Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Nr UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven

2 Kikkut.no Bilde: Getty Images / Sir Frank Dicksee 1 ønske Fyll inn tallet hjerter = Berømt kjærlighetshistorie Har du tallene, blir det alltid riktig. Kompliserte oppgaver blir enkle når du bruker økonomisk programvare fra Maestro. Ved utviklingen av Maestro Årsoppgjør har vi lagt vekt på brukervennlighet og fleksibilitet som gir deg et trygt og effektivt verktøy integrert med Altinn. Maestro Årsoppgjør Kontakt oss på for visning og et godt tilbud! Mer informasjon på Maestro leverer programvare for: Årsoppgjør Revisjon Skatt Konsern Klientadmin Cloud Lett å mestre

3 Skattebetaleren nr 2 / Innhold Leder 4 Ligningsverdi viktig 5 Glemt fradrag 5 Siden sist 6 Ikke mist fradrag! 8 Selvangivelsen er ikke ferdig utfylt. Skattefrie penger 10 Alle inntekter skal ikke i selvangivelsen. Gaver i selvangivelsen 12 Må du føre opp gavene du har mottatt? Slik får studenten mer 14 Enkel og oversiktlig økonomi, men like fullt finnes det muligheter. Sjekklisten Enslige, barn, samboere, ektepar, pensjonister, enker/enkemenn finner alle sine sjekklister for selvangivelsen her. Side 16 Sjekklistene i selvangivelsen 16 Arbeid i utlandet 24 Vi viser deg hvordan du fører inntektene i selvangivelsen. Fradrag fra A til Å 28 Nå er det slutt 34 Særfradraget for store sykdomsutgifter er snart historie. Fradrag fra A til Å Det meste du trenger å vite om fradragene i selvangivelsen Side 28 Hjelp til næringsoppgaven 36 Hele Norges Skattebetalerforening 40 Her er 2012 sett med våre øyne. Årsberetning 42 Innkalling til generalforsamling 43 Vi svarer deg 44 Gry mener 46 Hjelp til næringsoppgaven Vi geleider deg gjennom postene som volder mest bry i næringsoppgaven. Side 36

4 4 SKATTEBETALEREN NR 2 / 2013 Tall som teller Skattefritt STIG FLESLAND 80 prosent Andelen selvangivelser som kun blir behandlet digitalt. 100 år Selvangivelsen jubilerer i år Antall skattebetalere som er e-brukere eller e-aktører. 2,8 millioner Antall brukere av BankID som nå kan bruke denne brikken til å logge inn i Altinn. 4,4 millioner Antall selvangivelser som blir produsert i Kilde: Skatteetaten/Altinn Enkelhet og ansvar I år er selvangivelsen 100 år. Skattebetalerforeningen har bare vært til stede i deler av denne perioden, men like fullt har vi et forhold til selvangivelsen som nok er sterkere enn hva folk flest har. Fra den spede begynnelse har vi vært opptatt av at folk skal behandles korrekt og rettferdig, og det er vi fortsatt. Iblant har det sikkert vært stor grad av uenighet mellom oss og skattemyndighetene om hva som er korrekt og rettferdig, og vår forening har både vært kritisk og applaudert utviklingen til selvangivelsen. For det første har selvangivelsen blitt langt enklere, og mye mer er fylt inn før den i det hele tatt når vår digitale eller virkelige postkasse. Dette har gjort det lettere for Skatteetaten å sørge for at vi betaler riktig skatt, og det har gjort det lettere for oss skattebetalere å forholde oss til skattemyndighetene. For det andre hviler ansvaret fortsatt tungt på den enkelte skattebetaler. Kanskje ligger dette ansvaret på skattebetalerne i større grad enn den enkelte er klar over. Vi opplever at flere forventer at det som kommer fra Skatteetaten er korrekt og at det derfor ikke er nødvendig å ta ansvar på egen hånd. Dermed kan vi også si at skattemyndighetene har fått et større ansvar for at selvangivelsen er korrekt. Både dette med enkelthet og ansvar er noe vi til fulle ser i årets utgave av selvangivelsen. Skatteetaten prøver å få flest mulig av oss skattebetalere over til å bli e-brukere, altså at vi får selvangivelsen, skatteoppgjøret og annen post fra etaten elektronisk i stedet for i postkassen. Blant grepene som gjøres er at de som blir e-brukere fikk en gulrot i at de fikk sjekke selvangivelsen tidligere enn de som ikke er e-brukere. I tillegg har Skatteetaten varslet at dersom du leverer selvangivelsen på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august. Det skal også være lettere å kommunisere med etaten gjennom Altinn for dem som er e-brukere. Skatteetaten vil rett og slett prioritere dem som leverer elektronisk. I våre øyne er dette et naturlig og riktig steg fremover. Men det er viktig å ikke stride til verket i for stort tempo. I iveren etter å gjøre alt elektronisk bør man samtidig sikre seg at eldre, den gruppen som er underrepresentert når det gjelder internettbruk, også får den informasjonen de skal. Det er vårt ansvar som skattebetalere å gjøre oss kjent med regler. Men Skatteetaten har et ansvar for å tilrettelegge, slik at vi betaler det vi skal. SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum, 0103 Oslo Telefon REDAKTØR: Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlem skapet i Skattebetaler foreningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 370 kroner. ANNONSER: John Larsen, Media Team Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: Medier og Ledelse AS Telefon: TRYKK: Kroonpress, Estland UTGIVER: Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN

5 Skattebetaleren nr 2 / Ikke bare skattekontoret som er interessert i ligningsverdien Ta en ekstra titt på ligningsverdien på boligen din når du får selvangivelsen selv om du ikke betaler formuesskatt. Det man skal se opp for, er kommunens eiendomsskatt. Grunnlaget for eiendomsskatt er markedsverdi. I 2014 slipper kommunene å taksere boligene før de ilegger eiendomsskatt. De kan bare bruke grunnlaget for ligningsverdien som er oppgitt i selvangivelsen. Det blir mye enklere for dem. Ligningsverdien i selvangivelsen Vanligvis er det for sent å rette tidligere års ligning etter at klagefristen har gått ut. Men et unntak er såkalt «summarisk endring» hvor endringene som gjelder de to siste inntektsårene kan tas med ved årets ligning. Ordningen gjelder bare for netto tillegg eller fradrag som ikke overstiger kroner, eller eventuelt kroner i formue. La oss si at du glemte fradrag for renter på lån hos arbeidsgiver i 2010 og Du kan da be om at fradrag derimot er 25 eller 40 % av anslått markedsverdi. Kommunene vil bruke den markedsverdien ligningsmyndighetene har beregnet. Eksempel: Primærbolig med 1 million i ligningsverdi i selvangivelsen. Betyr at skattemyndighetene har anslått markedsverdien til 4 mill. Kommunen vil bruke 4 millioner som utgangspunkt for et grunnlag for eiendomsskatt. I dag er det 193 av 430 kommuner som har eiendomsskatt på boliger, så det er fortsatt mange kommuner som kan la seg friste av friske penger inn i kassen. Derfor: Selv om du ikke betaler formuesskatt bør du sjekke ligningsverdien. Ved å multiplisere en med fire ser du hva skattemyndighetene har regnet med er markedsverdi på boligen din. Er den for høy, bør du vurdere å dokumentere reell markedsverdi ved takst, meglervurdering eller ved å vise til salg av tilsvarende boliger i nabolaget. Har du glemt fradrag i tidligere år? innrømmes ved 2012-ligningen, i stedet for å gå den vanlige og mer omstendelige veien med å be om endring av ligning for tidligere år. Før opp rentene på årets selvangivelse, og gi en forklaring under post 5.0 «Tilleggssopplysninger». Eksempel på tilleggsopplysninger i post 5.0 i selvangivelsen: «Jeg har i selvangivelsen post ført opp fradrag for renter på lån hos min arbeidsgiver som jeg dessverre glemte å føre opp i selvangivelsen for inntektsårene 2010 og Fradrag for gjeldsrentene beløper seg til kroner for inntektsåret 2010 og kroner for inntektsåret 2011, jf. vedlagte låneavtalen samt dokumentasjon som viser at rentene er betalt. Siden fradragsbeløpet ikke overstiger kroner for noen av årene så ber jeg om at disse uteglemte fradragene blir tatt hensyn til ved ligningen for inntektsåret Det vises for øvrig til Lignings-ABC 2012/13 side hvor reglene om summarisk endring er omhandlet.»

6 6 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Siden sist Blogget seg til skattegjeld Få snyter på skatten En undersøkelse publisert i Skatteetatens analysenytt viser at tre av fire norske virksomheter ikke aksepterer skatteunndragelser og mener at de har god kontroll på skattereglene. Den siste fjerdedelen mangler, ifølge Skatteetaten, enten vilje eller evne til å etterleve skattereglene fullt ut. Undersøkelsen viser imidlertid at det er en relativt lav andel som mangler vilje til å etterleve skattereglene. Ifølge undersøkelsen aksepterer åtte prosent unndragelser, men for omtrent halvparten av disse vil normalt sett Skatteetaten har varslet at de vil gå bloggere nærmere etter i sømmene etter at det har fremkommet at flere av de mest populære har til dels store inntekter gjennom gaver og annonser. Nå har sakene begynt å komme frem i lyset. I VG stod Julia Nyland (20) frem og fortalte at hun hadde fått en høy skatteregning etter at Skatteetaten gjennomførte et bokettersyn. - Kemneren gikk gjennom bankkontoen min og ba meg dokumentere alle beløp som hadde kommet inn siden Alt var kaotisk, og jeg hadde overhodet ingen kjennskap til skatteog momsreglene, sier Nyland til VG. På det meste var inntektene over kroner i måneden, og til VG sier Nyland at hun etter hvert skjønte at inntektene var så store at hun måtte betale skatt. Men det hun ikke hadde i tankene var merverdiavgift. Dermed vokste betalingskravene fra Skatteetaten. Nyland oppfordrer nå foreldre til unge bloggere om å passe ekstra godt på. kontroller ha en avskrekkende effekt. Det er innen varehandel, reparasjon av motorvogner og bygg og anlegg den største andelen med dårlige holdninger befinner seg. Dette er ifølge en spørreundersøkelse som er gjennomført også bransjer hvor man i stor grad mener at det er lett å unndra beløp. Samtidig viser det seg at mange gjerne vil, men ikke får det til. Om lag 60 prosent av virksomhetene som mente de manglet oversikt over regelverket svarte at de gjerne hadde tatt imot mer veiledning dersom de hadde fått tilbud om dette. Endrer momsretnings linjer Alle skattekontor har ikke hatt lik praksis når det gjelder tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Det skal nå endres, slik at det ikke blir ilagt tilleggsavgift dersom kravet er under kroner. I midten av februar sendte Skattedirektoratet ut reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift. I brevet heter det: «Retningslinjene sier i dag ingenting om en nedre grense for ileggelse av tilleggsavgift. Skattedirektoratet har fått tilbakemelding om at det er ulik praksis på skattekontorene med hensyn til minstebeløp for ileggelse av tilleggsavgift. Skattedirektoratet mener ressurshensyn tilsier at det ikke bør ilegges tilleggsavgift dersom fastsettelsen for det aktuelle forhold medfører at tilleggsavgiften utgjør mindre enn kr 1.000». Samtidig sies det at Skattedirektoratet mener det «foreligger rettslig grunnlag» for bruk av ulike satser av tilleggsavgift for ett og samme forhold, men at man inntil videre ikke skal benytte ulike satser. Historisk tilbakeblikk på Skattebetalerforeningen for 30 år siden Villedning eller veiledning En skatteekspert, advokat Ole Lindseth, uttaler til Dagbladet: Jeg vil oppfordre Skattedirektoratet til å slutte å sende ut veiledningen når den er så dårlig som den nå er. Jeg tror nesten jeg vil gå så langt som til å si at folk ikke bør lese den. På flere punkter er den sterkt mangelfull, misvisende og til dels feilaktig, sier Lindseth som heller vil anbefale Nøkkelen til selvangivelsen, utgitt av Norsk Skattebetalerforening. Øvre Smaalenene, 20. januar 1983 for 20 år siden Skattereform og fordøyelse På dette stadium er det lett å konstatere at skattereformen har ført til en slags administrativ forstoppelse med tilløp til febertokter. Ingen av de berørte organismer var i stand til å absorbere og fordøye så mye så raskt. Den medisin som hittil er forordnet lengre frister kan vise seg å ha bare en febernedsettende effekt, og det er ikke alltid tilstrekkelig. Først når fordøyelsesprosessen selve ligningen er ferdig, er det mulig å stille en mer detaljert diagnose. La oss håpe at resultatet av prøvene blir friskmelding. Advokat Erik Stenbeck, daglig leder i Skattebetalerforeningen, Aftenposten, 17. mars 1993 for 10 år siden Skattelotto Toppsjefen i Skattebetalerforeningen, Tore Fritsch, legger ikke akkurat fingrene imellom når han omtaler ligningsnemndene. De ulike ligningsnemndene foretar ofte en dårlig og tilfeldig behandling av skattesakene. Noen av nemndene har problemer med å holde tilbake geskjeftige ligningssjefer og lar seg styre av dem. Andre nemnder er for sterke og setter nærmest ligningssjefen på gangen, sier Tore Fritsch. Finansavisen. 13. mars 2003

7 SKATTEBETALEREN NR 2 / Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Aktuell bok Skatteetaten advarer mot svindelforsøk I månedsskiftet februar/mars fikk Skatteetaten mange henvendelser om svindelforsøk på e-post. Det ble sendt ut ulike typer falske e- poster fra en adresse som utgav seg å være etatens. Dette er forsøk på svindel, skrives det i en melding fra Skatteetaten. Første gang det ble oppdaget svindelforsøk var det et nokså amatørmessig forsøk, hvor eposten inneholdt mange feil og avsenderadressen også var lett å gjennomskue. Like lett er det ikke å gjennomskue det nyeste forsøket. I den nye varianten er avsender tilsynelatende denne gangen er adressen uten stavefeil. Mottaker får beskjed om å laste ned eller åpne et vedlegg om skatterefusjon. Via noen lenker kommer man til en side som ser ut som er vår nettside, og hvor man blir bedt om å oppgi kredittkortopplysninger. Dette er et såkalt phishing-forsøk, for å lure til seg kredittkortnummer og koder. Vi råder alle til å slette e-posten. Ikke trykk på lenken, sier Skatteetatens sikkerhetssjef Svein Mobakken i en pressemelding. Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder eller kontonummer via e-post, fastslår han. Hvis noen likevel har trykket på lenker og/eller tastet inn opplysninger, bør de gjøre følgende: Hvis de har trykket på lenken, men ikke gitt inn kredittkortdetaljer: Kjør virusscan med oppdatert antivirussystem. Hvis de har gitt inn detaljer i skjemaet (kredittkortnr, CVC mv.): Sperr kredittkort/konto straks. Skattebok for private Helt siden 1954 har Skattebetalerforeningen gitt ut en bok som geleider skattebetalere gjennom selvangivelsen. Det nye i år er at boken er ført i pennen av foreningens egne rådgivere. Det har resultert i en endring av hvordan boken fremstår, noe som sikkert er uvant for trofaste lesere. Til tross for endringen av layout vil boken fortsatt fremstå som et godt hjelpemiddel for deg som trenger ekstra hjelp til selvangivelsen. Den tar deg gjennom post for post, og viser deg hvordan du fyller poster som tradisjonelt sett er vanskelige. Samtidig er boken mer vidtrekkende enn som så. Den tar for seg forhold som vil være av interesse å slå opp på gjennom hele året, og kan benyttes som et opp- slagsverk for skatteinteresserte uansett tid på året. Du finner blant annet egne kapitler om barn og unge, utland, pensjonister og pensjon, dødsfall og en gjennomgang av hvordan du klager på skatten. Forfatterne har lagt vekt på praktiske eksempler, og viser også hvordan man skal fylle ut flere av skjemaene som benyttes som tillegg til angivelsen. selv- S k a tt e h å n d b o k e n 2012/2013 Skattebetalerforeningen Utgivelse: 2013

8 8 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Selvangivelsen er ikke ferdig utfylt: Ikke mist fradrag! Skatteetaten har samlet inn mange opplysninger for deg, men du må selv sjekke at alt stemmer. Les hva du bør ta deg tid til. Av Stig FleSlAnd Selv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, er det allikevel viktig å gjøre noen enkle kontrolløvelser. Den forhåndsutfylte selvangivelsen er nemlig ikke ferdigutfylt fra skattekontoret, men er kun et forslag. Det er du som sitter med det hele og fulle ansvar for at tallene blir korrekte. Opplysninger som vanligvis er forhåndsutfylt er særlig innberettede opplysninger fra arbeidsgiver, pensjonsutbetaler, bank, forsikringsselskap, boligselskap, barnehage, skolefritidsordning, fagforening, gaver til frivillige organisasjoner. Andre opplysninger som Skatteetaten selv sitter på, er for eksempel opplysninger om fast eiendom, aksjer og motorkjøretøy. Dersom disse opplysningene ikke er korrekte, må du korrigere dem i selvangivelsen. Sjekk lønnen Sjekk at all lønn og alle godtgjørelser er kommet med. De fleste forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er hentet fra årsoppgaver fra arbeidsgiver, banker, NAV, barnehage mv.. Stemmer beløpene i selvangivelsen med opplysninger i lønnsoppgaver og årsoppgaver? Finner du feil, kontakt den som har sendt inn opplysningene, og rett i selvangivelsen. Inntektssiden kan bli feil ved at arbeidsgiver har innrapportert beløp med feil kode og dermed kan eksempelvis diett ha blitt skattepliktig. Er det slike feil, eller innrapportert inntekter du er i tvil om skal beskattes, trekk ut beløpet og spesifiser årsakene på eget vedlegg. Hvis det ikke er en egen post i selvangivelsen å føre ikke-forhåndsutfylte beløp i, oppgir du nummeret på posten og beløpet i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». Det er en rekke opplysninger som hverken blir innberettet av andre eller som Skatteetaten selv sitter på, og som du derfor selv må føye til i selvangivelsen. Har du husket alle fradragspostene? Husk at Skatteetaten ikke mottar opplysninger om alle fradrag du kan ha krav på. Pass derfor på å føre opp fradrag som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Viktige fradrag kan være utelatt. For eksempel gjelder det: private lån eller fordringer skattepliktige utleieinntekter formue eller inntekt i utlandet endring av skatteklasse privat dagmamma sykdomsfradrag kjøp eller salg av bolig I tvil? Krev fradrag. Fradrag for renter på lån fra arbeidsgiver må også påføres. Har du byttet jobb, flyttet eller arbeidsgiver har byttet adresse, kan det eksempelvis være grunnlag for å se nærmere på reisekostnader og fradrag. Er du usikker på et fradrag, før det

9 SKATTEBETALEREN NR 2 / HODET I SANDEN: Selvangivelsen er ikke ferdig utfylt, selv om mange lever i den troen. opp, og gi en begrunnelse. Har du kjøpt eller solgt bolig/bil/aksjer osv., kan dette ha påvirket både formuesog gjeldssiden. Du må kanskje også gi opplysninger om gevinst eller tap. Har du solgt aksjer eller verdipapirer, er det viktig å sjekke at riktig inngangsverdi eller kjøpesum er benyttet. Samtidig må du sjekke at du har blitt lignet i riktig skatteklasse, noe som er spesielt viktig for enslige forsørgere. Arbeidet stopper ikke 30. april. Det er også viktig å sjekke skatteoppgjøret når dette kommer i juni, august, september eller oktober. Årlig er det nærmere som klager på skatten, mange på grunn av feil. Feilene skyldes ofte at manuelle korrigeringer i selvangivelsen ikke blir registrert eller hensyntatt fra skattekontorets side. Er du i tvil om et beløp er fradragsberettiget? Før det opp i selvangivelsen og forklar i i post 5.0 hvorfor du krever fradraget. Skattebetalerforeningens skattevettregler 1. Selvangivelsen er for mange bare delvis 5. Ikke sjekk alle tallene på en gang. Del dem utfylt. Du har en unik mulighet til å redusere skatten din ved å føye til fradrag, og du har et ansvar for å supplere den hvis inntekter mangler opp. Da er det større sjanse for at du oppdager eventuelle feil. 6. Finner du feil i forhåndsutfylte opplysninger, gjør to ting: 1. Rett i selvangivelsen, 2. Lever elektronisk Hvorfor: Alle endringer du gjør arkiveres, du får bekreftelse på at du har levert, det er mer sannsynlig at endringer registreres, du og forklar hvorfor og 2. Kontakt den som har sendt inn opplysningene, for eksempel arbeidsgiver, forsikringsselskap, bank, organisasjon. har et arkiv for senere år. 3. Ikke send inn kvitteringer 7. Finn frem kalenderen. Har det skjedd noe i løpet av fjoråret som kan påvirke skatten? Men ta vare på dem, og ha dem klar hvis skattekontoret spør. Og gi uttrykkelig beskjed hvis du har rotet dem bort. 4. Gi tilstrekkelige opplysninger. Bruk feltet for tilleggsopplysninger. Tilstrekkelige opplysninger er nødvendig for at skattekontoret skjønner hva som har skjedd. Mangelfulle og/eller uriktige 8. Hvis du har endret selvangivelsen følg opp med å sjekke skatteoppgjøret. Hvis endringen ikke er tatt med klag innen 6 uker. 9. Betal varslet tilleggsforskudd innen 31. mai hvis du ligger an til restskatt, da slipper du ekstra renter. 10. I tvil? Spør oss om hjelp! opplysninger kan gi tilleggsskatt og gir skattemyndighetene anledning til å endre inntil 10 år tilbake i tid.

10 10 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Skal lønnen føres opp i selvangivelsen? Skattefrie penger Tro det eller ei: Lønn kan i visse tilfeller utbetales skattefritt. Da trenger du ikke oppgi beløpene i selvangivelsen. Av JOACHIM K. JOHANNESSEN Selv om man kan få inntrykk av at skattemyndighetene alltid vil ha en del av kaka ved utbetaling av lønn, så finnes det faktisk muligheter for å unngå skatt. I utgangspunktet er all lønn skattepliktig, og den som utbetaler har arbeidsgiverplikter. For arbeidsgiver medfører dette plikt til å innberette lønnen, foreta forskuddstrekk av skatt samt betale arbeidsgiveravgift. Men som vanlig finnes det alltid unntak fra hovedregelen. En arbeidsgiver trenger ikke å innberette eller foreta forskuddstrekk (men han må betale arbeidsgiveravgift) hvis det dreier seg om «bagatellmessige beløp». Og den som får betalt for å utføre jobben trenger ikke å skatte av beløpet. Maksgrensen er satt til kroner fra en ordinær arbeidsgiver. Ved utbetaling av lønn fra skattefrie organisasjoner/foreninger og privatpersoner (for arbeid knyttet til egen bolig/hytte) er grensen på kroner. Private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger inntil kroner er fritatt for arbeidsgiveravgiftsplikt. Også for veldedige/allmennyttige organisasjoner er det gitt fritak, men da med egne beløpsgrenser og egne betingelser. Arbeid på egen hytte/bolig For at du som privatperson skal kunne utbetale kroner skattefritt så er det krav om at arbeidet knytter seg til egen bolig eller fritidsbolig. Slikt arbeid vil for eksempel kunne bestå i maling, snekring, vasking eller snømåking. Normalt vil arbeidet rent fysisk utføres i eller rundt huset, for eksempel reparere et gjerde eller tømme utedassen på hytta. Men det er ikke noe absolutt krav. I noen tilfeller er det naturlig at jobben gjøres et annet sted. For eksempel at man betaler noen i syklubben for å lage marsipankake til et 40-årslag. Mer tvilsomt er det når man har leid selskapslokale, og skal betale for et musikkinnslag eller servering. Da vil nok tilknytningen til eget hjem bli for svak. Fritakene gjelder bare for arbeid i tilknytning til eget hjem, det vil si der man bor, eller fritidsbolig man selv bruker. Hvis man får utført arbeid på for eksempel en utleieleilighet gjelder vanlige regler. Ett hus, ett fribeløp Beløpsgrensen på kroner gjelder altså for huset/husstanden, slik at et samboerpar eller ektepar har et felles fribeløp ved utbetaling til en og samme person. Maksimalbeløpet gjelder under ett for hjemmet og hytta har man hyret inn hjelp med rydding av buskas på hytta, og lar samme person male huset hjemme, er maksimalt beløp kroner i året. Men det er selvsagt ingenting i veien for at kona betaler naboen kroner for å vaske vinduer, mens mannen hennes betaler sønnen til en kollega kroner for å male garasjen. Beløpsgrensen gjelder per mottaker. Det er likevel ikke fritt frem å betale uten å bli regnet som arbeidsgiver. Fritaket for arbeidsgiveravgift, hvor grensen er kroner per år, gjelder for husstandens samlede utbetalinger. Beløpsgrensen gjelder per år. Ved å fordele arbeidet over to år, for eksempel i desember og januar, kan samlet betaling til en person for arbeidet bli opp til kroner. Borettslag og sameier Utbetalinger fra et sameie, anses å komme fra boligsameiet som sådant, og ikke fra den enkelte sameier. Dette gjelder uavhengig av antall sameiere/ boenheter. Har noen utført arbeid for et boligsameie, er altså grensen for innberetning (og skatteplikt) kroner og ikke kroner. I og med at utbetalingen kommer fra sameiet gjelder heller ikke fritaket for arbeidsgiveravgift. Men den enkelte sameier kan selvfølgelig få arbeid utført av privatpersoner i egen boenhet for inntil kroner.

11 Skattebetaleren nr 2 / Mulige feller Et viktig unntak som er verdt å merke seg er når den man betaler til er næringsdrivende og gjør arbeid han vanligvis utfører i næring. Hvis du for eksempel får en bekjent, som er selvstendig næringsdrivende snekker, til å montere kjøkkenskapene dine er betalingen vanlig næringsinntekt for ham. Ber du derimot din gamle lærer om hjelp, kan du betale inntil kroner. Men vær oppmerksom på at også denne læreren kan risikere å bli betraktet som næringsdrivende, hvis ryktet sprer seg og han tar på seg mange slike oppdrag. Hadde du en lønnsinntekt mellom og kroner (toppskatt lav sats) tilsvarer skattefrie kroner en lønnsinntekt på kroner. Grensen på henholdsvis og kroner gjelder per arbeidsgiver per år. Men pass på: Blir det for mange slike oppdrag kan det bli betraktet som en næring, og dermed medføre skatteplikt. Grense: Betaler du noen for arbeid på hytta eller huset ditt kan du som privat person betale inntil kroner uten å innberette beløpet.

12 12 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Hvordan behandle gaver i selvangivelsen Har du mottatt milde gaver i 2012? Du slipper å skatte av dem, men husk at du kanskje må gi opplysninger i selvangivelsen. Av GRY NILSEN Arv og gave er ikke skattepliktig. Det skal altså ikke betales inntektsskatt av arv og gave, og av den grunn skal det heller ikke oppgis i selvangivelsen. Derimot vil arv, og i mange tilfeller også gaver, være arveavgiftspliktige, slik at det skal betales arveavgift hvis beløpene som er mottatt overstiger fribeløpene. I to henseender må man likevel opplyse om arv og gave i selvangivelsen: For å forklare hva man har levet av, eventuelt hvorfor formuen er økt. Av den grunn må man svare på spørsmålet i selvangivelsens post Resultatet av å motta arv og gave er ofte at formuen øker, og formue er i utgangspunktet skattepliktig. Avhengig av hvor mye formuen øker på den ene side, og på den annen: hvor mye gjeld man har, vil det kunne føre til, eventuelt øke, formuesskatt. Det årlige fribeløpet for gaver Gaver til barn og barnebarn er i utgangspunktet arveavgiftspliktig, men det er et fribeløp. Fribeløpet er en halv G ved inngangen til året. I 2012 er det kroner. Det G-beløpet som ble fastsatt 1. mai 2012 gjelder ved inngangen til 2013, slik at en halv G i 2013 er kroner. Gaver opp til det årlige fribeløpet for gaver skal ikke oppgis i selvangivelsen, og det skal heller ikke sendes inn noen gavemelding. Men: Hvis du samlet sett har mottatt minst kroner i gave i løpet av året, må du oppgi i dette i selvangivelsen der det står «Opplysninger om personlige forhold mv.». Grunnen til at du må opplyse om dette er for å forklare hva du har levd av, eventuelt hvorfor formuen din har økt. Hvis man mottar en gave fra en og samme person som overstiger det årlige fribeløpet for gaver, kroner, skal dette meldes inn til arveavgiftsmyndighetene. Du må da laste ned gaveskjemaet, RF- 1616, og i tillegg et opplysningsskjema hvis det gjelder kontanter bruker du skjemaet RF Ettergitt gjeld eller renter Har foreldre/besteforeldre lånt bort penger til barn/barnebarn til f.eks boligkjøp bør det lages en ordinær låneavtale hvor det er bestemt rente, avdrag mv., og aller helst tinglyse sikkerhet (pantobligasjon). Foreldrene eller besteforeldre som har lånt barna eller barnebarna penger, må føre opp beløpet i selvangivelsen der det står «Poster som ikke er forhåndsutfylt». Oppgi barnet/barnebarnets navn og fødselsnummer (11 siffer). Lånebeløpet (fordringen) skal føres som formue. Er det betalt renter skal dette føres opp som inntekt. Det er viktig at dette gjøres hvert år. Barna/barnebarna må på sin side opplyse hvor mye de har lånt som gjeld, og hva de eventuelt har betalt i renter. Oppgi foreldrenes/ besteforeldrenes navn og fødselsnummer (11 siffer). Det er også mulig å gi lån med gunstig rente. En viktig rente å følge med på da er normrenten. Dette er laveste rente man kan avtale uten at det oppstår en avgiftspliktig gave. Fra mai 2012 er normrenten 2,25 prosent. Eksempel:Besteforeldrene gir Camilla et lån på kroner. Hvert år gir de ham fribeløpene, til sammen 1 G (ca kroner i 2012) fra begge besteforeldre, som Sindre bruker til å betale renter og avdrag. Lånet er nedbetalt i løpet av få år. Har foreldrene/besteforeldrene ettergitt en del av beløpet, må summene justeres tilsvarende.

13 SKATTEBETALEREN NR 2 / Hvilken skatte klasse? Skatteklasse fastsettes for alle personlige skattytere ved ligningen. Om du har fått riktig personfradrag avhenger av om du er blitt satt i riktig skatteklasse. Personfradraget er et skattefritt fribeløp ved beregning av skatt på alminnelig inntekt. Enslig person lignes i skatteklasse 1. Enslig forsørger med omsorg for barn under 18 år lignes i klasse 2. Klasse 2 gjelder også for enslig person ved tilnærmet full forsørgelse av barn som er 18 år eller eldre. Ektefeller lignes i klasse 2 når de liknes sammen for inntekt og formue. Ektefeller kan lignes særskilt for lønn, pensjon og kapitalinntekt i klasse 1, mens formuen liknes under ett i klasse 2. Fribeløpet ved beregningen av formuesskatt til kommunen forutsetter at skattyter har rett på personfradrag i klasse 1 eller 2. Personfradraget fremkommer ikke i selvangivelsen, men hensyntas i selve skatteberegningen. Fribeløpet Fribeløpet for gaver følger kalenderåret, og utgjør halvparten av folketrygdens grunnbeløp (G) ved inngangen til året. Det vil si grunnbeløpet per. 1. januar i gaveåret, for 2013 er beløpet kroner. Fribeløpet gjelder for hver giver. Hver av foreldrene kan derfor gi gaver inntil en halv G til hvert av sine barn eller barnebarn uten at det trekkes av det ordinære fribeløpet i arveavgiften eller at avgift påløper. Er gaven på mer enn kr , går det overskytende inn i fribeløpsgrensen på kroner. Gaven må da innrapporteres på eget gaveskjema til skattekontoret. FRA GAMMEL TIL UNG: Gaver til den yngre generasjonen er populært. Får skattepengene senere Leverer du selvangivelsen på papir kan du bare glemme å få skatteoppgjøret i juni. Skatteetaten vil ha flest mulig til å droppe papirversjonen av selvangivelsen, og som ett av grepene for å få dette til har man nå bestemt at dersom du leverer selvangivelsen på papir må du vente til tidligst 7. august før du får skatteoppgjøret. Dette fremkom på et seminar Skatteetaten arrangerte for presse og egne ansatte torsdag 28. februar. -Hvis den forhåndsutfylte selvangivelsen er riktig slipper du å levere den. Samtidig øker da sannsynligheten for Viktige datoer for selvangivelsen at du får skatteoppgjøret 26. juni. Men hvis du leverer selvangivelsen på papir vil du tidligst motta skatteoppgjøret 7. august, uttalte Unni Vikane i Skattedirektoratet på seminaret. De som velger å droppe papirversjonen av selvangivelsen ved å bli e- brukere kan derfor nyte godt av flere fordeler. For det første får de selvangivelsen før påske, to uker før alle andre, og i tillegg vil e-brukere få hurtigere svar fra Skatteetaten dersom du har spørsmål knyttet til ligningen din. 1. mars - frist for registrering for å bli e-bruker 19. mars - selvangivelsen tilgjengelig på Altinn for e-brukere 2. april - selvangivelsen er tilgjengelig for resten av befolkningen og utsendelsen på papir starter 30. april - frist for levering av selvangivelsen og frist for å søke om utsatt leveringsfrist 26. juni - skatteoppgjør for første pulje 7. august - tidligste oppgjør for de som har levert på papir 16. oktober - siste ordinære skatteoppgjør for lønnstakere/pensjonister og personlig næringsdrivende

14 14 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Sjekkliste for studenten Slik får studenter mer Studenters forhåndsutfylte selvangivelse er ofte kort og oversiktlig. Det betyr ikke at du bør la være å sjekke eller korrigere den. Av Gry NilseN OG stig FleslAND Studenter har ofte en veldig enkel økonomi som kanskje ikke gir grunn til å tro at det er så mye å hente. Men det kan det være. Og det kan også være fallgruver som er greie å unngå. Det første spørsmålet studentene må stille seg er: Er all lønn med? Mange studenter har hatt flere arbeidsgivere i løpet av året. Pass på at all lønn er kommet med i selvangivelsen. Er ikke alt kommet med risikerer du tilleggsskatt på 10 prosent. Feriepenger Feriepenger er skattepliktig som vanlig lønn. I motsetning til lønn er ikke feriepenger, utbetalt året etter, trekkpliktig. Arbeidsgiver kan altså utbetale disse feriepengene uten å holde noe tilbake til dekning av skatten. Forklaringen er at arbeidsgiver i stedet krever inn skatt av feriepengene i de månedlige lønnskjøringene. Jobbet du mye i fjor og lite i år, kan det gjøre at samlet skattetrekk har blitt for lite, slik at du ligger an til restskatt. Har du mottatt gaver? Se egen artikkel på side 12. Sjekk om du har vært pendler Å bo borte på grunn av studier, gir ikke rett til pendlerfradrag. Men er du student, kan du få fradrag for kost når du har sommerjobb på studiestedet som er et annet enn hjemstedet. Bruker du mesteparten av tiden på jobb i sommerferien, er du ordinær pendler i ferier. Pendlerfradrag er aldri forhåndsutfylt i selvangivelsen. Ved pendling er det alltid 2 spørsmål som dukker opp: For det første om man oppfyller betingelsene for å være pendler i skattemessig forstand, og for det andre hvilke utgifter man kan føre til fradrag. Her finner du Skatteetatens krav for å bli pendler: Har du en heltidsjobb i sommerferien, bor på studenthybelen som er mer enn 10 mil fra hjemstedet og reiser hjem til hjemstedet med jevnlige mellomrom, vil du sannsynligvis ha krav på pendlerfradrag. Med jevnlige mellomrom menes i denne sammenhengen at du reiser hjem minst hver 6.uke hvis du er 21 år eller yngre. Er du 22 år eller eldre er kravet minst hver 3. uke. Oppfyller du kravene kan du kreve følgende fradrag i selvangivelsen (post og 3.2.9): 1. Reise mellom hjemstedet og arbeidsstedet («besøksreiser») med kr 1,50 per km inntil km, deretter kr 0,70 per km. Det er et bunnfradrag (egenandel) på kr Merutgifter til kost for de dagene du er på arbeidsstedet. For deg som bor på hybel er satsen kr 190 per døgn i Den husleien du betaler for hybelen. (Imidlertid: Bor du gratis hjemme hos foreldrene dine, kan du ikke kreve fradrag for hybelleien). Fremførbart underskudd Et underskudd oppstår når summen av fradrag overstiger summen av inntekter (negativ inntekt). Dette er en situasjon som for eksempel kan oppstå for studenter som har investert i egen bolig. Disse vil kunne ha høyere fradrag, i form av renteutgifter og minstefradrag, enn inntekter. Ved en slik negativ inntekt i skatteoppgjøret for 2011, skal underskuddet være forhåndsutfylt i selvangivelsen for inntektsåret 2012, i post Men husk å sjekke at det er kommet med! Systemet er ikke vanntett. Blir skatten min 0? Nei, ikke hvis du har personinntekt. Tap og andre fradrag vil ikke påvirke hva du skal betale av bruttoskatter, altså trygdeavgift og eventuell toppskatt. Har du lønn, pensjon eller næringsinntekt vil altså ikke skatten komme i 0 selv om nettoinntekten gjør det. Eksempel: Du har en lønnsinntekt på kroner, et samlet fradrag, inklusive rentefradrag, på kroner. Din alminnelige inntekt (nettoinntekt) er 0, og du skal ikke betale 28 % skatt. Men du må betale bruttoskatt, trygdeavgift (7,8 % av ). Bor du i dine foreldres leilighet? Under studietiden vil du kunne bo skattefritt i leiligheten fordi dette kommer inn under løpende studiestøtte i arvereglene. Hvis du fortsetter å bo i leiligheten kan du fortsatt komme ganske bra ut av det. Hvis du betaler leie, blir den skattepliktig for foreldrene. Betaler du ikke noe eller mindre enn markedsleie, må du skatte av fordel fri bolig. Dette slipper du imidlertid dersom du dekker såkalte løpende utgifter.disse ut-

15 Skattebetaleren nr 2 / NæriNg s inntekt: Får du som student inntekter fra en virksomhet du driver ved siden av studiene må du normalt sett levere næringsoppgave. giftene er fellesutgifter, forsikring, etc. Rent praktisk må det opplyses om dette i dine foreldres selvangivelse. I selvangivelsen punkt 5.0 «Tilleggsopplysninger» opplyser dine foreldre at du har bodd i leiligheten deres, og at du har dekket løpende utgifter. Det er viktig å gjøre denne operasjonen, fordi alternativet er at du blir beskattet for verdien av fri bolig. La ligningsverdien (formuesverdien) stå i foreldrenes selvangivelse. Lånt penger Privat lån Skattemessig blir det helt likt om du låner penger i banken eller av private. Du skal føre betalte renter til fradrag i selvangivelsen, samt gjeld. Långiveren fører opp mottatte renter som inntekt, samt størrelsen på lånet ved årsskiftet som formue. Tatt opp lån med samboer Det enkleste er at din samboer stryker over det gjeldsbeløpet som står der, og fører opp halvparten av beløpet i stedet. Den andre halvparten fører du opp i din selvangivelse. Det samme gjør dere med rentene: Del på to, og før opp halvparten i din selvangivelse. Under feltet for «Tilleggsopplysninger» forklarer du hvorfor. Rentefradraget er «verdt» 28 %. Det vil si at hvis du har betalt kroner i rente, betyr det kroner i redusert skatt. Har du betalt kroner, betyr det kroner mindre i skatt. Driver du et firma ved siden av studiene? I mange studieløp er det glidende overgang fra studentlivet til næringslivet. Noen studenter har kanskje spillejobber, andre har inntekter fra blogger eller artikler, informatikkstudenter jobber kanskje som selvstendige konsulenter, mediastudenter tar oppdrag osv. Slike inntekter er normalt skattepliktig fra første krone. Derimot inntrer momsplikten først når omsetningen overstiger kroner. Den samme grensen gjelder for plikt til å levere skjemaene næringsoppgave og personinntektsskjemaet i tillegg til selvangivelsen. I noen tilfeller vil det være usikkert om en økonomisk aktivitet anses som skattepliktig virksomhet. Personer som ønsker å starte opp ny virksomhet, oppfyller ikke alltid disse vilkårene det første eller de første årene etter oppstart. Det er heller ikke uvanlig at personer som starter med en hobbyaktivitet, for eksempel en blogg, utvikler denne slik at den på et senere tidspunkt anses som skattepliktig virksomhet. For å holde orden og oversikt over bilagene, bør du for hvert år fylle ut et nytt skjema fra 2012, skjemaet RF «Oppstart av virksomhet Bilagsoversikt» fortløpende. Alle kostnads- og inntektsbilag som har reell tilknytning til den økonomiske aktiviteten, må nummereres og oppbevares ordnet. Hensikten med skjemaet er at skattekontoret skal få en oversikt over den aktiviteten som har vært drevet. Det vil gjøre det lettere for skattekontoret å vurdere om den aktiviteten skal anses som virksomhet i skattemessig forstand. Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. For enkelte aktiviteter hvor det kan ta spesielt lang tid før overskudd oppnås, kan også en etableringsfase på 5 år være for kort. I slike tilfeller kan godkjenning av flere oppstartsår vurderes, og det vil være mulig å få få endret ligningen for disse årene, og dermed få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.

16 16 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Sjekklister Av TROND OLSEN Sjekkliste for ektefeller Forsørger ektefelle: Hvis ektefellen din har lav eller ingen nettoinntekt, for eksempel fordi hun eller han studerer, vil han eller hun ikke få noe nytte av sitt personfradrag. Du kan da lignes i skatteklasse 2. Dette innebærer at du får et ekstra personfradrag (som din ektefelle ellers ville hatt), som i 2012 utgjør kroner. Det ekstra personfradraget reduserer dermed skatten med kroner (28 prosent av kroner). Hva som lønner seg i det enkelte tilfelle; felles ligning i skatteklasse 2 eller særskilt ligning i skatteklasse 1, beror på en konkret vurdering av ektefellenes inntekter og fradrag. Skattemyndighetene skal benytte den skatteklassen som er gunstigst for dere, men for sikkerhets skyld bør du likevel sjekke i selvangivelsen om du har fått riktig skatteklasse. Hvis skatteklassen er feil må du selv gi beskjed om dette i selvangivelsen, under post 5.0. Gift etter 31. oktober 2011: Har dere giftet dere i denne perioden anses dere ikke automatisk som ektefeller altså rent skattemessig. Det vil si at dere må sjekke hvilken skatteklasse som lønner seg. Hvis det lønner seg for dere å få skatteklasse 2, kan den ektefellen som har lavest netto inntekt kreve å bli lignet felles med sin ektefelle. Det er imidlertid et vilkår som må oppfylles, og det er at dere må ha flyttet sammen i felles hjem før utgangen av Spart skatt utgjør i så fall inntil kroner. Et eksempel på det du kan skrive under posten «Tilleggsopplysninger» (post 5.0) er: «Jeg giftet meg med Torbjørn Lien f.nr: den 15. desember Vi har bodd sammen i flere år og oppfyller derfor vilkåret om å ha stiftet felles hjem før utgangen av Jeg har ikke hatt noen inntekt i 2012, og krever derfor å bli lignet sammen med min ektefelle i skatteklasse 2 F.» Felles bedrift: Dersom en av dere er personlig næringsdrivende, og begge ektefellene jobber i denne virksomheten, kan dere fordele inntekten fra virksomheten etter arbeidsinnsats. Da reduserer dere personinntekten og grunnlaget for toppskatt. Eksempel: Eline driver en nettbutikk hjemmefra, og beregnet personinntekt fra virksomheten er kroner. Hennes mann Jesper jobber som saksbehandler, og tjener kroner. Han hjelper til med pakking av varer på kveldstid. Ut fra timelister blir de enige om at av inntekten skal tilordnes Jesper. Dermed reduseres Elines toppskatt med kroner. Fordeling av inntekter og kostnader: Ektefeller kan velge i hvilken selvangivelse de vil føre renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og andre kapitalinntekter. Det samme gjelder kapitalkostnader som for eksempel gjeldsrenter, tap ved salg av aksjer og eiendom, og særfradrag for store sykdomsutgifter. Normalt sett har ikke slike disposisjoner betydning for skatten, ettersom skattesatsen er 28 prosent på nettoinntekten uansett. Det finnes imidlertid ett tilfelle der det kan ha betydning å flytte på fradragene, og det er dersom en av ektefellene har så lav inntekt at en ikke får benyttet personfradraget fullt ut. Da lønner det seg å flytte fradragene over til den av dere som har høyest inntekt. I tillegg er det viktig at pensjonistektepar med renteinntekter eller -utgifter passer på å få utnyttet skattefradraget sitt når de fyller ut selvangivelsen (se også underpunktet pensjon, side 22). Ektefeller kan også fritt fordele formue og gjeld, men de blir alltid lignet felles for formue, slik at fordelingen ikke får noen betydning for formuesskatten. I skatteoppgjøret vil den samlede formuesskatten bli fordelt på ektefellene ut i fra fordeling av formue og gjeld i selvangivelsen. Vær oppmerksom på at ikke alt kan fordeles fritt. Lønnsinntekt, pensjon og trygdeytelser kan ikke fordeles. Disse skal føres i selvangivelsen til den av ektefellene som har utført arbeidet eller som har krav på pensjonen. Det samme gjelder kostnader som knytter seg til slike inntekter. Underskudd: Det er mulig å gå med underskudd i selvangivelsen. Det skjer når fradrage-

17 Skattebetaleren nr 2 / ne er høyere enn inntektene. Når dette skjer med ektefeller overføres automatisk underskuddet til den andre ektefellen. I dette tilfellet kan dere ikke velge å ikke overføre underskuddet, det skjer automatisk. Hvis underskuddet fortsatt ikke er fullt utnyttet hos ektefellen, vil det gjenstående kunne fremføres til fradrag neste år men dere må da huske å gjøre dette selv ettersom det ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. Fremførbart underskudd fremgår av skatteoppgjøret. Eksempel: Jan har en lønnsinntekt på kroner, minstefradrag på kroner og et aksjetap på kroner. Minstefradraget og av aksjetapet reduserer inntekten hans til 0. Den resterende delen av tapet overføres til kona Mette. Skilt eller separert: Hvis dere har flyttet fra hverandre (samlivsbrudd) ved utgangen av året vil dette, skattemessig, få effekt for hele året. I selvangivelsen vil dere derfor bli behandlet som enslige. Hvordan påvirker det så skatteoppgjøret? Hvis dere ikke har barn vil samlivsbruddet i liten grad påvirke skatten. Ektefellene vil i så fall bli lignet som to selvstendige skattytere. Begge tar med egen formue og inntekt, og får personfradrag fastsatt etter forholdene til hver enkelt. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom en av dere har forsørget den andre det meste av året, enten ved underhold før bruddet eller bidrag etter bruddet, kan kreve skatteklasse 2 og på den måten spare penger i skatt. Eksempel: Kåre og Samantha separeres i oktober De er barnløse. Samantha har vært hjemmeværende, uten inntekt. Kåre kan kreve å bli lignet i klasse 2. For ektefeller med barn blir den skattemessige effekten av et samlivsbrudd større. En eller begge av de tidligere ektefellene vil bli betegnet som «enslig forsørger». Som enslig forsørger får man eventuelt foreldrefradrag(fradrag for barnepass), og blir lignet i skatteklasse 2. Den av dere som har fått hovedansvaret for barnet (barna) vil bli betraktet som enslig forsørger. Det er mulig at begge kan få statusen, og fradraget, men det krever at dere har flere barn sammen og at dere har hovedansvaret for hvert deres barn. FORDELER FRITT: Ektefeller kan selv bestemme hvor de vil føre for eksempel renteinntekter og renteutgifter.

18 18 Skattebetaleren nr 2 / 2013 PASS PÅ: Samboere med felles barn bør passe på hvis foreldrefradraget fører til at en av partene får negativ alminnelig inntekt. Sjekkliste for samboere Samboere med særkullsbarn: Ofte har samboere barn fra tidligere forhold (særkullsbarn), noe som i 2012 gjør at de fortsetter å være enslige forsørgere, med rett til både skatteklasse 2 og fullt foreldrefradrag. Skattefordelen som enslig forsørger (klasse 2) forsvinner imidlertid den dagen samboere får felles barn eller gifter seg, selv om hverdagen for så vidt er den samme. Legg merke til at fra 2013 anses ikke samboere lenger som enslige forsørgere. Felles lån: Skal gjeld og gjeldsrentefradraget fordeles, må begge samboerne være forpliktet overfor banken eller andre kreditorer. Eventuelt at de har inngått en særskilt skriftlig avtale om fordeling av gjelden. Samboere kan få fradrag for gjeldsrenter de hefter for under forutsetning av at det er de selv som har betalt de aktuelle rentene. Dersom dere overfor banken hefter med 50 % hver, og også betaler i henhold til dette, har dere rett på fradrag med halvparten hver. Hvis samboeren din har fått ført opp hele lånet og rentene på sin selvangivelse, så stryker vedkommende da både gjeldsbeløpet og rentebeløpet i sin selvangivelse, og fører opp halve beløpet på streken til høyre. I feltet for tilleggsopplysninger forklarer hun at du hefter og betaler for halvparten, og derfor fører dette hos deg. Du skal i din selvangivelse føre halvparten av renteutgiftene i post og halve lånesaldoen i post (dersom du ikke har annen gjeld fører du dette i feltet «Beløp som ikke er forhåndsutfylt fører du her»). I feltet for tilleggsopplysninger forklarer du på samme måte at du hefter for og betaler halve lånet.

19 Skattebetaleren nr 2 / Salg av bolig etter samlivsbrudd: Hovedregelen ved salg av bolig er at en eventuell gevinst først blir skattefri dersom selger har vært eier i mer enn ett år, og bodd i boligen ett av de to siste årene før salget. I forbindelse med et samlivsbrudd er nok den vanligste situasjonen at én av partene raskt flytter ut. Imidlertid kan det ta litt tid å få solgt boligen, og etter hovedregelen vil da den utflyttede part måtte skatte av gevinsten. Denne urimeligheten er det heldigvis tatt høyde for når det gjelder ektefeller, slik at den av ektefellene som flytter, vil opparbeide seg botid på lik linje med den som blir boende. Denne regelen gjelder også for samboere som har eller har hatt felles barn. Andre samboere bør derimot passe på å selge innen ett år fra utflyttingen dersom det ligger an til gevinst ved salget. Gi opplysninger i selvangivelsen post 5.0 om skattefritt salg av tidligere felles bolig. Når dere har barn: Foreldrefradrag: Har du barn som er 11 år eller yngre (født 2001 eller senere) kan du kreve foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning, barnevakt o.l). Det samme gjelder hvis du har eldre hjemmeboende barn, forutsatt at barnet/barna har særlige behov for omsorg og pleie for eksempel på grunn av funksjonshemming. Fradraget gis for faktiske utgifter, begrenset oppad til kroner for ett barn, deretter for hvert barn. Hvis du har to barn, kan du føre opp maks kroner selv om kostnadene bare skriver seg fra det ene barnet. Merk at samboere som har hver sitt særkullsbarn kan føre opp kroner hver. Samboere med felles barn bør dessuten passe på hvis fradraget fører til at en av partene får negativ alminnelig inntekt. Den beste løsningen er å flytte det over på den av dere som har høyest inntekt i årets selvangivelse. Som hovedregel skal ektefeller som lever sammen ha et felles maksimumsbeløp som fradrag. Men det er unntak. For det året ekteskapet inngås aksepterer ligningsmyndighetene at ektefeller som ikke har felles barn kan kreve det fradraget de ville hatt krav på om de ikke var gift. Eksempel:Tor og Ida giftet seg 1. mars Tor har ett særkullsbarn, og Ida har to særkullsbarn. Tors utgifter til pass og stell av barn er kroner, mens Ida har utgifter for sine to barn på kroner. Tor kan kreve kroner i foreldrefradrag og Ida kroner i selvangivelsene sine for Etter hovedregelen ville de bare fått fradrag for til sammen kroner (maksimumsbeløpet for tre barn). Men for neste år er det hovedregelen om et felles maksimumsbeløp som gjelder. Fradragsmulighetene inkluderer også kjøring til barnehage, SFO, dagmamma osv. Dette gjelder imidlertid kun for bruk av bil, og satsen er 1,50 kroner per kilometer. Det er bare kostnadene til ekstra kjøring som kan tas med, noe som betyr at dersom barna leveres på vei til jobb, kan du ikke få fradrag for hele avstanden mellom hjem og jobb bare selve omveien du kjører for å komme deg til barnehagen. Eksempel:Ett barn, barnehageutgifter kroner pr. år. Daglig merdistanse for å kjøre barnet til barnehage er 5 kilometer. Fradraget for transport blir: 5 km x 230 dager x 1,50 kroner = kroner. Totalt fradrag kroner. Foreldrefradraget må kunne dokumenteres. Utgiftene til barnehage skal være forhåndsutfylt, uavhengig om det er privat eller offentlig. Det samme gjelder SFO. Sjekk likevel alltid om du har fått korrekt foreldrefradrag. Foreldrene kan fritt fordele fradraget slik de selv ønsker. Utgifter til dagmamma må du selv kreve fradrag for i selvangivelsen post Det samme gjelder eventuell bilkjøring til barnepass (innenfor beløpsgrensene). Gi i så fall nærmere opplysninger i post 5.0 Tilleggsopplysninger. Samboer gått bort: Hvis gjenlevende samboer overtar hele eller deler av avdød samboers eiendeler i uskifte skal gjenlevende samboer ha samme skattemessig behandling som om de var gift før dødsfallet. Det er bare samboere med felles barn, eller som har hatt eller venter barn sammen som kan sitte i uskifte.. For det året dødsfallet skjer, lignes gjenlevende samboer for sin og avdødes inntekt under ett i klasse 2 dersom fellesligning av inntektene gir lavere samlet skatt enn særskilt ligning. Gjenlevende vil da få dobbelt personfradrag. Hele formuen (gjenlevendes og avdødes formue) ved årets utgang lignes hos gjenlevende samboer, så fremt hele boet etter avdøde er overtatt i uskifte. For dødsfallsåret gis det dobbelt formuesfradrag, og det kan slå gunstig ut. For å vise dette med et eksempel: Gjenlevende samboer har formue, og betaler formuesskatt. Både han og den avdøde samboer eide hver sin halvpart av en belånt, felles bolig. Avdød samboer hadde ingen netto formue. Den gjenlevende samboeren, som sitter i uskifte, ber om å bli lignet under ett med avdøde. I stedet for ett fribeløp på kroner blir fribeløpet det doble: 1,5 millioner, og formuesskatten reduseres derfor med kroner. For årene etter dødsfallsåret lignes gjenlevende samboer for all inntekt og formue i uskifteboet som enslig skattyter.

20 20 Skattebetaleren nr 2 / 2013 Sjekkliste for enslig forsørger Omsorg for barn: Hovedregelen er at den som alene har omsorg for barn under 18 år anses som enslig forsørger. Å ha omsorgen betyr at barna bor hos vedkommende, det formelle foreldreansvaret har i denne sammenhengen ingen betydning. Dersom omsorgen er delt mellom foreldrene, vil den som har hatt den daglige omsorgen størstedelen av året, bli ansett som enslig forsørger. Hvert barn må vurderes for seg. Dette innebærer at begge foreldrene kan anses som enslige forsørgere hvis de har ett barn hver boende hos seg. Det er en forutsetning at forholdet er reelt, og at delingen av barneflokken er av varig karakter. Har foreldrene barna like mye, får de status som enslig forsørger annet hvert år. Er barnet 18 år eller eldre kreves det at man faktisk forsørger barnet for å bli betraktet som enslig forsørger. Hvis barnets inntekt er under/inntil halvparten av folketrygdens gjennomsnittlig grunnbeløp, legges det normalt til grunn at barnet er forsørget. Dette beløpet utgjorde for kroner. Barnets inntekt beregnes slik: Det tas utgangspunkt i barnets alminnelige inntekt fratrukket eventuelle særfradrag, det vil si beløpet i selvangivelsen post 3.6. Deretter gjøres tillegg for skattefrie barnebidrag. Minstefradrag og andre fradrag som vanligvis ikke innebærer reelle kostnader, legges til. Også fradrag for eventuell pensjonspremie og underskudd fra tidligere år legges til. Eksempel: Tina (19 år) har lønn kr Minstefradrag Alminnelig inntekt kr 0 Barnebidrag (ikke skattepliktig) Hennes inntekt blir da: Alminnelig inntekt 0 kroner + minstefradrag kroner + barnebidrag kroner = kroner. Her vil du bli regnet som enslig forsørger, og få skatteklasse 2. Det gis ikke automatisk, kun etter krav fra forsørgeren med begrunnelse i selvangivelsen post 5.0. Barn som størstedelen av inntektsåret har avtjent førstegangstjeneste, eller som uten behovsprøving mot foreldreinntekt har mottatt studielån fra Lånekassen, kan normalt ikke anses som forsørget. Ny samboer: Hvis du som enslig forsørger har fått samboer i løpet av året, påvirker dette i utgangspunktet ikke statusen som enslig forsørger. Dersom du derimot får barn med den nye samboeren, vil du ikke lenger anses som enslig forsørger. Ved nytt giftermål vil også statusen som enslig forsørger opphøre, uavhengig av om dere har felles barn eller ikke. Effekt av status som enslig forsørger: Det gis dobbelt personfradrag i klasse 2, noe som reduserer skatten med kroner for Den av de tidligere ektefellene som anses som enslig forsørger, får foreldrefradraget. For ett barn med fullt fradrag gir dette kroner mindre i skatt, og med to barn gir det kroner mindre i skatt. I mange tilfeller er klasse 2 forhåndsutfylt i selvangivelsen. Hvis ikke må du selv huske på å kreve det i selvangivelsens post 5.0 eller eget vedlegg og gi en begrunnelse for hvorfor du krever endringen. Sjekkliste for barn og ungdom Er du 16 år eller yngre: Da lignes du under ett med foreldrene dine for: all formue all inntekt av formue barnets egen arbeidsinntekt når barnet fyller 12 år i inntektsåret eller er yngre eventuelle pensjonsinntekter Bor foreldre sammen, skal barnets formue og inntekt som hovedregel føres med en halvpart på hver av foreldrene. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene er gift eller samboende. Vær oppmerksom på at det kan kreves en annen fordeling! Er foreldrene samboere, må det overveies nøye hvem av foreldrene barnets inntekt og formue plasseres hos. Her kan det være penger å spare! Barn mellom 13 og 16 år som har egen arbeidsinntekt, må selv levere egen selvangivelse for denne inntekten, selv om inntekten er innenfor frikortet. Dette gjelder også inntekt fra foreldrenes bedrift. Annen inntekt og formue føres fortsatt hos foreldrene. Er du 17 år eller eldre: Fra og med det året du fyller 17 år lignes du selvstendig for all formue og inntekt. Dette gjelder også barnepensjon. Selvstendig ligning innebærer at både bruttoinntekter og fradrag føres på deg, og ikke foreldrene. Hvis fradragene er større enn bruttoinntektene, er det ikke anledning til å overføre det overskytende til foreldrene.

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget

Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Side 1 av 5 Retur: Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira Vår dato 09.01.2017 012345 Per Persen Soap Pers vei 11 Leilighet 2 5547 Utsira Bostøtte for desember 2016 søknaden din er innvilget Husbanken har

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 0301 Fødselsnummer Skatteklasse 1 27 07 96 328 51 Foyn Cecilie Christensen Hellerudveien 48 D 0672 Oslo Forklaringer

Detaljer

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA

ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA PENGEDOKTOREN AS ARV OG GAVE DU BESTEMMER HVEM SOM FÅR HVA agnes.bergo@pengedoktoren.no 09.05.2012 P 1 www.pengedoktoren.no Uavhengig rådgivning Selger ingen produkter Mottar ingen provisjoner Rådgivningsområder

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt.

Hvor vanlig er eiendomsskatt i Norge? Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)viser at av 355 av 428 kommuner i Norge har innført eiendomsskatt. Spørsmål og svar eiendomsskatt Fra og med 2016 innføres eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom som ubebygde tomter, fritidsboliger mv. Eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo kommune

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 1102 Al-Saleh Vedad Ali Ahmed Bolignr H0302 Oalsgata 12 C 4319 Sandnes Fødselsnummer Skatteklasse 1 Forklaringer

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Er du flyktning og søker bostøtte?

Er du flyktning og søker bostøtte? Er du flyktning og søker bostøtte? Bostøtte er en statlig støtte til husstander som har høye boutgifter og lave inntekter. Du kan søke bostøtte når du har fått et personnummer. Du kan søke elektronisk

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030

Skattemelding for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv skattemelding levert med endring RF-1030 Postboks 4305, 8608 Mo i Rana skattemelding levert med endring Skattemelding 0400 for formues- og inntektsskatt - for lønnstakere og pensjonister mv. 2016 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Fødselsnummer

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2014 for lønnstakere og pensjonister mv 0105 Fødselsnummer Skatteklasse 1 07 02 73 199 84 Tahiri Fahri Akselsen Bolignr H0101 Jernbanegata 12 1706

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo Voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt

Skattebetalerdagene 2015. Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerdagene 2015 Tips til selvangivelsen Arv og gave hva må du passe på? Planlegg alderdommen med fremtidsfullmakt Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen Foreldrebetaling Endringer i ny forskrift fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier med lav inntekt 1 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2015 for lønnstakere og pensjonister mv. 1721 Ingebrigtsen Hanna B Gamle Kongeveg 98 7650 Verdal Fødselsnummer Skatteklasse 1 05 12 87 464 73 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til?

Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert. Skatt og arbeidsliv. Hvordan ble Skatt og arbeidsliv til? Skatt og arbeidsliv Velferdsstaten er skattefinansiert Skatt og arbeidsliv Oslo kemnerkontor har i samarbeid med Oslo voksenopplæring servicesenter og Vox utarbeidet et undervisningsopplegg til bruk både

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet 2018 Statsbudsjettet 2018 Morgenseminar 13. oktober 2017 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2018 - formue Forslag undret fribeløp og sats: Enslige: 1,48 millioner kroner Ektepar:

Detaljer

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk 6 Analysenytt 01I2016 Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk Den årlige likningsbehandlingen av personlige skattytere er Skatteetatens største produksjonsoppgave, og en svært viktig del av samfunnsoppdraget.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Til /77051 Finansdepartementet

Til /77051 Finansdepartementet Skattedirektoratet notat Dato Referanse Til 09.02.2015 2015/77051 Finansdepartementet Fra Rettsavdelingen, Personskatt v/ingrid Sørum Kopi Høringssvar - forslag om endringer i forskrift om foreldrebetaling

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet

Husk å slette eiendomsposter fra regnskapssystemet Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 3 april 2017 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer