Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011"

Transkript

1 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

2 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet, og varsler fortsatt vekst Japan falt selvsagt mest Kina og India var rimelig stabil, mens de øvrige store landene stort sett falt Side 2

3 Tillitsindikatorene i t har toppet t ut men de er fortsatt svært høye og signaliserer god ISM, USA ISM ISM eks industri vekst videre Europeisk PMI for industrien 2 mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Tyskland: Nåsituasjon og IFO Normalisert Tyskland EMU 1 0 Nåsituasjon Spania Frankrike UK Italia Forventninger mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 3

4 Tillitsindikatorene i t har toppet t ut Det er nå nesten 22 år måneder siden resesjonen var over i USA. I snitt har det tatt 29 måneder fra utgangen av en resesjon til økonomien faller (ISM krysser 50 på vei ned) Dt Det er i gjennomsnitt itt19 måneder fra ISMtopper ut (første gang) til økonomien faller Det er dermed ikke nødvendigvis et tegn på at veksten skal ned med en gang, men kanskje vi skal inn i en periode med noe lavere vekst igjen? Side 4

5 Oljeprisen er fortsatt tt høy Uroen i Nord Afrika vedvarer. Mange av de berørte landene er viktige eksportører av olje, og vi må regne med bortfall Saudi Arabia sin makt vil øke, men det finnes foreløpig olje nok til å kompensere for bortfall Oljeprisen har steget med $ 10 også utover kurven 130 Oljepriser, Brent, future, USD Side Curve Curve

6 Hvor mye olje er berørt? De siste signalene fra Libya er at rundt 1.3 millioner fat pr dag er stengt ned Ut fra tabellen er det uproblematisk, men hvor sikre kan vi være på tallene, og hvor lang tid tar det for SA å få disse fatene i produksjon? Side 6

7 Oljeprisen Oljeprisen har historisk vært avhengig av: Lager - Uproblematisk Overskuddskapasitet k t- Uproblematisk Geopolitisk uro Problematisk, men hvor lenge? Barrels (millions) Råoljelager USA (API) Råoljelager Max (Siste 5 år) 340 Råoljelager (gjennomsnitt siste 5 år) Råoljelager (t-2) Råoljelager (t-1) Min (Siste 5 år) w18 w21 w24 w27 w30 w33 w36 w39 w42 w45 w48 w51 w2 w5 w8 w11 w14 w Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Reservekapasitet, mill fat pr dag Saudi Arabia Total OPEC (OPEC12) Apr 05 Jul 05 Oct 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Oct 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Oct. 07 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Oct 08 Jan 09 Apr 09 July 09 Oct 09 Jan 10 Apr 10 July 10 Oct 10 Jan 11 Kilde: Carnegie Sec, Allegro FInans Side 7

8 Diverse indekser, YTD 15 Endring hittil i år MSCI World, MSCI EM MSCI EMU/FTSE 100 UK S&P 500/Nasdaq Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (valuta/nok) (Valuta/NOK) (USD/NOK) (Valuta/NOK) april 11 OSEBX Side 8

9 Diverse indekser, april Endring siste måned MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX april 11 Side 9

10 Føringer framover Den politiske uroen i Midtøsten skremmer markedet Vi må forvente at det tar år før nye regimer er på plass, og stabiliteten er tilbake, men vi tåler trolig mer av det samme uten at realøkonomien og aksjemarkedene skal falle Krise blir det først hvis uroen gir eksportbortfall fra Iran eller Saudi Arabia Tillitsindikatorene topper ut i alle land/regioner Det er imidlertid ikke gitt at de skal falle, og nivåene er svært høye Resultatsesongen viser gode tall fra selskapene i 1.kvartal så langt Usikkerheten i Japan er mindre, nå får vi se ettereffektene av jordskjelvet Mangel på strøm vi trolig gi den største effekten på BNP Side 10

11 Konklusjon USA Ekspansiv politikk har gitt positivt moment i veksten Industritilliten er på rekordhøye nivå, både for nasjonale og regionale indekser Arbeidsmarkedet viser at det er færre nye ledige. Revisjonene på rapportene er oppover og ledigheten er på vei ned. Det offentlige har sluttet å si opp, og de private har begynt å ansette Boligmarkedet er fortsatt nede for telling, og konsumenttilliten er svak, men arbeidsmarkedet vil avhjelpe gjeldsproblematikken hos konsumentene begynner å rettes opp. Hos det offentlige er gjelden større enn på lenge og raskt økende FED har det ikke travelt med å stramme til, men garantien om lav rente er modifisert. Visibiliteten er nå omtrent ett kvartal Side 11

12 USA: Industrien varsler god vekst ISM er på et svært høyt nivå. I gamle dager, før 1983, var toppen for ISM svært høye (normalt over 65). De sist knapt 30 årene tilhører observasjoner over 60 sjeldenhetene. Det betyr altså at bedriftene rapporterer om en uvanlig høy vekst i aktiviteten i februar og mars. Sammenhengen til den faktiske industriproduksjonen og BNP er så god at det er ganske sannsynlig at den faktiske veksten nå er høy ISM vs industriproduksjon Industriproduksjon, endring 6m ISM vs. Chicago PMI & Philly Fed Normalisert New York ISM (3 mnd ledende) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Philly Fed Chicago PMI ISM Industriproduksjon, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 12

13 USA: men hva skjer med service? ISM for service falt med hele 4,5 punkter til 52,8, og indeksen for små-bedriftene falt også Industrien står for kun 13% av de sysselsatte utenfor jordbruket, og ISM dekker bare de store industribedriftene, men har likevel historisk vært en temperaturmåler på økonomien USA: Andel av arbeidsstokken i USA USA: Bedriftstillit ISM, tjenesteytende t t ISM, industri Tjenesteproduksjon Vareproduksjon Index NFIB, små bedrifter Index Offentlige tjenester Side 13

14 Index USA: Service mistet t piffen Fallet i ISM for service er unormalt kraftig, samtidig ser vi at både delkomponenten for ordre og aktivitet falt kraftig Fotsatt er nivået over 50, men under gjennomsnittet siden 1997 Serien er ganske volatil, så vi kan håpe på at ikke hele fallet beskriver fallende tillit Delkomponenten for sysselsetting falt noe mindre, og det signaliseres grei vekst i sysselsettingen United States, Business Surveys, ISM Non-manufacturing, Index Side Business activity, SA Employment, SA New orders, SA Supplier deliveries Source: Reuters EcoWin Index USA, ISM, servicenæringer

15 USA: Hva sier forbrukerne? Forbrukerne er ekstremt negative, og tilliten er omtrent på nivå med de siste 2-3 årene -2.5 Økende oljepris har gitt en -3.0 ny knekk Konsumentene er likevel 5 4 ikke like negative i handling 3 som i ord Amerikanske forbrukerstillit Normalisert CC Michigan forbruker Sentiment ABC forbruker indeks mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Privat forbruk og konsumentenes tillit i USA Sist tilliten var på tilnærmet samme nivå (starten av Privatforbruk, å/å Konsumentenes tillit -2.0 tallet) greide likevel det private forbruket seg bra Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 15

16 USA: Hva gjør forbrukerne? Veksten i forbruket er vedvarende høy. Farten i første kvartal er høy og uten tegn til avdemping veksten har vært stabil siden i fjor sommer Nivåmessig er vi tilbake til toppen for 3 år siden Bilsalget ble, med unntak av to måneder i 2009 med ekstreme stimuli, i desember, målt til høyeste nivå siden september 2008 Bilsalg i USA umber of (millions) Personbiler Andel SUV SUV (Light Trucks) N Side 16

17 USA: Abid Arbeidsmarkedet kdt våkner? USA, sysselsetting Vi har nå 16 måneder på rad Endring m/m med sysselsettingsvekst i det private Veksten i april var den sterkeste siden april 2006, og det er skapt 750 private Privat sektor jobber de siste 3 månedene At sysselsatte i det offentlige faller er kanskje noe vi må venne oss til Indikatorer som skuer framover er videre ganske positive Bedriftene hevder fortsatt at de vil ansette, og Challenger-rapporten viser at oppsigelsene er på laveste nivå på ti år rson Per USA: Oppsigelser Månedsobservasjoner og 6 mnd rullereden snitt Oppsigelser, Challenger Side 17

18 USA: Noe svakere korttidshistorikk ttidhit ikk De siste ukene viser en dramatisk oppgang i nye søkere av ledighetstrygd Trolig ettervirkninger av jordskjelvet i Japan Person USA: Nye arbeidsledige Totale søkere av ledighetstrygd uker rullerende gjennomsnitt on (millions) Pers Side 18

19 USA: Lysninger i boligsalget? l Det meste i boligmarkedet peker imidlertid mot en utflating. Både lånesøknadene, nybyggingen og prisene trender flatt Overhenget av boliger for salg er stort men lave renter, økende sysselsetting og svært billige boliger tilsier en mer positiv utvikling, i hvert fall på sikt Enhet er (millions) Boligmarkedet i USA 130 Boligsalg l Avtalte salg 2 mnd ledende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Indeks I Numb er of (millions) Boligenheter for salg i USA Total boliger for salg Tomme boliger for salg Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 Konklusjon Europa Veksten i EMU vil kunne fortsette å overraske i positiv retning takket være et markert oppsving i Tyskland som vil ha positive ringvirkninger til andre land Det ventes en samlet vekst på 2% i EMU for 2011 som er i nærheten av trendvekst Frykten er selvsagt eventuelle smitteeffekten av PIGS- landenes problemer, men samtidig gir disse landene svakere Euro og mer ekspansiv politikk Arbeidsledigheten di i EMU samlet er fallende, og konsumenttilliten og det private forbruket på vei tilbake Side 20

21 Europa: Sentimentet t t er godt ESI, den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien har vært høyere enn gjennomsnittlige verdier det siste halve året Vurderingene av utsiktene innenfor industrien ble liggende uendret på et høyt nivå i mars, mens stemningen falt svakt både innen tjenestesektoren og blant husholdningene BNP-veksten i eurosonen er nå på rundt 2,5% målt i årlig rate ifølge CEPRs sammenfallende indikator Dt Det signaliseres dermed den vekst ktgodt dti overkant av hva de fleste venter Trenden over de siste månedene peker dessuten opp i likhet med PMI etc Inde ex Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren Perce ent Perce ent Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN BNP, 6 mnd endring, annualisert CEPR EuroCOIN idx ent Perce Side 21

22 Index Europa: Industriproduksjonen stiger friskt Veksten i den europeiske industriproduksjonen er på et svært høyt nivå PMI indikerer at oppsvinget vil fortsette også de neste Delindeksen for ordreinngangen falt litt i mars, men nivået indikerer tiltakende vekst i den faktiske ordreinngangen til industribedriftene fremover etter en klar oppbremsing i vinter Tysk ordreinngang falt med 4% i mars, volatil serie, men trenden ser ikke ut til å være brutt Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 2005 og sesongjustert Tyskland EMU 100 Frankrike 95 Spania 90 Index New Orders, Index, 2005= Italia 120 Tyskland 110 Frankrike EMU 100 Spania Italia Side 22

23 Europa: PMI og IFO er fortsatt tt positive Den europeiske industrien i er svært positiv, og selv om analytikerne ser noen flere skyer på himmelen er også de positive 2 Gryende vekst Tysk industritillit, ZEW vs IFO Normalisert Høykonjunktur 1 IFO Siste måling 0 orventninger Fo -1-2 ZEW -3 Resesjon Oppbremsing Nåsituasjon Side 23

24 Europa: Eksportmarkedet kdt er viktig En kontrollert økonomisk vekst i forkant av finanskrisen (I de store landene i EU) har gitt økt konkurranseevne Eksportene er fortsatt tt svært viktig for den europeiske ik industrien id ti Det gjør heller ingen ting at Euroen svekkes Side 24 billions 100 Europeisk eksport og privat forbruk 75 Eksport, å/å Privat konsum, å/å Er svingninger i eksport eller privat forbruk viktigst? Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

25 Europa: Konsumentene er ikke negative Konsumentene er mer positive enn normalt, de er bare det at forbruket normalt vokser svært lite Det er naturlig nok store forskjeller mellom landene. Tyskland er i en særklasse på ene siden, Hellas på andre UK trender helt klart i feil retning Netto balanse Euro sone Privat forbruk å/å Forbrukertillit Tyskland Spania rosent Pr Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans EMU, konsumenttillit Normalisert -4 mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Frankrike Italia UK EMU Hellas Portugal Side 25

26 Europa: Abid Arbeidsmarkedet kdt er tungt t Den europeiske arbeidsledigheten er nå på 9,9% Ledigheten har passert toppen men nivået er fremdeles høyt lav lønnsvekst Tyskland fremstår som stjernen i feltet, og ledigheten har falt til 6,3% Ledighetsraten er nå lavere enn den var før finanskrisen, i og på sitt laveste nivå siden 1992 tysk økonomi vokser raskt, ledigheten vil trolig falle videre Ledighetsraten i Europa er ikke veldig høy i forhold til historiske nivå Prosent Frankrike 7 Italia EMU 6 Europa, Ledighetsrate Tyskland Spania mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 26 UK Prosent Ledighetsrate, USA og EMU EMU USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

27 Europa: Tidf for renteheving Den europeiske sentralbanken er i gang, og sjefen signaliserer at vi er i territorium hvor renten skal opp Økt oppsiderisiko for inflasjon, redusert nedsiderisiko for vekst Det kom ingen endring i mai, og det er heller ikke varslet ijuni. Da venter vi på juli ESB har uansett ett stykke å gå før renten er normalisert Styringsrenten i diverse land 6 5 UK Norge 6 5 Prosent EMU USA Japan 0 Sverige -1-1 mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 27

28 Konklusjon Asia Asia ble svært hardt rammet av finanskrisen, men opphentingen deretter har vært sterk Kinesiske myndigheter har slått på bremsene, men farten er fortsatt svært stor Den globale veksten hviler nå i stor grad på veksten i framvoksende økonomier, og Kina og India er i den sammenheng viktige brikker Yuan kommer til å styrke seg akkurat så mye som kinesiske myndigheter ønsker Japan ble verre enn først antatt tt Større ødeleggelser enn først antatt kombinert med mangel på strøm gjør at produksjonen blir hardere rammet, og bruker lengre tid på å komme tilbake enn ventet G7 intervenerer samlet i valutamarkedene for å svekke den japanske valutaen Side 28

29 Ai Asia: Oppsving i eksporten Asiatisk eksport ble kraftig rammet når krisen traff verden og lagrene ble bygd ned Men når dynamikken skiftet opplevde de også en kraftig økning Fremvoksende økonomier i Asia vil fortsatt gi et betydelig bidrag til global BNP-vekst i 2011 Foruten Kina vil de andre landene stimuleres av fortsatt ekspansiv pengeog kredittpolitikk så lenge myndighetene forsøker fortvilt å holde valutakursene stabile Eksporten fra de asiatiske landene er tilbake på vekstbanen til tross for Japan Eksport er et godt proxy på global handel, som igjen beskriver global BNP godt In ndex Asia, eksport fra diverse asiatiske land 55 jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Percent OECD industriproduksjon, å/å 8 3 Eksport fra asiatiske land, å/å Percent Side 29

30 Kina: Frisk vekst i 4.kvartal BNP-veksten var frisk også i 4.kvartal, og er av oss estimert til 9,3% (annualisert, sesongjustert) Den kinesiske veksten er fortsatt ekstremt påvirket av investeringene I 2009 utgjorde investeringene nesten 50% av BNP og over 90% av veksten i BNP Investeringene økten med over 25% i 2010, ned fra 34% i Offentlig konsum Privat forbruk Netto eksport Private investeringer Lagerendring Totalt Side 30

31 Kina: Industrien gir gass igjen Det har vært tegn på at veksten har falt i høst En årsvekst stabilt rundt 13% er uansett ikke svakt Gapet mellom PMI og produksjonen er som ofte før stort, og varsler økende vekst ii industriproduksjonen ti d Kina vil fortsette å vokse i et høyt tempo og kineserne vil oppleve en betydelig velstandsøkning i årene fremover Men det blir gradvis mer fokus på kvaliteten på veksten og mindre på kvantiteten! Kina: PMI vs industriprodukjson Percent Side 31

32 Kina: Forbruket er friskt Rådataene viser fortsatt sprek vekst i detaljhandelen Bilsalget er 10 ganger så høyt som for 10 år siden, Det private forbruket utgjør kun 35% av kinesisk BNP, og kan følgelig vokse i mange år før nivåene i Vesten er nådd Kina: detaljhandel å/å mill lions Bilsalg, årlig rate Kina og USA USA (Personbil + SUV) Kina Nominelle termer Relle termer Side 32 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Kina: Strammere fra myndighetene Side 33 Vil dempe utlånsveksten Ny heving av primærreservekravet Årets tredje heving men sjette siden oktober CNY (billions) Kina, totale lån 1750 m/m m/m, 6 mnd glattet -250 Reservekravet varierer for ulike -500 banker men er opp i rundt 20% d d d d d Tærer på bankenes overskuddsreserver og reduserer utlånsevnen Myndighetene ønsker å dempe inflasjonspresset og redusere presset på eiendomspriser Veksten de siste årene er ikke bærekraftig Pro osent apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des Utlånsrente Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, små banker Reservekrav, store banker Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

34 Japan: Verre enn først antatt tt og verre enn etter Kobe i 1995 De viktigste årsakene til det er : 1. De initielle ødeleggelsene var omtrent dobbelt så store 2. Strømmangel gir konsekvenser også utenfor områdene som er hardest rammet, og forsinker gjenoppbyggingen 3. Radioaktiv stråling skremmer konsumentene 4. Det offentlige i Japan har mindre å gå på. Netto gjeld er nå på omtrent 115% av BNP, mens den var 25% i 1995 Estimatene tilsier nå at realverdier tilsvarende omtrent 4% av BNP er ødelagt Paradoksalt nok bidrar ikke det til å reduserer BNP i 1.kvartal, men gjenoppbyggingen bidrar til vekst Side 34

35 Japan: Var på vei ut av resesjonen men nå kan det se ut til at vi får en dobbel-dip dip. 4.kvartal har allerede vist negativ vekst, og BNP vil falle videre i 1.kvartal Estimatene for veksten i 2011 og 2012 spriker mye, og konsensus viser dypere bunn og mer oppbygging 2011: 0,3% (nedjustert fra 1,4% i april) 2012: 2,7% (oppjustert fra 2,1% i april) Side 35

36 Japan: Industriproduksjonen d stupte t JPY (billions) Industriproduksjonen falt over 15% m/m i mars, den svakeste månedene noensinne (en halv finanskrise!) men vi får trolig noe sterke måneder fra og med april. 1/3 av fallet skal være tatt igjen i løpet av mai i følge bedriftene selv Japan: Industri og nye ordre Produksjon Ordre apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans = Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden Side 36

37 Japan: Handelen med utlandet tf falt Både eksport og import falt, men her var ikke utslagene like dramatiske Importen falt kun med 1,4% m/m: Det er fortsatt behov for varer (kanskje økende) Eksporten falt med d77% 7,7% m/m: Noe eksport tfra lager Vi har ingen grunn til å tro at handelen vil bli varig svekket av katastrofen JPY (th housand billions) Japan, handelsbalanse Eksport Import apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Side 37 Index Japan: produksjon og lagre Indeksert: 2005 = 100 Produksjon Lagre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

38 Japan: Konsumentene fortviler og sparer Konsumentene er (naturlig nok) mer negative enn de var, og kutter både ned på forbruk og investeringer Siste observasjon for bilsalget l er april, og salget er nesten halvert siden april i fjor Japan: Detaljhandel og forbrukertillit 52.5 Detaljhandel (6m/6m) Konsumenttillit Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Num mber of (thousands) Japan: Nye personbiler, antall enheter, annualisert mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb Total [s.a.] Side 38

39 Index Japan: Støtte tt for Japan mai Side 39 Japansk økonomi understøttes nå både av internasjonale valutastøtte og en aggressiv sentralbank G-7 intervensjoner er tenkt å bidra til å stabilisere den japanske Yen, slik at ikke ytterligere byrde blir lagt til landets problemer. Yen er omtrent tilbake til nivået før jordskjelvet BOJ reagerte kontant og økte sin balanse dramatisk gjennom kort likviditet og økt gjenkjøpsprogram Japan, Valutakursutvikling jun jul aug sep okt nov des jan 10 Spot Rates, EUR/JPY, Close feb mar apr mai 11 Spot Rates, USD/JPY, Close Bank of England, Effective Exchange Rate Index, JPY JPY (thou usand billions) Japan, BOJ Balanse

40 Konklusjon Norge Norge er et special case uansett hvordan man vrir og vender på det Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Boligprisene stiger til gamle høyder Industri-PMI er tilbake, og varsler grei vekst framover. Svingningene g er store, men trenden er grei Side 40

41 Norge: PMI viser at industrien i er sterk PMI for industrien holder seg bra Alle delindeksene, bortsett fra sysselsetting, falt imidlertid i april Utviklingen i industri-pmi indikerer at oppsvinget i industriproduksjonen trolig vil fortsette fremover Dagens nivå på PMI indikerer en volumvekst i industriproduksjonen på mellom 2,5% og 3,0% P ercent Norway, Business Surveys, SA Industritillit 1.0 PMI Net balance balance Net Norway, Business Surveys, PMI, Manufacturing Sector 45 mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Total, SA New orders, total, SA Output, SA Suppliers delivery times, SA Purchase prices Employment, SA Side 41

42 Norge: Industriproduksjonen d og ordre Industriproduksjonen fortsetter den positive trenden siden bunnen i 2009 Industriproduksjonen steg 0,9% i november Gitt oppsvinget til våre naboland er ikke veksten imponerende - men så var heller ikke nedturen under finanskrisen så stor Industriordrene nærmer seg den langsiktige trendbanen, og de samme gjør ordrereservene Er industriordrene lave? Det kommer an på tidshorisonten Ordrene har falt med 30% siden toppen Ordrene er likevel over 100% høyere enn snittet på 90-tallet x Index Side 42 Ordrereserve Nye ordre Norge, industri Indeksert Industriproduksjon x Index 1995= Norsk industri Ordrereserve Nye ordre feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

43 Norge: Bdi Bedring i arbeidsmarkedet bid kdt Side 43 Sysselsettingen har så smått begynt å stige igjen etter finanskrisen Med økende sysselsetting, begynner også ledigheten å falle Antall registrerte t ledige hos NAV faller LO og NHO enige om en ramme for lønnsoppgjøret som innebærer lønnsvekst i 2011 på 3,65% Persone er (thousands) Sysselsetting og ledige jobber Ledige stillinger 2350 Sysselsetting Norge: Arbeidsledige tho ousands Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ledige og på tiltak Siden mars 2009 har ledighetsraten vært ganske stabil Helt ledige og fluktuert mellom 2,7% og ,0%. Siste målt til 2,8% i april Person

44 Norge: Konsumentene bremser Index Detaljomsetningen har flatet ut det siste halve året, men det betyr ikke at konsumentene har mistet troen Konsum av matvarer og elektrisitet går ned mens kjøp av biler og andre varer går opp Sett bort fra noen skattestyrte utslag og finanskrisen er nybilomsetningen tilbake på en trendbane siden 2001 Forbruksveksten er i gang samtidig som boligprisene stiger raskt Et sterkt arbeidsmarked, kombinert med sterk boligmarked og lave renter gjør at pengene sitter løsere e Hvis vi ser bort fra noen årsskifte-disposisjoner er salget biler meget høyt nå Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan r of Numbe Norge, nybilomsetning Side 44

45 Norge: Bli Boligmarkedet kdt er sterkt Også for boligmarkedet er korttidshistorikken noe svakere Boligprisene falt med 1% i april, det største fallet siden starten av 2010 Ikke unaturlig med en liten korreksjon, og årsveksten er fortsatt på 8% En verdistigning på 8% på en bolig med verdi på NOK 3 mill tilsvarer NOK , 000 så det er kanskje ikke så rart at vi føler oss rike NOK Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Percen nt Side 45

46 Norge: Konsumentene sparer lite Konsumentene øker fortsatt gjelden mer enn det meste andre Det bygges også eiendeler gjennom feks f.eks boliger, men risikoen øker Pro osent Norske konsumenter har ikke benyttet den voldsomme økningen i disponibel inntekt de siste Side mnd Kredittvekst i Norge, husholdninger Vekst i rullerende perioder 3 mnd 12 mnd 0.0 apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans 300 Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2000=100 K2-husholdningene Inflasjon Boligpriser Industrilønninger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

47 Norge: Den disponible inntekten har vokst med 7% i året siden 4.kvartal 2007 (Finanskrisen) De norske konsumentene har likevel ikke greid å benytte denne perioden til å ta ned risikoen ik Boligmarkedet har gitt oss en evighetsmaskin : Vi bruker penger fordi vi føler oss rike, og vi blir rike fordi vi bruker penger 290 Norge, Households and NPISH, Current Prices, NOK NOK (billions) Side Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Disposable income [s.a.] Disposable income excluding dividends [s.a.]

48 Aksjemarkedet Akj kdt

49 Resultatsesongen t omtrent t som ventet t Fortsatt meget god vekst i både topplinje og resultat Den norske resultatsesongen er trukket mye ned av DnBNOR Side 49

50 Aksjer: Norske aksjer er lavt priser Norske aksjer er priset 24% under historisk snitt Side 50

51 Globalt: lt Konklusjoner for allokering Aksjer: Vi har tro på at makrobildet holder seg ganske bra, og velger derfor å opprettholde overvekten i aksjer. Markedet er ikke kostbart ut fra historiske nivå, og inntjeningsmomentumet er fortsatt positivt. Obligasjoner: Obligasjonsmarkedet gir ganske liten verdi når det gjelder yield for tiden. Samtidig er de korte rentene også svært lave. Vi tror at etter hvert som en høyere vekst slår rot, vil obligasjonsrenten tendere oppover, og velger derfor å opprettholde undervekten i obligasjoner Side 51

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kinas avhengighet av internasjonal kreditt har foreløpig fått liten oppmerksomhet i finansmarkedene, men tall fra BIS og Hong Kongs pengepolitiske

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer