Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009"

Transkript

1 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

2 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2

3 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned m påp rad Global PMI stiger for andre måned på rad nivået er imidlertid ingen ting å juble over Det signaliseres fortsatt fallende industriproduksjon, men kanskje har vi vært igjennom det verste Kina og USA så bedring og EMU var stabil i februar Side 3

4 For å løse krisen; forbruket måm opp Mange økonomier er inne i en negativ spiral som må brytes, og det er konsumentene som er midtpunktet Økt etterspørsel eksogent vha. økende eksport Ingen hjelp å få, hele verden sliter Etterspørselen faller så mye at den ikke kan falle mer, dvs. det er kun de basale behovene som dekkes Sist prøvd etter 1929, ingen suksess Økt etterspørsel vha. offentlige pakker, skatteletter osv. Det er sannsynligvis dette vi må legge vår lit til Redusert kjøpekraft Økende arbeidsledighet Konsumentene Fallende etterspørsel Side 4 Fallende produksjon

5 Føringer framover De få lyspunktene vi syntes å skimte i februar finnes fortsatt, og to observasjoner er (i dagens situasjon) nesten en trend De realøkonomiske målingene er imidlertid svært svake, og vitner om at bremsene ble satt på i 4.kvartal, og fortsatt står på 1.kvartal BNP i USA, EMU og Japan falt i 4.kvartal med hhv. 6,2%, 5,7% og 13,3% Verdenshandelen har blitt rammet hardt, og både eksport og import stuper for de fleste land Eksport i USA, EMU og Japan falt med hhv. 12,5%, 8,9% og 13,9% fra 3- til 4.kvartal Skremselseffekten på konsumentene av finanskrisen ligger i tallene nå, men effekten av den faktiske økningen i arbeidsledigheten er ennå ikke på plass Vi må dessverre forvente at den negative spiralen vil fortsette Side 5

6 Diverse indekser, februar 2009 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq London Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % % -6.7 % -7.7 % % -9.1 % -7.8 % -5.3 % -3.5 % -5.0 % 2.7 % -16 % -14 % -12 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % Side 6

7 Diverse indekser, hittil i 2009 USA, Dow J. USA, S&P500 USA, Nasdaq Lond on Frankfurt Paris Stockholm Helsinki København Tokyo Hong Kong Oslo, OSEBX % % % % % % % % % -3.3 % -2.5 % -3.5 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % Side 7

8 Konklusjon USA Realøkonomien svekkes raskere enn de fleste trodde var mulig. Nye observasjoner kommer svakere enn ventet, og nedjusteringer av historikken er normen 4.kvartalsveksten ble nedjustert svært mye Utsiktene for 1.kvartal er svake Arbeidsledigheten er på 8,1%, den høyeste på 25 år. Økningen det siste året er den raskeste siden 1975 Industriproduksjonen har falt nesten 9% det siste året Konsumenttilliten er på marginalnivå Mindre negativt i bedriftssentimentet (ISM) og marginale bedringer i det private forbruket Side 8

9 USA: Laveste vekst påp 26 år Veksten i 4.kvartal var den svakeste på 26 år i USA, og ble nedjustert fra 3,9% til 6,4% En reduksjon av lagerbyggingen forklarer mye av nedjusteringen Det er kun 3 kvartal siden 1947 som har vært svakere enn de 6,4% som ble rapportert Fortsatt er konsumentene den viktigste bidragsyter nedover Bedriftene har skrudd igjen kranene, og investeringen falt med 5,7% fra 3.kvartal 5 Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig forbruk Boliginvesteringer Totalt Privat forbruk Bedriftenes investeringer Netto eksport Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 9

10 USA: ISM, er bunnen nådd? n Side 10 Det kan se ut som om tillitsindikatorene har flatet ut Dagens nivå signaliserer et BNPfall på 0,5% Det forekommer falske starter for ISM, men det er relativt sjelden Av de 10 resesjonene siden 1948, har ISM alltid snudd før økonomien har vært ute av resesjonen. I snitt 2,5 måneder før Få observasjoner, men normalt snur aksjemarkedet 3 måneder før ISM Amerikansk industritillit Normalisert Chicago PMI Resesjonens slutt Philly Fed ISM Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Vendepunkt, # mnd før # falske starter ISM S&P :10: :05: :04: :02: :11: :03: :07: :11: :03: :11: New York

11 USA: Verre før f r det bli bedre Industriordre for varige goder i USA Side 11 Selv om vi kan håpe på at ISM signaliserer et vendepunkt blir det verre før det blir bedre Ordre for varige goder faller mye, og historikken nedjusteres Nedgangen det siste året er på 17% eks. transport, og 23% totalt De siste målingene for industriproduksjonen indikerer et annualisert fall i BNP på 1,6% i 1.halvår Konsumentene ligger med brukket rygg, og den globale veksten bråbremser, så eksporten vil neppe dra opp billions Totalt Eks transport Eks transport og forsvar Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Amerikansk industriproduksjon BNP å/å Industriproduksjon å/å Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

12 USA: Tillitsforbedring også i servicenæringene ringene Side 12 ISM for servicenæringene svinger mer, og har kortere historikk. Den har dermed ikke samme prediksjonskraft ISM for servicenæringen falt litt igjen i februar, og store svingninger gjør det vanskelig å se trendbrudd Vi vet at arbeidsmarkedet er tilbakeskuende, og det skal dermed forsvinne mange jobber i mange måneder til ISM ekskludert industrinæringen Forretningsaktivitet Vektet snitt av viktige delkomp mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin ISM og sysselsetting i USA Sysselsetting, m/m ISM, sysselsetting eks industri Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

13 USA: Arbeidsmarkedet knaker i sammenføyningene Økningen i ledigheten de siste månedene har overgått en normal resesjon. 4,3 millioner nye ledige det siste året. Det største antallet i vår historikk Det forsvant 651 nye jobber i februar, og januar ble justert ned med drøyt 50 til 655 Ledighetsraten er på 8,1%, opp fra 4,8% for ett år siden Vi må tilbake til 1975 for å finne tilsvarende økning i ledighetsraten på årsbasis thousands Amerikansk sysselsetting eks jordbruk mnd endring Månedlig endring Kilde:Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 13

14 USA: Forbrukerne For at bedriftene skal få rett i sitt predikerte vendepunkt er det nødvendig at forbrukerne ser lyset Det blir et spørsmål om kjøpekraft og sparerate Kjøpekraften er best representert som den disponible inntekten, som er inntekt etter skatt og overføringer Spareraten i USA lå mellom 1960 og 1990 på 8-10%, for så i løpet av 90-tallet å falle til rundt 2%, og videre til 0% i dette tiåret. Den har nå begynt å stige igjen. Spareraten kan bringes ufrivillig opp denne gangen av bankvesenets manglende vilje til å låne ut Side 14

15 USA: Høna H og egget Det er klart at det er en god sammenheng mellom den disponible inntekten til konsumentene, og BNP. Det er ikke nødvendigvis like klart hva som er ledende Disponibel inntekt har steget en del de siste månedene basert på skatteletter, men det er ikke gitt at BNP kommer etter Ref starten av 1970 og 1980-tallet, hvor spriket mellom disponibel inntekt og BNP var vedvarende stort BNP og disponibel inntekt å/å 9 7 Disponibel inntekt Percent BNP Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 15

16 USA: Spareraten har allerede steget mye Økt kjøpekraft, kombinert med reduksjon i forbruket har så langt resultert i økning i spareraten Raten på 5%, høyeste nivå siden 1995 Unormalt kjapp reaksjon i spareraten Det er ikke sikkert spareraten skal stige så mye mer, det vil i eventuelt indikere økt forbruk Sparerate i USA Gjennomsnittlig sparerate siden Gjennomsnittlig sparerate siden Side 16 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 USA: Privat forbruk, tegn påp utflating Konsumentene er trolig, som så ofte før, en viktig faktor for at økonomien skal snu USA, Kjedesalg Johnson Redbook å/å m/m apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans USD (thousand billions) USA, detaljhandel Planer om å kjøpe, avvik fra snitt Detaljhandel Bil Bil, ny Hus mar jul nov mar jul nov mar jul nov Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 17

18 USA: Har boligmarkedet falt nok? Rekordlav nybygging, omsetning og rekordstort prisfall, men er det verste over? Et fall på 20% å/å er uten sidestykke det største fallet i statistikken som går tilbake til Trolig må vi tilbake til 30-tallet for å finne noe lignende Kortere historikk viser at falltakten toppet ut allerede i februar i fjor, og prisen er i realtermer under trend (Riktig pris over tid?) Enheter for salg trender for første gang på lenge ned. Det var 15% færre boliger for salg i januar enn for 12 måneder siden Realpris på boliger i USA 100 = gjennomsnitt mellom Offisiell statistikk, brukte boliger Freddie Mac Case/Shiller Enheter (millions) Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Tomme boliger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 18

19 USA: Sentralbanken (Fed( Fed) ) gjør r det de kan Kuttet renten videre, og renten er nå i praksis null Laveste rente i USA noensinne Renten har falt fra 5% til 0,25% på litt over ett år Men det lånes fortsatt ikke ut, og her ligger problemet Kredittmarkedet synes imidlertid å ha startet en gradvis normalisering Kredittmarkedet må fungere for at ikke nedbelåningen skal bli for brutal Percent feb jun 06 USA, 3 mnd LIBOR & Policy Rate Styringsrente okt 3 mnd LIBOR feb jun okt feb jun okt feb Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Percent USA, Långivere som strammer til betingelsene ved utlån Fordelt på låntagere mar sep 06 des Hush, prime Hush,subprime Bedrifter mar jun sep des mar jun sep des mar Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 Konklusjon Europa Nedgangen kom veldig fort i Europa. Situasjonen nå er negativ, nesten uansett hvilken del av økonomien vi ser på Konsumenttilliten er på historiske bunnivå. Industritilliten har falt mye og både industriordrene og -produksjonen faller Boligmarkedet svekkes og boligbyggingen faller Arbeidsmarkedet har også merket smellen Forskjellene landene imellom har blitt mindre, da alle sliter nå Til tross for at landene i EMU er ganske samkjørte, blir dette den første store testen av samarbeidet Side 20

21 EMU: Sentimentet er dårligd Den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien har vist en dramatisk svekkelse det siste året Indeksen er et vektet snitt av tillitsindikatorer fra flere deler av økonomien og den viser klart at konjunkturene er i ferd med å svekkes markert i eurosonen. Vi er nå lavere enn bunnen i 1993 Historisk har BNP fulgt denne indeksen tett Dagens nivå indikerer et fall i BNP på rundt 2% Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren Bidrag til BNP-vekst i EMU (k/k) konstante priser 125 Sentimentsindikatoren Index Side 21 BNP, å/å Percent Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Netto eksport Lagerendring BNP totalt Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

22 Europa: Ikke bra, men bedre Side 22 PMI falt litt tilbake igjen i februar Både servicenæringene og industrien falt til nye bunnivå Utslagene er imidlertid mindre enn de har vært, og det kan se ut som en stabilisering Tillitsindikatorene som skiller mellom forventninger og situasjonen i dag nyanserer bildet noe Utsiktene har bedret seg de siste 3-4 månedene Nåsituasjonen forverres stadig EMU Tyskland Frankrike Italy Spania UK EMU: Industritillit EMU, diverse tillitsindikatorer mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des GER, ZEW, exp GER, ZEW, now GER, IFO, now GER, IFO, exp EMU, ZEW, exp EMU, ZEW, now Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

23 Europa: Svakt i industrien Bremsene ble satt på fort i europeisk industri Stupet i tyske industriordre fortsetter 24% ned de siste 4 månedene, 28% ned det siste året. Tilsvarende tall for EMU er 19% og 25% Industriproduksjon og nye industriordre Tyskland, ind.ordre EMU, Ind.ordre Det samme er i ferd med å skje med produksjonen, hvor årsveksten også er tosifret negativ Index Tyskland, Ind.prod Svakere global vekst bidrar til redusert etterspørsel for europeiske varer EMU, Ind.prod Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 23

24 Europa: Arbeidsmarkedet har snudd Fallende aktivitet i økonomien har resultert i dårligere arbeidsmarked Ledigheten har eksplodert i Spania. Fra 8,6% til 13,9% det siste året 1millioner av en arbeidsstokk på 24 mill har mistet jobben det siste året, bare de siste 4 månedene EMU, Ledighetsrate 14 Prosent Tyskland Frankrike EMU Italia Spania Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 24

25 Europa: Forbruket er svakt Tillitsfallet blant de europeiske konsumentene er det største i historikken som er på drøyt 20 år Tilliten er godt under historisk snitt i alle de store europeiske landene Selv i perioden med høy tillit har imidlertid forbruksveksten vært lavt, så hva nå? Detaljhandelen i EMU har hatt en negativ årsvekst på rundt 2,0% det siste året Index Percent EMU, privat forbruk og detaljhandel Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans EMU, Detaljhandel, reelle verdier +1,3% Detaljhandel å/å Privat forbruk. å/å Percent Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 25

26 EMU: En ny utfordring for samarbeidet? Vekst er svak i alle landene i EMU, og alle trenger dermed en motkonjunkturell politikk Spørsmålet er om alle er enige i medisinen, og hvor mye medisin pasienten trenger Det enkelte land har fortsatt styring over finanspolitikken, mens pengepolitikken styres sentralt Vil land som ikke greier å oppnå kravet for budsjettunderskudd kastes ut, eller er det fritt fram for alle å gi gass, og la fellesskapet plukke opp regningen? Side 26

27 Konklusjon Asia Japan møter veggen 4.kvartal var svært svak i Japan Sentimentet er på bunnivå og industriproduksjonen stuper Arbeidsledigheten spratt i været Konsumentene fortviler, og nå faller også forbruket Japan er kanskje et av de landene som er mest avhengig av global vekst for selv å vokse. Resesjonsscenarioet i USA og Europa gjør dermed at det ikke ser så bra ut Veksten i Kina faller også Kina vokser, men for lite Industritilliten er imidlertid på vei tilbake, og myndighetene gir gass Det vises fortsatt ingen tegn til bedring i detaljhandelen, og handelen med utlandet gir ingen positive signal Side 27

28 Asia: Eksporten rammes Mange asiatiske økonomier er avhengig av internasjonal handel Det siste halve året har eksporten stupt, og det meste har skjedd i siste kvartal Sør Korea er en viktig indikator på global handel, og har opplevd en voldsom rekyl i februar (riktig nok etter et fall på nesten 50%) Lavere aktivitet Vanskeligere finansiering Eksport fra asiatiske land Taiwan Japan Sør Korea Indonesia Thailand Kina jul aug sep okt nov des jan feb Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 28

29 Japan: Katastrofalt 4.kvartal 4.kvartal -13,6% k/k -4,7% å/å Som vi fryktet, var negativ handelsbalanse et svært viktig element, for øvrig dro bedriftsinvesteringene mye ned Effekten av konsumentene er fortsatt ikke stor Bidrag til BNP-vekst i Japan (k/k) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q BNP Totalt Offentlig Privat forbruk Private investeringer Netto eksport Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Bidrag til BNP-vekst i Japan (å/å) -5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Handelsbalanse Lagerendringer Totalt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 29

30 Japan: Ingen hjelp av eksporten Sammenhengen mellom industriproduksjon og eksporten har vært tett i Japan Eksporten er ned med 46% å/å, det svakeste noensinne Industriproduksjonen er ned med 30% å/å, også det er det største fallet noensinne Alt har skjedd det siste halve året Japan: Eksport og industriproduksjon Percent Industriproduksjon m/m Eksport m/m (3 måneders gjennomsnitt) Side 30 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

31 Japan: Industriproduksjonen stuper Den japanske industriproduksjonen har falt mye 8,5%, 9,8% og 9,9% i hhv november, desember og januar Vi må 20 år tilbake for å finne tilsvarende produksjonsnivå Vi kan imidlertid være over det verste Lagrene falt i januar, dvs. det selges mere enn det produseres Industriordrene steg i desember. Riktig nok marginalt, men kanskje tegn på utflating Bedriftene tror på økt produksjon i mars Side 31 Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans JPY (billions) Japan: industri, lagre og nye ordre Industrilagre Ordre mar jun sep des mar jun sep des mar jun sep des Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans =100

32 Japan: Konsumet rammes omsider Konsumentene sier de er ekstremt negative, og tilliten er på laveste nivå i statistikkens historie (1983) Konsumentene har nå begynt å agere deretter Arbeidsmarkedet svekkes stadig, men vi har trolig ikke sett effekten av stupet i industriproduksjonen ennå Industri utgjør omtrent 18% av arbeidsstokken i Japan Japan: detaljhandel og forbrukertil Detaljhandel (å/å), 3 mnd glattet Konsumenttillit Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Prosent Arbeidsmarkedet i Japan Arbeidsledighet % Antall jobber/antall jobbsøkere Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Side 32

33 Kina: Veksten dempes for mye Årsveksten i BNP var på 6,8% i 4.kvartal Svakeste årsvekst på over fire år Dette er alvorlig for Kina, og veksten er nå så lav at den skaper økt ledighet, og potensielt sosial uro Våre beregninger viser en annualisert vekst i kvartalet på 2,5%. Kina trenger rundt 8% for å unngå økende ledighet Side 33 Kina: BNP-vekst Sesongjustering av den kvartalsvise veksten er estimert av Allegro Finans 20.0 % 18.0 % 18.0 % å/å 16.0 % 16.0 % k/k 14.0 % 14.0 % 12.0 % 12.0 % 10.0 % 10.0 % 8.0 % 8.0 % 6.0 % 6.0 % 4.0 % 4.0 % 2.0 % 2.0 % 0.0 % 0.0 % q q q q q q q q q q q q q q q q Kilde: Reuters Ecowin, Allegro Finans

34 Kina: Brems i handelen med utlandet Kina har lenge tjent godt på sitt eksportoverskudd, og håpet var at de nå i en periode skulle skape vekst globalt med økende innenlandsk etterspørsel men vi har ingen signaler som peker i den retning Fallende import er et godt tegn på fallende aktivitet i et land Importen har falt med 43% å/å, eksporten med 17% å/å Prosent Kina: Eksport og import Eksport, å/å Handelsoverskudd Import, å/å billions Side 34 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

35 Kina: Tilliten påp vei tilbake PMI-indeksen bedres signifikant PMI har økt de siste 3 månedene, og rapporteres nå til 45 Kort historikk gjør at det er vanskelig å ha et forhold til hva dette indikerer for industriproduksjonen Investeringene fortsetter og viser ingen tegn til å stoppe opp. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at investeringen ikke vil bli rammet mer enn det som vises nå Side Kina: PMI og industriprodukjson PMI hs. Industriproduksjon y/y vs Prosent Kina, endringer å/å Investeringer Industriproduksjon feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

36 Konklusjon Norge Vi har vært forskånet i en periode, men det er ingen tvil om at veksten også i Norge dempes Norge er i en litt spesiell situasjon, hvor det ikke er mangel på kapital, og industrien opererer med lange ordrebøker De ferske signalene fra industrien er imidlertid ikke positive Rentefall har gjort underverker for konsumentene Stigende detaljhandel i januar Boligprisene steg igjen, +3,6% på tre måneder Forbrukertilliten steg i 1.kvartal Kanskje norske konsumenter har innsett at de får økt kjøpekraft i 2009? Side 36

37 Norge: Industrien er under press Farten er fortsatt høy i norsk industri, men vi tærer på gamle ordre, og tyngdekraften vil innhente oss Bedriftene har varslet at investeringene skal ned, riktig nok fra et svært høyt nivå PMI falt til 36,4 i februar Indikerer desidert laveste tillit på over 20 år Investeringsplaner og investeringer FastlandsNorge Investeringsplaner Investeringer, å/å = Norsk industri Ordrereserve Nye ordre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 37

38 Norge: Arbeidsmarkedet svekkes Det norske arbeidsmarkedet svekkes hurtigere, vi må tilbake til slutten av 1980-tallet for å finne noe verre Ledighetsraten er fortsatt lav, men utsiktene taler for en fortsatt økning Side 38 Person sesongjustert (thousands) Norge: Arbeidsledige Ledige og på tiltak Helt ledige Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Endring i arbeidsledighet (NAV), m/m Reg. ledighet Reg. ledighet og folk på tiltak mar jul nov mar jul nov mar jul nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

39 Norge: Konsumet har flatet ut De to siste månedene viser en sesongjustert økning i detaljhandelen. Det lengre bildet viser en utflatning Detaljene avslører at vi fortsatt unner oss klær, mens omsetningen av møbler og elektriske artikler faller jevnt Forbruket kan falle mye. Vekst i realtermer siden 2000: Elektriske artikler + 70% Klær & sko +30% Norge: Detaljhandel + 8% årlig vekst + 4% årlig vekst Index Norge: Detaljhandel, sesongjustert Elektro Klær Totalt Møbler Side 39 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

40 Norge: Mye gjeld Husholdningenes brutto gjeld har økt kraftig de siste åtte årene, og er nå høyere enn toppen på slutten av 80-tallet Gjeld utgjør i dag om lag 200 % av disponibel inntekt I takt med økte renter første halvår 2008 økte husholdningenes finansielle utfordringer, dette er imidlertid reversert nå, men gjelden er vedvarende høy Side 40

41 Norge: Økende disponibel inntekt Det er ingen tvil om at den disponible inntekten vil øke i 2009 Lønnsøkningen vil ligge rundt 3% Gjelden utgjør omtrent 200% av disponibel inntekt, og renten vil være så mye som 3% lavere i 2009 enn 2008 Ledighet og styringsrente i Norge Styringsrente, Norge Prosent Ledighet, Aetat Side 41 Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin

42 Norge: Økende sparerate Etter flere år med lav til negativ sparerate vil deler av økningen i disponibel inntekt avsettes som sparing Sparingen øker alltid i vanskelige perioder, og bankene vil sannsynligvis framtvinge økt sparing nå Kilde: First Securities Side 42

43 Norge: Avtagende vilje og evne I Konsumentenes forbruk faller stadig, men vi er fortsatt langt unna normale forløp i perioder med krise Husholdninger: Etterspørsel 2007:4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009: Kredittvekst i Norge, husholdninger Avkastning i rullerende perioder Husholdninger: Kredittpraksis Prosent mnd 12 mnd mnd feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009: Side 43

44 Norge: Avtagende vilje og evne II Det kan virke som om allerede inngåtte rammer fortsatt holder låneveksten oppe hos bedriftene, men den vil falle Prosent Side 44 Kredittvekst i Norge, bedrifter 12 mnd 6 mnd 3 mnd feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Bedrifter: Etterspørsel :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1 Bedrifter: Kredittpraksis :4 2008:1 2008:2 2008:3 2008:4 2009:1

45 Norge: Boligmarkedet har snudd? Boligprisene steg med 2,2% i februar, i tillegg ble historien noe oppjustert 3 måneder uten fall har samlet gitt en stigning på 3,6% Prisstigningen tar oss riktig nok kun tilbake til september i 2008 når det gjelder nivå Stigning når det gjelder alle typer boliger (leilighet, rekkehus og enebolig) Effekten av rentenedgang er stor, men det virker for godt til å være sant at det skal vare NOK Boligpriser i N orge kvadratmeterpris og endring m/m Percent Kilde: Reuters EcoW in, Allegro Finans Side 45

46 Aksjemarkedet Spesialtema: Prising av aksjer

47 Prising av aksjemarkedet Ratio Både de amerikanske og europeiske aksjemarkedene er lavt priset i forhold til historiske P/E og P/B- nivå USA: Standard & Poors, 500 Composite, Index, Real P/E Ratio (Shiller) Side 47 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ratio Ratio P/E, EPS om 12 mnd USA, S&P 500 USA, S&P 500 P/B EMU, STOXX 600 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans 1.0 EMU, STOXX Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

48 Norske aksjer Det er kort historikk fra det norske markedet, men bildet er det samme også her Percent Norge: Prising av OSEBX P/E P/B Ratio Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 48

49 Aksjer: Utvilsomt billig påp nøkkeltall Det er ingen tvil om at aksjer er lavt priset i forhold til nøkkeltallene nå. Spørsmålet er bare om nøkkeltallene er riktige Det ligger inne et fortsatt fall i EPS på 11% fra 2008 til 2009 i forventningene til amerikanske aksjer Fallet i 2008 var på 16% USD/share USA, EPS estimat, S&P Side 49 EPS Mean, FY 2004 EPS Mean, FY 2007 EPS Mean, FY 2006 EPS Mean, FY Months Forward Index EPS FY 2008 FY 2009 Source: Reuters EcoWin, Allegro Finans

50 Globalt: Konklusjoner for allokering Aksjer: Realøkonomien er veldig svak. Veksten har bremset opp, og tilliten faller globalt. Aksjene har korrigert veldig mye, så selv om vi forventer nedgraderinger av estimater, er mye inndiskontert nå. Valutaen gjør at vi fortsatt velger undervekt internasjonalt Obligasjoner: Etter at rentene i 3-års segmentet toppet ut rundt juni, har disse falt med omtrent 350 basispunkter. Selv om utsiktene til styringsrentene er svært lave, og utsiktene til inflasjonen relativt lav, velger vi å vekte ytterligere ned i obligasjoner Side 50

51 Konklusjon allokering Renter Pengemarked overvekt Obligasjoner undervekt Aksjer Nøytralvekt Norge 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 15 % 15 % 60 % 10 % 10 % 20 % 20 % 45 % 45 % Utland (MSWI) Norge (OSEBX) Obligasjoner (ST4X) Pengemarked (ST1X) Overvekt Utland Undervekt 30 % 20 % 10 % 0 % 25 % 25 % 10 % Ref. feb. mar. Side 51

52 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Side 52

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Oppsummering Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Frikoblingen mellom realøkonomien og finansmarkedet er imidlertid uvanlig stor Viljen til stimulanser er stor,

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008

Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Markedspresentasjon 2.torsdag 13.mars 2008 Store utfordringer i USA.. Problemene i kredittmarkedene forverrer seg daglig Aktørene i rentemarkedet gjør seg klar for en resesjon Høye priser på mat og energi

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections Oppsummering Tillitsindikatorene kom tilbake i USA og Europa (UK) Realøkonomien viser også tegn til styrke De underliggende problemene med gjeldsoppbygging og ikke bærekraftig nivå på sentralbankstimulanser

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Verden vokser med grei fart

Verden vokser med grei fart Makrogjennomgang Verden vokser med grei fart Global PMI omtrent uendret fra september til oktober USA er kanon-sterk, og store deler av verden for øvrig vaker rundt 50 Bra i sum, men litt sårbar mht. renteoppgang

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen?

Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finanskrise - Hva gjør Regjeringen? Finansforbundet. august Statssekretær Henriette Westhrin 1 Disposisjon Den internasjonale finanskrisen Kort om utvikling og tiltak Hva gjør Regjeringen for å dempe utslagene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Aksjemarkedet i perspektiv

Aksjemarkedet i perspektiv Aksjemarkedet i perspektiv ODIN Konferansen 2009 Jarl Ulvin Investeringsdirektør ODIN Forvaltning AS Oslo Børs (OSEBX) 2000-2009 Indeks (logaritmisk) Vi har sett det største fallet i aksjekurser siden

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer