Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkript

1 Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2015

2 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon 2 Styrets beretning 3 Investeringsforvalterens rapport 7 Revisjonsberetning 8 Revidert regnskap og statistikk Konsolidert balanse 11 Konsolidert driftsregnskap og endringer i 17 Oversikt over endringer i antall aksjer 21 Statistisk informasjon 27 Merknader til regnskapet 33 Investeringsportefølje JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 51 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 59 JPMorgan InvestmentFunds - Global Capital Preservation Fund () 64 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 69 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () 73 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 77 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 80 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 83 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 91 JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 124 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 129 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 132 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 136 JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 160 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 162 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 164 JPMorgan Investment Funds - USBond Fund 167 JPMorgan Investment Funds - USEquity Fund 175 JPMorgan Investment Funds - USSelect Equity Fund 178 Vedlegg - Ureviderte tilleggsopplysninger 1. Fondenes totalkostnadsprosent Oppsummering av investeringsmål for underfondene Resultat og volatilitet Rentesats mottatt/(belastet) på bankkonti Andelsklasser i underfond underlagt betaling av Taxe d abonnement på 0,01 % Porteføljens omløpshastighet Beregningsmetode for risikoeksponering Sikkerhet Historisk oversikt over endringer i antall aksjer for årsperioden til 31. desember Historisk oversikt over endringer i antall aksjer for årsperioden til 31. desember Nærmere opplysninger finner du på Ingen andelstegninger kan mottas kun på bakgrunn av denne rapporten.andelstegninger er bare gyldige dersom de gjøres på bakgrunn av det aktuelle prospektet, nøkkelinformasjonsupplert med den nyeste reviderte årsberetningen, samt den siste ureviderte halvårsrapporten, dersom denne er nyere enn årsberetningen. Prospektet, nøkkelinformasjon, de ureviderte halvårsrapportene, samt den reviderte årsberetningen fås vederlagsfritt ved henvendelse til SICAVs forretningskontor og fra lokale betalingsagenter. Etter en gjennomgang av informasjonen fra investeringsforvalteren(-ne) i prospektet og det forenklede prospektet og nøkkelinformasjonvil opplysningene fra investeringsforvalteren(-ne) om det enkelte underfond nå være tilgjengelig fra forvaltningsselskapets forretningskontor eller fra

3 JPMorgan Investment Funds Styret Styreformann Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Storbritannia Styremedlemmer Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland Massimo Greco (fra 24. april 2015) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Storbritannia John Li How Cheong The Directors Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Tyskland Daniel Watkins JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Storbritannia Registrert adresse 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg 1

4 JPMorgan Investment Funds Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap, registerfører og overføringsagent, global forhandler og lokalt ombud JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Investeringsforvaltere JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Storbritannia J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo Japan JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong Forvalter, selskaps- og administrativ agent J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Revisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Juridiske rådgivere Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg 2

5 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning Styreformann Iain O.S. Saunders Uavhengig styremedlem og styreformann. Medlem i styret siden september Saunders ble uteksaminert med økonomigrad fra Bristol University, og ble ansatt i Robert Fleming i 1970.Han hadde flere toppstillinger i gruppen i Hong Kong, Japan og USA, før han returnerte til Storbritannia i 1988.Han ble utpekt til nestformann i Fleming Asset Management, og fratrådte stillingen i 2001 etter sammenslåingen av Robert Fleming-gruppen og JP Morgan.Saunders er per dags dato styreformann i flere Luxembourg-baserte investeringsfond forvaltet av JPMorgan, og MB Asia Select Fund. Styremedlemmer Jacques Elvinger Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden januar Elvinger tiltrådte i Luxembourg Bar i 1984, og har vært partner i det Luxembourg-baserte advokatkontoret Elvinger, Hoss & Prussen siden 1987.Elvinger jobber med generell bedriftsrett og banklovgivning, og spesialiserer seg i investering og pensjonsfond.han er styremedlem i Luxembourgs fondsforening ALFI, sittende styreformann i det rådgivende organet for bransjeforskrifter, og styremedlem i ALFIs juridiske utvalg. Han er også medlem i de rådgivende utvalgene for Komiteen for oversyn med finansiell sektor, innenfor områdene investeringsfond, pensjonsfond og investeringsforetak i risikokapital.elvinger har en rekke verv og styreverv hos europeiske organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Jean Frijns Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juli Frijns studerte økonometri, med doktorgrad i økonometri fra Tilburg universitet, og har vært foreleser ved Northern Illinois University.Han tiltrådte i Det nederlandske sentrale planleggingsbyrå (CPB), den nederlandske regjeringens tenketank, i 1980, og ble utnevnt til underdirektør i CPB i 1983.Frijns har hatt flere verv, inkludert som sjefstrateg i det nederlandske pensjonsfondet ABP, professorat i investeringsstudier ved Vrije universitet (Amsterdam), og har siden 2005 vært styreleder i Overvåkingsutvalget for eierstyring og selskapsledelse.frijns har en rekke verv og styreverv hos europeiske organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. John Li How Cheong Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juni De siste 26 åreneharlihovedsakligjobbetifinansiellsektor, med revisjonogrådgivningtil banker, investeringsfond, forsikringsselskaperosv.kundene har vært både europeiske, amerikanske, japanske og andre asiatiske selskaper, noe som har gitt Li et bredt erfaringsgrunnlag innenfor arbeid med internasjonale selskaper.li var partner i KPMG Luxembourg i over 20 år, og var ledende partner i 8 år, før han overtok stillingen som styreleder i representantskapet i 3 år.li var også medlem i Investment Management Practice.Li er styremedlem i Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Li har en rekke verv og styreverv i finansielle organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Massimo Greco Tilknyttet styremedlem. Medlem i styret siden april Greco er ansvarlig for Global Funds-virksomheten i Kontinental-Europa, basert i London.Greco har vært ansatt hos JPMorgan siden 1992, og han tok på seg sitt nåværende ansvarsområde i 2012.I 1998 flyttet Greco til Head Investment Management-virksomheten i Italia.Før det jobbet han for Goldman Sachs International i London Capital Markets-teamet fra 1986 til 1992.Greco begynte sin karriere hos investeringsbanken som leder for salg av kreditt og renter i Italia.Grecoerutdannet iøkonomifrauniversitetetitorinoogharenmba (Majorifinans) fraandersongraduate SchoolofManagementvedUCLA.Grecoer per dags dato direktør for flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Peter Thomas Schwicht Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juni Schwichtble uteksaminert fra Universitetet i Mannheimi Tyskland med en grad i bedriftsøkonomi, etter å ha studert, skatt ogregnskapi Hamburg, Norgeog USA, og var ansatt i JPMorgan Asset Management fra 1987 til oktober 2014.Før han gikk av, var Schwicht administrerende direktør for Investment Mangement - EMEA, JPMorgan Asset Management.Han hadde tidligere hatt stilling som leder for Continental Europe Institutional business og var Investment Management Country Head for institusjonell og detaljvirksomhet i Tyskland, hvor han startet med å utvikle virksomheten, for deretter å utvide denne over det europeiske kontinentet. Schwicht er per dags dato direktør for flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Daniel Watkins Tilknyttet styremedlem. Medlem i styret siden desember Watkins, administrerende direktør, er viseadministrerende direktør i IM-Europa og Global Co-Head hos IM Client Services og Business Platform.Watkins har vært ansatt siden 1997 og førertilsyn med business-infrastruktur i Investment Management i Europa og Asia inkludert klienttjenester, fondsadministrasjon, produktutvikling, og RFP.Watkins innehar også rollen som viseadministrerende direktør i GIM EMEA, og opptrer som styremedlem i alle regulerte juridiske enheter i hele regionen.watkins har hatt en rekke stillinger i JPMorgan, bl.a.leder for Europe COO og Global IM Operations, leder for European Operations Team, leder for European Transfer Agency, Head of Luxembourg Operations, sjef for European Transfer Agency og London Investment Operations; samt leder for Flemings Investment Operations Teams.Watkins har en BA i økonomi og politikk fra Universitetet i York og er en kvalifisert finansiell rådgiver. Watkins innehar i dag en rekke styrefullmakter i Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Styret har gleden av å presentere den reviderte årsrapporten for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember

6 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Fondets sammensetning Fondet er et investeringsforetak med variabel kapital, organisert som et société anonyme i henhold til Storhertugdømmet Luxembourgs lovverk.styret har oppnevnt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAM) til forvaltningsselskap for fondet. Fondet er organisert som et paraplyfond med en rekke underfond, der hvert underfond har sine egne investeringsmål, sin egen investeringspolitikk og sine egne bestemmelser. Fondets intensjon er å plassere tilgjengelig kapital i overførbare papirer og andre tillatte aktiva av ulike typer, i samsvar med fondets prospekt, med den hensikt å spre investeringsrisikoen og sikre andelsinnehaverne resultatene ved forvaltning av deres porteføljer. Fondet kvalifiserer som et Foretak for kollektiv investering i omsettelige papirer (UCITS) ifølge EU-direktiv 2009/65/EC av 13 juli 2009, og er underlagt Luxembourgs lov av 17.desember 2010, slik endret, om kollektive investeringsforetak.fondet kan dermed tilbys for salg i EUs medlemsstater, under forbehold om registrering i andre land enn Luxembourg. I tillegg kan det søkes om å registrere fondet og dets underfond i andre land. Ved utgangen av året hadde fondet 20 underfond.alle underfond og andelsklasser er registrert for salg og distribusjon i Luxembourg, og en rekke underfond og andelsklasser er registrert for salg i følgende jurisdiksjoner: Argentina, Bahrain, Belgia, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, Irland, Italia, Jersey, Korea, Kypros, Liechtenstein, Macau, Nederland, Nederlandske Antiller, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, den Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Styrets rolle og ansvarsområder Styrets ansvarsområder bestemmes utelukkende av Luxembourgs lovverk.hva angår fondets årsregnskap, bestemmes styremedlemmenes oppgaver av lov av 10.desember 2010 om, blant annet, regnskap og årsregnskap for kollektive investeringsforetak, og lov av 17.desember 2010, om kollektive investeringsforetak. En styringsavtale mellomfondet og JPMorganAsset Management (Europe) S.à r.l. beskrivertilfellerhvor Forvaltningsselskapethar autoritet under Kapittel 15 i loven av 17.desember 2010.Dette inkluderer forvaltning av Fondets, samt involvering i form av administrasjon, registrering, domisilagent og markedsføring.alle anliggender forbeholdes godkjenning av Styret, og en plan som spesifiserer slike anliggender er inngått mellom Styret og Forvaltningsselskapet.Anliggender forbeholdt Styret inkluderer fastsettelse av hvert enkelt underfonds investeringsmål og -politikk, investeringsbegrensninger og fullmakter, endringer av Prospektet, gjennomgang og godkjenning av investeringsrelaterte og finansielle nøkkeldata, inkludert årsoppgjør, samt utnevnelse av, og gjennomgang av tjenestene som ytes, av forvaltningsselskap, revisor og depotbank. Iforkantav hvertstyremøtemottarstyremedlemmenedetaljertogoppdatertinformasjon, slikatdekanforberedesegpåsakenesomskaltas opppåmøtet. Forhvertkvartalsvise møteanmoderstyret om, ogmottar, rapporterfrablantandre Forvaltningsselskapetoginvesteringsforvaltere, omrisikostyringsamt forslagtil endringerieksisterendeunderfond, ellerforeslagomlanseringav nye.seniorrepresentanterforhverav disse funksjonenedeltar på styremøtene etter invitasjon, slik at styret kan stille spørsmål rundt rapportene som legges frem. Styrerepresentantene tar beslutninger i Fondet og andelsinnehaverne, som helhet, sine interesser, og avstår fra å engasjere seg i overveielser eller beslutninger som skaper konflikter mellom deres personlige interesser og fondets eller andelsinnehavernes interesser.temaet interessekonflikter er dokumentert i Prospektet, og Forvaltningsselskapets retningslinjer for interessekonflikter er tilgjengelige på websiden: Styret kan be om uavhengig, profesjonell rådgivning om nødvendig, på fondets regning. Styrets sammensetning Styret ledes av Iain Saunders, og består videre av fem uavhengige styremedlemmer og to ordinære styremedlemmer.styret definerer ordinære styremedlemmer som personer ansatt i JPMorgan Chase & Co eller tilknyttede selskaper.alle styremøter krever at et flertall av de uavhengige styremedlemmene er tilstede, slik at Styret opptrer uavhengig av Forvaltningsselskapet.Styret har som helhet bred kompetanse innenfor investeringsvirksomhet, finansielle anliggender, samt jus og andre felter som er relevante for Fondets virksomhet.styrerepresentantene velges årlig, av aksjonærene på den årlige generalforsamlingen.styret setter ingen begrensning på hvor mange år representantene sitter i styret, og tar hensyn til fondsbransjens karakter og krav, samt Fondets virksomhet i forbindelse med nominasjon av representanter som velges inn av aksjonærene.den enkelte representantens betingelser er beskrevet i en tjenestekontrakt, og disse er tilgjengelige for innsyn ved Fondets registrerte kontoradresse. Endring i sammensetning av styret På generalforsamlingen ( AGM ) avholdt 24.april 2015 utnevnte aksjonærer Mr Massimo Greco som en ekstra direktør med virkning fra datoen for generalforsamlingen. Styrets godtgjørelse Styrets filosofi er at styrerepresentantene skal godtgjøres i forhold til Styrets ansvarsområder, Styrets erfaring som helhet, og at godtgjørelsen skal være rimelig gitt Fondets og underfondenes størrelse, kompleksitet og investeringsmål. Godtgjørelsenvurderes årlig. Styrelederen godtgjøresårlig med ,00, og de øvrigestyrerepresentanteneårlig med ,00, med unntak av den ordinære styrerepresentanten, som har godtatt å avstå fra godtgjørelse. 4

7 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Styremøter og utvalg Styret møtes kvartalsvis, men ved behov avholdes ytterligere møter. GittFondetsomfangogkarakter, erstyret av denoppfatningat detikkeernødvendigmedetformeltrevisjons- ellergodtgjøringsutvalg, ellerandrestående utvalg. Dette vurderes fortløpende. Alle styrerelaterte saker godkjennes derfor per dags dato av Styret, og i tilfeller hvor saker krever ytterligere overveielser, vil det kunne opprettes et underutvalg i styret for å ta stilling til disse.slike omstendigheter kan være hvis Styret ber om endringerav Prospektet, og hvor det ikke er rimelig å vente til neste kvartalsvise styremøte for å godkjenne. Disse underutvalgmøtene vil normalt bestå av minst to representanter. Det ble avholdt seks styremøter i løpet av året.fire av disse var kvartalsvise styremøtene der, blant andre saker, dagsorden inkluderte disse elementene uthevet under avsnittet ovenfor kalt Rollen og ansvaret til styret og to var ad hoc-styremøter. Det ble avholdt et underkomitémøte i løpet av året. I tillegg til styremøtet hvor revisor legger frem sin revisjonsrapport for Fondets kontoer, avholdes det også møter mellom revisor og de uavhengige styremedlemmene årlig, uten at de ordinære styrerepresentantene er tilstede. Internkontroll Investeringsforvaltning og alle administrative tjenester utføres av Forvaltningsselskapet, og J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fungerer som depotbank. Styrets internkontrollsystem består derfor hovedsaklig av å kontrollere tjenestene som ytes av Forvaltningsselskapet og Depotbanken, inkludert kontrollfunksjoner for drift og overholdelse opprettet av disse for å tilfredsstille Fondets forpliktelser overfor aksjonærene som beskrevet i Prospektet, Aksjonæravtalen og andre relevante bestemmelser.forvaltningsselskapet rapportererformelt til Styret kvartalsvis i forbindelsemed aktiviteter som ligger under dets ansvarsområde, og skal i tillegg, så raskt som mulig, informere Styret om viktige administrasjons- eller regnskapsrelaterte saker. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, og ALFIs etiske retningslinjer Styret har ansvaret for at en høy standard av eierstyring og selskapsledelse etterleves, og at Fondet overholder beste praksis i Luxembourgs fondsnæring. Styret har spesifiktinnførtalfis etiske retningslinjer ( De etiske retningslinjene ), som beskriverprinsippenei god eierstyring.disse prinsippeneble endret i juli 2013, og er beskrevet nedenfor: 1. Styret skal sikre at en høy standard for eierstyring og selskapsledelse etterleves til enhver tid. 2.Styret haethøytprofesjoneltnivå, ogtilstrekkeligerfaring, ogskalgjøresitt besteforå sikreat Styret somhelhetharkompetansensomkrevesforå utøve sitt ansvar. 3. Styret skal opptre uavhengig og med rimelighet, i investorens beste interesser. 4. Styret skal opptre med behørig påpasselighet og engasjement i utførelsen av sine oppgaver. 5. Styret skal sikre overholdelse av alle gjeldende lover og bestemmelser, samt Fondets stiftelsesdokumenter. 6.Styret skal sikre at alle investorer blir behørig informert, at de behandles med rimelighet og rettferdighet, og at de mottar de fordelene og tjenestene de har krav på. 7. Styret skal sikre at effektiv risikostyring og nødvendig internkontroll er implementert. 8.Styret skal, etter beste evne, på en hensiktsmessig og effektiv måte, identifisere og håndtere faktiske, potensielle eller tilsynelatende interessekonflikter, samt sikre nødvendig innsyn. 9. Styret skal sørge for at aksjonærenes rettigheter utøves på en veloverveid måte, og i Fondets beste interesser. 10. Styret skal sørge for at styrerepresentantenes godtgjørelse fornuftig og rimelig, og at det er tilstrekkelig åpenhet rundt dette. Styret vurderer det slik at Fondet har overholdt prinsippene i De etiske retningslinjene, i alle viktige henseender, i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember Styret foretar en årlig gjennomgang av løpende overholdelse av prinsippene i De etiske retningslinjene. Bestemmelser om avstemning ved fullmakt Styret delegerer ansvaret for avstemning ved fullmakt til Forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet håndterer stemmeretten for betrodde aksjer på en veloverveid måte, basert utelukkende på en vurdering av hva som best vil tjene kundenes finansielle interesser. Så langt det lar seg gjøre, vil forvaltningsselskapet stemme på alle møter innkalt av selskaper hvor de har investert. En kopi av bestemmelsene om avstemning ved fullmakt er tilgjengelig fra Fondets registrerte kontoradresse, eller på websiden: Ansvarsforsikring for representanter og ledere Fondets Stiftelsesdokumenter holder representantene skadesløse ved utgifter de måtte utsettes for i forbindelse med krav mot disse som oppstår i forbindelse med deres plikter og ansvar, såfremt de ikke har opptrådt uredelig eller uærlig.for å beskytte aksjonærene mot slike krav, har Styret tegnet en Ansvarsforsikring for representanter og ledere, som holder representantene skadesløse i visse erstatningssaker som måtte oppstå i forbindelse med deres plikter og ansvar, men som ikke dekker tilfeller hvor disse har opptrådt uredelig eller uærlig. Revisor PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, har vært Fondets revisor siden februari 2006.Revisjonstjenesten ble sist lagt ut på anbud i 2013.Styret foretok en gjennomgang av PwCs i 2013, og besluttet, på grunnlag av andre relevante faktorer, å foreslå til aksjonærene at PwC velges som revisor også for den neste treårsperioden. Ved utgangen av inneværende periode vil Styret på nytt vurdere hvorvidt revisjonstjenesten skal legges ut på anbud. 5

8 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Årlig generalforsamling Den neste årlige generalforsamlingen i Selskapet vil avholdes den 29.april 2016, ved Selskapets registrerte kontoradresse, og vil ta stilling til anliggender fra regnskapsåret som ble avsluttet den 31.desember 2015.På dette møtet vil aksjonærene blant annet bli bedt om å ta stilling til vanlige anliggender ved slike møter, inkludert: 1. godkjenning av regnskapene, samt godkjenning av resultatenes tildeling 2. godkjenning av Styrerepresentantenes salærer 3. valg av Styrerepresentanter, hvorav samtlige ønsker å stille til valg 4. valg av Revisor. Ingen spesielle anliggender foreslås av Styret. Hendelser i løpet av året I løpet av året økte Fondets totale fra 41,2 milliarder til 43,1 milliarder ved utgangen av året. Styret ble enige om følgende selskapshendelser og andre vesentlige endringer knyttet til underfondet i løpet av året: a) Fusjoneringer av underfondet I løpet av året skjedde følgende fusjoneringer: JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral ble fusjonert inn i JPMorgan Funds -Europe Equity Absolute Alpha Fund den 28.april JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund ble fusjonert inn i Private Bank Funds I - Blue and Green Fund den 9. november b) Andelsklassefusjon og navneendring Med virkning fra 28.oktober 2015 ble B andelsklasse fusjonert inn i tilsvarende C andelsklasse innenfor samme underfond eller, hvor en tilsvarende C andelsklasse i samme underfond ikke har blitt lansert, omdøpt til tilsvarende C andelsklasse med andelsidentifikatorer beholdt. c) Endringer i investeringspolitikk og underfondet og andelsklassenavn Med virkning fra 1.april 2015 ble JPMorgan Investment Funds -Japan 50 Equity Fund omdøpt til JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund. Andelsklasser har blitt omdøpt videre til endringen i navnet til underfondet.investeringspolicyen ble også endret for å endre antall selskaper som underfondet kan investere i fra om lag 50 selskaper til ca selskaper. Med virkning fra 14.desember 2015 ble JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund omdøpt til JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund. Videre til denne endringen, har andelsklassene fått nytt navn. d) Endringer i forvaltnings- og rådgivningsgebyr, drifts- og administrasjonskostnader Med virkning fra 1.april 2015 har årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyr og drifts- og administrasjonsgebyr blitt redusert for B andelsklasser.på samme dato, har minimum første tegning og minimum beholdning blitt økt og revisjoner til tilfeller når minstetegning og beholdningsbeløp gjelder ikke, og når minimum tegningsbeløp kan fravikes. Med virkning fra 1.juli 2015, er det gjort endringer i drifts- og administrasjonsutgiftene ( D&A ) på tvers av alle underfond innen SICAV som angitt nedenfor: For de andelsklasser der D&A for tiden er satt til en fast sats, har D&A-satsen blitt erstattet med avkortede D&A-satser som er satt på enten gjeldende fast sats eller en lavere sats basert på en analyse av de faktiske direkte utgiftene for andelsklassene.med en avkortet D&A-sats, vil andelsklassene betale de faktiske utgiftene til underfondet inntil taket er nådd. Andelsklasser som i dag har en avkortet D&A vil ikke bli påvirket av denne endringen, og i noen tilfeller kan oppleve en reduksjon i maksimalt D&A bekostningstak. Fondets tjenestegebyr har blitt avkortet, og det har nå blitt omorganisert i prospektet til å mer eksplisitt definere det som en del av D&A-utgifter som betales til forvaltningsselskapet for tjenestene som forvaltningsselskapet gir til underfondet. Med virkning fra 1.juli 2015, reduserte forvaltningsselskapet de årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyrene fra 1,50 % til 1,25 % for JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (), andelsklasse A. e) Distribusjonsgebyrer i D og T-andelsklasser Med virkning fra 1.april 2015 har et eget distribusjonsgebyr blitt introdusert og blitt inkludert i forvaltnings- og fondskostnader eller gebyrer og utgifter -deler av prospektet i forbindelse med D og T-andelsklasser.Fra etableringen av distribusjonsgebyr, ble det ordinære forvaltnings- og rådgivningsgebyret senket proporsjonalt. TER for de respektive andelsklassene forble uendret. Se merknad 3f). Prospektet har blitt endret for å gjenspeile endringene ovenfor. Hendelser etter utgangen av året Sammenslåing og omdøping av andelsklasser Med virkning fra 20.mai 2016, vil andelsklassen JPMorgan Global Convertibles () A (acc) - i underfondet JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund () bli slått sammen med JPM Global Convertibles () A (acc) - i det samme underfondet. Med virkningfra31.mai2016, vilandelsklassenjpmorganglobalconvertibles () A (Acc) - SGD (sikret) iunderfondetjpmorganinvestmentfunds - Global Convertibles Fund () bli omdøpt til JPM Global Convertibles () A (Acc) - SGD (sikret) i det samme underfondet. Styret Luxembourg, 17. mars

9 JPMorgan Investment Funds Investeringsforvalterens rapport Markedsgjennomgang av 2015 De globale finansmarkedene hadde noen utfordrende 12 måneder frem til 31.desember 2015 med følelser dominert av usikkerhet over timing og tempo i rentestigninger i USA, bekymring over den greske gjeldskrisen og bekymring over virkningen av en kinesisk nedgang på global vekst.investeringsmiljøet var et som viste seg stort sett mer gunstig for utvikling snarere enn vekstmarkedsaksjer, med MSCI World Index opp 11,0 %, sammenlignet med en nedgang på 4,9 % formsci EmergingMarkets Index.Mot enutfordrendevekstbakgrunn, blevekstmarkedsaksjerogså rammet av fortsatt svakhet i råvarepris ogvaluta. I obligasjonsmarkedene var avkastningen lavere, der statlige papirer opplevde volatilitet siden USA og eurosonens renteforventninger avvek, mens investeringsgraden til kredittspreadene kom under press grunnet bekymringer om global nedgang.imidlertid gjorde en svakere euro at Barclays Global Aggregate Index returnerte 7,9 %. Et viktig tema i den perioden var spekulasjonene om timing og tempo av amerikanske renteøkninger av Federal Reserve (Fed).Forventninger til den første renteøkningen ble gjentatte ganger skjøvet tilbake som et resultat av mangel på inflasjonspress og en vær-indusert nedgang i første kvartal.investorer begynte å se september 2015-møtet som den mest sannsynlige datoen for økning, men utenlands turbulens førte til at politikerne utsatte det på nytt. Gjennom hele perioden, prøvde Fed å styre markedsnervene om virkningen av endringen i retningslinjene, og understreket at avgjørelsen ville være dataavhengig, og at banen for renteøkninger ville skje gradvis, men mangelen på visshet begrenset gevinster for amerikanske aksjer.fed sin endelige beslutning om å heve renten med 0,25 % på sitt møte i desember, for første gang siden 2006, ble møtt positivt av markedene. I motsetning til bevegelsen mot pengepolitisk innstramming i USA, fortsatt økonomisk svakhet i eurosonen i starten av perioden, så den europeiske sentralbanken (ECB) foretok ytterligere stimuleringstiltak for å prøve å hindre eurosonens økonomi i å gå mot deflasjon.i januar 2015, kunngjorde ECBs president Mario Draghi et større-enn-forventet program for statsobligasjonskjøp på til sammen 60 milliarder euro i måneden, som begynte i mars 2015 og er planlagt å vare til september 2016.Europeiske aksjer steg kraftig etter kunngjøringen, og ble videre støttet av tegn på at eurosonen var begynt å komme seg, om enn gradvis, i sommermånedene.eurosonens innkjøpssjefers indeks overgikk forventningene, og detaljomsetningens vekst og forventningsindikatorer nådde flerårige høyder.men regionen gled tilbake i deflasjon i september, og veksten forble ujevn og skjør.bekymringer rundt Kina virket også inn på markedets oppfatning, mens aksjespesifikke bekymringer (for eksempel Volkswagen-skandalen) forårsaket ytterligere volatilitet. På sitt møte i desember, kunngjorde ECB et ekstra halvår med kvantitative lettelser og ytterligere kutt i innskuddsrentene med -0,3 %. Markedsentimentet i Europa ble også formet av den greske gjeldskrisen, der den sittende greske regjeringen ikke klarte å sikre valget av sin kandidat som president, noe som utløste et stortingsvalg i januar 2015.Valget førte til å styrke Syriza-partiet som var mot innstramminger, og dette utløste spente diskusjoner om ny forhandling om vilkårene for Hellas sin bailout med de internasjonale kreditorene.med en tilbakebetaling av gjeld til Det internasjonale pengefondet som forfaller i slutten av juni, vokste bekymringene over potensielt gresk mislighold, og forårsaket volatilitet i markedene, spesielt i obligasjoner.men en tredje redningspakke ble til slutt oppnådd i juli, noe som reduserer sannsynligheten for en Grexit på kort sikt og bringer stabilitet til regionen. Spekulasjon i pengepolitikkendominerte også i Storbritannia.Forventningene til den første renteøkningen siden juli 2007 ble presset tilbake gjennom hele perioden, mens fortsatt disinflatoriske trykk og svakhet i den globale økonomien forsterket oppfatningen at Bank of England vil holde rentene på vent til 2016.Investorene var også fokusert på den generelle valgkampen, som spente markedsnervene etter at meningsmålingene antydet at både Conservatives og Labour ville ha problemer med å danne en stabil regjering etter avstemningen 7.mai.Et overraskelse rent flertall for Conservatives førte til en kort lettende oppslutning, særlig i sektorer som ville ha møtt strammere regulering under en Labour-ledet regjering. Vekstmarkedene hadde noen spesielt vanskelige 12 måneder.et sentralt tema var det kraftige fallet i råvareprisene, som spesielt rammet Brasil og flere andre råvareeksporterende land.ettersom Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) nektet å kutte produksjonen, og gitt bekymringen over at den globale etterspørselsveksten falt Brent råolje fra sin Juni 2014-topp på 112 per fat til en 11-års lav rekord på 37 per fat ved slutten av rapporteringsperioden.i mellomtiden førte usikkerhet både i amerikanske renter og kinesisk vekst til en kollaps i kinesiske innenlandske A-aksjer etter deres økning de siste årene.mens internasjonale investorer ble relativt isolert fra de skarpe nedgangene i den lokale indeksen, gjorde de kraftige fallene at det ble ytterligere bekymring over kinesisk vekst.bekymringene ble forverret i august da People s Bank of China annonserte sin beslutning om å devaluere renminbi med den største nedgangen på nesten to tiår, for å gjennomføre et mer markedsstyrt rammeverk for valutaen.den overraskende avgjørelsen sendte sjokkbølger gjennom de globale markedene i slutten av august, og ga bekymringer om omfanget av Kinas økonomiske svakhet og innvirkningen på den globale veksten. I mellomtiden beholdt Bank of Japan (BoJ) sine kvantitative lettelse-program annonsert i oktober 2014 uendret i perioden, målrettede årlige kjøp av verdt JPY 80 trillioner for å styrke den japanske økonomien.det japanske aksjemarkedet ble støttet av GPIF-mandatet for å øke aksjeeksponeringen, mens forbedret konsernadministrasjon også økte investorenes appetitt.veksten i første kvartal var sterkere enn forventet, mens lønnsveksteniaprilgikkforbilevekostnadeneforførstegangpå toår.imidlertid forblemålet på 2 % inflasjonutenforbojsrekkevidde, ogdet var bekymring over styrken i ekstern etterspørsel i og med nedgangen i Kina. Utsikter for 2016 I desember 2015 så vi en renteoppgang i USA, videre monetære løsninger i eurosonen og en annen krengning ned i oljeprisen - alle er sentrale utviklingstrekk som vil ramme utsiktene for investorer i mange måneder framover.den viktige meldingen handler om divergens: verden er delt, ikke bare av retningenpå pengepolitikken, menetter regionogetter sektor, med de skarpestepunkteneidenglobaleøkonomienistorgrad ide utviklede markedeneog i nærheten av forbrukerne. Til tross for utsikter til ytterligere renteøkninger i USA og sannsynligvis i Storbritannia, er politikken i det meste av verden fortsatt svært støttende.det er fornuftig for investorer å vippe i favør av risikoaktiva over fast kjerneinntekt, og utviklede markeders aktiva over kommende.men på dette stadiet av syklusen er grunnlaget selv for favoriserte utviklede aksjemarkedene at avkastningen vil forbli i enkelttall.dette styrker grunnlaget for at investorer vil utforske alternative aktivaklasser.hvis globale vekstbekymringer avtar, kan det også være rom for å øke avkastning senere i året gjennom økt eksponering for undervurderte aktiva, for eksempel i fremvoksende markeder. Risikoenvi bekymrer oss mest om er et nytt betydelig fall i styrken til den amerikanske dollaren, på grunn av feilsteg av Fed eller ECB, og/elleren ytterligere svekkelse i global vekst som følge av fortsatte justeringer i kommende markeder og disinflatoriske krefter som kommer ut av Kina.De politiske risikoene er også en snikende bekymring, spesielt den britiske folkeavstemningen om EU-medlemskap, den europeiske flyktningkrisen og regjeringsvalget i USA. Investeringsforvaltere 17. mars 2016 Opplysningene i denne rapporten er historiske og gir ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig utvikling. 7

10 Revisjonsberetning Til andelseierne JPMorgan Investment Funds Vi har revidert de medfølgende regnskapene til JPMorgan Investment Funds og hvert av dets underfond som består av Kombinert balanse og oppstilling over investeringsporteføljen pr.31.desember 2015 samt Kombinert driftsregnskap og endringer i for året som er avsluttet 31.desember 2015 og et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper og andre merknader til regnskapene. SICAV-styrets ansvar for regnskapene Styret i SICAV er ansvarlig for utarbeidelsen og en rettvisende presentasjon av disse regnskapene i samsvar med de lovmessige og forskriftsmessige krav i Luxembourg til utarbeidelse av regnskaper.dette ansvaret omfatter: å planlegge, gjennomføre og foreta intern kontroll for å sikre at utarbeidelsen og den rettvisende presentasjon av regnskapene ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, enten på grunn av underslag eller feil. Ansvar for Réviseur d entreprises agréé Vårt ansvar er å uttale oss om regnskapene på grunnlag av vår revisjon.vi har utført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandarder som anvendes for Luxembourg av Commission de Surveillance du Secteur Financier.Disse standardene krever at vi oppfyller etiske krav samt planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at ikke regnskapene inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon går ut på å gjennomføre prosedyrer for å innhente revisjonsbevis for beløp og opplysninger i regnskapene.hvilke prosedyrer som velges avhenger av vurdering av Réviseur d entreprises agréé, herunder vurderingen av risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapene, enten på grunn av underslag eller feil.i forbindelse med slike risikovurderinger bedømmer Réviseur d entreprises agréé hva som er relevant internkontroll for foretakets utarbeidelse og rettvisende presentasjon av regnskapene for å planlegge hvilke revisjonsprosedyrer som er egnet under omstendighetene, men ikke med henblikk på å uttale seg om effektiviteten til foretakets internkontroll.en revisjon innebærer også å vurdere regnskapsprinsippenes egnethet og rimeligheten av de regnskapsestimater foretatt av Styret i SICAV, i tillegg til å vurdere den totale presentasjonen av regnskapene. Vi mener at de regnskapsbevis vi har innhentet gir et tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for vår revisjonsuttalelse. Uttalelse Etter vår mening gir de regnskapene et riktig og rettvisende bilde av den finansielle stilling til JPMorgan Investment Funds og hvert av dets underfond pr. 31.desember 2015 og av resultatene av deres drift og endringer i deres kapital for året som er avsluttet i samsvar med de lovmessige og forskriftsmessige krav i Luxembourg til utarbeidelse av slike regnskaper. Øvrige forhold Den supplerende informasjon i årsrapporten er gjennomgått i henhold til vårt mandat, men har ikke vært gjenstand for spesifikke revisjonsprosedyrer utført i henhold til standardene beskrevet ovenfor.derfor gir vi ikke uttrykk for noen oppfatning av denne informasjonen.for øvrig har vi ingen bemerkninger til informasjonen sett i lys av regnskapene som helhet. PricewaterhouseCoopers,Société coopérative Luxemburg, 17.mars 2016 representert ved Emmanuel Chataignier PricewaterhouseCoopers,Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator,B.P.1443, L-1014 Luxembourg T: ,F: ,www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B TVA LU

11 Denne siden er med hensikt tom 9

12 Denne siden er med hensikt tom 10

13 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse JPMorgan Investment Funds Konsolidert Europe Select Equity Fund Europe Strategic Dividend Fund Eiendeler Investeringer i papirer til markeds Anskaffelsespris: Investering i TBA-papirer til markeds* Kontanter hos bank og meglerhus Termininnskudd Tilgodehavende fra salg av investeringer Tilgodehavende fra salg av TBA-papirer* Tilgodehavende fra tegninger Tilgodehavende fra renter og utbytte, Tilgodehavende avgiftsrefusjoner Frafalt honorar** Andre fordringer Netto urealisert fortjeneste på valutaterminforretninger Netto urealisert fortjeneste på finansielle terminforretninger Andre derivatinstrumenter til markeds Sum Gjeld Overtrekk, bank og megler Åpne shortposisjoner på TBA-papirer* Skyldig beløp fra kjøp av investeringer Skyldig beløp fra kjøp av TBA-papirer* Skyldig beløp fra innløsninger Godtgjørelse til ledelse og rådgivere Fondets serviceavgifter som skal betales Godtgjørelse for distribusjonsgebyrer Resultatbaserte honorarer Annen gjeld*** Netto urealisert tap på valutaterminforretninger Netto urealisert tap på finansielle terminforretninger Andre derivatinstrumenter til markeds Sum gjeld Sum aktiva Historisk sum aktiva 31. desember desember * Se merknad 2i). ** Se merknad 3a). *** Diverse honorarer omfatter hovedsakelig forvalterhonorarer, revisjons- og skatterelaterte omkostninger, omkostninger til registrering, offentliggjøring, utsendelse, trykking samt juridiske omkostninger og markedsføringsutgifter. Vedlagte merknader er en integrert del av regnskapet. 11

14 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Balanced Fund Global Capital Preservation Fund () Global Conservative Balanced Fund Global Convertibles Fund () Global Dividend Fund Global Financials Fund

15 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Global High Yield Bond Fund Global Income Fund Global Macro Opportunities Fund (1) Global Select Equity Fund Global Select Equity Plus Fund Income Opportunity Fund (1) Dette underfondet endret navn fra JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund til JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund 14. desember

16 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Japan Advantage Equity Fund (2) JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY US Bond Fund US Equity Fund US Select Equity Fund (2) Dette underfondet endret navn fra JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund til JPMorgan Investment Funds - Japan Advantage Equity Fund 1. april

17 Denne siden er med hensikt tom 15

18 Denne siden er med hensikt tom 16

19 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i for året som ble avsluttet 31. desember 2015 JPMorgan Investment Funds Konsolidert Blue and Green Fund (1) Europe Select Equity Fund Netto ved periodens begynnelse* Inntekt Netto inntekt på utbytte Netto renteinntekt Inntekter fra utlån av papirer Bankrente Rente på byttetransaksjoner Annen inntekt Sum inntekter Utgifter Godtgjørelse til ledelse og rådgivere Fondets serviceavgifter Distribusjonsgebyrer Honorarer til forvalter, selskaps- og administrativ agent og domisiliar Gebyr til registerfører og overføringsagent Taxe d abonnement Kassakredittrente Rente på byttetransaksjoner Diverse honorarer** Minus: Frafalt honorar*** Sum utgifter før resultatbasert honorar Resultatbaserte honorarer Sum utgifter Netto investeringsinntekt/(tap) Netto realisert gevinst/(tap) på salg av investeringer Netto realisert gevinst/(tap) på valutaterminforretninger ( ) ( ) Netto realisert gevinst/(tap) på finansielle terminforretninger ( ) ( ) ( ) Netto realisert gevinst/(tap) på valuta ( ) Netto realisert gevinst/(tap) på TBA-papirer ( ) - - Netto realisert gevinst/(tap) på andre derivatinstrumenter ( ) Netto realisert gevinst/(tap) for perioden ( ) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på investeringer ( ) ( ) ( ) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på valutaterminforretninger Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på finansielle terminforretninger (64.461) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på valuta ( ) (80.004) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på TBA-papirer Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på andre derivatinstrumenter ( ) - Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) for perioden ( ) ( ) ( ) Økning/(reduksjon) av er som resultat av driften ( ) Bevegelser i aksjekapital Aksjetegninger Innløsninger ( ) ( ) ( ) Økning/(reduksjon) av er som resultat av bevegelser i aksjekapital ( ) ( ) Utbetaling av utbytte ( ) - ( ) Netto ved periodens slutt * Åpningsbalansen er utarbeidet ved bruk av valutakursene 31. desember Ved bruk av valutakurser pr. 31. desember 2014 gir de samme eiendelene et tall på ** Diverse honorarer omfatter hovedsakelig forvalterhonorarer, revisjons- og skatterelaterte omkostninger, omkostninger til registrering, offentliggjøring, utsendelse, trykking samt juridiske omkostninger og markedsføringsutgifter. *** Se merknad 3a). (1) Dette underfondet ble fusjonert inn i Private Bank Fund I - Blue and Green Fund, et underfond i Private Bank Funds I, 9. november Vedlagte merknader er en integrert del av regnskapet. 17

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN OPPMERKSOMHET UMIDDELBART. HVIS DU ER I TVIL, BØR DU SØKE RÅD FRA EN PROFESJONELL RÅDGIVER. Styrets medlemmer påtar seg ansvar for nøyaktigheten av innholdet i

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat

Styrets beretning 2012. Borgermester Edvard Christies legat Styrets beretning 2012 Dette legatet ble opprettet av fru Kristine Christie, født Kildal, ved testament av 6. oktober 1939 og skjenket Universitetet i Oslo. Legatets grunnkapital var opprinnelig på NOK

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-.

2. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på kr. 31,- pr. aksje, til sammen kr ,-. TIL AKSJONÆRENE INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Skiens Aktiemølle ASA holdes fredag 16. desember 2016 kl. 10.00 i Villa Fløyen, Boye Ordingsgt. 3, 3722

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

PARVEST CONVERGING EUROPE

PARVEST CONVERGING EUROPE Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Onsdag den 13. mai 2015,

Detaljer

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973

Styrets beretning Det juridiske fakultets reisefond av 1973 Styrets beretning 2013 er opprettet ved testamentarisk bestemmelse av en tidligere embetsmann ved universitetet som ønsket å være anonym. Fondets kapital ved opprettelsen 1. januar 1973 var NOK 215.861,77.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2013 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond

Styrets beretning 2013. Louis Schaefer og Anne og Reidar Hauges fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved en sammenslåing av Bergensfondet for Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo opprettet av sokneprest Louis Schaefers gavebrev datert 26. november

Detaljer