Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transkript

1 Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2011

2 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon 2 Regnskap og statistikk Konsolidert balanse 5-9 Konsolidert driftsregnskapog endringer i Oversikt over endringer i antall aksjer Statistisk informasjon Noter til urevidert regnskap Investeringsportefølje JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund 32 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I 36 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund 39 JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund 41 JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund 44 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund 46 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund 49 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) 54 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD) 58 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) 65 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) 69 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund 74 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) 80 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) 85 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) 89 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund 93 JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund 96 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund 101 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund 104 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 109 JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund 119 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund 123 JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund 127 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund 129 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund 133 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund 151 JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioural Finance Equity Fund 153 JPMorgan Investment Funds - Japan Focus Fund 155 JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund 157 JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 159 JPMorgan Investment Funds - JF Asia ex-japan Fund 161 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund 162 JPMorgan Investment Funds - US Equity Fund 166 JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund 169 Vedlegg - Ureviderte tilleggsopplysninger Fondenes kostnadsprosent 172 Oppsummering av investeringsmål for underfondene 177 Resultat og volatilitet 179 Rentesats mottatt/(belastet) på bankkonti 184 Aksjeklasser i underfond underlagt betaling av Taxe d abonnement på 0,01% 184 Aksjeklasser i underfond som er unntatt Taxe d abonnement 184 Porteføljens omløpshastighet 185 Historisk oversikt over endringer i antall aksjer 186 Nærmere opplysninger finner du på Ingen andelstegninger kan mottas kun på bakgrunn av denne rapporten.andelstegninger er bare gyldige dersom de gjøres på bakgrunn av det aktuelle prospektet, det forenklede prospekt supplert med den nyeste reviderte årsberetningen, samt den siste ureviderte halvårsrapporten, dersom denne er nyere enn årsberetningen. Prospektet, det forenklede prospekt, de ureviderte halvårsrapportene, samt den reviderte årsberetningen fås vederlagsfritt ved henvendelse til SICAVs forretningskontor og fra lokale betalingsenheter. Etter en gjennomgang av informasjonen fra investeringsforvalteren (-ne) i prospektet og det forenklede prospektet vil opplysningene fra investeringsforvalteren (-ne) om det enkelte underfond nå være tilgjengelig fra forvaltningsselskapets forretningskontor eller fra

3 JPMorgan Investment Funds Styret Styreformann Iain O.S. Saunders Bankier Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Storbritannia Styremedlemmer Jacques Elvinger Partner Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg BP 425 Storhertugdømmet Luxembourg Jean Frijns Professor i finans og investering Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland Berndt May Administrerende direktør JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Østerrike Viseformann Pierre Jaans Økonom 3, rue de Kahler L-8356 Garnich Storhertugdømmet Luxembourg Andrea L. Hazen (frem til 31. mars 2011) Administrerende direktør JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Storbritannia James B. Broderick (fra 31. mars 2011) Administrerende direktør JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Storbritannia Robert Van der Meer Professor i finans 12 Lange Vijverberg NL-2513 AC The Hague Nederland Endringer i styrets sammensetning 31.mars 2011 fratrådte Ms Andrea L.Hazen som styremedlem.i hennes sted ble Mr James B.Broderick kooptert som styremedlem samme dag. Registrert adresse European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg 1

4 JPMorgan Investment Funds Forvaltning og administrasjon Forvaltningsselskap, registerfører og overføringsagent, global forhandler og lokalt ombud JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Investeringsforvaltere J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Japan) Limited Tokyo Building 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-Ku Tokyo , Japan JPMorgan Asset Management (UK) Limited 20 Finsbury Street London EC2Y 9AQ Storbritannia JF Asset Management Limited 21st Floor, Chater House 8 Connaught Road Central, Hong Kong Highbridge Capital Management LLC 9 West 57th Street New York, NY USA JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited 168 Robinson Road 17th Floor, Capital Tower Singapore Forvalter, selskaps- og administrativ agent og domisiliar J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, Route d Esch BP 1443 L-1014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg Juridiske rådgivere Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill L-2014 Luxembourg Storhertugdømmet Luxembourg 2

5 Denne siden er med hensikt tom 3

6 Denne siden er med hensikt tom 4

7 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse JPMorgan Investment Funds Konsolidert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Euro Liquid Market Fund EUR Eiendeler Investeringer i papirer til markeds Anskaffelsespris: Investering i TBA-papirer til markeds (1) Bankinnskudd Termininnskudd Tilgodehavende fra salg av investeringer Tilgodehavende fra salg av TBA-papirer (1) Tilgodehavende fra tegninger Tilgodehavende fra renter og utbytte, Skatt som kan kreves refundert Frafalt honorar (2) Andre fordringer Urealisert gevinst på valutaterminforretninger Urealisert gevinst på finansielle terminforretninger Derivater til markeds Sum Gjeld Kassakreditt Åpne korte posisjoner på TBA-papirer (1) Skyldig beløp fra kjøp av investeringer Skyldig beløp fra kjøp av TBA-papirer (1) Skyldig beløp fra innløsninger Godtgjørelse til ledelse og rådgivere Resultatbaserte honorarer Annen gjeld Urealisert tap på valutaterminforretninger Urealisert tap på finansielle terminforretninger Derivater til markeds Sum gjeld Sum aktiva Historisk sum aktiva 31. desember desember desember desember (1) Se Note 2 i). (2) Se Note 3 a). Vedlagte noteopplysninger er en integrert del av regnskapet. 5

8 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Europe Bond Fund EUR Europe Recovery Fund EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund (EUR) EUR Global Balanced Fund (USD) USD Global Bond Fund (EUR) EUR Global Bond Fund (USD) USD

9 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (EUR) EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Enhanced Bond Fund EUR Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD

10 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Global Income Fund EUR Global Select 130/30 Fund USD Global Select Equity Fund USD Global Total Return Fund EUR Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Behavioural Finance Equity Fund USD

11 JPMorgan Investment Funds Konsolidert balanse (forts.) Japan Focus Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY JF Asia ex-japan Fund USD US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD

12 Denne siden er med hensikt tom 10

13 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 JPMorgan Investment Funds Konsolidert USD Blue and Green Fund EUR Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I USD Euro Liquid Market Fund EUR Netto aktiva ved periodens begynnelse * Inntekt Netto inntekt på utbytte Netto renteinntekt Netto inntekter fra lån av papirer Bankrente Nettorente på byttetransaksjoner Annen inntekt Sum inntekter Utgifter Godtgjørelse til ledelse og rådgivere Honorarer til forvalter, selskaps- og administrativ agent og domisiliar Gebyr til registerfører og overføringsagent Taxe d abonnement Kassakredittrente Nettorente på byttetransaksjoner Diverse honorarer** Minus: Frafalt honorar (1) Sum utgifter før resultatbasert honorar Resultatbaserte honorarer Sum utgifter Netto investeringsinntekt/(tap) Netto realisert gevinst/(tap) på salg av investeringer Netto realisert gevinst/(tap) på valutaterminforretninger Netto realisert gevinst/(tap) på finansielle terminforretninger ( ) ( ) - - Netto realisert gevinst/(tap) på valuta ( ) ( ) (255) - Netto realisert gevinst/(tap) på TBA-papirer Netto realisert gevinst/(tap) på derivater Netto realisert gevinst/(tap) for perioden Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på investeringer ( ) ( ) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på valutaterminforretninger ( ) ( ) - Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på finansielle terminforretninger ( ) ( ) - - Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på valuta (62.777) - - Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på TBA-papirer ( ) Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) på derivater ( ) ( ) - - Netto endring i urealisert stigning/(nedskrivning) for perioden ( ) ( ) ( ) - Økning/(reduksjon) av er som resultat av driften ( ) Bevegelser i aksjekapital Aksjetegninger Innløsninger ( ) - ( ) ( ) Økning/(reduksjon) av er som resultat av bevegelser i aksjekapital ( ) Utbetaling av utbytte ( ) - ( ) - Sum aktiva ved periodens slutt * * Åpningsbalansen er utarbeidet ved bruk av valutakursene 30. juni Ved bruk av valutakurser pr. 31. desember 2010 gir de samme eiendelene et tall på USD **Diverse honorarer omfatter hovedsakelig forvalterhonorarer, revisjons- og skatterelaterte omkostninger, omkostninger til registrering, offentliggjøring, utsendelse, trykking samt juridiske omkostninger og markedsføringsutgifter. (1) Se note 3a). Vedlagte noteopplysninger er en integrert del av regnskapet. 11

14 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Europe Bond Fund EUR Europe Recovery Fund EUR Europe Select Equity Fund EUR Europe Strategic Dividend Fund EUR Global Balanced Fund (EUR) EUR Global Balanced Fund (USD) USD Global Bond Fund (EUR) EUR Global Bond Fund (USD) USD ( ) ( ) (66.731) ( ) (17.243) ( ) (60.277) (58.588) (91.531) (28.484) (84.982) ( ) (42.761) ( ) ( ) (382) (774) (422) ( ) ( ) (28.087) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (37.826) - ( ) ( ) ( ) ( ) (6.662) ( ) ( ) (1.312) (12.226) (35.475) (4.723) (181) (428) (225) (70.038) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (97.062) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) (21.435) ( ) (14.905) (6.482)

15 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Global Capital Appreciation Fund EUR Global Capital Preservation Fund (EUR) EUR Global Capital Preservation Fund (USD) USD Global Convertibles Fund (USD) USD Global Dividend Fund USD Global Enhanced Bond Fund EUR Global Financials Fund USD Global High Yield Bond Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (78.336) (35.370) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (549) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (98.538) ( ) ( ) ( ) ( ) - - (85.821) ( ) ( ) (6.009) (13.753) (3.250) - - ( ) ( ) ( ) - - (178) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (2.312) ( ) - - ( ) - (37.134) ( )

16 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Global Income Fund EUR Global Select 130/30 Fund USD Global Select Equity Fund USD Global Total Return Fund EUR Highbridge Statistical Market Neutral Fund EUR Income Opportunity Fund USD Japan 50 Equity Fund JPY Japan Behavioural Finance Equity Fund USD (16.826) ( ) ( ) ( ) ( ) (14.328) ( ) ( ) (496) (17.485) ( ) ( ) - ( ) ( ) - ( ) (6.066) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (19.453) ( ) (400) (3.540) (2.374) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (50.100) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (160) (3.895) (630) - ( ) ( ) (358)

17 JPMorgan Investment Funds Konsolidert driftsregnskap og endringer i (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Japan Focus Fund JPY Japan Select Equity Fund JPY Japan Strategic Value Fund JPY JF Asia ex-japan Fund USD US Bond Fund USD US Equity Fund USD US Select Equity Fund USD ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3.319) ( ) ( ) (21.353) ( ) ( ) ( ) - - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1.766) ( ) ( ) ( ) (9.796) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (889) ( ) ( ) - - (1.080)

18 JPMorgan Investment Funds Oversikt over endringer i antall aksjer (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Utestående aksjer ved periodens begynnelse Tegnede aksjer Innløste aksjer Utestående aksjer ved periodens slutt JPMorgan Investment Funds - Blue and Green Fund JPM Blue and Green 3.449, ,615 JPMorgan Investment Funds - Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - USD , , ,786 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - A (div) - EUR (sikret) , , ,697 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - USD , ,001 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - B (div) - EUR (sikret) , ,818 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - C (div) - USD , ,000 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - USD , , ,884 JPM Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I - D (div) - EUR (sikret) , , , ,773 JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund JPM Euro Liquid Market A (acc) - EUR , , , ,268 JPM Euro Liquid Market C (acc) - EUR , , , ,715 JPM Euro Liquid Market D (acc) - EUR , , , ,388 JPMorgan Investment Funds - Europe Bond Fund JPM Europe Bond A (acc) - EUR , , , ,676 JPM Europe Bond A (inc) - EUR , , , ,283 JPM Europe Bond B (acc) - EUR 1.234,074 2, ,290 JPM Europe Bond C (acc) - EUR 3.027, , , ,390 JPM Europe Bond D (acc) - EUR , , , ,411 JPM Europe Bond X (acc) - EUR 140,718-55,129 85,589 JPMorgan Investment Funds - Europe Recovery Fund JPM Europe Recovery A (acc) - EUR , , , ,825 JPM Europe Recovery A (dist) - EUR , , , ,009 JPM Europe Recovery B (acc) - EUR 984, , , ,353 JPM Europe Recovery C (acc) - EUR , , , ,065 JPM Europe Recovery D (acc) - EUR , , , ,652 JPM Europe Recovery X (acc) - EUR , , ,264 JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund JPM Europe Select Equity A (acc) - USD 2.946, , ,113 JPM Europe Select Equity A (acc) - EUR , , , ,633 JPM Europe Select Equity A (dist) - EUR 1.854, , , ,558 JPM Europe Select Equity B (acc) - EUR , , , ,478 JPM Europe Select Equity C (acc) - EUR , , , ,198 JPM Europe Select Equity D (acc) - USD 34, ,860 JPM Europe Select Equity D (acc) - EUR , , , ,838 JPM Europe Select Equity I (acc) - EUR , ,348 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR , , , ,523 JPM Europe Select Equity X (acc) - EUR (sikret) , ,598 JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund JPM Europe Strategic Dividend A (acc) - EUR , , , ,708 JPM Europe Strategic Dividend A (dist) - EUR , , , ,684 JPM Europe Strategic Dividend A (inc) - EUR , , , ,496 JPM Europe Strategic Dividend B (acc) - EUR , , , ,224 JPM Europe Strategic Dividend C (acc) - EUR , , , ,530 JPM Europe Strategic Dividend D (acc) - EUR , , , ,484 JPM Europe Strategic Dividend X (acc) - EUR 2.080, ,137 JPM Europe Strategic Dividend I (acc) - EUR , ,579 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR) JPM Global Balanced (EUR) A (acc) - EUR , , , ,767 JPM Global Balanced (EUR) A (dist) - EUR 182, , , ,662 JPM Global Balanced (EUR) B (acc) - EUR 4.565, , ,805 JPM Global Balanced (EUR) C (acc) - EUR 3.324, , , ,288 JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR , , , ,088 JPM Global Balanced (EUR) T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (USD) JF Global Balanced (USD) A (acc) - USD , , , ,054 JPM Global Balanced (USD) A (acc) - USD , , , ,348 JPM Global Balanced (USD) A (dist) - USD 374, ,273 99, ,304 JPM Global Balanced (USD) B (acc) - USD , , , ,804 JPM Global Balanced (USD) C (acc) - USD , , ,779 JPM Global Balanced (USD) D (acc) - USD , , , ,182 JPM Global Balanced (USD) X (acc) - USD ,312 46, , ,106 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) JPM Global Bond (EUR) A (acc) - EUR , , , ,847 JPM Global Bond (EUR) A (inc) - EUR , , , ,913 JPM Global Bond (EUR) B (acc) - EUR , , , ,590 JPM Global Bond (EUR) C (acc) - EUR , , , ,134 JPM Global Bond (EUR) D (acc) - EUR , , , ,614 JPM Global Bond (EUR) X (acc) - EUR 1.100, , ,645 JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (USD) JF Global Bond (USD) A (acc) - USD 3.220, , , ,982 JPM Global Bond (USD) A (acc) - USD , , , ,534 JPM Global Bond (USD) C (acc) - USD 3.530,261 18, ,025 JPM Global Bond (USD) D (acc) - USD , , , ,020 JPM Global Bond (USD) X (acc) - USD , ,854 16

19 JPMorgan Investment Funds Oversikt over endringer i antall aksjer (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Utestående aksjer ved periodens begynnelse Tegnede aksjer Innløste aksjer Utestående aksjer ved periodens slutt JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund JPM Global Capital Appreciation A (acc) - EUR , , , ,615 JPM Global Capital Appreciation A (dist) - EUR 1.416,175 26, , ,910 JPM Global Capital Appreciation A (inc) - EUR 6.623,775 32, , ,762 JPM Global Capital Appreciation B (acc) - EUR 1.317, , ,348 JPM Global Capital Appreciation C (acc) - EUR , , , ,627 JPM Global Capital Appreciation D (acc) - EUR , , , ,180 JPM Global Capital Appreciation X (acc) - EUR , ,709 JPM Global Capital Appreciation T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR) JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - EUR , , , ,778 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (acc) - USD , , , ,751 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (dist) - EUR , , , ,748 JPM Global Capital Preservation (EUR) A (inc) - EUR , , , ,662 JPM Global Capital Preservation (EUR) B (acc) - EUR , , , ,135 JPM Global Capital Preservation (EUR) C (acc) - EUR , , , ,326 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - EUR , , , ,027 JPM Global Capital Preservation (EUR) D (acc) - SEK (sikret) , , , ,745 JPM Global Capital Preservation (EUR) I (acc) - EUR , , , ,692 JPM Global Capital Preservation (EUR) I (inc) - EUR , , , ,894 JPM Global Capital Preservation (EUR) T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPM Global Capital Preservation (EUR) X (acc) - EUR , , , ,637 JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (USD) JPM Global Capital Preservation (USD) A (acc) - USD , , , ,059 JPM Global Capital Preservation (USD) B (acc) - USD - 50,000-50,000 JPM Global Capital Preservation (USD) D (acc) - USD , , , ,942 JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Fund (USD) JF Global Convertibles (USD) A (acc) - USD 543, , ,312 JPM Global Convertibles (USD) A (acc) - USD , , , ,283 JPM Global Convertibles (USD) B (acc) - USD , , , ,346 JPM Global Convertibles (USD) C (acc) - USD , , , ,959 JPM Global Convertibles (USD) D (acc) - USD , , , ,399 JPM Global Convertibles (USD) I (acc) - USD , , ,000 JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund JPM Global Dividend A (acc) - USD , , , ,636 JPM Global Dividend A (acc) - EUR 9.272, , , ,279 JPM Global Dividend A (acc) - EUR (sikret) , , , ,857 JPM Global Dividend A (inc) - USD , , , ,684 JPM Global Dividend A (inc) - EUR (sikret) 7.957, , , ,119 JPM Global Dividend C (acc) - EUR , , , ,387 JPM Global Dividend D (acc) - USD , , , ,834 JPM Global Dividend D (acc) - EUR (sikret) , , , ,259 JPM Global Dividend X (acc) - USD , , ,083 JPMorgan Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund JPM Global Enhanced Bond A (acc) - EUR , , , ,947 JPM Global Enhanced Bond A (inc) - EUR 49,539 7,518 0,403 56,654 JPM Global Enhanced Bond B (acc) - EUR* 8.331, , ,148 - JPM Global Enhanced Bond C (acc) - EUR , , ,164 JPM Global Enhanced Bond D (acc) - EUR , , , ,202 JPM Global Enhanced Bond X (acc) - EUR 197,750-16, ,159 JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund JPM Global Financials A (acc) - USD , , , ,028 JPM Global Financials A (acc) - EUR , , , ,080 JPM Global Financials A (dist) - USD , , , ,087 JPM Global Financials B (acc) - USD , , , ,154 JPM Global Financials C (acc) - USD , , , ,871 JPM Global Financials D (acc) - USD , , , ,577 JPM Global Financials X (acc) - USD , , , ,152 JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund JPM Global High Yield Bond A (acc) - USD , , , ,234 JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (sikret) , , , ,864 JPM Global High Yield Bond A (inc) - EUR (sikret) , , , ,463 JPM Global High Yield Bond A (mth) - USD , , , ,531 JPM Global High Yield Bond B (acc) - EUR (sikret) , , , ,551 JPM Global High Yield Bond C (acc) - USD , , , ,844 JPM Global High Yield Bond C (acc) - EUR (sikret) , , , ,898 JPM Global High Yield Bond D (acc) - USD 823, ,395 JPM Global High Yield Bond D (acc) - EUR (sikret) , , , ,342 JPM Global High Yield Bond I (acc) - USD , , , ,326 JPM Global High Yield Bond I (inc) - EUR (sikret) , , , ,467 JPM Global High Yield Bond X (acc) - USD , , ,514 JPM Global High Yield Bond X (acc) - EUR (sikret) , , , ,563 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund JPM Global Income A (div) - EUR , , , ,918 JPM Global Income B (div) - EUR , ,666 JPM Global Income C (div) - EUR , , , ,261 JPM Global Income D (div) - EUR , , , ,279 JPM Global Income T (div) - EUR - 50,000-50,000 17

20 JPMorgan Investment Funds Oversikt over endringer i antall aksjer (forts.) for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 Utestående aksjer ved periodens begynnelse Tegnede aksjer Innløste aksjer Utestående aksjer ved periodens slutt JPMorgan Investment Funds - Global Select 130/30 Fund JPM Global Select 130/30 A (acc) - USD , , , ,542 JPM Global Select 130/30 A (acc) - EUR , ,796 JPM Global Select 130/30 A (dist) - USD 531,926 61, ,453 JPM Global Select 130/30 C (acc) - USD , , , ,019 JPM Global Select 130/30 D (acc) - USD , , , ,549 JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund JPM Global Select Equity A (acc) - USD , , , ,519 JPM Global Select Equity A (dist) - USD 9.272, , , ,401 JPM Global Select Equity B (acc) - USD 360, , , ,000 JPM Global Select Equity C (acc) - USD , , , ,077 JPM Global Select Equity C (acc) - EUR , , ,634 JPM Global Select Equity D (acc) - USD , , , ,495 JPM Global Select Equity X (acc) - USD , ,521 JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund JPM Global Total Return A (acc) - EUR , , , ,053 JPM Global Total Return A (dist) - EUR 718,952 5, ,944 JPM Global Total Return A (inc) - EUR 97, ,972 JPM Global Total Return C (acc) - EUR , , , ,405 JPM Global Total Return D (acc) - EUR , , , ,695 JPMorgan Investment Funds - Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - EUR , , , ,938 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - SEK (sikret) , , , ,275 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD , , , ,166 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (acc) - USD (sikret) , , , ,547 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP , , , ,321 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (dist) - GBP (sikret) , , , ,878 JPM Highbridge Statistical Market Neutral A (inc) - EUR ,230 80, , ,973 JPM Highbridge Statistical Market Neutral B (acc) - EUR , , , ,733 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (acc) - EUR , , , ,148 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - GBP (sikret) , , , ,369 JPM Highbridge Statistical Market Neutral C (dist) - USD (sikret) , , , ,446 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - EUR , , , ,276 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD , , , ,263 JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (acc) - USD (sikret) 8.699, , , ,013 JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (acc) - EUR* , ,662 - JPM Highbridge Statistical Market Neutral I (dist) - EUR , , , ,282 JPM Highbridge Statistical Market Neutral T (acc) - EUR - 50,000-50,000 JPM Highbridge Statistical Market Neutral X (acc) - EUR , , , ,720 JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund JPM Income Opportunity A (acc) - USD , , , ,851 JPM Income Opportunity A (acc) - EUR (sikret) , , , ,715 JPM Income Opportunity A (acc) - SEK (sikret) , , , ,227 JPM Income Opportunity A (dist) - GBP (sikret) , , , ,967 JPM Income Opportunity A (inc) - EUR (sikret) , , , ,455 JPM Income Opportunity B (acc) - USD , , , ,561 JPM Income Opportunity B (acc) - EUR (sikret) , , , ,121 JPM Income Opportunity C (acc) - USD , , , ,159 JPM Income Opportunity C (acc) - USD (sikret mot BRL) , , , ,191 JPM Income Opportunity C (acc) - EUR (sikret) , , , ,630 JPM Income Opportunity C (acc) - SEK (sikret) , , , ,914 JPM Income Opportunity C (dist) - GBP (sikret) , , , ,321 JPM Income Opportunity D (acc) - EUR (sikret) , , , ,610 JPM Income Opportunity D (inc) - EUR (sikret) 68, ,985 JPM Income Opportunity X (acc) - USD , , , ,648 JPM Income Opportunity X (acc) - EUR (sikret) , , , ,798 JPM Income Opportunity X (acc) - GBP (sikret) , , ,000 JPM Income Opportunity X (dist) - GBP (sikret) , ,682 JPMorgan Investment Funds - Japan 50 Equity Fund JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR , , , ,745 JPM Japan 50 Equity A (acc) - EUR (sikret) - 40,778-40,778 JPM Japan 50 Equity A (acc) - JPY , , , ,873 JPM Japan 50 Equity A (dist) - JPY 5.019, , , ,025 JPM Japan 50 Equity C (acc) - EUR (sikret) , ,794 JPM Japan 50 Equity C (acc) - JPY , , , ,451 JPM Japan 50 Equity D (acc) - JPY 9.351, , , ,019 JPM Japan 50 Equity X (acc) - JPY , , , ,588 JPMorgan Investment Funds - Japan Behavioural Finance Equity Fund JPM Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - USD , , , ,411 JPM Japan Behavioural Finance Equity A (acc) - EUR , , , ,021 JPM Japan Behavioural Finance Equity A (dist) - USD , , , ,103 JPM Japan Behavioural Finance Equity D (acc) - EUR 3.658, , , ,663 JPM Japan Behavioural Finance Equity X (acc) - USD , ,181 18

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert halvårsrapport. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert halvårsrapport JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. Juni 2015 JPMorgan Investment Funds Urevidert halvårsberetning Innhold Styret 1 Forvaltning

Detaljer

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Urevidert Halvårsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Urevidert Halvårsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Funds Urevidert halvårsbetning Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2010 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2014 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser.

Andelseiere bør merke seg at verken gebyrer eller kostnader er endret for noen av underfondene og/eller andelsklasser. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) Registrert kontor: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Varsel til andelseiere Styret

Detaljer

Revidert årsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert årsrapport. JPMorgan Funds. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert årsrapport JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30. juni 2011 JPMorgan Funds Revidert årsrapport Innhold (forts.) Styret 1 Forvaltning og administrasjon 2 Styrets

Detaljer

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Revidert Årsberetning. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Revidert Årsberetning JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31. desember 2015 JPMorgan Investment Funds Revidert årsrapport Innhold Styret 1 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank

Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Prisliste verdipapirfond i Danske Bank Forklaringer: Løpende kostnad: Kostnad i hovedsak knyttet til forvaltning av fondet. Belastes daglig og er inkludert i fondets kurs (NAV) Returprovisjon: Løpende

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100

AGI AGI China Fund 0,00 2,10 0, AGI China East Asia Fund C 0,00 2,10 0,00 100 Prisoversikt for fond i Unit Link (pr. 12.08.2008): Fond og forvalter Tegn. Forv. Innl. Min. ABN AMRO ABN AMRO Global Emerging Markets Bd Class A 0,00 1,25 0,00 5000 ABN AMRO Brazil Equity 0,00 1,75 0,00

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap. 31. august 2009. R.C.S. Luxembourg: B.6317 BlackRock Global Funds (BGF) Revidert årsberetning og regnskap 31. august 2009 R.C.S. Luxembourg: B.6317 Innhold Brev fra Formannen i BGF 2 Kapitalforvalternes rapport 3 Styre 5 Forvaltning og administrasjon

Detaljer

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank

Returprovisjon, tegnings- og innløsningshonorar Danske Bank Returprovisjon, tegnings- og Danske Bank Danske Bank er pliktig til å opplyse om bankens inntekter ved salg av verdipapirfond. Dette finner du i oversikten nedenfor. Forklaringer: Distribusjonshonorar:

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

Nordea 2, SICAV Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B , rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg Société d Investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg B 205880, L-2220 Luxembourg MELDING TIL ANDELSEIERNE Andelseierne i ( Selskapet ) informeres med dette om at et nytt prospekt for selskapet

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund - Class A Accumulation USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT

SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT SISSENER SIRIUS ASA 2. KVARTAL 2012 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2012 Kvartalsrapporten per 30. juni 2012 for Sissener Sirius ASA er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Rapporten

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 30.04.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 39 829 556 61 032 0 44 % 25 % 17 066 058 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere

Styrets Beretning 2014. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere Styrets Beretning 2014 Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til norske bildende kunstnere over 30 år. Støtten gis i form av toårige arbeidsstipendier eller ett-årige stipendier. Stipendiene utdeles

Detaljer

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015

1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 2015 1.KV. 15 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. APRIL 215 Markedsverdi Per 31.3.215. Milliarder kroner 8 7 6 Verdi Prosentandel fond Aksjeinvesteringene 4 38 62,5 Renteinvesteringene

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH

Styrets beretning Nidars fond til fordel for NTH Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er å støtte og stimulere den vitenskapelige forskning ved Norges Tekniske Høgskole fortrinnsvis knyttet til område næringsmiddelkjemi. Stiftelsen har ingen ansatte

Detaljer

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS

Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Årsrapport 2013 Nordic Secondary AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13

Detaljer

Aberdeen Global. Forenklet prospect. Desember 2010

Aberdeen Global. Forenklet prospect. Desember 2010 Aberdeen Global Forenklet prospect Desember 2010 Innhold Viktig Informasjon 1 Sammendrag 2 Hoved karakteristikk for Aberdeen Global 4 Fondsinformasjon 6 Generelle risikofaktorer 25 Omsetning av andeler

Detaljer

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat

Styrets Beretning Otto Løvenskiolds legat Styrets Beretning 2014 Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i Oslo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin sønn cand. jur. Otto

Detaljer

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2014 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte virksomhet knyttet til den teknologiske utdanning og forskning gjennom utdeling av stipendier. De siste årene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondets formål er å støtte vitenskapelig forskning og studiereiser, herunder studentrelaterte tiltak ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (tidligere Universitetet for

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen skal gjennom utdeling av stipendier og på annen måte støtte forskning og andre tiltak ved NTNU som kan utvikle den industrielle virksomhet på elektronikkens område i Norge

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Av den disponible del avkastningen utdeles halvparten til personer som har tatt juridisk embetseksamen med laud og som vil fortsette sine studier i utlandet. Den annen halvpart utdeles

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.07.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 36 541 490 46 354 0 38 % 25 % 12 559 721 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte bidrag i forbindelse med tilrettelegging av forsknings- og undervisningsaktivitet ved NTNU. Fondet kan også

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond

Styrets beretning Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Styrets beretning 2013 Ingeniør V. Hybinettes og admiral J. Børresens og professor Johan H.L. Vogts fond Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme malmgeologiske studier,

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved gave fra Den norske Creditbank ved bankens 100 års jubileum 1. oktober 1957. Den disponible del av avkastningen anvendes til dekning av utgifter i forbindelse

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 A/S Norsk Varekrigsforsikrings fond til fremme av norsk sjørett og sjørettsforskning Stiftelsens formål er: a) Bidrag til møte ved konferanser og kongresser, hvor hensynet til norske

Detaljer

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL

ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL ENOVARA PLC FORENKLET PROSPEKT DATERT 8. APRIL 2009 Dette forenklede prospektet inneholder viktige opplysninger om Enovara plc (selskapet). Selskapet er et åpent investeringsselskap av paraplytypen med

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Styrets Beretning 2013. Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Styrets Beretning 2013 Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

Finansregnskap Volda Kommune 2010-12

Finansregnskap Volda Kommune 2010-12 Finansregnskap 2010-12 Innhold: Balanserapport Samlet Spesifisert Beholdningsrapport Reskontrorapport Resultatrapport Samlet Spesifisert Transaksjonsrapport Side 1726 / 1821 Balanserapport samlet 2010-12

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet på bakgrunn av innbetalte midler fra Fondation Universitas som hvert år siden 1951 er blitt overført til Universitetet i Oslo. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Professor dr. Agnes Mathilde Wergelands legat er opprettet ved gavebrev datert 14. juni 1915 fra professor dr. Grace Raymond Hebard ved Wyomings statsuniversitet, Laramie, Wyoming,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU

Styrets beretning 2013. Direktør Halvor B. Holtas legat ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å fremme vitenskapelig forskning ved NTNU innen fag som er av særlig betydning for den metallurgiske utvikling. En

Detaljer

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU

Styrets beretning 2013. GE Hydro Norway Fond ved NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte studier og undervisning, forskning og utvikling vedrørende vannturbiner/hydrauliske strømningsmaskiner, og

Detaljer

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter

Styrets beretning 2013. Hjelpefondet for Studenter Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele stipendier for gjennomføring av studiet ved NTNU slik styret til enhver tid finner formålstjenelig. Dette

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av John Selmer Gulliksens foreldre, Kristian Gulliksen og hustru Alfhild f. Pettersen, og hans onkel og tante Birger Arnljot Pettersen og Edith Pettersen. Legatmidlene

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av fru professor Aletta Bjerknes ved testament av 25. mars 1923. Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende tre legater: Kasserer Isak

Detaljer

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU )

ChinaAMC China Opportunities Fund Klasse A Akkumulerende USD (ISIN: LU ) Nøkkelinformasjon for investorer Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet for investorer. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for åhjelpe deg til å forståtypen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til kunstmaleres utdannelse. Midlene utdeles til personer

Detaljer

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage

Styrets beretning Anne og Einar Marius Møllers fond for Ringve Botaniske Hage Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å bidra til å oppfylle målene for Ringve Botaniske Hage. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke

Detaljer

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne

Styrets beretning 2013. Legat til Henrik Homans Minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele reisestipendier for studenter immatrikulert for å gjennomføre sivilingeniørstudiet og sivilarkitektstudiet

Detaljer

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011

MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 MGI FUNDS PLC MGI DAM MULTI-MANAGER GLOBAL EQUITY FUND FORENKLET PROSPEKT, DATERT 15. NOVEMBER 2011 Dette forenklede prospektet inneholder nøkkelinformasjon om MGI DAM Multi-Manager Global Equity Fund

Detaljer

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond

Styrets beretning A/S M. H. Lundgreens Enkes Fond Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å utdele bidrag til en ingeniør som har utgått fra høgskolen til fortsatt studium og videre arbeide ved høgskolen

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til geofaglig forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Christiania Spigerverks og Gunnar Schjelderups legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å yte økonomisk støtte til lærerkrefter innen berg- og metallstudiet, samt de uorganiske og elektrokjemiske linjer

Detaljer

PARVEST EURO CORPORATE BOND

PARVEST EURO CORPORATE BOND Underfond i SICAV-selskapet PARVEST, et investeringsselskap med variabel kapital Forenklet prospekt NOVEMBER 2009 Dette forenklede prospektet inneholder generelle opplysninger om PARVEST (SICAV-selskapet)

Detaljer

Storebrand Multi Strategy XXL Ltd.

Storebrand Multi Strategy XXL Ltd. Storebrand Multi Strategy XXL Ltd. CAYMAN ISLANDS EXEMPTED LIMITED COMPANY (REGULATED MUTUAL FUND ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 31. DESEMBER 2009 Innhold Page Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2 Resultatregnskap

Detaljer

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU

Styrets beretning Sparebanken Midt-Norges gavefond til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er å støtte forskning og annet vitenskapelig arbeid innen humanistiske, samfunnsvitenskapelige eller naturvitenskapelige fag. Innfor denne begrensning utdeler

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver. Rapport for første kvartal 2009 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 2 mai 29 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 29 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner

Detaljer

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU

Styrets beretning Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Styrets beretning 2013 Bernt Fossums fond for anvendt teknisk-økonomisk forskning ved NTNU Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å medvirke til fremme av anvendt tekniskøkonomisk

Detaljer

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden

Norges Handikapforbund - samlet investeringsportefølje Avkastning siden Aktivaklasse Avkastning siden 31.01.2017 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt Pengemarked 46 669 392 59 140-5 000 000 52 % 25 % 24 368 646 15 % 35 % Obligasjoner

Detaljer

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere

Styrets beretning 2012. Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Styrets beretning 2012 Ingerid, Synnøve Og Elias Fegerstens Stiftelse For Norske Komponister Og Utøvende Musikere Stiftelsens formål er å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017

SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Statusrapport for februar 2017 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 28. februar SKAGEN Credit NOK Referenseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,4 % 0,1 % Avkastning hittil i år

Detaljer

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO

Styrets beretning 2013. Den Norske Banks fond for Det juridiske fakultet ved UiO Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet av Bergens Privatbank ved bankens 100 års jubileum i 1955. Den disponible del av avkastningen anvendes til å støtte vitenskapelig forskning innen de fag som til

Detaljer

Storebrand Multi Strategy XXL Ltd.

Storebrand Multi Strategy XXL Ltd. Storebrand Multi Strategy XXL Ltd. CAYMAN ISLANDS EXEMPTED LIMITED COMPANY (REGULATED MUTUAL FUND) HALVÅRSREGNSKAP 1. halvår 2010 Ikke revidert Innhold Page Styrets beretning 1 Resultatregnskap for SMS

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Stiftelsen til støtte for studieopphold i utlandet for stipendiater og yngre medisinske forskere De disponible midlene anvendes til støtte av studieopphold i utlandet for stipendiater

Detaljer

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU)

Styrets beretning 2013. Stiftelsen for etter- og videreutdanning ved NTNU (SEVU) Styrets beretning 2013 Stiftelsen ble opprettet for å være et aktivt bindeledd mellom etter- og videreutdanningsvirksomheten ved Norges tekniske høyskole (NTH) i Trondheim, og brukerne innen industri og

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond

Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Styrets beretning 2013 Freia Chocolade Fabriks Medisinske Fond Fondets formål er å fremme undersøkelser og videreutdannelse som tar sikte på å øke vår kjennskap til årsakene for menneskets indremedisinske

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne

Styrets beretning Fondet til Professor Leif Tronstads minne Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å gi støtte til særlig kvalifiserte sivilingeniører uteksaminert fra NTNU med eksamen fra Fakultet for kjemi og kjemisk

Detaljer

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET.

DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. DETTE DOKUMENTET ER VIKTIG OG KREVER DIN UMIDDELBARE OPPMERKSOMHET. Hvis du er i tvil om hva du skal foreta deg, bør du umiddelbart konsultere din aksjemegler, bankforbindelse, advokat, regnskapsfører,

Detaljer

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management

DNB Aktiv. Månedsrapport januar Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management DNB Aktiv Månedsrapport januar 2018 Tactical Asset Allocation DNB Wealth Management Våre beste ideer i én løsning Aktiv forvaltning Løsninger DNB Aktiv 10 Strategi Seleksjon Markedssyn Portefølje DNB Aktiv

Detaljer

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland Statens pensjonsfond utland Presentasjon til Norges Banks regionale nettverk Gjøvik, 1. november 2013 Petter Johnsen, investeringsdirektør aksjer 1 Tidslinje for forvaltningen av oljeformuen 1969 Olje

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016 Styrets beretning 2016 Stiftelsens spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige vitenskapelige og pedagogiske formål Norges Tekniske Naturvitenskapelig universitet (NTNU) har

Detaljer

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8

INNHOLD. Investeringsprofil Aksjer 4. Investeringsprofil Renter 5. Vekterfond Trygg 6. Vekterfond Balansert 7. Vekterfond Offensiv 8 halvårsrapport 2010 INNHOLD Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond Balansert 7 Vekterfond Offensiv 8 Vekterfond Aksjer I 10 Vekterfond Aksjer II 11 DANSKE

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Styret stiller hvert år til rådighet et beløp til disposisjon for Universitetet i Oslo. 87 % deles ut som stipend til fremme av kreftforskningen og kreftens bekjempelse, 10 % skal

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2010 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 10 Årsrapport 2010 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold Forvalters rapport 4 PRE China & Asia Private Equity AS Årsberetning 2010 6 Regnskap 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning

DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010. 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Allokeringsfond Månedsrapport for januar 2010 1 Telefon 815.21.111 E-post fond@dnbnor.no www.dnbnor.no/kapitalforvaltning DnB NOR Aktiv Rente Historisk utvikling netto etter fratrekk av forvaltningshonorar

Detaljer

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2014 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer