i hulrom NBI Tabell 6a 13 mm gips Vegger med krav R' w = 45 db 2 x 13 mm gips med omlegg NBI Tabell 6a 75 mm stålstender med 45 mm mineralull i hulrom 2 x 13 mm gips med omlegg Vegger med krav R' w = 48 db 2 x 13 mm gips med omlegg NBI Tabell 6a 100 mm stålstendere med 70 mm mineralull i hulrom 2 x 13 mm gips med omlegg 2 x 13 mm gips med omlegg NBI Tabell 6a 73 mm forskutte trestendere med 100 mm mineralull i 135 Rambøll

11 11 (20) Vegger med krav R' w = 55 db mm hulrom 2 x 13 mm gips med omlegg 2 x 13 mm gips med omlegg Dobbel trestenderverk 73 mm med hulrom 180 mm og 150 mm isolasjon. Mellomrom mellom stenderverk må være på minst 30 mm 2 x 13 mm gips med omlegg - 2 x 13 mm gips montert med omlegg - 2 x 75 mm separate stålstender med totalt 150 mm isolasjon i 180 mm hulrom - 2 x 13 mm gips montert med omlegg Bør velges dersom tekniske installasjoner føringer eller innfelte veggkontakter skal benyttes og R w = 52 db skal ivaretas. NBI Tabell 6b NBI Tabell 6b Vegger med krav R' w = 60 db - 3 x 13 mm gips montert med omlegg - 2 x 70 mm Gyproc XR70 med minimum 10 mm avstand og 2 x 70 mineralull - 3 x 13 mm gips montert med omlegg - Gyproc XR70(70 (450) 3-3 M140 tilfredsstiller R w = 60 db. Det kan ikke slås gjennom veggen med tekniske føringer, da dette vil forringe lydskillet. Gyproc Håndbok Gyproc Prosjektering (2012) Ramboll

12 12 (20) - 3 x 13 mm gips med omlegg mm stålstendere med 100 mm mineralull i hulrom - 10 mm hulrom mm stålstendere med 100 mm mineralull i hulrom - 3 x 13 mm gips med omlegg Der deler av veggløsninger skal bestå av glass, må leverandør av glassløsningene kunne dokumentere luftlydisolerende egenskaper. Det gjøres oppmerksom på at utstrakt bruk av glass kan gjøre det vanskelig å oppnå høye lydisolasjonsverdier. 3.2 Dørforbindelse Der det skal være vinduer eller dører i veggen, gjelder kravet for samlet luftlydisolasjon til konstruksjonen som helhet. Krav til skillekonstruksjon R w (db) Vegg-del R w (db) Dørskillekonstruksjonens areal (av totalt areal) >20% 53 <20% >30% % 33 <10% >30% 38 <30% % 27 <40% 25 Nødvendig dør R w (db) Merknad Verdiene til dørene er oppgitt i laboratoriemålte verdier, og selv ved god tetting og innsetting regner man med at den feltmålte verdien R w vil være minst 2-3 db lavere. Ved krav om dørforbindelse med R w > db bør det benyttes to dører enten med to karmer i samme vegg eller med dempet sluse/gang i mellom. Produsenter av dører kan oppgi lyddata. 3.3 Sjaktvegger Normalt vil en sjaktvegg bestående av 2 lag 13 mm gips og 100 mm mineralull være tilstrekkelig for å ivareta krav til teknisk støy. Ihht byggdetaljblad holder en slik sjaktvegg ca R w 25 db. Dette tilsier at krav er ivaretatt forutsatt at støy i sjakten ikke overstiger L pa,max 55 db. Rambøll

13 13 (20) 3.4 Lydtegninger Lydtegninger, etter NS8175 klasse C, er å finne som vedlegg til denne rapporten. Kravene er våre vurderinger ut fra slik vi forstår undervisningsarealene skal benyttes. Eventuelle endringer av dette vil kunne medføre andre krav. Lydtegningene gjelder for nye skillekonstruksjoner, funksjoner og tiltak. Ramboll

14 14 (20) 4. AKUSTISK REGULERING Generelt gjelder krav til maksimal etterklangstid for alle oktavbånd, med en aksept for inntil 40% overskridelse ved 125 Hz. 4.1 Himlingsplan Tabell 15 - Beregnet forenklet himlingsplan ved Roald Amundsen VGS Rom Alternativ Himling Vegg Beregnet Etterklangstid T(s) Undervisning 1 Heldekkende klasse A 0,6 Grupperom/Lærerarb eidsværelse 2 Heldekkende klasse B 25% klasse B 0,6 1 Heldekkende klasse A Enkelt lag gips 0,5 2 Heldekkende klasse B Enkelt lag gips 0,6 Fellesområde/gang 1 Heldekkende klasse B 0,6 Kontor 1 1 Heldekkende klasse B Enkelt lag gips 0,6 1 Avhenger av størrelse på rom. For kontorer under 10 m 2 vil det normalt ikke være nødvendig med akustiske tiltak. Som vist i tabell 10 er det et tilleggskrav i TEK10 at etterklangstiden skal være maksimalt 0,2 x h(m) i bygninger hvor det er krav om universell utforming. I rom med takhøyde i eksisterende bygg ved Roald Amundsen VGS vil de fleste krav til etterklangstid være gitt av den maksimale etterklangstiden gitt i veiledningen til TEK. 4.2 Undervisningsrom I undervisningsrom anbefales det heldekkende himling B og tilleggsabsorpsjon på vegg for å oppnå oppgitt krav i tabell 18. Tilleggsabsorpsjonen bør monteres på sidevegg/bakvegg for å begrense refleksjon fra taleposisjonen. Ved bruk av perforerte treplater må det påses at det er tilstrekkelig med absorpsjon ved lavere frekvenser. Forutsetning for beregning av himlingsplan ved undervisningsrom er arealer opptil 85 m 2. Figur 2 Prinsipp for plassering absorbenter i mindre undervisningsrom, Kilde NBI. 4.3 Kontorer, møterom og grupperom For kontorer er kravet til etterklangstid, mens det for møterom og grupperom er 0,6 sekunder. For kontorer under 10 m 2 vil det normalt ikke være behov for akustiske tiltak. Rambøll

15 15 (20) 4.4 Arbeidsrom lærere Arbeidsrommene og kontorer skal ha en maksimal etterklangstid på (0,2 x h (m)) 0,6 sekunder. Se tabell 15 for nødvendig mengde absorpsjon i himling og på vegger. Forutsetning for beregning av himlingsplan er arealer opptil 35 m Trapper Trapper og reposer bør enten opplagres på myke, elastiske gummiklosser, eller overflaten må ha trinnlyddempende belegg. Dette er spesielt viktig der trapper ligger inntil undervisning, møterom og liknende. 4.6 Fellesarealer, vestibyle og kommunikasjonsvei Ved lydtegning er kravene gitt i forhold til fellesområder og det bør monteres absorbenter i himling. Kravet til etterklangstid er gitt etter høyde på rommene. 4.7 Toaletter For toaletter som ligger med direkte tilknytning til gang/korridor, er det viktig med tette dører med terskel. Om toalettet bygges med kun avtrekk, må tilluftventil utføres som lyddempet ventil i vegg, ikke som slisse under dør. Dette for å øke privatfølelsen. Det anbefales å bruke dør med lydklasse 33 eller Kantine For kantine/restaurant og kjøkken er krav til etterklangstid T = 0,2 x h (m). Det må derfor benyttes heldekkende klasse A himling. I tillegg vil vi anbefale enkelte tiltak på vegg, eller møblering som begrenser uheldige refleksjoner eller flutterekko. Ramboll

16 16 (20) 5. TEKNISKE INSTALLASJONER 5.1 Generelt Maksimalt støynivå fra tekniske installasjoner forutsettes å bli tilfredsstilt av ventilasjonsrådgiver og -entreprenør og leverandør av heisutstyr. Kravene for A-veid maksimalt lydnivå målt i aktuelle rom fra støykilden er 32 db som gjengitt i Tabell 6. Ventilasjonsanlegg bør opplagres elastisk for å hindre lydforplantning til andre arealer. Opphengene for rør, kanaler m.m bør vibrasjonsisoleres for å unngå forplanting av lavfrekvent støy. Dette er spesielt viktig når det gjelder varmepumper og tilsvarende utstyr som inneholder kompressorer eller annet tungt roterende eller oscillerende maskineri. Sjaktvegger isoleres, avhengig av type avløpsrør og støynivå i sjakter. Avløpsrør av støpejern eller plast med lydisolerende fyllstoffer er en fordel. Dette vurderes som en helhet sammen med utførelse av sjaktvegger. Tekniske rom bør støyisoleres mot tilgrensende lokaler/rom. 5.2 Ventilasjonsoppbygg Det er planlagt et teknisk rom på taket av eksisterende bygg hvor ventilasjonsaggregat skal plasseres. Tiltak må gjøres for å forhindre forplantning av lyd nedover i bygget. Under er noen prinsipper som må følges. - Bæresystemet må vibrasjonsisoleres på oppleggspunkt mellom bærende vegg/søyler og bæresystem ventilasjonsrom. Når nøyaktig vekt på aggregater og ventilasjonsoppbygget er kjent må de seks kontaktpunktene dimensjoneres for størst mulig effekt. Tegning under viser opplagringspunktene. Figur 3 Opplagringspunkter ventilasjonsrom. Opplagringspunkt - Dersom det ikke benyttes dempere med tilstrekkelig isoleringseffekt må det som ekstra tiltak isolere søylene som fører ned lasten fra taket. - Plassering av selve ventilasjonsanlegg bør planlegges slik at minst mulig vibrasjoner overføres fra anlegg og i eksisterende bygg, og de bør dermed ikke plasseres nært opplagringspunkt. Rambøll

17 17 (20) 5.3 Ventilasjon, kanaler og føringer Det er viktig at skiller ikke kortsluttes ved at en stiv kobling (f.eks. en el.-føring) berører begge ytterplater i et skille. Dette gjelder alle rom med adskilt stenderverk. Elektrikerrør i vegg kan fint brukes, men det må sikres at rørene kun festes i stenderverket på den ene siden av veggen, ikke i begge sider. Ventilasjonskanaler mellom rom bør gå via korridor, for skiller med lydkrav R w 37 db må kanalene gå via korridor for å oppfylle lydkravene. Bruk av lydfeller begrenser lydgjennomgangen i kanalene. Mengde lydfeller beregnes av RIV. Ramboll

18 18 (20) VEDLEGG VEDLEGG 1 DEFINISJONER VEDLEGG 2 - LYDTEGNINGER VEDLEGG 1 - DEFINISJONER Rambøll

19 19 (20) Absorpsjonsfaktor, α A-veid Etterklangstid, T Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges forholdsmessig høyere vekt enn de deler av frekvensspekteret hvor hørselen har lav følsomhet. Den tid det tar for lydtrykknivået å avta 60 db etter at lydkilden er stoppet. Angis i sekunder (s). MERKNAD: Kort etterklangstid tyder på høy akustisk absorpsjon i rommet. I vanlig møblerte boligrom er T ofte lik ca. 0,5 s. L 5AF L p,aeq,t Angir grenseverdier for nye bygninger som tilsvarer intensjoner for minstekrav i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, og for ombygninger der det stilles samme krav som for nye bygninger (jf. plan- og bygningsloven (pbl) 87 nr. 2. A-veid maksimalt lydnivå målt med tidskonstant Fast på 125 ms og som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode. Et mål på det gjennomsnittlige A-veide nivået for varierende lyd over en bestemt tidsperiode T, for eksempel 30 minutt, 8 timer, 24 timer. Krav til innendørs støynivå angis som døgnekvivalent lydnivå, altså et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet. L p,afmax Luftlydisolasjon Lydeffektnivå, L w Lydnivå (støynivå) Maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien En konstruksjons evne til å isolere mot luftlydoverføring i bygninger. Angis i NS8175 med målestørrelsen veid feltmålt lydreduksjonstall, R' w, og med enhet desibel (db). Frekvensavhengige lydeffektnivåer fra en lydkilde. Danner grunnlaget for å vurdere og/eller sammenlikne kilder og for å beregne lydnivået i rommet. Enhet desibel (db). Beskriver styrken av lyd (støy) i eller utenfor en bygning. Angis i NS8175 ved målestørrelsene A-veid ekvivalent lydtrykknivå, L pa,eq,t, A-veid maksimalt lydtrykknivå, L pa,max, C-veid maksimalt lydtrykknivå, L pc,max eller oktavbåndnivåer, og med enhet desibel (db). Ramboll

20 20 (20) R w Veid, laboratoriemålt reduksjonstall (db). R w Veid, feltmålte reduksjonstall angis i db. Benyttes i forbindelse med krav til luftlydisolasjon mellom rom i ferdig bygning Teknisk installasjon Trinnlydnivå Bygningens faste installasjon, utendørs eller innendørs, som ventilasjonsanlegg, heis, varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg, sentralstøvsuger, varmepumper og andre lignende installasjoner som er nødvendig for bygningens drift, og som ikke kan kontrolleres av den berørte personen. En konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn, dunking o.l. i bygninger. Angis i denne standarden med målestørrelsen feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L' n,w, og med enhet desibel (db). Rambøll

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2013-03-05 TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsgiver Øygarden kommune Rapporttype Forprosjektrapport 2011-03-09 C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER LYDTEKNISKE VURDERINGER 2 (20) LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsnr.: 5100199

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport 2011-11-16 BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: 6110656 Oppdragsnavn: Bodø

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

Rapport etter støymålinger

Rapport etter støymålinger Til Lyngdal kommune/å barneskole Flekkefjord, 06.01.16 Rapport etter støymålinger 22.12.15. Etter ønske fra kommunen/skolen ble det utført støymålinger ved skolen 22.12.15. Målingene ble foretatt i en

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Brann Stadion - studentboliger DOKUMENTKODE 616806-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Constructa Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen KONTAKTPERSON Kari Saarisilta

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 2.1 Brukerområder som ikke omfattes av NS 8175... 3 3. isolasjon... 4 3.1 Luftlydisolasjon... 4 3.2 Trinnlydnivå... 6 3.3 Etterklangstid...

Detaljer

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner Publisert dato 09.09.2013 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker R Svendsen Holding AS Melkeplassen REMA 1000 Oppdragsnummer 99114001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Espen Hatlevik Kjell Olav Aalmo (KS) 1 (9) S w e co Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen, Norge Telefonnummer

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo memo04.docx 2013-06-14 Oppdrag Trondheim Fagskole - forprosjekt RIAKU Oppdragsnummer 367566 Oppdragsleder Kjell Olav Aalmo Opprettet av Kjell Olav Aalmo Dato 28.05.2014 Kvalitetskontrollert av Bernt Heggøy

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012

Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 Oktober 2013 Lydklasser for bygningstyper NS 8175:2012 IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt Gamle og nye bygningstyper i NS 8175:2012 Eksempler på nye grenseverdier for lydforhold Hva skjer med

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato: Akustisk premissdokument Utgave: 01 Dato: 2011-10-06 Akustisk premissdokument Anleggshall Øksnevad vgs 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Akustisk premissdokument Utgave/dato: 01 / 2011-10-06

Detaljer

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon: Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: 5160557 Dokumentnr.: AKU02 Versjon: 02 2016-08-16 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas

Detaljer

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Bjørn Andreassen Bymiljøetaten, Oslo kommune Fra: Håkon Eivind Larsen Petter H. Eriksen Sweco Norge AS Sweco Norge AS Utførende Kvalitetssikring

Detaljer

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall.

Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. RAPPORT Heggedal skole Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygg/tilbygg og flerbrukshall. NS 8175 lydklasse

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 13-11. Byggverk skal, med hensyn til vibrasjoner, plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING

ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype Støyutredning Dato 2015-10-23 ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING 2 (13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350005625 Oppdragsnavn: Rolland skole - Støyutredning Dokument nr.:

Detaljer

FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING

FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Støyutredning 2012-01-20 FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING 2-(10) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1110309 Oppdragsnavn: Fv. 152 Måna - Gislerud Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY Oppdragsgiver Narvikgården AS Rapporttype Akustikkrapport Dato 2014-01-31 NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY 2 (20) AKUSTIKK OG STØY Oppdragsnr.: 6130277 Oppdragsnavn: Narvik Rådhus Dokument nr.: C-rap-001

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5 I. G høgskolen i oslo Emne: Byggesak Emnekode: LO 221 B Gruppe(r): Dato 2BA 2BB og 2BC 02.03.2005 Eksamensoppgav Antall oppgaver en består av: I 5 Tillatte hjelpemidler: Antall sider (Inkl. forsiden):

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

NOTAT Bossnett AS. Støyvurdering

NOTAT Bossnett AS. Støyvurdering NOTAT Notat nr.: RIAKU01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Hølje Tveit Sweco Norge AS Kopi til: Fra: Bernt Heggøy Kjell Olav Aalmo Sweco Norge AS Sweco Norge AS Bossnett AS. Terminal blått nett, Jekteviken.

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø

Lyd. Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Fag STE 6228 Innemiljø Akustisk Innemiljø Bjørn R. Sørensen Integrert Bygningsteknologi HIN STE 6228 INNEMILJØ Lyd Lyd er enten støy (uønsket lyd) eller ikke støy. Hørselen varierer sterkt med frekvensen.

Detaljer

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato: Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg Utgave: 1 Dato: 2014-05-12 Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

Rehabilitering av bygg:

Rehabilitering av bygg: Rehabilitering av bygg: Utfordringer og løsninger når eldre bygninger, spesielt boliger, skal oppgraderes til dagens lydkrav Er regelverket klart nok? «må vi...?» eller «kan vi...?» NAS høstmøte 24-25.

Detaljer

SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING

SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Thorvald Sverdrup Rapporttype Støyutredning Dato 2013-08-29 SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING Revisjon 00 Dato 2013-08-29 Utført av Beate Myrstad Kontrollert av

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

KOKSTAD ØST STØYUTREDNING

KOKSTAD ØST STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen Tomteselskap AS Rapporttype Støyutredning 29-3-212 KOKSTAD ØST STØYUTREDNING 2-(1) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 5135 Oppdragsnavn: Kokstad øst Dokument nr.: c-rap-1 Filnavn: c-rap-1

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

Akustiske forhold forprosjekt

Akustiske forhold forprosjekt Akustiske forhold forprosjekt Fjellbovegen barnehage Sørum kommune Prosjektnummer: Dokumentnummer: T130062004 RAP-RE-RIA-000 Revisjon: 2 Dato: 10.3.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Marius Berg Helle

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING

DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype Støyutredning 2014-05-22 DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING 2 (12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 3130185 Oppdragsnavn: Damsgård skole Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre:

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre: Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: 63205 E20 TOTALENTREPRISE F.10 Akustikk-konsept Byggherre: KRISTIANSUND KOMMUNE 20.05.2014 Rambøll Norge AS Side 2 (21) Nordlandet ungdomsskole Oppdragsnr

Detaljer

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter

Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter RAPPORT Hegrenesveien 2 - måling av støy fra treningssenter OPPDRAGSGIVER Nyhavn Eiendom AS EMNE DATO / REVISJON: 13. mai 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 615909-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

BUSKERUDVEIEN STØYUTREDNING

BUSKERUDVEIEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver OKK Gruppen AS Rapporttype Støyutredning 2016-01-05 BUSKERUDVEIEN 119-131 STØYUTREDNING 2-(13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350009200 Oppdragsnavn: Buskerudveien 119-131 Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Flystøy 129/155,484 Mathopen

Flystøy 129/155,484 Mathopen Rapport 5931-1 6 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-08-11 1 33286/20003921/D1103388.doc Deres dato Arkiv Deres ref Sigurd Solberg 2011-07-06 111135 TIL Ørjan Eikemo Storingavika

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

NYE GOL SKULE INNHOLD 1 GENERELT 3

NYE GOL SKULE INNHOLD 1 GENERELT 3 ARKITEKTENE VIS-À-VIS NYE GOL SKULE LYDTEKNISK NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 3 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Kort undersøkelse om akustiske størrelser og begrep for å angi grenseverdier for lydforhold - Quest back-undersøkelse blant medlemmer av NAS

Kort undersøkelse om akustiske størrelser og begrep for å angi grenseverdier for lydforhold - Quest back-undersøkelse blant medlemmer av NAS Oktober 2015 Kort undersøkelse om akustiske størrelser og begrep for å angi grenseverdier for lydforhold - Quest back-undersøkelse blant medlemmer av NAS STANDARD NORGE IIRIS TURUNEN-RINDEL Oversikt 1.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering Eggen arkitekter AS Melhus Omsorgsenter Lydteknisk prosjektering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING

STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Stålverksveien 1 KS Rapporttype Støyutredning 2014-03-18 STÅLVERKSVEIEN 1 STØYUTREDNING 2-(12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350002531 Oppdragsnavn: Stålverksveien 1 Dokument nr.: c-rap-001

Detaljer