Makropresentasjon. Mai Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok"

Transkript

1 Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

2 Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en fortsatt rask oppgang i industriproduksjon Bildet fra mars, hvor de framvoksende økonomier falt litt, ble forsterket denne gangen. Nå falt også Kina litt, men nivåene er fortsatt svært høye Percent OECD Total Annualisert endring rullerende 6 mnd perioder Industriproduksjon Leading Indicators Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 2

3 PIGS Hellas er reddet, men jobben gjenstår Et lån på 110 milliarder over tre år fra IMF (30) og EU(80) sikrere Hellas på kort sikt, men pengene må betales tilbake Myndighetene har akseptert strenge krav for lånet, men innbyggerne har ennå ikke sagt seg villige til å brette opp armene Hovedpunktene fra avtalene er: Underskuddet skal ned i 3% i 2014 Offentlige utgifter kuttes med 5,25% fram til 2013 Skatteøkning, samt at en større del av økonomien skal skattelegges (eliminering av svart økonomi) 3 årig lønnsfrys i det offentlige, samt kutt av to månedslønner Økende pensjonsalder fra 53 til 67 Side 3

4 PIGS Det ble et spørsmål om å redde systemet Å forhindre smitte ble viktigere enn risikoen for Moral Hazard Side 4 Percent Government Benchmarks, Bid, 10 Year, Yield, Close, EUR nov 09 Germany Greece des jan Italy Portugal feb mar apr mai 10 Spain Ireland Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

5 PIGS Hvem er nestemann på lista? Side 5 Det kan oppstå et bankrun på land Hellas er den økonomien som samlet sett er verst stilt, men Irland og Portugal er ikke langt bak Det store PIIGS-landene er bedre stilt, og vi får håpe at de ikke trenger tilsvarende lån Percent DG ECFIN, Forecast, General government debt, % of GDP Italia Hellas Spania Irland Portugal Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Hellas Irland Italia Portugal Spania BNP, mrd Euro Offentlig underskudd 13.6 % 14.3 % 5.0 % 9.4 % 11.2 % Gjeldsgrad 104 % 64 % 115 % 73 % 52 % Arbeidsledighet 9.4 % 11.8 % 7.8 % 9.5 % 18.0 % Befolkning (mill) Kilde: IMF

6 PIGS: Det er forskjell mellom landene Det er kun Hellas og Portugal som samtidig sliter med løpende underskudd hos private Offentlig og privat cash-flow I % av BNP 2010, anslag OECD Privat Offentlig Driftsbalanse EMU Frankrike Tyskland Spania Italia Irland Hellas Portugal Polen Island Sverige Danmark Sveits UK USA Japan OECD Side 6

7 PIGS Ikke bare viktig for Hellas at løsningen kommer på bordet Franske banker og myndigheter har totalt $ 911 milliarder utestående til PIIGS-landene (nesten 40% av BNP) Tyskland og UK hhv $ 704 mrd og $408 mrd EMU og IMF har kommet på banen med totalt 720 milliarder ( ) Side 7

8 Shock and Awe (versjon 2.0) Det opprettes et hjelpefond, en permanent lånefasilitet, som skal brukes til å hjelpe trengende land og bedrifter i EMU 720 milliarder er over en fjerdedel av samlet gjeld til PIGS-landene, og mer en det samlede refinansieringsbehovet det neste året (De 110 som Hellas allerede har fått tildelt kommer i tillegg) Percent Side 8

9 Et ganske isolert problem (ennå) Side 9 Man skulle tro at en eventuell spredning av frykten først skal komme til gjeld hos EM. Det har ikke skjedd ennå Ei heller har vi opplevd en spredning til generell obligasjonsgjeld for selskaper Det er ikke uvanlig at slike spreadutganger smitter over til andre deler av markedet, men foreløpig ser vi altså ikke tegn til det Basis point mai Emerging Markets, Markit, CDX Index, EM, 10 Year, Spread United States, Merrill Lynch, OAS, Close aug 07 nov feb mai aug nov 08 AA Rated, Corporates Index High Yield Master Index Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans feb mai aug nov feb mai BBB Rated, Corporates Index Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

10 Growth in a Time of Debt En undersøkelse utført av Reinhart og Rogoff viser at det er en sammenheng over den offentlige gjeldssituasjonen og veksten i økonomien Konklusjonen var at de eksisterer terskelverdier for gjelden som utløser svakere vekst. Typisk blir veksten påvirket når gjelden blir over 90% av BNP Den øverste figuren viser analyse av utvalgte industriland i perioden 1946 til 2009, den underste viser tilsvarende for utvalgte framvoksende økonomier. For begge gjelder at det er mellom 1100 og 1200 observasjoner Side 10

11 Føringer framover Finansmarkedene skjelver, men foreløpig virker realøkonomien å være upåvirket. Verden følger de normale sjekkpunktene ut av en resesjon De første tegnene på at veksten er selvbærende har kommet. Veksten framover er avhengig av to faktorer Offentlig stimulanse, dette fordrer en vilje til statlige underskudd, inntil konsumentene igjen begynner å konsumere Vedvarende vekst i Kina Det som skjer i Sør-Europa er likevel så bekymringsfullt at aksjemarkedene skjelver Uroen i PIGS-landene kan spre seg. Da blir 110 milliarder for småpenger å regne Uansett borger den høye offentlige gjelden for en periode med lavere vekst enn normalt Foreløpig er imidlertid uroen isolert til finansmarkedene, mens realøkonomien fortsatt er upåvirket Side 11

12 Diverse indekser, april 2010 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Londo n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX -4.0 % -4.1 % -2.1 % -0.3 % -0.3 % -0.6 % 1.4 % 1.5 % 2.6 % 2.6 % 1.7 % 7.4 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % Side 12

13 Diverse indekser, hittil i 2010 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lo nd o n Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX -3.0 % -3.5 % 5.6 % 6.4 % 8.5 % 2.6 % 3.0 % 3.1 % 4.8 % 11.2 % 8.9 % 22.2 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Side 13

14 Konklusjon USA Den amerikanske økonomien viser i økende grad tegn til stabilisering ISM har steget sammenhengen det siste drøye året Fallet i sysselsettingen er over Konsumentenes forbruk stiger markant Boligmarkedet kan imidlertid gå inn i et nytt fall, og det kan sparke bena ytterligere unna for konsumentene som allerede er meget negative gjeldsproblematikken er på ingen måte rettet opp. Fortsatt har husholdningen for mye gjeld, og den offentlige gjelden er større enn på lenge og raskt økende Arbeidsledigheten har økt til et nivå som USA ikke har opplevd siden begynnelsen av 1980-tallet Fed mener at den økonomiske situasjonen er i gradvis bedring, men lav kapasitetsutnyttelse og utsikter til lav inflasjon tilsier at renten blir holdt eksepsjonelt lav lenge Side 14

15 USA: De spurte er sterke i troen Side 15 ISM fortsatte opp, og ble notert til 60,4 i april Med unntak av noen måneder i 2004, den høyeste målingen siden 1987 Det er delkomponentene nye ordre og produksjon som står for mye av stigningen de siste to månedene Sysselsetting kryper oppover, og nærmer seg 60 Vi kan ikke forvente at disse nivåene vil vedvare særlig lenge ISM vs. regionale PMI Normalisert 1.5 New York Chicago PMI Philly Fed -2.5 ISM United States, Business Surveys, ISM Manufacturing, SA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Index mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb New orders Employment Inventories Production Supplier deliveries Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

16 USA: Varsler vekst Sammenhengen mot økonomien er god, og det varsles vekst Ind.prod : +7,8% BNP: +5,0% ISM vs industriproduksjon Industriproduksjon å/å ISM (2 mnd ledende) Percent Amerikansk industritillit vs BNP BNP åå ISM (2 mnd ledende) Indeks Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 16

17 USA: Fortsatt mangler noe Underskogen av små bedrifter ser ikke det samme som ISM varsler Differansen mellom det store selskaper ser og mindre selskapers hverdag er rekordstor Vanskeligere å få finansiering Skremte forbrukere 65 United States, Business Surveys, SA Index Index NFIB, Index of Small Business Optimism, Index, 1986=100 ISM Manufacturing, PMI total Source: Reuters EcoWin Side 17

18 USA: Solid fra arbeidsmarkedet Sysselsettingen steg med 290 i april I tillegg ble tidligere måneder oppjustert med 121, 70 i mars alene Svært positiv utvikling i servicenæringene Det er i gjennomsnitt skapt 260 jobber de siste to månedene, noe vi må fire år tilbake for å matche Ledighetsraten spratt imidlertid opp til 9,9% igjen Ikke nødvendigvis så negativt fordi flere melder seg til arbeidsmarkedet når det er mulig å få en jobb men det er flere mennesker som søker en jobb og ikke får det Person Percent Side 18

19 USA: Fortsatt svakt boligmarked Omsetningen er ekstremt lav, og entreprenørene ser ingen bedring Prisene er på vei ned igjen, og har falt det siste kvartalet Enheter (millions) Boligomsetning i USA Salg av nye boliger Salg av brukte boliger Enheter (millions) Indeks Boligentreprenørenes indeks i USA Boligentreprenørenes indeks Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Percent Boligpriser i USA Endring m/m, Case/Shiller Nasjonal indeks Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans 20 Byer apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 USA: Fortsatt svakt boligmarked Boliginvesteringene er de laveste som andel av BNP i historikken En oppgang til normalen gir et bidrag i BNP på 2,2% pluss multiplikatoreffekter Jo lavere bygging, jo hurtigere blir balansen nådd Realprisen på bolig er ledende på investeringene, og denne går mot null (fra nedsiden) på årsbasis Antallet søkere om nye boliglån har steget, kanskje et signal på at endringen er underveis Prosent Boligmarkedet i USA Realpris på boliger, å/å Boliginvesteringer, i % av BNP Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans USA: Søknad om nye boliglån Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 20

21 USA: Konsumentene tviler ennå Side 21 Konsumenttilliten venter fortsatt på bedring i arbeidsog boligmarkedet Nåsituasjonen er på det laveste siden 1983, men heldigvis er det fremtidstroen som er best korrelert med det faktiske forbruket Fremtidstroen er bare marginalt lavere enn gjennomsnitt siden = CC Amerikanske forbrukerstillit Michigan forbruker Sentiment Normalisert ABC forbruker indeks Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Forbrukertillit i USA Forventninger Nåsituasjonen Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

22 USA: men forbruket har økt billions Konsumentene sier de er skeptiske, men forbruket er sterkt Tall fra mars viser en veldig sterk vekst i detaljhandelen. Bildet er det samme hvis vi ser på salget i kjedebutikkene Men planer om investering er fortsatt på historiske lavnivå Vår tolkning: Pengene er der nå, men konsumentene tør ikke helt tro på at det varer Detaljhandel, USA Detaljhandel Detaljhandel eks auto billions Prosent Amerikanske konsumenters innkjøpsplaner Planer om å kjøpe bil (i løpet av 6 mnd) Planer om å kjøpe hus (i løpet av 6 mnd) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Side 22

23 USA: Hva gjør r sentralbanken (FED)? Side 23 Referatet fra siste rentemøte i USA viser at medlemmene overhodet ikke er sikre på når pengepolitikken skal strammes inn Utviklingen i økonomien og på finansmarkedene vil avgjøre når politikken skal legges om og usikkerheten er fortsatt stor Om nødvendig blir renten holdt lav svært lenge Likviditetstiltakene er i ferd med å trappes ned Prosent mai aug 07 USA: 10årige statsrenter vs swaprenter nov feb mai aug nov 08 10årige swaprenter 10årige statsrenter feb mai aug nov feb mai Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

24 Konklusjon Europa Bedring også i Europa Tydelig bedring i industrien, men foreløpig mer i tillitsindikatorene og ordre enn i reelle tall Arbeidsmarkedet er fortsatt tungt, men faller ikke like fort lengre Delingen av økonomien er den samme som i USA, industrien er mer positiv enn konsumentene. Mesteparten av bedringen i industriordre kommer fra eksport, og servicenæringene opplever ikke samme forbedringen Den gryende optimismen i Europa virker sårbar mht valutakurs og internasjonal bedring Alle tilgjengelige observasjoner er før siste eskalering i Hellas ECB har ingen planer om å endre rentenivået den nærmeste tiden Euro under press. Kravet om maksimalt 3% budsjettunderskudd (Maastrich-avtalen) fungerte som dørvakt, men hvordan skal EU sanksjonere mot land som allerede er medlem? Side 24

25 Europa: Varsler vekst ESI, den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien steg videre i mars Indeksen er et vektet snitt av tillitsindikatorer fra flere deler av økonomien ESI har nå kommet tilbake til gjennomsnittlige verdier Index Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren Sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring Percent Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 25

26 Europa: Industrien krabber oppover Fallet i europeisk industri var veldig omfattende, og av et omfang vi knapt har sett tidligere Alle målingene vi har for mars så langt er opp, og den positive trenden er ikke brutt Index Side 26

27 Europa: Industrien inn mot ny fase Periode Gjennomsnittlig vekst i industriproduksjon, # mnd etter observasjon Kolonne1 0 mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd % -7.5 % -7.7 % -5.5 % -2.0 % % 2.9 % 0.2 % -3.6 % -6.0 % % 1.8 % 2.3 % 2.6 % 2.7 % % 3.4 % 2.4 % 1.8 % 1.0 % Side 27

28 Europa: Det skal bli bedre Våre ledende indikatorer tyder på bedring Industriordrene har en grei stigende trend PMI for industrien er på høyeste nivå siden 2007 for EMU sin del. Tyskland er med 61,5 på høyeste nivå i statistikken (siden 1996) New Orders, Index, 2005=100 Italia Tyskland EMU, PMI for industrien EMU Index Spania Frankrike EMU Tyskland Spania Frankrike UK Italia 70 apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans aug.02 feb.03 aug.03 feb.04 aug.04 feb.05 aug.05 feb.06 aug.06 feb.07 aug.07 feb.08 aug.08 feb.09 aug.09 feb.10 Kilde: Ecowin, Allergo Finans Side 28

29 Europa: Konsumentene henger etter Fortsatt ingen tegn til vekst i privat konsum, men det faller heller ikke En flat utvikling i detaljhandelen indikerer en flat utvikling i det private forbruket EMU, Detaljhandel, reelle verdier EMU, privat forbruk og detaljhandel +1,3% 4 3 Detaljhandel å/å Index Percent Privat forbruk. å/å Percent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 29

30 Europa: fordi arbeidsmarkedet er tungt Det europeiske arbeidsmarkedet svekkes fortsatt, men saktere Ledigheten er nå på 10% Arbeidsmarkedstiltakene i Tyskland hjelper og arbeidsledigheten har falt til 7,8% i april. Fra 8,3 i august 2009 Utviklingen over det siste halvåret tyder på at arbeidsmarkedet stabiliseres, selv om mye av nedgangen nok skyldes tiltak fra myndighetene Ledigheten i Spania øker stadig, og vi må utvide skalaen Side 30

31 Europa: Svakere valuta kan hjelpe Side 31 Uroen fører tross alt noe positivt med seg for de fleste landene i EMU, nemlig en svakere Euro Euro har falt med omtrent 10% de siste 6 månedene Det gjør det åpenbart lettere for industrien å vokse Den siste pakken ( 750 mrd) vil trolig reversere noe av svekkelsen mai Trade weighted EURO jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

32 Konklusjon Asia Selv om Asia har blitt hardt rammet av lavere etterspørsel fra eksportmarkedene, har de økonomiske utsiktene for regionen bedret seg utover året Kinesiske myndigheter har slått på bremsene, men farten er fortsatt svært stor Sterk vekst i 1. kvartal og de fleste har måtte oppjustere vekstanslagene for 2010 Kina rapportere om underskudd på handelsbalansen for første gang på svært mange år. Dette er et tegn på at det innenlandske konsument tar seg opp Japan har alvorlig motbør fra mange kanter. Selv om den økonomiske veksten er i bedring er det mange forhold som trekker i den andre retningen Svak økonomisk politikk, sterk yen, mindre konsum, samt en svak tjenesteytende sektor. Videre gir de strukturelle problemene alvorlige utfordringer; offentlig gjeld nærmer seg 200% av BNP, den demografiske situasjonen betyr at arbeidstokken krymper i et arbeidsmarkedet som er tungt regulert Side 32

33 Asia: Oppsving i eksporten Side 33 Eksporten fra de asiatiske landene er godt proxy på global handel, som igjen beskriver global BNP godt Sesongjustert er eksporten kun 7,5% under toppen, men det er fortsatt 19% opp til trendbanen Gjeninnhentingen det siste året har vært imponerende, og svingningene har vært relativt små Index Eksport fra asiatiske land Indeksert til 100 jul 2008, $, ikke sesongjustert Taiwan Indonesia Thailand Singapore Kina Sør Korea Japan Vektet gjennomsnitt jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Asia, eksport fra diverse asiatiske land Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

34 Kina: Snart verdens nest største økonomi Kina vil trolig bli verdens nest største økonomi, målt i dollar i løpet av 2.kvartal i år På de 20 årene fra 1995 til 2014 har IMF estimert at Kina vil vokse med 1000%, og Japan med 10% Andel av global BNP 20.0 % 18.0 % 16.0 % 14.0 % 12.0 % 10.0 % 8.0 % 6.0 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % China Japan Kilde: IMF Side 34

35 Kina: Bra tillit i industrien Både HSBCs og den offisielle PMI steg fra februar til mars Begge målinger signaliserer nå rask vekst i produksjonen i Kina Index Side 35 China PMI. Manufacturing Sector. jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Index China, Business Surveys, PMI, Manufacturing Sector From NBS of China, new export orders From NBS of China, new orders From NBS of China, backlogs of orders Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

36 Kina: Strammere fra myndighetene Side 36 Rekordstor økning i utlån har medført at kinesiske myndigheter ser behov for innstramninger Foreløpig ingen bråbrems i utlånene Reservekravene er økt fra 14,5% til 16,0% Det vil si at det nå må ligge 10% mer kapital bak hver krone som lånes ut Utlånsrenten er foreløpig uendret CNY (billions) Prosent Utlånsrente China. Total Loans, Monthly Change. jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

37 Kina: Forbruket øker friskt Detaljhandelen vokser mye, og tilsynelatende upåvirket av myndighetenes forsøk på å bremse Den kinesiske nyttårsfeiringen skaper støy, men hvis vi ser det første kvartalet under ett viser tallene en annualisert vekst på hele 30% fra 4.kvartal 2009 til 1.kvartal Kina, detaljhandel m/m 100 CNY (thousand billions) Indeks Percent apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 37

38 Kina: Handelen er kraftig opp Første underskudd i utenriksøkonomien på 6 år i mars April ga korreksjon andre veien, med stigende eksport og fallende import Oljeimporten er nær all time high USD (billions) Ton (metric) (millions) Side 38

39 Kina:..men presset påp valuta vokser Kinas valuta renminbi er surret fast til dollaren På grunn av dollarens fall har den kinesiske valutaen også falt betydelig i kurs i forhold til mange av landets handelspartnere Derfor er det ikke bare USA og EU som trykker på for en kinesisk revaluering, men også land som Russland og Brasil Kina vil ha seg frabedt slik innblanding - som de peker på er et ønske om å hindre Kinas utvikling Det er viktigere for Kina å kunne eksportere 30 millioner t-skjorter enn et passasjerfly billions USD vs Chinese RMB USD/CNY Kina: Fx reserver Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans FX reserver Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 39

40 Kina: Fortsatt litt igjen Veksten har vært imponerende i Kina de siste årene Det er likevel potensielt mye igjen hvis vi skal sammenligne med Japan eller Sør Korea Side 40

41 Japan: Ting begynner å se litt lysere ut? Side måneder med økende industriproduksjon har brakt produksjonen 32% over bunnen Over halvparten av fallet er tatt igjen +6,7% vekst fra Q4-Q1 20% vekt gir et BNP-bidrag på nesten 1,5% Veksten i ordrene har imidlertid ikke kommet ordentlig i gang ennå Vi trenger vekst i ordrene for å kunne tro at det skal vare Normalt er forholdet mellom vekst i ordre og produksjon 4 til 1 Index Percent Japan, Industriproduksjon Indeks, å/å, 3 months MA Industriproduksjon Industriordre JPY (billions) Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Japan: Iindustriproduksjon og -ordre Industriordre å/å Industriproduksjon å/å Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

42 Japan: Vanskelig arbeidsmarked Det er likevel en lang vei å gå, og japanske konsumenter har lite å juble for Selv om sysselsettingen kryper i riktig retning, er ledighetsraten ekstremt høy ut fra historiske nivå Lønningene faller stadig, som de har gjort de nesten konstant de siste årene Prosent Arbeidsmarkedet i Japan Arbeidsledighet % Antall jobber/antall jobbsøkere Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Japan: Gjennomsnittlig månedslønn,å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 42

43 Japan: Konsumentene jubler ikke Konsumenttilliten nærmer seg gjennomsnittlige nivå fra undersiden Forbruksveksten har vært lav i Japan lenge, og utsiktene for en dramatisk endring er ikke stor Japan: Detaljhandel og privat konsum Privat konsum, (å/å) Detaljhandel, (å/å) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Prosent Japan: Forbrukertillit CC totalt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 43

44 Konklusjon Norge Norge er et spesialtilfelle uansett hvordan man vrir og vrenger på det! Side 44 Økonomien kom sent inn i resesjonen og kom seg raskt ut igjen. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Boligprisene stiger til gamle høyder Som en av de første landene har Norges bank satt opp renten Konsumentenes økende gjeld er en kime til bekymring

45 Norge: Tilliten i industrien er stabil PMI for norsk industri steg til 51,9 i april Både ordreinngang og produksjon ligger nå over 50 etter stigning i april Sysselsettingen steg også markant, men ligger fortsatt under 50 Med unntak av januar, som var omtrent på 50-streken er dette første måling over 50 siden mai 2008 Percent Norway, Business Surveys, SA Industritillit PMI Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Net balance Side 45

46 Norge: Industriproduksjonen og ordre Industriproduksjonen opp i februar men sett over de siste månedene er trenden stabil til svakt ned ette et oppsving i fjor Ordreinngangen er ned og ordrereservene faller raskt Er industriordrene lave? Det kommer an på tidshorisonten Ordrene har falt med 45% siden toppen for under ett år siden Ordrene er likevel 63% høyere enn snittet på 90-tallet 105 Industriproduksjon indeksert , 6 mnd glidende Norge Index Sverige Japan EMU USA 1995= jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 46

47 Norge: Arbeidsmarkedet holder seg bra Side 47 Ledigheten tikker litt oppover, men ikke dramatisk Litt uenighet mellom SSB og NAV. Sist var det SSB som måtte gi seg Sysselsettingen har begynt å krype oppover, og fallet var lite, så det er ikke så mye å ta igjen Uføretrygd faller utenfor denne statistikken, og pr desember 2008 var det 5 ganger så mange uføre som arbeidsledige i Norge Endringer i uføre er det mao viktig åfølge Prosent Norway, Employment, Total, SA Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Norge: Enighet i lønnsoppgjl nnsoppgjøret Lav lønnsvekst gir lav prisvekst, som i sin tur gir lav rente Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester vil nok bikke under 2% i år Side 48

49 Norge: Konsumentene bruker penger Index Detaljhandelen er tilbake på toppnivå, men har ikke steget de siste månedene Det gjør kanskje ingen ting om de norske konsumentene bremser låneopptaket noe. Staten sørger uansett for at sysselsettingen ikke faller nevneverdig Framtidstroen er meget sterk Konsumentundersøkelser i Norge Egen økonomi, siste 12 mnd Egen økonomi, neste 12 mnd Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 49

50 Norge: og hvorfor skulle de ikke det? Vi har globalt vært igjennom det verste økonomiske tilbakeslaget siden 30- tallet, men den norske husholdningen har fått økt sin kjøpekraft De siste 3 årene har den disponible inntekten økt med over 25% (nominelle priser) Boligmarkedet har allerede tatt igjen fallet, og lite bygging de siste årene peker mot selgers marked framover - prisoppgangen er dempet de siste månedene Høyere utlånsrenter og svakere arbeidsmarked, OG et høyt prisnivå i utgangspunktet vil (kanskje?) legge en demper på prisene utover i Norge, Households and NPISH, Current Prices, NOK NOK (billions) Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Disposable income Disposable income excluding dividends Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 50

51 Norge: men pengene er låntl Konsumentene har roet låneveksten noe, men fortsatt øker lånene mer enn lønningene og boligprisene Bankene har imidlertid strammet inn det siste kvartalet, og det kan dempe veksten noe framover Husholdninger: Etterspørsel 2007:4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 Husholdninger: Kredittpraksis Prosent Side :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse. Nettotall. Prosent

52 Norge: Økende andel med høy h y gjeld Andelen av husholdninger med høy gjeld øker, og det er disse som får det verst når rentene øker Over tid har gjeldsbelastningen økt dramatisk, og rentebelastningen vil komme når renten settes opp Side 52

53 Norge: Bedriftene ser lysning Med unntak av februar falt kreditten i alle månedene i 2009 Starten på 2010 er imidlertid langt bedre, men mars viste fall igjen Prosent Kredittvekst i Norge, bedrifter Vekst i rullerende perioder -10 apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans NOK (billions) 1 mnd 6 mnd 3 mnd 12 mnd Side 53

54 Norge: Bankene sier det samme Bankenes kredittpraksis følger det samme forløpet, og bankene har løsnet på kreditten etter år med innstramning Bedrifter: Kredittpraksis Bedrifter: Etterspørsel Side :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 2010: :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 2009:2 2009:3 2009:4 2010:1 Resultater fra Norges Banks utlånsundersøkelse. Nettotall. Prosent

55 Aksjemarkedet

56 Korreksjoner hjelper påp prisingen Side 56

57 Korreksjoner hjelper påp prisingen Ratio P/B USA, S&P 500 EMU, STOXX Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 57

58 Konklusjon allokering Renter Pengemarked undervekt Obligasjoner nøytralvekt Aksjer Overvekt Norge Overvekt Utland Nøytralvekt Side 58

59 Generell disclaimer Side 59 Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro

Månedsrapport. August 2014. Geopolitisk uro Månedsrapport August 2014 Geopolitisk uro De internasjonale aksjemarkedene steg i august. Verdensindeksen (MSC I AC World Net) i norske kroner steg 2,2 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks sank 0,4 prosent.

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT

STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT 211 Hovedpunkter i 211 Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,5 prosent, tilsvarende -86 milliarder kroner,

Detaljer