Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009"

Transkript

1 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

2 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2

3 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned m påp rad Global PMI stiger for andre måned på rad nivået er imidlertid ingen ting å juble over Det signaliseres fortsatt fallende industriproduksjon, men kanskje har vi vært igjennom det verste Kina og USA så bedring og EMU var stabil i februar Side 3

4 For å løse krisen; forbruket måm opp Mange økonomier er inne i en negativ spiral som må brytes, og det er konsumentene som er midtpunktet Økt etterspørsel eksogent vha. økende eksport Ingen hjelp å få, hele verden sliter Etterspørselen faller så mye at den ikke kan falle mer, dvs. det er kun de basale behovene som dekkes Sist prøvd etter 1929, ingen suksess Økt etterspørsel vha. offentlige pakker, skatteletter osv. Det er sannsynligvis dette vi må legge vår lit til Redusert kjøpekraft Økende arbeidsledighet Konsumentene Fallende etterspørsel Side 4 Fallende produksjon

5 Føringer framover De få lyspunktene vi syntes å skimte i februar finnes fortsatt, og to observasjoner er (i dagens situasjon) nesten en trend De realøkonomiske målingene er imidlertid svært svake, og vitner om at bremsene ble satt på i 4.kvartal, og fortsatt står på 1.kvartal BNP i USA, EMU og Japan falt i 4.kvartal med hhv. 6,2%, 5,7% og 13,3% Verdenshandelen har blitt rammet hardt, og både eksport og import stuper for de fleste land Eksport i USA, EMU og Japan falt med hhv. 12,5%, 8,9% og 13,9% fra 3- til 4.kvartal Skremselseffekten på konsumentene av finanskrisen ligger i tallene nå, men effekten av den faktiske økningen i arbeidsledigheten er ennå ikke på plass Vi må dessverre forvente at den negative spiralen vil fortsette Side 5

6 Diverse indekser, februar 2009 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq London Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % % -6.7 % -7.7 % % -9.1 % -7.8 % -5.3 % -3.5 % -5.0 % 2.7 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % Side 6

7 Diverse indekser, hittil i 2009 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lond on Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % % % % % % % % -3.3 % -2.5 % -3.5 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Side 7

8 Konklusjon USA Realøkonomien svekkes raskere enn de fleste trodde var mulig. Nye observasjoner kommer svakere enn ventet, og nedjusteringer av historikken er normen 4.kvartalsveksten ble nedjustert svært mye Utsiktene for 1.kvartal er svake Arbeidsledigheten er på 8,1%, den høyeste på 25 år. Økningen det siste året er den raskeste siden 1975 Industriproduksjonen har falt nesten 9% det siste året Konsumenttilliten er på marginalnivå Mindre negativt i bedriftssentimentet (ISM) og marginale bedringer i det private forbruket Side 8

9 USA: Laveste vekst påp 26 år Veksten i 4.kvartal var den svakeste på 26 år i USA, og ble nedjustert fra 3,9% til 6,4% En reduksjon av lagerbyggingen forklarer mye av nedjusteringen Det er kun 3 kvartal siden 1947 som har vært svakere enn de 6,4% som ble rapportert Fortsatt er konsumentene den viktigste bidragsyter nedover Bedriftene har skrudd igjen kranene, og investeringen falt med 5,7% fra 3.kvartal 5 Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig forbruk Boliginvesteringer Totalt Privat forbruk Bedriftenes investeringer Netto eksport Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 9

10 USA: ISM, er bunnen nådd? n Side 10 Det kan se ut som om tillitsindikatorene har flatet ut Dagens nivå signaliserer et BNPfall på 0,5% Det forekommer falske starter for ISM, men det er relativt sjelden Av de 10 resesjonene siden 1948, har ISM alltid snudd før økonomien har vært ute av resesjonen. I snitt 2,5 måneder før Få observasjoner, men normalt snur aksjemarkedet 3 måneder før ISM Amerikansk industritillit Normalisert Chicago PMI Resesjonens slutt Philly Fed ISM Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Vendepunkt, # mnd før # falske starter ISM S&P :10: :05: :04: :02: :11: :03: :07: :11: :03: :11: New York

11 USA: Verre før f r det bli bedre Industriordre for varige goder i USA Side 11 Selv om vi kan håpe på at ISM signaliserer et vendepunkt blir det verre før det blir bedre Ordre for varige goder faller mye, og historikken nedjusteres Nedgangen det siste året er på 17% eks. transport, og 23% totalt De siste målingene for industriproduksjonen indikerer et annualisert fall i BNP på 1,6% i 1.halvår Konsumentene ligger med brukket rygg, og den globale veksten bråbremser, så eksporten vil neppe dra opp billions Totalt Eks transport Eks transport og forsvar Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Amerikansk industriproduksjon BNP å/å Industriproduksjon å/å Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

12 USA: Tillitsforbedring også i servicenæringene ringene Side 12 ISM for servicenæringene svinger mer, og har kortere historikk. Den har dermed ikke samme prediksjonskraft ISM for servicenæringen falt litt igjen i februar, og store svingninger gjør det vanskelig å se trendbrudd Vi vet at arbeidsmarkedet er tilbakeskuende, og det skal dermed forsvinne mange jobber i mange måneder til ISM ekskludert industrinæringen Forretningsaktivitet Vektet snitt av viktige delkomp mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin ISM og sysselsetting i USA Sysselsetting, m/m ISM, sysselsetting eks industri Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

13 USA: Arbeidsmarkedet knaker i sammenføyningene Økningen i ledigheten de siste månedene har overgått en normal resesjon. 4,3 millioner nye ledige det siste året. Det største antallet i vår historikk Det forsvant 651 nye jobber i februar, og januar ble justert ned med drøyt 50 til 655 Ledighetsraten er på 8,1%, opp fra 4,8% for ett år siden Vi må tilbake til 1975 for å finne tilsvarende økning i ledighetsraten på årsbasis thousands Amerikansk sysselsetting eks jordbruk mnd endring Månedlig endring Kilde:Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 13

14 USA: Forbrukerne For at bedriftene skal få rett i sitt predikerte vendepunkt er det nødvendig at forbrukerne ser lyset Det blir et spørsmål om kjøpekraft og sparerate Kjøpekraften er best representert som den disponible inntekten, som er inntekt etter skatt og overføringer Spareraten i USA lå mellom 1960 og 1990 på 8-10%, for så i løpet av 90-tallet å falle til rundt 2%, og videre til 0% i dette tiåret. Den har nå begynt å stige igjen. Spareraten kan bringes ufrivillig opp denne gangen av bankvesenets manglende vilje til å låne ut Side 14

15 USA: Høna H og egget Det er klart at det er en god sammenheng mellom den disponible inntekten til konsumentene, og BNP. Det er ikke nødvendigvis like klart hva som er ledende Disponibel inntekt har steget en del de siste månedene basert på skatteletter, men det er ikke gitt at BNP kommer etter Ref starten av 1970 og 1980-tallet, hvor spriket mellom disponibel inntekt og BNP var vedvarende stort BNP og disponibel inntekt å/å 9 7 Disponibel inntekt Percent BNP Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 15

16 USA: Spareraten har allerede steget mye Økt kjøpekraft, kombinert med reduksjon i forbruket har så langt resultert i økning i spareraten Raten på 5%, høyeste nivå siden 1995 Unormalt kjapp reaksjon i spareraten Det er ikke sikkert spareraten skal stige så mye mer, det vil i eventuelt indikere økt forbruk Sparerate i USA Gjennomsnittlig sparerate siden Gjennomsnittlig sparerate siden Side 16 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 USA: Privat forbruk, tegn påp utflating Konsumentene er trolig, som så ofte før, en viktig faktor for at økonomien skal snu USA, Kjedesalg Johnson Redbook å/å m/m apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans USD (thousand billions) USA, detaljhandel Planer om å kjøpe, avvik fra snitt Detaljhandel Bil Bil, ny Hus mar jul nov mar jul nov mar jul nov Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 17

18 USA: Har boligmarkedet falt nok? Rekordlav nybygging, omsetning og rekordstort prisfall, men er det verste over? Et fall på 20% å/å er uten sidestykke det største fallet i statistikken som går tilbake til Trolig må vi tilbake til 30-tallet for å finne noe lignende Kortere historikk viser at falltakten toppet ut allerede i februar i fjor, og prisen er i realtermer under trend (Riktig pris over tid?) Enheter for salg trender for første gang på lenge ned. Det var 15% færre boliger for salg i januar enn for 12 måneder siden Realpris på boliger i USA 100 = gjennomsnitt mellom Offisiell statistikk, brukte boliger Freddie Mac Case/Shiller Enheter (millions) Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Tomme boliger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 18

19 USA: Sentralbanken (Fed( Fed) ) gjør r det de kan Kuttet renten videre, og renten er nå i praksis null Laveste rente i USA noensinne Renten har falt fra 5% til 0,25% på litt over ett år Men det lånes fortsatt ikke ut, og her ligger problemet Kredittmarkedet synes imidlertid å ha startet en gradvis normalisering Kredittmarkedet må fungere for at ikke nedbelåningen skal bli for brutal Percent feb jun 06 USA, 3 mnd LIBOR & Policy Rate Styringsrente okt 3 mnd LIBOR feb jun okt feb jun okt feb Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Percent USA, Långivere som strammer til betingelsene ved utlån Fordelt på låntagere mar sep 06 des Hush, prime Hush,subprime Bedrifter mar jun sep des mar jun sep des mar Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 Konklusjon Europa Nedgangen kom veldig fort i Europa. Situasjonen nå er negativ, nesten uansett hvilken del av økonomien vi ser på Konsumenttilliten er på historiske bunnivå. Industritilliten har falt mye og både industriordrene og -produksjonen faller Boligmarkedet svekkes og boligbyggingen faller Arbeidsmarkedet har også merket smellen Forskjellene landene imellom har blitt mindre, da alle sliter nå Til tross for at landene i EMU er ganske samkjørte, blir dette den første store testen av samarbeidet Side 20

21 EMU: Sentimentet er dårligd Den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien har vist en dramatisk svekkelse det siste året Indeksen er et vektet snitt av tillitsindikatorer fra flere deler av økonomien og den viser klart at konjunkturene er i ferd med å svekkes markert i eurosonen. Vi er nå lavere enn bunnen i 1993 Historisk har BNP fulgt denne indeksen tett Dagens nivå indikerer et fall i BNP på rundt 2% Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren Bidrag til BNP-vekst i EMU (k/k) konstante priser 125 Sentimentsindikatoren Index Side 21 BNP, å/å Percent Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Netto eksport Lagerendring BNP totalt Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

22 Europa: Ikke bra, men bedre Side 22 PMI falt litt tilbake igjen i februar Både servicenæringene og industrien falt til nye bunnivå Utslagene er imidlertid mindre enn de har vært, og det kan se ut som en stabilisering Tillitsindikatorene som skiller mellom forventninger og situasjonen i dag nyanserer bildet noe Utsiktene har bedret seg de siste 3-4 månedene Nåsituasjonen forverres stadig EMU Tyskland Frankrike Italy Spania UK EMU: Industritillit EMU, diverse tillitsindikatorer mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des GER, ZEW, exp GER, ZEW, now GER, IFO, now GER, IFO, exp EMU, ZEW, exp EMU, ZEW, now Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

23 Europa: Svakt i industrien Bremsene ble satt på fort i europeisk industri Stupet i tyske industriordre fortsetter 24% ned de siste 4 månedene, 28% ned det siste året. Tilsvarende tall for EMU er 19% og 25% Industriproduksjon og nye industriordre Tyskland, ind.ordre EMU, Ind.ordre Det samme er i ferd med å skje med produksjonen, hvor årsveksten også er tosifret negativ Index Tyskland, Ind.prod Svakere global vekst bidrar til redusert etterspørsel for europeiske varer EMU, Ind.prod Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 23

24 Europa: Arbeidsmarkedet har snudd Fallende aktivitet i økonomien har resultert i dårligere arbeidsmarked Ledigheten har eksplodert i Spania. Fra 8,6% til 13,9% det siste året 1millioner av en arbeidsstokk på 24 mill har mistet jobben det siste året, bare de siste 4 månedene EMU, Ledighetsrate 14 Prosent Tyskland Frankrike EMU Italia Spania Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 24

25 Europa: Forbruket er svakt Tillitsfallet blant de europeiske konsumentene er det største i historikken som er på drøyt 20 år Tilliten er godt under historisk snitt i alle de store europeiske landene Selv i perioden med høy tillit har imidlertid forbruksveksten vært lavt, så hva nå? Detaljhandelen i EMU har hatt en negativ årsvekst på rundt 2,0% det siste året Index Percent EMU, privat forbruk og detaljhandel Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans EMU, Detaljhandel, reelle verdier +1,3% Detaljhandel å/å Privat forbruk. å/å Percent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 25

26 EMU: En ny utfordring for samarbeidet? Vekst er svak i alle landene i EMU, og alle trenger dermed en motkonjunkturell politikk Spørsmålet er om alle er enige i medisinen, og hvor mye medisin pasienten trenger Det enkelte land har fortsatt styring over finanspolitikken, mens pengepolitikken styres sentralt Vil land som ikke greier å oppnå kravet for budsjettunderskudd kastes ut, eller er det fritt fram for alle å gi gass, og la fellesskapet plukke opp regningen? Side 26

27 Konklusjon Asia Japan møter veggen 4.kvartal var svært svak i Japan Sentimentet er på bunnivå og industriproduksjonen stuper Arbeidsledigheten spratt i været Konsumentene fortviler, og nå faller også forbruket Japan er kanskje et av de landene som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA og Europa gjør dermed at det ikke ser så bra ut Veksten i Kina faller også Kina vokser, men for lite Industritilliten er imidlertid på vei tilbake, og myndighetene gir gass Det vises fortsatt ingen tegn til bedring i detaljhandelen, og handelen med utlandet gir ingen positive signal Side 27

28 Asia: Eksporten rammes Mange asiatiske økonomier er avhengig av internasjonal handel Det siste halve året har eksporten stupt, og det meste har skjedd i siste kvartal Sør Korea er en viktig indikator på global handel, og har opplevd en voldsom rekyl i februar (riktig nok etter et fall på nesten 50%) Lavere aktivitet Vanskeligere finansiering Eksport fra asiatiske land Taiwan Japan Sør Korea Indonesia Thailand Kina jul aug sep okt nov des jan feb Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 28

29 Japan: Katastrofalt 4.kvartal 4.kvartal -13,6% k/k -4,7% å/å Som vi fryktet, var negativ handelsbalanse et svært viktig element, for øvrig dro bedriftsinvesteringene mye ned Effekten av konsumentene er fortsatt ikke stor Bidrag til BNP-vekst i Japan (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q BNP Totalt Offentlig Privat forbruk Private investeringer Netto eksport Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Bidrag til BNP-vekst i Japan (å/å) -5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Handelsbalanse Lagerendringer Totalt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 29

30 Japan: Ingen hjelp av eksporten Sammenhengen mellom industriproduksjon og eksporten har vært tett i Japan Eksporten er ned med 46% å/å, det svakeste noensinne Industriproduksjonen er ned med 30% å/å, også det er det største fallet noensinne Alt har skjedd det siste halve året Japan: Eksport og industriproduksjon Percent Industriproduksjon m/m Eksport m/m (3 måneders gjennomsnitt) Side 30 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

31 Japan: Industriproduksjonen stuper Den japanske industriproduksjonen har falt mye 8,5%, 9,8% og 9,9% i hhv november, desember og januar Vi må 20 år tilbake for å finne tilsvarende produksjonsnivå Vi kan imidlertid være over det verste Lagrene falt i januar, dvs. det selges mere enn det produseres Industriordrene steg i desember. Riktig nok marginalt, men kanskje tegn på utflating Bedriftene tror på økt produksjon i mars Side 31 Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans JPY (billions) Japan: industri, lagre og nye ordre Industrilagre Ordre mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans =100

32 Japan: Konsumet rammes omsider Konsumentene sier de er ekstremt negative, og tilliten er på laveste nivå i statistikkens historie (1983) Konsumentene har nå begynt å agere deretter Arbeidsmarkedet svekkes stadig, men vi har trolig ikke sett effekten av stupet i industriproduksjonen ennå Industri utgjør omtrent 18% av arbeidsstokken i Japan Japan: detaljhandel og forbrukertil Detaljhandel (å/å), 3 mnd glattet Konsumenttillit Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Prosent Arbeidsmarkedet i Japan Arbeidsledighet % Antall jobber/antall jobbsøkere Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Side 32

33 Kina: Veksten dempes for mye Årsveksten i BNP var på 6,8% i 4.kvartal Svakeste årsvekst på over fire år Dette er alvorlig for Kina, og veksten er nå så lav at den skaper økt ledighet, og potensielt sosial uro Våre beregninger viser en annualisert vekst i kvartalet på 2,5%. Kina trenger rundt 8% for å unngå økende ledighet Side 33 Kina: BNP-vekst Sesongjustering av den kvartalsvise veksten er estimert av Allegro Finans 20.0 % 18.0 % 18.0 % å/å 16.0 % 16.0 % k/k 14.0 % 14.0 % 12.0 % 12.0 % 10.0 % 10.0 % 8.0 % 8.0 % 6.0 % 6.0 % 4.0 % 4.0 % 2.0 % 2.0 % 0.0 % 0.0 % q q q q q q q q q q q q q q q q Kilde: Reuters Ecowin, Allegro Finans

34 Kina: Brems i handelen med utlandet Kina har lenge tjent godt på sitt eksportoverskudd, og håpet var at de nå i en periode skulle skape vekst globalt med økende innenlandsk etterspørsel men vi har ingen signaler som peker i den retning Fallende import er et godt tegn på fallende aktivitet i et land Importen har falt med 43% å/å, eksporten med 17% å/å Prosent Kina: Eksport og import Eksport, å/å Handelsoverskudd Import, å/å billions Side 34 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

35 Kina: Tilliten påp vei tilbake PMI-indeksen bedres signifikant PMI har økt de siste 3 månedene, og rapporteres nå til 45 Kort historikk gjør at det er vanskelig å ha et forhold til hva dette indikerer for industriproduksjonen Investeringene fortsetter og viser ingen tegn til å stoppe opp. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at investeringen ikke vil bli rammet mer enn det som vises nå Side Kina: PMI og industriprodukjson PMI hs. Industriproduksjon y/y vs Prosent Kina, endringer å/å Investeringer Industriproduksjon feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

36 Konklusjon Norge Vi har vært forskånet i en periode, men det er ingen tvil om at veksten også i Norge dempes Norge er i en litt spesiell situasjon, hvor det ikke er mangel på kapital, og industrien opererer med lange ordrebøker De ferske signalene fra industrien er imidlertid ikke positive Rentefall har gjort underverker for konsumentene Stigende detaljhandel i januar Boligprisene steg igjen, +3,6% på tre måneder Forbrukertilliten steg i 1.kvartal Kanskje norske konsumenter har innsett at de får økt kjøpekraft i 2009? Side 36

37 Norge: Industrien er under press Farten er fortsatt høy i norsk industri, men vi tærer på gamle ordre, og tyngdekraften vil innhente oss Bedriftene har varslet at investeringene skal ned, riktig nok fra et svært høyt nivå PMI falt til 36,4 i februar Indikerer desidert laveste tillit på over 20 år Investeringsplaner og investeringer FastlandsNorge Investeringsplaner Investeringer, å/å = Norsk industri Ordrereserve Nye ordre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 37

38 Norge: Arbeidsmarkedet svekkes Det norske arbeidsmarkedet svekkes hurtigere, vi må tilbake til slutten av 1980-tallet for å finne noe verre Ledighetsraten er fortsatt lav, men utsiktene taler for en fortsatt økning Side 38 Person sesongjustert (thousands) Norge: Arbeidsledige Ledige og på tiltak Helt ledige Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Endring i arbeidsledighet (NAV), m/m Reg. ledighet Reg. ledighet og folk på tiltak mar jul nov mar jul nov mar jul nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

39 Norge: Konsumet har flatet ut De to siste månedene viser en sesongjustert økning i detaljhandelen. Det lengre bildet viser en utflatning Detaljene avslører at vi fortsatt unner oss klær, mens omsetningen av møbler og elektriske artikler faller jevnt Forbruket kan falle mye. Vekst i realtermer siden 2000: Elektriske artikler + 70% Klær & sko +30% Norge: Detaljhandel + 8% årlig vekst + 4% årlig vekst Index Norge: Detaljhandel, sesongjustert Elektro Klær Totalt Møbler Side 39 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

40 Norge: Mye gjeld Husholdningenes brutto gjeld har økt kraftig de siste åtte årene, og er nå høyere enn toppen på slutten av 80-tallet Gjeld utgjør i dag om lag 200 % av disponibel inntekt I takt med økte renter første halvår 2008 økte husholdningenes finansielle utfordringer, dette er imidlertid reversert nå, men gjelden er vedvarende høy Side 40

41 Norge: Økende disponibel inntekt Det er ingen tvil om at den disponible inntekten vil øke i 2009 Lønnsøkningen vil ligge rundt 3% Gjelden utgjør omtrent 200% av disponibel inntekt, og renten vil være så mye som 3% lavere i 2009 enn 2008 Ledighet og styringsrente i Norge Styringsrente, Norge Prosent Ledighet, Aetat Side 41 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

42 Norge: Økende sparerate Etter flere år med lav til negativ sparerate vil deler av økningen i disponibel inntekt avsettes som sparing Sparingen øker alltid i vanskelige perioder, og bankene vil sannsynligvis framtvinge økt sparing nå Kilde: First Securities Side 42

43 Norge: Avtagende vilje og evne I Konsumentenes forbruk faller stadig, men vi er fortsatt langt unna normale forløp i perioder med krise Husholdninger: Etterspørsel 2007:4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009: Kredittvekst i Norge, husholdninger Avkastning i rullerende perioder Husholdninger: Kredittpraksis Prosent mnd 12 mnd mnd feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009: Side 43

44 Norge: Avtagende vilje og evne II Det kan virke som om allerede inngåtte rammer fortsatt holder låneveksten oppe hos bedriftene, men den vil falle Prosent Side 44 Kredittvekst i Norge, bedrifter 12 mnd 6 mnd 3 mnd feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Bedrifter: Etterspørsel :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 Bedrifter: Kredittpraksis :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1

45 Norge: Boligmarkedet har snudd? Boligprisene steg med 2,2% i februar, i tillegg ble historien noe oppjustert 3 måneder uten fall har samlet gitt en stigning på 3,6% Prisstigningen tar oss riktig nok kun tilbake til september i 2008 når det gjelder nivå Stigning når det gjelder alle typer boliger (leilighet, rekkehus og enebolig) Effekten av rentenedgang er stor, men det virker for godt til å være sant at det skal vare NOK Boligpriser i N orge kvadratmeterpris og endring m/m Percent Kilde: Reuters EcoW in, Allegro Finans Side 45

46 Aksjemarkedet Spesialtema: Prising av aksjer

47 Prising av aksjemarkedet Ratio Både de amerikanske og europeiske aksjemarkedene er lavt priset i forhold til historiske P/E og P/B- nivå USA: Standard & Poors, 500 Composite, Index, Real P/E Ratio (Shiller) Side 47 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ratio Ratio P/E, EPS om 12 mnd USA, S&P 500 USA, S&P 500 P/B EMU, STOXX 600 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans 1.0 EMU, STOXX Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Norske aksjer Det er kort historikk fra det norske markedet, men bildet er det samme også her Percent Norge: Prising av OSEBX P/E P/B Ratio Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 48

49 Aksjer: Utvilsomt billig påp nøkkeltall Det er ingen tvil om at aksjer er lavt priset i forhold til nøkkeltallene nå. Spørsmålet er bare om nøkkeltallene er riktige Det ligger inne et fortsatt fall i EPS på 11% fra 2008 til 2009 i forventningene til amerikanske aksjer Fallet i 2008 var på 16% USD/share USA, EPS estimat, S&P Side 49 EPS Mean, FY 2004 EPS Mean, FY 2007 EPS Mean, FY 2006 EPS Mean, FY Months Forward Index EPS FY 2008 FY 2009 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

50 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Realøkonomien er veldig svak. Veksten har bremset opp, og tilliten faller globalt. Aksjene har korrigert veldig mye, så selv om vi forventer nedgraderinger av estimater, er mye inndiskontert nå. Valutaen gjør at vi fortsatt velger undervekt internasjonalt Obligasjoner: Etter at rentene i 3-års segmentet toppet ut rundt juni, har disse falt med omtrent 350 basispunkter. Selv om utsiktene til styringsrentene er svært lave, og utsiktene til inflasjonen relativt lav, velger vi å vekte ytterligere ned i obligasjoner Side 50

51 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner undervekt Aksjer Nøytralvekt Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 15 % 15 % 60 % 10 % 10 % 20 % 20 % 45 % 45 % Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Overvekt Utland Undervekt 30 % 20 % 10 % 0 % 25 % 25 % 10 % Ref. feb. mar. Side 51

52 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Side 52

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond

Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006. Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 06 Norges Bank Investment Management Årsrapport 2006 Statens pensjonsfond Utland Norges Banks valutareserver Statens petroleumsforsikringsfond 140 120 100 80 60 40 20 1 2002 2003 2004 2005 2006 0 1998

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007. Harald Magnus Andreassen

Makro & bolig. Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007. Harald Magnus Andreassen Makro & bolig Estate Boligkonferanse, Geilo 6. september 2007 Harald Magnus Andreassen First og fremst hstort og bra meglerhus Brukthandel med aksjer + innhenting av ny kapital (corporate) Handel med alle

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7

Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Økonom î ske analyser 1/94 Innhold Perspektiver 3 Internasjonal økonomi 5 Norsk økonomi 7 Utviklingen i 1993 7 Utsiktene for 1994 og 1995 9 Konjunkturutviklingen i utlandet 18 Internasjonale markedsforhold

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer