SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SISSENER SIRIUS ASA KVARTALSRAPPORT"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT SISSENER SIRIUS ASA 2. KVARTAL 2012

2 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2012 Kvartalsrapporten per 30. juni 2012 for Sissener Sirius ASA er utarbeidet av selskapets styre og daglig leder. Rapporten omhandler perioden 1. januar til 30. juni SELSKAPETS VIRKSOMHET Sissener Sirius ASA er et investeringsselskap som foretar investeringer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter utstedt av et utvalg av veletablerte selskaper ( blue chips ) fortrinnsvis notert på nordiske børser, og energirelaterte selskaper i OECD-området. Selskapet har inngått avtale om aktiv forvaltning med verdipapirforetaket Sissener AS. Forvaltningen startet 11. juni Det ble i juni 2012 foretatt en innløsning av totalt aksjer til kurs 119,19 (totalt utbetalt NOK ,65) samt gjennomført en aksjekapitalutvidelse på NOK ,20 (fordelt på aksjer med innbetaling på NOK 115,96 per aksje). Sissener Sirius ASA har, etter at både innløsning av aksjer og aksjekapitalforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret hhv. den 27. og 29. juni 2012, en total aksjekapital på NOK RESULTAT OG FINANSIELL STILLING Selskapets perioderesultat for andre kvartal 2012 ble NOK -46,6 mill (utgjørende NOK 31,45 per aksje). Regnskapsmessig egenkapital per 30. juni 2012 utgjorde NOK 186,2 mill, som gir en Net Asset Value ( NAV ) per aksje på NOK 125,67. Det er ikke utarbeidet proforma regnskapsmessige sammenlignbare tall som hensyntar innløsningen av aksjer eller aksjekapitalforhøyelsen, som begge ble gjennomført og registrert i Foretaksregisteret i hhv. den 27 og 29. juni Etter styrets syn gir de fremlagte hovedtallene for resultat- og balanseposter et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Kvartalsrapporten har ikke vært undergitt særskilt revisjon av selskapets revisor. Resultatposter (beløp i NOK millioner) 2Q Q Kommentar Realiserte verdipapirer -65,6 2,1-27,2 45,7-49,3 Urealiserte verdipapirer 11,1-61,9 18,5-96,8-68,9 Renteinntekter 0,6 0,5 1,1 0,7 2,7 Aksje utbytte 6,6 5,7 7,0 7,1 13,5 Garantiprovisjon Finansinntekter Finanskostnader -0,1 0,2 0,2 0,2 1,1 Andre driftskostnader 2,1-10,6 3,8-6,1-4,9 1 ioderesultat før skatt -49,4-43,2-4,6-37,4-98,2 Skattekostnad -2, ,1 2 ioderesultat -46,6-43,2-4,6-37,4-93,1 2 6

3 Balanseposter (beløp i NOK millioner) Kommentar Investeringer i verdipapirer 202,6 427,9 492,4 3 Fordringer 25,8 1,3 18,4 Bankinnskudd 4,1 35,2 12,3 Sum omløpsmidler 232,5 464,4 523,1 Sum eiendeler 232,5 464,4 523,1 Innskutt egenkapital 149,0 290,5 290,5 6 Opptjent egenkapital 37,2 128,9 73,2 6 Sum egenkapital 186,2 419,3 363,7 Kortsiktig gjeld 46,3 45,1 159,5 5 Sum egenkapital og gjeld 232,5 464,4 523,1 Eksponering utenom balansen - 8,1 13,8 4 KOMMENTARER TIL RESULTAT- OG BALANSEPOSTER PER : 1. Driftskostnader Andre driftskostnader utgjorde i andre kvartal 2012 NOK 2,1 mill. Beregnet avtalemessig honorar til forvalter Sissener AS for andre kvartal i hht forvaltningsavtalen utgjorde NOK 1,0 mill. 2. Skattekostnad Skattekostnad for andre kvartal 2012 er beregnet til NOK -2,8 mill. Betalbar skatt er i hovedsak knyttet til gevinster ved realisasjon av verdipapirer i selskap hjemmehørende utenfor EØS-området. 3. Investeringer i verdipapirer Selskapets midler har vært forvaltet i samsvar med Avtale om aktiv forvaltning ( AAF ) av 5. mai juni 2012 var selskapets verdipapirporteføljestatus følgende målt i forhold til relaterte bestemmelser i AAF: o Geografisk fordeling (AAF punkt bokstav e og g): Inntil 50 % av NAV kan investeres i selskap i OECD land utenfor Norden. 30. juni 2012 var eksponeringen i OECD land utenfor Norden 42,8 % av NAV. Siden oppstart har eksponering utenfor Norden vært i prosent av NAV: ,8% 39,1% 40,1% 31,2% 17,4% 32,3% ,2% 24,0% 50,1% 37,3% 29,5% 21,0% 3 6

4 o Største enkeltinvestering (AAF punkt bokstav f): Inntil 15 % av NAV kan investeres i finansielle instrumenter utstedt av samme utsteder. 30. juni 2012 var Storebrand ASA største enkeltinvestering med 12,5 % av NAV. Siden oppstart har største enkeltinvestering utgjort i prosent av NAV: ,5% 11,4% 14,7% 14,7% 12,7% 12,1% ,3% 14,6% 15,6% 16,0% 13,0% 12,0% o Special cases (AAF punkt bokstav h): Inntil 15 % av NAV kan investeres i finansielle instrumenter utstedt av selskaper notert eller besluttet notert på børs eller annet regulert marked i OECD-land uten øvrige begrensninger. 30. juni 2012 utgjorde investeringer i denne kategorien 0 % av NAV. Siden oppstart har Special Cases utgjort følgende prosent av NAV: ,0% 0,0% 11,9% 0,0% 22,9% 13,6% ,3% 20,3% 11,5% 5,1% 4,6% 14,0% Når det gjelder selskapets verdipapirportefølje forøvrig og markedsutsiktene, vises det til forvalters kommentarer i avgitte månedsrapporter, senest for juni 2012, utsendt 13. juli Eksponering utenom balansen Forvalter kan med grunnlag i AAF punkt bokstav e) investere inntil 150 % av NAV, dvs. totalt NOK 279,3 mill siden NAV per 30. juni 2012 var NOK 186,2 mill. 30. juni 2012 hadde forvalter ikke inngått avtaler i derivater som ikke balanseføres. Samlet eksponering mot verdipapirer utgjorde NOK 202,6 mill, tilsvarende 108,8 % av NAV. 5. Låneforhold Selskapet kan med grunnlag i AAF punkt bokstav b) oppta inntil 50 % av NAV i lån. Selskapet har en GMSLA (Global Master Securities Lending Agreement) med Nordea Bank Norge ASA. Gjennom denne avtalen kan selskapet ta opp finansiering i ønsket valuta, mot sikkerhet i deler av verdipapirporteføljen. GMSLA avtalen er basert på Transferof-Right-and-Title prinsippet, med fysisk overførsel av eiendeler, et prinsipp som gjelder både pengelån og sikkerheter. Størrelsen på låneopptak vil avhenge av markedsverdi på investeringsporteføljen, kvaliteten på sikkerheter og selskapets retningslinjer. Det er daglig marginoppfølging av markedsverdi og sikkerheter. 30. juni 2012 hadde selskapet trukket USD 8 mill. på lånefasiliteten (balanseført med til sammen NOK 47,6 mill), tilsvarende 25,6 % av NAV.. Kortsiktig gjeld i forbindelse med verdipapiroppgjøret utgjorde NOK 0 mill per 30. juni

5 6. Bevegelser i egenkapitalen Selskapet har siden stiftelsen av selskapet i mars 2009 hatt følgende bevegelser i egenkapitalen (beløp i NOK millioner): Akjsekapital ved stiftelse 12. mars ,0 Aksjekapitalnedsettelse (før emisjon 2. juni 2009) -1,0 Aksjekapitalforhøyelse ved emisjon aksjer à NOK 1 (VPS-registrert 11. juni 2009) Overkursfond (ved emisjon) 289,8 Emisjonskostnader -2,3 Innløsning av aksjer den 27. juni 2012 (overkursfond med NOK , aksjekapital med NOK ) Aksjekapitalforhøyelse ved emisjon av aksjer á NOK 1 (VPS registrert 29. juni 2012) 2,9-155,7 Overkursfond (ved emisjon 29. juni 2012) 14,2 Sum innskutt egenkapital 149,0 0,1 Årsresultat ,9 Årsresultat ,4 Årsresultat ,1 Resultat per 30. juni ,6 Sum opptjent egenkapital 37,2 5 6

6 AKSJONÆRFORHOLD Selskapet hadde ca 200 aksjonærer per 30. juni Nedenfor vises de 20 største aksjonærer og eierandel per samme dato, der både innløsningen av aksjer og aksjekapitalforhøyelsen i juni 2012 er inkludert: NR AKSJONÆR ANTALL AKSJER PROSENT 1 Cousi Invest AS ,06 2 Høgset Holding AS ,33 3 Siri Solt-Nielsen ,69 4 Jan Petter Sissener ,55 5 Niki AS ,06 6 Nina Frid Sissener ,76 7 Sirius Securities AS ,88 8 Facto AS ,37 9 Skipakrok AS ,02 10 Banque de Luxembourg ,02 11 Flu AS ,94 12 Sanden AS ,92 13 Macama Invest AS ,69 14 BSN AS ,35 15 Skillingen AS ,35 16 Pagano AS ,21 17 Eksamensforlaget ,01 18 Arvarius AS ,01 19 Tundall AS ,01 20 Vilico AS ,67 Sum aksjer/eierandel 20 største aksjonærer ,92 Sum aksjer/eierandel øvrige aksjonærer ,08 Totalt utestående aksjer (Kilde: VPS) ,00 Oslo, 19. juli 2012 I styret for Sissener Sirius ASA Kristine M. Madsen (sign) styreleder Torgeir Mjør Grimsrud (sign) styremedlem Tom Lysaker (sign) styremedlem Melvin Teigen daglig leder 6 6

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge

Kvartal Vest, Lørenskog. Management Accounts. Sjøkvartalet, Lervig Brygge Kvartal Vest, Lørenskog 2010/2. 2010/1. halvår kvartal Management Accounts Sjøkvartalet, Lervig Brygge Redegjørelse for Management Accounts for 1. halvår 2010 Hansa Property Group AS ( HPRO, Selskapet

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS

Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS ÅRSRAPPORT 2003 1 Å R S B E R E T N I N G 2003 SEVAN MARINE AS Virksomhetsområdet til Sevan Marine AS er leveranse av varer og tjenester til oljeindustrien. Selskapet er lokalisert i Tananger og Arendal.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer