Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke"

Transkript

1 lf Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMJO Vekas tilbod frå Dale: Balkongdør, ein- eller tofløya tr. 79x209 cm u. sprosser, eggekvit C 0502Y KU 21. mars 2012 DL VDU & Ø var asengt. 18, 6150 Ø lf. 70 Øyane Vanylven epost: ordfjord pjelkavik V: asmus Fløtre (79) frå Lauvstad, var yngstemann om bord på ålesundsbåten «undøy». elfangstskuta hadde mannskap frå heile unnmøre, og kom uskadd frå orkanen som sendte fem båter og 79 mann til bunns. FOO: PV Då 79 mista livet ide OPL G 4X4 COMO 160 HK. Pris fra Kr ,- G 4X4 PO OU adio avi 900 europa daptive bi-xenon frontlys med mart beam (FL) åkelys foran Mobiltelefonportal med Bluetooth og grafisk infodisplay kinninteriør med sportsseter (G) edan / 5-dørs fra ,- illegg for automatgir ,- kinntrukket ratt Utvidet parkeringshjelp port dition pakke 19 lettmetallfelger Mørktonede vinduer bak Bil & Gummiservice Ø. elefon: , lør Co2 utslipp g/km, 5,6 l/100 km. Gjelder blandet kjøring. uro 5. Frakt- og leveringsomkostninger inkludert. mportør: Opel orge.

2 2 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Haugelia barnehage i Haugsbygda i ande har 24 ungar barnehageplass. Halvparten av dei er fleirkulturelle. lina Krezre frå Latvia har budd på Larsnes saman med mann og barn sidan hausten fjor haust byrja veslejenta hennar Grita på 3,5 år i barnehagen Haugelia i Haugsbygda i ande. Og fjoråret vart veldig spesielt. kkje berre for Grita som starta i barnehage, men også for sjølve barnehagen. For det var nemleg rekordmange barnehagebarn med fleirkulturell bakgrunn som starta i Haugelia dette året. dag er der 24 barnehageplassar, og halvparten av alle dei 24 barna har fleirkulturell bakgrunn. asjonane som er representerte er verige, Chile, Latvia, Litauen, Polen, ussland og sjølvsagt oreg. Vi var litt engstelege for utfordringane knytt til språk, men det har gått veldig bra, fortel styrar linor Moldskred engasjert. Viktig med språkførebuing kkje alle foreldre kan eller har mulegheita til å førebu ungane sine like godt på barnehagelivet i eit anna land med anna språk og kultur. Men det kunne mor lina Krezre gjere før vesle Grita skulle ta til i barnehagen. Det handla mykje om å kunne gi dottera mi språkleg tryggleik. Har ein det, kjem også tryggleiken på å vere i barnehagen. g har lese mange norske barnebøker til henne før ho byrja i barnehagen, og det trur eg har vore veldig viktig for at ikkje overgangen skulle verte for stor, påpeikar ho. g studerte sjølv norsk ved Høgskulen i elemark for seks år tilbake. Dermed kunne eg mykje norsk då eg og ektemannen min bestemte oss for å flytte til oreg tre år seinare, fortel lina Krezre vidare. Og eg sa det til mannen min òg, at det er viktig å kunne språket. enk berre på alle dei flinke arbeidarane i oreg som allereie kan språket. For å skilje seg ut og få arbeid er det viktig å lære seg norsk, seier ho. Fleire språk blant dei tilsette For styrar linor Moldskred har det vore ein god og viktig ressurs å ha to tilsette hos seg i barnehagen som kan kommunisere med barna som kjem ifrå andre land og kanskje ikkje kan det norske språket så godt. pesielt er det viktig i ein ny fase, slik at ungane kjenner seg forstått og vert trygge. ngelica ychowska frå Polen og Dezia Dzirniece frå Latvia har vore ein kjemperessurs i barnehagen. For oss har det nemleg vore viktig å få inn personale frå fleire kulturar. g trur barna vert tryggare på kvarandre når dei ser vi vaksne kommuniserer oss i mellom, sjølv om vi òg snakkar ulike språk, meiner linor Moldskred som håpar at det vert større fokus på kor viktig det er å prioritere slike ressursar heilt ned i barnehagealder. Det er trass alt ofte i barnehagen det første møtet med andre kulturar skjer. Om det vert naturleg for barnehagebarna å leike saman med ungar frå alle slags kulturar, trur eg skepsisen til andre kulturar vert mykje mindre når dei vert eldre, påpeikar Moldskred. Haugelia har vi hatt stort fokus på språkstimulering, og ikkje minst respekt og toleranse for ulikskapar. Og det har fungert veldig godt, legg ho til. barnehage FL KULU: gle meinovark har foreldre frå Litauen og veks opp med både den norske og litauiske kulturen side om side. pråket har ho god kontroll på. Her kosar ho seg med ballongleik i barnehagen. tørst utfordring På den årlege Barnehagedagen som var 20. mars hadde Haugelia barnehage ei markering for å setje fokus på den fleirkulturelle fellesskapen. Det har ikkje berre vore lett å vere så mange kulturar i ein barnehage, men Moldskred meiner det har vore mange færre utfordringar enn dei såg føre seg. >>> YG PÅ POLK: Ungane i Haugelia barnehage syng «Fader Jakob» på polsk til ære for journalisten som kom Longva som har norske foreldre, Marius Karanuskas som har foreldre frå Litauen og Grita Krezre som har latviske Det beste i livet er G! - - Lay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: algssjef Line Urke lf.: Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Deskmedarbeider une ustestuen arhus lf.: Journalist oger Oldeide lf: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: nnonsekonsulent Jan Lennart Urke lf.: Deskmedarbeider Guttorm Osnes lf.: Journalist selin evstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent Kari H. Berge lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: ye egionavisa Gratisavis for: id - Hareid - Herøy - Hornindal - ande - elje - tryn - Ulstein - Vanylven - Volda - Vågsøy - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 21. mars på besøk. F.v: Olga Cichencka som har polske foreldre, gle meinovark som har foreldre frå Litauen, Håkon ætre og Hanna foreldre. it flott, samstemt, fleirkulturelt kor av barnehagebarn saman med styrar i barnehagen, linor Moldskred. >>> Dei største utfordringane kom i starten, og handla mest om språk og utfordringar i forhold til korleis ein bør kle ungane i barnehagen for å vere best muleg skodd ute. ett og slett reine kulturskilnader som gjekk seg til i løpet av kort tid, påpeikar ho. il ettertanke Også ein norsk far som bur i Kjelsvika i Gursken, ikkje langt ifrå Haugsbygda, har vore svært overraska over det Haugelia barnehage har fått til. g kjenner meg litt fleirkulturell sjølv, ler Lars Lødøen og fortel at han opphavleg kjem frå Måløy i Vågsøy. g flytta hit fordi kona mi er herifrå. o har eg to søner her i barnehagen og dei kjem ofte heim og syng på songar dei har lært i barnehagen som ikkje nødvendigvis er norske. in gong byrja eldstemann å synge «Fader Jakob» på polsk. Då høyrde eg i alle fall kva song det var, humrar han. g er kjempepositiv til ein fleirkulturell barnehage. kkje berre får ungane større språkforståing i tidleg alder, men dei lærer å godta kvarandre. lle som ein. amspelet og leiken dei har her i barnehagen er i alle fall heilt spesielt. Det er eg glad for at ungane mine får vere ein del av. t barnehagen har så mange fleirkulturelle barn gir oss som foreldre også noko å tenkje over. pesielt ved det at så mange ulike nasjonar ønskjer å busette seg her i ande. Vi har ikkje akkurat kinoen i gåavstand, men vi har så mange andre gode kvalitetar som gjer at det er verdt å tenkje seg om før ein flyttar frå kommunen og bygda, avsluttar Lødøen engasjert. K OG FOO: L VD ØVLD PÅKK: Daniel andvik kosar seg i barnehagen og teiknar eit stort hus. Han har norsk far og russisk mor, og snakkar begge språk. Han lærer gjerne bort nokre gloser som sikkert kan bidra i positiv retning til alle barna i barnehagen.

4 4 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa øyting Og eg som trudde eg var ikkjerøytar. varet er eit rungande ja. Det er enormt mykje hundehår innimellom, og vi hundeigarar er nok meir aktive med støvsugaren enn andre folk. g får det likevel ikkje til å stemme: Felix røytar meir enn nok pels til ein Mariusgensar i veka, men den pelsen som sit igjen på kroppen hans er like fyldig og blank som han alltid har vore. g fann difor fort ut at sentralstøvsugar er det einaste som duger, om ein skal sleppe å tøme posen annankvar dag. Og når det er sagt: Kva er det med støvsugarposar som skal vere så inni granskauen vanskeleg? idan verda er i miljømodus på detaljnivå på alle andre frontar, må det jo gå an å lage ein støvsugarpose som kan brukast fleire gonger. Du må gjerne forsøke å tøme ein full støvsugarpose, men det er ikkje det støvsugarposeprodusentane vil. Dei vil at du skal stå der som ein tosk med ein rivna pose som ikkje kan brukast til noko, og ein halvkilos støvkladeis med hundehår, brødsmular, tånegler og anna rask utover heile golvet. tøvsugarposeprodusent konsument 1 0. Men ein vakker dag skal eg få mi hemn. Då er sentralstøvsugaren meir samarbeidsvilleg. Posen er erstatta med ein plastbehaldar, og produsentane av sentralstøvsugaren har ingenting i mot at plastbehaldaren kan brukast om igjen så mange gonger du berre vil. tøvsugarposefolk bør absolutt ta seg eit seminar saman med sentralstøvsugarfolk. Førre veke var det tøming av plastbehaldaren, og innhadet kan karakteriserast som ein massiv bylt av hundepels. Korleis er det fysisk mogleg? Kva i all verda skal dette domestiserte luksusdyret med all denne pelsen dersom den berre ramlar av i tide og i utide? Om nokon har ei litt meir djuparegåande forklaring på fenomenet røyting, så ver venleg å gje meg eit vink. jølv røyta eg frå meg håret på hovudet før eg hadde fylt 22, og ingen kan lenger skulde meg for å røyte anna enn kroppslukt og usynlege hudceller. Men eg tek det igjen på anna vis. Ja, eg veit ikkje om det finns noko støttegruppe for slike som meg, men eg røytar altså papir. Kvar veke produserer kontorpulten min og eg så mykje papir at eg har begynt å få medkjensle med postmannen. kkje minst får eg kvar veke brev om at forsikringsselskapet mitt eller andre firma eg betalar faste og månadlege summar til, har bytta namn og fusjonert og fisjonert og gått opp i ei høgare eining med endå tettare FOO: P D kundeoppfølgjing, men eg som kunde vil ha det like trygt og godt som før, altså. Den einaste bieffekta er papir, papir og atter papir. Det kjem òg mistenkeleg mange magasin som handlar om kor flinke nokon er på eitt eller anna fylkesnivå. like magasin kan vere kjempefine, for dei som måtte lide av søvnproblem. Vi har vitterleg klistremerke på postkassa som seier «eklame, nei takk!», men slike som er ute etter pengane til folk er nokre kreative, små maur, må vite. Dei snik seg rundt og finn artige omvegar til postkassa di. it av grepa er at dei veit namnet ditt. Då er jo dei så godt som på hels med deg, og kan ende opp i same grillparty før du får sagt «returpapir». Men det betyr ikkje det same som at eg gidd å lese meg opp på dette berget av cellulose som kvar veke veltar inn i heimen. v alt papiret som går i den blå papirdunken, så har eg lese kanskje 3 prosent av informasjon som står der. Det er ei fascinerande, lita næringskjede, dette. Og grunnen til at vi let det ture og gå, er at nokon har klart å innbille oss at vi er så miljøvenlege når vi stappar alt røytepapiret oppi den blå dunken. Men det er lenge sidan postmannen kom med trøsykkel. nergiproblemet i verda kan løysast, men helst bør nokon finne opp ei maskin som kan hente energi ut av papir. g blir i så fall ikkje den einaste som kan kome i skade for å overprodusere. Prisrevolusjon! KomplettPris > Fra 795,- nnfatning inkludert glass i din styrke Over 1000 innfatninger å velge mellom Velg en av disse kombinasjnene > > nnfatning inkludert progressive glass > nnfatning inkludert tynne og lette glass > nnfatning inkludert fargeskiftende glass > nnfatning inkludert refleksfri overflate og ripebeskyttelse > t ekstra par gratis enstyrkebriller inkludert Ø Vikegata MOLD torgata FØD torehagen KUD torgata ÅLUD Keiser Wilhelmsg ÅLUD Moa mfi, 2. etg GarantertFornøyd > vårt løfte til deg KomplettPris inkluderer innfatning og enstyrke standardglass (1,5 indeks) og valg av en av følgende tilleggsytelser: Progressiv standardglass (1,5 indeks), tynne og lette glass (enstyrke, 1,6 indeks), fargeskiftende glass, antirefleks og ripebeskyttelse eller et ekstra par briller med enstyrkeglass (1,5 indeks). ilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. GarantertFornøyd gjelder 6 måneder fra kjøp pecsavers Optical Group. ll rights reserved.

5 egionavisa Onsdag 21. mars FOBLLFB: sylsøkjarar og innvandrarar frå ei rekkje land skal samspele for Volda statlege mottak mot andre mottak i Voldahallen fredag. Målet er finaleplass for denne gjengen. Heimelaget Det er fotballfeber ved LK sitt mottak i Volda. Fredag er det duka for fotballturnering i Voldahallen i regi av Volda statlige mottak. Det er stor sjanse for at vi kjem til finalen, meiner det fargerike heimelaget. g har skada kneet på trening, men vonar eg blir klar igjen til fredag. g likar ikkje å stå på sidelinja å berre sjå på, seier norsktalande Hanad (21) frå omalia. Hanad sine lagkameratar kjem frå både fghanistan, rak, Palestina, omania, ritrea og yria, saman utgjer dei LK Volda sitt heimelag. Fredag møter dei lag frå LK søre unnmøre i Ulsteinvik og frå mottaket på Vestnes. g vonar eg kjem på lag med Daniel, han er stjerna her, seier Hanad og klappar Daniel (25) frå ritrea på skuldra. Daniel, som har spelt både fotball og basketball sidan han var ti år, gleder seg til turneringa. kkje alle kjenner kvarandre så godt enno, men vi blir stadig betre og meir samspelte. g gleder meg, vi skal gjere vårt beste for å vinne, seier han. Fotballfeber Fotballinteressa er stor. Vi har to treningar i veka, men dei vil berre spele meir. reningane har stor effekt på dei, dei koplar ut bekymringane sine og det er tydeleg spleisande, forklarar nja autvik ved Volda tatlege Mottak. Ho fungerer som trenar for dei rundt 25 spelarane som både er innvandrarar med opphaldsløyve og asylsøkjarar. pråket kan jo vere ei utfordring ved å trene dei, men alle her kan fotballreglane og dei er dei same overalt, poengterer autvik. Fotballturnering i regi av dei ulike LK mottaka har vore arrangert fleire gonger og erfaringane skal vere gode. nformasjons- og busettingsansvarleg ved Volda tatlege Mottak, olveig toreide, meiner den fysiske aktiviteten over tid har bidrege til lågt konfliktnivå ved mottaket i Volda; Førebyggjande Det har vist seg at fysisk aktivitet har god effekt på god psykisk fungering, spesielt i ei slik belastande fase i livet som fleire av desse personane er midt oppe i, forklarar toreide. LK Volda arrangerte også nyleg ein aktivitetsdag med både basket, fotball og volleyball der eit 50 tals bebuarar tok del. Der Helsestasjonen informerte om korleis psykisk og fysisk helse heng saman. Vi kjem til å halde fram med å satse på denne type førebygging. Vi er overtydd om at fysisk trening er mykje av grunnen til at konfliktnivået ved vårt mottak er så lågt som det er, forklarar toreide. Ho rosar også mottaket sitt samarbeid med Høgskulen i Volda. levar og lærarar ved linjene Kroppsøving og friluftsliv stiller opp og held praksis i samarbeid med våre opplegg, forklarar ho. K OG FOO: OG OLDD PÅ LG: Hanad (21) frå omalia (t.v) er ute med kneskade, men skal bli klar til fotballturneringa saman med Daniel (25) frå ritrea. nja autvik ved mottaket er trenar for dei 25 fotballglade innvandrarane. LGPL: Lite å seie på innsatsen under treningane i drettsbygget. LK Volda meiner lågt konfliktnivå ved det lokale mottaket er relatert til fysisk trening og lagspel.

6 6 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa unt statusjag? ist lørdag var jeg blant de raringene, egoistene, sprekingene kall det hva du vil - som gikk Birkebeinerrennet fra ena til Lillehammer. Vi kan jo lure på hvorfor så mange bruker hundrevis av treningstimer og tusenvis av kroner i utstyr, reise og overnatting for å slite seg ut. Jeg tror at helse og alder er de to viktigste drivkreftene. rening og ikke minst konkurranse gir oss følelsen av å være yngre enn det vi egentlig er. Å trene gir bedre helse. Overlege Jostein Grimsmo ved Feiringklinikken har funnet ut at de som går Birken, i gjennomsnitt lever åtte år lengre enn resten av befolkningen, men som han sier: - Hadde de trent litt mindre, hadde de kanskje levd enda lengre. Professor Gunnar Breivik ved orges drettshøgskole har gjort forskning som viser at en aktiv livsstil gir flere opplevelser. Det gir flere gevinster knyttet til å leve et meningsfullt og godt liv. Det er mye man går glipp av hvis man ikke tar del i de godene som aktivitet gir. reningsnarkoman år vi trener, reduseres blodtrykket, overvekt og faren for hjerte- og karsykdommer. Fysisk trening motvirker angst og depresjon. Vi får mer energi, styrker skjelettet, begrenser faren for lzheimer og Parkinson og beskytter kroppen mot tidlig aldring. Vi blir friskere, gladere, sterkere og føler oss mer opplagt når vi trener eller trimmer. Det gir en god følelse når kroppen fungerer. tter en halvtimes fysisk trening, starter kroppen produksjon av endorfiner, også kalt kroppens eget narkotika. Dette skaper en rus som er ufarlig og bra for helsa, men like fullt en rus. Og det skaper avhengighet. Derav uttrykket treningsnarkoman. Vi blir hekta på trening. Hjernen fungerer også bedre når vi er aktive. jansen for at nydannede nerveceller overlever, blir større. Dermed bedrer evnen til å lære seg noe nytt. ktive mennesker er visstnok mer handlekraftige, har kortere reaksjonstid, er flinkere til å planlegge og har bedre tid til å gjøre flere ting samtidig. Prestasjonspress og statusjag Vi får energi av trening, men faren er at treningskulturen kan gi et prestasjonspress som fører til økte belastninger i en ellers krevende hverdag. år treningen blir et press, vil det også gi mer stress og dårligere helse. F GJD Hvorfor bruke hundrevis av treningstimer og tusenvis av kroner på å slite seg ut? enkelte miljøer i næringslivet, spesielt innen bank og finans, er det ikke nok å delta, men det må presteres på høyt nivå. Det har blitt en trend å konkurrere også utenfor arbeidsplassen. Det gir sosial status å kunne skryte av sine resultater i lunsjpausen. oen tror denne treningsmanien er en vesentlig del av godt lederskap. Fokus på sterkest, raskest og tøffest kan lett også bli en del av hvordan man behandler andre mennesker. Jeg har jobbet med noen slike, og det er ikke godt lederskap. For lederskap handler mest om hvordan man gjør andre gode som lag mot samme mål. kke om egne sportsprestasjoner. kke for alle Folk trener generelt mer enn tidligere, men ikke alle. Blant de med høy lønn og høy utdannelse er det dobbelt så mange fysisk aktive som blant de med kun grunnskole eller lav lønn. killet mellom aktive og passive nordmenn følger et gammeldags klasseskille. - elv om vi prøver å lage et velferdssamfunn som inkluderer alle, er det noen som tar ut mye større gevinster enn andre, sier professor Gunnar Breivik ved orges drettshøgskole. Han har studert nordmenns aktivitetsvaner gjennom en årrekke, og er bekymret for den økende todelingen i befolkningen knyttet til fysisk aktivitet. n del aktiviteter krever utstyr og anlegg, noe som favoriserer de som tjener bra. Høy inntekt gir muligheter. kke noe merke Det som gir mest status, er å ta merket i Birken. Da må man ikke ha mer enn 25 % dårligere tid enn de fem beste i sin klasse. Den som klarer merket er garantert å klatre på den sosiale rangstigen de nærmeste ukene. For denne skribenten er det en helt uaktuell situasjon. Men jeg kom til mål uten varig men. ror jeg. Pi-dagen anledning den internasjonale pi-dagen forrige onsdag, kom vi med to matematisk oppgaver. Her er oppgavene og svarene: Johns alder er 1/3 av farens alder og 2/5 av morens alder. ldersforskjellen mellom foreldrene er 10 år. Hvor gamle er faren, moren og John? var: 60, 50 og 20 år. Hvis vi bytter om tallene i min alder, får du alderen til min sønn. For ett år siden var jeg dobbelt så gammel som ham. Hvor gamle er vi to i dag? var: 73 og 37 år.

7 egionavisa Onsdag 21. mars ÅP KP :: :: Olympic hipping og X OV ønsker velkommen om bord i vårt nye fartøy, OLYMPC GY, LØDG 24. M. Olympic nergy er utviklet med fokus på miljø, teknologi og fleksibilitet. kipet er unnmøres første offshorefartøy med gassdrevet fremdriftssystem, og vil være ÅP FO PUBLKUM F KL L KL VLKOMM OM BOD! Dato ted Kl 15 Kl :: Lørdag 24. mars :: kansekaia i Ålesund :: Dåpsseremoni :: Åpent skip for publikum OLYMPC GY

8 8 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Fødd sånn eller blitt sånn? DGLG M: in sykkeltur i det fri gjer oss fortjente til ein kvil, eller? Det er ei kjent og openberr sak at berre ein dagleg gåtur vil redusere kaloriane våre. o viser nye studiar at gåturen ikkje berre gjer den kortsiktige nytta med å fjerne noko av det overflødige den kan også endre genane våre til det betre. Kroppsvekta vår, som så mykje anna av våre personlege karakteristika, er eit resultat av både genane vi er fødde med og måten vi lever liva våre på kor mykje og kva vi et, og kor vidt vi trenar. Under det årlege møtet i regi av the merican Heart ssociation som omhandla epidemiologi (sjukdomsutbreiing), ernæring, fysisk aktivitet og stoffskifte presenterte forskarar frå Harvard sine funn om korleis livsstil faktisk kan endre genane våre. Mellom anna viste desse til korleis berre ein times gåtur kvar dag kan redusere den vektfremjande effekten på visse genar med heile 50%. t genane så konkret er påverkelege, treng ikkje å vere berre positivt. Dei er nemleg sterkt påverkelege også i negativ retning og stillesitjing, til dømes gjennom mykje V-sjåing, kan gi ei vektaukande effekt hjå dei same genane. tudien involverte ikkje mindre enn menn og kvinner i eit langvarig program som sporar både livsstilsåtferd og helseendringar over tid. For å avgjere korleis og kor stor innverknad dei vektaukande genane hadde på deltakarane si vekt, fokuserte forskarane på 32 særskilde gen som tidlegare har vorte sterkt knytt til body mass index (BM) ei forholdsutrekning mellom høgde og vekt som kvantifiserer overvekt, fedme eller det motsette underernæring. Forskarane tok kvar deltakar sin BM og plotta den i eit skjema samanstilt mot skåren på eit såkalla vektgen. Denne skåren var eit mål på kor mange variantar deltakarane hadde av dei 32 ovannemnde gena. idan vi alle får ein kopi av kvart gen av våre mødre og fedre, kunne kvar deltakar maksimalt ha 64 gen av den vektfremjande varianten, og minimum null. Det viste seg så at ingen vart belasta med to kopiar av det vektaukande genet; det maksimale talet på slike gen var 43, medan minimumstalet på ulike variantar var 10. Basert på denne samanlikninga konkluderte forskarane med at for kvar genetiske variant, var effekten på BM ei auke med 0,13 kg/m2. Og her kjem det store funnet: Mellom deltakarane i testgruppa som gjekk ein time kvar dag, var denne genetiske effekten redusert med 50% - til 0,06 kg/ m2. Dermed var ikkje berre den første studien som samanliknar effekten av trening med det genetiske eit faktum, den viste også ein særs sterk samanheng. Fysisk aktivitet kan altså påverke genane og korleis genane opptrer, dette gjennom å hemme aktiviteten til genar som fremjar vektauke. år det gjaldt stillesitjarane, V-sjåarane, om ein vil, var det konkrete talet for denne gruppa ei auke i BM på 0,3 kg/m2 for kvar to timar lange økt i sofaen. Dette gir ei verdifull innsikt, sidan turgåing og V-sjåing gir sjølvstendige effektar, nemleg at dersom ein skal slanke seg, så bør ein både gå meir på tur, men også sitje mindre i ro. Med andre ord er det ikkje nok å vere i fysisk aktivitet det meste av dagen, så lenge ein kronar det heile med å sitje fleire timar i sofaen etterpå. Vi ser at dersom ein skal redusere si eiga vekt, så må ein både auke graden av fysisk aktivitet, men også redusere stillesitjande åtferd i alle fall om ein skal redusere vekta gjennom å endre genane, heiter det frå forskingsleiaren frå Harvard. o modererte han seg samstundes med tanke på kosen i sofaen ved å legge til: Det er ikkje det å sjå på V i seg sjølv som er uheldig, men det er ofte slik at dei som sit mykje i ro og ser mykje på V, gjerne et meir mat og trenar mindre, til dømes. Men i det minste skal også desse vite, at sjølv om dei ikkje har fått dei beste genane, så er ein ikkje bunden til desse. in kan endre dei genane som aukar vekta i D-et ved å endre korleis ein lever. Vi er altså i all hovudsak fødde sånn, men dette seinaste funnet kan tale for at moglegheita for å bli som vi ønskjer, er styrka både på kortare og lengre sikt. Også genane kan la seg bøye. ODDMUD FDK JCOB VGHOLM Bli med på temanummer Motor og 4. april nnonsefrist: 28. mars aviser i 7 kommuner Hareid - Ulstein - Herøy - ande - Vanylven - Ørsta - Volda fritid lf Fax

9 egionavisa Onsdag 21. mars VÅKMPJ raskt og rimeleg lekre og smarte løysingar du kan velje mellom flatpakka eller samansette skap frost media Kjøkkenet, ein samlingsstad, ein plass å lage mat, eller kanskje berre slye seg og vere lat.. Ynskja og behova er mange. Løysingar og moglegheiter, nærast uendelege. nten du har alt klart føre deg, eller alt er uklart, kan vi hjelpe deg med å realisere kjøkkendraumen din. Vi har dei fleste skapstørrelsar på lager. Kom innom og sjå våre nye utstillingar, og slå av ein kjøkkenprat!. O. Myklebust dr: ndrehovdevegen 59, 6160 Hovdebygda lf: Faks: Opningstider: Man - fre: 9-16 Laurdag:

10 10 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa lias, 5 år år våren kjem då smeltar snøen og det vert vatn av den. Då byrjar også blomane å spire slik at eg kan plukke dei og ha dei på grava til rampe. rampe er kaninen min som er død. g trur ikkje kråkene fer til yden om vinteren. Dei er her heile året nemleg. Om sommaren brukar eg å bade mykje og leike med badeflyet mitt. Derfor likar eg best den årstida. Våren er like rundt hjørnet, og då egionavisa var på besøk i Hauemarkja barnehage på Larsnes i ande, var våren også tema der. b K OG FOO: L VD ØVLD ander, 5 år nøen vert øydelagt om våren den. Men veit du kva eg brukar å gjere? g brukar å hoppe på trampoline om vinteren, sjølv om det er om våren ein helst skal gjere det. Det er gøy, for då er det glatt slik at eg glir på rumpestumpen min. v årstidene likar eg best vinter og sommar. Vinteren fordi eg kan lage snøballar, snømenn og snøhundar. Og sommaren fordi eg kan bade og ete mykje is. v og til skulle eg ønskje eg var ein isbit, for då hadde eg glidd fort ned bakkane. ivert, 6 år Om vinteren så går det an å fare på Drageskaret for å renne på kjelke, men det går ikkje an når våren kjem. Då er det betre å gå på fjellet. år fuglane kjem att om våren er det fordi det byrjar å verte varmt her heime. Dei reiser nemleg til varmare land slik at dei ikkje skal verte stive om vinteren. Dei likar ikkje å verte iskalde, dei, forstår du. g likar best sommaren sjølv, fordi då kan eg gå ute i berre short eller truse og bade heile tida. Både i andvika og på Voksa. Victoria, 5 år år våren kjem er det snart sommar, og då kan vi springe ute i berre jakke og sko. Då slepp vi dressane vi har i barnehagen. år fuglane kvitrar har våren kome. g har faktisk plukka snøklokker allereie. Marka vert også grøn og fin også. g gler meg mest til i sommar då, for då skal eg til pania på ferie og til hausten skal vi byrje på skule. Det vert kjekt å sleppe og ha på seg så mykje kle. g gler meg dessutan til å få lekser. Marikken, 6 år år det vert vår er det på tide å leite fram sykkelen. g kan å sykle åleine utan støttehjul. år våren kjem, dukkar også fuglane opp. okre har lege i dvale om vinteren og andre har vore i yden fordi det er så kaldt i oreg. g trur kanskje det at når ørna kjem fram, så er det eit vårteikn. g likar betre sommaren enn våren, for då kan eg ligge i bassenget heile dagen når vi er på ferie. g vert aldri lei av å bade. v og til skulle eg ønskje eg var ein isbit, for då hadde eg glidd fort ned bakkane.

11 egionavisa Onsdag 21. mars For prøvekjøring send oyota til 2007 For prøvekjøring send oyota til 2007

12 12 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa elge bolig i år? FØ PÅK KMPJ ing for gratis meglertakst og et GOD LBUD Benytt gjerne

13 egionavisa Onsdag 21. mars Bob Dylan FOO: PFOO Bob Dylan på nynorsk L U: om oger adland kjem til var asen-tunet i morgon, torsdag, for å snakke om arbeidet med å oversette Bob Dylan sine tekstar til nynorsk. tterpå held han konsert med både nytt og eldre materiale. FOO: PFOO morgon, torsdag, kjem om oger adland til var asen-tunet i Ørsta for å framføre Bob Dylan på nynorsk. Han har også med seg eit knippe nye låtar med sterke, nynorske tekstar og vakre melodiar. Og før konserten skal låtskrivaren, tekstforfattaren, songaren og gitaristen om oger adland frå Haugesund fortelje om arbeidet med å gjendikte Bob Dylan sine tekstar til nynorsk. Det var fleire utfordringar som møtte meg, men sjølv om Bob Dylan er ein spesiell songtekstforfattar der rytme og klang er veldig viktig, følte eg at det ikkje vart så mange gongar eg møtte veggen under arbeidet likevel. ynorsken hjelpte meg langt på veg. Og for meg var det viktig at bodskapen og innhaldet kom best muleg fram, slik som Bob Dylan kan best på sin unike måte. Den rytmiske energien hans er svært viktig, og det håpar eg at eg fekk fram på plata, fortel om oger adland. tor spenning 2007 gav han ut sitt første album «Obviously mbraced», spelt inn i Dublin med irske musikarar, og i 2008 gjennomførte om oger adland multimedieturneen «Pictures n ock» i samarbeid med den irske rockefotografen Fin Costello kom hans andre soloalbum «Blod på spora». in nynorsk versjon av Bob Dyland klassiske album «Blood on the racks» frå Plata fekk gode kritikkar. g innsåg ikkje at det hadde vore eit ganske risikabelt prosjekt eg hadde set i gang før det var like før utgivingsdato. Bob Dylan er høgt elska blant mange og «Blood on the racks» vert rekna som ein av dei store klassikarane. Derfor var eg også førebudd på at eg kom til å få hard medfart. Og skal eg vere heilt ærleg trur eg ikkje det var nokon som var meir overraska enn meg då eg fekk så gode kritikkar. Det var svært hyggjeleg, påpeikar adland. y plate fjor gav om oger adland ut sitt tredje album «Det du aldri sa». Det er ei samling originallåtar med nynorske tekster. Han gjekk i studio med ei spanande samansetjing av musikarar. Vestlandske indierockarar, eklektiske rootsmusikarar og ein irsk stjernepianist fann felles grunn i songane og historiene på plata hans. Musikalsk er albumet svært variert. Der finst inspirasjon frå rock, folk, country og viser. in rik vev av elektriske og akustiske gitarar, fele, mandolin og steelgitar utgjer bakteppet, i sentrum står songane og om oger sin vokal. Det får ein høve til å oppleve under konserten hans i var asen-tunet torsdag 22. mars. tillegg vert det sjølvsagt fleire Bob Dylan-låtar på nynorsk og så kjem eg til å presentere ein del nytt materiale. g har byrja på arbeidet med ny plate med sleppdato i september, seier han. Mykje av materialet til den nye plata vart til under ein tur til ør- frika i vinter. Det var eit spesielt opphald der eg sat i eit anna land så langt vekke og skreiv nynorske songtekstar. Har du teke med deg noko av den sørafrikanske kulturen inni den nye plata di då? kkje direkte i alle fall, men eg vil trur den har påverka meg til ei viss grad under arbeidet likevel, ler adland. Det er trass alt ganske vanskeleg å ikkje verte påverka av det som skjer rundt ein. På vendereis om oger adland deltok under Dei nynorske festspela i 2009 med konsert og ein prøvesmak på «Blod på spora»-plata som kom ut det same året. Det var på okken i Volda. o er det første gong han held konsert i var asen-tunet. g ser fram til å vende nasen tilbake til Ørsta og unnmøre. For meg som skriv på nynorsk er det også litt ekstra spesielt. g gler meg veldig og håpar å sjå mange der, avsluttar han engasjert. id: 22. mars tad: var asen-tunet, Ørsta K: L VD ØVLD Frå Dylan-messa i Fredrikstad domkirke. Bob Dylan-messe i Herøy Laurdag 24. mars blir det kveldsgudstjeneste med songar av Bob Dylan. ven asmuntveit, som har omsett dei fleste songane til norsk, kjem og leiar messa. Med seg har han lokalt band og songarar. Kvifor lage ei messe med utgangspunkt i Bob Dylan sine tekstar? Heile Bob Dylan sin produksjon er gjennomsyra av Bibelsk språk og tankegong, fortel vein asmuntveit. Dette gjeld heilt frå den første innspelinga hans i 1962 og fram til den siste i På mange måtar er det den profetiske røyst som er dominerande hjå han; skildringa av ei verd som har kome "av hengslene", kallet til omvending og åtvaringa om at det vil kome ein dom over verda. Den spesifikt kristne bodskapen om frelsa i Jesus Kristus kjem nokre stader tydeleg fram, andre stader som ein meir underliggjande bildebruk. år vi har laga ei messe der Bob Dylan sine songar er eit viktig utganspunkt, så er det eit forsøk på kople aktualiteten i songane hans saman med den tusenårige tradisjon i kyrkja. Det er i dette spennet at messa fungerer og vibrerer. id: 24. mars tad: Herøy Frikyrkje

14 14 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa ommartid! Komande søndag, 25. mars, skal klokka ein time fram. orge har ein hatt sommartid i 1916, og Dessutan hadde ein sommartid også om vinteren frå og med 11. august 1940 til og med 2. november idan har orge hatt sommartid kvart år sidan blei orge og alle U-land einige om at sommartida startar siste søndag i mars og sluttar siste søndag i oktober. Herøy U FOVÅG BYGG rubadur Luffen Valle spelar laurdag Ulstein KFFB rubadur lisabeth Kristensen spelar laurdag lisabeth Kristensen D GML BO Motevisning onsdag KFFK Quiz torsdag JØBOG KULUHU Konsert med ldbjørg Hemsing og Håvard Gimse fredag. Hødd Kick Off laurdag Volda UDHU OKK LidoLido spelar torsdag. Konsert og sleppfest med Fatty unroad fredag D GØ Club Mittwoch onsdag. DJ Donderdag torsdag og konsert med ll night long fredag. Ørsta Ø KULUHU Framsyninga Å, du store mi tid! av Åmdalskoret; berre damer onsdag og fredag Korkafe med damekoret Lyst og mannskoret Vyrde søndag Frå Vanylvsråkk Foto: Vanylvsråkk Vanylvsråkk juli er det duka for ny runde med Vanylvsråkk i Vanylven. apparen Vinni frå Paperboys er ein av artistane som kjem. Fjorårets festival vart sydd saman på knappe 4 månadar, og likevel opplevde dei ein suksess der eit publikum på totalt fekk oppleve både Madcon og mokie i kjempeform. Første året med Vanylvsråkk var ikkje berre ein publikumssuksess, det var ein festival som greidde å balansere budsjettet og såleis bli ein suksess økonomisk. Festivalen har fokus på musikalsk breidde, og arrangøren satsar på ein familievennleg profil. Formålet er å på sikt få på plass fleire arrangement i Vanylven gjennom heile året, men først og fremst vil ein stable på beina ein solid festival. Vanylvsråkk 2012 byrjar å ta form, og i tillegg til Vinni, er Violet oad, l Cuero og he Blacksheeps signert til festivalen. id: juli tad: Vanylven Vinni. Foto: nton oggiu Åmdalskoret "Berre Damer". OØ PUB Quiz torsdag. rubadur Geir Pedersen spelar fredag og laurdag Musikklaget ULF førebur seg til M M for janitsjarkorps blir arrangert i rondheim kvart år, og i år er tidspunktet sett til helga mars. Hit kjem om lag 100 amatørkorps frå heile landet, og fordeler seg på sju divisjonar. Musikklaget ULF stiller i år i 5. divisjon, saman med bl.a Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps og Musikklaget Brage. Musikklaget ULF har i tida etter yttårskonserten brukt øvingane aktivt for å finne det best eigna programmet til M. nnspurten og dei siste førebuingane vart gjort sist helg, samt desse dagane før avreise. ULF har siste øving før M i kveld, onsdag 21. mars. Korpset ynskjer då å invitere bygdefolket til opa øving. ek du turen innom eiten denne kvelden, møter du eit konsentrert og topptrimma M korps. Det er også mogleg å både sjå og høyre dei ulike korpsa frå rondheim. V2 UMO sender direkte frå scena både fredag og laurdag. Musikklaget ULF ser fram til M i janitsjar, og gleder seg til ei helg fylt med konkurranse, mykje inspirasjon og sosialt samvær! id: 21. mars tad: eiten, Ulsteinvik Musikklaget ULF

15 egionavisa Onsdag 21. mars Vandring i mine landskap 24. mars opnar utstillinga «Vandring i mine landskap» med Kjell dar aure på Kunsthuset i Ørsta. Om maleprosess og teknikk fortel aure sjølv: g skal stille ut 30 nye oljemaleri på Kunsthuset i Ørsta frå 24. mars. Å vise fram det ein har laga er for så vidt spanande, men det ligg også ein porsjon prestasjonsangst ved å gjere det. g måler bilete stort sett med same motivkrets som eg alltid har gjort. g arbeidar mest med oljemaling i sjølve ferdiggjeringa av motivet. Underliggande lag kan eg og nytte akryl. Det er vanskeleg å lage karakteristikkar av eigne arbeider. g arbeider med sunnmørske landskap. Det er ikkje alltid frå eksakte stadar. Bileta mine er meir bearbeidde sanseinntrykk og sett saman til bilete i ettertid. Bileta representerar då meir indre opplevingar av landskapet. Bileta vil såleis vise litt meir kven eg er sjølv. g kallar ofte landskapa mine identitetslandskap. in sunnmørsk identitet kjem ikkje unna dei mektige fjella og fjordlandskapet her og utsynet Kom i musikalsk vårstemning saman med damekoret Lyst og deira gjestekor Vyrde mannskor! På nyåret har Lyst øvd inn nytt repertoar med dirigent lizabeth Oltedal, og søndag den 25. mars kan publikum få høyre vakre tonar frå både dameog mannskoret. De som bur på ytre kan legge søndagsturen gjennom iksundtunellen, og begge kora vonar at mange frå både fjern og nær tek turen innom Ørsta kulturhus for å høyre på flott kormusikk. lle som kjem kan forsyne seg av eit bugnande kakebord og rykande varm søndagskaffi. Det vert også loddsal med mange spennande gevinstar. mot øyar og hav. For ein som er frå denne delen av landet betyr fjella meir enn ein kan ane. Prøver ein å grave i sjela å finne fram til kven ein eigentleg er det nettopp fjell, fjord, øyar og hav som kjem opp på netthinna. Veret her er skiftande og spelar inn. Dette er med på å forsterke den dramatiske naturen her. Det er dette landskapet eg prøver å formidle slik eg har opplevd og slik eg hugsar det. Å vandre her gir meg assosiasjonar til sjølve livsvandringa. Vandraren i mange av bileta er ikkje tilfeldig plassert. Vandraren har nok mål for vandringa og står ofte på ein stad der ein må gjere eit val om vegen vidare. Målet kan ofte vere vaskeleg å nå. Å nå heilt til topps er ikkje alle forunnt. Vegen ditt kan verte for vanskeleg og farleg. g har også med nattlysbilete på denne utstillinga. Landskapet i mørket er mystisk og vakkert. Fjordbygda innerst i fjorden, eller husa på øya speglar seg i fjord og hav. Her bur vi, og her høyrer vi til. Vi trassar mørkret og sender lyssignal om at vi er her. Opplyste bygder i mørketid er ei velsigning. id: 24. mars 21. april tad: Kunsthuset, Ørsta Korkafè med Lyst og Vyrde o av verka til Kjell dar aure id: 25. mars tad: Ørsta kulturhus Vyrde mannskor Damekoret Lyst Hemsing og Gimse på jøborg jøborg har dei siste åra hatt fleire godt besøkte klassiske konsertar. Også i 2012 kan vi presentere noko av det beste orge kan by på av klassiske aktørar. ldbjørg Hemsing er karakterisert som norges mest lovande unge fiolinist, og har fått fleire prestisjetunge prisar både nasjonalt og internasjonalt. Håvard Gimse spelte saman med rve ellefsen på jøborg hausten 2011, og skapte stor begeistring hos publikum. Publikum får høyre Beethovens onate r. 3 i ss-dur op r 3, Piotr lyich chaikovskys ouvenir d un lieu cher, ergei Prokofiev: onate r. 2 i D-dur, Pablo arasates Zigeunerweisen. id: 23. mars tad: jøborg kulturhus, Ulsteinvik Håvard Gimse ldbjørg Hemsing Loen - ordfjord Palmehelg 30/3-1/4 Laurdag 31. mars: VDGU Fredag-søndag: frå kr 2670,- p.p. i dobbelt inkl. halvpensjon og dans ing i dag: Hotel lexandra, 6789 LO - ODFJOD lf: Booking:

16 16 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Festmesse med ynnøve orthe ynnøve orthe skal halde i alle trådar når Blåhuset har festmesse torsdag kveld. ynnøve orthe frå Ålesund, har 25 års erfaring frå mote og modellbransjen som gründer av Piaf Modellbyrå og modellskule, makeup-artist og stylist, skribent og fotograf. Ho starta karrieren på catwalken på kulturhuset i Fosnavåg som 13-åring for tanta si som hadde klesbutikk der. einare var fekk ho modellerfaring i U og starta opp modellbyrå som 18-åring. in stor lidenskap for kunstuttrykk og spesielt foto, gjorde at ho i 2005 starta si eiga fotograf verksemd. Ho spesialiserer seg på bryllaup, mote/reportasje og portrettfotografering. id: 22. mars tad: Blåhuset, Ulsteinvik ynnøre orthe nteressegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser har nå startet lokallag i Volda! Vil du være med, eller trenger mer informasjon? a kontakt med ærradiojubileum Møte mars i samband med at orrøna adio øre unnmøre er 20 år: erlandsøy bedehus 21. mars kl Ulsteinvik bedehus 22. mars kl Dravlaus bedehus 23. mars kl Fiskå bedehus 24. mars kl Volda bedehus 25. mars kl Øystein Meling, eidulf Lillebø og gil traume m. fl. tek del. tyret. Påskedans med Broad Line Årets påskefest blir på okken skjærtorsdag! Broad Line stiller igjen på Volda si storscene med eit herleg utval dansbare 80-talslåtar. Dei to siste romjulene har voldingar og ørstingar fylt okken til randa for å gjenoppleve musikken frå ungdomstida; danse, treffe mykje kjentfolk og ha det kjekt. eportoaret blir stadig finpussa med nye megahits frå dette fantastiske tiåret som vi ler av når vi ser bilda - men jammen så kjekt det var medan det stod på! Mykje av musikken frå denne tida har nesten berre blitt betre med åra, og tåler absolutt å høyrast igjen. Broad Line stiller med same mannskap som sist, og du har kanskje fått med deg vokalist Knut ilefsen si kraftfulle stemme på "he Voice" på V2? Madcon-Yosef og Hanne ørvaag var i alle fall imponert, og det trur vi du kjem til å bli også. id: 5. april tad: okken, Volda Broad Line ockebandet Fatty unroad Korkafé Damekoret Lyst Ørsta kulturhus øndag 25. mars kl Gjestekor: Vyrde Mannskor nngang: Vaksne kr 150,- Familie kr 300,- Kake og kaffi inkludert Loddsal ponsor: Områdestemne for M Kvart år har Det orske Misjonsselskap områdestemne for øre unnmøre. år skal det haldast 23. mars i Kjeldsund. Det er tradisjonelle foreiningar for vaksne, barneforeiningar, leirar i Kjeldsund, ungdomsarbeid, tre gjenbruksbutikkar (i Volda, Ulsteinvik og Myrvåg), familiekor. i kyrkjelydar har avtalar om å støtte M, og mange enkeltpersonar er faste gjevarar gjennom avtalegiro. y utstillar i Fosnavåg y utstillar i minigalleriet til og er igrun mogeli Ødegård i mars. Ho arbeider med akryl og olje på lerret, og dei inntrykka ho får, vert til uttrykk i måleria gjennom ein veldig lang prosess. Ho målar både landskap og abstrakte bilder, men oftast er menneske temaet. Ho er utdanna frå Ålesund kunstskule, og ved Oslo tegne og maleskule. idan 1998 har ho jobba med måleri på heiltid. Det er første gong ho stiller ut hos og i Fosnavåg. id: mars tad: Galleri &, Fosnavåg For fotfolket i M er det inspirerande å møtast på områdestemnet, og denne laurdagen byr på litt av kvart: Bibeltime, årsmøte og misjonsfest. Bibeltimehaldar er Christfried Kaul, og på festen blir det tale av Barbro Østrem, Janne Bjune kjem med misjonsinfo, og familiekoret skal synge. id: 23. mars tad: Kjeldsund, Gurskøy i av måleria til igrun mogeli Ødegård. leppfest med Fatty unroad Kjekk kveld på Uppheim Fredag 23. mars blir det Kjekk kveld på Uppheim! Her er det ope for alle, og det blir underhaldning og god stemning. Hege Holmquist er dramapedagog ved Høgskulen i Volda, og har arbeidd mykje med forteljing både som utøvande kunstnar og kurshaldar. På fredag vil ho dele nokre av sine fantastiske forteljingar med oss. Per rne Brandal og Morten ommaren 2011 stappa Fatty unroad bandbilen full av ustyr, raude bukser og soveposar før dei reiste til Oppland for å spele inn P saman med onni Le ekrø i studioet hans. esultatet vart «weet Fattysfaction», ein P med 4 nye songar. På sleppfesten 23. mars, på tudenthuset okken, skal nytt og gamalt materiale presenterast for publikum. id: 23. mars tad: okken, Volda Bollerud er allsidige og dyktige musikarar som stiller med flott musikk kvelden gjennom. Det vert også høve til å gi ei gåve til Uppheim eller melde seg som fast gjevar til ye Uppheim. Dette skal vere ein kveld for å senke skuldrene å slappe av med gamle og nye vener. id: 23. mars tad: Uppheim, Volda

17 Onsdag 21. mars egionavisa Ulstein Ons. 21/3 Ons. 21/3 or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 ys. 27/3 Ons. 28/3 Ons. 28/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 øn. 31/3 øn. 31/3 kl. 18:05 kl. 20:30 kl. 18:30 kl. 20:30 kl. 17:20 kl. 19:05 kl. 22:00 kl. 16:00 kl. 16:00 kl. 18:00 kl. 20:30 kl. 18:00 kl. 20:00 kl. 18:00 kl. 20:30 kl. 18:00 kl. 20:00 kl. 17:00 kl. 19:00 kl. 21:15 kl. 15:30 kl. 17:30 Billettsal: tlf nto the White 11 år he Descendants lle Hugo Cabret (3D) 7 år Fuck Up 15 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle Lorax - kogens vokter (3D, O) lle Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år Hugo Cabret (3D) 7 år Kompani Orheim 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år Piratene! 3D (O) 7 år Lille speil på veggen der Varg Veum -Kalde hjerter 15 år Piratene! 3D (O) 7 år Lille speil på veggen der Volda or. 22/3 or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Lau. 31/3 Ons. 4/4 Billettsal: Ørsta org/kino kl. 16:00 Min elskede 11 år kl. 18:30 nto the white 11 år kl. 21:00 Hugo Cabret 3D 11 år kl. 19:00 Lorax 3D lle kl. 22:00 he Hunger Games 11 år kl. 14:00 Lorax 3D lle kl. 16:00 Lorax 3D lle kl. 18:00 Hugo Cabret 3D 11 år kl. 21:00 he Hunger Games 11 år kl. 19:00 he Hunger Games 11 år kl. 19:00 Lorax 3D lle kl. 21:00 Hunger Games 11 år kl. 19:00 Piratene 3D 7 år kl. 22:00 Varg Veum-Kalde hjerter 15 år kl. 14:00 Lille speil på veggen der 7 år kl. 19:00 merican Pie - eunion 11 år B! jå nettsida for fullstendig program or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 ys. 27/3 Ons. 28/3 Ons. 28/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Lau. 31/3 Lau. 31/3 øn. 1/4 øn. 1/4 øn. 1/4 B! jå nettsida for fullstendig program Med atterhald om endringar Billettsal: tlf kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 22:00 kl. 16:00 kl. 18:00 kl. 16:15 kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 18:45 kl. 21:00 kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 18:45 kl. 21:00 kl. 17:00 kl. 19:00 kl. 21:15 kl. 14:00 kl. 16:00 kl. 16:00 kl. 18:15 kl. 21:00 kulturhus.no Hugo Cabret (3D) 7 år nto the White 11 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Piratene! 3D (O) Lille speil på veggen der Varg Veum - Kalde hjerter 15 år Piratene! 3D (O) Lille speil på veggen der Lille speil på veggen der he Hunger Games 11 år Varg Veum - Kalde hjerter 15 år B! jå nettsida for fullstendig program he Hunger Games Med atterhald om endringar nders Baasmo Christiansen, Jon Øigarden, ben Hjejle, tle ntonsen og resten av gjengen bak "Fuck Up". Med atterhald om endringar Jennifer Lawrence i "he Hunger Games". vart komedie på norsk o av dei komande kinoane er norske. tle ntonsen og Jon Øigarden er to av stjernene i den nye norske actionkomedien "Fuck up", medan vi følgjer Jan Henry Olsen og kona hans sin kamp mot sjukdomen alzheimer i "Min elskede". mørket med ein elg på svenskegrensa. Han vert funnen med eit gevir i panna og 2.5 kilo kokain i bagasjerommet. nnan dei neste 24 timane er over, har Jack mista huset, dama har gått frå han og teke med seg dottera. Og som han snart er i ferd med å erfare: år du har søkke så lavt det går an å kome, kan det alltids bli verre. Fuck up he Hunger Games in svart actionkomedie for det store lerretet frå teamet bak suksess-serien "Dag", med tle ntonsen, Jon Øigarden, uva ovotny og nders Baasmo Christiansen i front av ei sterk rolleliste. For første gong på årevis er Jack nøgd med seg sjølv. Han har bestemt seg for å slutte å pule alt som har puls og kutte ned på sin heftige og entusiastiske narkobruk. Men så kræsjar bestekompisen i restane av det som ein gong var ord-merika, tvinger Panemnasjonen kvart år alle sine tolv distrikt til å sende ein tenåringsgut og ei tenåringsjente for å konkurrere i "he Hunger Games". he Hunger Games er ei V-overført happening der "tributter" må slost mot kvarandre inntil éin overlevande står tilbake. Katniss står ovanfor "tributter" som har førebudd seg til desse leikane heile livet, og må stole på sine skarpe instinkt og rettleiing frå ein tidlegare sigerherre, drankaren Haymitch bernathy. Om ho nokon gong skal kunne vende heim til Distrikt 12, må Katniss treffe nokre umoglege val i arenaen. he Hunger Games er regissert av Gary oss og er basert på uzanne Collins' roman som har selt meir enn tre millionar trykte eksemplar i U åleine, og er den første i ein trilogi som har fått ein global tilhengarskare. Lorax 3d in ny, fantasifull animasjonsfilm frå teamet bak «Grusomme meg» og «Hopp» - basert på ei klassisk barnebok av Dr. euss. Den dataanimerte 3D-filmen Dr. euss' he Lorax er ein adapsjon av Dr. euss' klassiske forteljing om eit skogsdyr som spreier håp til omgivnadane. Det animerte eventyret følgjer reisa til ein gut, som søkjer etter den eine tingen som kan få han til å vinne hjartet til draumejenta. For å nå målet sitt må han bli kjend med Lorax - eit grettent, men sjarmerande, vesen som kjempar for å beskytte si verd. Danny DeVito har den engelske originalstemma til den ikoniske tittelfiguren Lorax, medan d Helms gir stemme til enigmatiske Once-ler. ndre superstjerner som låner si stemme til filmen, er Zac fron som ed, den idealistiske unge guten som leitar etter Lorax, og aylor wift som udrey, jenta ed drøymer om. ob iggle spelar finanskongen O'Hare, og Betty White spelar eds kloke bestemor Grammy orma. Min elskede in film om kjærleik og mot. Min elskede er ein vakker og ærleg film om å kjempe for kjær- leiken - når den vert utfordra av lzheimers sjukdom. Min elskede blir vi kjend med tidlegare fiskeriminister Jan Henry. Olsen og kona hans Laila Lanes. Jan Henry fekk diagnosen lzheimer i ein alder av 51 år, og filmen følgjer paret gjennom eitt år med frustrasjon, gleder og sorger. Kjærleiken er ei uimotståeleg kraft som skakar oss når den tek tak. lvorleg sjukdom kan slå ned like heftig og plutseleg som kjærleiken og kan vere spesielt vanskeleg når den rammar tidleg i eit livsløp. Min elskede fortel historia om korleis desse to sidene av livet møtast. Filmen er eit nært portrett av to modige menneske som står fram for å vise oss lzheimers usminka og sanne ansikt. Den nære skildringa vekker latter og tårer, den rører oss og gir djupare innsikt.

Wenche Løseth: kr 2.825,- per måned 2,95% RENTE, 36 MND

Wenche Løseth: kr 2.825,- per måned 2,95% RENTE, 36 MND lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Vassendgutane i studio

Vassendgutane i studio NFOMJON at oss undersøke synet ditt lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) V KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Vårens nyheiter på innfatningar og solbriller er på plass! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik IFOMJO Dalevindu Vindu etter

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. som liten

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. som liten lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør!

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har ipad, Mac og tilbehør! lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

styrerommet Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og Charter sommer 2012

styrerommet Kjøpe eller selge bustad? EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Søre Sunnmøre ordnar med kjøp, sal og Charter sommer 2012 Din drømmereise starter på Vigra! nternasjonale rutefl y - London - licante - iga - København Charter vinter 2012/2013 - Gran Canaria, 2 avganger hver lørdag - harm el heik Charter sommer 2012 - ntalya,

Detaljer

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf.

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) tort utvalg av solbriller med styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik NFOMJON UN Dale toppsvingvindu på lager Priseks.

Detaljer

er for alle! Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke Bil & Gummiservice

er for alle! Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke Bil & Gummiservice lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Leasing. Dalevindu. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. fra kr 1.

Leasing. Dalevindu. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. fra kr 1. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!

Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager! elge bolig? Vi vet hva vi selger og verdien av det. For mer informasjon om boliger i ditt nærmiljø, kontakt avd.leder ina. Bjerkvik mob.nr. 909 92 420 FOMJO ndustri- og garasjeporter 1. februar 2012 D

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Dans på sjøen. Stort augustsalg. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14.

Dans på sjøen. Stort augustsalg. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14. tort augustsalg FOMJO lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) jå side 41 i rebaatfestival-avisa! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik 18. august 2010 Det beste i livet

Detaljer

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga Din drømmereise starter på Vigra! nternasjonale rutefl y - London - licante - iga - København - Las Palmas (YH!) Charter vinter 2012/2013 - Gran Canaria, 2 avganger hver lørdag Charter høst 2012 - ntalya

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Boligjakt? Våre boliger finner du på finn.no og em1.no

Boligjakt? Våre boliger finner du på finn.no og em1.no Boligjakt? Våre boliger finner du på finn.no og em1.no lle annnonser med visningstidspunkt finner du på finn.no eller em1.no INFOMJON For mer informasjon om boliger i ditt nærmiljø, kontakt avd.leder Nina.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3 FOMJO at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Solbriller -50%. *gjeld ikkje Odd Molly, Suncovers og eit utval Adidas. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser Solbriller m/styrke

Solbriller -50%. *gjeld ikkje Odd Molly, Suncovers og eit utval Adidas. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser Solbriller m/styrke olbriller -50%. * FOMJO lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) *gjeld ikkje Odd Molly, uncovers og eit utval didas V K: ynsundersøkelser Briller Glass Kontaktlinser

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke FOMJO Lat oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

USLÅELIGE PRESTASJONER.

USLÅELIGE PRESTASJONER. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Gå for Easy-Walker! Sky, inkl. bag veil. kr 7.698,- NÅ 6.500,- 15% avslag på EasyGrow pose

Gå for Easy-Walker! Sky, inkl. bag veil. kr 7.698,- NÅ 6.500,- 15% avslag på EasyGrow pose lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V A: ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer