Makropresentasjon Februar Veksten er tilbake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake"

Transkript

1 Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake

2 Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen fortsatt er lav...men hva skjer når inflasjonen begynner å stige Side 2

3 Inflasjon igjen på agendaen Vi har sett det i de framvoksende økonomiene og i råvarer Økende matvarepriser vil typisk drive lønningene opp, som igjen løfter det totale prisnivået NB! Matvareprisene kan være styrt av spesielle klimatiske forhold Side 3 Percent Percent Brasil Consumer Prices å/å Kina Russland India jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Matvarepriser, karbohydratkilder Globalt, å/å jan Soyabønner Mais mar mai jul sep nov jan 9 Ris Hvete mar mai jul sep nov jan 1 11

4 Inflasjon igjen på agendaen Også de industrialiserte landene opplever tiltagende inflasjon Av de store landene/regionene er både EU og UK over sitt inflasjonsmål CPI i USA er litt under, men PPI er godt over 2,% Percent Consumer Prices å/å jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov 9 1 EU USA Japan UK Side 4

5 Hva skal eies i perioder med høy inflasjon? Percent Markedet er redd for inflasjon, men det er verdipapirer som skal eies i perioder med høy inflasjon også Alle investeringer i realverdier tar del i verdistigning inflasjonsjustert Eks: Aksjer, obligasjoner med flytende rente, eiendom.. Korrelasjonen mellom nominell vekst og inflasjon er høy. Korrelasjonen mellom reell vekst og inflasjon er omtrent null Korrelasjonen mellom vekst og styringsrenten er høy Inflasjon kan dessuten være løsningen for mye av gjeldsproblematikken i verden USA: BNP og inflasjon 36 måneders endring Inflasjon BNP Percent USA: BNP og styringsrente BNP, årlig endring 36 mnd Styringsrenten minus siste tre års inflasjon Side 5

6 Diverse indekser, januar Endring siste måned MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 1 UK (Valuta/NOK) S&P 5/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX januar 11 Side 6

7 Diverse sektorer, januar Endring siste måned Norske sektorer Percent Energy Materials Industrials Cons Disc Cons Stap Health Care Finance IT januar 11 Telecom Utilities Side 7

8 Føringer framover Inflasjon begynner å komme på agendaen igjen Det vil trolig medføre at rentene heves og stimulansepakker trekkes tilbake. Dette er begge moment som vil virke kontraktivt på aksjemarkedet Inflasjon kan være løsningen på gjeldsproblematikken som mange land sliter med Det kommer stort sett svært gode tall fra realøkonomien Tallene fra USA er meget gode Europa leverer stort sett gode tall, selv om noen korttids observasjoner ikke er like positive Asia vokser generelt bra, med unntak av Japan som sliter noe mer Uroen i Egypt synes å være under kontroll nå, men det kan blusse opp der eller andre plasser. Generelt er usikkerhet negativt for aksjer Side 8

9 Konklusjon USA Ekspansiv politikk har gitt positivt moment i veksten ISM og de regionale indeksene begynner å nærme seg hverandre, og ISM for både industri og servicenæringene har stabilisert seg på et høyt nivå Arbeidsmarkedet viser at det er færre nye ledige. Revisjonene på rapportene er oppover og ledigheten er på vei ned. Det offentlige har avsluttet oppsigelsene, men ansettelsene i det private er for små Boligmarkedet er fortsatt nede for telling, og konsumenttilliten er svak gjeldsproblematikken hos konsumentene begynner å rettes opp. Hos det offentlige er gjelden større enn på lenge og raskt økende Side 9

10 USA: Industrien varsler god vekst Bedriftssentimentet (ISM) steg mer enn alle trodde, og ble målt til 6,8 ISM har holdt seg på et høyt nivå og er i utgangspunktet konsistent med både BNP-vekst og vekst i industriproduksjonen på rund 7% (å/å) Siden 199 har vi kun sett en sterkere måling, 61,4 i mai Side 1 ISM vs industriproduksjon Industriproduksjon, endring 6m ISM (3 mnd ledende) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans BNP endring 6mnd BNP vs ISM ISM Prosent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

11 USA: Detaljene er gode Sysselsettingskomponenten var den sterkeste siden starten av 7-tallet med 61,7, og nye ordre steg til 67,8. Side 11 Dette er delkomponentene som har høyere korrelasjon med veksten, og har bedre ledende egenskaper enn ISM totalt Indeks Delkomponenter til ISM Nye ordre Produksjon Sysselsetting feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

12 USA: Bedring også der det teller.7.6 Industrien står for kun 13% av de sysselsatte utenfor jordbruket, og ISM dekker bare de store industribedriftene, men har likevel historisk vært en god temperaturmåler på økonomien Bedringen varsles imidlertid også i de delene av økonomien som faktisk teller USA: Andel av arbeidsstokken i USA 65 6 USA: Bedriftstillit ISM, tjenesteytende ISM, industri Tjenesteproduksjon Vareproduksjon.3.2 Offentlige tjenester Side 12 Index NFIB, små bedrifter Index

13 USA: Bedring også der det teller Tjenesteytende næringer sysselsetter 7% av arbeidstakerne i USA ISM for service varsler nå 2 nye private jobber i måneden Bedriftene rapporter om rask vekst i ordreinngangen Totalt sett indikerer de to ISM-indeksene en annualisert vekst i amerikansk BNP på nesten 8% de neste to kvartalene Et tall vi ikke tror veldig på 4 2 Sysselsetting i USA (eks jordbruk) ISM, sysselsetting i industrien BNP, endring 6 mnd USA: BNP og nye ordre Sysselsetting, eks jordbruk, m/m ISM, eks industri Sevice-ISM, Nye ordre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin: Allegro Finans Side 13

14 USA: Hva sier forbrukerne? Forbrukerne er ekstremt negative, og tilliten er på nivå med de siste 2-3 årene Men konsumentene er likevel ikke like negative i handling som i ord Sist tilliten var på tilnærmet samme nivå (starten av 9- tallet) holdt også det private forbruket seg godt Det kan tyde på at endringen i tilliten er vel så viktig som nivået Michigan forbruker Sentiment Privat forbruk og konsumentenes tillit i USA Privatforbruk, å/å Amerikanske forbrukerstillit Normalisert CC ABC forbruker indeks -3. feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Konsumentenes tillit Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 14

15 USA: Hva gjør forbrukerne? Veksten i forbruket er vedvarende høy. Årsveksten har ligget rundt 5% det siste året, og om noe økt mot slutten av 21 Bilsalget ble, med unntak av to måneder i 29 med ekstreme stimuli, i desember målt til høyeste nivå siden september 28 Kjedebutikkenes målingene fra januar er imidlertid langt fra like sterke, og det indikeres en svak start på året Number of (millions) Index USA: Detaljhandel vs. Chain Store Sales Detaljhandel, månedlige observasjoner USD (billions) jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep United States, Motor Vehicles, Car sales, total, AR, SA Side Chain Store Sales (ICSC/UBS), ukentlige observasjoner

16 USA: Det ansettes for få Side 16 Januar ga nok en måned med skuffende sysselsettingstall Mye av skuffelsen skyldes imidlertid trolig været, som holdt mange borte fra jobb Indikatorer som skuer framover er videre ganske positive Bedriftene hevder fortsatt at de vil ansette, og Challenger-rapporten viser at oppsigelsene er på laveste nivå på ti år Problemet er ikke at bedriftene sier opp, men at de ikke ansetter Person Person USA, sysselsetting Endring m/m Privat sektor, servicenæringene -5 feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt USA: Arbeidsledighet og oppsigelser Arbeidsledighetsrate Oppsigelser, Challenger Percent

17 USA: men flere lyspunkter Det tar lenger tid før bedriftene ansetter enn hva var tilfellet var tidligere Veldig positiv utvikling på ledighetsraten, som nå er nede i 9,% Selv ledighetsraten som tar med undersysselsatte og folk som har gitt opp å søke falt med,6 %. Men flere ting viser at behov for arbeidskraft bygger seg opp Trenden for nye arbeidsledige som melder seg på arbeidskontorene er klart ned Bruk at vikarer og overtid øker Ledighetsrate (U6- inkludert undersysselsatte og ikke-søkere som ønsker jobb) Ledighetsrate (ihht ILO-definisjon U3) Side 17

18 USA: Lysning i boligsalget Boligsalget er nå godt over nivået før stimulansepakkene mot slutten av 29/starten av 21 Lånesøknadene trender oppover Enheter Side 18 USA: Søknad om nye boliglån Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Indeks Enheter (millions) Boligmarkedet i USA 13 Boligsalg Avtalte salg 2 mnd ledende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans 1 Indeks

19 USA: men fortsatt stort overheng..og liten støtte i prisene Nominelle boligpriser i USA 1 = gjennomsnitt mellom Enheter (millions) Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Tomme boliger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Freddie Mac Offisiell statistikk, brukte boliger Case/Shiller 17 jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 Man stimulerer det man kan! Add it all up: Sannsynlig at US recovery vil fortsette fremover - above trend growth? Referat fra siste FOMC møte viser at alle utenom Hoenig var enige om å videreføre QE2 i henhold til planen Fed vil fortsette å kjøpe statsobligasjoner frem til sommeren, med mindre utviklingen i økonomien fremover blir bedre enn antatt. President Bush skattekutt vil bli videreført til 212 for alle inntektsgrupper Program for utvidet arbeidsledighetstrygd vil også fortsette Redusert Social Security skatt med 2 prosentpoeng i 211 Forlengelse for Tax credit på R&D Alle disse tingene vil gi en ekstra vekstfaktor i 211. Kan øke veksten med så mye som 1%poeng og føre til starten på en selvstartende sykel etter hvert Side 2

21 Konklusjon Europa Bedring i Europa Alle var mest bekymret for Europa, Euroen og PIIGS men Europa ser tydelig bedring i industrien både tillitsindikatorer, industriordre og industriproduksjon stiger Arbeidsmarkedet er fortsatt tungt, men deler av Europa opplever fallende ledighet Veksten i EMU vil kunne fortsette å overraske i positiv retning takket være et markert oppsving i Tyskland som vil ha positive ringvirkninger til andre land Det ventes en samlet vekst på 2% i EMU for 211 som er i nærheten av trendvekst Frykten er selvsagt effekten av PIGS-landenes problemer Side 21

22 Europa: Sentimentet er godt ESI, den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien har vært høyere enn gjennomsnittlige verdier det siste halve året Indeksen er et vektet snitt av tillitsindikatorer fra flere deler av økonomien Barometeret signaliserer fortsatt bra BNP-vekst i eurosonen i 4. kvartal. Den siste målingen er synonymt med en vekst rundt 4% Todelingen mellom kjernelandene på den ene siden, og periferien på den andre forsterket seg ytterligere Index Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren Percent Side 22

23 Europa: Industriproduksjonen stiger friskt Veksten i den europeiske industriproduksjonen er på et svært høyt nivå Veksten i tysk industriproduksjon har på årsbasis vært over 1% det siste halve året. Veksten i EMU er noe lavere, men også den er langt over normale nivå Industri-PMI er nå langt over gjennomsnittlig verdi Oppgang for både produksjon, sysselsetting, lager og nye ordre. Alle fire store land over 5 Tyskland drar ifra Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 25 og sesongjustert EMU Index Italia Frankrike Tyskland 9 85 Spania Side 23

24 Europa: Ordrene fortsetter å komme Ordreinngangen til industribedriftene i EMU steg med 2,2% (m/m) til november Veksten i ordreinngangen er ekstremt sterk i Tyskland og Italia, mens Frankrike og Spania henger litt etter, men Tyskland er størst Veksten i både industriordre og industriproduksjonen har vært stabilt høy i nesten ett år Index Spania New Orders, Index, 25=1 Italia EMU Frankrike Tyskland Prosent Produksjon og ordre, å/å Tyskland, produksjon EMU, Produksjon Tyskland, nye ordre EMU, nye ordre des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 24

25 Europa: Eksportmarkedet er viktig En kontrollert økonomisk vekst i forkant av finanskrisen (I de store landene i EU) har gitt økt konkurranseevne Eksportene er fortsatt svært viktig for den europeiske industrien Det gjør heller ingen ting at Euroen svekkes Side billions EMU, eksport som andel av BNP Inkludert "intern" eksport Europeisk eksport Source: og Reuters privat EcoWin, forbrukallegro Finans Eksport, å/å Privat konsum, å/å Er svingninger i eksport eller privat forbruk viktigst? Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

26 Europa: Konsumentene er ikke negative Percent Konsumentene er mer positive enn normalt, men forbruket vokser som normalt svært lite Det er naturlig nok store forskjeller mellom landene. Tyskland er i en særklasse på ene siden, Hellas på andre Bekymringsfullt at tilliten synes å falle EMU Detaljhandel og konsumenttilit Detaljhandel, å/å, 3 mnd glattet Net balance EMU, konsumenttillit Normalisert -2 Forbrukertillit feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt Frankrike Italia UK EMU Tyskland Spania Hellas Portugal Side 26

27 Europa: Konsumentene har fått en knekk Vi fikk ikke den ventede sterke utviklingen i detaljhandelen i november. De siste månedene har derfor vært svak Tyskland fortsetter å trekke ned Hva er det som skjer? Underliggende trend er nå ikke lenger positiv Europeisk næringsliv har ikke vært vant til særlig drahjelp innenlandsk, men det spørs om det går bra helt uten. 15 EMU, Detaljhandel, reelle verdier 1 +1,3% Index Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 27

28 Prosent Europa: Arbeidsmarkedet er tungt Den europeiske arbeidsledigheten har holdt seg stabil rundt 1% i et år Det innebærer fortsatt lavt lønns- og prispress og ECB vil trolig holde renten lav i lang tid Tyskland fremstår som stjernen i feltet, og ledigheten har falt til 6,6% Ledighetsraten er nå lavere enn den var før finanskrisen, og på sitt laveste nivå siden 1992 tysk økonomi vokser raskt og ledigheten vil trolig falle videre Ledighetsraten i Europa er ikke veldig høy i forhold til historiske nivå Frankrike Italia Europa, Ledighetsrate EMU Tyskland UK Spania Prosent Ledighetsrate, USA og EMU EMU USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 28

29 Konklusjon Asia Asia ble svært hardt rammet av finanskrisen, men opphentingen deretter har vært sterk. For første gang leder Asia en global opphenting Kinesiske myndigheter har slått på bremsene, men farten er fortsatt svært stor Den globale veksten hviler nå på veksten i Kina, og hittil har myndighetene greid å justere farten svært bra Yuan kommer til å styrke seg akkurat så mye som kinesiske myndigheter ønsker Japan har alvorlig motbør fra mange kanter. Selv om den økonomiske veksten er i bedring er det mange forhold som trekker i den andre retningen Svak økonomisk politikk, sterk yen, mindre konsum, samt en svak tjenesteytende sektor. Videre gir de strukturelle problemene alvorlige utfordringer; offentlig gjeld nærmer seg 2% av BNP, den demografiske situasjonen betyr at arbeidstokken krymper i et arbeidsmarkedet som er tungt regulert S&P har nedgradert japans gjeld Side 29

30 Asia: Oppsving i eksporten Asiatisk eksport ble kraftig rammet når krisen traff verden og lagrene ble bygd ned Men når stemningen skiftet opplevde de også en kraftig økning Fremvoksende økonomier i Asia vil fortsatt gi et betydelig bidrag til global BNP-vekst i 211 Foruten Kina vil de andre landene stimuleres av fortsatt ekspansiv pengeog kredittpolitikk så lenge myndighetene forsøker å holde valutakursene stabile Eksporten fra de asiatiske landene er tilbake på vekstbanen Eksport er et godt estimat på global handel, som igjen beskriver global BNP godt Index Asia, eksport fra diverse asiatiske land jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Percent Global handel, å/å Eksport fra asiatiske land, å/å Percent Side 3

31 Kina: Frisk vekst i 4.kvartal BNP-veksten var frisk også i 4.kvartal, og er av oss estimert til 9,3% (annualisert, sesongjustert) Den kinesiske veksten er fortsatt ekstremt påvirket av investeringer I 29 utgjorde investeringene nesten 5% av BNP og over 9% av veksten i BNP Investeringene økten med over 25% i 21, ned fra 34% i Offentlig konsum Privat forbruk Netto eksport Private investeringer Lagerendring Totalt Side 31

32 Kina: Industrien gir gass igjen Det har vært tegn på at veksten har falt i høst En årsvekst stabilt rundt 13% er uansett ikke svakt Gapet mellom PMI og produksjonen er som ofte før stort, og varsler økende vekst i industriproduksjonen Kina vil fortsette å vokse i et høyt tempo og kineserne vil oppleve en betydelig velstandsøkning i årene fremover Men det blir gradvis mer fokus på kvaliteten på veksten og mindre på kvantiteten! Kina: PMI vs industriprodukjson Percent Side 32

33 Kina: Forbruket er friskt Rådataene viser fortsatt sprek vekst i detaljhandelen Det private forbruket utgjør kun 35% av kinesisk BNP, og kan følgelig vokse i mange år før nivåene i vesten er nådd Kina: Bilsalg CNY (thousand billions) Kina, detaljhandel 3 Indeks 25 m/m jan mai sep jan mai sep jan mai sep Percent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 33

34 Kina: Strammere fra myndighetene Side 34 men det er forskjell på å barbere seg og å kutte av seg hode Myndighetene strammer inn nok til å bremse veksten, men de er ikke interessert i en bråstopp Annualisert vekst i utlånene er på i overkant av 2%, og veksten har vært stabil det siste halve året Myndighetene ønsker å dempe inflasjonspresset og redusere presset på eiendomspriser Veksten de siste årene er ikke bærekraftig CNY (billions) m/m, 6 mnd glattet Kina, totale lån m/m jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt 8 9 1

35 Kina: Nå vet vi hva målene er National Development and Reform Commission (NDRC) Kinas planleggingskomite publiserte nylig sine mål: The target for economic GDP-growth was set at 8%, same as the target for the last years. This implies that the Chinese authorities want to hinder further acceleration of the economy due to inflation - but does not want to risk any significant set back. 8% is often viewed as the official estimate of "trend growth. Even though growth contribution from the gigantic stimulus package during the financial crisis will fade in the coming months a number of other developments will replace it at least to some extent. There are a number of ongoing infrastructure projects that will be supported There are large scale plans for public housing Strong emphasis and funding of regional development ("Go west" strategy) 21 has been a year with strong growth in real wages and jobs in addition to public initiatives for improving social welfare provisions, all conductive to private spending. Side 35

36 Konklusjon Norge Norge er et spesial tilfelle uansett hvordan man vrir og vender på det Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Boligprisene stiger til gamle høyder Industri-PMI er tilbake, og varsler grei vekst framover. Svingningene er store, men trenden er grei Side 36

37 Norge: PMI viser at industrien er sterk Det er problemer med store svingninger i den norske PMIindeksen Det er imidlertid en stigende trend, og indeksen er etablert godt over 5 Utviklingen i industri-pmi indikerer at oppsvinget i industriproduksjonen trolig vil fortsette fremover Totalt sett indikeres det en årsvekst i industriproduksjonen på rundt 4,5%, dvs noe ned fra dagens nivå Net balance Percent Norway, Business Surveys, SA Industritillit PMI Norge, PMI, Manufacturing Sector Net balance feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Employment New orders, total Output Side 37

38 Norge: Industriproduksjonen og ordre Industriproduksjonen fortsetter den positive trenden siden bunnen i 29 Industriproduksjonen steg,9% i november Gitt oppsvinget til våre naboland er ikke veksten imponerende - men så var Index Side 38 heller ikke nedturen under finanskrisen så stor Industriordrene nærmer seg den langsiktige trendbanen, og de samme gjør ordrereservene Er industriordrene lave? Det kommer an på tidshorisonten Ordrene har falt med 3% siden toppen Ordrene er likevel over 1% høyere enn snittet på 9-tallet Ordrereserve Nye ordre Norge, industri Indeksert Industriproduksjon feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Index 1995= Norsk industri Ordrereserve Nye ordre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

39 Norge: Bedring i arbeidsmarkedet Sysselsettingen har så smått begynt å stige igjen etter finanskrisen Mange bedrifter har trolig mye ledig kapasitet, de kuttet ikke så hardt under nedturen Økte med nye 6. i oktober Med økende sysselsetting, begynner også ledigheten å falle Siden mars 29 har ledighetsraten vært ganske stabil og fluktuert mellom 2,7% og 3,%. Siste målt til 2,8% i januar Person Personer (thousands) Helt ledige Sysselsetting og ledige jobber Ledige stillinger Norge: Arbeidsledige Ledige og på tiltak Sysselsetting Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans thousands Side 39

40 Norge: Konsumentene bruker mer Index Side 4 Stigningen fra november ble reversert i desember, og nivået de to siste månedene er omtrent uendret Forbruksveksten er i gang samtidig som boligprisene stiger raskt Et sterkt arbeidsmarked, kombinert med sterkt boligmarked og lave renter gjør at pengene sitter løsere Hvis vi ser bort fra noen årsskifte-disposisjoner er salget biler meget høyt Norge: Detaljhandel nå Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Number of Norge, nybilomsetning

41 Norge: Boligmarkedet er sterkt Årsvekst i boligprisene ble 6,7% i fjor Sterkere økonomisk vekst, lav rente og igangsetting bidrar til oppgangen i boligprisene En verdistigning på 7% på en bolig med verdi på NOK 3 mill tilsvarer NOK 21., så det er kanskje ikke så rart at vi føler oss rik Norske husholdninger har fortsatt en minibank i panelet NOK Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m 2-4 feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt Percent Side 41

42 Norge: Den disponible inntekten øker Vi har globalt vært igjennom det verste økonomiske tilbakeslaget siden 3- tallet, men den norske husholdningen har fått økt sin kjøpekraft De siste 3 årene har den disponible inntekten økt med rundt 25% (nominelle priser) Side 42

43 Norge: Økende låneopptak Til tross for den økte disponible inntekten økes gjelden for å finansiere forbruk og investeringer NB forsikringstekniske reserver fungerer ikke som buffer når det kniper Det er ingen tvil om at risikoen for banken og den enkelte øker Desember viste fallende kredittvekst, men det dreier seg neppe om noe trendskift da månedstallene svinger mye Prosent mnd Kilde: Norges Bank, Finansiell Stabilitet 2/1 Kredittvekst i Norge, husholdninger Vekst i rullerende perioder 3 mnd 12 mnd. jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 43

44 Norge: Økende andel med høy gjeld Andelen av husholdninger med høy gjeld øker, og det er disse som får det verst når rentene øker 1% av husholdningen og rundt 1/3 av gjelden er i kategorien over 5 ganger disponibel inntekt Over tid har gjeldsbelastningen økt dramatisk, og rentebelastningen vil komme når renten settes opp Kredittveksten har i denne sykelen ikke vært lavere enn lønnsveksten, dvs gjeldsbelastningen øker stadig Side 44

45 Aksjemarkedet

46 Høy ISM, hjelper det aksjer? Sammenhengen mellom ISM og BNP er god og konsistent, men hjelper det aksjemarkedet? Historisk har det vært smartere å kjøpe på lav ISM enn høy ISM Grafen forutsetter at avvik på 1 standardavvik trigger handel Side 46

47 Høy ISM, hjelper det aksjer? Mer detaljert undersøkelse av forskjellige avvik fra gjennomsnittlige verdier viser På 3 måneders sikt kan vi ikke konkludere klart Ved lengre tidsperioder er det en klar tendens at store utslag fra gjennomsnittlig verdi til ISM gir signifikante utslag på avkastningen Side 47

48 Høy ISM, hjelper det aksjer? Konklusjon: Når ISM kommer for høyt, har det historisk medført lavere avkastning i perioden framover enn lav ISM Denne effekten er imidlertid ikke synlig hvis vi ser på korte perioder (3 mnd). I perioder på 6 måneder og mer skal vi imidlertid være forsiktige Denne effekten skyldes at når ISM er på 6, så er markedet med stor sannsynlighet så positiv at noe kommer til å skuffe framover Side 48

49 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Bedret makro, kombinert med en amerikansk sentralbank som viser vilje til å støtte opp under aksjemarkedet og en europeisk sentralbank som gjør det samme. Den ventede korreksjonen er over, og vi velger derfor å vekte opp i norske aksjer igjen Obligasjoner: Obligasjonsmarkedet gir ganske liten verdi når det gjelder direkteavkastning for tiden. Samtidig er de korte rentene også svært lave. Vi tror at etter hvert som en høyere vekst slår rot, vil obligasjonsrenten tendere oppover, og velger derfor å opprettholde undervekten i obligasjoner Side 49

50 Konklusjon allokering Renter Pengemarked undervekt Obligasjoner undervekt Aksjer Overvekt Norge Overvekt Utland Overvekt Side 5

51 Generell disclaimer Side 51 Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 25 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Oppsummering Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Frikoblingen mellom realøkonomien og finansmarkedet er imidlertid uvanlig stor Viljen til stimulanser er stor,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections Oppsummering Tillitsindikatorene kom tilbake i USA og Europa (UK) Realøkonomien viser også tegn til styrke De underliggende problemene med gjeldsoppbygging og ikke bærekraftig nivå på sentralbankstimulanser

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret desember. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi. Hovedpunkter fra OECDs Economic Outlook En bredere oppgang har fått feste Asia, og UK leder an, kontinental-europa vil følge Investeringene i ferd med å overta som drivkraft

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret september. BNP-vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,,,, -, - Sverige Storbritannia 8 Handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv -, - Hovedstyret

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret april. Indikator for verdenshandelen Summen av eksport og import i USA, Japan og Tyskland i USD. Månedstall. Årlig prosentvis endring - - - - 99 997 998 999 Hovedstyret

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mai. Kvartalsvis endring i BNP i. Bidrag til volumvekst i prosent i årlig rate. Sesongjustert 8 Privat forbruk Lager Offentlig konsum og investering Private investeringer

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer