BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING"

Transkript

1 Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

2

3 AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Bodø Trafikkstasjon Nytt Lab-bygg Dokument nr.: 001 Filnavn: C-rap-001 Rev 1 Bodø Trafikkstasjon - Akustisk prosjektering.docx Revisjon 0 1 Dato Utarbeidet av Å. Flagstad Å. Flagstad Kontrollert av A. F. Rudnå A. F. Rudnå Godkjent av Å. Flagstad Å. Flagstad Beskrivelse Akustisk premissdokument - Forprosjektrapport Akustisk detaljprosjektering Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Detaljering. Rambøll Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F Ramboll

4 4 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING INNHOLD 1. INNLEDNING LYDKRAV Kontorkrav INNENDØRS AKUSTIKK Støy fra tekniske installasjoner Heis Ventilasjon og rør Spesialrom og håndtering av støy Beskrivelse og erfaringsdata Rom-i-rom konstruksjon Dekker Veggskiller Spesialrom internt Laboratorium Kontorvegger Toalett Etterklangstid Kontorer Korridor Trapperom Laboratoriehall Spesialrom FIGUROVERSIKT Figur 1 Lydabsorberende egenskaper med klasseinndeling Tabeller Tabell 1 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Laveste grenseverdier for veid feltmålt lydreduksjonstall, R w... 7 Tabell 2 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L n,w... 7 Tabell 3 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T 7 Tabell 4 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå... 7 Tabell 5 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå i brukstid... 7 Tabell 6 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for utendørs lydtrykknivå i brukstid... 7 Rambøll

5 AKUSTISK PROSJEKTERING 5 VEDLEGG: Vedlegg 1: Preaksepterte veggkonstruksjoner Ramboll

6 6 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING 1. INNLEDNING Rambøll Norge AS er engasjert av Statsbygg Region Midt-Norge for utføring av akustisk vurdering i forbindelse med oppføring av nytt laboratoriebygg ved Statens Vegvesens trafikkstasjon i Bodø. Dette er et påbygg på eksisterende næringsbygg/kontorbygg. Rapporten angir forskriftskrav som prosjektet er pålagt å rette seg etter i følge "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" med videre henvisning til norsk standard og gjeldende forskrifter. Fasade mot nord vil ha kontorvinduer i retning RV 80. Ut fra byggets plassering i forhold til nabobygg, avstand til veg etc er det vurdert at det ikke vil være behov for spesielle tiltak mot utendørs støy fra vegtrafikk i kontorlokaler. Denne rapporten er en revisjon av forprosjektrapport med samme navn datert Vurderinger i denne rapporten er basert på plan- og snittegninger fra arkitekt, datert Rambøll

7 AKUSTISK PROSJEKTERING 7 2. LYDKRAV I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. I veiledningen til forskriften er det angitt at klasse C i norsk standard NS 8175:2008 "Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper" anses tilstrekkelig for å tilfredsstille forskriften. Kontorlokaler er prosjektert for lydklasse C. Tabellene nedenfor er utdrag fra NS 8175 som angir gjeldende lydkrav. Når det gjelder lydkrav for støy på utearealer henvises det videre til grenseverdier i T Videre gjelder arbeidsmiljøloven med Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen som i første rekke omfatter ansatte i bygget. 2.1 Kontorkrav Tabell 1 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Laveste grenseverdier for veid feltmålt lydreduksjonstall, R w Type bruksområde Målestørrelse Klasse C Mellom kontorer Mellom kontorer og fellesarealer/fellesgang/korridor uten R w db 37 dørforbindelse Mellom vanlige kontorer som foran, og fellesgang/korridor med dørforbindelse R w db 24 Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse R w db 44 Mellom møterom og andre rom/korridor med dørforbindelse R w db 34 Mellom samtalerom, legekontor, o.l. kontorer med behov for konfidensielle samtaler og andre rom R w db 48 Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler og korridor med dørforbindelse R w db 34 Tabell 2 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for feltmålt veid normalisert trinnlydnivå, L n,w Type bruksområde Målestørrelse Klasse C Mellom kontorer L n,w (db) 63 Mellom kontorer og møterom I kontorer fra fellesarealer/fellesgang/korridor I møterom fra fellesgang/korridor L n,w (db) 58 Tabell 3 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdier for etterklangstid, T Type bruksområde Målestørrelse Klasse C Kontorer, møtelokaler T (sek) 0,8 I fellesarealer/fellesgang T (sek) 1,0 I trapperom T (sek) 1,3 Tabell 4 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå Type bruksområde Målestørrelse Klasse C I kontorer, fellesarealer og møterom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning L p,afmax (db) 40 Tabell 5 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå i brukstid Type bruksområde Målestørrelse Klasse C I kontorer fra utendørs lydkilder L p,aeqt (db) 40 Tabell 6 NS 8175, Lydklasser for kontorer. Høyeste grenseverdi for utendørs lydtrykknivå i brukstid Type bruksområde Målestørrelse Klasse C Lydnivå utenfor vinduer fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning L p,afmax (db) 45 Ramboll

8 8 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING 3. INNENDØRS AKUSTIKK 3.1 Støy fra tekniske installasjoner Det totale støynivået i kontorer og møterom fra tekniske installasjoner skal ikke overstige en maksimalverdi L p,afmax = 40 db i følge forskriftene. Vi anbefaler llikevel å prosjektere etter en maksimalverdi på 35 db. Det samme gjelder for innendørs ekvivalent støynivå fra utendørs kilder, L p,aeqt = 35 db i stedet for forskriftsverdi på 40 db. Grunnen til dette er at det totale støynivået i lokalene er en sum av alle bidrag, og erfaring tilsier at hvert enkeltbidrag bør ligge minst 5 db under tillatt grenseverdi dersom de totale lydforhold skal oppfattes som tilfredsstillende. Av tekniske installasjoner som kan gi avgi støy i kontorlokalene vil de mest vesentlige normalt være: Ventilasjonskanaler m/tilluft og avsug, vannrør, avløpsrør, heisinstallasjon og støy fra tekniske rom. I dette bygget vil i tillegg støykilder omfatte maskineri i spesialrom og laboratorium. Prinsippløsninger for å unngå lydsmitte og vibrasjoner i andre rom i bygget fra disse maskinene er tatt for seg mer i detalj under Heis Den etableres én heissjakt. Merk at maksimalt støynivå L pa,max ikke bør overstige 35 dba (anbefalt verdi) fra heis til kontor. Det stilles derfor krav til leverandør av heisinstallasjon om å dokumentere at maksimale støynivå i kontorer ikke overstiges. Leverandør må også ta ansvar for at heismaskin og releer blir tilstrekkelig vibrasjonsisolert Ventilasjon og rør Ventilasjonskanaler til laboratoriet kommer rett ut fra skillet mot teknisk rom. Det må monteres tilstrekkelig med lydfeller for å ivareta lydskillet mellom teknisk rom og laboratoriet. Det skal også føres ventilasjonskanaler gjennom laboratoriet til korridor og kontorer. Disse kanalene passerer da et kritisk lydskille mellom laboratoriet og korridorene. Ventilasjonsrådgiver ivaretar beskrivelse med tilstrekkelig lydfeller på hver side av dette skillet. På grunn av kanalenes plassering er det ikke mulig å montere lydfelle inntil veggskillet på laboratoriesiden. Kanalen isoleres derfor på utsiden (isolasjonstykkelse mm) mellom lydfellen og veggskillet for å unngå lydtransmisjon fra laboratoriet via kanelen og videre inn i korridor og kontorlokaler. Alle tekniske installasjoner i teknisk rom som kan avgi vibrasjoner eller strukturstøy må vibrasjonsisoleres. Det samme gjelder kanaler og rør til/fra slike installasjoner. Rambøll

9 AKUSTISK PROSJEKTERING Spesialrom og håndtering av støy Beskrivelse og erfaringsdata I plan 1 finner vi tre spesialrom der det skal håndteres stein, betong og asfalt. I disse rommene skal det plasseres maskineri som benyttes til analyse og test av prøver fra overnevnte typer materialer. Maskinene og prosessene i spesialrommene vil kunne avgi svært høye støynivå og betydelige vibrasjoner. Det er derfor svært viktig å sørge for god lyd- og vibrasjonsdemping mellom disse rommene og andre deler av bygget. Vibrasjoner forplanter seg svært godt i bærende konstruksjoner og betong. Rambøll har erfaring med testrom av denne typen ved andre trafikkstasjoner i Norge. Ut fra våre erfaringer anbefaler vi en prinsippløsning som skal ivareta lydkrav i andre deler av bygningen. Spesialrommene bør bygges som rom-i-rom løsning, noe som vil redusere både luftlydoverført støy og vibrasjoner/strukturlyd. I tillegg må det vurderes vibrasjonsdemping for hver enkelt maskin med gummikompensatorer, stålfjærer eller lignende Rom-i-rom konstruksjon Hovedkonstruksjon: Hovedkonstruksjon rundt de 3 rommene består av betong på grunn (minimum 120 mm tykk), plasstøpte interne betongvegger (200 mm betong) og yttervegg som isolert stenderverkskonstruksjon (tykkelse ca 325 mm). Helst splittes hele betonggulvet (bunnplata) langs veggene. Dekket over spesialrommene utføres som hulldekker (200 mm). Da har vi en betongkasse med lett yttervegg og utsparinger til dør mot laboratorium og vindusfelt mot uteområder i ytterveggen. Dette utgjør det ytre skallet av rom-i-rom konstruksjonen. Detaljovergang mellom betongvegger og yttervegg vises på arkitekts tegninger. Indre konstruksjon: Det legges en påstøp (ca 70 mm) på mineralullsmatter som tungt flytende gulv (felles for de 3 rommene), uten kobling mot omkringliggende betongvegger eller yttervegg. Som indre sjikt av rom-i-rom løsningen settes det opp stenderverksvegger (ca 70 mm) som hviler på påstøpen og som er frittstående fra betongveggene og yttervegg. Stenderverket isoleres med mineralull. På stenderverket monteres 2 platelag (gips + osb) med omlegg og med utsparinger til dør og vindu. Videre monteres det 2 lag 13 mm gips i himling med opplegg på stenderverksveggene og med 50 mm mineralull over. Himlingen bygges frittliggende fra fast betongskille eller nedhengt i lydbøyler. Vinduer: Det monteres vinduer med god lydisolerende kvalitet i betong yttervegg, og i stenderverkets veggliv. Det tettes med mineralull eller liknende i spalte mellom stenderverksvegg og betongvegg. Detaljer rundt montering av vinduer og tetting av smyg er vist på arkitektens tegninger. Dører: Det monteres doble dører. Det vil si en dør i hvert sjikt som slår henholdsvis inn i laboratoriet og inn i spesialrommet. Kvalitet på dører skal være ca R w = 43 db for dør i betongskillet og R w = 33 db for dør i lettvegg. Med tanke på universell utforming og tungt utstyr som rulles på hjul er det ønskelig med lave terskler. Det opplyses om at terskelfrie dører vil være for dårlige med hensyn på lydisolasjon. Det anbefales derfor å benytte dører med terskler, men å finne et system der tersklene er forholdsvis lette å rulle over. Detaljer rundt montering av dører og tetting av smyg er vist på arkitektens tegninger. Ventilasjon og rør: Ventilasjonskanaler (tilluft/avtrekk) kan forsyne spesialrommene direkte fra teknisk rom som ligger rett over spesialrommene. Denne løsningen vil svekke lydskillet mot teknisk rom, men dette er ikke ansett som problematisk da det normalt vil være støy både i teknisk rom og i spesialrommene. Det må uansett monteres lydfeller for å dempe noe av støyen. Det er viktigere at det unngås å slå gjennom skillet mot laboratoriet, da det her vil foregå arbeid som ikke bør forstyrres av drift i spesialrommene. Det er viktig at avløpsrør og andre installasjoner i spesialrom ikke kortslutter påstøp og bunnplate. Ramboll

10 10 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING 3.3 Dekker Dekket mellom plan 1 og plan 2 består av 200 mm hulldekker. Dekket ivaretar krav til luftlydisolasjon mellom kontorer (R w = 37 db) med god margin. Det skal legges et trinnlydsdempende belegg som vinyl eller tilsvarende og krav trinnlyd mellom kontorer (L n,w = 63 db) vil da være ivaretatt dersom belegget gir en trinnlyddemping som minimum er L n,w = 21 db. 3.4 Veggskiller Spesialrom internt Mellom spesialrom internt (sten-betong, betong-asfalt) bygges veggene opp med 100 mm stenderverk og to platelag på hver side. Det er ikke definert spesielle lydkrav mellom disse rommene internt, da alle vil ha støyende utstyr og det ikke skal foregå konsentrasjonsarbeid i noen av rommene. Det er med andre ord ikke forutsatt uavhengig aktivitet i disse rommene Laboratorium Vegg mellom laboratorium og korridorer bygges som en R w = 55 db vegg med adskilte stenderverk og doble gipsplatelag på hver side. Støyende aktivitet i laboratorium må ikke smitte til korridor og kontorer. Krav til døra i skilleveggen er satt til R w = 43 db. Samme krav er satt til vinduer mot korridor i 2. etasje. I samråd med bruker og beskrevne aktiviteter i laboratoriet mener vi at beskrevet skillekonstruksjon vil tilfredsstille bruken Kontorvegger For vanlige kontorskiller vil enkle stenderverksvegger eller systemveggsløsninger i de fleste tilfeller oppfylle lydkrav. Ved bruk av glass i skillevegger, dør med luftspalte eller skyvedører må lydegenskaper til samlet løsning kunne dokumenteres av leverandør. Vegger føres opp til fasthimling og vil bestå av enkelt stenderverk med bredde 95 mm og enkler platelag på hver side. Denne konstruksjonen vil oppfylle lydkravet på R w = 37 db. Mot korridor benyttes glassfelt og dørløsninger. Leverandør må dokumentere at glass og dør til sammen holder R w = 24 db Toalett Det er ingen formelle lydkrav mellom toalett og fellesareal, men av praktiske hensyn er det en fordel å opprettholde luftlydisolasjon på ca R W = 35 db for veggskiller med dør og R w = db for veggskiller uten dør. Dette for å hindre sjenerende lyder fra WC. Særlig dersom det ikke er mellomgang eller sluse. HCWC i plan 1 er av denne typen For toaletter som ligger med direkte tilknytning til gang/korridor, er det viktig å bruke tette dører med terskel. Rambøll

11 AKUSTISK PROSJEKTERING Etterklangstid Det stilles krav til maksimal etterklangstid i kontorer, fellesområder og i trapperom. Produsenter og leverandører av lydabsorberende himlinger oppgir normalt hvilke absorpsjonsklasse de ulike produktene tilhører. Dersom absorpsjonsklasse ikke er oppgitt, må leverandører dokumentere absorpsjonsfaktor for frekvensbåndene 250 Hz til Hz. Figur 1 Lydabsorberende egenskaper med klasseinndeling Kontorer Det skal benyttes systemhimling i kontorlokalene. Grunnflate til kontorene i laboratoriebygget er 8,0 10,4 m 2. Himlingshøyden er 2,5-2,7 meter. Enkle etterklangstidsberegninger viser at dersom det benyttes absorbent i absorpsjonsklasse C eller bedre som dekker minst 50 % av himlingsarealet, vil krav om maksimal etterklangstid på T = 0,8 sekunder være ivaretatt i kontorlokalene Korridor Det skal benyttes systemhimling i korridorer. Korridor er på ca 15 m 2 og har himlingshøyde 2,3 2,5 meter. For å tilfredsstille kravet om maksimal etterklangstid på T = 1,0 sekunder kreves det at 50 % av himlingsarealet dekkes med absorbent i absorpsjonsklasse C eller bedre Trapperom Trapperom må dempes akustisk. Krav til etterklangstid for disse arealene er T = 1,3 sekunder (fra 500 Hz til Hz). Absorbenter i absorpsjonsklasse C benyttes hovedhimlinger i 1. og 2. etasje. Dette vil tilfredsstille kravet til etterklangstid Laboratoriehall Laboratoriehall har grunnflate på ca 116 m 2. Av erfaring vet vi at man i laboratorier med noe støyende aktiviteter bør sørge for god lydabsorpsjon. Det er besluttet å benytte direktemonterte mineralullsplater som Ecophon Industry Modus, 50 mm, eller tilsvarende. På grunn av plassering av ventilasjonskanaler, vil deler av himlingsarealet ikke kunne dekkes med denne absorbenten. Det er derfor lagt inn at ca 75 % av himlingsarealet dekkes med denne absorbenten. Beregnet etterklangstid ligger på ca 0,6 sekunder fra 500 Hz til Hz. Noe lenger etterklangstid i de laveste frekvensbånd, men samlet etterklangstid vil etter vår vurdering gi tilfredsstillende forhold i laboratoriet Spesialrom På undersiden av tett gipshimling i spesialrommene direktemonteres mineralullplater av samme kvalitet som i laboratoriehallen. Gjennomsnittlig etterklangstid i disse rommene ligger da på 0,5 sekunder, noe lenger for lave frekvenser og noe kortere for høye frekvenser. Dempingen av spesialrom er viktig for at noe av støyen fra maskineri mister energi i en av flatene i rommet. Ramboll

12 12 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING VEDLEGG 1 Preaksepterte veggkonstruksjoner Under følger eksempler på preaksepterte veggskiller som forslag til prinsippløsninger i prosjektet. Ved lydskiller med krav til luftlydisolasjon over 40 db(a) må overgulvene/påstøp splittes for å kunne tilfredsstille lydkrav. Det må også sørges for at tilslutning mot tak ikke svekker lydskillet. Alle gjennomføringer/kanaler må tettes og fuges slik at lydskillene ikke punkteres. Det må tas høyde for at gjennomføringer kan forringe veggskillene med ca 2-3 db. Veggskiller, preaksepterte prinsippløsninger med verdier for luftlydisolasjon R w Veggskiller uten dørforbindelse Krav R w Konstruksjon Illustrasjon Vegger med krav R W 52 db 2 lag 13 mm gips montert med omlegg 1 x 95 mm Gyproc XR95/95 M95 2 lag 13 mm gips montert med omlegg Gyproc XR95/ M95 tilfredsstiller R w = 52 db (de andre XR95 løsningene til Gyproc vil ikke klare dette lydkravet). Denne løsningen er marginal. Det kan ikke slås gjennom veggen med tekniske føringer, da dette vil forringe lydskillet. 1 lag 13 mm tett gips 75 mm stålstender med 45 mm isolasjon i hulrom Vegger med 1 lag 13 mm tett gips krav R W 37 db Veggen holder R w = 40 db. Bør velges dersom tekniske installasjoner, føringer eller innfelte veggkontakter skal benyttes. 2 lag 13 mm gips montert med omlegg 2 x 75 mm separate stålstender med totalt 150 mm isolasjon Vegger med krav R W 55 db i 150 mm hulrom 2 lag 13 mm gips montert med omlegg Sikker løsning som holder R w = 55 db. Bør velges dersom tekniske installasjoner, føringer eller innfelte veggkontakter skal benyttes og R w = 52 db skal ivaretas. Veggskiller med dørforbindelse, preaksepterte prinsippløsninger med verdier for luftlydisolasjon R w Veggskiller med dørforbindelse Krav R w Konstruksjon Illustrasjon Veggdel med R w = 35 db 1 lag 13 mm gips, 75 mm stålstender uten isolasjon i hulrom, 1 lag 13 mm gips Vegg med totalt krav R W 24 db Dør: Dørareal utgjør 75 % av skillets totale areal: Vegg med R w = 35 db. Dør med R w = 23 db. Dørareal utgjør 50 % av skillets totale areal: Vegg med R w = 35 db. Dør med R w = 22 db. Dørareal utgjør 25 % av skillets totale areal: Vegg med R w = 35 db. Dør med R w = 19 db. Rambøll

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsgiver Øygarden kommune Rapporttype Forprosjektrapport 2011-03-09 C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER LYDTEKNISKE VURDERINGER 2 (20) LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsnr.: 5100199

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2013-03-05 TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY

NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY Oppdragsgiver Narvikgården AS Rapporttype Akustikkrapport Dato 2014-01-31 NARVIK RÅDHUS AKUSTIKK OG STØY 2 (20) AKUSTIKK OG STØY Oppdragsnr.: 6130277 Oppdragsnavn: Narvik Rådhus Dokument nr.: C-rap-001

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT Oppdragsgiver Akershus fylkesskommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2012-11-26 ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT 2 (20) VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA Oppdragsnr.: 1120667

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon: Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: 5160557 Dokumentnr.: AKU02 Versjon: 02 2016-08-16 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo

Oppdragsleder. Kjell Olav Aalmo. Opprettet av. Kjell Olav Aalmo memo04.docx 2013-06-14 Oppdrag Trondheim Fagskole - forprosjekt RIAKU Oppdragsnummer 367566 Oppdragsleder Kjell Olav Aalmo Opprettet av Kjell Olav Aalmo Dato 28.05.2014 Kvalitetskontrollert av Bernt Heggøy

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 2.1 Brukerområder som ikke omfattes av NS 8175... 3 3. isolasjon... 4 3.1 Luftlydisolasjon... 4 3.2 Trinnlydnivå... 6 3.3 Etterklangstid...

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG. Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg. Utgave: 1 Dato: Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg Utgave: 1 Dato: 2014-05-12 Akustisk premissdokument Høgskolen i Molde, nytt kjøle-/varmeanlegg 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Multiconsult (fagområde akustikk) 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. (e) Innebærer ingen endring, men betyr at det

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage

Lydteknisk konsept Kattem Barnehage RAPPORT Postadresse: Hoeggveien 66 7036 TRONDHEIM Telefon: 73 96 65 20 Telefax: 73 96 65 21 Mobil: 930 45 037 RAPPORTNR. TC-10874-1 GRADERING Åpen ELEKTRONISK ARKIVKODE Z:\10874 Kattem Barnehage\Akustikk\TC-10856-1

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5

Emnekode: LO 221 B. Dato. Antall oppgaver I 5 I. G høgskolen i oslo Emne: Byggesak Emnekode: LO 221 B Gruppe(r): Dato 2BA 2BB og 2BC 02.03.2005 Eksamensoppgav Antall oppgaver en består av: I 5 Tillatte hjelpemidler: Antall sider (Inkl. forsiden):

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

Rehabilitering av bygg:

Rehabilitering av bygg: Rehabilitering av bygg: Utfordringer og løsninger når eldre bygninger, spesielt boliger, skal oppgraderes til dagens lydkrav Er regelverket klart nok? «må vi...?» eller «kan vi...?» NAS høstmøte 24-25.

Detaljer

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre:

E20 TOTALENTREPRISE. F.10 Akustikk-konsept. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: KRISTIANSUND KOMMUNE. Byggherre: Modernisering av Nordlandet ungdomsskole Prosj nr: 63205 E20 TOTALENTREPRISE F.10 Akustikk-konsept Byggherre: KRISTIANSUND KOMMUNE 20.05.2014 Rambøll Norge AS Side 2 (21) Nordlandet ungdomsskole Oppdragsnr

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Brann Stadion - studentboliger DOKUMENTKODE 616806-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Constructa Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen KONTAKTPERSON Kari Saarisilta

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

Beredskapssenter Haugland

Beredskapssenter Haugland Askøy kommune ved Axel Hauge Beredskapssenter Haugland Premissnotat bygningsakustikk 20130131 Oppdragsnr.: 5121745 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder /

Detaljer

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2

AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forskrifter og grenseverdier 2 450836 FORPROSJEKT BOLIGER OG BEFALSFORLEGNINGER BARDUFOSS OG SETERMOEN AKUSTISK PROSJEKTERING BRINKEN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

Akustiske forhold forprosjekt

Akustiske forhold forprosjekt Akustiske forhold forprosjekt Fjellbovegen barnehage Sørum kommune Prosjektnummer: Dokumentnummer: T130062004 RAP-RE-RIA-000 Revisjon: 2 Dato: 10.3.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Marius Berg Helle

Detaljer

LANGEVÅG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 4 BEREGNINGER Underlag og metode 3 4.

LANGEVÅG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 4 BEREGNINGER Underlag og metode 3 4. SENTERDRIFT EIENDOM AS LANGEVÅG VEITRAFIKKSTØY ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

Stål og hulldekker i boligblokker

Stål og hulldekker i boligblokker Stål og hulldekker i boligblokker Brann og lyd tekniske løsninger Norsk Ståldag 2003 Dato: Side: 1 Hvor ofte brenner det i boliger? Leiligheter i Norge har brann med brannutrykning fra brannvesenet: Ca.

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering

Innholdsfortegnelse. Melhus Omsorgsenter. Eggen arkitekter AS. Lydteknisk prosjektering Eggen arkitekter AS Melhus Omsorgsenter Lydteknisk prosjektering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3

VIBOS INNHOLD 1 GENERELT 3 MALVIK KOMMUNE VIBOS FORPROSJEKTRAPPORT - LYDTEKNISKE FORHOLD ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 GENERELT 3 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune

Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5517-1 Steinsvikvegen 254, Bergen kommune Vegtrafikkstøy Steinsvikvegen 254 RIMI butikk FV179 Eksisterende bygningsmasse skal erstattes med to boligblokker. for ABO Plan & Arkitektur

Detaljer

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN Kopi Trond Moslet, FB Notat DATO 12.11.2015 SAKSNUMMER AKU2015-420 SAKSBEHANDLER Trond Ågesen Sørgjerd GODKJENT AV Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine Lydforholdene

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464781 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: Lydforhold på utendørs oppholdsareal Lydnivå (L den ) fra veitrafikkstøy på utendørs

Detaljer

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune Støyutredning Hallset B1.1, Trøbakken Klæbu kommune Prosjektnummer: 2270166 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-01 Revisjon: 1 Dato: 21.11.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad Magnus A. Johnsen

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Støyskjerm ved tunnelmunning KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Støyskjerm ved tunnelmunning KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Fv32 Gimlevegen DOKUMENTKODE RA NOT 002 EMNE Støyskjerm ved tunnelmunning TLGJENGELGHET Åpen OPPDRAGSGVER OPPDRAGSLEDER Bernt Mikal Larsen KONTAKTPERSON Nina Haugland SAKSBEH Kim Ervik KOP

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Bjørn Andreassen Bymiljøetaten, Oslo kommune Fra: Håkon Eivind Larsen Petter H. Eriksen Sweco Norge AS Sweco Norge AS Utførende Kvalitetssikring

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

Sulitjelma Oppvekstsenter

Sulitjelma Oppvekstsenter ~ FAUSKE KOMMUNE Sulitjelma Oppvekstsenter Bygg / eiendom Gunnar Myrstad Postboks 93 8201 FAUSKE Saksbehandler: Siv L. Johansen - Telefon: 75602030 - Telefaks: 75602040 Deres ref.: Vår ref.: 08/6979/SLJ

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato:

Rogaland Fylkeskommune. Akustisk premissdokument. Utgave: 01 Dato: Akustisk premissdokument Utgave: 01 Dato: 2011-10-06 Akustisk premissdokument Anleggshall Øksnevad vgs 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Akustisk premissdokument Utgave/dato: 01 / 2011-10-06

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget i massivtre ILL TEGNING Tiltakshaver/byggherre: Gran kommune Org. nr. 947 506 579 MVA Dato 13.03.2015 NOTAT Kunde: SG arkitektur AS V/ OLE A. HEEN (PGL)

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Støyvurdering av planlagt tomt for tomannsbolig, Årstadveien 16, Bergen kommune Oppdragsnummer 12081001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes Kontrollert av Frode Eikeland 1 (15)

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer