Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkript

1 Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014

2 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon 2 Styrets beretning 3 Investeringsforvalterens rapport 7 Revisjonsberetning 8 Revidert regnskap og statistikk Konsolidert balanse 11 Konsolidert driftsregnskap og endringer i 17 Oversikt over endringer i antall aksjer 21 Statistisk informasjon 27 Merknader til regnskapet 33 Investeringsportefølje JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 54 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 57 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund 61 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 66 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 71 JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund 76 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 80 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 84 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 87 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 90 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 96 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 119 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Plus Fund 122 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 126 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 130 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 148 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 150 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 153 JPMorgan Investment Funds - USBond Fund 156 JPMorgan Investment Funds - USEquity Fund 163 JPMorgan Investment Funds - USSelect Equity Fund 166 Vedlegg - Ureviderte tilleggsopplysninger Fondenes totalkostnadsprosent 169 Oppsummering av investeringsmål for underfondene 176 Resultat og volatilitet 178 Rentesats mottatt/(belastet) på bankkonti 184 Andelsklasser i underfond underlagt betaling av Taxe d abonnement på 0,01% 184 Porteføljens omløpshastighet 185 Beregningsmetode for risikoeksponering 186 Sikkerhet 187 Historisk oversikt over endringer i antall aksjer 188 Nærmere opplysninger finner du på Ingen andelstegninger kan mottas kun på bakgrunn av denne rapporten.andelstegninger er bare gyldige dersom de gjøres på bakgrunn av det aktuelle prospektet, nøkkelinformasjon supplert med den nyeste reviderte årsberetningen, samt den siste ureviderte halvårsrapporten, dersom denne er nyere enn årsberetningen. Prospektet, nøkkelinformasjon, de ureviderte halvårsrapportene, samt den reviderte årsberetningen fås vederlagsfritt ved henvendelse til SICAVs forretningskontor og fra lokale betalingsagenter. Etter en gjennomgang av informasjonen fra investeringsforvalteren(-ne) i prospektet og det forenklede prospektet og nøkkelinformasjon vil opplysningene fra investeringsforvalteren(-ne) om det enkelte underfond nå være tilgjengelig fra forvaltningsselskapets forretningskontor eller fra

3 JPMorgan Investment Funds Styret Styreformann Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Storbritannia Styremedlemmer Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland John Li How Cheong The Directors Office 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Tyskland Daniel Watkins (fra 13. desember 2014) JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Storbritannia Registrert adresse 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg 1

4 JPMorgan Investment Funds Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap, registerfører og overføringsagent, global forhandler og lokalt ombud JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Investeringsforvaltere J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Storbritannia JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central Hong Kong Highbridge Capital Management, LLC 9 West 57th Street New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Forvalter, selskaps- og administrativ agent og domisiliar J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Revisor PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Juridiske rådgivere Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg 2

5 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning Styreformann Iain O.S. Saunders Uavhengig styremedlem og styreformann. Medlem i styret siden september Saunders ble uteksaminert med økonomigrad fra Bristol University, og ble ansatt i Robert Fleming i 1970.Han hadde flere toppstillinger i gruppen i Hong Kong, Japan og USA, før han returnerte til Storbritannia i 1988.Han ble utpekt til nestformann i Fleming Asset Management, og fratrådte stillingen i 2001 etter sammenslåingen av Robert Fleming-gruppen og JP Morgan.Saunders er per dags dato styreformann i flere Luxembourg-baserte investeringsfond forvaltet av JPMorgan, og MB Asia Select Fund. Styremedlemmer Jacques Elvinger Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden januar Elvinger tiltrådte i Luxembourg Bar i 1984, og har vært partner i det Luxembourg-baserte advokatkontoret Elvinger, Hoss & Prussen siden 1987.Elvinger jobber med generell bedriftsrett og banklovgivning, og spesialiserer seg i investering og pensjonsfond.han er styremedlem i Luxembourgs fondsforening ALFI, sittende styreformann i det rådgivende organet for bransjeforskrifter, og styremedlem i ALFIs juridiske utvalg. Han er også medlem i de rådgivende utvalgene for Komiteen for oversyn med finansiell sektor, innenfor områdene investeringsfond, pensjonsfond og investeringsforetak i risikokapital.elvinger har en rekke verv og styreverv hos europeiske organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Jean Frijns Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juli Frijns studerte økonometri, med doktorgrad i økonometri fra Tilburg universitet, og har vært foreleser ved Northern Illinois University.Han tiltrådte i Det nederlandske sentrale planleggingsbyrå (CPB), den nederlandske regjeringens tenketank, i 1980, og ble utnevnt til underdirektør i CPB i 1983.Frijns har hatt flere verv, inkludert som sjefstrateg i det nederlandske pensjonsfondet ABP, professorat i investeringsstudier ved Vrije universitet (Amsterdam), og har siden 2005 vært styreleder i Overvåkingsutvalget for eierstyring og selskapsledelse.frijns har en rekke verv og styreverv hos europeiske organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. John Li How Cheong Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juni De siste 26 årene har Li hovedsaklig jobbet i finansiell sektor, med revisjon og rådgivning til banker, investeringsfond, forsikringsselskaper osv.kundene har vært både europeiske, amerikanske, japanske og andre asiatiske selskaper, noe som har gitt Li et bredt erfaringsgrunnlag innenfor arbeid med internasjonale selskaper.li var partner i KPMG Luxembourg i over 20 år, og var ledende partner i 8 år, før han overtok stillingen som styreleder i representantskapet i 3 år.li var også medlem i Investment Management Practice.Li er styremedlem i Institut Luxembourgeois des Administrateurs. Li har en rekke verv og styreverv i finansielle organisasjoner, inkludert i flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Peter Thomas Schwicht Uavhengig styremedlem. Medlem i styret siden juni Schwicht ble uteksaminert fra Universitetet i Mannheim i Tyskland med en grad i bedriftsøkonomi, etter å ha studert, skatt og regnskap i Hamburg, Norge og USA, og var ansatt i JPMorgan Asset Management fra 1987 til oktober 2014.Før han gikk av, var Schwicht administrerende direktør for Investment Mangement - EMEA, JPMorgan Asset Management.Han hadde tidligere hatt stilling som leder for Continental Europe Institutional business og var Investment Management Country Head for institusjonell og detaljvirksomhet i Tyskland, hvor han startet med å utvikle virksomheten, for deretter å utvide denne over det europeiske kontinentet. Schwicht er per dags dato direktør for flere Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Daniel Watkins Tilknyttet styremedlem. Medlem i styret siden desember Watkins, administrerende direktør, er viseadministrerende direktør i IM-Europa og Global Co-Head hos IM Client Services og Business Platform.Watkins har vært ansatt siden 1997 og fører tilsyn med business-infrastruktur i Investment Management i Europa og Asia inkludert klienttjenester, fondsadministrasjon, produktutvikling, og RFP.Watkins innehar også rollen som viseadministrerende direktør i GIM EMEA, og opptrer som styremedlem i alle regulerte juridiske enheter i hele regionen.watkins har hatt en rekke stillinger i JPMorgan, bl.a.leder for Europe COO og Global IM Operations, leder for European Operations Team, leder for European Transfer Agency, Head of Luxembourg Operations, sjef for European Transfer Agency og London Investment Operations; samt leder for Flemings Investment Operations Teams.Watkins har en BA i økonomi og politikk fra Universitetet i York og er en kvalifisert finansiell rådgiver. Watkins innehar i dag en rekke styrefullmakter i Luxembourg-baserte investeringsfond under JPMorgan. Styret har gleden av å presentere den reviderte årsrapporten for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember

6 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Fondets sammensetning Fondet er et investeringsforetak med variabel kapital, organisert som et société anonyme i henhold til Storhertugdømmet Luxembourgs lovverk.styret har oppnevnt JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME) til forvaltningsselskap for fondet. Fondet er organisert som et paraplyfond med en rekke underfond, der hvert underfond har sine egne investeringsmål, sin egen investeringspolitikk og sine egne bestemmelser. Fondets intensjon er å plassere tilgjengelig kapital i overførbare papirer og andre tillatte aktiva av ulike typer, i samsvar med fondets prospekt, med den hensikt å spre investeringsrisikoen og sikre andelsinnehaverne resultatene ved forvaltning av deres porteføljer. Fondet kvalifiserer som et Foretak for kollektiv investering i omsettelige papirer (UCITS) ifølge EU-direktiv 2009/65/EC av 13 juli 2009, og er underlagt Luxembourgs lov av 17.desember 2010, slik endret, om kollektive investeringsforetak.fondet kan dermed tilbys for salg i EUs medlemsstater, under forbehold om registrering i andre land enn Luxembourg. I tillegg kan det søkes om å registrere fondet og dets underfond i andre land. Ved utgangen av året hadde fondet 22 underfond.alle underfond og andelsklasser er registrert for salg og distribusjon i Luxembourg, og en rekke underfond og andelsklasser er registrert for salg i følgende jurisdiksjoner: Bahrain, Belgia, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, Irland, Italia, Jersey, Kypros, Macau, Nederland, Nederlandske Antiller, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Tyskland, Ungarn og Østerrike. Styrets rolle og ansvarsområder Styrets ansvarsområder bestemmes utelukkende av Luxembourgs lovverk.hva angår fondets årsregnskap, bestemmes styremedlemmenes oppgaver av lov av 10.desember 2010 om, blant annet, regnskap og årsregnskap for kollektive investeringsforetak, og lov av 17.desember 2010, slik endret, om kollektive investeringsforetak. En styringsavtale mellom Fondet og JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. beskriver tilfeller hvor Forvaltningsselskapet har autoritet under Kapittel 15 i loven av 17.desember 2010, slik endret.dette inkluderer forvaltning av Fondets, samt involvering i form av administrasjon, registrering, domisilagent og markedsføring.alle anliggender forbeholdes godkjenning av Styret, og en plan som spesifiserer slike anliggender er inngått mellom Styret og Forvaltningsselskapet.Anliggender forbeholdt Styret inkluderer fastsettelse av hvert enkelt underfonds investeringsmål og -politikk, investeringsbegrensninger og fullmakter, endringer av Prospektet, gjennomgang og godkjenning av investeringsrelaterte og finansielle nøkkeldata, inkludert årsoppgjør, samt utnevnelse av, og gjennomgang av tjenestene som ytes, av forvaltningsselskap, revisor og depotbank. I forkant av hvert styremøte mottar styremedlemmene detaljert og oppdatert informasjon, slik at de kan forberede seg på sakene som skal tas opp på møtet. For hvert kvartalsvise møte anmoder styret om, og mottar, rapporter fra blant andre Forvaltningsselskapet og investeringsforvaltere, om risikostyring samt forslag til endringer i eksisterende underfond, eller foreslag om lansering av nye.seniorrepresentanter for hver av disse funksjonene deltar på styremøtene etter invitasjon, slik at styret kan stille spørsmål rundt rapportene som legges frem. Styrerepresentantene tar beslutninger i Fondet og andelsinnehaverne, som helhet, sine interesser, og avstår fra å engasjere seg i overveielser eller beslutninger som skaper konflikter mellom deres personlige interesser og fondets eller andelsinnehavernes interesser.temaet interessekonflikter er dokumentert i Prospektet, og Forvaltningsselskapets retningslinjer for interessekonflikter er tilgjengelige på websiden: Styret kan be om uavhengig, profesjonell rådgivning om nødvendig, på fondets regning. Styrets sammensetning Styret ledes av Iain Saunders, og består videre av fem uavhengige styremedlemmer og én tilknyttet direktør.styret definerer ordinære styremedlemmer som personer ansatt i JPMorgan Chase & Co eller tilknyttede selskaper.alle styremøter krever at et flertall av de uavhengige styremedlemmene er tilstede, slik at Styret opptrer uavhengig av Forvaltningsselskapet.Styret har som helhet bred kompetanse innenfor investeringsvirksomhet, finansielle anliggender, samt jus og andre felter som er relevante for Fondets virksomhet.styrerepresentantene velges årlig, av aksjonærene på den årlige generalforsamlingen. Styret setter ingen begrensning på hvor mange år representantene sitter i styret, og tar hensyn til fondsbransjens karakter og krav, samt Fondets virksomhet i forbindelse med nominasjon av representanter som velges inn av aksjonærene.den enkelte representantens betingelser er beskrevet i en tjenestekontrakt, og disse er tilgjengelige for innsyn ved Fondets registrerte kontoradresse. Endring i sammensetning av styret May gikk ut av styret med virkning fra endt arbeidsdag 12.desember 2014.Styret vil benytte anledningen til registrere sin takknemlighet for hans tjenester. På styremøtet den 12.desember 2014 oppnevnte styret Daniel Watkins til direktør med virkning fra 13 desember 2014 for å overta den ledige stillingen etter May som gikk av, med forbehold om godkjenning av CSSF. På generalforsamlingen ( Generalforsamlingen ) som skal avholdes den 24.april 2015, vil Styret anbefale at aksjonærene vurdere utnevnelsen av Massimo Greco som ekstra direktør med virkning fra datoen for generalforsamlingen.greco vil bringe et vell av kunnskap og erfaring i kapitalforvaltningsvirksomhet til styremøtene, og det anbefales at aksjonærene stemmer for utnevnelsen. En kort oppsummering av hans erfaring er gitt nedenfor: Massimo Greco, administrerende direktør, er ansvarlig for virksomheten til Global Funds i kontinental-europa, basert i London.Han har vært ansatt i JPMorgan siden 1992, og tok på seg sitt nåværende ansvarsområder i 2012.I 1998 ble Greco leder for Investment Management business i Italia.Før det jobbet han for Goldman Sachs International i London Capital Markets-team fra 1986 til 1992.Han begynte sin karriere hos investeringsbanken som salgssjef for Credit and Rates i Italia.Greco er utdannet i økonomi fra Universitetet i Torino og har en MBA (Major i finans) fra Anderson Graduate School of Management ved UCLA. Styrets godtgjørelse Styrets filosofi er at styrerepresentantene skal godtgjøres i forhold til Styrets ansvarsområder, Styrets erfaring som helhet, og at godtgjørelsen skal være rimelig gitt Fondets og underfondenes størrelse, kompleksitet og investeringsmål. Godtgjørelsen vurderes årlig. Styrelederen godtgjøres årlig med EUR , og de øvrige styrerepresentantene årlig med EUR , med unntak av den ordinære styrerepresentanten, som har godtatt å avstå fra godtgjørelse. 4

7 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Styremøter og utvalg Styret møtes kvartalsvis, men ved behov avholdes ytterligere møter. Gitt Fondets omfang og karakter, er Styret av den oppfatning at det ikke er nødvendig med et formelt revisjons- eller godtgjøringsutvalg, eller andre stående utvalg. Dette vurderes fortløpende. Alle styrerelaterte saker godkjennes derfor per dags dato av Styret, og i tilfeller hvor saker krever ytterligere overveielser, vil det kunne opprettes et underutvalg i styret for å ta stilling til disse.slike omstendigheter kan være hvis Styret ber om endringer av Prospektet, og hvor det ikke er rimelig å vente til neste kvartalsvise styremøte for å godkjenne. Disse underutvalgmøtene vil normalt bestå av minst to representanter. Det ble avholdt fire styremøter i løpet av året.disse var kvartalsvise styremøter hvor, blant annet, dagsorden omfattet punktene fremhevet i avsnittet ovenfor under Styrets rolle og ansvarsområder. I tillegg til styremøtet hvor revisor legger frem sin revisjonsrapport for Fondets kontoer, avholdes det også møter mellom revisor og de uavhengige styremedlemmene årlig, uten at de ordinære styrerepresentantene er tilstede. Internkontroll Investeringsforvaltning og alle administrative tjenester utføres av Forvaltningsselskapet, og J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fungerer som depotbank. Styrets internkontrollsystem består derfor hovedsaklig av å kontrollere tjenestene som ytes av Forvaltningsselskapet og Depotbanken, inkludert kontrollfunksjoner for drift og overholdelse opprettet av disse for å tilfredsstille Fondets forpliktelser overfor aksjonærene som beskrevet i Prospektet, Aksjonæravtalen og andre relevante bestemmelser.forvaltningsselskapet rapporterer formelt til Styret kvartalsvis i forbindelse med aktiviteter som ligger under dets ansvarsområde, og skal i tillegg, så raskt som mulig, informere Styret om viktige administrasjons- eller regnskapsrelaterte saker. Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, og ALFIs etiske retningslinjer Styret har ansvaret for at en høy standard av eierstyring og selskapsledelse etterleves, og at Fondet overholder beste praksis i Luxembourgs fondsnæring. Styret har spesifikt innført ALFIs etiske retningslinjer ( De etiske retningslinjene ), som beskriver prinsippene i god eierstyring.disse prinsippene ble endret i august 2013, og er beskrevet nedenfor: 1. Styret skal sikre at en høy standard for eierstyring og selskapsledelse etterleves til enhver tid. 2.Styret ha et høyt profesjonelt nivå, og tilstrekkelig erfaring, og skal gjøre sitt beste for å sikre at Styret som helhet har kompetansen som kreves for å utøve sitt ansvar. 3. Styret skal opptre uavhengig og med rimelighet, i investorens beste interesser. 4. Styret skal opptre med behørig påpasselighet og engasjement i utførelsen av sine oppgaver. 5. Styret skal sikre overholdelse av alle gjeldende lover og bestemmelser, samt Fondets stiftelsesdokumenter. 6.Styret skal sikre at alle investorer blir behørig informert, at de behandles med rimelighet og rettferdighet, og at de mottar de fordelene og tjenestene de har krav på. 7. Styret skal sikre at effektiv risikostyring og nødvendig internkontroll er implementert. 8.Styret skal, etter beste evne, på en hensiktsmessig og effektiv måte, identifisere og håndtere faktiske, potensielle eller tilsynelatende interessekonflikter, samt sikre nødvendig innsyn. 9. Styret skal sørge for at aksjonærenes rettigheter utøves på en veloverveid måte, og i Fondets beste interesser. 10. Styret skal sørge for at styrerepresentantenes godtgjørelse fornuftig og rimelig, og at det er tilstrekkelig åpenhet rundt dette. Styret vurderer det slik at Fondet har overholdt prinsippene i De etiske retningslinjene, i alle viktige henseender, i regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember Styret foretar en årlig gjennomgang av løpende overholdelse av prinsippene i De etiske retningslinjene. Bestemmelser om avstemning ved fullmakt Styret delegerer ansvaret for avstemning ved fullmakt til Forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet håndterer stemmeretten for betrodde aksjer på en veloverveid måte, basert utelukkende på en vurdering av hva som best vil tjene kundenes finansielle interesser. Så langt det lar seg gjøre, vil forvaltningsselskapet stemme på alle møter innkalt av selskaper hvor de har investert. En kopi av bestemmelsene om avstemning ved fullmakt er tilgjengelig fra Fondets registrerte kontoradresse, eller på websiden: Ansvarsforsikring for representanter og ledere Fondets Stiftelsesdokumenter holder representantene skadesløse ved utgifter de måtte utsettes for i forbindelse med krav mot disse som oppstår i forbindelse med deres plikter og ansvar, såfremt de ikke har opptrådt uredelig eller uærlig.for å beskytte aksjonærene mot slike krav, har Styret tegnet en Ansvarsforsikring for representanter og ledere, som holder representantene skadesløse i visse erstatningssaker som måtte oppstå i forbindelse med deres plikter og ansvar, men som ikke dekker tilfeller hvor disse har opptrådt uredelig eller uærlig. Uavhengig revisor PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, har vært Fondets revisor siden februari 2006.Revisjonstjenesten ble sist lagt ut på anbud i 2013.Styret foretok en gjennomgang av PwCs i fjor, og besluttet, på grunnlag av andre relevante faktorer, å foreslå til aksjonærene at PwC velges som revisor også for den neste treårsperioden. Ved utgangen av inneværende periode vil Styret på nytt vurdere hvorvidt revisjonstjenesten skal legges ut på anbud. 5

8 JPMorgan Investment Funds Styrets beretning (forts.) Årlig generalforsamling Den neste årlige generalforsamlingen i Selskapet vil avholdes den 24.april 2015, ved Selskapets registrerte kontoradresse, og vil ta stilling til anliggender fra regnskapsåret som ble avsluttet den 31.desember 2014.På dette møtet vil aksjonærene blant annet bli bedt om å ta stilling til vanlige anliggender ved slike møter, inkludert: 1. godkjenning av regnskapene, samt godkjenning av resultatenes tildeling 2. godkjenning av Styrerepresentantenes salærer 3. valg av Styrerepresentanter, hvorav samtlige ønsker å stille til valg 4. valg av Revisor. Ingen spesielle anliggender foreslås av Styret. Hendelser i løpet av året I løpet av året økte Fondets totale fra USD 34,1 milliarder til USD 41,2 milliarder ved utgangen av året. Styret ble enig om følgende selskapshandlinger og andre vesentlige endringer knyttet til underfond i løpet av året: a) Avviklinger Aksjonærene i følgende underfond ble informert om Styrets beslutninger om å avvikle underfondene som beskrevet nedenfor: - JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 19. september b) Sammenslåinger Aksjonærene i følgende underfond ble informert om Styrets beslutninger om sammenslåinger som beskrevet nedenfor: i) med virkning fra 17. januari 2014: - JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund slått sammen med JPMorgan Funds - Europe Money Market Fund; c) Endringer i investeringsstrategier, investeringsmål og -politikk, og navn i) med virkning fra 5. februar 2014: - JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I.Investeringsmålet og strategien ble endret for å la dem investere hoveddelen av sine aktiva i en portefølje av gjeldspapirer fra selskaper i fremvoksende markeder som er under investeringsgrad. ii) med virkning fra 5. februar 2014: - JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund.Prospektet ble endret for å fjerne følgende setning fra avsnittet om Investeringspolitikk: Mesteparten av eiendelene (unntatt kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i gjeldspapirer. RMB sikrede andelsklassene ble opprettet med virkning fra 17.mars 2014 for å tilby en løsning på det økende antall klienter med CNH-innskudd.Med virkning fra 24.november 2014, kan enkelte andelsklasser kreve en resultatgebyr.slike andelsklasser ble omdøpt ved å inkludere (perf) i andelsklassens navn. Følgelig vil enkelte Y andelsklasser bli omdøpt X. d) Fjerning av resultatgebyrer Suksesshonoraret ble fjernet fra JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund med virkning fra 9.april 2014.SICAV-prospektet ble endret for å indikere fjerning av suksesshonoraret. Fra 12.august 2014 til 19.september 2014 (avviklingsdato) har forvaltningsselskapet besluttet å frafalle forvaltnings- og rådgivningsgebyr-sats for JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I til 0 %. Styret Luxembourg, 26. mars

9 JPMorgan Investment Funds Investeringsforvalterens rapport Markedsoversikt for 2014 I 12-måneders periode frem til 31.desember 2014 gav de globale aksjemarkedene sterk avkastning, med MSCI World Index opp 19,5 % regnet i euro. Markedsstemningen ble påvirket av økende divergens i sentralbankens politikk, geopolitisk usikkerhet i Ukraina og Midtøsten, og det store fallet i oljeprisen. Amerikanske aksjer utviklet seg spesielt godt, med S&P 500 opp 28,7 % regnet i euro etter en sterk bedring i den amerikanske økonomien og sterk bevegelse i amerikanske dollar kontra euro.hvis man sammenligner, slet MSCI Europe, med en avkastning på 6,8 %, hemmet av frykt for manglende økonomisk vekst i eurosonen, mens MSCI Emerging Markets Index steg 11,4 %.Til tross for forventningene i begynnelsen av året om stigende obligasjonsrenter, fikk investorer i fastrenteobligasjoner en solid gevinst, med Barclays Global Aggregate Bond Index opp 14,5 % (kilden for all avkastning er FactSet, per 31.desember 2014, totalavkastning regnet i euro). Et hovedtema i år var avvikling av aktivakjøp i USA og spekulasjoner over tidspunktet for den første renteøkningen.i desember 2013 kunngjorde Federal Reserve (Fed) at det ville trappe ned på sitt 85 milliarder USD program, med månedlige kjøp av aktiva, med 10 milliarder dollar hver måned, fra og med januar 2014.Responsen fra USA og andre utviklede aksjemarkedene var ganske dempet, og den etterlengtede kunngjøringen ble sett på som et tegn på større tillit til bærekraften i den amerikanske oppgangen. Federal Reserves aktivakjøpsprogram ble til slutt avviklet i oktober 2014.Men en mangel på inflasjonspress og bekymring for vekst utenfor USA skjøv forventninger til den første rentestigningen fremover til midten av 2015, og Federal Reserve holdt fast ved sin holdning om at renten ville forbli på dagens lave nivå i ganske lang tid.dette har bidratt til å tvinge obligasjonsrentene enda lavere, med samtidig støtte for amerikanske aksjer.amerikanske aksjer ble videre støttet av sterk vekst i bedriftenes fortjeneste og en vedvarende bedring i den amerikanske økonomien, styrket av tegn på en sterk bedring i arbeidsmarkedet.i likhet med USA, indikerte Bank of England i Storbritannia at det var klar til å sette rentene høyere etter at den økonomiske oppturen i Storbritannia fortsatte å skyte fart. Mens forbedring i både de amerikanske og britiske økonomiske forholdene førte til forventninger om renteøkninger i begge landene neste år, førte fortsatt svakhet i eurosonen og Japan til at den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of Japan (BoJ) foretok ytterligere stimuleringstiltak.i eurosonen tvang en vedvarende svak vekst ECB å iverksette tiltak i juni for å øke den samlede etterspørselen og forhindre at økonomien i eurosonen skulle gå inn en deflasjon. Sentralbanken satte ned sin viktigste refinansieringsrente til 0,05 %, men kanskje enda viktigere var forsøket på å øke kredittflyten til bedrifter og enkeltpersoner ved å innføre en negativ innskuddsrente og ved å utvide billige langsiktige innlån til bankene i form av nye målrettede langsiktige refinansieringsoperasjoner (TLTROs). I Japan, i mellomtiden, kunngjorde BoJ i slutten av oktober en utvidelse av sitt program for kjøp av statsobligasjoner, for å øke sine aktivakjøp fra rundt JPY 50 trillioner pr.år til JPY 80 trillioner for å øke aktiviteten i den japansk økonomien.denne overraskende beslutningen kom som svar på bekymring for at økonomien ikke ville komme seg etter den første runden av økt skatt på forbruk i april.bnp-data bekreftet at den japanske økonomien hadde sklidd tilbake i resesjon i tredje kvartal i 2014, hovedsakelig som følge av et fall i forbruk. Den stadig mer divergerende sentralbankpolitikken førte til noen ganske store bevegelser i valutamarkedene, der den amerikanske dollaren ble styrket betydelig sammenlignet med japanske yen og euro.flere vekstmarkedsvalutaer ble også svekket betydelig, der justeringen gikk mest ut over de fremvoksende markedene da fra Federal Reserve avviklet sine aktivakjøp.fremvoksende markeder hadde dratt mest fordel av den økte likviditeten som følge av Federal Reserves ultra-løse pengepolitikk, og ble derfor sett på som sårbare for en reduksjon i stimulans. Fremvoksende markeder reagerte også på flere politiske utviklinger i løpet av året, hvorav mange var positive for markedet, spesielt da Narendra Modi ble valgt til statsminister i India, med utsikter til økonomisk reform, noe som bidro til en bedre stemning.men i Brasil var bekymring over økonomien igjen et tema etter at Dilma Rousseff ble gjenvalgt som president i oktober.brasil og flere andre råvareeksporterende land kjempet også blant annet mot et fall i råvarepriser senere på året.ettersom Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) nekter å skjære ned på produksjonen, og i og med bekymringer over manglende vekst i global etterspørsel, ble Brent råolje halvert fra høydepunktet i juni på USD 112 per fat, og nådde et fem-og-et-halvt-års lavpunkt ved slutten av rapporteringsperioden.et av de landene som ble verst rammet av kollaps i oljeprisen, var Russland, som også måtte kjempe mot vestlige sanksjoner etter opptrapping av kampene mellom russisk-støttede separatister og den ukrainske regjeringen i det østlige Ukraina. Det andre viktige temaet i fremvoksende markeder var den økonomiske nedgangen i Kina, etter hvert som både industrielle data og BNP-vekst ble betydelig svekket.men kinesiske aksjer gjorde det bra i forhold til det bredere fremvoksende markedsuniverset, der MSCI China gav en avkastning på 22,9 %, etter at kinesiske myndigheter handlet for å stimulere vekst.the People s Bank of China kunngjorde et overraskende rentekutt for første gang på to år, og lanserte investeringsprosjekter innen infrastruktur for å sikre at de kan nå målene for vekst. Utsiktene for 2015 Håpet har avtatt i år for en felles økonomisk bedring blant utviklede økonomier.mens USA og Storbritannia har registrert en brukbar ytelse, har økonomiene i eurosonen og fremvoksende markeder, samt Japan, vært vesentlig svakere, og bildet mindre lovende enn ved inngangen av året.når man ser fremover til året som kommer, vil fortsatt divergens i økonomisk ytelse og pengepolitikk trolig være det viktigste enkelttemaet investorer må forholde seg til. Mens pengepolitikken vil forbli usedvanlig løs globalt sett, vil veien til normalisering i 2015 begynne for alvor med en renteoppgang i USA, sannsynligvis rundt midten av året, forutsatt at den amerikanske arbeidsledigheten fortsetter å falle raskere enn forventet og at lønnsveksten tar seg opp.både Federal Reserve og BoE vil derfor trolig heve renten i 2015 i takt med oppgangen.på bakgrunn av dette vil renteavkastningen være usikker, men ulike områder av obligasjonsmarkedet vil reagere ulikt på normaliseringsprosessen, så det vil fortsatt være er å finne. I mellomtiden ser aksjekursen i fremvoksende markeder ut til å være verdsatt billig i forhold til historiske er og i forhold til utviklede markeder, men det er fortsatt tvil om det vil bli en bedring i inntjeningsvekst når man tar svake råvarepriser og bekymring over nedgang i Kina med i betraktning.aktivaklassen vil også møte motvind fra stigende amerikanske renter og potensialet for ytterligere styrking av den amerikanske dollaren i Investeringsforvalterne 26. mars 2015 Opplysningene i denne rapporten er historiske og gir ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig utvikling. 7

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II)

Putnam World Trust. Prospekt. 2. september 2008. (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Putnam World Trust (tidligere kjent som Putnam World Trust II) Prospekt 2. september 2008 Et Paraplyfond stiftet som et foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer i samsvar med EUs regulativer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 2 Hovedpunkter 2 Bred oppgang i de internasjonale aksje- og rentemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på 9,6 prosent, til svarende 264 milliarder

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68

Actakonsernet - IFRS 39. Acta Holding ASA - NGAAP 68 ÅRSRAPPORT 2010. INNHOLDsfortegnelse. Fakta om Acta 3 Konsernsjefens kommentar 4 Årets høydepunkter 7 Hovedtall for Acta 8 Markeder 12 Porteføljekonto 14 Eiendomssalg i Sverige 15 Produkter 17 Tjenestetilbud

Detaljer

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013

Kommunalbanken AS Årsrapport 2013 Finansielle nøkkeltall (beløp i NOK 1 000 000) RESULTAT 2013 2012 Rentenetto 1 634 2 032 Kjerneresultat 1 1 131 1 393 Resultat før skatt 1 496 2 604 Resultat etter skatt 1 083 1 876 Egenkapitalavkastning

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår

2. Samfunnsøkonomi og rammevilkår Årsberetningen for 2014 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2014 viser et resultat før skatt på NOK 37,6 mill. Dette er NOK 4,4 mill. bedre enn i 2013. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE

VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE KUN FOR PROFESJONELLE KUNDER/KVALIFISERTE INVESTORER VERDIPAPIRUTLÅN UTNYTT PORTEFØLJENES POTENSIALE Introduksjon Verdipapirutlån er en veletablert praksis der ETF er foretar kortsiktige utlån av aksjer

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer