Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkript

1 Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010

2 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon 2 Regnskap og statistikk Konsolidert balanse 5 Konsolidert driftsregnskap og endringer i 23 Oversikt over endringer i antall aksjer 39 Statistisk informasjon 51 Noter til urevidert regnskap 64 Investeringsportefølje JPMorgan Funds - Africa Equity Fund 73 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 221 JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund 76 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund 225 JPMorgan Funds - America Equity Fund 80 JPMorgan Funds - Global Credit Bond Fund 229 JPMorgan Funds - America Large Cap Fund 83 JPMorgan Funds - Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund 232 JPMorgan Funds - Asia Pacific Bond Fund 84 JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund 235 JPMorgan Funds - Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund 87 JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD) 239 JPMorgan Funds - Brazil Alpha Plus Fund 89 JPMorgan Funds - Global Focus Fund 242 JPMorgan Funds - Corporate Bond Portfolio Fund I 90 JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund 246 JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund 93 JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund 249 JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund 95 JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund 252 JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund 97 JPMorgan Funds - Global Infrastructure Trends Fund 255 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund 100 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund 258 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund 105 JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) 261 JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II 108 JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund 264 JPMorgan Funds - Emerging Markets Currency Alpha Fund 110 JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund 269 JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund 113 JPMorgan Funds - Global Socially Responsible Fund 274 JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Fund 118 JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund 276 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 120 JPMorgan Funds - Highbridge Asia Pacific STEEP Fund 280 JPMorgan Funds - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 122 JPMorgan Funds - Highbridge Europe STEEP Fund 282 JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund 124 JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP Fund 285 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund 127 JPMorgan Funds - Japan Dynamic Fund 287 JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund 130 JPMorgan Funds - JF ASEAN Equity Fund 288 JPMorgan Funds - Emerging Markets Value Fund 133 JPMorgan Funds - JF Asia Alpha Plus Fund 289 JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund 135 JPMorgan Funds - JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund 291 JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund 136 JPMorgan Funds - JF China Fund 294 JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund 139 JPMorgan Funds - JF Greater China Fund 295 JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund 142 JPMorgan Funds - JF Hong Kong Fund 296 JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund 145 JPMorgan Funds - JF India Fund 297 JPMorgan Funds - Euro Money Market Fund 147 JPMorgan Funds - JF Japan Alpha Plus Fund 299 JPMorgan Funds - Euro Short Duration Bond Fund 149 JPMorgan Funds - JF Japan Equity Fund 300 JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund 152 JPMorgan Funds - JF Japan Small Cap Fund 301 JPMorgan Funds - Euroland Select Equity Fund 155 JPMorgan Funds - JF Korea Equity Fund 302 JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund 158 JPMorgan Funds - JF Pacific Balanced Fund 304 JPMorgan Funds - Europe Aggregate Plus Bond Fund 161 JPMorgan Funds - JF Pacific Equity Fund 308 JPMorgan Funds - Europe Balanced Fund (EUR) 166 JPMorgan Funds - JF Pacific Technology Fund 311 JPMorgan Funds - Europe Convergence Equity Fund 170 JPMorgan Funds - JF Singapore Fund 312 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund 171 JPMorgan Funds - JF Taiwan Fund 313 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund 174 JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund 314 JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund 175 JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund 316 JPMorgan Funds - Europe Equity Fund 177 JPMorgan Funds - Russia Fund 320 JPMorgan Funds - Europe Focus Fund 181 JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund 321 JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund 184 JPMorgan Funds - Systematic Alpha Fund 324 JPMorgan Funds - Europe Micro Cap Fund 187 JPMorgan Funds - UK Equity Fund 327 JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund 189 JPMorgan Funds - US 130/30 Fund 330 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund 192 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund 333 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund 195 JPMorgan Funds - US Dynamic Fund 348 JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Small Cap Fund 200 JPMorgan Funds - US Growth Alpha Plus Fund 350 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund 202 JPMorgan Funds - US Select 130/30 Fund 352 JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Small Cap Fund 205 JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund 355 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund 207 JPMorgan Funds - US Small and Micro Cap Fund 356 JPMorgan Funds - Germany Equity Fund 209 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund 358 JPMorgan Funds - Global Absolute Return Bond Fund 210 JPMorgan Funds - US Strategic Growth Fund 360 JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund 214 JPMorgan Funds - US Technology Fund 362 JPMorgan Funds - Global Consumer Trends Fund 219 JPMorgan Funds - US Value Fund 363 Tillegg - Ureviderte tilleggsopplysninger Fondenes kostnadsprosent 366 Oppsummering av investeringsmål for underfondene 380 Resultat og volatilitet 387 Rentesats mottatt/(belastet) på bankkonti 400 Aksjeklasser i underfond underlagt betaling av Taxe d abonnement på 0,01% 400 Porteføljens omløpshastighet 401 Historisk oversikt over endringer i antall aksjer 402 Nærmere opplysninger finner du på Ingen andelstegninger kan mottas kun på bakgrunn av denne rapporten. Andelstegninger er bare gyldige dersom de gjøres på bakgrunn av det aktuelle prospektet, det forenklede prospekt supplert med den nyeste reviderte årsberetningen, samt den siste ureviderte halvårsrapporten, dersom denne er nyere enn årsberetningen. Prospektet, det forenklede prospekt, de ureviderte halvårsrapportene, samt den reviderte årsberetningen fås vederlagsfritt ved henvendelse til SICAVs forretningskontor og fra lokale betalingsenheter. Etter en gjennomgang av informasjonen fra investeringsforvalteren (-ne) i prospektet og det forenklede prospektet vil opplysningene fra investeringsforvalteren (-ne) om det enkelte underfond nå være tilgjengelig fra forvaltningsselskapets forretningskontor eller fra

3 JPMorgan Funds Styret Styreformann Iain O.S. Saunders Bankier Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Storbritannia Styremedlemmer Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Jean Frijns Professor i finans og investering Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland Viseformann Pierre Jaans Økonom 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Storhertugdømmet Luxembourg Andrea L. Hazen Administrerende direktør JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Storbritannia Robert Van der Meer Professor i finans 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Nederland Berndt May Administrerende direktør JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Østerrike Registrert adresse European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg 1

4 JPMorgan Funds Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap, registerfører og overføringsagent, global forhandler og lokalt ombud JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Rådgiver (avviklet 21. oktober 2010) JPMorgan Asset Management Advisory Company S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Investeringsforvaltere J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2 - Chome Chiyoda-ku Tokyo Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Storbritannia JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 17th Floor, 65 Tun Hwa South Road Section 2, Taipei Taiwan JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road, Central Hong Kong JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY USA Depotansvarlig, selskaps-, administrativt ombud og kursnoteringsombud J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Juridiske rådgivere Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg 2

5 Denne siden er med hensikt tom 3

6 Denne siden er med hensikt tom 4

7 JPMorgan Funds Konsolidert balanse JPMorgan Funds Konsolidert USD Africa Equity Fund USD Aggregate Bond Fund USD America Equity Fund USD Eiendeler Investeringer i papirer til markeds Anskaffelsespris: Investering i TBA-papirer til markeds (1) Bankinnskudd Termininnskudd Tilgodehavende fra salg av investeringer Tilgodehavende fra salg av TBA-papirer (1) Tilgodehavende fra tegninger Tilgodehavende fra renter og utbytte, Skatt som kan kreves refundert Frafalt honorar (2) Andre fordringer Urealisert gevinst på valutaterminforretninger Urealisert gevinst på finansielle terminforretninger Derivater til markeds Sum Gjeld Kassakreditt Åpne korte posisjoner på TBA-papirer (2) Skyldig beløp fra kjøp av investeringer Skyldig beløp fra kjøp av TBA-papirer (1) Skyldig beløp fra innløsninger Godtgjørelse til ledelse og rådgivere Resultatbaserte honorarer Annen gjeld Urealisert tap på valutaterminforretninger Urealisert tap på finansielle terminforretninger Derivater til markeds Sum gjeld Sum aktiva Historisk sum aktiva 30. juni juni juni juni juni (1) Se note 2l). (2) Se note 7a). Vedlagte noter utgjør en integrert del av denne økonomiske redegjørelse. 5

8 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) America Large Cap Fund USD Asia Pacific Bond Fund USD Asia Pacific ex-japan Behavioural Finance Equity Fund USD Brazil Alpha Plus Fund USD Corporate Bond Portfolio Fund I (3) EUR Eastern Europe Equity Fund EUR Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund USD (3) Dette underfondet ble lansert den 1. juli

9 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Emerging Markets Alpha Plus Fund USD Emerging Markets Bond Fund USD Emerging Markets Corporate Bond Fund (4) USD Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund II (5) USD Emerging Markets Currency Alpha Fund EUR Emerging Markets Debt Fund EUR Emerging Markets Diversified Equity Fund (6) USD (4) Dette underfondet ble lansert den 14. juli (5) Dette underfondet ble lansert den 24. november (6) Dette underfondet ble lansert den 10. desember

10 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Emerging Markets Equity Fund USD Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Emerging Markets Investment Grade Bond Fund (7) USD Emerging Markets Local Currency Debt Fund EUR Emerging Markets Small Cap Fund USD Emerging Markets Value Fund USD Emerging Middle East Equity Fund USD (7) Dette underfondet ble lansert den 29. november

11 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) EU Government Bond Fund EUR Euro Aggregate Bond Fund EUR Euro Corporate Bond Fund EUR Euro Government Short Duration Bond Fund EUR Euro Money Market Fund (8) EUR Euro Short Duration Bond Fund EUR Euroland Equity Fund EUR (8) Dette underfondet endret navn fra Euro Liquid Reserve Fund den 2. august

12 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Euroland Select Equity Fund EUR Europe 130/30 Fund EUR Europe Aggregate Plus Bond Fund EUR Europe Balanced Fund (EUR) EUR Europe Convergence Equity Fund EUR Europe Dynamic Fund EUR Europe Dynamic Mega Cap Fund EUR

13 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Europe Dynamic Small Cap Fund EUR Europe Equity Fund EUR Europe Focus Fund EUR Europe High Yield Bond Fund EUR Europe Micro Cap Fund EUR Europe Select 130/30 Fund EUR Europe Small Cap Fund EUR

14 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Europe Strategic Growth Fund EUR Europe Strategic Growth Small Cap Fund EUR Europe Strategic Value Fund EUR Europe Strategic Value Small Cap Fund EUR Europe Technology Fund EUR Germany Equity Fund EUR Global Absolute Return Bond Fund (9) USD (9) Dette underfondet ble lansert den 7. oktober

15 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Aggregate Bond Fund USD Global Consumer Trends Fund EUR Global Convertibles Fund (EUR) EUR Global Corporate Bond Fund USD Global Credit Bond Fund USD Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund (10) EUR Global Dynamic Fund USD (10) Dette underfondet ble lansert den 16. september

16 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Equity Fund (USD) USD Global Focus Fund EUR Global Government Bond Fund EUR Global Government Short Duration Bond Fund EUR Global Healthcare Fund USD Global Infrastructure Trends Fund EUR Global Natural Resources Fund EUR

17 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Real Estate Securities Fund (USD) USD Global Research Enhanced Index Equity Fund EUR Global Short Duration Bond Fund USD Gobal Socially Responsible Fund USD Global Strategic Bond Fund USD Highbridge Asia Pacific STEEP Fund (11) USD Highbridge Europe STEEP Fund EUR (11) Dette underfondet ble lansert den 13. desember

18 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) Highbridge US STEEP Fund USD Japan Dynamic Fund JPY JF ASEAN Equity Fund USD JF Asia Alpha Plus Fund USD JF Asia Pacific ex-japan Equity Fund USD JF China Fund USD JF Greater China Fund USD

19 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) JF Hong Kong Fund USD JF India Fund USD JF Japan Alpha Plus Fund USD JF Japan Equity Fund USD JF Japan Small Cap Fund USD JF Korea Equity Fund USD JF Pacific Balanced Fund USD

20 JPMorgan Funds Konsolidert balanse (forts.) JF Pacific Equity Fund USD JF Pacific Technology Fund USD JF Singapore Fund USD JF Taiwan Fund USD Latin America Equity Fund USD Managed Reserves Fund USD Russia Fund USD

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014

Statoil. Forsikring a.s. Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Statoil Forsikring a.s Årsberetning 2014 - Annual report 2014 Styre Lars Gaute Østebø, leder Ørjan Kvelvane, styremedlem Anne-Margrethe Tostrup Smith, styremedlem Heidi Wolden, styremedlem Forretningsfører

Detaljer

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291

Prospekt. Verdipapirfondet Eika SPAR. Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998. Organisasjonsnummer: 980 439 291 Prospekt Verdipapirfondet Eika SPAR Fondets stiftelsesdato: 22.desember 1998 Organisasjonsnummer: 980 439 291 B etegnelse: Norsk/internasjonalt Aksjefond 1. FORMÅL Eika Spar er et norsk/internasjonalt

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Til andelseierne i ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud

Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Bankinnskudd Med Aktivaavkastning Helgeland Sparebank Best Av V 2005/2010Bankinnskud Kontoåpningsperiode: 3 oktober - 11. november 2005 Aktivaavkastning Bankinnskudd Med Aktivaavkastning (BMA) Helgeland

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån.

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Hva gjør banken din? DNB Nordea Danske Bank Handelsbank Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Forfatter Sirianne Dahlum

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde

Styrets beretning 2013. Professor C.A. Bjerknes' Minde Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer

Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer Nye investeringsformer kan medføre behov for nye nøkkeltall og alternative metoder for resultatmåling. I denne artikkelen blir de vanligste

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

Finanskrisas bakgrunn

Finanskrisas bakgrunn Finanskrisas bakgrunn Rune Skarstein Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent

Aker ASA har. områder som. Aker Drilling satser. i værharde. selskaper verdsatt til 7. prosent Rapport for fjerde kvartal Aker ASA har i fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de operative selskapene i porteføljene. Det er lagt et godt grunnlag for verdivekst fremover. Aker Drilling satser

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Halvårsrapport 2015 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 EIKA NORGE 05 EIKA UTBYTTE 07 EIKA NORDEN 08 EIKA ALPHA 09 EIKA SPAR 10 EIKA GLOBAL 11 EIKA BALANSERT 12 EIKA PENSJON 15 EIKA KREDITT

Detaljer