RESEPTER TIL KREFTPASIENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESEPTER TIL KREFTPASIENTER"

Transkript

1 RESEPTER TIL KREFTPASIENTER OVERSIKT OVER HVORDAN SKRIVE UT RESEPTER PÅ LEGEMIDLER, NÆRINGSMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR TIL PASIENTER MED DIAGNOSEN KREFT Utarbeidet av Dmitry Zupanets (Sykehusfarmasøyt) 1

2 Kreft: Oversikt over refusjon, bidrag, betalingsordninger for legemidler m.v. Indikasjon Legemiddel, næringsmiddel, forbruksmate riell, m.v. Pasientbetaling Kreftbehandling Imunnsvikt Tromboseprofylakse Mage/tarm operasjoner Legemidler som brukes til å behandle selve sykdommen kreft (Cytostatika (p. o) og antidoter, antihormoner, kortikosteroider) Midler mot immunsvikt som følge av cytostatikabehandling (Herunder antibiotika Og midler mot SOPP) Fragmin, Marevan, Plavix, Heparin (Det skal være en overveiende stor risiko for blodpropp før disse legemidler kan forskrives) Midler mot kronisk malabsorbsjon etter store mage- /tarmoperasjoner, kronisk lever og pankreassykdom Resept type Refusjonshjemmel (skrives på resepten) Blå 2 + ICD kode Blå 2 ICD -90 (for pasienter som får paliativ behandling) Blå 2 + ICD kode Blå 2 + ICD kode Egenandel Ingen Egenandel Egenandel Anmerkning Gjelder kun preparater som er oppført i preparatlisten til SLV (Andre søkes individuelt etter 3a + ICD kode) Gjelder kun preparater som er oppført i preparatlisten til SLV (Andre søkes individuelt etter 3a + ICD kode) Vær oppmerksom på at Albyl- E ikke går på blå resept. Plavix skal være skrevet ut av en sykehuslege, forhåndsgodkjent kun i 9 mnd, søkes 3a videre. Gjelder kun preparater som er oppført i preparatlisten til SLV (Andre søkes individuelt etter 3a + ICD kode) 2

3 Ulcus og ulcusprofylakse Reflux syndrom (verifisert ved gastroskopi) Fistler, stomier, inkontinens Sykdom som er så alvorlig at parenteral ernæring er nødvendig Fysiske hindringer i munn, svelg og eller spiserør (for eksempel kreftsvulst) som gjør at pasienten ikke kan svelge/tygge vanlig mat Legemidler ved medikamentindusert ulcus/profylakse (Her brukes samme legemidler som ved sure oppstøt) Antihistaminer, protonpumpehem -mere (Zantac, Nexium, Omeprazol, Ranitidin, Somac) Blå 2 ICD -90 For Lansoprazol Omeprazol og Somac For andre legemidler Må det skrives individuell søknad til trygdekontoret etter 3a + ICD kode Blå 2 + ICD kode Ingen egenandel for Lansoprazol Omeprazol og Somac Egenandel Sykehusapoteket ekspederer legemidler for 1 måneds forbruk, mens søknaden til trygdekontoret behandles. Pasienten eller pårørende må selv vise frem vedtaket fra trygdekontoret ved andre gangs ekspedisjon. Apoteket får ikke beskjed om innvilgning. Gjelder kun preparater som er oppført i preparatlisten til SLV (Andre søkes individuelt etter 3a + ICD kode) Forbruksmateriell Blå 5 Egenandel Gjelder materiell oppført på lister til RTV Infusjonsvæsker til parenteral ernæring, væskebehandling, (Tilsetninger til parenteral ernæring skrives på resepten) Forbruksmateriell til bruk ved parenteral ernæring Dietiske næringsmidler på RTVs lister Forbruksmateriell til bruk ved Blå Hvit Blå Det må skrives individuell søknad til trygdekontoret etter 3a + ICD kode Skriv: Forbruksmateriell til bruk ved parenteral ernæring på resepten Det må skrives individuell søknad til trygdekontoret etter 6 pkt 1 Egenandel Ingen Egenandel Søknaden til trygdekontoret må også omhandle tilsetningsstoffer (Tracel, Soluvit m.m.) Dekkes av helseforetakene Gjelder kun næringsmidler som er oppført i preparatlisten til SLV Hvit Ingen Dekkes av helseforetakene 3

4 KREFT- Sykdom som medfører så sterk generell svekkelse at næringstilskudd er påkrevet Sår sondeernæring/ gastrostomi, Pumper, slangesett m.m. Forbruksmateriell til smertepumpe. Dietiske næringsmidler på RTVs lister Jernpreparater og vitaminpreparater (med ett virkestoff) Forbruksmateriell til behandling av kreftsår, trykk- /liggesår, venøse leggsår Munntørrhet Düsseldorfblanding 500 ml og 277 ml Hormonsubstitusjon og kunstig indusert klimakterium ved godkjente indikasjoner Østrogener til systemisk bruk Hvit Blå (Skriv på resepten Brukes til smertepumpe) Det må skrives individuell søknad til trygdekontoret etter 6 pkt 4 Ingen Egenandel Dekkes av helseforetakene Gjelder kun næringsmidler som er oppført i preparatlisten til SLV Hvit Full betaling RTV yter vanlig bidrag (pasienten må samle på kviteringer) Hvit Full betaling RTV yter vanlig bidrag (pasienten må samle på kviteringer) Blå 3a ICD -50 eller -90. Må søke refusjon. Hvit Eller Blå Forhåndsgodk jent ref.berettiget bruk er eggstokksvikt etter behandling ICD E89.4 Kun Progynova og Evorel. Det kan søkes om dekning på blå resept for kvinner under 53 år for andre preparater. 3a + ICD kode -50: egenandel -90: ikke egenandel Egenandel. Søknad på refusjon sendes Helfo. Dersom det ønskes andre preparater enn de fohåndsgodkjente: Sykehusapoteket kan ekspedere for 1 måneds forbruk, mens søknaden behandles. Deretter søkes refusjon 3 a. 4

5 1) For legemidler: Rutiner ved ulike søknader (Søknad til trygdekontoret) Enkelte medisiner dekkes ikke av blåreseptordningen. Legen kan likevel søke om å få medisinen på blå resept til en pasient. Legen må da fylle ut et skjema som heter: Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler som ikke omfattes av 2 i legemiddelforskriften Skjemaet ligger som et eget bilag i dette heftet. Legen må da opplyse på resepten at det er søkt om individuell refusjon på blå resept etter 3a + hvilken ICD kode for sykdommen som er aktuell. Sykehusapoteket vil da ekspedere pasienten medisin for 1 måneds forbruk, mens søknaden behandles. Det er viktig å merke seg at apoteket vil ikke få beskjed om refusjonen er innvilget eller ikke. Slik informasjon oversendes direkte til pasienten. Pasienten eller pårørende må ta vedtaket med seg til apoteket når de skal hente ut mer medisin. 2) For opiater: Pasienter som har store smerter som krever opiatbehandling, men som ikke møter kravene til å få opiater refundert etter 2 ICD -90, kan likevel få opiater blå resept etter særskilt søknad fra legen. Legen må søke NAV på skjema som heter: Søknad om dekning av utgifter til opioider etter blåreseptforskriften. Skjemaet ligger som et eget bilag i dette heftet. Det er to hovedkriterier som pasienten må møte for å få opiater på blå resept: 1) Faren for misbruk/avhengighet må være ansett som underordnet 2) Legen må opplyse om at pasienten er vurdert av spesialist i smertesykdommer (for eksempel ved smerteklinikken). For pasienter bosatt i Nordland holder det med at legen har konsultert med spesialist i behandling av smerte per telefon. 3) For næringsmidler og næringsdrikker: Legen skal søke om dekning på blå resept ved å benytte skjema som heter: Søknad om dekning av næringsmidler). Skjemaet er vedlagt bakerst i heftet. På resepten skal legen krysse av for 6 og presisere punktet (1 eller 4) Næringsmidler kan ekspederes på 1 månedsregel på sykehusapoteket. 5

6 Slik kan resepter der det er søkt om dekning se ut: 6

7 Søknad til Statens legemiddelverk (ved forskrivning av uregistrerte preparater) Noen preparater som brukes i behandling av kreftsyke er uregistrerte. Det vil si at de mangler en markedsføringstillatelse i Norge. (For eksempel: Fortecortin injeksjon, Largactil sirup m.m.). Når slike legemidler skrives ut på resept skal legen også søke til statens legemiddelverk om tillatelse til å foreskrive et uregistrert preparat. Skjemaet som brukes ved slike søknader heter: Resept/Rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse Legemidler som er uregistrerte dekkes ikke automatisk av blåreseptordningen! (selv om de kan inneholde virkestoff som er identiske med de legemidler refunderes av trygdesystemet). Hvis legen vil at et slikt legemiddel skal ekspederes på blå resept må han søke trygdekontoret om individuell refusjon etter 3a + fylle ut rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse. Rekvisisjon for legemiddel uten markedsføringstillatelse leveres på apoteket som oversender den til SLV (statens legemiddelverk) for videre behandling eller ekspederer legemiddel på apoteket (forhåndsgodkjenning). Ekspedisjon av uregistrerte legemidler i reseptgruppe A og B, uregistrerte legemidler av humant og biologisk opprinnelse samt det uregistrerte legemiddelet Analgin (Metomitazol) må godkjennes av Statens legemiddelverk før ulevering fra apotek. 7

8 Ny blåreseptforskrift fra 3. mars 2008 endringer Det er gjort endringer i rekkefølgen på paragrafene i blåreseptforskriften. Tabellen under gir en oversikt over de viktigste endringene: Ny Gammel Forhåndsgodkjent refusjon 2 9 Individuell søknad 3a 10a refusjonskode finnes Individuell søknad 3b 2 refusjonskode finnes ikke Allmennfarlige smittsomme 4 4 sykdommer Medisinsk forbruksmateriell 5 3 Næringsmidler 6 3a Egendefinerte refusjonskoder Egendefinerte refusjonskoder er benyttet når det ikke finnes egnede diagnosekoder i kodeverkene. Disse er merket med en bindestrek og et tosifret tall. For kreftpasienter er det fire slike diagnosekoder som er aktuelle: ICD 50 (Ondartet kreftsykdom) ICD 52 (Palliativ behandling for svulst med metastaser) ICD 53 (Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom) ICD 90 (Palliativ behandling i livets sluttfase) 8

9 LEGEMIDLER SOM DEKKES AV ICD -50 (Ondartet kreftsykdom) Legemiddel Virkestoff Type Celeston chrondose Betametason Injeksjonsvæske Calsiumfolinate Teva Kalsiumfolinat Tabletter 15 mg Cortison Kortison Tabletter 25 mg Metotrexate Methotrexat Tabletter 2,5 mg Metotrexate Teva Solu Medrol Solu Medrone Solu Moderin Medrol Metylprednisolon Pulver til injeksjon 1-2 g Tabletter 4 mg, 16 mg Deca Durabolin Nandrolon Injeksjon 50 mg/ml Prednisolon Prednisolon Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 20 mg LEGEMIDLER SOM DEKKES AV ICD -52 (Palliativ behandling for svulst med metastaser) Legemiddel Virkestoff Type Sendoxan Cyklofosfamid Tabletter 50 mg LEGEMIDLER SOM DEKKES AV ICD -53 (Fordøyelsesplager ved ondartet kreftsykdom) Virkestoff Legemiddel Type Bisacodyl Toilax Klyster, tabletter, stikkpille Dulcolax Cyklizin Marzine Tabletter Haloperidol Haldol Tabletter 1 mg Ispaghula (loppefrø) Lunelax Pulver, granulat Vi-Siblin Ispaghula, kombinasjoner Agiolax Granulat Laktulose Laktulose Mikstur Duphalac Levolac Loperamid Loperamid merck NM Tabletter, kapsler, mikstur Imodium Makrogol, kombinasjoner Klean Prep Pulver til oppløsning Laxabon Movicol Meklozin Postafen Tabletter Metoklopramid Primperan Tabletter, mikstur, stikkpiller Afipran Metylprednislolon Medrol Tabletter Natriumdioktylsulfosuksinat Klyx Rektalvæske Natriumfosfat Phosphoral Mikstur Natriumlarylsulfat, Microlax Klyster kombinasjoner 9

10 Natriumpikosulfat Laxoberal Dråper Ondansetron Ondansetrone Zofran Perotrone Tabletter, mikstur, stikkpiller, smeltetabletter Perfenazin Trilafon Tabletter Prednisolon Prednisolon Tabletter Proklorperazin Stemetil Tabletter 5 mg Prometazin Phenergan Tabletter Sennaglykosider X-prep Pursenid Senakot Mikstur, tabletter 10

11 LEGEMIDLER SOM DEKKES AV ICD 90 (Palliativ behandling i livets sluttfase) ANTIBIOTIKA Virkestoff Legemiddel Type Amoksicillin Imacillin Tabletter, kapsler, mikstur Amoxicillin Amoxillin Ampicillin Pentrexyl Injeksjonssubstans Azitromycin Azitromycin Hexal Tabletter, miktur Azitromax Azitromycin Ratiopharm Benzylpenicillin Benzylpenicillin Injeksjonssubstans Penicillin Cefalexin Cefalexin Injeksjonssubstans, Ceftriaxon Ciprofolxacin Keflex Ceftriaxon Ceftriaxone Rocephalin Ciprofloxacin (diverse produsenter) Ciproxin 11 Tabletter Injeksjonssubstans Tabletter, injeksjonsvæske Dikloksacillin Diclocil Injeksjonssubstans, Kapsler Doksycyklin Doksycyklin Hexal Doxylin Vibramycin Tabletter Erytromycin Fenoksymetylpenicillin Klaritromycin Ery-Max Abboticin Abboticin ES Apocillin Weifapenin Klacid Klacid OD Claritromycin Injeksjonssubstans, tabletter, mikstur Mikstur, tabletter Tabletter, mikstur Klindamycin Clindamycin Tabletter, injeksjon, mikstur Dalacin Kloksacillin Cloxacillin Injeksjonssubstans, kapsler Ekvacillin Lymecyklin Tetralysal Kapsler Mecillinam Selexid Tabletter, injeksjonssubstans Pivmecillinam Metenamin Hiprex Tabletter, dosepulver Metronidazol Flagyl Metronidazol Infusjonssubstans, tabletter, vagitorier, stikkpiller, mikstur Nitrofurantoin Furadantin Tabletter Ofloxacin Tarivid Infusjonssubstans, tabletter Oksytetracyklin Oxytetral Tabletter Spiramycin Rovamycin Tabletter Sulfametoksazol og Bactrim Tabletter, mikstur Trimetoprim Tetracyklin Tetracyklin Kapsler, tabletter Trimetoprim Trimetoprim Mikstur, tabletter

12 ANTIVIRALE MIDLER Virkestoff Legemiddel Type Aciklovir Zovirax Tabletter, mikstur Aciklovir Valaciklovir Valtrex Tabletter MIDLER MOT SOPP Virkestoff Legemiddel Type Amfotericin Fungizone Infusjonssubstans, sugetablett Flukonazol Flucol Kapsler, mikstur Fluconazol (diverse produsenter) Diflucan Fucidinsyre Fucidin Infusjonssubstans, tabletter Ketokonazol Fungoral Krem 2%, tabletter Klotrimazol Canesten Krem, linement, pudder Nystatin Mycostatin Krem, Mikstur Terbinafin Lamisil Tabletter Terbinafin (diverse produsenter) Econazol + Triamcinolon (kombinasjon) Pevisone Krem 1% AVFØRENDE (LAKSANTIA): Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Bisakodyl Dulcolax Toilax Tabletter, stikkpiller Rektal klyster Sennaglykosider Pursennid Tabletter, mikstur Senokot X-prep Natriumpikosulfat Laxoberal Dråper Isphagula (loppefrø) Lunelax Pulver til oppløsning Vi-Siblin Isphagula + Agiolax Granulat til oppløsning sennaglykosider Laktulose Laktulose Mikstur Duphalac Levolac Natriumfosfat Phosphoral Mikstur Makrogol, Klean-prep Pulver til oppløsning kombinasjoner Laxabon Movicol Glyserol Olje-glyserol NAF Rektal klyster Natriumdioktylsulfosuks Klyx Rektal klyster inat Natriumlaurylsulfat Microlax Rektal klyster 12

13 MIDLER MOT DIARÉ: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Loperamid Imodium tabletter, mikstur Loperamid Opium Opiumsdråper dråper KVALMESTILLENDE: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Haloperidol Haldol Tabletter 1 mg, injeksjon Perfenazin Trilafon Tabletter Proklorperazin Stemetil Tabletter 5 mg Ondansetron Ondansetron Zofran Perotrone Tabletter, mikstur, stikkpiller, smeltetabletter, injeksjon Tropisetron Navoban Kapsler, injeksjon Metoklopramid Afipran Primperan Alimemazin Vallergan Mikstur, tabletter Prometazin Phenergan Tabletter Cyklizin Marzine Tabletter Meklozin Postafen Tabletter Metylprednisolon Depo-medrol Medrol Solu-Medrol Solu-Medrone Solu-Moderin Tabletter, mikstur, stikkpiller, injeksjon Injeksjon, tabletter Prednisolon Prednisolon Tabletter Triamcinolon Kenacort-T Injeksjon Scopolamin Scopoderm Depotplaster MIDLER FOR ULCUSPROFYLAKSE MOT SURE OPPSTØT Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Lansoprazol Lansoprasol Kapsler (diverse produsenter) Misoprostol Cytotec Tabletter Omeprazol Omeprazol Kapsler, oppløselige tabletter (diverse produsenter) Losec Losec Mups Pantoprazol Somac Pantoprazol (diverse produsenter) tabletter 13

14 SPASMOLYTIKA Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Baklofen Baklofen Tabletter Lioresal Butylskopolamin Buscopan Injeksjon Klonazepam Rivotril Tabletter Skopolamin Skopolamin NAF Injeksjon HOSTESTILLENDE OG SLIMLØSENDE: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Acetylcystein Bronkyl Oppløselige tabletter Ekacetyl Mucomyst Acetylcystein (diverse produsenter) Etylmorfin Cosylan Mikstur Hydrokon Hydrokon NAF Tabletter Kodein Kodein Tabletter Noskapin Noskapin Tabletter, mikstur Etylmorfin, Kodein Sterk hostesirup NAF Mikstur Etylmorfin, guaifenesin Solvipect COMP Mikstur BEROLIGENDE: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Diazepam Stesolid Valium Tabletter, stikkpiller, injeksjon, rektal klyster Vival Oxazepam Alopam Tabletter Sobril Hydroksyzin Atarax Tabletter Klometiazol Heminevrin Kapsler, mikstur 14

15 SMERTESTILLENDE: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Indometacin Confortid, Indocid Kapsler, stikkpiller Sulindak Clinoril Tabletter Diklofenak Voltaren Tabletter, stikkpiller Modifenac Diclofenak (diverse produsenter) Diklofenak + Arthrotec Tabletter Misoprostol Piroksikam Ibuprofen Brexidol Piroxicam (diverse produsenter) Brufen retard Ibumetin Ibuprofen Ibux Naproksen Napren e Naprosyn entero Naproxen Naproxen e Ketoprofen Ketoprofen Kapsler Orudis Celekoksib Celebra Kapsler Etorikoksib Arcoxia Tabletter Morfin Dolcontin Morfinsulfat Depot Morfin Morfin epidural Morfin mikstur (diverse styrker) Morfin injeksjon (diverse styrker) Morfin supp Morfin + Skopolamin Morfin Skopolamin injeksjon Hydromorfon Palladon Kapsler Oksykodon OxyContin OxyNorm Dosepulver, tabletter Depottabletter, mikstur, tabletter, stikkpiller Tabletter, enterotabletter Tabletter, depotgranulat til mikstur, injeksjon, stikkpiller Depottabletter, kapsler, mikstur, injeksjon Kodein + Paracetamol Paralgin Forte Tabletter, stikkpiller Pinex Forte Pinex Major Paralgin Major Pralgin Minor Ketobemidon Ketorax Tabletter, injeksjon Ketobemidon + Ketogan Stikkpiller Spasmolytika Petidin Petidin injeksjon Fentanyl Actiq Sugetabletter, Fentanyl Depotplaster Durogesic Matrifen Buprenorfin Norspan Depotplaster, Temgesic Injeksjon, sugetabletter Tramadol Nobligan Kapsler, depottabletter 15

16 Paracetamol Nobligan Retard Tramagetic Tramagetic OD Tramagetic Retard Tramadol Geadol Paracet, Paracetamol Panam Panodil Pinex Tabletter, mikstur, brusetabletter, stikkpiller Metadon Metadon Mikstur, tabletter Amitriptylin Sarotex Tabletter, depotkapsler Sarotex retard Karbamazepin Tegretol Tegretol Retard Trimonil retard Karbamazepin Mikstur, stikkpiller, tabletter, depottabletter Gabapentin Neurontin Gabapentin (diverse produsenter) Tabletter, kapsler Pregabalin Lyrica Kapsler Levomerpromazine Nozinan Tabletter, injeksjon Nortriptylin Noritren Tabletter SØVNFREMKALLENDE: Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Nitrazepam Apodorm Tabletter Mogadon Flunitrazepam Flunipam Tabletter Midazolam Dormicum Injeksjon Midazolam Zopiklon Imovane Tabletter Zopiklon Zolpidem Stilnoct Zolpidem Tabletter ANDRE LEGEMIDLER (UDEFINERBAR GRUPPE) Virkestoff Preparatnavn Legemiddelform Glykopyrron Robinul Injeksjon 0,2 mg/ml Imiguimod Aldara Krem 5% Oktreotid Sandostatin injeksjon 16

17 Skjema for uregistrerte legemidler, fylles ut av legen og leveres på apoteket 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Mengde karbohydrat pr tabl./doseenhet eller ml flytende Referanse Tetrasykliner. Lymesyklin ekv. med 300 mg Ingen relevante Ingen relevante

Mengde karbohydrat pr tabl./doseenhet eller ml flytende Referanse Tetrasykliner. Lymesyklin ekv. med 300 mg Ingen relevante Ingen relevante Sykehusapoteket Kristiansand Karbohydratinnhold - Antibakterielle midler Oversikten inneholder perorale antibakterielle midler til systemisk bruk pr juli 2017 jfr Felleskatalogen ATC-gruppe J01 og Flagyl/Metronidazol

Detaljer

Refusjonsordninger. Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt

Refusjonsordninger. Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet. September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt Refusjonsordninger Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet September 2015 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt Aktuelle refusjonsordninger Blåreseptforskriften Hjemmel: 5-14 i Folketrygdloven Bidragsordningen

Detaljer

Legemidler. Tilleggsutstyr for en beredskapssituasjon. Tilleggsutstyr for en. Tilleggsutstyr for en. Skipsmedisin

Legemidler. Tilleggsutstyr for en beredskapssituasjon. Tilleggsutstyr for en. Tilleggsutstyr for en. Skipsmedisin Legemidler rev.7.12.2007 1.1.1 Skipsmedisin Tilleggsutstyr for en beredskapssituasjon Beredskapssertifikat Tilleggsutstyr for en beredskapssituasjon Beredskapssertifikat Tilleggsutstyr for en beredskapssituasjon

Detaljer

Palliativ smertebehandling Raymond Dokmo Lege, palliativt team NLSH Bodø Pasientkasus 78 år gammel mann Ca vesica urinaria 2007 Oktober -09 retrosternale smerter ved matinntak samt globusfølelse Gastroskopi

Detaljer

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37322719.aspx Konkurranse type: Anbudskonkurranse Prosedyre Åpen anbudskonkurranse Dato

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR

FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR 1 FORSKRIFT OM STØNAD TIL DEKNING AV UTGIFTER TIL VIKTIGE LEGEMIDLER OG SPESIELT MEDISINSK UTSTYR (Blåreseptforskriften) av 3. mars 2008. Gitt med hjemmel i lov om folketrygd av 28. februar 1997. Forskriften

Detaljer

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept

Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Blå resept? Grunnkurs B Legemidler/refusjon/ blå resept Nidaroskongressen 20. oktober 2017 Agenda Forhåndsgodkjent på blå resept Stønad etter individuell søknad Allmennfarlige og smittsomme sykdommer Medisinsk

Detaljer

RASK Troms. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov Ved start av intervensjonen Øyunn Holen (spes. infek. med)

RASK Troms. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov Ved start av intervensjonen Øyunn Holen (spes. infek. med) RASK Troms NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov. 2017 Ved start av intervensjonen Øyunn Holen (spes. infek. med) NOIS-PIAH Obligatorisk punktprevalensundersøkelse en dag to ganger i året + frivillige

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland

Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Legemidler fire kommuner i Troms og Nordland Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37322719.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 1/25/2013 1:48 PM Bid

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014

Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 Endringer i refusjonslisten 15. oktober og 1. november 2014 1. Nye virkestoff A11CC05_1 Kolikalsiferol Refusjonsberettiget bruk: Uttalt vitamin D mangel som følge av intestinal malabsorpsjon etter mage-tarm

Detaljer

RASK Vestfold. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov 2018 Ved start av intervensjonen 12. februar Øyunn Holen (spes. infek.

RASK Vestfold. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov 2018 Ved start av intervensjonen 12. februar Øyunn Holen (spes. infek. RASK Vestfold NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 nov 2018 Ved start av intervensjonen 12. februar 2019. Øyunn Holen (spes. infek. med) NOIS-PIAH Obligatorisk punktprevalensundersøkelse en dag to ganger

Detaljer

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent NOIS-PIAH: kodeverk Administrasjonsmåte 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent Aldersgruppe 1 0-4 2 5-9 3 10-19 4 20-29 5 30-39 6 40-49 7 50-59 8 60-69 9 70-79 10 80+ 99 Ukjent Indikasjon

Detaljer

PRAKTISK SMERTEBEHANDLING. Målfrid H.Bjørgaas Overlege Palliativt senter SUS

PRAKTISK SMERTEBEHANDLING. Målfrid H.Bjørgaas Overlege Palliativt senter SUS PRAKTISK SMERTEBEHANDLING Målfrid H.Bjørgaas Overlege Palliativt senter SUS Kapittel om smertebehandling: Helhetlig vurdering av pasientens smerteproblem. Medikamentell behandling relateres til smerteintensitet,

Detaljer

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast

Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Opioider Bruk problematisk bruk Hvor går grensen? Akutt smertebehandling til pasienter som bruker opioider fast Definisjon av smerte Smerte er en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som assosieres

Detaljer

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste?

Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Smertebehandling til rusmisbrukere Makter vi å gi et tilbud for denne helsevesenets pariakaste? Seksjonsoverlege Per Egil Haavik SUS. 050213 Man må skille mellom Akutt smerte Smerte ved avansert Cancer

Detaljer

006 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for veiledende medikamentliste for installasjoner pa norsk kontinentalsokkel.

006 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for veiledende medikamentliste for installasjoner pa norsk kontinentalsokkel. 006 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for veiledende medikamentliste for installasjoner pa norsk Original versjon Nr: 006 Etablert: 01.10.1994 Revisjon nr: 3 Rev. dato: 11.12.2012 Side: 2 FORORD

Detaljer

Sovemidler og angstdempende midler

Sovemidler og angstdempende midler Bruk av vanedannende legemidler September 2018 Cato Innerdal kommuneoverlege Sovemidler og angstdempende midler 120 100 80 60 40 20 0 Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 1 Sovemidler og angstdempende midler

Detaljer

Blåreseptordningen. Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016

Blåreseptordningen. Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Blåreseptordningen Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 1 Hvorfor blåreseptordningen? Sosial trygghet og likhet alle skal ha tilgang til viktige legemidler og medisinsk

Detaljer

Laksantia oversikt. Sjukehusapoteket i Bergen. Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen. Kommentarer

Laksantia oversikt. Sjukehusapoteket i Bergen. Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen. Kommentarer Laksantia oversikt Oppdatert 11.06.14 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen Forbigående obstipasjon kombinert ømhet i analfissurer eller hemoroider. Bløtgjørende Flytende parafin Parafinemulsjon Bløtgjørende

Detaljer

Refusjonskode: Vilkår nr -51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155

Refusjonskode: Vilkår nr -51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155 A02BA02_1, RANITIDIN Refluksøsofagitt. Patologisk refluks. 51 Organtransplantasjon 136 D84 Gastroøsofageal refluxsykdom 12 155 K21 Gastroøsofageal reflukssykdom 12 155 Z94 Kont. med h.tj. ved status etter

Detaljer

Smertebehandling Lindring under midnattsol

Smertebehandling Lindring under midnattsol Smertebehandling Lindring under midnattsol 5. mai 2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark Hf Oversikt 1. Smertediagnostikk 2. Prinsipper for smertebehandling 1. Paracet 2. Morfinpreparater 3. Bivirkninger

Detaljer

Tverrfaglig kurs i revmatologi Diakonhjemmet sykehus

Tverrfaglig kurs i revmatologi Diakonhjemmet sykehus Tverrfaglig kurs i revmatologi Diakonhjemmet sykehus Legemidler ved revmatiske sykdommer Eva Borka Sykehusfarmasøyt 13.11.2018 Agenda Hvilke legemidler brukes ved revmatiske sykdommer (Hvordan virker de?

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon

Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon Medikamentell behandling av diaré / obstipasjon Fysiologi Motorisk aktivitet i tarmen (segmentering og peristaltikk) blander innholdet og transporterer det i retning endetarmen. Normalt er passasjetiden

Detaljer

Kreftpasienter og Kvalme

Kreftpasienter og Kvalme Kreftpasienter og Kvalme Ulf E. Kongsgaard Prof. Dr.med Anestesi- og Intensivkinikken Rikshospitalet Kreftsenteret DNR Kvalme - oppkast Inntak av gift Redusere følgene Stoppe fordøyelsen og toksinabsorpsjonen

Detaljer

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL

NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL NÆRINGSMIDLER TIL SPESIELLE MEDISINSKE FORMÅL Bodø 20. oktober 2010 Spesialsykepleier Wenche Bjørgum Sykehusapotek Nord, Nordlandssykehuset 6 Næringsmidler til spesielle medisinske formål Næringsmidler

Detaljer

Gruppe Virkestoff Legemidler Virkningsmekanisme Indikasjoner Kontraindikasjoner

Gruppe Virkestoff Legemidler Virkningsmekanisme Indikasjoner Kontraindikasjoner Laksantia oversikt Oppdatert 30.03.17 av farmasøyt Marianne Heggø Hansen Bløtgjørende Flytende parafin Bløtgjørende midler Parafinemulsjon Forbigående obstipasjon kombinert ømhet i analfissurer eller hemoroider.

Detaljer

23.10.2012. Smertebehandling for kreftpasienter - Grunnleggende prinsipper Oktober 2012 Ørnulf Paulsen, Smerte. Paracetamol.

23.10.2012. Smertebehandling for kreftpasienter - Grunnleggende prinsipper Oktober 2012 Ørnulf Paulsen, Smerte. Paracetamol. 23.10.2012 Medikamentgrupper Noen spesielle smertetyper Skjelett Nervesmerter r fra tarm behandling for kreftpasienter - Grunnleggende prinsipper Oktober 2012 Ørnulf Paulsen, Inndeling Er en ubehagelig

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015

Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 Endringer i refusjonslisten 15. september og 1. oktober 2015 1. Nye virkestoff R03BB07_1 Umeklidinbromid Refusjonsberettiget bruk: Refusjon ytes kun til pasienter med moderat til alvorlig KOLS (FEV1 mindre

Detaljer

Hvordan skrive en resept

Hvordan skrive en resept Hvordan skrive en resept Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Morten Tranung ved Sykehusapoteket for lån av bilder DISPOSISJON Hvordan skrive

Detaljer

Barn og legemidler. Lederkonferansen for norske legevakter Sola Strand Hotell Klinisk farmasøyt Arna Teigen

Barn og legemidler. Lederkonferansen for norske legevakter Sola Strand Hotell Klinisk farmasøyt Arna Teigen Barn og legemidler Lederkonferansen for norske legevakter Sola Strand Hotell 06.03.19 Klinisk farmasøyt Arna Teigen Leger, farmasøyter og sykepleiere fra alle landets barneavdelinger Styret har hovedsete

Detaljer

forskrivning, varseltrekant,

forskrivning, varseltrekant, Vanedannende legemidler forskrivning, varseltrekant, førerkort og regler for å ta med slike legemidler på reise. Steinar Madsen Eksepmpler på vanedannende legemidler Reseptklasse A: Morfin, fentanyl, oksykdon,

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Refusjonsordninger i apotek

Refusjonsordninger i apotek Refusjonsordninger i apotek Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet September 2016 Gunhild S. Furuhaug, sykehusfarmasøyt Læringsmål Gjennomgå de ulike refusjonsordningene vi har for legemidler, forbruksmateriell

Detaljer

RASK Nordland. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 mars 2019 Start av intervensjonen - mai Grafer av Øyunn Holen (spes. infek.

RASK Nordland. NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 mars 2019 Start av intervensjonen - mai Grafer av Øyunn Holen (spes. infek. RASK Nordland NOIS PIAH antibiotika data mai 2015 mars 2019 Start av intervensjonen - mai 2019 Grafer av Øyunn Holen (spes. infek. med) NOIS-PIAH Obligatorisk punktprevalensundersøkelse en dag to ganger

Detaljer

Endringer i HELFOs vedtak om refusjoner Petter C. Borchgrevink

Endringer i HELFOs vedtak om refusjoner Petter C. Borchgrevink Endringer i HELFOs vedtak om refusjoner Petter C. Borchgrevink 1 2 3 Mulig bakgrunn for omleggingen -Erfaringene fra de åtte første år med blåresept for analgetika -Ny Nasjonal faglig veileder for bruk

Detaljer

Smerte og smertelindring ved kreft. UNN-kurs 11.03.15 Sigve Andersen

Smerte og smertelindring ved kreft. UNN-kurs 11.03.15 Sigve Andersen Smerte og smertelindring ved kreft UNN-kurs 11.03.15 Sigve Andersen Disposisjon Time 1 Definisjon Total pain Årsaker Inndeling Kartlegging Time 2 Behandling Smerte Subjektiv ubehagelig sensorisk og emosjonell

Detaljer

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014

Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Farmasøytens rolle i tverrfaglig legemiddelgjennomgang og legemiddelrelaterte problemer (LRP) Ellen Riksvold Vitusapotek Svanen Tromsø 2014 Hva er en legemiddelgjennomgang? - Strukturert/systematisk evaluering

Detaljer

Palliasjon i primærhelsetjenesten: Fastlegens rolle i samhandlingstjenesten Symptomlindring. Organisering. Skal jeg gjøre alt?

Palliasjon i primærhelsetjenesten: Fastlegens rolle i samhandlingstjenesten Symptomlindring. Organisering. Skal jeg gjøre alt? Norsk Palliativ Forening: Kurs mars 2012 Palliasjon i primærhelsetjenesten: Fastlegens rolle i samhandlingstjenesten Symptomlindring v. Eli Fastlege med interesse for palliasjon Hva er lindrende behandling?

Detaljer

Enklere tilgang til legemidler er farmasøytutlevering en god ide? Seminar for pasientorganisasjoner 31.05.2016 Karen Marie Ulshagen

Enklere tilgang til legemidler er farmasøytutlevering en god ide? Seminar for pasientorganisasjoner 31.05.2016 Karen Marie Ulshagen Enklere tilgang til legemidler er farmasøytutlevering en god ide? Seminar for pasientorganisasjoner 31.05.2016 Karen Marie Ulshagen Stortingsmelding nr. 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester En

Detaljer

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013

LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 LEGEMIDLER/REFUSJON/BLÅ RESEPT Nidaroskongressen 2013 Arne Helland Overlege ved Avd. for Klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, og rådgivende overlege HELFO Midt-Norge Bente Kvernberg Rådgivende farmasøyt,

Detaljer

Utarbeidet av Avdeling for farmasøytisk rådgiving, 2012 Elsa Annikki Koutuaniemi

Utarbeidet av Avdeling for farmasøytisk rådgiving, 2012 Elsa Annikki Koutuaniemi Utarbeidet av Avdeling for farmasøytisk rådgiving, 2012 Elsa Annikki Koutuaniemi Innledning - farmakologi Farmakokinetikk - Hva kroppen gjør med legemidlet Absorpsjon Fordeling og transport Omdannelse

Detaljer

Kvalme, oppkast, forstoppelse og ileus

Kvalme, oppkast, forstoppelse og ileus Kvalme, oppkast, forstoppelse og ileus Kurs i palliasjon Bodø, november 2016 Martina Tönnies, overlege Kirurgisk avdeling/palliativ team Nordlandssykehuset Vesterålen 1 Hvilke pasienter? Kreftsykdom Demens

Detaljer

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig.

Økt smerte er normalt med mindre det samtidig forekommer feber og svelgebesvær (fremfor alt drikkebesvær). Les mer under fanen Viktig. Smertebehandling Her får du informasjon om smertebehandling med legemiddel etter tonsilloperasjon. Du kan regne ut riktig dose av smertestillende legemiddel for barnet ditt. Vi gjør oppmerksom på at denne

Detaljer

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011

Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Utsatt eksamen, resepttest m/sensorveiledning MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2011 Fredag 10. juni 2011, kl. 9.00-10.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN

LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN LITEN PILLE KAN VELTE PASIENTEN FARMASØYT FRANK JØRGENSEN SJUKEHUSAPOTEKET I BERGEN Stasjoneringssted: Voss sjukehus og medisinsk avdeling, HUS 03.03.15 INVOLVERTE LEGEMIDDELTYPER Fallrisikoen øker hos

Detaljer

Veileder for behandling av akutt smerte hos voksne

Veileder for behandling av akutt smerte hos voksne Veileder for behandling av akutt smerte hos voksne Ansvarlig: Just Thoner Skrevet av: Thomas Hovind/Lena Danielsson/Aslak Johansen/Just Thoner, Smerteavdelingen, OPIN, UNN, Tromsø Sist revidert: 28. november

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Farmakologiske intervensjoner

Farmakologiske intervensjoner Farmakologiske intervensjoner - Farmasøytens rolle i pasientforløp for hoftebrudd 20.05.14 Elizabeth Aa Sykehusapoteket i Trondheim 1 Fast-track hoftebrudd Pasientforløpet startet 1. oktober 2011 Farmasøyt

Detaljer

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge

KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON. 19. august 2013. Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge KURS I RESEPTLÆRE LEGEMIDDELFORSKRIVNING I INSTITUSJON 19. august 2013 Janne Kutschera Sund Helge Ovesen Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 6 sykehusapotek i Helse-Midt Norge

Detaljer

Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne. Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013

Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne. Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 Nr. 1/2013 Uke 4 INNHOLD: Side 2 INFORMASJON Side 2-3 TEMA Håndhygiene Tørre øyne Side 4-5 LEGEMIDDELMANGEL Side 6 NYE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 Side 7 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1. JANUAR 2013 1

Detaljer

Lukket legemiddelsløyfe leveranse av elektronisk identifiserbare endoser til Sykehuset Østfold. Lukket legemiddelsløyfe, Astrid Johnsen

Lukket legemiddelsløyfe leveranse av elektronisk identifiserbare endoser til Sykehuset Østfold. Lukket legemiddelsløyfe, Astrid Johnsen Lukket legemiddelsløyfe leveranse av elektronisk identifiserbare endoser til Sykehuset Østfold Lukket legemiddelsløyfe En metode for å sikre at pasienter i sykehus får rett legemiddel, i rett dose, til

Detaljer

Hvor og hvordan virker symptomatisk smertebehandling? Litt om behandlingsprinsipper. Petter C. Borchgrevink

Hvor og hvordan virker symptomatisk smertebehandling? Litt om behandlingsprinsipper. Petter C. Borchgrevink Hvor og hvordan virker symptomatisk smertebehandling? Litt om behandlingsprinsipper Petter C. Borchgrevink 1 Hvor og hvordan virker symptomatisk smertebehandling? Borchgrevink Systemiske opioider Akupunktur

Detaljer

Smerte og smertelindring ved kreft. UNN-kurs 18.03.2014 Sigve Andersen

Smerte og smertelindring ved kreft. UNN-kurs 18.03.2014 Sigve Andersen Smerte og smertelindring ved kreft UNN-kurs 18.03.2014 Sigve Andersen Disposisjon Time 1 Definisjon Total pain Årsaker Inndeling Kartlegging Time 2 Behandling Smerte Subjektiv ubehagelig sensorisk og emosjonell

Detaljer

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret Om rapporten I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet og som pasientene

Detaljer

Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport. 2012 Ingrid Grønlie

Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport. 2012 Ingrid Grønlie Medisinering gjennom PEG og gastrostomiport 2012 Ingrid Grønlie Disposisjon Litt om sonder Hvilke legemiddelformer kan gis i sonde? Problemer som kan oppstå Administrering av legemidler i sonde Interaksjon

Detaljer

Å LEVE OG DØ MED SMERTER - ELLER??? DET BEHØVER IKKE SKJE HVORDAN ER DET HER HJEMME I NORGE??

Å LEVE OG DØ MED SMERTER - ELLER??? DET BEHØVER IKKE SKJE HVORDAN ER DET HER HJEMME I NORGE?? Living and dying in pain It doesn t have to happen World Hospice and Palliative Care Day 14.Oktober 2016 Janicke T. Bjercke Overlege Hospice Lovisenberg Å LEVE OG DØ MED SMERTER - DET BEHØVER IKKE SKJE

Detaljer

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012

Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Prøve i reseptlære, MEDSEM9, grunnstudiet i medisin våren 2012 Onsdag, 9. mai 2012 kl. 13.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Denne spørreundersøkelsen om generisk bytte er et forskningsprosjekt som utføres av Sykehusapotekene HF, et helseforetak under Helse Sør-Øst.

Denne spørreundersøkelsen om generisk bytte er et forskningsprosjekt som utføres av Sykehusapotekene HF, et helseforetak under Helse Sør-Øst. Appendiks til Rolf Johansen, Yvonne Andersson. Generisk bytte av legemidler i sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.17.0722. Dette appendikset er et tillegg til artikkelen og er

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Et veiledningshefte til helse- og sosialarbeidere Viktig kunnskap om eldre og alkohol Eldre tåler ikke alkohol som yngre Alkohol og sovemedisin øker risikoen

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING

LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING LEGEMIDDELLISTER -UTFORDRINGER MED SAMSTEMMING Lisbeth Damlien Nymoen MSc Farmasi, Klinisk farmasøyt Eldre og legemidler 13. september 2016 Liste 1 fra Ahus Mann, 65 år Hvilke legemidler Liste fra fastlege

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014

Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 Endringer i refusjonslisten 15. mai og 1.juni 2014 1. Nye virkestoff A10BH04_2 Alogliptin - 12,5 mg Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus i kombinasjon med insulin hos pasienter

Detaljer

Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Nye blodfortynnende medisiner. Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013

Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Nye blodfortynnende medisiner. Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013 Nr. 2 / 2013 Uke 9 INNHOLD: Side 2 INFORMASJON Side 2-3 TEMA Nye blodfortynnende medisiner Side 4-5 LEGEMIDDELMANGEL Side 6-7 NYE PREPARATER PER 1. FEBRUAR 2013 Side 7 AVREGISTRERTE PREPARATER PER 1. FEBRUAR

Detaljer

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent

NOIS-PIAH: kodeverk. Administrasjonsmåte. Aldersgruppe. Beskrivelse 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent NOIS-PIAH: kodeverk Administrasjonsmåte 1 PO 2 IM 3 Intravenøst 4 Inhalering 5 Rektalt 9 Ukjent Aldersgruppe 1 0-4 2 5-9 3 10-19 4 20-29 5 30-39 6 40-49 7 50-59 8 60-69 9 70-79 10 80+ 99 Ukjent Indikasjon

Detaljer

Kathrine Magnussen Regionalt kompetansesenteret for lindrende behandling 2011

Kathrine Magnussen Regionalt kompetansesenteret for lindrende behandling 2011 Kvalme Kathrine Magnussen Regionalt kompetansesenteret for lindrende behandling 2011 Definisjon Kvalme er en ubehagsfornemmelse som kjennes diffust i øvre del av magen og av og til opp i svelget Kraftig

Detaljer

Aktuelle legemidler Medikamentskrin for symptomlindring hos barn i livets sluttfase

Aktuelle legemidler Medikamentskrin for symptomlindring hos barn i livets sluttfase Aktuelle legemidler Medikamentskrin for symptomlindring hos barn i livets sluttfase Dette dokumentet gir en kortfattet oversikt over legemidlene som er nevnt i behandlingsalgoritmene i skrinet. Opplysninger

Detaljer

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser)

Analyseoversikt Alle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) nalyseoversikt lle (unntatt doping og farmakogenetiske analyser) Materiale nalyse S = serum P = plasma B = blod Volum (ml) Laboratorium nalysefrekvens nalyseprinsipp kkreditert U = urin 6-MM S 1 UUS Mandag

Detaljer

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013

Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 2014 Rapport Bruk av vanedannende legemidler i Norge 2005-2013 Basert på data fra Reseptregisteret Svetlana Skurtveit Solveig Sakshaug Vidar Hjellvik Christian Berg Marte Handal Rapport Bruk av vanedannende

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2017

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2017 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2017 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Viktige typer antibiotika til barn mangler på det norske markedet. Hvorfor er det slik? Hva kan man gjøre med det?

Viktige typer antibiotika til barn mangler på det norske markedet. Hvorfor er det slik? Hva kan man gjøre med det? Viktige typer antibiotika til barn mangler på det norske markedet. Hvorfor er det slik? Hva kan man gjøre med det? Vårseminar «Barn og antibiotika» 08.06.2016 Tove Lill Stendal Statens legemiddelverk Hvorfor

Detaljer

Smertebehandling hos eldre

Smertebehandling hos eldre Smertebehandling hos eldre Hva er smerte? En ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med aktuell eller potensiell vevsskade, eller beskrevet som slik skade (International association for

Detaljer

An#bio#ka- apotekenes rolle. Hva gjør vi i dag? Hva kan vi gjøre i fram#den?

An#bio#ka- apotekenes rolle. Hva gjør vi i dag? Hva kan vi gjøre i fram#den? An#bio#ka- apotekenes rolle Hva gjør vi i dag? Hva kan vi gjøre i fram#den? Ved reseptekspedering Finner rik#g legemiddel i rik#g mengde, dvs rik#g virkestoff, formulering og dosering i hht resepten Vurderer

Detaljer

Omsetningsstatistikk - Ordre

Omsetningsstatistikk - Ordre Etternavn/firma: Gargo Sykestue Alle utleveringsgrupper Gargo Sykestue 71114 Acetylcystein sa brustab 200mg 100 R05CB01 55894 14.01.2010 201,28 2,000 71114 Acetylcystein sa brustab 200mg 100 R05CB01 56419

Detaljer

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209)

Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Rådsavgjørelse 23.02 2009: Klage på ulovlig reklame for Aerius SCHERING-PLOUGH (R0209) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 10.000,-. Navn på klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

I N G R I D J U L I E S T A D T L E R O G E L I N A N G E N M I C H A E L S E N

I N G R I D J U L I E S T A D T L E R O G E L I N A N G E N M I C H A E L S E N KARTLEGGING ELDRE OG RUS KOMPETANSEHEVING ANSATTE I N G R I D J U L I E S T A D T L E R O G E L I N A N G E N M I C H A E L S E N Eldre og rus undervisningen deles inn i 3 deler: 1) Du er bekymret og hvor

Detaljer

Utvikling av forskrivningsrapport fra Reseptregisteret. Antibiotikabruk nasjonalt og globalt

Utvikling av forskrivningsrapport fra Reseptregisteret. Antibiotikabruk nasjonalt og globalt Utvikling av forskrivningsrapport fra Reseptregisteret. Antibiotikabruk nasjonalt og globalt Hege Salvesen Blix Seniorforsker, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt Professor,

Detaljer

Rekvirering av legemidler i institusjon

Rekvirering av legemidler i institusjon Rekvirering av legemidler i institusjon Arne Helland Overlege/universitetslektor Reseptkurs stadium IIIA/B 2016 Takk til Janne K. Sund og Helge Ovesen ved Sykehusapoteket for lån av bilder 1 DISPOSISJON

Detaljer

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE.

NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. NOEN FAKTA OM LEGEMIDLER OG LEGEMIDDELOMSETNING I NORGE. Antall legemidler: : Ca. 1450 virksomme stoffer, 3500 produktnavn. Ca. 5000 ulike preparater (eks. Stesolid tabletter 2 mg eller 5 mg) Fakta om

Detaljer

DELIR/AKUTT FORVIRRING. hos eldre - en hyppig og alvorlig tilstand som trenger rask utredning og behandling. En veileder for helsepersonell

DELIR/AKUTT FORVIRRING. hos eldre - en hyppig og alvorlig tilstand som trenger rask utredning og behandling. En veileder for helsepersonell DELIR/AKUTT FORVIRRING hos eldre - en hyppig og alvorlig tilstand som trenger rask utredning og behandling En veileder for helsepersonell Hva er delir? Delir, også kalt konfusjon eller akutt forvirring,

Detaljer

Forekomst av «nye» opioider i obduksjonsmateriale og utvikling over tid

Forekomst av «nye» opioider i obduksjonsmateriale og utvikling over tid Forekomst av «nye» opioider i obduksjonsmateriale og utvikling over tid https://www.rt.com/usa/389885-police-find-500mn-heroin-field/ https://www.pixabay.com Hilde Erøy Edvardsen, MSc Pharm, PhD Seksjon

Detaljer

Korrigert rapport Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Oslo. Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret

Korrigert rapport Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Oslo. Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret Korrigert rapport Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Oslo Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret Om rapporten I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016

Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare. Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 Polyfarmasi hos pasienter med osteoporose og fallfare Farmasøyt Irja Alainezhad Kjærvik Sykehusapoteket i Kristiansund NSFO-NSF kongress 2016 1 Agenda Hva er polyfarmasi? Legemidler som kan gi falltendens

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Avdeling for rettsmedisi. Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring Avdeling for rettsmedisinske fag

Avdeling for rettsmedisi. Rusmiddelstatistikk. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring Avdeling for rettsmedisinske fag Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for ruspåvirket kjøring 2018 Avdeling for rettsmedisinske fag Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter. Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO

Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter. Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO Forskrevne opioider i befolkningen og blant LAR pasienter Svetlana Skurtveit Folkehelseinstitutt SERAF, UiO LAR-konferansen 2018 Bakgrunn Smerter, angst og søvnproblemer er vanlig forekommende tilstander

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital

Detaljer

Administrering av legemidler i. sonde/peg. En veileder for helsepersonell

Administrering av legemidler i. sonde/peg. En veileder for helsepersonell Administrering av legemidler i sonde/peg En veileder for helsepersonell Bakgrunn En stadig større andel av pasienter på sykehus har innlagt sonde eller PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) for å sikre

Detaljer

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio. Oslo, NSH 14.10.2014 Ny veileder hvordan bruke angst og søvnmedisiner Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter for

Detaljer

Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten?

Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten? (Foto: istockphoto) Skal/Skal ikke Søvn og beroligende medikamenter Hva er best for pasienten? Charlotte L Stokes Spesialist geriatri LIS klinisk farmakologi Haukeland Universitetssjukehus Kasuistikk Forekomst

Detaljer

Fra sept-11 hatt tilbud om onkolog x 1 pr uke, i høst x 2 pr uke. 2013: planlagt annenhver uke med henholdsvis 1 og 2 dager

Fra sept-11 hatt tilbud om onkolog x 1 pr uke, i høst x 2 pr uke. 2013: planlagt annenhver uke med henholdsvis 1 og 2 dager - Kreftpoliklinikken opprettet -95, - Kraftig økning i ant pasienter. - Alle cyt.kurer alle kurer produseres av sykehusapoteket og gis på kreftpol - ca 2,5 årsverk spl. - 5 pasienter kan få beh samtidig,

Detaljer

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012

Individuell refusjon og bidragsordningen. Pasientseminaret 30. mai 2012 Individuell refusjon og bidragsordningen Pasientseminaret 30. mai 2012 Helsedirektoratet - legemidler Helsedirektør Folkehelse Helseøkonomi Spesialist Primær ehelse og IT Admin FILT SPML eresept HELFO

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer