ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene."

Transkript

1 ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining Skipingsm0tet vrt hlde i skulehuset p Skeide, 23 mrs 882, 62 menn skreiv seg inn og foreining omftt Ulfstens sokn Nmnet p foreining hr skift, Ulsteins Yngingeforening, Ulstein U ngdomsforening og i dg Ulstein kr Ungdomslg, men foreining hr gjennom ile r, og Srerleg dei f0rste femti r 0Vd sterkt pverknd p kujturlivet i TJlstein dg hr ungdomslget c 400 medlemr i ile ldersgrupper, fordelt p 3 undervdelingr og rbeidslg i tillegg til hovudforeinig lnnnfor lget blir det kvrt r vvikl over 800 hundre smlingr det tilsvrr over 20 smlingr i vek, eller 3 smlingr pr dg i gjennomsnitt i den tid v ret d foreiningne er i ktivitet F 0regngsmenn i Ulstein vr tidleg ute med t opp dei nye impulsne D Ulfstens Ynglingeforening vrt skip vr foreining mellom dei 9 f0rste i lndet Ynglingeforeningne vr f0rst og fremst eit byfenomen og foreining i Ulstein vr ein v dei ller f0rste p lndsbygd Her p Sunnm0re vr det til d skip ynglingeforeining berre i Alesund F0rst fern, seks r seinre kom det frt i rbeidet p bygdene, d vr det vnleg t foreiningne som vrt skip vr ungdomsforeiningr, og dermed pne for jentene fr strten Sleis vrt det skip ungdomsforeiningr p Hreid i 886, p Vrtdl i 889 L oss pmve skissere den historiske bkgrunnen med nokre enkle strek Ein kn seie t histori til foreining fell ito hovedperiodr, dei f0rste f0rti, femti r, hd de ein eit uhyre vidt og kulturope progrm, tyngd v ktiviteten i hovudforeinig og her melde ile gutr seg inn etter konfirmsjonen, seinre i 895 vrt foreining omskip til ungdomsforeining og pn for jentene og her vr oppslutnden like stor Omskifte kom grdvs 20- og 30-r Dei kulturopne grundtviginrne vrt skuv til sides og eit roseninsk kristendomssyn fekk st0rre rom i foreining Progrmmet vrt snevrre, det vrt etter kvrt slutt p t ile konfirmntne melde seg inn tillegg hr hovudtyngd nr det gjeld ktivitet og medlemstl dei siste femti, seksti r forflytt seg fr hovudforeining og til stendig fleire undervdelingr Hovudforeining er i dg berre ei st0tteforeining v vksne medlemr og ein pr ply over heile rbeidet Brnerbeidet og speidrrbeidet kjem til i byrjing v den siste perioden og dette rbeidet hr vore dreve serleg ktivt Kursen for foreining er stk opp i prgrfen i dei f0rste lovene Her heiter det t «foreningens formal er Guds ord og den lutherske kirkes bekjennelsesgrunn t fremme sunn kristeleg og folkelig opplysning og smt kmertskb blnt foreningens medlemen> Dette vii ein oppn ved «foredrg, opplresning og smtle om kristelige og llmennyttige gjenstnde, smt oppbyggelse f Guds ord», og ved bygge opp eit bibliotek v b0ker og tidsskrifter til bruk for foreiningsmedlemne Dei f0rste b0kene til biblioteket vrt innkj0pt i 883, og ved rhundreskiftet hdde ein over fire hundre bnd U ngdomsm0tet vr s og seie einerdnde m0teform dei f0rste ti r, heile det kulturopne progrmmet i dette omgrepet, ein tok opp eit vidt spekter v emne, det vrt hlde foredrg om kunst og kultur, historie og nreringsliv Kjende personr som Ludvig Holberg, Hns Nilsen Huge og Mrtin Luther vrt portretterte, ein diskuterte etiske sp0rsma og ein lng rekkje ndre llmene og kristelege emne, i tillegg hdde ein ofte song og musikkinnslg p m0t Dette breie engsjementet f0rde med seg ein rekkje knoppskytingr, srerleg nr det gldt sng og musikkliv 885 vrt det skip mnnssngforeining (i dg Ulstein Mnnskor), i 893 musikkforeining (i dg M usikklget ULF) og i 922 fekk foreining eige slon- Frmh/d side 3

2 2 ULSTEN KR UNGDOMSAG <<EG VET OM GJERNNGANE DNE>> 'jubileumsvis (Johs opb 2,-7) Utgjeven!lV: Ulstein kr: Ungdomslg Sts og trykk: Y_ikebldet A S, Ulsteinvik Redksjon/lyout: Kristen Ulstein Htlebrekke D postelen Pulus fekk det store synet pii Ptmos, som om Jesus seier ogs til oss: «J, eg veit om ile fll hn som ded ned p mrk Gud synte hn leynd- gjerningne dykkd> omr om endetid Men f0rst fekk hn eit nn opp- 00-rs jubilnten i Efesos fekk klr tle fr Jesus: drg: Kyrkjelydne i Vesle-Asi skulle f Jesu eigen End eg veit om lle desse gjerningne dine, s hr eg nlyse v deir situsjon Ein v desse sju kyrkjelydne imot det fordi «du hr gjeve opp dinferste kjcerleik, heldt til i Efesos Og det vr nok bortimot eit 00-rsju- Vend om og gjer p nytt dei ferste gjerningne dine bileum kyrkjelyden i Efesos vr komne til d postelen Elles kjem eg over deg og tek ljosestken din bort!» fr diktert kv hn skl skrive til denne blomstrnde kristenflokken: S b0yer vi oss under Jes~ rnsknde nlyse ved «D u hr rbeidt Du hr hlde ut Du kn ikkje tle vrt 00-rs jubile~m Og Vl sp0r: Jesus, kv ~r v~ dei vonde Du hr vshm l~_rr ou hr tlt mykje f0rste kjrerleik?- Men vi veit eigentleg svret: KJ:!rlezDu hr ikkje gtt tn'lytt Du hr ht nikolittne som ken til Jesus! Og berre s len&e ungdom~l~et hr dette hevdr t dei kn eve eit lussloppe liv og likevel bevre klrt for ug i lt sitt rbetd og ll sm mnsts, kn nd si rein for Gud Dei htr eg og» lysestken bli stnde mellom oss D kn «Guds herlegdom i J esu Kristi syn lyse frm fr OSS)) - gjer:nom lt - Kn Ulstein kr U ngdomslg innkssere ein slik vrt rbeid, inn i nye 00 r Det vr det Jesus Vlle ~ed glimrnde ttest for sine 00 r? Neppe End sog til nlysere oss - ut fr sitt eige Ord - ved pen Heilge lget kn syne frm ei rd med rike personlegdomr og And e Og vi kjenner hns hovudopp~ve pjord: (J?hs periodisk sterk pverknd v bygdelivet - med Fred- 6,4) «Hn skl herleggjere meg» Dtfor er det Vktlg t heim som utgngspunkt Gjerningne hr vore mnge, eg og du blir fylt v Guds Ande Kjrtn Grimstd grtisinnstsen omfttnde, fellesinnstsen stor- Deter Ulstein kr Ungdoms/~ er 00 dr Det er dijor nturle_g 4_ SJO jrmover, men ogsd sjd tilbke og tkke l0pet v 00 ~r hr mnge hundre htt verv ~g lei~ropp gver innn Ungdomslgct Dcsse hr of~ fntd s p t ndre skulle f vere med i eit kristem rbed og h0yre Guds ord Dessutn er utllige dugndstimr brukte til hlde Fredheim i stnd Leirne hrvore fored0me for dei unge, og sleis vist dei den rette vegen Vi som er i U ngdomslget i dg er tkksme for det grunnlget dei hr skpt for oss kkje berre ndeleg- dei hrog overlete oss eit hus driverbeidet i Ulstein kr Ungdomslg hr i dg cin nnn struktur enn i strten tredver tok lget til bli meir oppstykk i sj~lv stend ige einingr Aktiviteten vrt meir spreidt og fleire ldersgrupper kom med i rbeidet Frm til vr tid hr tilbod til born og unge uk omfng og breidde Dette hr skpt ein konkurrnsesitusjon som stiller store krv til oss, og som legg eit s:rleg press p leirne Ulstein kr Ungdomslg driv eit ktivt og mngfldig ungdomsrbeid Skl dette rbeidet h livsrett, rn det drivst godt Vi vonr t det ogs i frmtid er leirr som vil ofre v fritid si for det kristene brne- og ungdomsrbeder KFUK og KFUM i Ulsteinvik Nr ktiviteten innn Ungdornslget hr vkse og utvtkl seg, skuldst ikkje det berre stor innsts fni lei~ne Ulstein kr Ungdomslg hr vore- og er- svrert vhengg v 0konomiske midlr til den dglige drift v lget og F redhem Vi tkkr Ulstein kommune for ll ~konomisk st0tte som vi hr filtt fr dei Vi seier ogs hjrteleg tkk for ile frivillige gver, freinskildperso nr, som lget hr fttgjen~oj_00 ~! Under 00 rs jubileet skl lle f h0vc til gi el gve til Ulstein kr Ungdomslg Du kn gi ei gve ved nytte den vedlgde postgiroblnketten, eller du kn gje kollekt p ei v smlingne vre Eg vii p f0rehnd tkke Ue som gr et gve tl Ungdo mslget under jubileet Ei tkk ogs til ll~ nnons~rne i jubileumsvis vr Det t rengst store 0konomiske ressursr for drive rbeidet vidre frmover! Mnge er og dei trufste kristne som tek Ulstein kr Ungdomslg med i si forb0n Dette rbeidet kn ikkje lget klre seg utn Forb0n for lget, leirne og lgsmedlemne er grunnlget fo t vi flir vere med og drive ungdomsrbeid Ei yrm tld<: til deg som bed for Ulstein kr ~,Ungdo~mslg' 00-rs jubileet sk:l vi ogs nytte til sj frrrlover Ungdomsforbundet br lltid vore rdiklt nr det gjeld rbeidsformer Dettevil vi fortsette med i frmt id Vi vilrbeide for finne rbeidsforrner som er tenlege, slik t vi kn n enger ut mellom dei unge - og vere kyrkj si forleng hnd inn i ungdomsverd Men frmfor lt ynskjer vi smle oss om det sentrle m ottoet v rt: Asbjem Gjengedl - nytilsett generlsekretrer i Ungdomsforbundet: «- Vi er ein jestleg og numgfoldigfloklo> - Forst Gjenged/, kn du medf ord krkterisere Norges kri~telige Ungdomsforhund? - Ungdomsforbundet er ein festleg og mngfldig flokk som smlst under moltoet Nor~ ungdom for Krist us Det\{!g Set: mest pris p er- t det er -noko frisk og nturleg over det Dette hr nok igjen smnheng med trekntprogrmmet- vi kjenner nsvr for heile mennesket Vi hr gripe tk i den nytilsette generlen i ei puse under Vintertreff -82 i Vold Smtlen gr f0re seg i ein krok p drettsbygget Det er oppmontert nokre krftige h0yllrr like ved og ut gjennom dei dundrr rockemusikken fr ein kssettspelr p miksebordet Vi rn rctt nok rope til kvrndre, men elles er rmme for intervjuet nturleg nok: midt i mn~ fldet under eit pulsernde ungdomstreff Asbj0rn Gjengedl er42llr og for tid sokneprest i Gloppen i Nordfjord Det vr ogs der hn i si tid tr0dde brndomsskorne sine Hn vr ferdigprest i 967, gjorde s feltprestteneste i Trms i to r og vrt utnemnd til reskp i Gloppen i s0kte hn og fekk sokneprestembetet sme std ;z;;;;~~q~;; Ein presentsjon smbnd med eit 00-rs jubileum er det nturleg sj tilbke J, meir enn det: Det er l:rerikt og nudsynleg sj seg til bke for i kunne stke ut kursen i!ln i frmtid: K v k~ vi ikkie lrere v ndre sine r0ynsler - V som str mdt oppe rbeidet i dg! Nr vi ikcvel ikkje hr gitt det historiske stoffet s bre plss i denne JUBLEUMSA VSA, hr det smnheng med t vi medvite hr ynskt presenteredet rbei~et som_fktisk er i gng i Ulstcin Kr Ungdomslg 982 De neste sdene s~ulle vise t 00-ringen frmleis er sprelllevnde Rett nok slit em del v einingne innn lget med leirproblem, og drleg ~konomi kn vel til tider vere ei bremse, men ingen kn vere i tvil om t Ulstein kr Ungdomslg hr frmtid for seg Tilbodstr der Det opne KFUK- og KFUM-pr?grmmet skulle kunne gi plss for lle Du er velkomen mn Ogs oppgver er et nok v og det trengs folk med ulike interesser og visjonr Det vr berre det vi ville h sgt F0rste tillitsverv i ungdomsforbundet _ REDAKT0R ~ 0 betlnde medlemr Hovudforeining Formnn: Lidbj0rn Vtt0y Styret i jubileumsret: ngrid Ellingse~ (~est formnn), Arne Wlderhug (sekr), SigbJ0rn Hlle, Jostein Kipperberg, Solgunn Moldskred, Tove Sreter og vrrepresentntne lnge Hkonsholm, Ruth-ngrid Ulstein og Ole Osnes Styret i hovudforeining ~r hovudnsvr _for lt rbeid i get og for forsmhnp;shuset Fredhetm Metektivitet: Torsdgsm0te s seie kvr veke tillegg desse fste rrngement: Opnmgsfest, forbundsvek, julefest og konfirmntfest generelt Eg trur det er viktig t vi ikkje berre under held dei unge - dei rn ogs f oppgver dei ' kn klre vekse p og f kjenne gled ved yte noko Vi hr ogs eit oppdrg som rbeidslg i kyrkj Behovet for leirr er st0rre enn nokon gong P sme tid hr folk flest meir fritid enn f0r Her rn vi kome inn og molivere til nsvrleg bruk v fritid og f fleire frivillige med i rbeidet Det er ein frleg tendens til profesj onlisering ogs i kristent rbeid Det er mnge negtive trekk i smfunnsutvikling Eg tenkjer ikkje minst p normoppl0ysp0rsma om kv vi hr gjort for sing Vi kristne sit inne med ndre og ikkje om vi hr klrt l0ysing p dette probl~met utnytte den kristne fridomen om vi berre mktr i tilpsse mksimlt, s hn mellom nn forkynning til dgcns situsjon, hevdr Gjengedl Det hr vore sgt t generlsekret<erjobben er f0rste tillitsvervet hn hr i Ungdomsforbund-smnheng Hn bekreftr det, men vedgr ikevel t hn ikkje er heilt blnk F0rst og fremst hr hn htt eit godt smrbeid-med NKUF gjennom klubbrbeid, ungdomslg og konfirmntrbeid i kyrkjelyden sin Elles hr hn vore med i ei tenkegruppe i Nordfjord krins sm frm eit nott om Ungdomsforbundet sin ideologi og profil p lndsm0tet i fj or Gjengedl hr ogs r0ynsle fr ndre orgnissjonr: Hn hr mellom nn vore formnn i krinsstyret for Misjonsselskpet - Dufrmhevr det store mngf/det i Ungdomsforhundet Finst det grenserfor mngfldet? - Heilt klrt Vi hr forplikt oss p vedkjenning Den grens str fst Vi kn nok kome i situsjonr der det kn bli nudsynleg mrkere t det finst grenser - Kv rolle skt Ungdomsforbundet spele i kyrkjelivet frmover? - Eg trur det er viktig t vi plsserr oss meir medvite i kyr'kj elivet Vi rn rekne oss som ein dei v kyrk;j - og kyrkj rna r~kne med o~s ~ekmnnsr0rs! g)orde det tl et slgord t em skulle rbeide i kyrkj, men ikkje under kyrkj Eg kn ikkje sj t kyrkj er s skrremnde som mnge vii h det til Pden ndre sid gjer vi kyrkj den beste tenest ved vere orgnistol'isk sj0lvstendige Den fridomen vi! vi ikkjc ofrc Vi kn ikkje gl0yme t vi ogs er ein del v ein verdsorgnissjon Ungdomsforbundet ynskjer f0re dei unge inn i kyrkj, legg gjengedl til Nr ein f0rst ertenringgrdetikkjemngerf0r ein er vksen Vi veit t leirr til det fste -trdisjonelle kyrkjejydsrbeidet i stor grd blir rekrutterte fr vre milj~, og det ynskjer vi skl hlde frm Rett og viktig hlde kristne smn Asbj0rn Gjengedl hr nettopp hlde bibeltime for dei 500 treffdeltkrne over mottoet «Lever vi, s lever vi for Herrem> Hn meinte kunne finne tt eit m0nster fr kyrkjelyden i Rom ogs i dg Kyrkjelyden vr delt i to grupper: Dei sterke - P bkgrunn v bibeltimen- er du diplomt? - Det hr i s fll ikkje berre med perso nleg legning gjere Eg ser det som eit rett og viktig kristent nliggnde hlde dei kristnesmn Vi mgreie vise smhldet Press hr ein tendens til blse opp kontrovers Dersom du derimot med diplomt meiner ein som uttlr scg rundt og uklrt, k:jenner eg meg ikkje tt Tvert i mot meinr eg deter nudsynt t vi klrr opp i mistydingr og feiloppftningr ulike grupper hr om kvrndre- bde innnfor Ungdomsforbundet og i tilh0vet il ndre kristrie orgnissionr - Ungdomsfordningne hr ein funksjon som st0ttegrupper Deter behov fo r vksne til h omsorg for brne- og ungdomsrbeidet Smstundes er det lettre der ein hr ungdomsforeining skpe medvit om t dei ulike einingne h0yrer til i ein og sme orgnissjon, og t vi st r i ein KFUK- og KFU M-smnheng - Du lulr ft vore ein tur i Oslo og du hr ogsd f dtt prejve generlsekretrerstolen Kor lcnge blir du sitjnde? Hjrtesker - Hr du nokre hjrtesker? - Det er ei v dei gmle ungdomsforeiningne som jubilerer lir ungdomsforeiningne noko frmtid e//er vii ile einingne etterk vrt bli lgde direkte under kyrkjelyden? - Eg vii vere fors iktig med komemed progrmerklreringr, smiler Gjengedl til det veit eg ltfor lite om situsjonen rundt om Det m~ i s fll bli svrert -Det er svrert vnskeleg vite - nlinst 5 r smiler Asbj0rn Gjengedl, som flyttr til Oslo fori t over nsvret i ugust KrUls Grtulerer med 00 drs-jubileet GARSHOLS MATHUS ~ - som t kj~t, og dei veike som ikkje gjorde det Dei sterke vrt freist til fts j ned p dei veike Dei veikede~mdedei sterke Hn presiserte den kristne fridomcn i sp0rsmt om lkoholbruk og dns: lngenting er ureint i seg sj0lv Men, s Gjengedl, nr fridomen er sikr, rn vi vite t vi ikkjc lever for oss sj0lve, men for Herren P~ dommedg blir det Ulsteinvik Telefon

3 JUBJLEUMSAVS gorkester (i dg Ulstein og Hreid Fellesorkester) Fr midten v 90-r ser vi t dei mest rdikle i foreining fr noko st0rre spelerom, og ein tek opp ein rekkje «frilynde» sker Slik blir Ulstein Mllg skip, etter eit inititiv i u ngdomsforeining i 898, men det f0rste mlforedrget vrt hlde i foreining llereie i 882, smeleis steller foreining seg no i brodden for 7 mi feiring Rett nok fekk Hnsteen til eit kompromi, slik t ein i spissen for toget br eit «unionsmerket flgg p h0gre, og eit reint flgg p venstre side», men det vr slett ikkje ile som vr like gld for t venstresker og nsjonle ider fekk for stort innpss i foreining Det rn ogs riemnst t losje Tru vrt skip etter press fr ungdomsforeining Etter t ungdomsloklet Fredheim vrt vigsl i 909, dreiv ein ogs eit ktivt idrettsrbeid her ein tid, srerleg turn, s KFUM-idrettslget i Ulsteinvik, skip i 970, hr ein lng trdisjon knyte seg til her Sett p bkgrunn v det omfttnde song og musikkrbeidet i foreining, er heller ikkje Ten Sing noko vgjernde nytt Alt i 892 hr ein i ungdomsforeining smtlt om skeivheitene «skjevhederne hos de vgte», men konflikten mellom indremisjonen og ungdomsforeining blei 3 tydelegre ved rhundreskiftet d det frilynde ungdomslget «Klmil» gjekk inn i ungdomsforeining D UF vrt skip etter vekkjingne i byrjing v 30-r, slo konflikten ut for fullt, og f0rde til kl0yving i ungdomsflokken, og motsetndstilh0ve vr noks sterkt ei tid Krv om det skl vere ndkt p ile m0te er nedfellt i lovene, men dei f0rste femti r sto det ofte strid om kor stor plss det ndelege skulle h i progrmmet Smeleis vrt det ofte diskutert om folk som ikkje rekn seg som personleg kristne kunne h leirnsvr i foreining:striden kuliminerte d «Herem's» testmente vrt vedteke i byrjing v 20-r Det innebr t berre personlege kristne kunne veljst inn i styret, og fr no v er det ein klr tendens t breidd i emnevl blir mindre og ein blir meir opptekne v «det eine nudsynlege» Formenn gjennom 00 r Nils Christin Anker Crsten Blthzr Hns teen J0rgen Sven0e Olus Alme Peter Htl0 Olus Alme Edvrd Stndl Severin Hop John Hoem Olus Alme Edvrd Stndl Osvld Ulstein Edvrd Stndl Otto Holms Hns Skeide J ohn Seter Oddmund Ulstein Georg Sundgot A nfinn Sundnes Ommund Eikill Georg Sundgot Ole-Lrs Ulstein John 0 Ulstein Oskr V Sundgot John 0 Ulstein Leif H nsen Oddlug Ulstein Arild Myklebust Hjlmr Holte Kjrtn Grimstd Svein R0dset Lidbj0rn Vtt0y Ein gjer merksm p t dette er dei formennene som hr vore vlde einskilde h0ve hr ndre fungert som formenn i delr v perioden Desse er ikkje medtekne p list ovnfor NOKREAV DESOM GJEKK FORE Vi hr tke portrettet v nokre v dei som gjekk f0re ned fr veggen Aile fern vr sentrle personr i lget og fekk mykie seie for den retning rbeidet tok dei f0rste r Rerleggerforretning 6065 Ulsteinvik Grtulerer med 00-rs jubileet! Bvn Grill GATEKJ0KKEN Johnnes P Skeide ( ) Mrtinus Bj0rndl (843-96) Nils Christin Anker (848-?) Crsten Blthzr Hnsteen (856 -?) Hn vr en frmt0k mnn All i 853 hdde hn skff seg og fmilien btplss til Amerik, men mtte gjere V'endereis Hn kom ttende til Ulstein, kj0pte tilbke grden p Vollne og dreiv hn frm til eit m0nsterbruk J P Skeide kom med i ei huginsk vekkjing i ung lder og vrt etterkvrt!itt v ein lekmnnshovding Hn vr f0rste lekmnnen som vrt formnn i Ulstein Missionsforening ( 873) og serleg etter vekjing i smlst det ein fst flokk v <<Vgte» rundt J P Skeide - i Vollegrden og p:i bedehuset Hn vrt sleis stnde sentrit d Ynglingeforeining og ndremisjonsforeining ( 883) vrt sk ip og st i begge styr fn strten til hn d0ydde Johnnes vr ein typisk huginr - ein foregngsmnn p del ndelege sve] som det prktiske omrdet Hn vr mellorn dei som sto bk skiping v Ulfstens Sogns Spreforening (Forbruksforening) i 872 og vr ordf0rr i Ulstein og Mrtinus Bj0rndl vr sterkt politisk engsjert og h0yrde til dei meir kulturopne Ynghnge- f Ungdomsforeining Hn ivr for mlsk og folkeopplysning og desse skne kom ogs til prege progrmme! i foreining Av yrke vr hn le~r Det vr Bj0rndl som tok inititive! til Forbruksforeining og hn vr formnn i styret i 3 r Hn sto i brodden d det vrt skip Venstre-lg i Ulstein og vr orclf0rr og Mrtinus Bj0rndl hdde eit godt lg med ungdomen og kunne inspirere og engsjere Hn vrt vld inn i f0rste styret i Ynglingeforeining og st i 2 r - heile tid som nestformnn Oil Anker forlet Ulstein i 894, fungerte hn ei kort periode som formnn Anker kom til Ulstein fr Rmnes i Yestfold i 88 Hn vr sokneprest i Ulsteinf r 88 til vrt hn utnemnd til prost i S0re Sunnm0re prosti Det vr i hns tid t det kristelege lgslivet for lvor tok seg opp og vrt ein viktig fktor i bygdelivet Anker vr drivkrft bde d Ynglingeforein ing vrt skip og noko seinre d lndremisjonen vrt orgnisert Kon hns, Gbrielle, vr serleg oppteken v rbeidet mellom born og ho fekk i gng fleire sundgsskulr N C Anker hd de eit sterkt syn for sosilt rbeid Hn fekk skip «kirkelig fttigple ie» innnfor rmm v lndremisjonen og hn vr nok ogs drivnde krft pden f0rste ldersheimen p Sunnm0rsbygdene vrt reist i Ulstein Anker st som - fo rmnn bde i lndremisjonsforeining og Ynglingeforeining s lenge hn vr i Ulstein P mnge omrde vr hn konservtiv, men hn sto likevel p god fot med lekfo lket Hn forlet Ulstein for bli soknepresti Trom0y Hnsteen vrt sokneprest i Ulstein i 894 Tid egre hd de hn mellom nn vore sj 0mnnsprest i New York og reisesekreter i sj0mnnsmisjonen Amerik kom hn i kontkt med sundgsskulerbeidet og vrt ogs ein ivrig mlsmnn for dette hns tid vrt det orgnisert sundgsskulr i ile krinsr i Ulstein Hnsteen skreiv og g ut bok «S0ndgsskolen» i 893 der hn gjorde greie for idene sine Hn vr sv:rt godt likt som pres! og frmfor lt vr hn ein frmifr tlr Som formnn i Ungdomsforeining gjorde hn mykje for hlde ungdomen smn Det vr hn som rbeidde sterkst for t det nyskip frilynde ungdomslget «Kolmil» skulle egge ned og g inn i Ungdomsforeining tt Det er nok rett eie t kompromisslin til Hnsteen f0rde til t dei mest kulturopne i foreining fekk st0rre spelerom enn dei hdde htt - og forein ing vrt opn mot nsjonlistiske og rdikle strumdrg Hnsteen st som formnn i Sunnm0re Krins v NKUF i ei periode Hn s0kte og fekk stilling som sekret:r for Oslo lndremisjon og forlet Ulstein i 899 Tlf Ulsteinvik AUDHLD WGG GATEKJ0KEN Vi ynskjer til lukke med jubileet PF WAAGE Tlf 8 86 Klever Atomic og P0lsevreforretning Telefon 42 A~ J~ EKE~ Bok- 4 Ppirhndel Kle for heile huslyden finn De hj~ 6065 ULSTENVK BOTNEN MANUFAKTVR Tlf Ulstenv ik Olus ALme, eller O lvius som hn eigentleg heitte, er ein v dei ein ikkje kjem utnom nr ein skl skrive om Ungdomsforeining i Ulstein nesten 20 r st hn som formnn Ein kn knpt forestille seg kor mykje hn rn h ofr v tid og k refter p dette rbeidet Hn vr drivnde krft d «Fredheim» vrt reist i 908 Olus vr lerr Hn hde gtt lerrskulen p H mr og vrt tilsett ved Hsund skule i 899 Hn vrt klokkr i Ulstein d Augustin Buset gjekk v i 900 Hn slutt som klokkr i 935 l lgslivet f0rte hn vi dre idene til dei som hdde gtt f0re Hn vr ogs ein v leirne i lndremisjonen og tilh0vet mellom dei to foreiningne vr godt A lme vr ogs mykje brukt som tlr og foredrgshldr rundt om p Sunnm0re Snnsynlegvis er det mykje hn tkke t vi fekk Sunnm0re Kristelege Ungdomsskule hit i 908 og t Ulsteinvik sleis vrt eit senter for U ngdomskrinsen Johs Rsmussen eftf BAKER- OG KONOTORVARER Telefon JEANS CORD OG DONGER KLESENTERET Olus Alme (865 -?) Kotnplett reklntepkke ~ ; eller enkeltstende rnindre oppdrg r'k~?' l FirmvigncU R0RLEGGER SVBNROPPEN Tlf Ulsteinvik Ulstein Sko 6065 Ulsteinvik 2 T rykkskopplegg 3 Annonser, brosjyrer og publiksjonr tbgneren 6072 Hodl Tlf: 07/84288

4 4 ULSTEN KR UNG DOMSLA G KFUM U/steinvik hevdr seg godt og stsr jriskt, men Susnn Sreter (75): «Viss e!( hdde vkse opp utn d h ungdomsmbt pd Fredheim, veil eg ikkje kor det hdde vore medmeg!» MANGLAR VAKSNE LEARAR Age Grimswd er formnn i KFUM Ulsteim ik HoSnn vr berre 6 Ar da fmilien fytt inn pa Fredheim i 93 Ungdomsskulen heldt til i huset paden tid, men elevne budde privt rundtom pa bygd Utnom fmilien Hop, bud de det berre nokre kj0kenjenter pa Fredheim, og jentene budde heilt oppunder m0net Skulen fytt uti 99 Fren, Severin Hop, vrikkje berre ein dugnde styrr for U ngdomsskulen gjennom mnge Ar, hn vr ogsa ktiv i ungdomsrbeidet i Ulstein Snn forte/: - Eg hugsr f0re konfirmsjonen Fr byrj med eit songkor da Hn hdde nok gjere fra f0r, det vr ikkje det, men det vr sa om ruere for hn t vi born skulle kome inn i godt lg: Hn Pe~ vr med i tringelgutvdeling, og eg og mnge v Jmnldrmgne mme vr med i dette koret Eg vrt konfirmert i 92 og eg trur ile konfirmntne melde seg inn Ungdomsforeining da Her vr ikkje noko nn for ungdom her, ikkje fril)lndt rbeid heller, og det trur e~ vr godt Hugsr ikkje f0rste m0tet med Ungdomsforeinmg, men Vl vr no med p ungdomsm0t Torsdgne vr det bibeltime Her vr det oftst dilrleg frmm0te Annnkvr s0ndg derimot vr det ungdomsm0te ~g dil m0tte ungdomen mnnjmnt fr~m _Des~e m0t hdde et meir festleg preg Vi hd de detveldg kjekt lg Kmertskpet vr svll!rt godt Vi s<;mg ~YkJe, hd de opplesing fr bldet, deklmsjon, tlr og djskusjonr - Kv fekk Ungdomsforeining seie for deg? - Viss eg hd de vkse opp utn h ungdomsm0t pil Fredheim, veit eg ikkje kor det hdde vore mcd meg- om eg hd de vore ein kristen Eg hr sett stor pris pil Fredheim Her fekk ungdomen vere med i sty ret Vi vrt vist tillit og fekk nsvr og det trur eg ungdomen hr godt v - Korleis vr tilhevet til dei som gjekk pii bedehuset? - P bedehuset vr vi ikkje heilt velkomne, vi som gjekk pil Fredheim Det vr eit noksa skrpt skilje ei stund - det matte vere i 20-Ar Heldigvis er det ikkje slik enger, men det heng nok tt litt v det enno Vii Ungdomsforeining kunne smle oss om td fedrelndssongr eller songr om nturen og det vr nll!rmst sett pil som ugudeleg Og sa leik vi oss- ringleikr som slil pil ringen og siste pr ut - det vrt regert pil det ogsil No vr det mykje sme folket som gjekk begge stdr Dei feste v dei eldre hdde vore med i Ungdomsforeining Det kunne vere ungdomen som vr mest uforsonleg og d0mnde Eg hugsr lir etter t Lrs Lied hd devore her Hn fekk med seg ungdomen og indremisjonen vrt nll!rmst delt, syns eg -Men det vr vel vekkjingstider ogs- tid leg i 30-r til demes? - J, det vr vel A 0 Eidsil som vr her d Hn vr vidgjeten som stortlr Hdde vel vore i Amerik ogsil Hn hd de ei svll!r vekkjingstid her i Ulstein cckristenfolkets kon> trur eg vr skip d Det vr H olmas og EidsA som fekk i stnd det for dei som kom med i vekkjing Det vr vel byrjing til Ulstein kr Blndkor Vekkjing vr gjennomgripnde og sml dei kristne det vr eitt ynskje: t kristenfolket skulle bli forny og t nye sku lie bli frelste Det vr sll!rleg innrett p dei unge Nr dei kristne str sml, er det godt Men etter vekkjing bluss striden opp tt Dei kristne delte seg i grupper og ile ropte «kom til OSS)) - Og ungdomsstemn, forte/ om dei! - NAr det vr ungdomsstemne her i Ulstein, vr hmn heilt svrt v btr Overlt lngs vegne kom det folk gande og syklnde Det vr reine syttnde-mi-stemning Og ved slike h0ve mtte ein t j bruk det som vr v husrom Eg hugsr ein gong i Syvde Vi sku lie overntte hos ein fmilie der Dei vr ti born og mor hdde nettopp d0ydd pa brseng Dei tok imot 30 menneske i huset den ntt Det synes eg vr imponernde 7 mi, j, seier hosnn D m0ttest vi i Strndb0en, vi fr Vik og Hsund-foreining Det vr stor sts S!rleg stor sts vr det med hornmusikken Vi vr kry v den elles ogsll, nar vi vr pa stemne i ndre bygder Eit rtig innslg i feiring v nsjonldgen vr nar gmlekrne drog tu Det skl eg seie deg t dei lvor i, minnst Susnn S!ter Oppslutnden om KFUMidrettslget i Ulsteinvik er uknde, men Jget slit med mngel p vksne leirr Deter Age Grimstd-formnn og spelnde trenr - som opplyser dette - Vi str for mykje leine Dei som er s opptekne v kritisere, burde heller sja det some i oppgve og eit nsvr g inn og hjelpe til Dette kn du gjerne formulere!itt krsst, legg hn til og presiserer t hn sj0lv hr stor tru pa det rbeidet hn driv - Vier den rbeidsgrein som hr!lest ikkje-kristne medlemr - berre vel hlvprten er kristne Von er t milj0et frmleis kn vere s ope t ile kjenner seg velkomne i smnhengen, seier hn lkkje kseptert - Eg hr ei kjensle v t idrettsrbeidet frmleis ikkje er skikkeleg kseptert Deter rett og slett ikkje set p som kristeleg nok Kritikrne er opptekne v t det gar med mykje tidunderforstatt: tid kunne vore brukt betre i nn kristent rbeid Det er berre A innsja t skl ein hevde seg, rn ein ofre tid p trening og ein rna hevde seg nokonlunde for t rbeidet skl vere ttrktivt og dermed for t vi skl n den grupp vi yns<jer n - det siste hr vi forresten merk t volleybll hr vorte meir popul!rt og treningne vre blir prioriterte Slik hr det ikkje lltid vore tidlegre Eg trur dette hr smnheng med t vi hr eit fst treningsopplegg, jmnt og godt oppm0te og t vi k0yrer itt hrd re enn tidlegre Volleybll hr vore sett pa som ein «fr0kensport», men no k0yrer vi i ile h0ve med styrketrening og er godt sveitte etter treingne Det gr mot 2 plss i serien KFUM Ulsteinvik stiller i r berre med herrelget i serien Lget hr hevd seg godt i 4 divisjon og kjem til ende pa, ndre plss Dersom SJ':iell tile L«o~~qev trekkjer sitt Jg, kjem KFUM Ulsteinvik til rykkje opp, og det er det god von om A v ndre sportslege brgder nemner Grimstd KFUK/K FUM-mesterskpet i Trondheim i hust Her stilte ein med eit gutelg som spelte seg til finlen Finlekmpen mot KFUM H0nefoss end rett nok med tp, men ein ndreplss er slett ikkje forkte Juniorlget spelte seg til ein ndreplss i kvlifisering til Juniormesterskpet i Alesund Det vrt tp mot KFUM Vold i den vgjernde kmpen, men ulsteiningne tok eit sett Berre eit Jg kunne ga vidre KFUM Ulsteinvik fekk berre gjort det klrt t dei kn stille med det nest beste juniorlget i krinsen kkje lite det heller Det kryr v ndreplssr, men rett skl vere rett: Herrelget vnn juleturnering i Berg S0y No rn det vel ogs seist t det er noksa stor grd v overlpping mellom dei lg ein hr stilt med i ulike smnhengr Og no stsr lget friskt: - Dersom lt gr etter plnen, kjem vi til rrngere ei turnerlng ro: - 8 pril, forte! Age Grimstd Vi hr sendt ut inn- - Kvifor eit kristent idreus/g? byding til ile lg i M 0 re og - Heilt enkelt: Somme er - Romsdl, og hr god von om interesserte i spele volleybll T med 20 lg eller c 200 delt krr Det hr ldri tidlegre vore rrngert ei slik turnering der ogs 3, 4 og 5 divisjon hr vore med Ein stsr pa t progrmme! rundt turnering skl vere eit KFUM-progrm Utover varen hr ein invitert feire Ten Sing-kor til Ulstein vik og ein plnlegg ungdoms kveldr i smbnd med desse vitjingne Dei kn vi n med Guds ord gjennom dette rbeidet Vi hr ikkje htt ei einste trening dette ret utn ndkt Odd Mgnus Osnes hr hjelpt oss mykje og deter vi svll!rt tkksme for Vi vii gjerne h ein Andeleg leir i lget Elles er kroppen vilr noko v det Gud hr gitt oss A t vre p og forvlte Det er ikkje rett om vi berre let kroppen vilr forflle - Merkr de konkurrnse fr Hedd? - kkje direkte Vi driv berre med volleybll- det tilbodet hr ikkje H0dd Men vi merkr kunkurrnsen p den mten t mnge v vre medlemr ogs er medlemr i H0dd og trenr fotbll eller friidrett der, seier Age Grimstd Gode sponsorvtlr - 0konomien hr i r vore betre enn nokon gong Vi hr ftt god st0tte fril til d0mes Ulstein Htl0 og forretningsstnden og bedrifter i det heile Ulstein Sprebnk spnderte grtis overtrekksdrkter p oss Dette er vi svll!rt tkksme for Elles fr vi inn ein del pa med- V GRATULERER USTENKR UNGDOMSLAG med 00 dr i byggjnde rbeid ~~" c=:)) (~ L ULSTEN SPAREBANK DSTRKTET Sl TENESTE SD AN 927 BRUK BANKEN-BYGG BYGDA Mens sn in corpore sno- vi kn ikkje vere nemne delle vise ordet p vismenns sprk -ei sunn sjel i ein sunn lekm Det er eit idel vi gjerne kunne pusse blnkt Og volleybll er ei sportsgrein i medvind - det berre vere sg/! lemskontingent Men p den ndre sid er reinsebudsjettet stort, og st0rre vii det bli neste sesong med fleire Jg og spel i ein h0gre divisjon Dersom ein rykkjer opp, vii ein ogs mtte leige Ulsteinhllen til kmpne pg krv forbundet stiller Lget investerte i nye drkter i r til 3000 kroner S pengr er det bmk for - Vi vii stse litt pa 0konomien, seier Grimstd Dette er ein v grunnne til t vi pr0ver f i gng ei st0ttegruppe Men viktigste grunnen er t vi kjenner behov for h vksne i ryggen Vi str for mykje leine, slik det er i dg, sluttr hn KFUM Ulsteinvik : Skip i 970 : 25 jenter, 0 gutr og 5-20 herrr : Formnn: Age Grimstd Trenrr: Knut Osnes Genter) og Age Grimstd/ Age Skeide (gutr herrr) : Treningstider p Sunnm0re Folkeh0gskule: Tirsdg kl Genter), mndg kl og onsdg kl (gutrj herrr) Ein stiller i r berre med eit herrelg i serien : Jentetreningne kom for seint i gong til t ein kunne melde p lg L-- Arne Wlderhug er gruppeleir for KFUM-speidrne: <<- For meg er det vik~ig~t t speidipg er et kristent rbed>> - Eg stsr no medvite p byggje opp f0rrptruljen, seier Wlderhug Den viktigste oppgv for meg er inspirere til eit kristent fellesskp i dette forumet og sa vonr eg t inspirsjonen kn n dei ndre ogsil - Kv slgsfortrinn hr speidrrbeidet frmfor nn kristent brne- og undomsrbeid? - Leirfostring, kjem det kontnt og med t rbeidet er s ktivitetspreg, fr speidrne Arne Wlderhug oppl!ring i t nsvr og rbeide sj0lvstendig Eit like viktig fortrinn er t den sme person en som lll!rer fr seg knutr og ndre speidrtekniske ting, ogsa er kristen og forkynnr Dermed far vi som speidrleirr eit spesielt h0ve til vise t kristendomen h0yrer dette livet til og skl gjennomsyre lt - Er det ein spesie/ mennesketype som blir speidrr? - K v slgs mennesketypr som er innom rbeidet, trur eg vrierer mykje Speidrrbeidet hr plss for ile, men det blir sj0lvsgt ei viss vskling delet er nok ofte den friske og ktive friluftsty_pen - Uniformene er frmleis i bruk Er ikkje der einforridslevning? - Utgngspunktet for unif ormene vr t ein ville hindre t det skulle bli sosile skilje mellorn born som vr med Nr ile vr likt kledde, vr det vnskeleg A sj kven som vr fttig og kven som vr rik No kn ein sj0lvsgt seie t deter sidrump hlde p uniform, men eg syns det hr ein viss verdi Det

5 hr noko med einskpskjensle gjere Dessutn er det ikkje vleggs med uniformer: Sj p idretten og drktene der til d0mes Dei pedgogiske idene som ~ ligg bk speiding vr, d dei vrt lnserte noks rdikle Arne Wlderhug er inne p t i dg byggjer opplrering i grunnskulen p mnge v dei sme rnetodiske prinsipp Ptruljesystemet er i skulen blitt til grupperbeid og det er ein llmen regel t ein lrerer ting best ved gjere det sj0lv Her vr det speidrne somgjekk f0re og viste veg P sme mte hr mnge trdisjonelle speidrdisiplinr kome inn som fg i sku len; F 0rstehjelp, livredding, krt og kompss, nturkjennskp osv - Om du skl sj det fr den einskilde guten sin synsstd - kv trur hn ser p som verdfullt ved speiding? - Kmertskpet, opplevingne v eventyr og spenning, og speidrteknisk kunnskp og dugleik Det er rtig vere med p noko og det er rtig kunne noko ein hr bruk for Eg veit ikkje kor medvitne gutne er t Konkurrnse og leik er viktige innslg i speidrrbeidet Del forte/ ogs rlikkelen Arnstein, KjeJil, Dnr og Kjeri/ hr skrive (side 7) dei str i eit kristent rbeid- for meg er det det viktigste - Kv ynskje hr du for rbeidet? -At vi mtte klre skpe eit godt speidr-milj0 der gutne trivst, fr positive opplevingr og lrerr noko dei kn h nytte v i frmtid Frmfor lt t ~ Ulsteinvik KFUM : Skip tidlegre drive som tringelguttvdeling fr vren 939 Vel30 betlnde medlemr fordelt p 4 ptruljer Gruppeleir: Arne Wlderhug Andre leirr: nge Hkonsholm, Mgne Olv Grimstd, Per Einr Moldskred og Per Osnes Ksserr: Sigbj0rn Hlle M0tektivitet: Ptruljem0te kvr veke, ptruljef0rrm0te kvr 3 veke, leirm0te c ein gong i mnden, sensureringssmling kvr 6 veke og troppsm0te kvr 6 veke Ulsteinvik KFUK Skip betlnde medlemr Av dei er 33 stifinnrr (fordelt p 3 ptruljer) og 0 kdettr eller hjelperr Gruppeleir: Anne Hkonsholm Vndrrleir: Judit Grimstd Ksserr: Signe W lderhug : M0tektivitet: Ptruljem0te kvr veke, leirm0te kvr 4 dgogtroppsm0teein gongi mtmden =-- Postgiro: 588 4!! 57 ~ ULSTEN HOTELL N Ulstelnvlk Tel ALT SANTERUTSTYR OG BADEROMSM0BLER Kom og sjd vdr utstilling ved Strumne Hndelslg APNNGSTDER: Torsdg, fredg kl Lurdg kl GJERDE R8R RBRLEGGERFORRETNNG 6065 ULSTENVK gutne kn fii eit personleg m0te med Jesus Kristus Leirr og 0konomi er trss i lt berre middel og det kn g s opp og ned med det Slike ytre ting ordnr seg som regel, seier Wlderhug og er!itt meir optimistisk p vegne v Ulsteinvik KFUM n o enn hn vr ved nyttihstider Speiding i 75 r Speidrr0rsl og 24 milionr speidrr verd over kn i r sj tilbke p 75 r Det vr sommren 907 t 6 gutr vr sml til den f0rste speidrleiren i verd p Brownse slnd i den engelske knlen Leir vr Bden Powell, krigshelt og yrkesmilitrer P bkgrunn v r0ynslene sine fr leiren, skreiv hn i bok <<Scouting for Boys» Eigentleg hdde hn ikkje meint skipe nokon ny orgnissjon, hn kst berre frm ein del tnk( om korleis ein kunne utvikle mot, intelligens, inititivog eventerlyst hj den einskilde - og korleis ein kunne drive friluftsliv p eig hnd og i grupper Men det viste seg t ideen feng voldsomt og tusenvis v gutr slo seg smn i ptruljr og byrj setje Bden Powell sine ider ut i livet Stikkord vr og er ktivitet, smrbeidstrening og friluftsliv Jentene fylgde ikkje s lngt etter dg er c ein tredjedel v spt:idrne i verd jenter R0rsl er spreidd til 50 lnd Kri Mette Sundgot og Ellinor Skeide er vndrrr i Ulsteinvik KFUK Hererdeiuteiskogen Kor /eis dei syns det er vere speidrr kn du lese om p side 7 JUBLEUMSAVS 5 Hrd konkurrnse om born og dei unge MEN SPEDNGA OVERLEVER - Eg er ikkje heilfrelst speider i den forstnd t eg ser speiding som den einste rette rbeidsform, seier Anne Hkonsholm Men kjekt er det Og det viser seg t speidrrbeidet hr overlevd Eg trur ogs dette hr frmtid for seg Det fenger tydelegvis - Kvifor, trur du? - Medlemne i ein ptrulje fr l0yse oppgver i lg og det sveisr smn Ofte blir det slik t dei dei er i lg med i speidrrbeidet, er dei ogs i lg med til dgleg - s kmertskpet blir godt Utfor<lring trur eg ogs hr mykje seie Dei fr pmve seg p svrert mnge omrde Dette viser seg ogs ved t turr og leirr hr ein spesiell ppell Oppbygging gjer t dei fr ve kse med nsvr Dei lrerer fungere sosilt og t vgjerder i lg Og dei lrerer t skl det bli noko, rn dei sj0lve t inititive! Det er pfllnde t s mnge v dei som tek leirnsvr i ndre smnhengr, hr gtt skulen i speidrrbeidet Ulsteinvik KFUK hr mellorn 60 og 70 medlemr og ktiviteten er omfttnde Nr det gjeld leirr, er rbeidet i stor grd sj0lvrekrutternde Ein ynskjer likevel f foreldre og ndre vksne meir ktivt med i rbeidet Dette er bkgrunnen for t ein no pmver f i stnd ei sms foreldreforening for KFUK- og KFUM-speidrne -Men om speidingfengjer, merker ein vel likevel konkurrnsen? - J, deter klrt Born hr eit enormt tilbod velje i Vi merkr srerleg konkurrnsen fr ifetren Det kn vere positivt ogs Det betyr ikkje nn enn t ein rn drive godt for overleve, seier Anne Ho!egg til t speidrrbeid er tid- og innstskrevjnde- og dei soms tsr og prioriterer er gjerne dei som kjem til like seg best i rbeidet - Vi/ det seie t ile lg konkurrerer om eit ftl v born og dei unge? - Det er nok ei gruppe ingen v oss nr Men om grupp som fell utnfor er stor eller!it, er vnskeleg vgjere Eg trur vi speidrne nr ein del v dei som ikkje ville funne seg like godt til rette i ein nnn smnheng og t vi hr jenter i speidrgrupp som berre er med p denne ktiviteten Turr og leirr er populrert Over 40 jenter er f0rebels DEKK & SERVCE AS Ulsteinvik- tlf AUTORSERT BLVERKSTED- SHELL-STASJON- GOOT UlVAL BLREKVSTA KVAUTETSKlJER FRA 0-6 AR BORG MPORT Tlf ULSTENVK ~ - _~:::: Q~/ ~~Je~ ASS ANDHANDEL-SUNDGOT Godt utvlg i sport og sko pmelde til lndsleiren til Norges KFUK-speidere p J0rstdmoen til sommren Ptruljene rrngerer turr nr dei lystr og ein gong i semesteret er det troppstur Den kristne fostring er sentrl i speidrrbeidet og i Ulsteinvik s tsr dei mykje p r vndrrr og ptruljef0rrr med i bibelgrupper og nn kristent rbeid, kn gruppeleir Anne Hkonsholm fortelje Anne Hkonsholm Kjellug Sundnes (75): «Vi hdde leirr som vr flinke til d oppmuntre oss 0 g mnge v oss tok deli progrm» Kjellug mel de seg inn i foreining smstundes med Susnn Sreter Dei er like gmle dei to Ho hugsr t dei blei oppmuntr til kste seg frmp og!ge progrm Det vr srerleg Holms som vr flink til ktivisere medlemne Sj0lv fekk ho referentoppgv Den tid vrt det lltid lese refert fr forrige m0te nr dei sm lst Ogs bibeltimne vrt refererte - Vr du noko med i styret? - J, eg st i sty ret eit pr periodr Eg kn srerleg hugse ein episode- det rn h vore i smbnd med lndsm0tet i 930 Det ret vr det voldsomme spenningr mellom dei evngeliske og dei liberle, men Anfin hugsr sikkert dette betre enn meg Hn hugsr An fin v~r utsending fr Vold p lndsln0tet Forbundet vr nrer ved ei kl0yving den gongen, forte! hn Rgnvld ndreb0 stilte kbinettsp0rsml p sk: Dersom lndsmetet gjekk inn for t dei liberle skulle f sleppe til, kom hn til g ut v NKUF - Eg trur foreiningne vr oppmod til vere med i b0n for dette lndsmetet, seier Kjellug Vi i styret vr i ile h0ve sm! til b0nesmvrer i lisjeslen, medn det heile sto p, og slik vr dei sml i ile foreiningne rundt her Det vr drmtisk Vi kjende nesten t vi vr med i drkmpen - Progrmmer vr vel noks l/sidig - Fr min tente med presten i Dimnsund p den tid foreining vr skip D vr det verkeleg kulturope Hn fortlde t dei hd de foredrg omjordbruk Men ogs fr mi tid kn eg hugse t vi hdde reint opplysnde progrm Ein gong vr fru Tjensvoll her og snkk om kvinn sine overgngsldrr Vi fekk ikkje s mykje opplysning p den tid J ulefestne vr stor sts, held ho frm Komiteen ned mykje rbeid i pynting Bk p glleriet vr det pynt med lekkjer v myllbrerlyng eller krnsr Overlt lngs veggne vr det sirlege ppirlekkjer og tlrstolen vr pynt med flgg S vr det progrmme! Vi hdde ldri mindre enn tre tlr Mellom tlne vr det song, opplesingr eller ndre innslg Fest en mtte vere 2 dg, for 3 dg reiste mnnfolk p sildefiskt:t Vi gjekk rundt treet og song julesongr til midntt - s bytte krne til sj0klede og gjekk ombord - Og torsdgsmm vr ft trdisjon? - Torsdgne vr det bibeltime Eg hugsr srerleg to etter kvrndre Vi vr omtrent berre fem-seks som gjekk p dei m0t Desse to gongne vr det Olus Alme som skulle h bibeltimen Hn vr i tvil om det vr ggn i h noko nr vi vr s f, men vi ville t hn skulle hlde bibeltimen sin Etterp v r det b0nestund og det vr ei slik n0d mellom medlemne for bygdefolket Kort tid etterp kom Eids til bygd og d brut vekkjing ut Det vr i 93 - Vekkjing Jerde med seg eit omskifte i foreining, hr eg forst/ Er det rett seie t progrmmer vrt snevrre? - J det stemmer nok Det vrt lgt meir vekt p det ndelege - Og s kom brnerbeidet? - A, det hdde vel kome i gong!itt f0r det ogs, det et vr Per Hop som byrj med gutne Hn hd de i guteforeining der dei flett korger og dreiv med nn formingsrbeid det vr meining t eg skulle setje i gong med noko liknnde for jentene, men det blei ikkje, forte! Kjellug Sundnes Ein v grunnne vr t ho reiste fr bygd i 933 og vr borte herifr i 5 r ALTSPORT HOFSETHJARNVARE ULSTENVK

6 6 ULSTE!N KR UNGDOMSLAG Eit desentrlisert brnerbeid - Dette rbeidet er ikkje s krevjnde Vi syns det er kjekt Ungne er s forn0yelege i den lderen - s nturlege og koselege Det blir vel heist verre nr dei blir st0rre Deter Anit Eiksund som seier dette lg med Mgny Krumsvik hr ho nsvret for «lilleputtne» i Bugrden Brnerbeidet i Ulstein kr Anit Eiksund i sofkroken Audun viser vil/egfrm det hn hr lg p «Lilleputt» Tringel-jentene i Bugrden 5 jenter i lderen 7 - k : Leirr: Turid Husey, Kri Mrie Freys Metektivitet: Kvr torsdg kl i sekretrerbustden, «Lilleputtne» i Bugrden 8-20 ferskuleborn tek del p smlingne Leirr: Anit Eiksund, Mgny Krumsvik og prktikntr fr folkehegskulen Metektivitet: Smling kvr onsdg i sekretrerbustden Born smlst midt p dg og er i lg c ein klokketime Sunes onsdgsskule 0- born i lderen tom klsse Leirr: Mrit og Kjell Einr Vik og prktikn- tr fr folkehegskulen Metektivitet: Smling nnnkvr onsdg Forskulegruppe i Hofsetmrk O ferskuleborn Leirr~ Evy Vttey og prktikntr fr folke- hegskulen Metekiivitet: Born smlst i 90 min kvr : onsdg ELFO A/S Telefoo (07) P''' _j BLKKENSLAGERVERKSTED FASADEKLEDNNG SKPSVENTLASJON ELFO-Uistein ELEKTRSK FORRETNNG Postboks 73- Telefon (07) Ungdomslg smlr 55 born i 4 grupper - ei tringelgruppe og tre f0rskulegrupper Arbeidet er klrt desentrlisert Foreldre hr sett behovet for skpe eit milj0 for born sine i nrermilj0et Dei vr f0rst ute i Bugrden - seinre hr ndre plukk opp ideen Her hr ein ogs ved eit pr h0ve sltt st0rre slg for smhld og trivsel i nrermilj0et: Ein hr rrngert foreldresm Jingr som hr vorte reine grendkveldr «Lilleputtne» hr smling midt p dgen og smlr ile born i bustdfeltet mel! om 4 og 7, som ikkje gr i brnehgen Dei hr f0rst ei smlingsstund der dei syng, snkkr og Jes med born T il opplesing hr dei brukt Kri Vinje sine populrere brneb0ker Etterp l0yser born enkle formingsoppgver - Vi pr0ver unng kj0pe for mykje, forte! Anit Eiksund For det meste nyttr vi verdlust mterile og dermed blir ikkje dette s ressurskrevjnde reint 0konomisk heller Ei liknnde gruppe er i gng i Hofsetmrk og her er opplegget mykje godt det sme Men i Bugrden hr dei fordelen v h eit godt lok le i kjellren p sekretrerbustden Desse lokl er f orresten blitt end betre siste ret Turid Hus(:Jy, som er leir for tringeljentene, kn fortelje t deter innreidd tolett og kj0- ken i sm bnd med m0teromet Turid hr elles vore engsjert i brnerbeidet i Bugrden i vel 4 r K v trur ho dette rbeidet hr seie for ungne? - Qet hr eg ofte lurt p,- i lt det virvret som er v tilbod til dei Vi vonr t dei skt hlde frm, t dei skt vekse inn i speidrrbid og seinre kome med i ungdomsrbeidet Ogs tringeljentene syng mykje i lg og dei hr drive med forming hust sml dei inn 6000 kroner til AVPD (All Verdens Pikers Dg) og dei hr fjernddoptert ein gut som dei betlr pengr til Mrit og Kje/ Einr Vik driv «onsdgsskule» p Sunes Ogs her er opplegget mykje godt det sme: Opplesing, song, leikr og formingsktivitetr - Kvifor sette de i gong med dette, Kjell Einr? - Det vr mnge grunnr til det Den viktigste vr t vi reiste s mykje i helgne Dette Tringeljemene i Bug rden driv mel/om nn medformingsktivitetr Her b/ir melkekrtongr til blomsterpoller CfiXllXJXD ~~ mwlklcftl~r 6065 Ulsteinvik- tlf UR -OPTKK GULL -S0L V - TNN 6065 ULSTENVK, FOTOGRAF OLAV HJERTENFS A TELlER FOTOFORRE'NNG Telefon (07) «- K3nskje vi heller borde trppe ned og vere litt meir beirne?» joresldr Sigrid Sundsbo i Heimne V dre-nemnd Heimne Vre-kveldne p Fredheim smlr jmt over fullt hus Nemnd som f0rebur desse kveldne, hr vvikl smlingr i hust og i vr og hr plnlgt ei til S ktiviteten er ikkje s voldsomt omftt nde f0rte til t born vre ikkje fekk g p sundgsskulen og p Sunes vr det ikkje noko til bod til orn i vek Dermed byrj vi smle born vre og kmertkrinsen deir til ein slgs sundgsskule p ein kvrdg, og det er meining t lderen p : Forbundsringen i Bugrden : C 0 kvinner, dei fleste fr Bugrden Leir: Bjerg Myklebust Smlst kvr tirsdg hj ein v medlemne ikkje sikkert t ile her veit om grupp skl uke med lderen p vre eigne born Vel, ideen er grtis om ndre skulle h tiltk til setje i gong Slgordet er trivsel og positivt byggjnde ktivitet i nrermilj0et Forbunds- nngen str bk Det er Forbundsringen i Bugrden som str bk tri ngelog lilleputtrbeidet i byggefeltet Ansvret for gruppene gr p omgng mellom medlemne Leir for Forbundsringen er Bj0rg Myklebust - Forbundsringen er eit fint til bod til foreldre med sm born som ikkje kjem seg s lett ut p m0te elles seier ho Det er slett Snnsynlegvis Ten smg-kor i Ulsteinvik fr husten Det blir rbeidd med f strt opp T en Sing i Ulsteinvik fr husten v Kristin Hus0y hr sgt seg viljug til t dirigentjobben s snt det lukkst skffe fleire leirr Det hr ogs fleire periodr tidlegre vore i gng Ten Singkor her og dette rbeidet hr vore populrert Dei ti r som hr gtt sidn ideen vrt lnsert, hr vist t Ten Sing er ei rbeidsform som nr lngt ut deen hr vore t det skulle vere like mykje ein verestd og ein veksestd for ungdom som eit kor, og deter ikkje f som hr oss Vi hr spurt dei nye som hr kome og som vi hr visst hr vore interessert - Og opplegget? - Vi les mykje i lg fr b0ker og bld Noles vi mellom nn fr Krsten schsen: <8om nr et brn» S smtlr vi!itt Andktgr p omgng Nrvi smlst hr vi med oss nokre kroner kvr og dei pengne brukr vi til st0tte ligg her og!itt der Vi gir!itt til krinsen,!itt til Fredheim og!itt til Folkeh0gskulen lt ettersom det siste hr vi investert ein del i kjellren p sekretrerbustden funne vegen inn i det kristen fellesskpet gjennom Ten Singr0rsl Dette er det beste rbeidsreidskpet vi hr i det sivile ungdomsrbeidet i NKUF Nr koret her i Ulsteinvik hr lege nede ein periode, hr det smnheng med t ein hr sttt utn dirigent og tildels ogs utn leirr Det er ikkje fnugg v tvil om t deter behov for eit slikt rbeid Skt det ogs de nne gongen strnde p leirmngel? Ein hr lt tenkt noks klre tnkr om korleis rl:ieidet skl leggst opp K vr mnd blir det 3 0vingr og ein klubb/ milj0kveld smbnd med nnnkvr sm ling er det meining t ein skt h eit bibelgrupperbeid Her ligg det oppgver og ventr Skulle nokon vere viljuge til t opp utfordring er det berre t kontkt r ~ : Heimne V re : Nemnd: Sigrid Sundsbe, Odd Mgnus Osnes, N orunn Kirkebe Elde, Gunnfrid Dukefoss, Bjerg Myklebust og Kri Mrie Freys 2-4 sm mgr ret o Metestd: Fredheim her t det er vnskelig n dei, seier Sigrid Sundsb0 - tlskvinne for nemnd Derfor er det i grunnen uheldig setje i gong med noko meir, srerleg nr det gjeld smlingr som begge rn g p Knskje vi heller burde trppe ned og vere!itt meir heime, foreslr ho Folk er s overktiviserte - Kven er det som kjem p Heimne Vre? -Deter god blnding v eldre og yngre ektepr Vi hr ei kjensle v t vi nr ein del menneske som ellers ikkje er med p noko i vr smnhengr Og det er eit klrt behov for desse smlingne - Du er innflyttr - er det lt~oo-~ VTAKKERFORETFNTVERTSKAP OVER ET /4 HUNDRE AR! HENRYR0YSET KOLO~-FRUKT-DELU{A~E 6065 ULSTENVK Ulstein Tre/st ;s 6065 ULSTEJNVJK Vi grtulerer ULSTEN KR UNGDOMSLAG med OO~ilrs jubileet ~ KLEVEN liek VERKSTEJ,~ 6065 Ulsteinv k '

7 JUBLEUMSAVS 7 vnskeleg kome inn i miljeet? - Ulsteinvik er stort og det er vnskeleg A fa oversyn, men eg syns ikkje for min eigen del t det hr vore sa vnskeleg A fa kontkt Deter nok ein tendens til t ein rna inn i visse basr for A bli ttt opp i milj0et Og det er klrt t dei fleste innflyttrne rna fa ei personleg utfordring, rna best med, for t dei skl engsjere seg i noko Men slik er det overlt og det er ikkje uttrykk for t eg er spesielt kritisk til milj0et her - Stsr Heimne Vre p n innjlyttrne? - Vi hr lyst til pr0ve A na innflyttrne - gi dei hjelp til A skffe brnevkt og pa den maten fa dei med ut PA smlingne hr vi pr0vd A skpe ei kontktskpnde og uformell tmosfrere Vi hr smabord og!egg opp til ein viss sirkulsjon i smbnd med servering - K v er det de vii med rbeidet? - Vi vii kste frm ein del tnkr som folk kn kjenne seg igjen i, tenke vidre pa og t til seg Det overordn maiet er A inspirere ektepr til A skpe gode og trygge heimr Vi lever i ei tid der ile er sa opptekne med A vere med pa ting t vi ikkje tek oss tid til A vere i lg med fmi Jien - Vi hr pr0vd A f til ein trd i smlingne hust tok vi opp ekteskpet - duett eller duel! Utgngspunktet vr Dvid Kjekt d vere speidr Vi hr ptruljemote ein gong i vek Vi hr opningsseremoni ndkt og driv medforstehjelp C!rer knutr og surrin gr, koder ogorientering Avogtil hr vi mnovrr hust hdde vi ein tojf mno, er (men!itt mislykk p sluen) sommr hdde vi leir p Htloy der hdde vi eit hinderlep her millie vi krvpe i gjorme svomme 50 meter med eit oljeft p slep og mykje nn Vi hdde mnver ei nil der vi skulle proved (inne ein sm vr kidnpp og ein sku Vifekk lov fore med kno om dgne Det vr mnge som kolv Ein v ledrne skulle heim ll og tok med seg ein sekk med kle euer ei stund kom hn uende wt til skinnet Hn hdde kolv Det vrfleire som mduefre heim p grunn v dei ikkje hdde fleire torre kle men dei kom tilbke euer t dei hdde hem k/e Om kvelden hd de vi /eirbdl Vi hdde progrm Der fekk vi besek Vi hdde ndkt /eikr og konkurrnsor Skl du h et tk med v vekt, rimelig pris og utseende som hollndsk,:-~~ {ttl Plnni As FORHANDLAR: BONDUSTR - A/S - ' ~ BLOPPRmiNG - LAKKERNG BLUTLEGE MEKANSK ARBED TECTYLBEHANDLNG NAF- VKNG- HJELPESTASJON ~!~~!~~BLVERKTED,,~,_ ~ ~- --yehols Vrehus GRATULERER K vebrek si bok SA hd de vi fmiliefest f0r jul Denne vr lgt opp spesielt med tnke pa born og emnet vr tilh0vet mellom foreldre og born vr snkk Ottr Berge om medmenneskeleg omsorg Arbeidstittelen p den neste smling vi skt h er «Brnet sitt sj0lvbilete» Vi hr \'Ore p fleire turr Mel/om nn hr vi \'Ore pd Speidrro pd Sul Vi fekk oppg\ er der vi skulle /ge ei dor moue og ein gffe/ v tre grue og sno skufptur Vi tel de opp poeng under heile turen Og om kvelden hd de vi mnover Det vrt lite sovn og mykje prot om nu Strumen til hyu fekk vi frd ein vindmo/le med dynmo in nnn gong vr vt p l'tre t-lo~, tnet Do vi kom opp tij, tnetfnn vi oss ein /eirplss wpll eit nes Vi /go grue og til middg hdde vi grow med oske i titer mtm pr0vde vi fiskelukk, men det vr skrlt medfisk Mens vi fisk /go to krr ei bivuk Om kvelden byrj det regne Dei jleste telt vr ikkje vssteue s det vr mnge 0\' soveposne SO vr heift vote s/ik Of vi frus Dgen euer spiste vi jrokost og rydd euer oss ogfor heimtt Ved mid ntt hurde leiren vtir nokre rre lydr Vi gjekk brt gjennom mrk og dt sdg vi t det vr orre/eik Pd met og turne vllre hr vi ndkt og bibelrbeid P met synger vi /iu men detfc!tlitlfc!t Til slwt vilvilgjerne seie t deter kjektll \''Te K FUM speidu rr Kjetil Kjetil, Einr og Arnstein Jli g/er oss tilleiren Hei vi er to jenter pa 4 Ar Vi er vndrrr i Ulsteinvik KFUK Grupp vllr heiter HANSKE DA vi vr 0 Ar begynte vii ei spirnt gruppe Sidn hr vi vore kttve spetdr jenter T roppsledren var heiter Anne, og speidrlederen vllr heiter Judit Vi hr speidrmote kvr tirsdg frll kl Speidrmot hr vi som regel pa F redheim PA mot heldt vi pli med mnge ting Det vi no fore bur oss til er lndsleiren pli J orstdmoen Vi lrerer forstehjelp, knu tr og leirbygging Vi hr ogsll vore ute og lg bal Vi gler oss veldig til leiren Det vi synest er rtigst er A fre pa leir Den forste leiren vi vr pll vr Holtne i 979 Sidn hr vi vore p Gjermundnes og Htloy Vi hr ogsli vore pll mnge troppsturr, men det er ikkje sli kjekt som ndre leirr PA troppsturr kjenner du ile Den leiren vi hugsr best, er vllr forste leir pa Holtne Det regn heile tid men det vr ikkje mnge sure minco- Spr tid og penger med Bosch bytteservice Bosch fbrikk-overhlte byttestrtere og dynmoer til de fleste europeiske og jpnske personbiler Kortere reprsjonstid, fste priser og riksgrnti Godt utvlg ogsil for tyngre kj0ret0yer ls 9 Bosch byttesenice Fste priserog riksgrnti SERVCE AS Mobilstsjonen Tlf 07/8096 Ulsteinvik hos oss Den einste dgen vi hdde fint ver vr pll sondg, besoksdgen P denne leiren vr vi ikkje pll hik, men det tok vi igjen pll Gjermundnes Aret etter Vi hr ogsa tenkt oss pll hik nllr vi skl pli leir i sommr Vi hllperdet blir mngespeidrrsom tr turcn til Jorstd moen i sommr Det er sikkert mnge som heldt p li ove seg med forskjellige ting Deter godt A konne ting nlir ein skl pa lndsleir Vi j~ ile fll fore~udd oss Kri-Melle og /inor HALVDAN SAUNES KOLONAL - SKO Tlf K-KJ0PMANN MED DE GODE TLBOD PRMA-BUTKK HARALD MOLDSKRED DAGLEGV ARER- POST BENSNSTASJON KOMMSJONER FOR NORSK TPPNG A/ S Til butikk post HADDAL SJ 0trnd \erksted M 6065 Ulsteinvik MEDLEMSKAP S-lAGET GR MANGE FORDELAR: 8,5 /o RENTE PA LANENNSKOT UTAN OPPSENG ANDEL OVERSKOT KJVE Til mp MEDBESTEMMELSE STYRENDE ORGAN MED TANKE PA FRAMTDA- BU MEDLEM S-LAGEl ~ VESTRE SUNNMBRE S-LAG APOTEKET MOREJARLEN 6065 ULSTENVK TLLYKKE MED JUBLEET Grtulerer medjubileet Tlf ULSTENVK

8 8 ULSTE/N KR UNGDOMSLAG - JUBLEUMSAV/S Ulstein og KFUK-KFUM Tidleg strt: Ulfstens Ynglingeforening vrt skip 23 mrs 882 Ulstein vr tid leg ute! PA Sunnm0re vr det dil Ynglingeforeining berre i Alesund - og p lndspln vr foreining mdlom dei 9 f0rste i Norges Kristelige Ungdomsforbund (eller Norske Ynglingeforeningers Frellesforbund som orgnissjonen heitte den gongen nternsjonl inspirsjon: Ynglingeforeningsrbeidet - (Yngling = ung mnn) - hr ei dobbel rot: - Ynglingeforeininger i Tysklnd strt for A smle reisnde hndverkssvenner og skpe eit milj0 som lterntiv til krocr og skjenkestover Tre ord srermerkte progrmmet: Oppbygging undervtsnmg og underhldning -Young Men's Christin Assocition (KFUM) skip v George Willims i London i 844 KFUM tyder kristeleg foreining v unge menn KFUM sml hndelsbetjentr og kontorssistentr til b0n og bibelsmtle men utvid etter kvrt verksemd med undervisning KFUM's grunnkrkter vr: Vinne unge menn for Kristus! K vinnene kjem med: Ulfstens Ynglingeforening hdde skipingsdgen sekstito unge menn som medlemr F0rst i 8_95 vrt Ynglingeforemmg omdnn ttl Ulstein kr Ungdomsforeining der ogs kvinner hdde dgng K FU K - Kristeleg foreining v unge kvinner - strt som ei kvinner0rsle ved sidn v ynglingeforeiningne Nesten ile ynglingeforeiningne vr strt i byne- ideen h0vde srers godt der unge menn vr flytt heimnfdl og trengte eit godt milj0! PA bygdene vrt et i stden strt ungdomsforeininger for bde menn og kvinner, og desse fellesforeiningne stett trongen for eit kristent ungdomsrbeid pa dei mindre stdne! KFUK-KFUM-ideen: Treknten er merkel bde til KFU K og KFUM Sidene i trekntcn minner om And Sjel og Lekm - nsvr for «det heile menneske» Denne bibelske tnken er eit pedgogisk hjelpemiddel i progrmrbeidet Ungdomsrbeidet skl h omsorg for heile mennesket og skl difor vee meir enn forkynning, b0n og bibelstudium Difor hr KFUK-KFUM ogs plss til idrett, leik, friluftsliv, moro, underhldning, undervisning, forming drm, song, musikk, sosilt engsjement mm Det kristen brne- og ungdomsrbeidet skl hjelpe til med ei hrmonisk utvikling v heile mennesket under hovudmlsetting: «Ungdomen for Kristus!» Norges Kristelige Ungdomsforbund hr vore ei pionerr0rsle nr det gjeld t i bruk rbeidsformer for n ut i brneog ungdomsverd med et!kristelifttlbod Ungdomsforbundet hr vore som ein plogspiss for Kyrkj -og hr provd n den kyrkjefrmnde ungdomen Arbeidsmetodne hr ofte vorte kritiserte, men s lenge metodne kn vere til hjelp i rbeidet med vinne ungdom for Guds rike er dei rettkomne ' Norges Kristelige Ungdomsforbund: Ulstein kr Ungdomslg er tilslutt Norges Kristelige Ungdomsforbund NKUF er etter Norges ldrettsforbund den st0rste ungdomsorgnissjonen i lndet med vel medlemer Verdsforbund v KFUK og KFUM: Gjennom NKUF er Ulstein kr Ungdomslg tilslutt verdsforbund v KElLK og KFUM Deter slikt rbeid i over 90 lnd med tilsmn 5 millionr medlemer Gjennom Ungdomsmisjonen og Ungdomsksjonen driv NKUF misjonsrbeid, flyktningerbeid og sosilt hjelperbeid i ei rd lnd i Asi, Afrik og S0r-Amerik Jnternsjonlt er KFUK-KFUM ei 0kumenisk mrsle, med medlemer fra ulike kyrkjesmfunn Dette er i smsvr med nd i Jesu ord som er sett som motto for KFUM: «At dei ile rn vere eitt!» (Jolt 72) Arne Wlderhug Vi grtulerer med dgen Lesom jubileumsjeiring i Ungdomsloklet Fredbeim- midt i Ulsteinvik sentrum Huset vrt vigsl vren 909 og br sidn vore ein viktig ytre feresetnd for den store ktiviteten i og rundt Ulstein kr Ungdomslg Gvene som blir sml inn i smbnd med jubileet gr til eit fond som skt sikre get feremlstenleg bus ogs i frmtid Bruk postgiroblnketten: V NVESTERER FRAMDA Det er berre innsj t Fredheimer i ferd med bli nedslite og lite f0remlstenleg Rett nok er ikkje dette noko ptrengnde problem i dg, men dei neste 0-20 r vii ndre l0ysingr tvinge seg frm Storslen er oftst for liten og det vr lt i 60-r konkrete plnr om ei utviding Desse vrt v ulike grunnr ikkje relisert No rn lget gjere lvor v tenke frmover, om ein skl kunne sikre det kristne brne- og ungdomsrbeidet i Ulstein gode r beidsvilkk Diverre kn ein ikkje her og no egge frm konkrete plnr Til det er sp0rsmlet ltfor lite utgreidd og dr0ft Bde restureringjutviding v Fredheim og nybygg vii bli vurdert Dersom ein vel det siste lterntivet, vii det vere nturleg for Ulstein kr Ungdomslg pr0ve f i stnd eit smrbeid med ndre- og d i f0rste omgng med kyrkj Formnnen i jubileumsret, Lidbj0rn Vtt0y, ntydr smrbeid om reise ei rbeidskyrkje, men understrekr t dette ikkje hr vore formelt dr0ft p noko pln Det som er klit, er t unsett kv l0ysing ein vel, vii det krevje store investeringr Med dei byggekostndne ein hr i dg er det s seie urd for ein frivilleg orgnissjon greie seg 0konomisk dersom ein tek opp store n til slike prosjekt Det meste v pengne ein treng, rn smlst inn f0r ein set i gong byggerbeid Jubileumsinnsmling er den f0rste byggesteinen Elles er den 0konomiske situsjonen for Ulstein kr Ungdomslg noks god Utleigeinntektene p Fredheim dekkjer den dglege drift v huset og hovudlget Dei einskilde einingne hr sin eigen 0konomi Uet kunne nok trengst ei 0konomisk innspr0yting i enkelte ~ einingne ogs, men midlne som blir sml inn i smbnd med jubileet vii uvkort bli vsett til eit byggefond, og dermed egge grunnlget for ei st0rre og nudsynleg investering i ei ikkje ltfor fjern frmtid FORSKRNG FOR AVHOT,DSFOLK Repr: JORUNN OG BJ0RN OVERVAG- TLF Med forsikring i Smvirke er du trygg Rimelig husforsikring med bygningsksko for fgorgniserte som hr kollektiv hjemforsikring Mnge muligheter for Aile former for livs- og rbtt p bilforsikringen pensjonsforsikringer Vi dekker ellers ile dine forsikringsbehov SAMVRKE forsikring REPR: Meinert Heimdl, Ulsteinvik - Arild Kirkenes-Tj0rvc\g Kjell Rovde, Lrsnes- Mgne Eik Bigset- Jon KArstd Kvmsoy- Norvld Holseker Ulsteinvik- Egil HAvik, GufSkoy- Bjrne Gusd, Fosnvc\g- Vidr Krlsen Hreid-StAle Johnsen Hred S MONNES BLVERKSTED BLOPPRETNG -LAKKERNG USEN RENSER Kjell Gr0nner hovedtlr Kjell Gr0nner blir hovedtlr under jubileumsfeiring i Ulstein kr Ungdomslg - og dette blir det siste offisielle oppdrget hn hr som generlsekretrer i Norges Kristelige Ungdomsforbund Gr0nner er 47 iir Hn vrt kjend som «Bergenspresten so~ strt Ten-Sing-r0rsl)) Hn byrj l0pebn si i NK UF som sekretrer i Bergen Ynglingeforening i 967, vr leir v «Shlom )) Ungdomssenter fr 972 og hr no i 8 r sete som generlsekretrer i NKUF Hner teo log og glir over i ei nyopprett stilling som fengselsprest i Bergen Vi ynskjer «generlen)) hjrteleg velkomen til Ulstein SptJrsmdl Sit du tt med sp0rsml du gjerne skull htt svr p, vedr0- rnde rbeid i Ulstein kr Ungdomslg, kn du kontkte leirne for den ktuelle undervdeling, eller formnnen i hovudforeining, Lidbj0rn Vtt0y (tlf rb ) Over kroner sml Fredheimringen inn i fjor Av det vrt sendt til Ungdomsringen Resten vrt fordelt p krinsen Folkeh0gskulen og Ungdomslget Foreining oppfttr seg som ei st0tteforeining for Ungdomslget og ertnlsjonsrorelning, forte! formnnen Oddlug Ulstein P m0t hr ein trdisjonelt kvinneforeiningsprogrm, men dr0ftr ogs sp0rsml som er oppe i tid Ein hr td snkke om kvinneprest-sp0rsmlet Fcweining hr kj0pt inn mykje til Fredheim: Grdiner, nye bord, koppr, kokekr osv Pengne fr ein inn dels p mot, dels p nol<:re misjonssmlingr ein rrngerer for dei ndre misjonsforeiningne i Ulstein, men forst ogfremst pjuleslget f0rste helg i dvent Sunnmrsbnken is ULSTEN FYSKALSKE NSTTUTT 6065 ULSTENVK Tlf (07) 8 30 ~ GUlstein kc ~ V Ungdomslg ~ 882 loodr 982 NTERN LEARSAMLNG Fredheim, tysdg 23 mrs kl 2000 SPEDARFEST SunnmoreFolkehogskule,jredg 26 mrs k 930 For foreldre og slektningr v KFUK/KFUM-speidrne - og ile ndre interesserte Mgne Grimstd tek del Det blir drmtisering, sketsjr, meriknsk uksjon mm F AMLEFEST Fredheim, lurdg 27 mrs k/530 For ile med tilknytning til f0rskulegruppene og tringelgruppene Gensekr Kjell Gr0nner tek del UNGDOMSTREFF Ulstein Smjunnshus, lurdg 27 mrs kl 2030 Gensekr Kjell Gr0nner, Hreid Ten Sing, Kirsti Pedersen, Kjrtn Grimstd m fl JUBLEUMSGUDSTENESTE Ulstein kyrkje, sondg 28 mrs kl 00 Gensekr Kjell Gr0nner, ungdomsprest Kjetil Fr0ys, Ulstein Brnekor, offer til Ulstein kr Ungdomslg JUBLEUMSFEST SunnmoreFolkehogskule, sondg 28 mrs kl800 nngngspengr kr 40,00 Gensekr Kjell Gr0nner, Ulstein Kyrkjekor, Kirsti Pedersen, ttersyn, drm, musikk, song, mm Vrmrett, kffi og kker Jubileumsoffer r ~ Fordjupningsgrupp/bibelgrupp 5-20 m0ter frm p smlingne : Leirr: Mrgit og Kjrtn Grimstd, Odd- : mund Ulstein ~tlvttet:-smlmg<mnnx:vr onso-g-kt som regel hj Mrgit og Kjrtn i Bugrden Mnnsgrupp : 8-2 medlemr : Formnn: Oskr V Sundgot Metest siste fredgen i mnden i heimne Fungerer som studiegruppe Fredheimringen medlemr F ormnn: Oddlug Ulstein Ksserr: Elid Lilleb0 M0test i heimne nnnkvr onsdg : U ngdomsklubben : 20-3Q p smlingne Leir: Aksel Knutsen : Klubbkveld ein gong i mnden Fredg kveld : Leirtem: Solgunn Moldskred, Lrs Rune Fyrileiv og Ruth ngrid Ulstein UlSTEN NDUSTR AS FERDGBETONG - ENTREPRENBR 6072 HADDAL 6065 Ulsteinvik - Bilforhndler - Crvnimport0r

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN SAK 79/08 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL, ENDELEG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Sksopplysning Med bkgrunn i Hllingtinget si sk 07-08 hndlingsprogrm Strtegisk pln, hr Regionrådet i sk 58/08, 65/08 og 7/08 drøft

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Knøttene: Med barnet i sentrum

Knøttene: Med barnet i sentrum Knttene: Med brnet i sentrum Om oss: Læringsverkstedet Knttene brnehge er en 2-bse brnehge, med 5 lders-delte brnegrupper. Brnehgen er privt og hr c 110 plsser. På Knttene legger vi vekt på: Omsorg/vennskp

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Kva trivs du med å gjere?

Kva trivs du med å gjere? Kv trivs du med å gjere? Kv vil du velje? Fyll ut med tll (poeng) fr til 6 i oppgve c. Skriv 6 for det du ller helst vil gjøre, for det du hr minst lyst til. Kv vil du idr med dersom skulen skl setje opp

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN

SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN SAMNANGER KOMMUNE MÅLBRUKSPLAN vedteke av kommunestyret 29.01.1998 1. HISTORISK BAKGRUNN Dei første skulekrinsane i Samnanger gjekk over til nynorsk («landsmål») i 1909. Sidan 1938 har nynorsk vore einerådande

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13

Un o I. Unio kommunes krav 1. Hovedta riffoppgiøret 2At6. Tirsdag 12. april20l6 kl. 13 Un o I Unio kommunes krv 1 Hovedt riffoppgiøret 2At6 Tirsdg 12. pril20l6 kl. 13 L Hovedtriffoppgiøret 2016 Den største utfordringen for kommunesektoren fremover er å møte den demogrfiske utviklíngen og

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune.

Kontaktinfo. Besøksadresse: Rådhuset i Langevåg. Postadresse: Sula Sokn Postboks 228 6039 LANGEVÅG. Telefon: E-post: kyrkjekontoret@sula.kommune. Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET

STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Mer øving til kpittel 4 STATISTIKK, KOMBINATORIKK OG SANNSYNLIGHET Oppgve 1 Under ser du resulttet v ntll kinoesøk for en klsse de siste to måneder: 1, 3, 5, 4, 2, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 0, 1, 3, 6, 5,

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer