Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no"

Transkript

1

2 Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

3 Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer seg Europa har blitt truffet av en mektig miks av -20% på valutaen, -50% på energikost og QE -> Kanskje Europa endelig kommer opp av sumpa Det sier i alle fall de fleste indikatorene (IFO, CC.) USA ser ut til å bremse opp, men det forventer vi er kortsiktig

4 Tilbake på 55 Global PMI er tilbake på 54,8 Ikke langt fra toppnivået siste 5 år Basert på historiske sammenhenger indikeres det er global BNP-vekst på omtrent 3,75% EMU og USA bidrar mest, mens BRIC og Japan lagger Det er særlig servicenæringene som er sterke

5 Spredningen er ganske stor

6 Konklusjon USA Toget går nå i stor fart og veksten i USA virker solid på de fleste nøkkeltallene, og denne gangen er det ikke lånefinansiert. Realøkonomien vil ikke stige som en rett strek, men det er vanskelig å se hva som kan ødelegge det stor bildet En tidlig og aggressiv renteoppgang vil skape støy i finansmarkedene, men neppe sparke bena under hele oppgangen I en verden hvor «alle» trenger svakere valutakurs er en sterk dollar uunngåelig. Dette vil ramme veksten, men hvor mye? Husholdningene fikk en kraftig skatteøkning i 2013 som de tålte, men skatten skal videre opp En svekket Obama kan gi ytterligere politisk støy De siste tallene er ikke sterke, men det håper og tror vi er midlertidig og skyldes oljeprisfallet

7 USA: Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt Sysselsettingen er bra Mars viste den svakeste sysselsettingsveksten siden juni Dette ødelegger imidlertid ikke oppfattelsen av at arbeidsmarkedet er kanonsterkt. Det er normalt med enkeltmåneder som er noe svakere selv i perioder med jevn og god vekst USA har skapt 3,3 millioner jobber de siste 12 månedene. Beste oppgangsperiode siden 2000! Ingen spesifikke sektorer som utpeker seg som svake

8 USA: Lønninger det lange bildet Ledigheten har nå falt ned til 5,5% Lønnsvekst fremdeles moderat Lønningene steg kun 0,1% og årsveksten er nå nede på 2% igjen Arbeidstiden trender svakt opp Arbeidsmarkedet bedres og etterspørselen er bra Lønnsveksten er såpass lav at inflasjonsfaren er begrenset kan gi Fed ekstra tid til å vente.

9 Europa: Oppsummering Det kan virke som om QE har virket Grønne skudd i økonomien Detaljhandelen er kjempesterk Til tross for fortsatt laber lønnsvekst og høy ledighet Hva vil skje når det kommer på plass? Konsumenttilliten er høy Det er tydelig at en endring til det bedre gjør at folk føler seg bedre Industritilliten stiger igjen og både IFO og ZEW er i riktig kvadrant Inflasjonen kryper oppover Vendepunktet i den europeiske økonomien har vært markant

10 Det Europeiske toget har startet En kraftfull miks: 20% svekket valuta 50% reduksjon i oljepris Nullrente, LTRO og QE Fiscale bremser lettes Stadig flere tegn vises Tallene fra Europa har slått forventningen med god margin en stund nå Privat forbruk løftet seg kraftig Industriproduksjon stiger Ordreinntaket øker Ledigheten faller Lønningene stiger

11 Europa: Tilliten stiger over alt Sentimentet er igjen godt over historiske gjennomsnitt Det indikeres en BNP-vekst godt over dagens nivå og gapet har vedvart en stund Bedringen i tilliten skjer over alt i økonomien, men noen er selvsagt sterkere enn andre Konsumenter og detaljhandel drar opp Bygg & anlegg drar ned

12 Europa: Detaljhandelen dra avgårde Det er litt uvanlig at konsumentene starter ballet i alle fall i Europa Fortsatt er ledigheten høy og lønnsveksten laber Detaljhandelen vokser med over 3%. Det er en stund siden sist vi så det tallet

13 Europa: og flere får jobber Arbeidsledigheten faller, og det er kanskje viktigere med retningen enn nivå når det gjelder CC Ledigheten har falt med 2 pp i Hellas og 3 pp i Spania

14 Europa: Både vil og kan Både konsumentene og bedriftene øker etterspørselen etter gjeld og banken gjør det lettere å få lån

15 Europa: Omsider skjer det Det kan omsider virke som om viljen til å låne er tilbake både hos husholdningene og bedriftene Vi har for få observasjoner til å være bastante

16 Kina: Oppsummering Det er ingen tvil om at Kina bremser opp, men målskiva er fortsatt på over 7% og myndighetene bruker å treffe Myndighetene er klare til å stimulere også denne gangen Nyttårsfeiringen skaper støy i tallene (som den gjør hvert år) Ekstreme utslag i handelstallene gir grunnlag til undring Detaljhandelen virker imidlertid å finne feste

17 Kina: Fra svært høy vekst til høy vekst Veksten i Q4 ble på 7,3% For 2014 ble veksten på 7,4% Det laveste på 24 år Forbruket bidro til over halvparten av veksten i Investeringene litt under Omstillingene i økonomien går ikke raskt Men så langt ser vi en myk landing i Kina. Nye stimulanser vil komme hvis det trengs

18 KINA: Fortsetter å stimulere Kinas sentralbank satte i februar bankenes reservekrav med 50 basispunkter Dermed er Kinesiske sentralbanken den 16. i rekken av sentralbanker som har gjort pengepolitikken mer ekspansiv så langt i 2015 Dette ble fulgt opp med å kutte renten fra 5,6% til 5,35% i mars Med avtagende inflasjon har realrenten steget i det siste og kuttet skal «holde realrenten på et nivå som er passende for de fundamentale trendene i økonomisk vekst»

19 Kina: Energibehovet er stort Tørsten etter olje varierer fra måned til måned, men Kina er ikke mett Årsveksten er fortsatt høy, og vi ser ingen tegn til at trenden brytes Elektrisitetsproduksjon brukes ofte som indikator i stedet for industriproduksjon fordi man ikke kan stole på det sistnevnte tallet Heller ikke her er det noen nevneverdig knekk i grafen

20 Kina: Hva er det som bekymrer? Veksten i industriproduksjonen er avtakende, siste måling på 6,8% Detaljhandelen har nå en årsvekst som er vesentlig høyere enn industriproduksjonen Månedstallene er enda svakere, og begynner å nærme seg 5%

21 Kina: Investeringene bremser Investeringstakten er avtakende, og det forklarer nok mye av oppbremsingen Fortsatt er imidlertid veksten i investeringene høyere enn veksten i BNP, slik at andelen vokser fortsatt

22 Konklusjon Norge Det begynner å merkes på tallene at oljeprisen har falt mye Arbeidsledigheten har begynt å stige, men det er trolig mer i vente Industrien varsler om at det er skyer i horisonten Både detaljhandelen en konsumenttilliten svekkes Norges Bank sitter i ro i båten. Realøkonomien taler fortsatt for høyere rente, men oljeinvesteringene og ECB gir gode argumenter for rentenedgang En (eller to) rentenedganger ila 2015 ligger i kortene Når bidraget fra oljen blir mindre er det vanskelig å se hva som skal gi oss høy vekst framover Hvis økonomien først begynner å gå i revers er det mye som kan gå galt Arbeidsmarkedet, boligmarkedet, privat nedbelåning

23 Norge: Vi venter fortsatt på smellen Et knippe industritillitsindikatorer markerer alle en vekst under gjennomsnitt i Norge Disse indeksene pleier å være troverdige, og det varsles fallende industriproduksjon

24 Norge: Nå merker industrien oljefallet Etter å ha holdt seg overraskende sterk lenge falt Industri-produksjonen mye mer enn ventet i Januar, og februar bidro ikke til å bedre bildet Oljerelatert fortsatte ned, har falt nesten 10% fra toppen i august i fjor Resten steg igjen, men det skulle bare mangle etter januar-fallet Regionalt nettverk varsler at olje vil fortsette å svekke seg

25 Norge: Oljeinvesteringer nedover Oljeselskapene anslår 189 milliarder kroner i oljeinvesteringer i år, omtrent det samme i novembertellingen. Rett nok har planene for investeringer i felt i drift og leting blitt kuttet med 12 milliarder, men de nyregistrerte ti milliardene fra Johan Sverdrupprosjektet veier nesten opp for dette. I tillegg har anslaget for kostnader knyttet til nedstenging og fjerning blitt jekket opp med nesten en milliard kroner. Norges Bank har anslått en volumnedgang på 15 prosent i oljeinvesteringene i 2015 Det er store tall : Statsbudsjettet for 2015 er på ca 1100 mrd SSB varsler videre ned gang også i 2016, 2017 og 2018 med totalt over 10%, tilsvarende ca 20 mrd til Men vi er likevel på 2012-nivå

26 Norge: Hopp i konkursene og nivået begynner å nå gamle toppnivå Bygg& Anlegg er i absolutt-termer de viktigste sektorene og står samlet for omtrent 50% av konkursene Industrien bidrar mindre i antall bedrifter, men mer i antall sysselsatte

27 Norge: Det blir verre Det tror i alle fall konsumentene Forventningene 12 måneder fram er på nivå med FK, men nå er ikke alltid et veldig presist estimat Et snitt av forventningene til egen og landets økonomi fungerer bedre som estimat SSB tror på BNP vekst på fastlandet på 1,1% i 2015, og at arbeidsledigheten skal opp til 4,1%

28 Norge: Moderat lønnsoppgjør Nulloppgjør sentral, men noe lavtlønnstillegg => 2,7% Laveste overheng siden 2010 og laveste tarifftillegg siden 1999 Gjennomsnittlig vekst er 5,2% men vi trenger noen moderate oppgjør og/eller ytterligere NOKsvekkelse før timelønningene er på linje med andre land i Europa

29 Norge: Konsumentene mer forsiktig Mens rentekutt fører til sterkt boligmarkedet, ser husholdningene ut til å holde tilbake når det gjelder kjøp av forbruksvarer Detaljhandelen har for alle praktiske formål vært flatt det siste snaue året Lønnsveksten blir svak i år, men spareraten er god, og gir noe å gå på

30 Norge: Boligmarkeder hikker NEF meldte om oppbremsing i mars, og paddeflat prisutvikling Regionale forskjeller mindre enn ventet Har steget mest i Oslo (1,7%) og Tromsø den siste tiden med en oppgang på +5,5+6,0% siste tre mnd Nesten 3% i Stavanger Billig kreditt må være grunnen til at boligprisene stiger såpass når forbrukertillit og vareforbruk faller Dessuten er arbeidsmarkedet så langt lite påvirket

31 Allokering

32 Hva er effekten av renteoppgang i USA? USA har hatt 7 periode med oppgang i styringsrenten mellom 1970 og 2010 Disse periodene var selvsagt forskjellige på mange måter Hvor mye og hvor fort renten ble satt opp Utviklingen i makrobildet parallelt med renteoppgangen Hvilket nivå styringsrenten startet på

33 Hva er effekten av renteoppgang i USA? Utviklingen i styringsrenten og S&P 500 fra 6 måneder før første heving til 6 måneder etter første heving Spiller det noen rolle for aksjemarkedet at renten heves? Snittet er en oppgang på 2,5% på 6 mnd, ikke bra, men heller ikke katastrofalt Periodene med størst oppgang er mest negativ

34 Hva er effekten av renteoppgang i USA? Jo mer renten heves, jo mer «rammet» blir aksjemarkedet Sammenlignet med verdensindeksen ser vi det samme bildet. For hvert pp styringsrenten heves med, underperformer S&P 500 verdensindeksen med 1,7 pp Uten outlayeren i 1972 ville konklusjonen blitt langt styggere

35 OSEBX : Øyet som ser - Dyrt Dyrt hvis vi ser i forhold til P/E Det historiske prisbåndet har vært på mellom 10 og 13. Dagens prising viser over 13,5 og den «dyreste» Oslo Børs siden år 2000 Bildet endres ikke vesentlig hvis vi ekskluderer olje og gass I forhold til inntjeningen er altså markedet dyrt

36 OSEBX : Øyet som ser - Billig Billig hvis vi ser i forhold til P/B Selskapene har vært igjennom en lang periode med svært god inntjening, og det har blitt bygd bokførte verdier Ikke dyrere nå enn det var i 2010 Hvis vi i tillegg tar hensyn til at rentenivået er ekstremt lavt, så gir aksjemarkedet en god risikopremie for tiden

37 OSEBX Sell in may and go away Go with the flow Dyrt Q1 for oljeservice Makrobrems i Norge Overkjøpt Billig Ingen alternativer til aksjer God makro ute QE

38 Aksjer hvor er vi? Vi er cirka her

39 Vekting Vi ser ikke for oss en kollaps av realøkonomien og holder fast på overvekten i aksjemarkedet Oljeprisen har snudd og det har gjort at også en del oljeaksjer har begynt å stige. Norske aksjer er ikke dyre og vil følge global industri fremover. Utenlandske (USA) er dyrere men der ser også makrobildet veldig bra ut. Investorer kommer til å foretrekke dollareksponering en god stund fremover men vi kan begynne å se en flyt over til Europeiske aksjer. Obligasjoner har steget mye og det er vanskelig å se for seg at renten kan falle så mye mer. Det er sagt før men risk/reward tilsier undervekt

40 Takk!

41 Generell disclaimer Allegro Kapitalforvaltning AS forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Kapitalforvaltning AS sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Kapitalforvaltning AS Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Kapitalforvaltning AS med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge All verdipapirforvaltning i Allegro Kapitalforvaltning AS baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Kapitalforvaltning AS sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Kapitalforvaltning AS. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring. I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Kapitalforvaltning AS og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt.

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013

Månedsrapport. Bedring i verdensøkonomien. August 2013 Bedring i verdensøkonomien Månedsrapport August 2013 De pengepolitiske stimuliene har fortsatt med uforminsket styrke i USA, Japan og eurosonen. Effekten av denne politikken har vært positiv for konjunkturutviklingen,

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten.

Allegro Finans. aktiv forvaltning. Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. Allegro Finans aktiv forvaltning Profesjonell forvaltning av dine verdipapirer. Vi gjør jobben. Du høster gevinsten. En investering i aktiv forvaltning kan gi god avkastning og god kontroll Å lykkes i

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Månedsrapport. Februar 2014

Månedsrapport. Februar 2014 Månedsrapport Februar 2014 «All time high» i USA De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i februar. Verdensindeksen (MSC I AC i norske kroner) steg 0,75 prosent i februar. Men det har dermed

Detaljer