TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING"

Transkript

1 Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse TINDLUND BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

2 2 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg Dokument nr.: c-rap-001 Filnavn: c-rap-001 akustikkonsept Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Frederik Strand Sardinoux Beate Myrstad Trond Sørgjerd Trond Sørgjerd Akustisk prosjektering Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0213 OSLO T F

3 AKUSTISK PROSJEKTERING INNHOLD 3 1. INNLEDNING MYNDIGHETSKRAV Krav til luftlydisolasjon Krav til trinnlydnivå Krav til etterklangstid Krav til innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder Krav til lydnivå på uteareal grenseverdier for utemiljø SKILLEKONSTRUKSJONER Etasjeskiller Skillevegg AKUSTISK REGULERING Barnehage oppholdsrom Korridor Kontor/Møterom Trapperom Hjerterom Garderober TEKNISKE INSTALLASJONER Ventilasjon Sjakter Tekniske installasjoner mot naboer Heis Tekniske rom Ramboll

4 4 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING FIGUROVERSIKT Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder... 5 Figur 2 Absorpsjonsklasser etter ISO Figur 3 Montering av rør i lettvegg/sjakt TABELLOVERSIKT Tabell 1 Lydklasser for barnehager og kontorer. Laveste grenseverdier for luftlydisolasjon, R w... 5 Tabell 2 Lydklasser for barnehager og kontorer. Høyeste grenseverdi for trinnlydnivå, L n,w... 6 Tabell 3 Lydklasser for barnehager og kontorer. Høyeste grenseverdi for etterklangstid, T... 6 Tabell 4 Lydklasser for barnehager fra tekniske installasjoner. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå... 7 Tabell 5 Lydklasser for kontorer fra tekniske installasjoner. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå... 7 Tabell 6 Lydklasser for barnehager og kontorer fra utendørs lydkilder. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå i brukstid... 7 Tabell 7 Lydklasser for barnehager og kontorer på uteareal. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå... 7 Tabell 8 T-1442 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i db, frittfeltsverdier Tabell 9 Luftlydisolasjon og trinnlydnivå for 400mm hulldekke og forskjellige overgulv ved liten/middels flankeoverføring... 8 Tabell 10 Veggskiller, preaksepterte konstruksjoner med verdier for luftlydisolasjon 9 Tabell 11 Veggskiller, preaksepterte konstruksjoner med dørforbindelse Tabell 12 Forventet lydreduksjon i forbindelse med innkassing/sjaktvegger... 12

5 AKUSTISK PROSJEKTERING 1. INNLEDNING 5 er engasjert av Bright Arkitekter AB for å bistå med lydteknisk prosjektering av Tindlund barnehage i Sarpsborg kommune. Denne rapporten oppsummerer relevante myndighetskrav og beskriver konstruksjoner og akustiske tiltak som tilfredsstiller disse. Vedlagt er lydtegninger for barnehagen. 2. MYNDIGHETSKRAV I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" er det gitt funksjonskrav med hensyn på lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk og lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). C i standarden regnes for å tilfredsstille forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak. Med hensyn til utendørs støy henviser NS 8175 videre til grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som er beskrevet nedenfor. Figur 1 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder LOVVERK FORSKRIFTER VEILEDERE STANDARDER Plan- og bygningsloven TEK Teknisk forskrift [TEK97, TEK07, TEK10] Veiledning til teknisk forskrift Kap. 8.4 Lydforhold og vibrasjoner NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging TA-2115 Veileder til Miljøverndepartementets retningslinje 2.1 Krav til luftlydisolasjon Luftlydisolasjon er en konstruksjons evne til å isolere mot luftlydoverføring i bygninger. Jo større tall dess bedre er konstruksjonen (tak, dekke, vegg, vindu) til å isolere mot luftlydisolering. Målestørrelsen, R W, oppgis i desibel (db), og angir veid feltmålt lydreduksjonstall. At målestørrelsen er feltmålt vil si at den også inkluderer flanketransmisjon mellom rom i ferdige bygg. Tabell 1 Lydklasser for barnehager og kontorer. Laveste grenseverdier for luftlydisolasjon, R w Type brukerområde A R' w B R' w C R' w Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom og andre felles oppholdsrom/arealer uten dørforbindelse. Mellom rom som foran og andre oppholdsrom/fellesarealer med dørforbindelse Mellom kontorer Mellom kontorer og fellesarealer/fellesgang/korridor uten dørforbindelse 56 db 52 db 48 db 45 db 40 db 35 db 44 db 40 db 37 db Mellom vanlige kontorer som foran, og fellesgang/korridor med 34 db 28 db 24 db Ramboll

6 6 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING dørforbindelse Mellom møterom og andre rom/korridor uten dørforbindelse 48 db 48 db 44 db Mellom møterom og andre rom/korridor med dørforbindelse 38 db 38 db 34 db 2.2 Krav til trinnlydnivå Trinnlydnivå er en konstruksjons evne til å overføre lyd fra fottrinn og dunking i bygninger. Målestørrelsen, L n,w, oppgis i db, og angir feltmålt veid normalisert trinnlydnivå. Høye trinnlydnivå oppstår normalt ved overføring vertikalt gjennom dekker, men det er viktig å merke seg at horisontale overføringsveger også må tas hensyn til. Lav verdi for trinnlydnivå angir en god konstruksjon. Tabell 2 Lydklasser for barnehager og kontorer. Høyeste grenseverdi for trinnlydnivå, L n,w Type brukerområde A L' n,w B L' n,w C L' n,w Mellom rom for søvn og hvile. Mellom rom for søvn og hvile og samtalerom/personalrom og andre felles oppholdsrom/arealer uten dørforbindelse. Mellom rom som foran og andre oppholdsrom/fellesarealer med dørforbindelse Mellom kontorer Mellom kontorer og møterom I kontorer fra fellesarealer/fellesgang/korridor 48 db 53 db 58 db 53 db 58 db 63 db 53 db 58 db 63 db I møterom fra fellesgang/korridor 48 db 53 db 58 db 2.3 Krav til etterklangstid Etterklangstid er den tiden det tar for lydtrykknivået å avta 60 db etter at lydkilden er stoppet. Målestørrelsen, T, oppgis i sekunder (s). Kort etterklangstid oppnås i rom med høy akustisk absorpsjon. For vanlige møblerte rom i boliger kan etterklangstiden være typisk 0,5 sekunder. Tabell 3 Lydklasser for barnehager og kontorer. Høyeste grenseverdi for etterklangstid, T Type brukerområde A T(s) B T(s) C T(s) I oppholdsrom og fellesgang/areal 0,3 0,3 0,4 I trapperom 0,6 0,7 0,8 Kontorer, møtelokaler 0,13 x h 0,16 x h 0,20 x h 2.4 Krav til innendørs lydnivå fra tekniske installasjoner Lydnivå beskriver styrken av lyd eller støy. Målestørrelsene oppgis i db: L pa,eq,t er A-veid ekvivalent lydtrykknivå L pa,max er A-veid maksimalt lydtrykknivå A-veid lydtrykknivå innebærer å benytte en veiekurve som er tilpasset menneskets hørsel ved normale lydnivå. Menneskeøret er ikke like følsomt ved lave frekvenser, slik at disse dempes betydelig. Ekvivalent nivå er tidsmidlet over en periode T (f.eks. 12 timer). Maksimalt nivå er høyeste observerte lydtrykknivå over en gitt måleperiode.

7 AKUSTISK PROSJEKTERING Med teknisk installasjon menes bygningsteknisk installasjon, utendørs eller innendørs, som ventilasjonsanlegg, heis, varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg, sentralstøvsuger, varmepumpe og andre lignende installasjoner som er nødvendige for bygningens drift. 7 Tabell 4 Lydklasser for barnehager fra tekniske installasjoner. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå Type brukerområde Målestørrelse A B C I oppholdsrom fra tekniske installasjoner i samme L p,a,t (db) bygning eller i annen bygning L pa,max (db) 24* 27* 32* * I klasse A-C måles 1/1 oktavbåndverdier, og det skal påvises at det ikke er spesielt forstyrrende komponenter i støyen Tabell 5 Lydklasser for kontorer fra tekniske installasjoner. Høyeste grenseverdi for innendørs lydtrykknivå Type brukerområde Målestørrelse A B C I kontorer, fellesarealer og møterom fra tekniske L p,a,t (db) installasjoner i samme bygning eller i annen bygning L pa,max (db) 30* 30* 35* * I klasse A-C måles 1/1 oktavbåndverdier, og det skal påvises at det ikke er spesielt forstyrrende komponenter i støyen 2.5 Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder Lydnivå beskriver styrken av lyd eller støy. Målestørrelsene oppgis i db: L pa,eqt er A-veid ekvivalent lydtrykknivå i barnehagens åpningstid Tabell 6 Lydklasser for barnehager og kontorer fra utendørs lydkilder. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå i brukstid Type brukerområde Målestørrelse A B C I oppholdsrom fra utendørs lydkilder L pa,eqt (db) I kontorer fra utendørs lydkilder L pa,eqt (db) Krav til lydnivå på uteareal grenseverdier for utemiljø Lydnivå beskriver styrken av lyd eller støy. Målestørrelsene oppgis i db: L pa,max er A-veid maksimalt lydtrykknivå i tidsrommene natt/kveld/dag L den er A-veid ekvivalent lydtrykknivå for et døgn med korreksjonsverdier L den er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med korreksjonsverdier på 5 db og 10 db tillegg for henholdsvis kveld og natt. Tabell 7 Lydklasser for barnehager og kontorer på uteareal. Høyeste grenseverdier for lydtrykknivå Type brukerområde Målestørrelse A B C Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen bygning Lydnivå utenfor vinduer fra tekniske installasjoner i samme bygning eller i annen bygning Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs lydkilder L pa,max (db) L pa,max (db) L den (db) for støysone 1) Nedre grenseverdi for gul sone -10 db Nedre grenseverdi for gul sone -5 db Nedre grenseverdi for gul sone 1) Støysoner er relatert til Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442:2012. Ramboll

8 8 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Boliger regnes som støyfølsom bebyggelse. Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 7. Tabell 8 T-1442 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i db, frittfeltsverdier. Støysone Støykilde Gul sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden kl Rød sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden kl Vei 55 L den 70 L 5AF 65 L den 85 L 5AF L 5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene. 3. SKILLEKONSTRUKSJONER Dersom ikke annet er spesifisert, er det forutsatt stenderavstand cc 600 mm, stålstendere med vanlig profilutforming og godstykkelse 0,56 mm, 13 mm gipsplater og normal flanketransmisjon. Med hensyn på mineralull er det forutsatt normal kvalitet av enten glassvatt eller steinull. Alle sprekker og tilslutninger må fuges i henhold til beskrivelse fra produsenter og NBI. 3.1 Etasjeskiller Det stilles krav til luftlydisolasjon og trinnlydnivå for dekker som utgjør skiller over eller rundt hvilerom og personalrom. For luftlydisolasjon er kravet R w = 48 db eller mer, og for trinnlydnivå er kravet L n,w = 58 db eller lavere. Tabell 9 Luftlydisolasjon og trinnlydnivå for 400mm hulldekke og forskjellige overgulv ved liten/middels flankeoverføring Overgulv Luftlydisolasjon R w, db Trinnlydnivå L n,w, db 7-9mm laminat på 2-3mm ekspandert PE Vinyl med bakside av polyesterfilt, PVC-skum o.l Linoleum på matte av PVC, PE eller kork mm hulldekke gir alene et reduksjonstall for luftlydisolasjon R w = 60 db som tilfredsstiller krav med god margin. For å minimere flanketransmisjon rundt dekkeforkant, er det viktig at det ikke er stiv kobling mellom innvendig platelag over og under etasjeskiller. Detaljer rundt kuldebrobrytere må fuges slik at det ikke oppstår lekkasjer. 400 mm hulldekke gir et utgangsnivå for trinnlyd på 74 db. Med strengeste krav til trinnlydnivå L n,w 58 dba blir krav til gulvbelegg trinnlydsminskende egenskaper L n,w = 16 db eller bedre.

9 AKUSTISK PROSJEKTERING Homogen vinyl eller linoleum direkte på hulldekket gir en forbedring på 7-10 db og vil ikke være tilfredsstillende over eller rundt hvilerom og personalrom Skillevegg Under følger noen preaksepterte veggskiller som forslag til prinsippløsninger. Ved lydskiller med krav til luftlydisolasjon over 40 db og der det er trinnlydskrav, må overgulv/påstøp splittes for å kunne tilfredsstille lydkrav. Det må også sørges for at tilslutning mot tak ikke svekker lydskillet. Lette vegger må avsluttes mot overliggende dekke. Alle gjennomføringer/kanaler må tettes og fuges slik at lydskillene ikke punkteres. Det må tas høyde for at gjennomføringer kan forringe veggskillene med ca 2-3 db. Der deler av veggløsninger skal bestå av glass, må leverandør av glassløsningene kunne dokumentere luftlydisolerende egenskaper. Det gjøres oppmerksom på at utstrakt bruk av glass kan gjøre det svært ressurskrevende å oppnå høye lydisolasjonsverdier. I tabellene under er det forutsatt godstykkelse 0,56 mm for stålstendere og stenderavstand 600 mm for alle typer. Stenderavstand 450 mm kan gi 1-2 db lavere reduksjonstall, mens 900 mm stenderavstand kan gi 1-2 db bedre verdi. Det finnes også spesielle lydstendere i stål som har lavere stivhet som kan gi noe høyere reduksjonstall. Tabell 10 Veggskiller, preaksepterte konstruksjoner med verdier for luftlydisolasjon Krav R w Vegger med krav R W = 48 db (rom for søvn og hvile) Vegger med krav R W = 44 db (møterom) Vegger med krav R W = 37 db (kontorlokaler) Vegger uten dørforbindelse Konstruksjon 100 mm stålstender med 70 mm isolasjon i hulrom Veggen holder R w = 48 db. 73 mm forskutte trestendere med 100 mm isolasjon i 100 mm hulrom Veggen holder R w = 50 db. 75 mm stålstender med 45 mm isolasjon i hulrom Veggen holder R w = 46 db. 98 mm trestender med 100 mm isolasjon i hulrom Veggen holder R w = 44 db. 1 lag 13 mm tett gips 75 mm stålstender med 45 mm isolasjon i hulrom 1 lag 13 mm tett gips Veggen holder R w = 40 db. 1 lag 13 mm tett gips 73 mm trestender med 70 mm isolasjon i hulrom 1 lag 13 mm tett gips. Veggen holder R w = 38 db. Ramboll

10 10 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING Tabell 11 Veggskiller, preaksepterte konstruksjoner med dørforbindelse Krav R w Vegger med totalt krav R W = 35 db (rom for søvn og hvile) Vegger med totalt krav R W = 34 db (møterom) Vegger med totalt krav R W = 24 db (kontorer) Vegger med dørforbindelse Konstruksjon Veggdel R w 44 db. I skiller der dør utgjør mindre enn 25 % av veggskillets totale areal kan det benyttes dører med R w = 33 db. Ellers dør R w = 38 db. Veggdel R w 44 db. I skiller der dør utgjør mindre enn 30 % av veggskillets totale areal kan det benyttes dører med R w = 33 db. Ellers dør R w = 38 db. 1 lag 13 mm tett gips 75 mm stålstender uten isolasjon i hulrom 1 lag 13 mm tett gips Dør R w = 27 db (uten terskel oppnås normalt R w db) 4. AKUSTISK REGULERING Mange barn samlet i et lite lokale kan gi høye støynivåer som går utover både barnets og ansattes psykiske og fysiske helse. Barn har også lavere evne enn voksne til å oppfatte mening i tale når denne maskeres av bakgrunnsstøy. Derfor er det i nyeste versjon av lydklassestandarden, NS8175:2012, betydelige skjerpelser vedrørende akustisk regulering av barnehager og skolefritidsordninger. Figur 2 Absorpsjonsklasser etter ISO Barnehage oppholdsrom Med krav om at etterklangstiden ikke skal overskride T=0,4 sekunder, vil dette kun i svært små rom kunne tilfredsstilles uten absorbenter på vegger, selv om himling er kledd med klasse A absorbent. For baserom med areal opptil 40 m 2 vil etterklangstiden med bare ISO klasse A absorbent i himling bli 0,6 sekunder. 10 m 2 klasse C absorbent fordelt på minst to ortogonale vegger i baserom gir etterklangstid T=0,4 sekunder. Perforert plate med mineralull bak vil kunne tilfredsstille klasse C eller noe bedre med tilstrekkelig perforeringsgrad (typisk minimum 15 %). 4.2 Korridor Kravet til etterklangstid T 0,4 sekunder gjelder også i korridorer. I underetasjen er det en gang med 12 meter lengde. Med himlingshøyde 2,7 meter blir etterklangstiden ca. 0,5 sekunder med

11 AKUSTISK PROSJEKTERING klasse A absorbent i himlingen. Med 6 m 2 klasse C absorbent på vegg synker etterklangstiden til 0,4 sekunder Kontor/Møterom I personalavdelingen er det møterom og kontorer for de ansatte for krav til etterklangstid er T 0,2 x h sekunder, og med en romhøyde på 2,7 meter blir det 0,5 sekunder. For møterom med areal opptil 25 m 2 vil det si en heldekkende himling klasse A og noe møblering. 4.4 Trapperom Trapperom må dempes akustisk. Det er krav til etterklangstid T 0,8 sekunder i trapperom. Krav til etterklangstid overholdes om en klasse A absorbent benyttes i hele takarealet, og at det i tillegg brukes 5 m 2 klasse C på vegg og/eller under repos. Trapperom med åpen løsning mot andre rom med reposer bør enten opplagres på myke elastiske gummiklosser, eller at overflaten har trinnlyddempende belegg. 4.5 Hjerterom I barnehagen er det lagt opp til et fellesområde over to etasjer. I rom over to etasjer er det krav om etterklangstid på 0,16 x h (m) sekunder. Det vil med en romhøyde på 6,4 m være et krav på 1,0 sekund. Hvis det bare er heldekkende klasse A i tak vil det være etterklangstid med 1,4 sekunder med areal 99 m prosent (70 m 2 ) av veggarealet bør i tillegg være klasse C absorbent, og plasseres slik at det ikke er to harde parallelle flater mot hverandre som kan skape flutterekko. 4.6 Garderober Garderober har kravet T 0,4 sekunder, og med fastmonterte møbler og hyller ved vegg som er med på å diffusere lyden vil kravet opprettholdes med heldekkende himling klasse A. 5. TEKNISKE INSTALLASJONER Tilfredsstillelse av maksimalt støynivå fra tekniske installasjoner forutsettes å bli håndtert av ventilasjonsrådgiver og -entreprenør og leverandør av teknisk utstyr. Oppheng for rør, kanaler etc. må vibrasjonsisoleres for å unngå forplanting av lavfrekvent støy. 5.1 Ventilasjon Det må sørges for at ventilasjonsanlegg ikke medfører svekkelse av lydskiller og at eventuell balansert ventilasjon ikke medfører støynivåer over krav i teknisk forskrift. Dette må ivaretas av prosjekterende for ventilasjonsanlegget. Til rom med lydkrav vil det være fordelaktig å føre kanal gjennom vegg med dør da denne har lavere krav. 5.2 Sjakter Ved bruk av avløpsrør i støpejern vil det være tilstrekkelig med sjaktvegg utført med to lag gips og 70 isolasjon i 70 mm stender. Nivåer og effekt av tiltak er diskutert under. Ved bruk av plastrør kan det være nødvendig rørskål i tillegg. Ved montering av lydefelle på ventilasjonskanal i samme rom som aggregat vil ikke avstrålt støy fra kanaler overskride grenseverdier ved moderate strømningshastigheter. For soilrør gjelder krav til støy fra tekniske installasjoner i samme bygning L p,afmax = 32 db. Åpne soilrør i støpejern gir i følge NBI maksimale lydnivåer dba i rom rett under grenrør eller Ramboll

12 12 (12) AKUSTISK PROSJEKTERING rett over bend. I rom rett under bend med høye fall kan nivået bli db. Nivåene kan reduseres med ca. 5 db ved bruk av to bend á 45 grader. Tabell 12 Forventet lydreduksjon i forbindelse med innkassing/sjaktvegger Konstruksjon 13 mm gipsplate 15 db 13 mm gipsplate mm mineralull 20 db 2*13 mm gipsplate 20 db 2*13 mm gipsplate mm mineralull 25 db Reduksjon av lydnivå For å ivareta krav til maksimalnivå på 32 db må en oppnå en støydemping på db. Med grenrør som står rett på avløpsrør må det benyttes to lag gips og isolasjon i sjaktvegg. Dersom grenrør møter hovedrør i 45 graders vinkel kan det benyttes enkelt platelag og isolasjon. Rør må ikke monteres slik at de kommer i kontakt med platekledning. Ved behov for klamring mellom etasjeskillene, gjøres dette enten i betongvegg med vibrasjonsisolert klammer eller i frittstående stender. Figur 3 Montering av rør i lettvegg/sjakt 5.3 Tekniske installasjoner mot naboer Eventuelt avkast fra ventilasjon må plasseres slik at ikke naboer får støynivå over grenseverdiene fra tekniske installasjoner. Dette gjelder både utendørs og innendørs grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner i samme bygning og i annen bygning. 5.4 Heis Det stilles ikke konkrete krav til vegg mellom heis og andre rom, men krav til maksimal støy fra tekniske anlegg må tilfredsstilles. Kravet er L pa,max = 32 db for oppholdsrom. For å unngå strukturlyd må heismaskiner derfor i tillegg vibrasjonsisoleres, f.eks. ved myke, gummibaserte vibrasjonsisolatorer. Helst bør heismaskinen stå på et vibrasjonsisolert betongfundament. Releene må også vibrasjonsisoleres. Det stilles krav til at heisleverandøren innfrir disse kravene. 5.5 Tekniske rom Det er ikke mulig å sette krav til lydskiller til tekniske rom uten at en kjenner lydeffektnivå og frekvensspektrum til installasjonene. Moderne ventilasjonsaggregater er normalt så stillegående at det ikke kreves omfattende tiltak. For vibrerende maskiner må det monteres vibrasjonsisolerende opplagring for å unngå strukturstøy. Det anbefales i alle tilfeller at det iverksettes tiltak i form av absorbenter inne i kilderommet for å redusere nivået i teknisk rom og dermed også alle tilstøtende rom.

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING

HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Bright Arkitekter AB Rapporttype Anbudskonkurranse 2014-02-04 HAFLUNDSØY BARNEHAGE AKUSTISK PROSJEKTERING 2 (10) AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsnr.: 1130475 Oppdragsnavn: Barnehager Sarpsborg

Detaljer

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT

ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT Oppdragsgiver Akershus fylkesskommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2012-11-26 ROALD AMUNDSEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA AKUSTIKK FORPROSJEKT 2 (20) VIDEREGÅENDE SKOLE INNEKLIMA Oppdragsnr.: 1120667

Detaljer

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1.

Faktor som beskriver i hvilken grad et materiale er akustisk lydabsorberende. Angis som et ubenevnt tall mellom 0 og 1. Definisjoner og lydklasser Definisjoner Når det henvises til denne standarden henvises det til Norsk Standard NS 8175:2008. I denne standarden gjelder følgende termer og definisjoner: Absorpsjonsfaktor,

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING

BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING Oppdragsgiver Statsbygg Region Midt-Norge Rapporttype Akustisk detaljprosjektrapport 2011-11-16 BODØ TRAFIKKSTASJON AKUSTISK PROSJEKTERING AKUSTISK PROSJEKTERING 3 Oppdragsnr.: 6110656 Oppdragsnavn: Bodø

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING

HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING Oppdragsgiver JBV Rapporttype Rapport 2010-10-25 HANABORG HOLDEPLASS STØYBEREGNING STØYBEREGNING 2 (16) STØYBEREGNING Oppdragsnr.: 6100534 Oppdragsnavn: Hanaborg Plattformforlengelse Dokument nr.: 001-00

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG

HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG Oppdragsgiver Trondheim kommune Rapporttype Totalentreprisegrunnlag - akustikk 22.11.2011 HAUKÅSEN BARNEHAGE AKUSTIKK TOTALENTREPRISE- GRUNNLAG GRUNNLAG 3 (19) HAUKÅSEN BARNEHAGE GRUNNLAG Oppdragsnr.:

Detaljer

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune

Støyutredning. Hallset B1.1, Trøbakken. Klæbu kommune Støyutredning Hallset B1.1, Trøbakken Klæbu kommune Prosjektnummer: 2270166 Dokumentnummer: RAP-RE-RIA-01 Revisjon: 1 Dato: 21.11.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Svenn Erik Skjemstad Magnus A. Johnsen

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING

C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING Beregnet til Kobbervikdalen Eiendom AS Dokument type Støyutredning Dato 2009-05-12 C.O. LUNDSGATE 56 STØYUTREDNING STØYUTREDNING Revisjon 0 Dato 2009-05-12 Utført av Lars Erik A. Solbraa Kontrollert av

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn.

Maksimalnivåene, L 5AF for veitrafikk og L 5AS for flytrafikk, er innenfor grenseverdien i T-1442 for områdene satt av til begge byggetrinn. COWI AS har på oppdrag fra Rygge kommune utført beregninger av vegtrafikkstøy og vurdering av flytrafikkstøy på uteområder og ved fasader i sammenheng med reguleringsplan for planlagte omsorgsboliger mellom

Detaljer

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180

Støyutredning. Sletten barnehage. Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Støyutredning Sletten barnehage Matrikkel: 1201 Bergen - 160/180 Prosjektnummer: Dokumentnummer: T12009000 RAP-RE-RIA-001 Revisjon: 0 Dato: 29.4.2014 Utarbeidet av: Kontrollert av: Troels Nielsen Marius

Detaljer

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4

OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2. 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 3.1 Støy på uteområder 3 3.2 Støynivå innendørs 4 FORTUS OMSORG MOSJØEN AS OMSORGSBOLIGER I MOSJØEN STØYUTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF + 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47

NOTAT STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 Oppdragsgiver: Vestre Strandvei 45-47 AS Oppdrag: 529685 Vestre Strandvei 45-47 Del: Dato: 2012-05-04 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Janani Mylvaganam STØY VESTRE STRANDVEI 45-47 INNHOLD

Detaljer

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER

C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsgiver Øygarden kommune Rapporttype Forprosjektrapport 2011-03-09 C-RAP-001 TJELDSTØ BARNESKULE LYDTEKNISKE VURDERINGER LYDTEKNISKE VURDERINGER 2 (20) LYDTEKNISKE VURDERINGER Oppdragsnr.: 5100199

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

Vegtrafikkstøy KIE BML BML REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Nygårdshaven Søgne DOKUMENTKODE 313888 RIA NOT 001 EMNE Veitrafikkstøy TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Søgne kommune OPPDRAGSLEDER Kim Ervik KONTAKTPERSON Ola Frøysland SAKSBEH Kim Ervik

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

NOTAT VURDERINGER AV STØY I FORBINDELSE MED REGULERINGSFORSLAG HOLMEN. 1. Innledning

NOTAT VURDERINGER AV STØY I FORBINDELSE MED REGULERINGSFORSLAG HOLMEN. 1. Innledning NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Holmen utarbeidelse av reguleringsplanforslag Drammen kommune C-not-001 Vurderinger av støy Holmen Drammen kommune v/elisabeth Wibe Fra Kopi Christian Magnusson Ulf Tellefsen

Detaljer

STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av OIN K

STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato Utarbeidet av OIN K Oppdragsgiver H. Strøm Eiendom As 2010-06-15 STØYANALYSE SPIKKESTAD STØYANALYSE SPIKKESTAD Oppdragsnr.: 2100014 Oppdragsnavn: Støyrapport Spikkestad Dokument nr.: 2 Filnavn: Revisjon Dato 15.06.2010 Utarbeidet

Detaljer

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune

STØYVURDERING. Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune STØYVURDERING Drognesjordet, delfelt BK13 - Årnes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2014 På forespørsel Planconsult AS er det foretatt beregning

Detaljer

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.

STØYVURDERING. Ny butikk, Gata - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07. STØYVURDERING Ny butikk, Gata - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.07.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boliger Kvilavegen 18 Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.04.2012 På forespørsel fra ASH Arkitekter AS v/cathrine H. Foss

Detaljer

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.

STØYVURDERING. Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10. STØYVURDERING Nytt næringsbygg - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.10.2014 På forespørsel fra STUDIONSW AS v/tore Bergh er det foretatt

Detaljer

FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING

FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Støyutredning 2012-01-20 FV. 152 MÅNA - GISLERUD STØYUTREDNING 2-(10) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1110309 Oppdragsnavn: Fv. 152 Måna - Gislerud Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175.

Tabell 1 Grenseverdier for støy fra utendørs lydkilder i og ved boliger, klasse C i henhold til NS 8175. Fjordgløttveien 25, Heistad - Porsgrunn Støy fra veitrafikk til nye boliger MULTICONSULT 2. Krav og retningslinjer 2.1 Teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven Overordnede krav som gjelder lydforhold

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen

Franzefossbyen AS. Støykartlegging av Franzefossbyen Franzefossbyen AS Støykartlegging av Franzefossbyen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 462751-3 462751 Kunde: Franzefoss AS Støykartlegging av Franzefossbyen Sammendrag: Det er utført beregning av

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Jægersborg Boligfelt Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 15.10.2011 På forespørsel fra ASH Arkitekter

Detaljer

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Trysil-Knut - Trysil Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 22.08.2015 På forespørsel fra Rolf Mobæk er det foretatt beregning

Detaljer

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING

ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype Støyutredning Dato 2015-10-23 ROLLAND SKOLE STØYUTREDNING 2 (13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350005625 Oppdragsnavn: Rolland skole - Støyutredning Dokument nr.:

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

KOKSTAD ØST STØYUTREDNING

KOKSTAD ØST STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen Tomteselskap AS Rapporttype Støyutredning 29-3-212 KOKSTAD ØST STØYUTREDNING 2-(1) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 5135 Oppdragsnavn: Kokstad øst Dokument nr.: c-rap-1 Filnavn: c-rap-1

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.

STØYVURDERING. Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09. STØYVURDERING Sentrum P-Hus, Lillehammer Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 04.09.2013 På forespørsel Larkas AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune

STØYVURDERING. Farverikvartalet - Gjøvik Kommune STØYVURDERING Farverikvartalet - Gjøvik Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med forstudie Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 14.02.2013 På oppdrag for Farverikvartalet

Detaljer

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013.

Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. NOTAT Til: Norsk Energi AS v/ Sven Danielsen Utført av: Morten Sandbakken Kontrollert av: Oppdragsnr: 11640-00 Dato: Dokumentnr: AKU 03 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 05.03.2013. Energisentral på Forus-Stavanger

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Skreddarstugu Nord-Fron Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.11.2011 På forespørsel fra Nord-Fron Kommune

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd

MULTICONSULT. Innholdsfortegnelse. Vinkelbygget Lyd Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Krav og retningslinjer... 3 2.1 Brukerområder som ikke omfattes av NS 8175... 3 3. isolasjon... 4 3.1 Luftlydisolasjon... 4 3.2 Trinnlydnivå... 6 3.3 Etterklangstid...

Detaljer

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune

STØYVURDERING. Markensplassen - Kongsvinger Kommune STØYVURDERING Markensplassen - Kongsvinger Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering i forbindelse med reguleringsplan Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.11.2010 På forespørsel fra Arkitektlaget

Detaljer

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune

STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune STØYVURDERING Romerike International School - Nes Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.01.2017 Det er foretatt beregning av støyforhold for planlagt

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7

1 GENERELT AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER VEGTRAFIKKSTØY LYDISOLASJON... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 STØY PÅ UTEPLASSER MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER T-1442... 4 2.2 KRAV I NS 8175... 4 3 VEGTRAFIKKSTØY... 6 3.1 MÅLSETTING...

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Bakgrunn og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Brann Stadion - studentboliger DOKUMENTKODE 616806-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Constructa Entreprenør AS OPPDRAGSLEDER Tom Arne Olsen KONTAKTPERSON Kari Saarisilta

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften.

Alle nye bygg skal som et minimum tilfredsstille standardens klasse C, som oppfyller intensjoner for minstekrav i byggeforskriften. støynivå på 45 dba i natteperioden, 50 dba i kveldsperioden og 55 dba om dagen gi Lden = 55 db. Utendørs er generell målsetting å tilfredsstille krav til nedre grense for gul støysone ihht. T- 1442, dvs.

Detaljer

BUSKERUDVEIEN STØYUTREDNING

BUSKERUDVEIEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver OKK Gruppen AS Rapporttype Støyutredning 2016-01-05 BUSKERUDVEIEN 119-131 STØYUTREDNING 2-(13) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350009200 Oppdragsnavn: Buskerudveien 119-131 Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

DYNGE 66 STØYUTREDNING

DYNGE 66 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Eiker Eiendomsutvikling AS Rapporttype Støyutredning 16.04.2013 DYNGE 66 STØYUTREDNING 2-(12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1120429 Oppdragsnavn: Detaljregulering for Dynge 66 Dokument nr.:

Detaljer

SMEDGATA 16 STØYUTREDNING

SMEDGATA 16 STØYUTREDNING Beregnet til Timb Eiendom AS Rapporttype Støyutredning 2016-02-22 SMEDGATA 16 STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350020601 Oppdragsnavn: Smedgata 16 - Støyutredning Dokument nr.: c-rap-001

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING

SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Thorvald Sverdrup Rapporttype Støyutredning Dato 2013-08-29 SOLBERG BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING BOLIGOMRÅDE STØYUTREDNING Revisjon 00 Dato 2013-08-29 Utført av Beate Myrstad Kontrollert av

Detaljer

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914

RAPPORT. Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 RIAKU01 05.05.2014 SWECO NORGE AS. Sweco. repo001.docx 2012-03-2914 Fløysand Tak, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 319470 SWECO NORGE AS MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS har på oppdrag fra ABO Plan og Arkitektur beregnet

Detaljer

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy

B 15 - Fredlund. Innholdsfortegnelse. SK-Bygg AS. Veitrafikk- og jernbanestøy COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss SK-Bygg AS Telefon 02694 www.cowi.no B 15 - Fredlund Veitrafikk- og jernbanestøy Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.

STØYVURDERING. Boligfelt Petlund - Stange Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02. STØYVURDERING Boligfelt Petlund - Stange Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 17.02.2012 På forespørsel fra Trysilhus Areal AS v/geir Olai Jordanger

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligområde i Dal - Eidsvoll Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 12.02.2016 På forespørsel fra Nordbilg Innlandet AS er det foretatt

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle

Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Jotun AS Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport 24.04.2015 Oppdragsnr: 5134042 Dokumentnr. : AKU01 Jotun - Utvidelse av hovedkvarter på Gimle Eksternstøyrapport : - 24.04.2015 Rune

Detaljer

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Bybrua boligfelt - Gjøvik kommnue Støyvurdering av vegtrafikkstøy Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.02.2016 På oppdrag for NORDBOLIG innlandet AS er

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 669/2010

Rapport Rapport nr.: 669/2010 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 669/2010 Til: Hartmann arkitekter AS Knud Askers vei 28 A 1383 Asker Att.: Ole Fredrik Forde Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 655/2009

Rapport Rapport nr.: 655/2009 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 655/2009 Til: Nils Haugrud Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen Telefon: 22 23 79 70 E-mail.:

Detaljer

TOFTE SKOLE STØYUTREDNING

TOFTE SKOLE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Hurum Eiendomsselskap KF Rapporttype Støyutredning 2014-11-14 TOFTE SKOLE STØYUTREDNING 2-(14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350005649 Oppdragsnavn: Tofte skole Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

SPIKKESTAD NORD DELOMRÅDE B4 OG B6 STØYVURDERING

SPIKKESTAD NORD DELOMRÅDE B4 OG B6 STØYVURDERING Oppdragsgiver Hindhamar AS 2012-04-03 SPIKKESTAD NORD DELOMRÅDE B4 OG B6 STØYVURDERING STØYVURDERING 2 (11) SPIKKESTAD NORD DELOMRÅDE B4 OG B6 STØYVURDERING Oppdragsnr.: 2120324 Oppdragsnavn: Støyvurdering

Detaljer

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Saksvik Øvre. Solem:hartmann AS. Veitrafikkstøy og skjermingstiltak. COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Solem:hartmann AS Saksvik Øvre Veitrafikkstøy og skjermingstiltak COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak

Innholdsfortegnelse. Brekstad gård, boligfelt. Ørland kommune. Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak Ørland kommune Brekstad gård, boligfelt Vegtrafikk - og flystøy med skjermingstiltak COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 SAMMEN DRAG 2 2 INN

Detaljer

ÅLEDALSLINJA STØYBEREGNINGER

ÅLEDALSLINJA STØYBEREGNINGER Oppdragsgiver Fredrikstad Kommune Rapporttype Støyutredning Dato 216-2-3 ÅLEDALSLINJA STØYBEREGNINGER STØYBEREGNINGER 2 Feil! Fant ikke referansekilden. STØYBEREGNINGER 3 Oppdragsnr.: 135553 Oppdragsnavn:

Detaljer

VESTRE STRANDVEI 45 OG 47 STØYUTREDNING

VESTRE STRANDVEI 45 OG 47 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bermingrud Entreprenør BVT AS Rapporttype Støyutredning 2011-10-25 VESTRE STRANDVEI 45 OG 47 STØYUTREDNING 2(13) Oppdragsnr.: 2110474 Oppdragsnavn: Støyutredning Vestre Strandvei 45 og 47

Detaljer

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING

AKU01 Side: 2 av INNLEDNING Side: 2 av 14 1. INNLEDNING Norconsult AS er engasjert for å foreta en støyvurdering foreksisterende bebyggelse som følge ombygging av Flyplassvegen i Bergen kommune i forbindelse med reguleringsarbeid.

Detaljer

BRÅTEN BEGBY F2 STØYUTREDNING

BRÅTEN BEGBY F2 STØYUTREDNING Oppdragsgiver Fredrikstad Kommune Rapporttype Støyutredning 2013-02-26 BRÅTEN BEGBY F2 STØYUTREDNING 2-(14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1130395 Oppdragsnavn: Bråten Begby F2 støyutredning Dokument nr.:

Detaljer

Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune

Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune RAPPORT Gamle Spongdal Skole, Trondheim Kommune OPPDRAGSGIVER Trondheim Kommune EMNE DATO / REVISJON: 17. februar 2017 / 00 DOKUMENTKODE: 417540-RIA-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING

DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING Oppdragsgiver Bergen kommune Rapporttype Støyutredning 2014-05-22 DAMSGÅRD SKOLE STØYUTREDNING 2 (12) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 3130185 Oppdragsnavn: Damsgård skole Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger.

Viser til mottatt brev datert vedre behov for tilleggsopplysninger. VEDLEGG F7 Bergen kommune Etat for bygdesak og private planer Seksjon bygdesak Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 18.01.16 Redegjørelse til Bergen kommune, tilleggsopplysninger. Sak nr 201531269 Ramsviksvegen

Detaljer

FV 86 GRUNNREIS-ELVELUND STØYUTREDNING

FV 86 GRUNNREIS-ELVELUND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Statens Vegvesen Region Midt Rapporttype Støyutredning Dato 2017-8-23 FV 86 GRUNNREIS-ELVELUND STØYUTREDNING 2 (10) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1350022919 Oppdragsnavn: Fv. 86 gang- og sykkelveg

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 STØYVURDERING Bolig felt Nannestad sentrum - Nannestad Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 26.06.2014 På forespørsel fra STUSIONSW AS er det foretatt

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato:

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: STØYVURDERING Boligfelt Borgen B1- Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.12.2014 På forespørsel fra BoligPartner AS er det foretatt beregning

Detaljer

LAKSVÅG GNR.124 BNR.402 MFL. LODDEFJORD, VESTRE VADEMYRA 2D STØYVURDERING

LAKSVÅG GNR.124 BNR.402 MFL. LODDEFJORD, VESTRE VADEMYRA 2D STØYVURDERING Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-08-14 LAKSVÅG GNR.124 BNR.402 MFL. LODDEFJORD, VESTRE VADEMYRA 2D STØYVURDERING

Detaljer