Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011"

Transkript

1 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

2 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet, og varsler fortsatt vekst Japan falt selvsagt mest Kina og India var rimelig stabil, mens de øvrige store landene stort sett falt Side 2

3 Tillitsindikatorene i t har toppet t ut men de er fortsatt svært høye og signaliserer god ISM, USA ISM ISM eks industri vekst videre Europeisk PMI for industrien 2 mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar mai jul sep nov jan mar Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Tyskland: Nåsituasjon og IFO Normalisert Tyskland EMU 1 0 Nåsituasjon Spania Frankrike UK Italia Forventninger mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 3

4 Tillitsindikatorene i t har toppet t ut Det er nå nesten 22 år måneder siden resesjonen var over i USA. I snitt har det tatt 29 måneder fra utgangen av en resesjon til økonomien faller (ISM krysser 50 på vei ned) Dt Det er i gjennomsnitt itt19 måneder fra ISMtopper ut (første gang) til økonomien faller Det er dermed ikke nødvendigvis et tegn på at veksten skal ned med en gang, men kanskje vi skal inn i en periode med noe lavere vekst igjen? Side 4

5 Oljeprisen er fortsatt tt høy Uroen i Nord Afrika vedvarer. Mange av de berørte landene er viktige eksportører av olje, og vi må regne med bortfall Saudi Arabia sin makt vil øke, men det finnes foreløpig olje nok til å kompensere for bortfall Oljeprisen har steget med $ 10 også utover kurven 130 Oljepriser, Brent, future, USD Side Curve Curve

6 Hvor mye olje er berørt? De siste signalene fra Libya er at rundt 1.3 millioner fat pr dag er stengt ned Ut fra tabellen er det uproblematisk, men hvor sikre kan vi være på tallene, og hvor lang tid tar det for SA å få disse fatene i produksjon? Side 6

7 Oljeprisen Oljeprisen har historisk vært avhengig av: Lager - Uproblematisk Overskuddskapasitet k t- Uproblematisk Geopolitisk uro Problematisk, men hvor lenge? Barrels (millions) Råoljelager USA (API) Råoljelager Max (Siste 5 år) 340 Råoljelager (gjennomsnitt siste 5 år) Råoljelager (t-2) Råoljelager (t-1) Min (Siste 5 år) w18 w21 w24 w27 w30 w33 w36 w39 w42 w45 w48 w51 w2 w5 w8 w11 w14 w Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Reservekapasitet, mill fat pr dag Saudi Arabia Total OPEC (OPEC12) Apr 05 Jul 05 Oct 05 Jan 06 Apr 06 Jul 06 Oct 06 Jan 07 Apr 07 Jul 07 Oct. 07 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Oct 08 Jan 09 Apr 09 July 09 Oct 09 Jan 10 Apr 10 July 10 Oct 10 Jan 11 Kilde: Carnegie Sec, Allegro FInans Side 7

8 Diverse indekser, YTD 15 Endring hittil i år MSCI World, MSCI EM MSCI EMU/FTSE 100 UK S&P 500/Nasdaq Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (valuta/nok) (Valuta/NOK) (USD/NOK) (Valuta/NOK) april 11 OSEBX Side 8

9 Diverse indekser, april Endring siste måned MSCI World, MSCI EM (valuta/nok) MSCI EMU/FTSE 100 UK (Valuta/NOK) S&P 500/Nasdaq (USD/NOK) Nikkei 225, Shanghai, Hang Seng (Valuta/NOK) OSEBX april 11 Side 9

10 Føringer framover Den politiske uroen i Midtøsten skremmer markedet Vi må forvente at det tar år før nye regimer er på plass, og stabiliteten er tilbake, men vi tåler trolig mer av det samme uten at realøkonomien og aksjemarkedene skal falle Krise blir det først hvis uroen gir eksportbortfall fra Iran eller Saudi Arabia Tillitsindikatorene topper ut i alle land/regioner Det er imidlertid ikke gitt at de skal falle, og nivåene er svært høye Resultatsesongen viser gode tall fra selskapene i 1.kvartal så langt Usikkerheten i Japan er mindre, nå får vi se ettereffektene av jordskjelvet Mangel på strøm vi trolig gi den største effekten på BNP Side 10

11 Konklusjon USA Ekspansiv politikk har gitt positivt moment i veksten Industritilliten er på rekordhøye nivå, både for nasjonale og regionale indekser Arbeidsmarkedet viser at det er færre nye ledige. Revisjonene på rapportene er oppover og ledigheten er på vei ned. Det offentlige har sluttet å si opp, og de private har begynt å ansette Boligmarkedet er fortsatt nede for telling, og konsumenttilliten er svak, men arbeidsmarkedet vil avhjelpe gjeldsproblematikken hos konsumentene begynner å rettes opp. Hos det offentlige er gjelden større enn på lenge og raskt økende FED har det ikke travelt med å stramme til, men garantien om lav rente er modifisert. Visibiliteten er nå omtrent ett kvartal Side 11

12 USA: Industrien varsler god vekst ISM er på et svært høyt nivå. I gamle dager, før 1983, var toppen for ISM svært høye (normalt over 65). De sist knapt 30 årene tilhører observasjoner over 60 sjeldenhetene. Det betyr altså at bedriftene rapporterer om en uvanlig høy vekst i aktiviteten i februar og mars. Sammenhengen til den faktiske industriproduksjonen og BNP er så god at det er ganske sannsynlig at den faktiske veksten nå er høy ISM vs industriproduksjon Industriproduksjon, endring 6m ISM vs. Chicago PMI & Philly Fed Normalisert New York ISM (3 mnd ledende) Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Philly Fed Chicago PMI ISM Industriproduksjon, å/å Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 12

13 USA: men hva skjer med service? ISM for service falt med hele 4,5 punkter til 52,8, og indeksen for små-bedriftene falt også Industrien står for kun 13% av de sysselsatte utenfor jordbruket, og ISM dekker bare de store industribedriftene, men har likevel historisk vært en temperaturmåler på økonomien USA: Andel av arbeidsstokken i USA USA: Bedriftstillit ISM, tjenesteytende t t ISM, industri Tjenesteproduksjon Vareproduksjon Index NFIB, små bedrifter Index Offentlige tjenester Side 13

14 Index USA: Service mistet t piffen Fallet i ISM for service er unormalt kraftig, samtidig ser vi at både delkomponenten for ordre og aktivitet falt kraftig Fotsatt er nivået over 50, men under gjennomsnittet siden 1997 Serien er ganske volatil, så vi kan håpe på at ikke hele fallet beskriver fallende tillit Delkomponenten for sysselsetting falt noe mindre, og det signaliseres grei vekst i sysselsettingen United States, Business Surveys, ISM Non-manufacturing, Index Side Business activity, SA Employment, SA New orders, SA Supplier deliveries Source: Reuters EcoWin Index USA, ISM, servicenæringer

15 USA: Hva sier forbrukerne? Forbrukerne er ekstremt negative, og tilliten er omtrent på nivå med de siste 2-3 årene -2.5 Økende oljepris har gitt en -3.0 ny knekk Konsumentene er likevel 5 4 ikke like negative i handling 3 som i ord Amerikanske forbrukerstillit Normalisert CC Michigan forbruker Sentiment ABC forbruker indeks mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Privat forbruk og konsumentenes tillit i USA Sist tilliten var på tilnærmet samme nivå (starten av Privatforbruk, å/å Konsumentenes tillit -2.0 tallet) greide likevel det private forbruket seg bra Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 15

16 USA: Hva gjør forbrukerne? Veksten i forbruket er vedvarende høy. Farten i første kvartal er høy og uten tegn til avdemping veksten har vært stabil siden i fjor sommer Nivåmessig er vi tilbake til toppen for 3 år siden Bilsalget ble, med unntak av to måneder i 2009 med ekstreme stimuli, i desember, målt til høyeste nivå siden september 2008 Bilsalg i USA umber of (millions) Personbiler Andel SUV SUV (Light Trucks) N Side 16

17 USA: Abid Arbeidsmarkedet kdt våkner? USA, sysselsetting Vi har nå 16 måneder på rad Endring m/m med sysselsettingsvekst i det private Veksten i april var den sterkeste siden april 2006, og det er skapt 750 private Privat sektor jobber de siste 3 månedene At sysselsatte i det offentlige faller er kanskje noe vi må venne oss til Indikatorer som skuer framover er videre ganske positive Bedriftene hevder fortsatt at de vil ansette, og Challenger-rapporten viser at oppsigelsene er på laveste nivå på ti år rson Per USA: Oppsigelser Månedsobservasjoner og 6 mnd rullereden snitt Oppsigelser, Challenger Side 17

18 USA: Noe svakere korttidshistorikk ttidhit ikk De siste ukene viser en dramatisk oppgang i nye søkere av ledighetstrygd Trolig ettervirkninger av jordskjelvet i Japan Person USA: Nye arbeidsledige Totale søkere av ledighetstrygd uker rullerende gjennomsnitt on (millions) Pers Side 18

19 USA: Lysninger i boligsalget? l Det meste i boligmarkedet peker imidlertid mot en utflating. Både lånesøknadene, nybyggingen og prisene trender flatt Overhenget av boliger for salg er stort men lave renter, økende sysselsetting og svært billige boliger tilsier en mer positiv utvikling, i hvert fall på sikt Enhet er (millions) Boligmarkedet i USA 130 Boligsalg l Avtalte salg 2 mnd ledende Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Indeks I Numb er of (millions) Boligenheter for salg i USA Total boliger for salg Tomme boliger for salg Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 19

20 Konklusjon Europa Veksten i EMU vil kunne fortsette å overraske i positiv retning takket være et markert oppsving i Tyskland som vil ha positive ringvirkninger til andre land Det ventes en samlet vekst på 2% i EMU for 2011 som er i nærheten av trendvekst Frykten er selvsagt eventuelle smitteeffekten av PIGS- landenes problemer, men samtidig gir disse landene svakere Euro og mer ekspansiv politikk Arbeidsledigheten di i EMU samlet er fallende, og konsumenttilliten og det private forbruket på vei tilbake Side 20

21 Europa: Sentimentet t t er godt ESI, den beste ledende indikatoren til den europeiske økonomien har vært høyere enn gjennomsnittlige verdier det siste halve året Vurderingene av utsiktene innenfor industrien ble liggende uendret på et høyt nivå i mars, mens stemningen falt svakt både innen tjenestesektoren og blant husholdningene BNP-veksten i eurosonen er nå på rundt 2,5% målt i årlig rate ifølge CEPRs sammenfallende indikator Dt Det signaliseres dermed den vekst ktgodt dti overkant av hva de fleste venter Trenden over de siste månedene peker dessuten opp i likhet med PMI etc Inde ex Euro Zone BNP vs sentimentsindikatoren BNP, 6 mnd endring, annualisert Sentimentsindikatoren Perce ent Perce ent Euro Zone BNP vs CEPR EuroCOIN BNP, 6 mnd endring, annualisert CEPR EuroCOIN idx ent Perce Side 21

22 Index Europa: Industriproduksjonen stiger friskt Veksten i den europeiske industriproduksjonen er på et svært høyt nivå PMI indikerer at oppsvinget vil fortsette også de neste Delindeksen for ordreinngangen falt litt i mars, men nivået indikerer tiltakende vekst i den faktiske ordreinngangen til industribedriftene fremover etter en klar oppbremsing i vinter Tysk ordreinngang falt med 4% i mars, volatil serie, men trenden ser ikke ut til å være brutt Industriproduksjon, diverse land i Europa indeksert i 2005 og sesongjustert Tyskland EMU 100 Frankrike 95 Spania 90 Index New Orders, Index, 2005= Italia 120 Tyskland 110 Frankrike EMU 100 Spania Italia Side 22

23 Europa: PMI og IFO er fortsatt tt positive Den europeiske industrien i er svært positiv, og selv om analytikerne ser noen flere skyer på himmelen er også de positive 2 Gryende vekst Tysk industritillit, ZEW vs IFO Normalisert Høykonjunktur 1 IFO Siste måling 0 orventninger Fo -1-2 ZEW -3 Resesjon Oppbremsing Nåsituasjon Side 23

24 Europa: Eksportmarkedet kdt er viktig En kontrollert økonomisk vekst i forkant av finanskrisen (I de store landene i EU) har gitt økt konkurranseevne Eksportene er fortsatt tt svært viktig for den europeiske ik industrien id ti Det gjør heller ingen ting at Euroen svekkes Side 24 billions 100 Europeisk eksport og privat forbruk 75 Eksport, å/å Privat konsum, å/å Er svingninger i eksport eller privat forbruk viktigst? Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

25 Europa: Konsumentene er ikke negative Konsumentene er mer positive enn normalt, de er bare det at forbruket normalt vokser svært lite Det er naturlig nok store forskjeller mellom landene. Tyskland er i en særklasse på ene siden, Hellas på andre UK trender helt klart i feil retning Netto balanse Euro sone Privat forbruk å/å Forbrukertillit Tyskland Spania rosent Pr Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans EMU, konsumenttillit Normalisert -4 mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Frankrike Italia UK EMU Hellas Portugal Side 25

26 Europa: Abid Arbeidsmarkedet kdt er tungt t Den europeiske arbeidsledigheten er nå på 9,9% Ledigheten har passert toppen men nivået er fremdeles høyt lav lønnsvekst Tyskland fremstår som stjernen i feltet, og ledigheten har falt til 6,3% Ledighetsraten er nå lavere enn den var før finanskrisen, i og på sitt laveste nivå siden 1992 tysk økonomi vokser raskt, ledigheten vil trolig falle videre Ledighetsraten i Europa er ikke veldig høy i forhold til historiske nivå Prosent Frankrike 7 Italia EMU 6 Europa, Ledighetsrate Tyskland Spania mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 26 UK Prosent Ledighetsrate, USA og EMU EMU USA Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

27 Europa: Tidf for renteheving Den europeiske sentralbanken er i gang, og sjefen signaliserer at vi er i territorium hvor renten skal opp Økt oppsiderisiko for inflasjon, redusert nedsiderisiko for vekst Det kom ingen endring i mai, og det er heller ikke varslet ijuni. Da venter vi på juli ESB har uansett ett stykke å gå før renten er normalisert Styringsrenten i diverse land 6 5 UK Norge 6 5 Prosent EMU USA Japan 0 Sverige -1-1 mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Side 27

28 Konklusjon Asia Asia ble svært hardt rammet av finanskrisen, men opphentingen deretter har vært sterk Kinesiske myndigheter har slått på bremsene, men farten er fortsatt svært stor Den globale veksten hviler nå i stor grad på veksten i framvoksende økonomier, og Kina og India er i den sammenheng viktige brikker Yuan kommer til å styrke seg akkurat så mye som kinesiske myndigheter ønsker Japan ble verre enn først antatt tt Større ødeleggelser enn først antatt kombinert med mangel på strøm gjør at produksjonen blir hardere rammet, og bruker lengre tid på å komme tilbake enn ventet G7 intervenerer samlet i valutamarkedene for å svekke den japanske valutaen Side 28

29 Ai Asia: Oppsving i eksporten Asiatisk eksport ble kraftig rammet når krisen traff verden og lagrene ble bygd ned Men når dynamikken skiftet opplevde de også en kraftig økning Fremvoksende økonomier i Asia vil fortsatt gi et betydelig bidrag til global BNP-vekst i 2011 Foruten Kina vil de andre landene stimuleres av fortsatt ekspansiv pengeog kredittpolitikk så lenge myndighetene forsøker fortvilt å holde valutakursene stabile Eksporten fra de asiatiske landene er tilbake på vekstbanen til tross for Japan Eksport er et godt proxy på global handel, som igjen beskriver global BNP godt In ndex Asia, eksport fra diverse asiatiske land 55 jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Percent OECD industriproduksjon, å/å 8 3 Eksport fra asiatiske land, å/å Percent Side 29

30 Kina: Frisk vekst i 4.kvartal BNP-veksten var frisk også i 4.kvartal, og er av oss estimert til 9,3% (annualisert, sesongjustert) Den kinesiske veksten er fortsatt ekstremt påvirket av investeringene I 2009 utgjorde investeringene nesten 50% av BNP og over 90% av veksten i BNP Investeringene økten med over 25% i 2010, ned fra 34% i Offentlig konsum Privat forbruk Netto eksport Private investeringer Lagerendring Totalt Side 30

31 Kina: Industrien gir gass igjen Det har vært tegn på at veksten har falt i høst En årsvekst stabilt rundt 13% er uansett ikke svakt Gapet mellom PMI og produksjonen er som ofte før stort, og varsler økende vekst ii industriproduksjonen ti d Kina vil fortsette å vokse i et høyt tempo og kineserne vil oppleve en betydelig velstandsøkning i årene fremover Men det blir gradvis mer fokus på kvaliteten på veksten og mindre på kvantiteten! Kina: PMI vs industriprodukjson Percent Side 31

32 Kina: Forbruket er friskt Rådataene viser fortsatt sprek vekst i detaljhandelen Bilsalget er 10 ganger så høyt som for 10 år siden, Det private forbruket utgjør kun 35% av kinesisk BNP, og kan følgelig vokse i mange år før nivåene i Vesten er nådd Kina: detaljhandel å/å mill lions Bilsalg, årlig rate Kina og USA USA (Personbil + SUV) Kina Nominelle termer Relle termer Side 32 Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

33 Kina: Strammere fra myndighetene Side 33 Vil dempe utlånsveksten Ny heving av primærreservekravet Årets tredje heving men sjette siden oktober CNY (billions) Kina, totale lån 1750 m/m m/m, 6 mnd glattet -250 Reservekravet varierer for ulike -500 banker men er opp i rundt 20% d d d d d Tærer på bankenes overskuddsreserver og reduserer utlånsevnen Myndighetene ønsker å dempe inflasjonspresset og redusere presset på eiendomspriser Veksten de siste årene er ikke bærekraftig Pro osent apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des Utlånsrente Kina: Reservekrav vs utlånsrente Reservekrav, små banker Reservekrav, store banker Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

34 Japan: Verre enn først antatt tt og verre enn etter Kobe i 1995 De viktigste årsakene til det er : 1. De initielle ødeleggelsene var omtrent dobbelt så store 2. Strømmangel gir konsekvenser også utenfor områdene som er hardest rammet, og forsinker gjenoppbyggingen 3. Radioaktiv stråling skremmer konsumentene 4. Det offentlige i Japan har mindre å gå på. Netto gjeld er nå på omtrent 115% av BNP, mens den var 25% i 1995 Estimatene tilsier nå at realverdier tilsvarende omtrent 4% av BNP er ødelagt Paradoksalt nok bidrar ikke det til å reduserer BNP i 1.kvartal, men gjenoppbyggingen bidrar til vekst Side 34

35 Japan: Var på vei ut av resesjonen men nå kan det se ut til at vi får en dobbel-dip dip. 4.kvartal har allerede vist negativ vekst, og BNP vil falle videre i 1.kvartal Estimatene for veksten i 2011 og 2012 spriker mye, og konsensus viser dypere bunn og mer oppbygging 2011: 0,3% (nedjustert fra 1,4% i april) 2012: 2,7% (oppjustert fra 2,1% i april) Side 35

36 Japan: Industriproduksjonen d stupte t JPY (billions) Industriproduksjonen falt over 15% m/m i mars, den svakeste månedene noensinne (en halv finanskrise!) men vi får trolig noe sterke måneder fra og med april. 1/3 av fallet skal være tatt igjen i løpet av mai i følge bedriftene selv Japan: Industri og nye ordre Produksjon Ordre apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans = Japan: Industriproduksjon Endring m/m vs estimater jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai Industriproduksjon [c.o.p 1 month] Estimat 2 måneder før perioden Estimat 1 måned før perioden Side 36

37 Japan: Handelen med utlandet tf falt Både eksport og import falt, men her var ikke utslagene like dramatiske Importen falt kun med 1,4% m/m: Det er fortsatt behov for varer (kanskje økende) Eksporten falt med d77% 7,7% m/m: Noe eksport tfra lager Vi har ingen grunn til å tro at handelen vil bli varig svekket av katastrofen JPY (th housand billions) Japan, handelsbalanse Eksport Import apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan Side 37 Index Japan: produksjon og lagre Indeksert: 2005 = 100 Produksjon Lagre Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

38 Japan: Konsumentene fortviler og sparer Konsumentene er (naturlig nok) mer negative enn de var, og kutter både ned på forbruk og investeringer Siste observasjon for bilsalget l er april, og salget er nesten halvert siden april i fjor Japan: Detaljhandel og forbrukertillit 52.5 Detaljhandel (6m/6m) Konsumenttillit Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Num mber of (thousands) Japan: Nye personbiler, antall enheter, annualisert mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov feb Total [s.a.] Side 38

39 Index Japan: Støtte tt for Japan mai Side 39 Japansk økonomi understøttes nå både av internasjonale valutastøtte og en aggressiv sentralbank G-7 intervensjoner er tenkt å bidra til å stabilisere den japanske Yen, slik at ikke ytterligere byrde blir lagt til landets problemer. Yen er omtrent tilbake til nivået før jordskjelvet BOJ reagerte kontant og økte sin balanse dramatisk gjennom kort likviditet og økt gjenkjøpsprogram Japan, Valutakursutvikling jun jul aug sep okt nov des jan 10 Spot Rates, EUR/JPY, Close feb mar apr mai 11 Spot Rates, USD/JPY, Close Bank of England, Effective Exchange Rate Index, JPY JPY (thou usand billions) Japan, BOJ Balanse

40 Konklusjon Norge Norge er et special case uansett hvordan man vrir og vender på det Økonomien bremset mindre enn andre, men opplever også lavere innhenting nå. Videre vekst avhenger av global vekst Penge- og finanspolitiske stimuli har sammen med lav prisvekst og kraftig reduserte lånekostnader gitt husholdningene økt kjøpekraft, samtidig som den sterke veksten i offentlige utgifter er med på å holde arbeidsledigheten svært lav Boligprisene stiger til gamle høyder Industri-PMI er tilbake, og varsler grei vekst framover. Svingningene g er store, men trenden er grei Side 40

41 Norge: PMI viser at industrien i er sterk PMI for industrien holder seg bra Alle delindeksene, bortsett fra sysselsetting, falt imidlertid i april Utviklingen i industri-pmi indikerer at oppsvinget i industriproduksjonen trolig vil fortsette fremover Dagens nivå på PMI indikerer en volumvekst i industriproduksjonen på mellom 2,5% og 3,0% P ercent Norway, Business Surveys, SA Industritillit 1.0 PMI Net balance balance Net Norway, Business Surveys, PMI, Manufacturing Sector 45 mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr Total, SA New orders, total, SA Output, SA Suppliers delivery times, SA Purchase prices Employment, SA Side 41

42 Norge: Industriproduksjonen d og ordre Industriproduksjonen fortsetter den positive trenden siden bunnen i 2009 Industriproduksjonen steg 0,9% i november Gitt oppsvinget til våre naboland er ikke veksten imponerende - men så var heller ikke nedturen under finanskrisen så stor Industriordrene nærmer seg den langsiktige trendbanen, og de samme gjør ordrereservene Er industriordrene lave? Det kommer an på tidshorisonten Ordrene har falt med 30% siden toppen Ordrene er likevel over 100% høyere enn snittet på 90-tallet x Index Side 42 Ordrereserve Nye ordre Norge, industri Indeksert Industriproduksjon x Index 1995= Norsk industri Ordrereserve Nye ordre feb mai aug nov feb mai aug nov feb mai aug nov Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

43 Norge: Bdi Bedring i arbeidsmarkedet bid kdt Side 43 Sysselsettingen har så smått begynt å stige igjen etter finanskrisen Med økende sysselsetting, begynner også ledigheten å falle Antall registrerte t ledige hos NAV faller LO og NHO enige om en ramme for lønnsoppgjøret som innebærer lønnsvekst i 2011 på 3,65% Persone er (thousands) Sysselsetting og ledige jobber Ledige stillinger 2350 Sysselsetting Norge: Arbeidsledige tho ousands Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans Ledige og på tiltak Siden mars 2009 har ledighetsraten vært ganske stabil Helt ledige og fluktuert mellom 2,7% og ,0%. Siste målt til 2,8% i april Person

44 Norge: Konsumentene bremser Index Detaljomsetningen har flatet ut det siste halve året, men det betyr ikke at konsumentene har mistet troen Konsum av matvarer og elektrisitet går ned mens kjøp av biler og andre varer går opp Sett bort fra noen skattestyrte utslag og finanskrisen er nybilomsetningen tilbake på en trendbane siden 2001 Forbruksveksten er i gang samtidig som boligprisene stiger raskt Et sterkt arbeidsmarked, kombinert med sterk boligmarked og lave renter gjør at pengene sitter løsere e Hvis vi ser bort fra noen årsskifte-disposisjoner er salget biler meget høyt nå Norge: Detaljhandel Sesongjusterte tall og 3 måneders glidende gjennomsnitt apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan r of Numbe Norge, nybilomsetning Side 44

45 Norge: Bli Boligmarkedet kdt er sterkt Også for boligmarkedet er korttidshistorikken noe svakere Boligprisene falt med 1% i april, det største fallet siden starten av 2010 Ikke unaturlig med en liten korreksjon, og årsveksten er fortsatt på 8% En verdistigning på 8% på en bolig med verdi på NOK 3 mill tilsvarer NOK , 000 så det er kanskje ikke så rart at vi føler oss rike NOK Norge: Boligpriser Kvadratmeterpris og endring m/m mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan mai sep jan Percen nt Side 45

46 Norge: Konsumentene sparer lite Konsumentene øker fortsatt gjelden mer enn det meste andre Det bygges også eiendeler gjennom feks f.eks boliger, men risikoen øker Pro osent Norske konsumenter har ikke benyttet den voldsomme økningen i disponibel inntekt de siste Side mnd Kredittvekst i Norge, husholdninger Vekst i rullerende perioder 3 mnd 12 mnd 0.0 apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des apr aug des Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans 300 Vekst i kreditt, boligpriser, industrilønninger og inflasjon 2000=100 K2-husholdningene Inflasjon Boligpriser Industrilønninger Kilde: Reuters EcoWin, Allegro Finans

47 Norge: Den disponible inntekten har vokst med 7% i året siden 4.kvartal 2007 (Finanskrisen) De norske konsumentene har likevel ikke greid å benytte denne perioden til å ta ned risikoen ik Boligmarkedet har gitt oss en evighetsmaskin : Vi bruker penger fordi vi føler oss rike, og vi blir rike fordi vi bruker penger 290 Norge, Households and NPISH, Current Prices, NOK NOK (billions) Side Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q Disposable income [s.a.] Disposable income excluding dividends [s.a.]

48 Aksjemarkedet Akj kdt

49 Resultatsesongen t omtrent t som ventet t Fortsatt meget god vekst i både topplinje og resultat Den norske resultatsesongen er trukket mye ned av DnBNOR Side 49

50 Aksjer: Norske aksjer er lavt priser Norske aksjer er priset 24% under historisk snitt Side 50

51 Globalt: lt Konklusjoner for allokering Aksjer: Vi har tro på at makrobildet holder seg ganske bra, og velger derfor å opprettholde overvekten i aksjer. Markedet er ikke kostbart ut fra historiske nivå, og inntjeningsmomentumet er fortsatt positivt. Obligasjoner: Obligasjonsmarkedet gir ganske liten verdi når det gjelder yield for tiden. Samtidig er de korte rentene også svært lave. Vi tror at etter hvert som en høyere vekst slår rot, vil obligasjonsrenten tendere oppover, og velger derfor å opprettholde undervekten i obligasjoner Side 51

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake

Makropresentasjon Februar 2011. Veksten er tilbake Makropresentasjon Februar 211 Veksten er tilbake Inflasjon igjen på agendaen De fleste vestlige myndigheter har fortsatt å gi gass lenge etter utløpet av denne resesjonen, og trøstet seg med at inflasjonen

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Snart 4 år med kursoppgang hva nå?

Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Snart 4 år med kursoppgang hva nå? Stavanger 15. november 2006 Investeringsdirektør Jarl Ulvin Investeringsstil ODIN er indeksuavhengige Vi investerer i selskaper fordi vi mener de er gode, undervurderte

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer. Mars 2012 Markedssyn: april 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Veksten kommer Mars 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015

Makro og markedsoppdatering. Uke 41 7. oktober 2015 Makro og markedsoppdatering Uke 41 7. oktober 2015 01 02 03 04 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter og valuta 3 12. 10. Makro-

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Verden vokser med grei fart

Verden vokser med grei fart Makrogjennomgang Verden vokser med grei fart Global PMI omtrent uendret fra september til oktober USA er kanon-sterk, og store deler av verden for øvrig vaker rundt 50 Bra i sum, men litt sårbar mht. renteoppgang

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009

Makroutsikter. Sjeføkonom Elisabeth Holvik. 6. februar 2009 Makroutsikter Sjeføkonom Elisabeth Holvik 6. februar 29 Nedgangen fortsetter i OECD-området 7,5 OECD ledende indikator og industriproduksjon (å/å vekst) 7,5 5, 5, 2,5 2,5, -2,5-5, Ledende indikator Industriproduksjon,

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. Januar 2012 Markedssyn: Januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering Utvikling

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Økt volatilitet. allegrokapital.no

Økt volatilitet. allegrokapital.no Økt volatilitet allegrokapital.no Hva har skapt uro og korreksjon? Makrotall fra Kina siste månedene har vært svake Den lille devalueringen skapt mye frykt om at myndighetene var bekymret...kombinert med

Detaljer

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008

MÅNEDENS HOLBERgRAF. Mars 2008 MÅNEDENS HOLBERgRAF Mars 28 Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n So ur c e : R e u t e r s EcoWi n Sour c e: Re u t e r s EcoWi n Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs

Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen. Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Markedsperspektiver - Sett i lys av Finanskrisen Presentasjon ved UMB 03.12.2008 Hans Aasnæs Agenda Finanskrisen hvor startet det? Markedsutvikling 2008 Utvikling i realøkonomien sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank. Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 20. november 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 26. oktober

Detaljer

PMI tegner ikke et lystig bilde

PMI tegner ikke et lystig bilde Oppsummering Pest eller kolera : Høyere vekst og stigende renter eller lav vekst og lave renter lenge De realøkonomiske tallene har vært noe sterkere den siste tiden, men fortsatt sklir forventningene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003

Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 Det internasjonale pengefondet (IMF) nedjusterer sine vekstanslag for 2003 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 BNP (brutto nasjonalprodukt) i OECD årlig vekst (%) MAKRO 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014

MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 MAKRORAPPORT DESEMBER 2014 Det har vært en høst hvor fallet i oljeprisen har preget både Oslo Børs og de internasjonale aksjemarkedene. Økt tilbud av olje i markedet har presset ned prisforventningene

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer