Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke"

Transkript

1 lf Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMJO Vekas tilbod frå Dale: Balkongdør, ein- eller tofløya tr. 79x209 cm u. sprosser, eggekvit C 0502Y KU 21. mars 2012 DL VDU & Ø var asengt. 18, 6150 Ø lf. 70 Øyane Vanylven epost: ordfjord pjelkavik V: asmus Fløtre (79) frå Lauvstad, var yngstemann om bord på ålesundsbåten «undøy». elfangstskuta hadde mannskap frå heile unnmøre, og kom uskadd frå orkanen som sendte fem båter og 79 mann til bunns. FOO: PV Då 79 mista livet ide OPL G 4X4 COMO 160 HK. Pris fra Kr ,- G 4X4 PO OU adio avi 900 europa daptive bi-xenon frontlys med mart beam (FL) åkelys foran Mobiltelefonportal med Bluetooth og grafisk infodisplay kinninteriør med sportsseter (G) edan / 5-dørs fra ,- illegg for automatgir ,- kinntrukket ratt Utvidet parkeringshjelp port dition pakke 19 lettmetallfelger Mørktonede vinduer bak Bil & Gummiservice Ø. elefon: , lør Co2 utslipp g/km, 5,6 l/100 km. Gjelder blandet kjøring. uro 5. Frakt- og leveringsomkostninger inkludert. mportør: Opel orge.

2 2 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Haugelia barnehage i Haugsbygda i ande har 24 ungar barnehageplass. Halvparten av dei er fleirkulturelle. lina Krezre frå Latvia har budd på Larsnes saman med mann og barn sidan hausten fjor haust byrja veslejenta hennar Grita på 3,5 år i barnehagen Haugelia i Haugsbygda i ande. Og fjoråret vart veldig spesielt. kkje berre for Grita som starta i barnehage, men også for sjølve barnehagen. For det var nemleg rekordmange barnehagebarn med fleirkulturell bakgrunn som starta i Haugelia dette året. dag er der 24 barnehageplassar, og halvparten av alle dei 24 barna har fleirkulturell bakgrunn. asjonane som er representerte er verige, Chile, Latvia, Litauen, Polen, ussland og sjølvsagt oreg. Vi var litt engstelege for utfordringane knytt til språk, men det har gått veldig bra, fortel styrar linor Moldskred engasjert. Viktig med språkførebuing kkje alle foreldre kan eller har mulegheita til å førebu ungane sine like godt på barnehagelivet i eit anna land med anna språk og kultur. Men det kunne mor lina Krezre gjere før vesle Grita skulle ta til i barnehagen. Det handla mykje om å kunne gi dottera mi språkleg tryggleik. Har ein det, kjem også tryggleiken på å vere i barnehagen. g har lese mange norske barnebøker til henne før ho byrja i barnehagen, og det trur eg har vore veldig viktig for at ikkje overgangen skulle verte for stor, påpeikar ho. g studerte sjølv norsk ved Høgskulen i elemark for seks år tilbake. Dermed kunne eg mykje norsk då eg og ektemannen min bestemte oss for å flytte til oreg tre år seinare, fortel lina Krezre vidare. Og eg sa det til mannen min òg, at det er viktig å kunne språket. enk berre på alle dei flinke arbeidarane i oreg som allereie kan språket. For å skilje seg ut og få arbeid er det viktig å lære seg norsk, seier ho. Fleire språk blant dei tilsette For styrar linor Moldskred har det vore ein god og viktig ressurs å ha to tilsette hos seg i barnehagen som kan kommunisere med barna som kjem ifrå andre land og kanskje ikkje kan det norske språket så godt. pesielt er det viktig i ein ny fase, slik at ungane kjenner seg forstått og vert trygge. ngelica ychowska frå Polen og Dezia Dzirniece frå Latvia har vore ein kjemperessurs i barnehagen. For oss har det nemleg vore viktig å få inn personale frå fleire kulturar. g trur barna vert tryggare på kvarandre når dei ser vi vaksne kommuniserer oss i mellom, sjølv om vi òg snakkar ulike språk, meiner linor Moldskred som håpar at det vert større fokus på kor viktig det er å prioritere slike ressursar heilt ned i barnehagealder. Det er trass alt ofte i barnehagen det første møtet med andre kulturar skjer. Om det vert naturleg for barnehagebarna å leike saman med ungar frå alle slags kulturar, trur eg skepsisen til andre kulturar vert mykje mindre når dei vert eldre, påpeikar Moldskred. Haugelia har vi hatt stort fokus på språkstimulering, og ikkje minst respekt og toleranse for ulikskapar. Og det har fungert veldig godt, legg ho til. barnehage FL KULU: gle meinovark har foreldre frå Litauen og veks opp med både den norske og litauiske kulturen side om side. pråket har ho god kontroll på. Her kosar ho seg med ballongleik i barnehagen. tørst utfordring På den årlege Barnehagedagen som var 20. mars hadde Haugelia barnehage ei markering for å setje fokus på den fleirkulturelle fellesskapen. Det har ikkje berre vore lett å vere så mange kulturar i ein barnehage, men Moldskred meiner det har vore mange færre utfordringar enn dei såg føre seg. >>> YG PÅ POLK: Ungane i Haugelia barnehage syng «Fader Jakob» på polsk til ære for journalisten som kom Longva som har norske foreldre, Marius Karanuskas som har foreldre frå Litauen og Grita Krezre som har latviske Det beste i livet er G! - - Lay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: ordvest Distribusjon edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: algssjef Line Urke lf.: Produksjonsleiar Gunlaug Kleppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Deskmedarbeider une ustestuen arhus lf.: Journalist oger Oldeide lf: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: nnonsekonsulent Jan Lennart Urke lf.: Deskmedarbeider Guttorm Osnes lf.: Journalist selin evstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent Kari H. Berge lf.: Kontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: ye egionavisa Gratisavis for: id - Hareid - Herøy - Hornindal - ande - elje - tryn - Ulstein - Vanylven - Volda - Vågsøy - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 21. mars på besøk. F.v: Olga Cichencka som har polske foreldre, gle meinovark som har foreldre frå Litauen, Håkon ætre og Hanna foreldre. it flott, samstemt, fleirkulturelt kor av barnehagebarn saman med styrar i barnehagen, linor Moldskred. >>> Dei største utfordringane kom i starten, og handla mest om språk og utfordringar i forhold til korleis ein bør kle ungane i barnehagen for å vere best muleg skodd ute. ett og slett reine kulturskilnader som gjekk seg til i løpet av kort tid, påpeikar ho. il ettertanke Også ein norsk far som bur i Kjelsvika i Gursken, ikkje langt ifrå Haugsbygda, har vore svært overraska over det Haugelia barnehage har fått til. g kjenner meg litt fleirkulturell sjølv, ler Lars Lødøen og fortel at han opphavleg kjem frå Måløy i Vågsøy. g flytta hit fordi kona mi er herifrå. o har eg to søner her i barnehagen og dei kjem ofte heim og syng på songar dei har lært i barnehagen som ikkje nødvendigvis er norske. in gong byrja eldstemann å synge «Fader Jakob» på polsk. Då høyrde eg i alle fall kva song det var, humrar han. g er kjempepositiv til ein fleirkulturell barnehage. kkje berre får ungane større språkforståing i tidleg alder, men dei lærer å godta kvarandre. lle som ein. amspelet og leiken dei har her i barnehagen er i alle fall heilt spesielt. Det er eg glad for at ungane mine får vere ein del av. t barnehagen har så mange fleirkulturelle barn gir oss som foreldre også noko å tenkje over. pesielt ved det at så mange ulike nasjonar ønskjer å busette seg her i ande. Vi har ikkje akkurat kinoen i gåavstand, men vi har så mange andre gode kvalitetar som gjer at det er verdt å tenkje seg om før ein flyttar frå kommunen og bygda, avsluttar Lødøen engasjert. K OG FOO: L VD ØVLD PÅKK: Daniel andvik kosar seg i barnehagen og teiknar eit stort hus. Han har norsk far og russisk mor, og snakkar begge språk. Han lærer gjerne bort nokre gloser som sikkert kan bidra i positiv retning til alle barna i barnehagen.

4 4 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa øyting Og eg som trudde eg var ikkjerøytar. varet er eit rungande ja. Det er enormt mykje hundehår innimellom, og vi hundeigarar er nok meir aktive med støvsugaren enn andre folk. g får det likevel ikkje til å stemme: Felix røytar meir enn nok pels til ein Mariusgensar i veka, men den pelsen som sit igjen på kroppen hans er like fyldig og blank som han alltid har vore. g fann difor fort ut at sentralstøvsugar er det einaste som duger, om ein skal sleppe å tøme posen annankvar dag. Og når det er sagt: Kva er det med støvsugarposar som skal vere så inni granskauen vanskeleg? idan verda er i miljømodus på detaljnivå på alle andre frontar, må det jo gå an å lage ein støvsugarpose som kan brukast fleire gonger. Du må gjerne forsøke å tøme ein full støvsugarpose, men det er ikkje det støvsugarposeprodusentane vil. Dei vil at du skal stå der som ein tosk med ein rivna pose som ikkje kan brukast til noko, og ein halvkilos støvkladeis med hundehår, brødsmular, tånegler og anna rask utover heile golvet. tøvsugarposeprodusent konsument 1 0. Men ein vakker dag skal eg få mi hemn. Då er sentralstøvsugaren meir samarbeidsvilleg. Posen er erstatta med ein plastbehaldar, og produsentane av sentralstøvsugaren har ingenting i mot at plastbehaldaren kan brukast om igjen så mange gonger du berre vil. tøvsugarposefolk bør absolutt ta seg eit seminar saman med sentralstøvsugarfolk. Førre veke var det tøming av plastbehaldaren, og innhadet kan karakteriserast som ein massiv bylt av hundepels. Korleis er det fysisk mogleg? Kva i all verda skal dette domestiserte luksusdyret med all denne pelsen dersom den berre ramlar av i tide og i utide? Om nokon har ei litt meir djuparegåande forklaring på fenomenet røyting, så ver venleg å gje meg eit vink. jølv røyta eg frå meg håret på hovudet før eg hadde fylt 22, og ingen kan lenger skulde meg for å røyte anna enn kroppslukt og usynlege hudceller. Men eg tek det igjen på anna vis. Ja, eg veit ikkje om det finns noko støttegruppe for slike som meg, men eg røytar altså papir. Kvar veke produserer kontorpulten min og eg så mykje papir at eg har begynt å få medkjensle med postmannen. kkje minst får eg kvar veke brev om at forsikringsselskapet mitt eller andre firma eg betalar faste og månadlege summar til, har bytta namn og fusjonert og fisjonert og gått opp i ei høgare eining med endå tettare FOO: P D kundeoppfølgjing, men eg som kunde vil ha det like trygt og godt som før, altså. Den einaste bieffekta er papir, papir og atter papir. Det kjem òg mistenkeleg mange magasin som handlar om kor flinke nokon er på eitt eller anna fylkesnivå. like magasin kan vere kjempefine, for dei som måtte lide av søvnproblem. Vi har vitterleg klistremerke på postkassa som seier «eklame, nei takk!», men slike som er ute etter pengane til folk er nokre kreative, små maur, må vite. Dei snik seg rundt og finn artige omvegar til postkassa di. it av grepa er at dei veit namnet ditt. Då er jo dei så godt som på hels med deg, og kan ende opp i same grillparty før du får sagt «returpapir». Men det betyr ikkje det same som at eg gidd å lese meg opp på dette berget av cellulose som kvar veke veltar inn i heimen. v alt papiret som går i den blå papirdunken, så har eg lese kanskje 3 prosent av informasjon som står der. Det er ei fascinerande, lita næringskjede, dette. Og grunnen til at vi let det ture og gå, er at nokon har klart å innbille oss at vi er så miljøvenlege når vi stappar alt røytepapiret oppi den blå dunken. Men det er lenge sidan postmannen kom med trøsykkel. nergiproblemet i verda kan løysast, men helst bør nokon finne opp ei maskin som kan hente energi ut av papir. g blir i så fall ikkje den einaste som kan kome i skade for å overprodusere. Prisrevolusjon! KomplettPris > Fra 795,- nnfatning inkludert glass i din styrke Over 1000 innfatninger å velge mellom Velg en av disse kombinasjnene > > nnfatning inkludert progressive glass > nnfatning inkludert tynne og lette glass > nnfatning inkludert fargeskiftende glass > nnfatning inkludert refleksfri overflate og ripebeskyttelse > t ekstra par gratis enstyrkebriller inkludert Ø Vikegata MOLD torgata FØD torehagen KUD torgata ÅLUD Keiser Wilhelmsg ÅLUD Moa mfi, 2. etg GarantertFornøyd > vårt løfte til deg KomplettPris inkluderer innfatning og enstyrke standardglass (1,5 indeks) og valg av en av følgende tilleggsytelser: Progressiv standardglass (1,5 indeks), tynne og lette glass (enstyrke, 1,6 indeks), fargeskiftende glass, antirefleks og ripebeskyttelse eller et ekstra par briller med enstyrkeglass (1,5 indeks). ilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. GarantertFornøyd gjelder 6 måneder fra kjøp pecsavers Optical Group. ll rights reserved.

5 egionavisa Onsdag 21. mars FOBLLFB: sylsøkjarar og innvandrarar frå ei rekkje land skal samspele for Volda statlege mottak mot andre mottak i Voldahallen fredag. Målet er finaleplass for denne gjengen. Heimelaget Det er fotballfeber ved LK sitt mottak i Volda. Fredag er det duka for fotballturnering i Voldahallen i regi av Volda statlige mottak. Det er stor sjanse for at vi kjem til finalen, meiner det fargerike heimelaget. g har skada kneet på trening, men vonar eg blir klar igjen til fredag. g likar ikkje å stå på sidelinja å berre sjå på, seier norsktalande Hanad (21) frå omalia. Hanad sine lagkameratar kjem frå både fghanistan, rak, Palestina, omania, ritrea og yria, saman utgjer dei LK Volda sitt heimelag. Fredag møter dei lag frå LK søre unnmøre i Ulsteinvik og frå mottaket på Vestnes. g vonar eg kjem på lag med Daniel, han er stjerna her, seier Hanad og klappar Daniel (25) frå ritrea på skuldra. Daniel, som har spelt både fotball og basketball sidan han var ti år, gleder seg til turneringa. kkje alle kjenner kvarandre så godt enno, men vi blir stadig betre og meir samspelte. g gleder meg, vi skal gjere vårt beste for å vinne, seier han. Fotballfeber Fotballinteressa er stor. Vi har to treningar i veka, men dei vil berre spele meir. reningane har stor effekt på dei, dei koplar ut bekymringane sine og det er tydeleg spleisande, forklarar nja autvik ved Volda tatlege Mottak. Ho fungerer som trenar for dei rundt 25 spelarane som både er innvandrarar med opphaldsløyve og asylsøkjarar. pråket kan jo vere ei utfordring ved å trene dei, men alle her kan fotballreglane og dei er dei same overalt, poengterer autvik. Fotballturnering i regi av dei ulike LK mottaka har vore arrangert fleire gonger og erfaringane skal vere gode. nformasjons- og busettingsansvarleg ved Volda tatlege Mottak, olveig toreide, meiner den fysiske aktiviteten over tid har bidrege til lågt konfliktnivå ved mottaket i Volda; Førebyggjande Det har vist seg at fysisk aktivitet har god effekt på god psykisk fungering, spesielt i ei slik belastande fase i livet som fleire av desse personane er midt oppe i, forklarar toreide. LK Volda arrangerte også nyleg ein aktivitetsdag med både basket, fotball og volleyball der eit 50 tals bebuarar tok del. Der Helsestasjonen informerte om korleis psykisk og fysisk helse heng saman. Vi kjem til å halde fram med å satse på denne type førebygging. Vi er overtydd om at fysisk trening er mykje av grunnen til at konfliktnivået ved vårt mottak er så lågt som det er, forklarar toreide. Ho rosar også mottaket sitt samarbeid med Høgskulen i Volda. levar og lærarar ved linjene Kroppsøving og friluftsliv stiller opp og held praksis i samarbeid med våre opplegg, forklarar ho. K OG FOO: OG OLDD PÅ LG: Hanad (21) frå omalia (t.v) er ute med kneskade, men skal bli klar til fotballturneringa saman med Daniel (25) frå ritrea. nja autvik ved mottaket er trenar for dei 25 fotballglade innvandrarane. LGPL: Lite å seie på innsatsen under treningane i drettsbygget. LK Volda meiner lågt konfliktnivå ved det lokale mottaket er relatert til fysisk trening og lagspel.

6 6 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa unt statusjag? ist lørdag var jeg blant de raringene, egoistene, sprekingene kall det hva du vil - som gikk Birkebeinerrennet fra ena til Lillehammer. Vi kan jo lure på hvorfor så mange bruker hundrevis av treningstimer og tusenvis av kroner i utstyr, reise og overnatting for å slite seg ut. Jeg tror at helse og alder er de to viktigste drivkreftene. rening og ikke minst konkurranse gir oss følelsen av å være yngre enn det vi egentlig er. Å trene gir bedre helse. Overlege Jostein Grimsmo ved Feiringklinikken har funnet ut at de som går Birken, i gjennomsnitt lever åtte år lengre enn resten av befolkningen, men som han sier: - Hadde de trent litt mindre, hadde de kanskje levd enda lengre. Professor Gunnar Breivik ved orges drettshøgskole har gjort forskning som viser at en aktiv livsstil gir flere opplevelser. Det gir flere gevinster knyttet til å leve et meningsfullt og godt liv. Det er mye man går glipp av hvis man ikke tar del i de godene som aktivitet gir. reningsnarkoman år vi trener, reduseres blodtrykket, overvekt og faren for hjerte- og karsykdommer. Fysisk trening motvirker angst og depresjon. Vi får mer energi, styrker skjelettet, begrenser faren for lzheimer og Parkinson og beskytter kroppen mot tidlig aldring. Vi blir friskere, gladere, sterkere og føler oss mer opplagt når vi trener eller trimmer. Det gir en god følelse når kroppen fungerer. tter en halvtimes fysisk trening, starter kroppen produksjon av endorfiner, også kalt kroppens eget narkotika. Dette skaper en rus som er ufarlig og bra for helsa, men like fullt en rus. Og det skaper avhengighet. Derav uttrykket treningsnarkoman. Vi blir hekta på trening. Hjernen fungerer også bedre når vi er aktive. jansen for at nydannede nerveceller overlever, blir større. Dermed bedrer evnen til å lære seg noe nytt. ktive mennesker er visstnok mer handlekraftige, har kortere reaksjonstid, er flinkere til å planlegge og har bedre tid til å gjøre flere ting samtidig. Prestasjonspress og statusjag Vi får energi av trening, men faren er at treningskulturen kan gi et prestasjonspress som fører til økte belastninger i en ellers krevende hverdag. år treningen blir et press, vil det også gi mer stress og dårligere helse. F GJD Hvorfor bruke hundrevis av treningstimer og tusenvis av kroner på å slite seg ut? enkelte miljøer i næringslivet, spesielt innen bank og finans, er det ikke nok å delta, men det må presteres på høyt nivå. Det har blitt en trend å konkurrere også utenfor arbeidsplassen. Det gir sosial status å kunne skryte av sine resultater i lunsjpausen. oen tror denne treningsmanien er en vesentlig del av godt lederskap. Fokus på sterkest, raskest og tøffest kan lett også bli en del av hvordan man behandler andre mennesker. Jeg har jobbet med noen slike, og det er ikke godt lederskap. For lederskap handler mest om hvordan man gjør andre gode som lag mot samme mål. kke om egne sportsprestasjoner. kke for alle Folk trener generelt mer enn tidligere, men ikke alle. Blant de med høy lønn og høy utdannelse er det dobbelt så mange fysisk aktive som blant de med kun grunnskole eller lav lønn. killet mellom aktive og passive nordmenn følger et gammeldags klasseskille. - elv om vi prøver å lage et velferdssamfunn som inkluderer alle, er det noen som tar ut mye større gevinster enn andre, sier professor Gunnar Breivik ved orges drettshøgskole. Han har studert nordmenns aktivitetsvaner gjennom en årrekke, og er bekymret for den økende todelingen i befolkningen knyttet til fysisk aktivitet. n del aktiviteter krever utstyr og anlegg, noe som favoriserer de som tjener bra. Høy inntekt gir muligheter. kke noe merke Det som gir mest status, er å ta merket i Birken. Da må man ikke ha mer enn 25 % dårligere tid enn de fem beste i sin klasse. Den som klarer merket er garantert å klatre på den sosiale rangstigen de nærmeste ukene. For denne skribenten er det en helt uaktuell situasjon. Men jeg kom til mål uten varig men. ror jeg. Pi-dagen anledning den internasjonale pi-dagen forrige onsdag, kom vi med to matematisk oppgaver. Her er oppgavene og svarene: Johns alder er 1/3 av farens alder og 2/5 av morens alder. ldersforskjellen mellom foreldrene er 10 år. Hvor gamle er faren, moren og John? var: 60, 50 og 20 år. Hvis vi bytter om tallene i min alder, får du alderen til min sønn. For ett år siden var jeg dobbelt så gammel som ham. Hvor gamle er vi to i dag? var: 73 og 37 år.

7 egionavisa Onsdag 21. mars ÅP KP :: :: Olympic hipping og X OV ønsker velkommen om bord i vårt nye fartøy, OLYMPC GY, LØDG 24. M. Olympic nergy er utviklet med fokus på miljø, teknologi og fleksibilitet. kipet er unnmøres første offshorefartøy med gassdrevet fremdriftssystem, og vil være ÅP FO PUBLKUM F KL L KL VLKOMM OM BOD! Dato ted Kl 15 Kl :: Lørdag 24. mars :: kansekaia i Ålesund :: Dåpsseremoni :: Åpent skip for publikum OLYMPC GY

8 8 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Fødd sånn eller blitt sånn? DGLG M: in sykkeltur i det fri gjer oss fortjente til ein kvil, eller? Det er ei kjent og openberr sak at berre ein dagleg gåtur vil redusere kaloriane våre. o viser nye studiar at gåturen ikkje berre gjer den kortsiktige nytta med å fjerne noko av det overflødige den kan også endre genane våre til det betre. Kroppsvekta vår, som så mykje anna av våre personlege karakteristika, er eit resultat av både genane vi er fødde med og måten vi lever liva våre på kor mykje og kva vi et, og kor vidt vi trenar. Under det årlege møtet i regi av the merican Heart ssociation som omhandla epidemiologi (sjukdomsutbreiing), ernæring, fysisk aktivitet og stoffskifte presenterte forskarar frå Harvard sine funn om korleis livsstil faktisk kan endre genane våre. Mellom anna viste desse til korleis berre ein times gåtur kvar dag kan redusere den vektfremjande effekten på visse genar med heile 50%. t genane så konkret er påverkelege, treng ikkje å vere berre positivt. Dei er nemleg sterkt påverkelege også i negativ retning og stillesitjing, til dømes gjennom mykje V-sjåing, kan gi ei vektaukande effekt hjå dei same genane. tudien involverte ikkje mindre enn menn og kvinner i eit langvarig program som sporar både livsstilsåtferd og helseendringar over tid. For å avgjere korleis og kor stor innverknad dei vektaukande genane hadde på deltakarane si vekt, fokuserte forskarane på 32 særskilde gen som tidlegare har vorte sterkt knytt til body mass index (BM) ei forholdsutrekning mellom høgde og vekt som kvantifiserer overvekt, fedme eller det motsette underernæring. Forskarane tok kvar deltakar sin BM og plotta den i eit skjema samanstilt mot skåren på eit såkalla vektgen. Denne skåren var eit mål på kor mange variantar deltakarane hadde av dei 32 ovannemnde gena. idan vi alle får ein kopi av kvart gen av våre mødre og fedre, kunne kvar deltakar maksimalt ha 64 gen av den vektfremjande varianten, og minimum null. Det viste seg så at ingen vart belasta med to kopiar av det vektaukande genet; det maksimale talet på slike gen var 43, medan minimumstalet på ulike variantar var 10. Basert på denne samanlikninga konkluderte forskarane med at for kvar genetiske variant, var effekten på BM ei auke med 0,13 kg/m2. Og her kjem det store funnet: Mellom deltakarane i testgruppa som gjekk ein time kvar dag, var denne genetiske effekten redusert med 50% - til 0,06 kg/ m2. Dermed var ikkje berre den første studien som samanliknar effekten av trening med det genetiske eit faktum, den viste også ein særs sterk samanheng. Fysisk aktivitet kan altså påverke genane og korleis genane opptrer, dette gjennom å hemme aktiviteten til genar som fremjar vektauke. år det gjaldt stillesitjarane, V-sjåarane, om ein vil, var det konkrete talet for denne gruppa ei auke i BM på 0,3 kg/m2 for kvar to timar lange økt i sofaen. Dette gir ei verdifull innsikt, sidan turgåing og V-sjåing gir sjølvstendige effektar, nemleg at dersom ein skal slanke seg, så bør ein både gå meir på tur, men også sitje mindre i ro. Med andre ord er det ikkje nok å vere i fysisk aktivitet det meste av dagen, så lenge ein kronar det heile med å sitje fleire timar i sofaen etterpå. Vi ser at dersom ein skal redusere si eiga vekt, så må ein både auke graden av fysisk aktivitet, men også redusere stillesitjande åtferd i alle fall om ein skal redusere vekta gjennom å endre genane, heiter det frå forskingsleiaren frå Harvard. o modererte han seg samstundes med tanke på kosen i sofaen ved å legge til: Det er ikkje det å sjå på V i seg sjølv som er uheldig, men det er ofte slik at dei som sit mykje i ro og ser mykje på V, gjerne et meir mat og trenar mindre, til dømes. Men i det minste skal også desse vite, at sjølv om dei ikkje har fått dei beste genane, så er ein ikkje bunden til desse. in kan endre dei genane som aukar vekta i D-et ved å endre korleis ein lever. Vi er altså i all hovudsak fødde sånn, men dette seinaste funnet kan tale for at moglegheita for å bli som vi ønskjer, er styrka både på kortare og lengre sikt. Også genane kan la seg bøye. ODDMUD FDK JCOB VGHOLM Bli med på temanummer Motor og 4. april nnonsefrist: 28. mars aviser i 7 kommuner Hareid - Ulstein - Herøy - ande - Vanylven - Ørsta - Volda fritid lf Fax

9 egionavisa Onsdag 21. mars VÅKMPJ raskt og rimeleg lekre og smarte løysingar du kan velje mellom flatpakka eller samansette skap frost media Kjøkkenet, ein samlingsstad, ein plass å lage mat, eller kanskje berre slye seg og vere lat.. Ynskja og behova er mange. Løysingar og moglegheiter, nærast uendelege. nten du har alt klart føre deg, eller alt er uklart, kan vi hjelpe deg med å realisere kjøkkendraumen din. Vi har dei fleste skapstørrelsar på lager. Kom innom og sjå våre nye utstillingar, og slå av ein kjøkkenprat!. O. Myklebust dr: ndrehovdevegen 59, 6160 Hovdebygda lf: Faks: Opningstider: Man - fre: 9-16 Laurdag:

10 10 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa lias, 5 år år våren kjem då smeltar snøen og det vert vatn av den. Då byrjar også blomane å spire slik at eg kan plukke dei og ha dei på grava til rampe. rampe er kaninen min som er død. g trur ikkje kråkene fer til yden om vinteren. Dei er her heile året nemleg. Om sommaren brukar eg å bade mykje og leike med badeflyet mitt. Derfor likar eg best den årstida. Våren er like rundt hjørnet, og då egionavisa var på besøk i Hauemarkja barnehage på Larsnes i ande, var våren også tema der. b K OG FOO: L VD ØVLD ander, 5 år nøen vert øydelagt om våren den. Men veit du kva eg brukar å gjere? g brukar å hoppe på trampoline om vinteren, sjølv om det er om våren ein helst skal gjere det. Det er gøy, for då er det glatt slik at eg glir på rumpestumpen min. v årstidene likar eg best vinter og sommar. Vinteren fordi eg kan lage snøballar, snømenn og snøhundar. Og sommaren fordi eg kan bade og ete mykje is. v og til skulle eg ønskje eg var ein isbit, for då hadde eg glidd fort ned bakkane. ivert, 6 år Om vinteren så går det an å fare på Drageskaret for å renne på kjelke, men det går ikkje an når våren kjem. Då er det betre å gå på fjellet. år fuglane kjem att om våren er det fordi det byrjar å verte varmt her heime. Dei reiser nemleg til varmare land slik at dei ikkje skal verte stive om vinteren. Dei likar ikkje å verte iskalde, dei, forstår du. g likar best sommaren sjølv, fordi då kan eg gå ute i berre short eller truse og bade heile tida. Både i andvika og på Voksa. Victoria, 5 år år våren kjem er det snart sommar, og då kan vi springe ute i berre jakke og sko. Då slepp vi dressane vi har i barnehagen. år fuglane kvitrar har våren kome. g har faktisk plukka snøklokker allereie. Marka vert også grøn og fin også. g gler meg mest til i sommar då, for då skal eg til pania på ferie og til hausten skal vi byrje på skule. Det vert kjekt å sleppe og ha på seg så mykje kle. g gler meg dessutan til å få lekser. Marikken, 6 år år det vert vår er det på tide å leite fram sykkelen. g kan å sykle åleine utan støttehjul. år våren kjem, dukkar også fuglane opp. okre har lege i dvale om vinteren og andre har vore i yden fordi det er så kaldt i oreg. g trur kanskje det at når ørna kjem fram, så er det eit vårteikn. g likar betre sommaren enn våren, for då kan eg ligge i bassenget heile dagen når vi er på ferie. g vert aldri lei av å bade. v og til skulle eg ønskje eg var ein isbit, for då hadde eg glidd fort ned bakkane.

11 egionavisa Onsdag 21. mars For prøvekjøring send oyota til 2007 For prøvekjøring send oyota til 2007

12 12 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa elge bolig i år? FØ PÅK KMPJ ing for gratis meglertakst og et GOD LBUD Benytt gjerne

13 egionavisa Onsdag 21. mars Bob Dylan FOO: PFOO Bob Dylan på nynorsk L U: om oger adland kjem til var asen-tunet i morgon, torsdag, for å snakke om arbeidet med å oversette Bob Dylan sine tekstar til nynorsk. tterpå held han konsert med både nytt og eldre materiale. FOO: PFOO morgon, torsdag, kjem om oger adland til var asen-tunet i Ørsta for å framføre Bob Dylan på nynorsk. Han har også med seg eit knippe nye låtar med sterke, nynorske tekstar og vakre melodiar. Og før konserten skal låtskrivaren, tekstforfattaren, songaren og gitaristen om oger adland frå Haugesund fortelje om arbeidet med å gjendikte Bob Dylan sine tekstar til nynorsk. Det var fleire utfordringar som møtte meg, men sjølv om Bob Dylan er ein spesiell songtekstforfattar der rytme og klang er veldig viktig, følte eg at det ikkje vart så mange gongar eg møtte veggen under arbeidet likevel. ynorsken hjelpte meg langt på veg. Og for meg var det viktig at bodskapen og innhaldet kom best muleg fram, slik som Bob Dylan kan best på sin unike måte. Den rytmiske energien hans er svært viktig, og det håpar eg at eg fekk fram på plata, fortel om oger adland. tor spenning 2007 gav han ut sitt første album «Obviously mbraced», spelt inn i Dublin med irske musikarar, og i 2008 gjennomførte om oger adland multimedieturneen «Pictures n ock» i samarbeid med den irske rockefotografen Fin Costello kom hans andre soloalbum «Blod på spora». in nynorsk versjon av Bob Dyland klassiske album «Blood on the racks» frå Plata fekk gode kritikkar. g innsåg ikkje at det hadde vore eit ganske risikabelt prosjekt eg hadde set i gang før det var like før utgivingsdato. Bob Dylan er høgt elska blant mange og «Blood on the racks» vert rekna som ein av dei store klassikarane. Derfor var eg også førebudd på at eg kom til å få hard medfart. Og skal eg vere heilt ærleg trur eg ikkje det var nokon som var meir overraska enn meg då eg fekk så gode kritikkar. Det var svært hyggjeleg, påpeikar adland. y plate fjor gav om oger adland ut sitt tredje album «Det du aldri sa». Det er ei samling originallåtar med nynorske tekster. Han gjekk i studio med ei spanande samansetjing av musikarar. Vestlandske indierockarar, eklektiske rootsmusikarar og ein irsk stjernepianist fann felles grunn i songane og historiene på plata hans. Musikalsk er albumet svært variert. Der finst inspirasjon frå rock, folk, country og viser. in rik vev av elektriske og akustiske gitarar, fele, mandolin og steelgitar utgjer bakteppet, i sentrum står songane og om oger sin vokal. Det får ein høve til å oppleve under konserten hans i var asen-tunet torsdag 22. mars. tillegg vert det sjølvsagt fleire Bob Dylan-låtar på nynorsk og så kjem eg til å presentere ein del nytt materiale. g har byrja på arbeidet med ny plate med sleppdato i september, seier han. Mykje av materialet til den nye plata vart til under ein tur til ør- frika i vinter. Det var eit spesielt opphald der eg sat i eit anna land så langt vekke og skreiv nynorske songtekstar. Har du teke med deg noko av den sørafrikanske kulturen inni den nye plata di då? kkje direkte i alle fall, men eg vil trur den har påverka meg til ei viss grad under arbeidet likevel, ler adland. Det er trass alt ganske vanskeleg å ikkje verte påverka av det som skjer rundt ein. På vendereis om oger adland deltok under Dei nynorske festspela i 2009 med konsert og ein prøvesmak på «Blod på spora»-plata som kom ut det same året. Det var på okken i Volda. o er det første gong han held konsert i var asen-tunet. g ser fram til å vende nasen tilbake til Ørsta og unnmøre. For meg som skriv på nynorsk er det også litt ekstra spesielt. g gler meg veldig og håpar å sjå mange der, avsluttar han engasjert. id: 22. mars tad: var asen-tunet, Ørsta K: L VD ØVLD Frå Dylan-messa i Fredrikstad domkirke. Bob Dylan-messe i Herøy Laurdag 24. mars blir det kveldsgudstjeneste med songar av Bob Dylan. ven asmuntveit, som har omsett dei fleste songane til norsk, kjem og leiar messa. Med seg har han lokalt band og songarar. Kvifor lage ei messe med utgangspunkt i Bob Dylan sine tekstar? Heile Bob Dylan sin produksjon er gjennomsyra av Bibelsk språk og tankegong, fortel vein asmuntveit. Dette gjeld heilt frå den første innspelinga hans i 1962 og fram til den siste i På mange måtar er det den profetiske røyst som er dominerande hjå han; skildringa av ei verd som har kome "av hengslene", kallet til omvending og åtvaringa om at det vil kome ein dom over verda. Den spesifikt kristne bodskapen om frelsa i Jesus Kristus kjem nokre stader tydeleg fram, andre stader som ein meir underliggjande bildebruk. år vi har laga ei messe der Bob Dylan sine songar er eit viktig utganspunkt, så er det eit forsøk på kople aktualiteten i songane hans saman med den tusenårige tradisjon i kyrkja. Det er i dette spennet at messa fungerer og vibrerer. id: 24. mars tad: Herøy Frikyrkje

14 14 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa ommartid! Komande søndag, 25. mars, skal klokka ein time fram. orge har ein hatt sommartid i 1916, og Dessutan hadde ein sommartid også om vinteren frå og med 11. august 1940 til og med 2. november idan har orge hatt sommartid kvart år sidan blei orge og alle U-land einige om at sommartida startar siste søndag i mars og sluttar siste søndag i oktober. Herøy U FOVÅG BYGG rubadur Luffen Valle spelar laurdag Ulstein KFFB rubadur lisabeth Kristensen spelar laurdag lisabeth Kristensen D GML BO Motevisning onsdag KFFK Quiz torsdag JØBOG KULUHU Konsert med ldbjørg Hemsing og Håvard Gimse fredag. Hødd Kick Off laurdag Volda UDHU OKK LidoLido spelar torsdag. Konsert og sleppfest med Fatty unroad fredag D GØ Club Mittwoch onsdag. DJ Donderdag torsdag og konsert med ll night long fredag. Ørsta Ø KULUHU Framsyninga Å, du store mi tid! av Åmdalskoret; berre damer onsdag og fredag Korkafe med damekoret Lyst og mannskoret Vyrde søndag Frå Vanylvsråkk Foto: Vanylvsråkk Vanylvsråkk juli er det duka for ny runde med Vanylvsråkk i Vanylven. apparen Vinni frå Paperboys er ein av artistane som kjem. Fjorårets festival vart sydd saman på knappe 4 månadar, og likevel opplevde dei ein suksess der eit publikum på totalt fekk oppleve både Madcon og mokie i kjempeform. Første året med Vanylvsråkk var ikkje berre ein publikumssuksess, det var ein festival som greidde å balansere budsjettet og såleis bli ein suksess økonomisk. Festivalen har fokus på musikalsk breidde, og arrangøren satsar på ein familievennleg profil. Formålet er å på sikt få på plass fleire arrangement i Vanylven gjennom heile året, men først og fremst vil ein stable på beina ein solid festival. Vanylvsråkk 2012 byrjar å ta form, og i tillegg til Vinni, er Violet oad, l Cuero og he Blacksheeps signert til festivalen. id: juli tad: Vanylven Vinni. Foto: nton oggiu Åmdalskoret "Berre Damer". OØ PUB Quiz torsdag. rubadur Geir Pedersen spelar fredag og laurdag Musikklaget ULF førebur seg til M M for janitsjarkorps blir arrangert i rondheim kvart år, og i år er tidspunktet sett til helga mars. Hit kjem om lag 100 amatørkorps frå heile landet, og fordeler seg på sju divisjonar. Musikklaget ULF stiller i år i 5. divisjon, saman med bl.a Hasund og Dimnøy Ungdomsmusikkorps og Musikklaget Brage. Musikklaget ULF har i tida etter yttårskonserten brukt øvingane aktivt for å finne det best eigna programmet til M. nnspurten og dei siste førebuingane vart gjort sist helg, samt desse dagane før avreise. ULF har siste øving før M i kveld, onsdag 21. mars. Korpset ynskjer då å invitere bygdefolket til opa øving. ek du turen innom eiten denne kvelden, møter du eit konsentrert og topptrimma M korps. Det er også mogleg å både sjå og høyre dei ulike korpsa frå rondheim. V2 UMO sender direkte frå scena både fredag og laurdag. Musikklaget ULF ser fram til M i janitsjar, og gleder seg til ei helg fylt med konkurranse, mykje inspirasjon og sosialt samvær! id: 21. mars tad: eiten, Ulsteinvik Musikklaget ULF

15 egionavisa Onsdag 21. mars Vandring i mine landskap 24. mars opnar utstillinga «Vandring i mine landskap» med Kjell dar aure på Kunsthuset i Ørsta. Om maleprosess og teknikk fortel aure sjølv: g skal stille ut 30 nye oljemaleri på Kunsthuset i Ørsta frå 24. mars. Å vise fram det ein har laga er for så vidt spanande, men det ligg også ein porsjon prestasjonsangst ved å gjere det. g måler bilete stort sett med same motivkrets som eg alltid har gjort. g arbeidar mest med oljemaling i sjølve ferdiggjeringa av motivet. Underliggande lag kan eg og nytte akryl. Det er vanskeleg å lage karakteristikkar av eigne arbeider. g arbeider med sunnmørske landskap. Det er ikkje alltid frå eksakte stadar. Bileta mine er meir bearbeidde sanseinntrykk og sett saman til bilete i ettertid. Bileta representerar då meir indre opplevingar av landskapet. Bileta vil såleis vise litt meir kven eg er sjølv. g kallar ofte landskapa mine identitetslandskap. in sunnmørsk identitet kjem ikkje unna dei mektige fjella og fjordlandskapet her og utsynet Kom i musikalsk vårstemning saman med damekoret Lyst og deira gjestekor Vyrde mannskor! På nyåret har Lyst øvd inn nytt repertoar med dirigent lizabeth Oltedal, og søndag den 25. mars kan publikum få høyre vakre tonar frå både dameog mannskoret. De som bur på ytre kan legge søndagsturen gjennom iksundtunellen, og begge kora vonar at mange frå både fjern og nær tek turen innom Ørsta kulturhus for å høyre på flott kormusikk. lle som kjem kan forsyne seg av eit bugnande kakebord og rykande varm søndagskaffi. Det vert også loddsal med mange spennande gevinstar. mot øyar og hav. For ein som er frå denne delen av landet betyr fjella meir enn ein kan ane. Prøver ein å grave i sjela å finne fram til kven ein eigentleg er det nettopp fjell, fjord, øyar og hav som kjem opp på netthinna. Veret her er skiftande og spelar inn. Dette er med på å forsterke den dramatiske naturen her. Det er dette landskapet eg prøver å formidle slik eg har opplevd og slik eg hugsar det. Å vandre her gir meg assosiasjonar til sjølve livsvandringa. Vandraren i mange av bileta er ikkje tilfeldig plassert. Vandraren har nok mål for vandringa og står ofte på ein stad der ein må gjere eit val om vegen vidare. Målet kan ofte vere vaskeleg å nå. Å nå heilt til topps er ikkje alle forunnt. Vegen ditt kan verte for vanskeleg og farleg. g har også med nattlysbilete på denne utstillinga. Landskapet i mørket er mystisk og vakkert. Fjordbygda innerst i fjorden, eller husa på øya speglar seg i fjord og hav. Her bur vi, og her høyrer vi til. Vi trassar mørkret og sender lyssignal om at vi er her. Opplyste bygder i mørketid er ei velsigning. id: 24. mars 21. april tad: Kunsthuset, Ørsta Korkafè med Lyst og Vyrde o av verka til Kjell dar aure id: 25. mars tad: Ørsta kulturhus Vyrde mannskor Damekoret Lyst Hemsing og Gimse på jøborg jøborg har dei siste åra hatt fleire godt besøkte klassiske konsertar. Også i 2012 kan vi presentere noko av det beste orge kan by på av klassiske aktørar. ldbjørg Hemsing er karakterisert som norges mest lovande unge fiolinist, og har fått fleire prestisjetunge prisar både nasjonalt og internasjonalt. Håvard Gimse spelte saman med rve ellefsen på jøborg hausten 2011, og skapte stor begeistring hos publikum. Publikum får høyre Beethovens onate r. 3 i ss-dur op r 3, Piotr lyich chaikovskys ouvenir d un lieu cher, ergei Prokofiev: onate r. 2 i D-dur, Pablo arasates Zigeunerweisen. id: 23. mars tad: jøborg kulturhus, Ulsteinvik Håvard Gimse ldbjørg Hemsing Loen - ordfjord Palmehelg 30/3-1/4 Laurdag 31. mars: VDGU Fredag-søndag: frå kr 2670,- p.p. i dobbelt inkl. halvpensjon og dans ing i dag: Hotel lexandra, 6789 LO - ODFJOD lf: Booking:

16 16 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa Festmesse med ynnøve orthe ynnøve orthe skal halde i alle trådar når Blåhuset har festmesse torsdag kveld. ynnøve orthe frå Ålesund, har 25 års erfaring frå mote og modellbransjen som gründer av Piaf Modellbyrå og modellskule, makeup-artist og stylist, skribent og fotograf. Ho starta karrieren på catwalken på kulturhuset i Fosnavåg som 13-åring for tanta si som hadde klesbutikk der. einare var fekk ho modellerfaring i U og starta opp modellbyrå som 18-åring. in stor lidenskap for kunstuttrykk og spesielt foto, gjorde at ho i 2005 starta si eiga fotograf verksemd. Ho spesialiserer seg på bryllaup, mote/reportasje og portrettfotografering. id: 22. mars tad: Blåhuset, Ulsteinvik ynnøre orthe nteressegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser har nå startet lokallag i Volda! Vil du være med, eller trenger mer informasjon? a kontakt med ærradiojubileum Møte mars i samband med at orrøna adio øre unnmøre er 20 år: erlandsøy bedehus 21. mars kl Ulsteinvik bedehus 22. mars kl Dravlaus bedehus 23. mars kl Fiskå bedehus 24. mars kl Volda bedehus 25. mars kl Øystein Meling, eidulf Lillebø og gil traume m. fl. tek del. tyret. Påskedans med Broad Line Årets påskefest blir på okken skjærtorsdag! Broad Line stiller igjen på Volda si storscene med eit herleg utval dansbare 80-talslåtar. Dei to siste romjulene har voldingar og ørstingar fylt okken til randa for å gjenoppleve musikken frå ungdomstida; danse, treffe mykje kjentfolk og ha det kjekt. eportoaret blir stadig finpussa med nye megahits frå dette fantastiske tiåret som vi ler av når vi ser bilda - men jammen så kjekt det var medan det stod på! Mykje av musikken frå denne tida har nesten berre blitt betre med åra, og tåler absolutt å høyrast igjen. Broad Line stiller med same mannskap som sist, og du har kanskje fått med deg vokalist Knut ilefsen si kraftfulle stemme på "he Voice" på V2? Madcon-Yosef og Hanne ørvaag var i alle fall imponert, og det trur vi du kjem til å bli også. id: 5. april tad: okken, Volda Broad Line ockebandet Fatty unroad Korkafé Damekoret Lyst Ørsta kulturhus øndag 25. mars kl Gjestekor: Vyrde Mannskor nngang: Vaksne kr 150,- Familie kr 300,- Kake og kaffi inkludert Loddsal ponsor: Områdestemne for M Kvart år har Det orske Misjonsselskap områdestemne for øre unnmøre. år skal det haldast 23. mars i Kjeldsund. Det er tradisjonelle foreiningar for vaksne, barneforeiningar, leirar i Kjeldsund, ungdomsarbeid, tre gjenbruksbutikkar (i Volda, Ulsteinvik og Myrvåg), familiekor. i kyrkjelydar har avtalar om å støtte M, og mange enkeltpersonar er faste gjevarar gjennom avtalegiro. y utstillar i Fosnavåg y utstillar i minigalleriet til og er igrun mogeli Ødegård i mars. Ho arbeider med akryl og olje på lerret, og dei inntrykka ho får, vert til uttrykk i måleria gjennom ein veldig lang prosess. Ho målar både landskap og abstrakte bilder, men oftast er menneske temaet. Ho er utdanna frå Ålesund kunstskule, og ved Oslo tegne og maleskule. idan 1998 har ho jobba med måleri på heiltid. Det er første gong ho stiller ut hos og i Fosnavåg. id: mars tad: Galleri &, Fosnavåg For fotfolket i M er det inspirerande å møtast på områdestemnet, og denne laurdagen byr på litt av kvart: Bibeltime, årsmøte og misjonsfest. Bibeltimehaldar er Christfried Kaul, og på festen blir det tale av Barbro Østrem, Janne Bjune kjem med misjonsinfo, og familiekoret skal synge. id: 23. mars tad: Kjeldsund, Gurskøy i av måleria til igrun mogeli Ødegård. leppfest med Fatty unroad Kjekk kveld på Uppheim Fredag 23. mars blir det Kjekk kveld på Uppheim! Her er det ope for alle, og det blir underhaldning og god stemning. Hege Holmquist er dramapedagog ved Høgskulen i Volda, og har arbeidd mykje med forteljing både som utøvande kunstnar og kurshaldar. På fredag vil ho dele nokre av sine fantastiske forteljingar med oss. Per rne Brandal og Morten ommaren 2011 stappa Fatty unroad bandbilen full av ustyr, raude bukser og soveposar før dei reiste til Oppland for å spele inn P saman med onni Le ekrø i studioet hans. esultatet vart «weet Fattysfaction», ein P med 4 nye songar. På sleppfesten 23. mars, på tudenthuset okken, skal nytt og gamalt materiale presenterast for publikum. id: 23. mars tad: okken, Volda Bollerud er allsidige og dyktige musikarar som stiller med flott musikk kvelden gjennom. Det vert også høve til å gi ei gåve til Uppheim eller melde seg som fast gjevar til ye Uppheim. Dette skal vere ein kveld for å senke skuldrene å slappe av med gamle og nye vener. id: 23. mars tad: Uppheim, Volda

17 Onsdag 21. mars egionavisa Ulstein Ons. 21/3 Ons. 21/3 or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 ys. 27/3 Ons. 28/3 Ons. 28/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 øn. 31/3 øn. 31/3 kl. 18:05 kl. 20:30 kl. 18:30 kl. 20:30 kl. 17:20 kl. 19:05 kl. 22:00 kl. 16:00 kl. 16:00 kl. 18:00 kl. 20:30 kl. 18:00 kl. 20:00 kl. 18:00 kl. 20:30 kl. 18:00 kl. 20:00 kl. 17:00 kl. 19:00 kl. 21:15 kl. 15:30 kl. 17:30 Billettsal: tlf nto the White 11 år he Descendants lle Hugo Cabret (3D) 7 år Fuck Up 15 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle Lorax - kogens vokter (3D, O) lle Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år Hugo Cabret (3D) 7 år Kompani Orheim 11 år Lorax - kogens vokter (3D, O) lle he Hunger Games 11 år Piratene! 3D (O) 7 år Lille speil på veggen der Varg Veum -Kalde hjerter 15 år Piratene! 3D (O) 7 år Lille speil på veggen der Volda or. 22/3 or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Lau. 31/3 Ons. 4/4 Billettsal: Ørsta org/kino kl. 16:00 Min elskede 11 år kl. 18:30 nto the white 11 år kl. 21:00 Hugo Cabret 3D 11 år kl. 19:00 Lorax 3D lle kl. 22:00 he Hunger Games 11 år kl. 14:00 Lorax 3D lle kl. 16:00 Lorax 3D lle kl. 18:00 Hugo Cabret 3D 11 år kl. 21:00 he Hunger Games 11 år kl. 19:00 he Hunger Games 11 år kl. 19:00 Lorax 3D lle kl. 21:00 Hunger Games 11 år kl. 19:00 Piratene 3D 7 år kl. 22:00 Varg Veum-Kalde hjerter 15 år kl. 14:00 Lille speil på veggen der 7 år kl. 19:00 merican Pie - eunion 11 år B! jå nettsida for fullstendig program or. 22/3 or. 22/3 Fre. 23/3 Lau. 24/3 Lau. 24/3 øn. 25/3 øn. 25/3 øn. 25/3 ys. 27/3 ys. 27/3 Ons. 28/3 Ons. 28/3 or. 29/3 or. 29/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Fre. 30/3 Lau. 31/3 Lau. 31/3 øn. 1/4 øn. 1/4 øn. 1/4 B! jå nettsida for fullstendig program Med atterhald om endringar Billettsal: tlf kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 22:00 kl. 16:00 kl. 18:00 kl. 16:15 kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 18:45 kl. 21:00 kl. 18:15 kl. 21:00 kl. 18:45 kl. 21:00 kl. 17:00 kl. 19:00 kl. 21:15 kl. 14:00 kl. 16:00 kl. 16:00 kl. 18:15 kl. 21:00 kulturhus.no Hugo Cabret (3D) 7 år nto the White 11 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Hugo Cabret (3D) 7 år he Hunger Games 11 år Lorax - kogens vokter (3D) lle he Hunger Games 11 år Piratene! 3D (O) Lille speil på veggen der Varg Veum - Kalde hjerter 15 år Piratene! 3D (O) Lille speil på veggen der Lille speil på veggen der he Hunger Games 11 år Varg Veum - Kalde hjerter 15 år B! jå nettsida for fullstendig program he Hunger Games Med atterhald om endringar nders Baasmo Christiansen, Jon Øigarden, ben Hjejle, tle ntonsen og resten av gjengen bak "Fuck Up". Med atterhald om endringar Jennifer Lawrence i "he Hunger Games". vart komedie på norsk o av dei komande kinoane er norske. tle ntonsen og Jon Øigarden er to av stjernene i den nye norske actionkomedien "Fuck up", medan vi følgjer Jan Henry Olsen og kona hans sin kamp mot sjukdomen alzheimer i "Min elskede". mørket med ein elg på svenskegrensa. Han vert funnen med eit gevir i panna og 2.5 kilo kokain i bagasjerommet. nnan dei neste 24 timane er over, har Jack mista huset, dama har gått frå han og teke med seg dottera. Og som han snart er i ferd med å erfare: år du har søkke så lavt det går an å kome, kan det alltids bli verre. Fuck up he Hunger Games in svart actionkomedie for det store lerretet frå teamet bak suksess-serien "Dag", med tle ntonsen, Jon Øigarden, uva ovotny og nders Baasmo Christiansen i front av ei sterk rolleliste. For første gong på årevis er Jack nøgd med seg sjølv. Han har bestemt seg for å slutte å pule alt som har puls og kutte ned på sin heftige og entusiastiske narkobruk. Men så kræsjar bestekompisen i restane av det som ein gong var ord-merika, tvinger Panemnasjonen kvart år alle sine tolv distrikt til å sende ein tenåringsgut og ei tenåringsjente for å konkurrere i "he Hunger Games". he Hunger Games er ei V-overført happening der "tributter" må slost mot kvarandre inntil éin overlevande står tilbake. Katniss står ovanfor "tributter" som har førebudd seg til desse leikane heile livet, og må stole på sine skarpe instinkt og rettleiing frå ein tidlegare sigerherre, drankaren Haymitch bernathy. Om ho nokon gong skal kunne vende heim til Distrikt 12, må Katniss treffe nokre umoglege val i arenaen. he Hunger Games er regissert av Gary oss og er basert på uzanne Collins' roman som har selt meir enn tre millionar trykte eksemplar i U åleine, og er den første i ein trilogi som har fått ein global tilhengarskare. Lorax 3d in ny, fantasifull animasjonsfilm frå teamet bak «Grusomme meg» og «Hopp» - basert på ei klassisk barnebok av Dr. euss. Den dataanimerte 3D-filmen Dr. euss' he Lorax er ein adapsjon av Dr. euss' klassiske forteljing om eit skogsdyr som spreier håp til omgivnadane. Det animerte eventyret følgjer reisa til ein gut, som søkjer etter den eine tingen som kan få han til å vinne hjartet til draumejenta. For å nå målet sitt må han bli kjend med Lorax - eit grettent, men sjarmerande, vesen som kjempar for å beskytte si verd. Danny DeVito har den engelske originalstemma til den ikoniske tittelfiguren Lorax, medan d Helms gir stemme til enigmatiske Once-ler. ndre superstjerner som låner si stemme til filmen, er Zac fron som ed, den idealistiske unge guten som leitar etter Lorax, og aylor wift som udrey, jenta ed drøymer om. ob iggle spelar finanskongen O'Hare, og Betty White spelar eds kloke bestemor Grammy orma. Min elskede in film om kjærleik og mot. Min elskede er ein vakker og ærleg film om å kjempe for kjær- leiken - når den vert utfordra av lzheimers sjukdom. Min elskede blir vi kjend med tidlegare fiskeriminister Jan Henry. Olsen og kona hans Laila Lanes. Jan Henry fekk diagnosen lzheimer i ein alder av 51 år, og filmen følgjer paret gjennom eitt år med frustrasjon, gleder og sorger. Kjærleiken er ei uimotståeleg kraft som skakar oss når den tek tak. lvorleg sjukdom kan slå ned like heftig og plutseleg som kjærleiken og kan vere spesielt vanskeleg når den rammar tidleg i eit livsløp. Min elskede fortel historia om korleis desse to sidene av livet møtast. Filmen er eit nært portrett av to modige menneske som står fram for å vise oss lzheimers usminka og sanne ansikt. Den nære skildringa vekker latter og tårer, den rører oss og gir djupare innsikt.

18 18 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa vseilar-kveld på shavsmuseet Mars 21. Konsert m/nsgar Gospel Choir, Herøy Frikyrkje 21. eater: nna Karenina, Operahuset ordfjord, ordfjordeid 21. Motevisning, Den Gamle abo, Ulsteinvik 21. Opa øving m/musikklaget ULF, eiten, Ulsteinvik Jubileum: orrøna adio 20 år, øre unnmøre 22. eater: bsolutt Per, tryn kulturhus 22. om oger adland: Dylan på nynorsk, var asen-tunet 22. Konsert m/lidolido, tudenthuset okken, Volda 22. Festmesse, Blåhuset, Ulsteinvik 23. Kabaretkveld m/åmdalskoret Berre damer og orkesteret tri ørn, Ørsta kulturhus 23. Områdestemne for Det orske Misjonsselskap, Kjeldsund, Gurskøy 23. Konsert m/ldbjørg Hemsing & Håvard Gimse, jøborg, Ulsteinvik 23. Føredrag vseilarfest v/monrad orderval, shavsmuseet, Brandal 23. amlingskveld på Uppheim, Volda 23. Konsert m/fatty unroad, okken, Volda Konsert m/ørsta frikyrkjekor, Ørsta frikyrkje, ula Frikyrkje og Volda kyrkje 23.,26.,27. eaterframsyning: ølvrevens Hevn, Kulturhuset i Måløy Vinterfestival, tryn Vinterski 24. how Gretne, Galne Gubbar m/oy ron Myklebust, ordfjordhallen 24. alentkonkurranse: Blåstjerner på Blåhuset, Blåhuset, Ulsteinvik 24. Opning av utstillinga Vanding i mine landskap, Kunsthuset, Ørsta (open til 21. april). 24. Bob Dylan-messe, Herøy frikyrkje Messe: ktiv Fritid, parebanken Møre rena, Ålesund 25. Vårkonsert m/alle korpsa på id, Operahuset ordfjord 25. Korkafe m/lyst & gjestekor Vyrde, Ørsta kulturhus 26. in time med filosofen Gunnar kirbekk, var asen-tunet 27. Programlansering Dei nynorske festspela, var asen-tunet 27. Ope møte m/volda/ørsta evmatikerforening, Bakk-Ola marka, Ørsta 29. Konsert m/kaizers Orchestra, okken, Volda 31. Konsert m/kaizers Orchestra, jøborg, Ulsteinvik 31. Dansegalla, ica unnfjord hotell, Førde 31. tryn evy Grand Prix, tryn kulturhus 31. Konsert m/vassendgutane, Hotel lexandra april Påskeleir, Kjeldsund, Gurskøy midten av mars månad var det vanleg for skutene som skulle i Vesterisen på fangst å ruste ut for tur. Denne klargjeringa tok ofte rundt ei veke. lt av utstyr skulle finnast fram og berast om bord. idan siste ishavstur hadde skutene hatt anna aktivitet som sildefiske. pekktankar, bunkers og proviant måtte på plass. it omfattande arbeid, og eit yrande liv på kaiene med så mange skuter som skulle av garde. Kvelden før avreise var det som oftast «avseilarfest». Fredag 23. mars vert det igjen ein «avseilar» i Brandal. shavsmuseet byd inn til avseilar-kveld med ishavspresten Monrad orderval som tema. orderval skipa til ei rekkje avseilarfestar i Ålesund for selfangstfloten. katastrofeåret 1952 var det 23 ishavsskuter som gjorde klart til fangst frå unnmøre. orderval skipa til fest i Festiviteten i Ålesund den 12. mars. Her heldt han tale for selfangarane som elles fekk seg nysteikte wienerbrød, kaffi og varm sjokolade. Det var også framvising av stumfilm frå ishavet, og rikeleg med salmesong. Frå 1935 var orderval sokneprest i Ørsta, og frå 1948 i Ålesund. oppveksten vanka Monrad mykje orrøna adio øre unnmøre er 20 år, og dette vert markert med jubileumsmøte på ei rekkje stader denne veka. Med på desse jubileumsmarkeringane vert mellom andre Øystein Meling, gil traume og eidulf Lillebø. Dei to siste er vel kjende for orrøna adio sine lyttarar, traume som redaktør og programleiar og Lillebø særleg for song og musikk-programma sine. Meling er busett i tavanger, men hadde Ålesund som adresse då denne nærradioen kom på lufta med fyrste sendingane sine. om krinssekretær i orsk Luthersk Misjonssamband var han den gongen med og dreiv den nye radioen fram. kipper Johannes Mur Brandal vinkar farvel til heimbygda. i fiskeri- og fangstmiljøet på kjerva i Ålesund. orderval nytta ei rekkje høve til og vere med fiske- og fangstfartøy frå unnmøre til felta. tter katastrofeorkanen i Vestisen i april 1952, der 79 fangstmenn omkom, var orderval med på ishavet ved første høve som baud seg etter ulykka. år er det 60 år sidan den siste store tragedien i Vestisen. amstundes det 110 år sidan ærradiojubileum på øre unnmøre Planen for jubileumsveka er: Onsdag 21. mars erlandsøy bedehus for Herøy kommune, torsdag 22. mars Ulsteinvik bedehus for Ulstein kommune, fredag 23. mars Dravlaus bedehus for Dalsfjorden, laurdag 24. mars Fiskå bedehus for Vanylven kommune - og sundag 25. mars Volda bedehus for Volda kommune. tter 20 år med sendingar meiner styret at det er rett med litt ekstra blest rundt om i dekningsområdet. rbeidet har gått sin gang dag etter dag og år etter år, og alt har vore gjort på dugnad. ignal om at folk er takksame og set pris på sendingane, har vore ein oppmuntrande faktor for dei som har arbeidd i studio og kontrollrom eller stødd radioen på andre måtar. Monrad orderval vart fødd. På denne første avseilar-kvelden ved shavsmuseet er det desse to årstala som vert markerte. tle Hopland frå Ålesund kjente godt shavspresten orderval. Han vil kåsere om orderval. Hopland har vore prest i nord oreg før han kom til Ulsteinvik i id: 23. mars tad: shavsmuseet, Brandal Øystein Meling id: mars tad: øre unnmøre pril 4. Påskeblues, Hotell var asen, Ørsta 5. akkjen ned, ordfjord Fritidssenter 5. Påskedans m/broad Line, okken, Volda X2-festivalen, Volda/Ørsta 13. trauss & Wagner-aften, Operahuset ordfjord, ordfjordeid Kultloppis, iksund 14. Konsert m/vassendgutane, ordfjordhallen, Deknepollen 14. Fylkeskappleik, tryn kulturhus 14. Premiere på filmen om shavskjerringa, shavsmuseet, Brandal 17. Barneteater: Urmakarens hjerte, tryn kulturhus 17. how: o enorar og en te, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 20. Miss Boyd-kveld, føredrag m/brit arseth, shavsmuseet, Brandal 20. Konsert m/ltan, tryn kulturhus 20. Konsert m/rve Henriksen, Ørsta kulturhus ordfjord-cup i handball 9-11 år, trynehallen Kilde: Kulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? a kontakt på eller Konsert med nsgar Gospel Choir dag er Herøy Frikyrkje arena for urban, svart gospel proppa med spontanitet og livsglede! nsgar Gospel Choir er på Vestlandsturnè, og kjem nesten på direkten frå ew Orleans med ekte gospel, trøkk og stemning! epertoaret er henta frå svart gospelmusikk og kyrkjene i U. Her nsgar Gospel Chior snakkar vi moderne, urban storbygospel med driv, og nøkkelord som engasjement, livsglede og spontanitet. Koret tel 60 medlemmar med band og crew, og høyrer til nsgarkolen, Kristiansand. John Yngvar yvertsen har dirigert koret sidan 1995, og har mellom anna erfaring frå ungdomskoret eflex. Med på turnèen er Miriam Knotten ømte, Moltustranda, og mannen olf-magne ømte (olfen). Begge er med i koret, og Miriam har også hovudrolla i danseframsyninga lsket som vert vist etter konserten. Dansen er basert på Gino&oger-låta lsket, skrive av Gino og olfen. Den handlar om det viktigaste for oss menneske: Å vere elska. id: 21. mars tad: Herøy frikyrkje

19 egionavisa Onsdag 21. mars LidoLido Den unge vestlendingen LidoLido frå ysvær utanfor Haugesund, har gjort stor musikalsk suksess siste tida. orsdag 22. mars kjem han til tudenthuset okken i Volda. til Volda LidoLido eller Peder Losnegård (19) som han eigentleg heiter, hadde med "Different" den mest spelte låten på K P3 i fjor, framfor artistar som dele, Jarle Bernhoft og Veronica Maggio. 3. februar i år kom debutalbumetet hans «Pretty Girls & Grey weaters». lbumet hausta gode kritikker i norske aviser. På albumet har han fått med seg fleire kjende artistar som Yosef fra Madcon, imbuktu, Jarle Bernhoft, Ole dvard ntonsen og Little teven. Plateakutell jølv om LidoLido no er plateaktuell og har vorte eit kjend namn i oreg siste tida, har han drive med musikk i mange år allereie. Primærfeltet hans er hiphop, der han opererer som rappar, songar og beatmaker, men tidvis flyttar han seg ut i andre sjangrar innanfor populærmusikken. Musikken hans har fleire gongar fått merkelappen «good guy hiphop». K Lydverket via for første gong og nokon gong eit program til ein usignert artist då dei hadde han som kveldens gjest i Han deltok også i Melodi Grand Prix Junior i 2005, der han enda på 5. plass i den norske finalen. Han var dessutan med som rappar og korist på V-programmet «Det store korslaget» med team Hanne i 2009 som vann heile konkurransen. Fullt program LidoLido held konsertar anten saman med sin faste DJ, Final, eller med fullt band. aman med bandet sitt har han blant anna spelt på Øya-festivalen og på by:larm. Han har også varma opp for noop Dogg, alib Kweli og Clipse. orsdag kjem han for første gong til Volda. g har aldri vore i Volda tidlegare så derfor er eg både spent på kva Volda har å tilby og om folk der har høyrd musikken min tidlegare, fortel han og understrekar at han gler seg veldig. løpet av året er det mykje som står på programmet for den unge artisten. g skal spele utruleg mange konsertar og gler meg eigentlig like mykje til alt. Kanskje spesielt til dei litt mindre stadane, der eg og bandet brukar å ta heilt av og ha det kjempegøy på scena, påpeikar han. g trur 2012 vert eit bra år. g har mange planar og prosjekt som eg ser fram til å gyve laus på, seier han utan å ville avsløre noko meir. Musikk heile vegen LidoLido er mykje på farta for tida, men av og til får han litt tid til å slappe av. jølv då handlar det ofte om musikk. Får eg litt ledig tid så lagar eg beats med DJ'en min Magnus som er med på turné, eller så spelar eg pokemon, fortel han. Kva gir deg eigentleg inspirasjon til nye låtar då? FO FØ GOG: Den nye og spanande artisten LidoLido kjem til Volda torsdag 22. mars for å halde konsert på okken. FOO: PFOO g er spent på kva Volda har å tilby og om folk der har høyrd musikken min Musikken min handlar som regel om livet mitt og mine eigne erfaringar. Utover det så vert eg ofte inspirert av ordspel og vanskelege kjærleikssituasjonar. Kva handlar mange av låtane dine om då? Det blir mykje om Pretty Girls, og elles om livet mitt og tankane mine. g er frykteleg ærleg i musikken min, så etter å ha høyrt albumet, vil du nok kjenne meg ganske godt, seier han. Musikalsk familie Musikk har alltid betydd mykje for LidoLido eller Peder Losnegård som han eigentleg heiter. g vaks opp i ei musikalsk familie der det vart spelt mykje gospel og bra pop-musikk for meg. g byrja å spele trommer som to-åring, så eg har hatt eit nært forhold til musikk heile livet. Framtidsdraumen Kva er di beste konsertoppleving til no? om publikummar må det ha vore James Blake under Øya i fjor. Mi personlege konsertoppleving trur eg må ha vore by:larm konserten eg gjorde tidlegare i år, som var fullstendig utseld og den tok heilt av, fortel han. Kva er den store framtidsdraumen din då? Å kunne leve av musikk og jobbe med flinke folk. å mykje meir enn det treng eg ikkje, avsluttar LidoLido. id: 22. mars tad: okken, Volda K: L VD ØVLD

20 20 Onsdag 21. mars 2012 egionavisa KULLOPP: ngasjerte bygdefolk i iksund arrangerer «Kultloppis» 13. og 14. april, ei spanande blanding av kulturdugnad og loppemarknad der dei har fått med seg engasjerte musikantar frå heile regionen. Her er nokre av arrangørane i iksund bygdelag saman med musikantar som skal vere med: F.v: obias Feiring, Morten Feiring, Bertil ødenes, orill Botnen Feiring, rude ntonie Øvrebøe, Gro Brandal, mil Olai ødenes, Werner øyseth, Hedda chakenda, ilen chakenda, une rtesvåg og Birk chakenda på stolen. yr saman musikk med lopper Fredag og laurdag 13. og 14. april vert det liv og røre i iksund når iksund bygdelag arrangerer kulturdugnad og loppemarknad. «Kultloppis» kallar dei det. iksundbygda med iksund bygdelag i spissen skipar snart til ein ny og litt annleis loppemarknad. «Kultloppis» i iksund vert ei oppleving over to dagar med sal av lopper, ymse konsert- og kulturinnslag, auksjon og kafé. Dette vert innhaldsrikt for alle sansar, fortel arrangørane. Yngleplass for alle aldrar «Kult-loppis» har kome i stand etter at Ulstein kommune no vil overføre den nedlagde skulen til iksundbygda. vtalen er ikkje heilt på plass enno, men bygdelaget tenkjer framover. For dei veit dei treng pengar til drift og utvikling. Det nye tilbodet ved skulen tek mål av seg til å verte ein lokal yngleplass med regionalt perspektiv. Vi ser framover og vil leggje vekt på tilbod til barn og ungdom, men med rom for alle generasjonar i lag og kvar for seg, seier Gro Brandal engasjert. BandCamp iksund har arrangert musikkcamp for ungdom tre år på rad, og er eit døme på korleis skulen kan nyttast. Også liknande tiltak er på gang. eikneklubb og teiknecamp er nye tilbod som ein vonar kan kome i løpet av året. Bidraga som vert gjevne, og inntektene frå «Kultloppis» skal sikre nytt innhald i den gamle skulen. lle bidrag er velkomne, påpeikar Bertil ødenes. Levering av lopper iksund bygdelag er snart klare for å ta i mot dine gamle eigedelar for å gi dei ny verdi. Både ny verdi for den som kjøper dei og ny verdi til ein kultur- og aktivitetsstad som dei håpar iksund-skulen skal bli. Onsdag 11. april, torsdag 12. april og fredag 13. april tek vi gjerne imot lopper frå folk ved skulen i iksund på ettermiddag- og kveldstid, forklarar orill Botnen Feiring. og med at loppemarknaden vert rett etter påske, kan vi no oppfordre folk til å bruke nokre av fridagane sine på å gå igjennom ting heime og leite etter gode lopper som dei kan tenkje seg å gi vekk til loppemarknaden, oppfordrar rude ntonie Øvrebøe. Fullpakka program Fredag 13. april vert det offisiell opning av «Kultloppis» på amlingshuset og mediateket i kjellaren. Då vert det nok høve til å finne spanande bøker, musikk, film og bilete. uksjon vert det òg. Fredagen vert det også fleire konsertar og det vert musikkafé med blant anna Volda Vinyl. tillegg skal Kind of Blues spele bluesmusikk, og til slutt skal Driftwood bluegras band vise kva dei er gode for. Laurdagen vert det «Kultloppis» både ved iksund-skulen og i amlingshuset rett nedom vegen. Då opnar den tradisjonsrike loppemarknaden i sjølve skulebygget, medan konsertane og musikkafeen går føre seg i amlingshuset. Musikksmeden Werner øyseth vil by på diverse musikalske godbitar. Det vil også Brænne blues som er eit ungt bluesband frå Volda/Ørsta som vart skipa under Bandcamp i Überjam kjem også for å spele talsperler. tillegg kjem BandCamp iksund med diverse musikkinnslag. rrangørane legg opp til livemusikk annankvar time i samlingshuset. Vert det ein suksess i år, vil vi gjerne gjere «Kultloppis» til eit årleg arrangement. lle er velkomne hit til bygda, og vi håpar mange frå heile regionen tek turen til flotte iksund fredag 13. og laurdag 14. april, oppfordrar dei glade arrangørane samstemt. id: april tad: iksund K OG FOO: L VD ØVLD eljecup 2012 elje drettslag v/ Fotballgruppa inviterer i år til eljecup for 18. gong. Den tradisjonsrike og svært populære cupen er den nest største utandørs-cupen i ogn og Fjordane. Det brukar å delta ca lag, over 1000 spelarar frå ca 40 klubbar. Hovudturneringa med klasser frå år er frå fredag til søndag. utgangspunktet tek ein sikte på at gutar og jenter år (5-ar lag) spelar fredag kveld, andre klasser (7-ar lag) år laurdag og søndag. vslutning av cupen på søndag med stor turnering for minilag (5-ar lag) 6-10 år. Det er svært populært for deltakande lag å nytte seg av cupens tilbod med overnatting på skule, og matservering. Det vert framifrå matservering under cupen også i år. eljecup vil også i år ha eit stort program utanom kampane. Det vert mellom anna grillselskap laurdag og søndag ettermiddag, cupdiskotek/karoke i kafeteltet og i elje amfunnshus og lagleiartreff laurdag kveld. lles vert det mange aktivitetar og mykje moro heile helga. iste påmeldingsfrist er 25. april. id: juni tad: elje

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK for born 1 NYNORSK Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. DENNE BOKA TILHØYRER Her

Detaljer

Vekeplan for 5.klasse Veke 48

Vekeplan for 5.klasse Veke 48 Vekeplan for 5.klasse Veke 48 INFORMASJON: REFLEKSVESTKONKURRANSEN. Ha på refleksvest kvar morgon! Det blei ein fin tur til Vitengarden på fredag. Elevane var med på «musikkverkstad» og lærte å lage ulike

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK

Minnebok. Minnebok. for born NYNORSK Minnebok for born 1 NYNORSK Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon døyr. Når vi

Detaljer

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd,

Lyssamlinga gjekk som smurt, barna syns det var kjempe kjekt. Dei dansa, svansa og lo som berre det. Dette hadde me øvd på ei heil veka på forhånd, Desember månedsbrev I desember har me fått gjort masse kjekt med barna. 1. desember byrja vi med lyssamlinga i amfiet der me skulle synge julesongar foran alle barna i barnehagen. Deretter byrja vi med

Detaljer

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna.

Me har halde fram med gruppedelinga (relasjonsgruppene) og ser at dette har hatt positiv innverknad på dagane til barna. I november har me hatt fokus på språk og språkleik. Mykje av barna si språklæring går føre seg i dei kvardagslege samtalane våre, men ved å nytta nokre konkrete leikar, samt bilde og objekt å undre seg

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer