Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012"

Transkript

1 Markedssyn: januar 2012

2 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012

3 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

4 Utvikling siste måned 15 Endring siste måned 20.0 Endring siste måned Norske sektorer MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX Energy Materials Industrials Cons Stap Cons Disc Health Care Finance IT Telecom Utilities januar 12 januar 12 Risk on. En svært god start på året, og alle markeder er godt i pluss

5 Index (diffusion) Index (diffusion) Index Overraskelser på oppsiden Tallene fra USA har i en periode vært langt bedre enn ventet. Den amerikanske surpriseindeksen har vært på nivå med toppnoteringene de siste 10 årene United States Indeksen svinger imidlertid fort. I 2008 tok det kun noen måneder fra all time high til all time low Indeksen gir ikke veldig klare strategier i aksjemarkedet, men aksjer faller sjelden når indeksen er høy Kan uansett indikere at perioden med nedjusteringer av makroanslag nå går mot slutten, og det er gode nyheter Positive overraskelser også i andre deler av verden Standard & Poors, 500 Composite, Index, Total Return, Close, USD Business Surveys, The Citigroup Economic Surprise Index, Citigroup Economic Surprise Index, USA, Index Andelen av makrotall som er bedre enn ventet jan mai jul sep nov jan 09 mar mai jul sep nov jan 10 mar mai jul sep nov jan United States, Citigroup Economic Surprise Index, USA G10, Citigroup Economic Surprise Index, G10 Emerging Markets, Citigroup Economic Surprise Index, Emerging Markets Eurozone, Citigroup Economic Surprise Index, Eurozone

6 Global PMI over snitt Global PMI steg fra 52,7 til 54,6. Det indikeres dermed en BNP-vekst på rundt 3% Noe som er noe sterkere enn forventningen på kort sikt Sammenhengen mot veksten er ikke veldig klar, men vi kan i alle fall ikke se tegn på bråstopp Bedring i alle regioner

7 Makro 2 USA EUROPA ASIA - NORGE

8 Konklusjon USA USA overrasker stadig på oppsiden Konsumentene viser økende tillit, både når det gjelder ord og handling Boligmarkedet er i ferd med å finne feste, byggingen og prisene har vært stabil i en periode, og det strammer seg til i utleiedelen Arbeidsmarkedet er i bedring ISM har stabilisert seg godt på oversiden av 50-streken Hvis verden for øvrig hadde vært som normalt, hadde vi vært ganske sikre på at veksten i USA ville vært sterk framover Det er likevel ikke rosenrødt Det offentlige må fortsatt spare, og USA er trolig avhengig av vekst ute for å kunne vokse noe særlig Reallønningene er stadig mer negativ, dvs. enten må sparingen eller forbruket ned (Alternativt skattene, men det er begrenset hvor mye Uncle Sam har å gå på her)

9 USA: Q4 ga også bra vekst Veksten i Q4 ble rapportert til 2,7% i annualiserte termer, høyeste veksten på 6 kvartaler Gjennomsnittlig vekst siden 1980 er på 2,6% i USA Detaljene var imidlertid ikke veldig oppløftende. Lager bidro med hele 1,7% av kvartalsveksten, så den underliggende etterspørselsveksten var under 1,0% Privat forbruk var den andre virkelig positive bidragsyteren med en vekst på 1,4% og offentlig forbruk dro ned med 0,9%. Alle tall i annualiserte kvartalsendringer Bidrag til BNP-vekst i USA (k/k) Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q Offentlig forbruk Bedriftenes investeringer Netto eksport Totalt Privat forbruk Boliginvesteringer Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Offentlig Privat forbruk Bidrag til BNP-vekst i USA (å/å) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Bedriftenes investeringer Boliginvesteringer Netto eksport Totalt Lagerendring Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

10 USA: Industrien har funnet bunnen? ISM er godt etablert over 50-nivået, og de regionale indeksene gir omtrent samme signal som ISM ISM vs. Chicago PMI & Philly Fed Normalisert New York Chicago PMI 10 5 Dagens ISM-nivå indikerer en vekst i industriproduksjonen framover på nesten 4%, men sammenhengen har ikke vært veldig god de siste årene Industriproduksjon, å/å Philly Fed ISM Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans ISM vs industriproduksjon ISM (3 mnd ledende) Industriproduksjon, endring 6m Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

11 Percent Percent Percent Index Index Småbedriftene ser også lysning, men fra svakt nivå Det er imidlertid bekymringsfullt at en svært viktig del av økonomien, nemlig de mindre bedriftene ikke har blitt positive på samme måte USA: Bedriftstillit ISM, tjenesteytende ISM, industri Tilgangen på kapital er et viktig problem som påpekes. Situasjonen har bedret de siste månedene NFIB, små bedrifter Kredittinstitusjonene selv sier de fortsatt letter på tilgangen. Noe mindre til små enn store bedrifter USA, Långivere som strammer til betingelsene ved utlån Små bedrifter Fordelt på låntagere Store bedrifter Hush, prime Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q USA: Lån til små bedrifter 45.0 Tilgjengelighet av lån, endring siste 3 mnd Fylte lånebehov siste 3 måneder

12 Percent USA: Arbeidsmarkedet i bedring Vi har nå over 20 måneder på rad med sysselsettingsvekst i det private Januar ga en vekst i den private sysselsettingen på 257, mens den offentlige falt med 14 Økningen i sysselsettingen i det private har vært på 1,8 million arbeidsplasser det siste året, med et snitt på rundt 150 i måneden. Det er en vekst som normalt er tilstrekkelig for at arbeidsledigheten skal fall endel I samme periode har det offentlige falt med 276, noe som tilsvarer 1,3% av sysselsettingen Ledighetsraten fortsetter å falle, og ble i januar målt til 8,3%. Det kan virke som om det skapes jobber i USA som ikke er synlig i sysselsettingsstatistikken Bygg & anlegg [c.o.p val 1 month] Industri [c.o.p val 1 month] Amerikansk arbeidsmarked Månedlig endring feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan Finans [c.o.p val 1 month] Øvrig service [c.o.p val 1 month] Offentlig [c.o.p val 1 month] United States, Unemployment, Rate, SA Ledighetsrate (U6- inkludert undersysselsatte og ikke-søkere som ønsker jobb) Ledighetsrate (ihht ILO-definisjon U3)

13 Enheter (millions) Indeks Enheter (millions) USA: Statistikkjustering og tiden jobber med oss Aktiviteten i boligmarkedet er på vei opp, men veien er lang Avtalte salg og omsetningen er på svært lave nivå, men avtalte salg gjorde et hopp opp i oktober, med unntak av noen måneder med sterke subsidier er den på høyeste nivå siden juni 2007 Flat utvikling i både byggetillatelser og lånesøknader de siste to årene I tillegg ligger indeksen fra boligentreprenørene stabilt på et veldig lavt nivå År med lav byggeaktivitet begynner nå å tære på lagrene av usolgte enheter, og lageret er nå omtrent på historisk gjennomsnitt Antall nye og brukte enheter for salg toppet på nesten 4,6 millioner i 2007, og er nå nede i 2,7 millioner. I forhold til omsetning er imidlertid lageret fortsatt høyt En massiv nedjustering av statistikken bedret bildet Boligmarkedet i USA, enheter for salg Sesongjustert Brukte og nye boliger for salg Brukte boliger for salg Tomme boliger Boligmarkedet i USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Boligsalg Avtalte salg 2 mnd ledende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

14 Prosent Index USA: Lys i tunellen i boligmarkedet Tre år med ekstrem lav aktivitet har imidlertid satt sine spor, og aktiviteten vil uunngåelig begynne å stige igjen Prisene faller ikke så mye lengre United States, Housing Affordability Affordability i 200. Boliger er billig sammenlignet med inntektene En indeks på 100 viser at gjennomsnittsfamilien vil kunne få finansiering på gjennomsnittsboligen. En indeks på 200 viser at gjennomsnittsfamilien tjener dobbelt så mye som det som er nødvendig for å få finansiering Den positive nyheten er at balansen bedres, selv om antall enheter for salg fortsatt er høy. Boliginvesteringene som andel av BNP kan bare gå en vei En økning fra 2,5% av BNP til 5,0% av BNP vil direkte øke BNP med 2,5%, i tillegg vil multiplikatoreffektene gi minimum samme bidrag Boliginvesteringer som andel av BNP i USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

15 Prosent (hundredths) USA: Potensial for økende forbruk Det er ikke bare i boligmarkedet at det er blitt brukt mindre penger enn tidligere De siste 3 årene er det blitt brukt 1-1,5% lavere andel av BNP på bil enn normalt Det er naturlig å tro at det bygger seg opp et behov, og vi tror at effekten av at dette behovet skal dekkes er en periode med høy vekst i USA Spareraten er ikke veldig høy, men de årene vi har vært igjennom har rette en del på balansene hos husholdningene USA: Forbruk på bil som andel av BNP Sparerate i USA 9 Skattepakke Gjennomsnittlig sparerate siden 1959 Skattepakke 8 7 Skattepakke Microsoft utbytte Gjennomsnittlig sparerate siden Orkanen Katrina Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

16 thousand billions USA: men det offentlige må spare De offentlige utgiftene er pr i dag omtrent 45% høyere enn inntektene Inntektene er på samme nivå som i 2006, mens kostnadene har økt med nesten 50% Denne mismatchen kan selvsagt ikke fortsette, og den offentlige gjelden øker med en skremmende fart Utgiftene utgjør omtrent 18,5% av BNP, dvs uten økende inntekter må kostnadene reduseres med nesten 6% av BNP hvis ikke inntektene øker Prosessen med å redusere kostnadene er i gang, og veksten har vært 0 det siste året, men veien er fortsatt svært lang. Underskuddet de siste 12 mnd er på 7,7% Offentlig balansen som andel av BNP i USA Inntekter, offentlig sektor USA: Federal gjeld Som andel av BNP Offentlig forbruk Balanse -10 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

17 Konklusjon Europa Tillitsindikatorene i Europa bremser, og vekstforventningene er tatt ned ganske mye En mild resesjon er base-case for Europa i 2012 Noe har imidlertid skjedd den siste måneden. De fleste indikatorer viser tegn på vendepunkt Foreløpig har vi ikke sett den fulle effekten av kredittskvisen på bedriftene, og industriordrene er under press. Spørsmålet er imidlertid hvor mye som er inndiskontert i tallene Frykten er selvsagt eventuelle smitteeffekten av PIGS-landenes problemer, men samtidig gir disse landene svakere Euro og mer ekspansiv politikk Både Spania og Italia sliter med for høye renter på sin statsgjeld En ordning som gir trygghet for at Italia og Spania ikke går over ende må på plass før ECB går tom Vi sitter fortsatt å venter på den varslede smellen, men den er ikke veldig synlig i realøkonomiske tall ennå

18 Europa: Vanskelig å se hvor veksten skal komme Det var trolig ingen vekst over hodet i 4.kvartal i 2011, og innstramningene vil bare fortsette. Det gjør at utsiktene er svake Siden august har innkjøpssjefindeksene (PMI) for industrien og tjenesteytende sektor ligget under 50, og dermed indikert fallende aktivitet i disse sektorene. Arbeidsledigheten, som begynte å falle våren 2010, har de siste seks månedene steget med 630,000. Euromedlemmene har planlagt budsjettkutt tilsvarende minst 1% av BNP. Effekten av slike kutt er under forutsetning at mange land strammer til samtidig og renten ikke kuttes ett fall i BNP på nesten det dobbelte! Mange Euro-land (med Italia og Spania) sliter med dyp mistillit i finansmarkedene, og er avhengig av å overlevere for å få tilbake tilliten. Det gjør at viljen og evnen til å stimulere til vekst er svært liten Det hele toppes av at statens problemer veltes tilbake til bankene, noe som igjen rammer kredittvilkårene til næringslivet som dermed må kutte aktiviteten. Samtidig mister konsumentene jobben, og de som er så heldig å beholder jobben opplever økt usikkerhet og lønnsfrys. Konsensus tilsier ett fall i BNP på 0,1% i 2012 for EMU men det er vel ikke noe av dette som en nyhet nå

19 Basis point Percent Europa: Den politisk viljen er der Den voldsomme kapitalinnsprøytingen før jul snudde sentimentet både i Europa og resten av verden Det ligger i tillegg en ny runde med stimulanser om ikke lenge. Spekulasjonene er at ECB denne gangen legger 1000 mrd på bordet Hellas har det imidlertid travelt med å få en utvidet pakke på bordet, all den tid store forfallende kommer i mars Rentenivået har falt dramatisk for flere av grisene, og Italia og Spania opplever nå nivå de kan leve med hvis vi ser hele rentekurven over ett Italia betaler nå omtrent 4% for en 5-åring, og Spania betaler bare 3,5% for samme løpetid Portugal og Hellas lider fortsatt under lav tillit i markedet, og her er det fortsatt konkursprising feb PIIGS: 10 års stat apr jun aug okt des feb apr jun aug okt des Italy Spain Germany Ireland Europa, konkursforsikring, 5 år (CDS) feb apr jun aug okt des 11 feb feb apr jun aug okt des 09 feb apr jun aug okt des 10 feb apr jun aug okt des 11 Portugal Spain Italy Ireland Greece feb 12

20 EUR (thousand billions) Svak 3.q i EMU, og svakere blir det De to siste kvartalene har begge gitt en annualisert realvekst på 0,6%, og veksten blir trolig enda svakere de to neste kvartalene Sammensetningen ga noen lyspunkt. Lagertrekk og positivt bidrag fra det private En svak vekst gir ingen hjelp til å få ned gjelden i forhold til BNP Bidrag til BNP-vekst i EMU (k/k) konstante priser BNP i EMU falt med 5,3% i forbindelse med finanskrisen, og har kun hentet inn 3,5% av disse. Dagens BNP er omtrent 12% høyere enn for 10 år siden Enkelte PIIGS-land er enda verre stil. I Italia og Portugal har veksten de siste 10 årene vært på hhv 1 og 4% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Offentlig Privat forbruk Private investeringer Netto eksport Lagerendring BNP totalt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Eurostat, Euro Zone, Expenditure Approach, Cal Adj, SA, EUR Gross Domestic Product, Total at market prices, Chain-linked, Constant Prices, 2005 chnd prices Gross Domestic Product, Total at market prices, Current Prices Source: Reuters EcoWin

21 Index Percent Percent Percent Europa: Fiskekrok i sentimentet Det kan virke som om sentimentet har stabilisert seg omtrent ett standardavvik under gjennomsnittlige verdier Det ligger altså ikke i disse tallene forventninger om veldig svak vekst, vi kan normalt forvente svakere i 1/6 av månedene Det ligger ikke forventninger om fallende industriproduksjon, men faktisk vekst på 1,5% Dette rimer dårlig med oppfattelsen av utsiktene i Europa Den ekstremt lave renten og god tilgang på likviditet har trolig bidratt til bedringen denne gangen, og gjør kanskje også at denne indeksen er for positiv Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN BNP, 6 mnd endring, annualisert CEPR EuroCOIN idx feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt

22 Forventninger Percent Europa: Industriindikatorene vise også bedring nå Noe skjedde med fremtidstroen i januar. Stigningen i indeksverdien var på hele 32,2 poeng. Den største oppgangen i indeksens historie Industriproduksjon, å/å Tyskland: Industriproduksjon og ZEW IFO er ikke på langt nær like negativ som ZEW-indeksen ZEW samles inn fra analytikere og investorer, og det kan være at negativiteten i finansmarkedene farger synet vel mye for tiden Forventningsindeksen til IFO har steget de siste månedene, og er nå marginalt over gjennomsnittlig nivå ZEW Tysk industritillit, ZEW vs IFO Normalisert 2 Gryende vekst Høykonjunktur IFO -12 Siste måling ZEW -3-4 Resesjon Oppbremsing Nåsituasjon

23 Index Index Europa: De harde tallene faller også og også fundamentale tall peker nå nedover, noe som har vært ventet 120 Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 2005 og sesongjustert 115 Den lenge varslede stoppen i industriproduksjonen kom i september og med litt lengre briller ser vi at veksten stoppet opp rundt sommertider Frankrike Spania Tyskland EMU Industriordrene, som normalt reagere litt tidligere gir ikke et like entydig bilde, men også her er trenden fallende siden sommeren 2011 Fallet har imidlertid ikke vært stort for EMU samlet, selv om industriproduksjonen i Spania er på linje med bunnen etter finanskrisen, nesten 30% ned fra toppen Italia Spania Industriordre, diverse land i Europa Indeksert i 2005 og sesongjustert Italia Frankrike EMU Tyskland

24 Europa: Nå går alt så meget bedre over alt Industri-PMI har vært under press siden i sommer, men fallet synes å ha stoppet opp nå EMU totalt ble målt til 48,8, ikke bra, men heller ikke veldig svakt Service-PMI har vist en noe sterkere bedring, og her er nivået over 50 for EMU samlet etter 4 måneder under streken Tyskland og Frankrike kom godt over 50 i januar UK ligger noe uforklarlig svært høyt Den høye service-indeksen rimer dårlig med både det private forbruket og konsumtilliten

25 Netto balanse Prosent Europa: Konsumentene merker presset Konsumenttilliten har sluttet å falle, men er på et lavt nivå Det indikeres en svært svak vekst i det private forbruket Det er naturlig nok store forskjeller mellom landene. Tyskland er i en særklasse på ene siden, Hellas på andre Euro sone Forbrukertillit Privat forbruk å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

26 Prosent Europa: Ledigheten stiger igjen Den europeiske arbeidsledigheten er nå på 10,4% Etter å ha trendet ned i en periode etter finanskrisen har hele fallet, og vel så det blitt spist opp av de siste 6 månedenes oppgang på 0,5 prosentpoeng Ledighetsraten i Europa er høy, men ikke uhørt høy i forhold til historiske nivå Italia EMU Europa, Ledighetsrate Frankrike Tyskland UK Spania Det snakkes mye om en tapt generasjonen når det gjelder de unge i Spania, men det er ikke vesentlig høyere ungdomsledighet nå enn det har vært ved tidligere nedturer feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

27 billions Europa: Noe er tross alt gjort Landene som sliter har hatt en vesentlig høyere vekst i lønningene enn Tyskland, men det har snudd Mye av innstramningen er også gjort. I 2009 og 2010 var underskuddet på primærbalansen for PIGS+ Frankrike og Tyskland på 278 mrd og 258 mrd Tallene for 2011 er ikke klare ennå, men OECD sin estimater indikerer så lavt som 88 mrd. Det vil si at 190 mrd er kuttet, og det gjenstår bare ca 90 mrd. Foreløpig er veksten rammet, men 2011 vil gi positiv vekst. Er ikke det verste da gjort? Labour Productivity, Unit labour costs, total, Index, 2000= Germany, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Ireland, Unit labour costs, total, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Italy, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] ECB, Euro Zone, Unit labour costs, total, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] Spain, Unit labour costs, total, Cal Adj, SA, Index, 2005=100 [rebase = 100.0] EMU: Primærbalanse PIGS Frankrike + Tyskland

28 Konklusjon Asia Asia ble svært hardt rammet av finanskrisen, men opphentingen deretter har vært sterk Kina bremser opp, men det er litt uklart hvor mye. Myndighetene har mulighet til å styre farten ved å slippe opp bremsen Den globale veksten hviler nå i stor grad på veksten i framvoksende økonomier, og Kina og India er i den sammenheng viktige brikker Yuan kommer til å styrke seg akkurat så mye som kinesiske myndigheter ønsker Japan ble verre enn først antatt Større ødeleggelser enn først antatt kombinert med mangel på strøm gjør at produksjonen blir hardere rammet, og bruker lengre tid på å komme tilbake enn ventet Gjeninnhentingen er i gang

29 USD (billions) Asia: Eksport fra asiatiske land Fremvoksende økonomier i Asia ga et betydelig bidrag til global BNP-vekst i 2011 Foruten Kina vil de andre landene stimuleres av fortsatt ekspansiv penge- og kredittpolitikk så lenge myndighetene forsøker fortvilt å holde valutakursene stabile Også eksporten fra Asia viser oppbremsingen i 2011 Disse tallene gir for god forklaringsgrad på global handel og industriproduksjon til at vi kan se bort fra dem Fallet i januar kan foreløpig kun forklares av Sør Korea Sør Korea eksport falt med 15% fra desember til januar, men det er før sesongjusteringen De siste 4 årene har eksporten i snitt falt med 12,8% i januar, så det er klart at disse tallene må justeres Sesongjustert ligger fallet på nærmere 5% Asia, eksport fra diverse asiatiske land Sør Korea Asia: Eksport, USD feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt

30 thousands USD (billions) Kina: Eksporten har bremset Med litt glatting har de siste månedene vist en flat til fallende utvikling China, Exports, Total, USD Sesongjustert, 6 mnd rullerende Det er imidlertid ikke åpenbart at det er Europa som har forårsaket oppbremsingen av eksporten Asia er det viktigste eksportmarkedet, og det er også der det har bremset mest. Spesielt har eksporten til Hong Kong og Singapore vært under press Eksporten til Europa har begynt å falle etter oktober jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kina: eksport til ulike regioner (USD bill.) Til Asia ex Hong Kong, Singapore Til Europa Til USA Hong Kong og Singapore 10 jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

31 Prosent billions USD (billions) Kina: Importen bremser ikke like mye Importen fortsetter å stige, om enn i et svakere tempo enn tidligere. Det medfører at det voldsomme handelsoverskuddet som Kina har hatt krymper fra toppnivåene før finanskrisen Hvis kinesiske myndigheter aksepterer at dette fortsetter, vil det være positivt for veksten andre steder i verden Vi ser imidlertid klare tegn på at denne bevegelsen er reversert gjennom siste halvdel av 2011 Kinesisk utenrikshandel Eksport Import jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep Kilde: Allegro Finans Reuters EcoWin Kina: Eksport og import Handelsoverskudd Eksport, å/å Import, å/å jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

32 Prosent Prosent Kina: Myndighetene gir gass igjen Kina: Industriproduksjon vs Pengemengde og Kredittvekst Pengemenge (M2) Kredittvekst Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, store banker Reservekrav, små banker 5 0 Industriproduksjon, 3mnd rullerende Utlånsrente Kilde: Reuters EcoWin,Allegro Finans Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Pengemengdeveksten er tatt opp igjen. Et tegn på at myndighetene er villige til å stimulere hvis det er nødvendig Statsminister Wen Jiabao uttaler at oppbremsingen er kommet, og at pengepolitikken vil fintunes for å sørge for fortsatt vekst Reservekravene har begynt å falle, kanskje utlånsrentene også skal samme vei Det hjelper på at inflasjonen har begynt å falle

33 Kina: Nå er det opp til kinesiske konsumenter Kina: Detaljhandel, å/å Nominelt Reelle termer Kina: Detaljhandel som andel av tilsvarende i USA Kinesisk detaljhandel vokser med rundt 18% i året, og andelen av BNP vokser dermed også Kinesiske konsumenter er viktigere enn de amerikanske Forbruket i Kina utgjør nå omtrent 2/3 av forbruket i USA. Veksten i Kina på rundt 18% i året, mens tilsvarende i USA er på bare 3%. Dvs. vekstbidraget er 4 ganger så stort i Kina som i USA

34 Konklusjon Norge Norge er et special case uansett hvordan man vrir og vender på det Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Konsumentene har igjen satt fart på forbruket, og veksten er tilbake på den gamle veksttaktene Konsumenttilliten falt imidlertid ganske kraftig i 4.kvartal, og er under det langsiktige gjennomsnittet For tiden virker Norge å være skjermet fra uroen ute i verden, men det spørs om det kan vare. Våre viktigste handelspartnere gjennomgår voldsomme innstramninger, noe som medfører at vi enten må gjøre det samme eller akseptere at norsk konkurransekraft svekkes ytterligere

35 Percent Percent Percent Net balance Norge: PMI ned som en skinnfell og opp som en løve Den norske PMI-indeksen har gjennomgått en unormalt store svigninger de siste månedene, og etter ett forsinket svalestup etter oppbremsingen i Europa steg indeksen med hele 8,3 poeng i januar Vi har ikke tro på at disse bevegelsene kan forklares av endringer i det underliggende sentimentet. Da er det mer sannsynlig at de kan forklares av en lav svarprosent og den voldsomme todelingen i norsk industri Det riktige svaret ligger trolig en plass i mellom, og det skal ikke overraske oss mye om februar gir et lite fall Samsvaret mellom PMI og SSB sin indeks har nå plutselig blitt større igjen, og ryktene om bråstopp i norsk industri var overdrevet Norway, Business Surveys, SA Industritillit PMI Norway, industritillit vs industriproduksjon å/å industritillit Industriproduksjon, å/å

36 Percent Personer (thousands) thousands Norge: Bedring i arbeidsmarkedet Sysselsettingen i Norge fortsetter å stige, og ledigheten er svært lav Sysselsettingsveksten var høy også i november, og det siste året har sysselsettingen vokst med 43 Siden mars 2009 har ledighetsraten vært ganske stabil og fluktuert mellom 2,5% og 3,0%. Siste målt til 2,5% i januar Det medfører at lønnsveksten fortsatt vil være relativt høy i Norge, som i tillegg til sterk krone rammer norske eksportbedrifter Året vil trolig ende på en gjennomsnittlig lønnsvekst i overkant av 4,0% i Norge, noe som er vesentlig høyere enn inflasjonen som trolig blir under 2,0 Kjøpekraften øker med andre ord også i Ledige stillinger Sysselsetting og ledige jobber Sysselsetting Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Norge: Ledighetsrater SSB (AKU) NAV (Aetat)

37 Index Norge: Konsumentene holder forbruket oppe Detaljomsetningen stiger ikke mye, men trenden er greit opp Konsum av matvarer og elektrisitet går ned mens kjøp av biler og andre varer går opp Det er imidlertid ingen tegn til økt sparing, og den disponible inntekten stiger, så noe brukes pengene til Bolig? Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt Forbruksveksten er i gang samtidig som boligprisene stiger raskt Et sterkt arbeidsmarked, kombinert med sterk boligmarked og lave renter gjør at pengene sitter løsere Bilsalget følger en pen trendvekst Salgstakten i år er over gjennomsnittet. En raskere befolknigsvekst taler også for et noe høyere bilsalg enn før Det er imidlertid lenge til nivåene fra jappetiden blir matchet jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov Norge: Bilsalg i forhold til befolkning Nybilomsetning/befolkning mellom 16 og

38 NOK Percent Norge: Boligmarkedet har en veksttakt på nesten 10% Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt feb jun okt Boligprisene har nesten 10% årsvekst her er det ingen tegn til at usikre tider har dempet kjøpelysten En verdistigning på 8% i året på en bolig med verdi på NOK 3 mill tilsvarer NOK , så det er kanskje ikke så rart at vi føler oss rike -4

39 NOK (billions) Norge: Konsumentene sparer lite Konsumentene øker fortsatt gjelden mer enn det meste andre Økningen i kreditten fra innenlandske kilder har vært nokså høy siste månedene Husholdningene fortsetter å øke gjelden selv om bankene lenge har ventet en oppbremsing Kredittvekst i Norge, husholdninger m/m annualisert å/å Norske konsumenter har ikke benyttet den voldsomme økningen i disponibel inntekt de siste årene til sparing Tvert i mot; Gjeld som andel av disponibel inntekt øker stadig, og har nå rundet 2 Med en K2-vekst på 8% og en lønnsvekst på 4%, øker gjeld som andel av disponibel inntekt med 8 prosentpoeng i året K2-veksten bunnet ut på i overkant av 6% i året Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2000=100 K2-husholdningene Inflasjon Boligpriser Industrilønninger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

40 thousand billions Norge: Konsumentenes balanse Totalt sett har de norske husholdningene en meget god balanse. Grafen tar ikke hensyn til boligformue eller andre formuegjenstander som bil og innbo Boligformuen er alene beregnet til omtrent NOK 4000 mrd Det er likevel enkelte poeng som gjør at vi kan være litt bekymret Formuen og gjelden er skeivt fordelt: Nesten 300 husstander har over 3 ganger inntekten i gjeld, rundt 50 har over 5 ganger inntekten. Gjelden er størst hos den yngste delen av befolkningen Balansen blir stadig mer oppblåst: I reelle kroner er gjelden nå 5 ganger så stor som i 1980, befolkningsveksten har kun vært på 20% Gjelden forsvinner ikke når tidene blir dårligere, men det gjør deler av plussen i balansen. Netto assets minus forsikringstekniske reserver er godt på minussiden Norge: Husholdningenes balanse 2011-kroner Totale Assets Netto Assets Netto Assets minus forsikringstekninske res Total gjeld

41 Aksjemarkedet 3 Aksjer

42 CAGR i bokverdier Men denne gangen er det annerledes? Avkastning de neste 2 årene, gitt P/B og årlig vekst i bokførte verdier P/B % -9.6 % 5.4 % 20.5 % 35.5 % 50.6 % 2.00 % % -6.0 % 9.7 % 25.3 % 41.0 % 56.7 % 4.00 % % -2.3 % 14.0 % 30.3 % 46.6 % 62.9 % 6.00 % % 1.5 % 18.4 % 35.4 % 52.3 % 69.2 % 8.00 % % 5.4 % 23.0 % 40.5 % 58.1 % 75.6 % % -8.9 % 9.3 % 27.5 % 45.8 % 64.0 % 82.2 % I estimatene forventes det fortsatt en ganske god vekst i inntjeningen, og dermed også god bok-bygging Historisk CAGR er på 11%, forventningene nå ligger på 9% Historisk P/B er på 1,8 Det er en god sikkerhetsmargin i forhold til boken framover Risikopremien i norsk aksjer synes å være veldig stor nå

43 Risikopremien er høy Kilde: SEB Enskilda Risikopremien i norske aksjer, og aksjer generelt er høy for tiden, og det er normalt da man skal kjøpe aksjer. Historien viser at risikoviljen vil snu igjen, oftest sammenfallende med vekst, og da vil markedet få en dobbel boost

44 Veien ut av nedgangsmarkedet har vært tung...men det kan være akkurat den bevegelsen som vil prege 2012 I denne sammenheng er ikke det norske aksjemarkedet i noen særstilling. Risikoaversjonen er nøyaktig den samme internasjonalt

45 Percent Hva med timingen? 20 OECD Total, Composite Leading indicators, Trend ar 12 months ar 6 months, lag 3 Historien viser at det er stor forskjell på avkastningen før og etter at 12 mnd endring i LEI snur Dagens situasjon er at ledende indikatorer fortsatt er svake, men de gode nyhetene har så smått begynt å komme inn 6 mnd endring var flat i oktober, et tikk opp for 12 mnd endringen i november vil indikere stor sannsynlighet for positiv avkastning i perioden fram til februar

46 Allokering 4 Konklusjon

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover

Global PMI. Samlet Global PMI har trendet ned siden i fjor vår. Nivåene er OK, og varsler en global vekst på 3% + framover Oppsummering Finansmarkedene blir mer og mer avhengig av sentralbankene 2016 vil trolig gi omtrent samme Global Vekst som i 2015 Framvoksende økonomier er generelt svake Råvareøkonomiene har blitt hardt

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

USA: Donald Trump nye presidenten

USA: Donald Trump nye presidenten Number 1 USA: Donald Trump nye presidenten Nok en overraskelse for markedet og en beskjed fra «folket» til «makta» Brexit var akkurat samme sak: Forventningene var at «folket tok til fornuften» og stemte

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA

Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Oppsummering Tillitsindikatorene svekkes videre innen både industri og servicenæringene i USA Frikoblingen mellom realøkonomien og finansmarkedet er imidlertid uvanlig stor Viljen til stimulanser er stor,

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections

OECD ser vendepunkt. Difference from September Projections 2 2. Difference from September Projections 2. November Projections2. November Projections Oppsummering Tillitsindikatorene kom tilbake i USA og Europa (UK) Realøkonomien viser også tegn til styrke De underliggende problemene med gjeldsoppbygging og ikke bærekraftig nivå på sentralbankstimulanser

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Hovedstyret. 14. desember 2011

Hovedstyret. 14. desember 2011 Hovedstyret. desember Tiltak i EU ESB Styringsrenten redusert til, prosent Tiltak: Likviditetsoperasjoner med måneders løpetid Reservekravet redusert fra til prosent Reduserte krav til sikkerhetsstillelsen

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer