Programområde 12 Grunnskoleopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programområde 12 Grunnskoleopplæring"

Transkript

1 Programområde 12 Grunnskoleopplæring Vedlegg 9 Mål i kommuneplanen Kapasiteten i skoleverket skal økes på en kostnadseffektiv måte Skolen og oppvekstmiljøet til barn og unge skal styrkes Det skal skapes trygge miljøer i Drammen, både i skolen og nærmiljøet Det er viktig for barn og unge å ha anlegg i nærmiljøet som innbyr til fysisk aktivitet Nøkkeltall for programområdet Antall elever Antall ordinære grunnskoler Antall årsverk pedagogisk personale i skolen Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per elev 6-15 år Brukertilfredshet 5,2 5,2 5,2 Grunnskolepoeng 39,6 38,6 39,6 Økonomisk årsresultat i prosent av budsjett 0,5 0,9 0,9 Vurdering av programområdet samlet 2010 var første hele driftsåret til basen i prosjektet Drammensskolen Norges beste skole. Basen fikk i 2010 nye lokaler som er skreddersydd til kompetansetiltak i skolen. Det gjennomføres nå systematisk kompetanseutvikling innenfor alle fag som ivaretar de grunnleggende ferdighetene. I 2010 ble det i samarbeid med Drammen kommunale foreldreutvalg utarbeidet og innført en felles plattform for samarbeidet mellom hjem og skole i drammensskolen. Denne plattformen legger føringer for skolene innenfor dette området. Resultatene både faglig og sosialt viser en positiv utvikling. Resultatene på de nasjonale prøvene på 5. trinn ligger på landsgjennomsnittet eller over. Dette viser at drammensskolen allerede utgjør en positiv forskjell for elevene i forhold til levekårsindeks og utdanningsnivå. Drammensskolen har fortsatt utfordringer i forhold til antall barn som opplever seg mobbet. Til tross for tiltak og stort fokus i skolene er resultatene ikke gode nok. Medarbeidertilfredsheten har økt i drammensskolen fra 2009 til 2010 på alle områder. Marienlyst skole ble tatt i bruk til skolestart. Skolen fremstår som et fyrtårn i forhold til miljø og som læringsarena. Utskiftingen av inventar og utstyr er inne i sitt nest siste år. Utskiftingen går etter planen og skolene fremstår nå med moderne og ny møblering i de fleste arealene. Resultater i 2010 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som vurderes med karakterer ved utgangen av 10. klasse. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og multiplisert med 10. 1

2 2007/ / /10 Landet 39,6 39,5 39,8 ASSS 40,0 39,9 39,7 Drammen 39,6 38,6 39,6 Børresen skole 38,6 39,0 38,4 Galterud skole 36,5 35,6 37,4 Gulskogen skole 41,7 40,1 41,5 Kjøsterud skole 38,9 38,6 40,2 Strømsø skole 37,7 37,1 - Svensedammen skole 42,4 40,1 40,1 Avgangselevene i Drammen hadde i 2010 gjennomsnittlig 39,6 grunnskolepoeng, mot 38,6 i Gulskogen og Svensedammen skoler lå i 2010 godt over snittet for både ASSS og landet, noe de også gjorde i begge de foregående år. Kjøsterud skole har hatt en stor framgang i gjennomsnittlig grunnskolepoeng. Vurdering av resultatene Resultatene viser at avgangskullet i 2010 var bedre enn i 2009 og på samme nivå som i Isolert sett øker gjennomsnittlig grunnskolepoeng for Drammen mer enn for resten av landet. Resultater avgangseksamen våren Læreplanen i norsk ble endret i 2008 og man har dermed ikke sammenlignbare resultater for standpunkt- og eksamenskarakterene i 2007/08 og senere år. Resultatene sammenlignes med gjennomsnittet for de ti største byene (ASSS) og gjennomsnittet for landet. Således kan resultatene fra 2007/08 være interessante for å se på utviklingen i forhold til ASSS og landet over tid. Karakterskalaen er 1-6, hvor 6 er beste karakter. Elevene skal opp til eksamen i ett av de tre fagene, noe som betyr at det i gjennomsnitt kun er 1/3 av elevene som bidrar til resultatet. Dette kan gi noe feilmargin. 2007/ / /10 Landet ASSS Drammen Landet ASSS Drammen Landet ASSS Drammen Norsk hovedmål skriftlig eksamen 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 3,7 Norsk hovedmål standpunkt Matematikk skriftlig eksamen Matematikk standpunkt Engelsk skriftlig eksamen Engelsk standpunkt 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 3,2 3,3 3,4 3,5 3,3 3,2 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,5 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 Vurdering av resultatene Resultatene har utviklet seg positiv fra 2009 til Gjennomsnittsresultatet for skriftlig eksamen i norsk hovedmål i Drammen ligger over gjennomsnittet både for ASSS-kommunene og landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig standpunktskarakter i samme fag, samt gjennomsnittskarakter i matematikk skriftlig eksamen og gjennomsnittlig standpunktkarakter i engelsk ligger på samme nivå som ASSS og resten av landet. Gjennomsnittsresultatene for 2

3 standpunktskarakter i matematikk og eksamenskarakter i engelsk skriftlig ligger under både ASSS- og landsgjennomsnittet. Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk 5. trinn På 5. trinn ligger kommunen samlet sett på landsgjennomsnittet i lesing og regning, mens resultatene i engelsk er bedre enn landsgjennomsnittet. Det er store forskjeller skolene imellom (se tabellene). På grunn av statens regler for offentliggjøring er ikke resultatene fra enkelte skoler med. Det kommer av at om det er fire eller færre elever på ett nivå, kan man av hensyn til personvernet ikke offentliggjøre resultatene. Disse er merket med *. Samlet sett er det færre elever på mestringsnivå 1 og flere på mestringsnivå 3 enn i fjor. Det betyr at vi har lykkes med å løfte både de svakeste og de sterkeste elevene. I regning ligger kun tre skoler under landsgjennomsnittet. De øvrige er fordelt mellom landsgjennomsnitt eller over. I engelsk er resultatene samlet sett noe dårligere og sju av skolene ligger under landsgjennomsnittet, mens de resterende skolene ligger enten på eller over landsgjennomsnittet. Elevene fordeles på de ulike nivåene med utgangspunkt i poengsummen de oppnår på de enkelte delprøvene. På 5. trinn er det tre nivåer, mens det på 8. og 9. trinn er fem nivåer. 3

4 Lesing Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 3 er best. Lesing 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnitt Landet ,5 46,6 27,4 2,0 Drammen ,9 46,7 27,4 2,0 Drammen ,0 47,1 24,9 2,0 Drammen ,9 48,2 25,9 2,0 Aronsløkka skole 23,2 48,2 28,6 2,1 Bragernes skole 17,9 46,2 35,9 2,2 Brandengen skole 50,0 27,1 22,9 1,7 Danvik skole 12,5 51,8 35,7 2,2 Fjell skole 40,0 51,1 8,9 1,7 Gulskogen skole 31,1 46,7 22,2 1,9 Hallermoen skole 9,4 53,1 37,5 2,3 Konnerud skole 29,8 45,6 24,6 1,9 Rødskog skole * * * 2,5 Skoger skole 11,1 44,4 44,4 2,3 Vestbygda skole 31,6 47,4 21,1 1,9 Øren skole 26,5 39,7 33,8 2,1 Åskollen skole 24,1 51,7 24,1 2,0 Åssiden skole 27,5 51,0 21,6 1,9 Resultater nasjonale prøver 2010 Lesing 5. trinn. Fordeling etter mestringsnivå 4

5 Regning Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 3 er best. Regning 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnitt Landet ,4 46,4 26,2 2,0 Drammen ,5 42,1 30,4 2,0 Drammen ,7 42,2 29,0 2,0 Drammen ,7 52,3 21,1 1,9 Aronsløkka skole 20,0 47,3 32,7 2,1 Bragernes skole 20,0 40,0 40,0 2,2 Brandengen skole 52,1 25,0 22,9 1,7 Danvik skole 21,4 39,3 39,3 2,2 Fjell skole 42,9 42,9 14,3 1,7 Gulskogen skole 26,7 48,9 24,4 2,0 Hallermoen skole 10,6 43,9 45,5 2,3 Konnerud skole 30,4 35,7 33,9 2,0 Rødskog skole * * * 2,1 Skoger skole 11,8 29,4 58,8 2,5 Vestbygda skole 24,3 62,2 13,5 1,9 Øren skole 28,5 47,8 23,9 2,0 Åskollen skole 28,6 42,9 28,6 2,0 Åssiden skole 28,8 40,4 30,8 2,0 Regning 5. trinn. Fordeling etter mestringsnivå. 5

6 Engelsk Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 3 er best. Engelsk 5. trinn Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Gjennomsnitt Landet ,6 50,8 24,5 2,0 Drammen ,7 50,5 27,8 2,1 Drammen ,3 56,6 21,1 2,0 Drammen ,6 51,7 21,8 2,0 Aronsløkka skole 26,8 51,8 21,4 1,9 Bragernes skole 12,8 38,5 48,7 2,4 Brandengen skole 37,5 39,6 22,9 1,9 Danvik skole 23,2 58,9 17,9 1,9 Fjell skole 27,0 51,7 21,3 1,9 Gulskogen skole 25,0 61,4 13,6 1,9 Hallermoen skole 6,1 59,1 34,8 2,3 Konnerud skole 25,0 48,2 26,8 2,0 Rødskog skole * * * 1,6 Skoger skole 5,4 18,9 75,7 2,7 Vestbygda skole 18,9 62,2 18,9 2,0 Øren skole 22,1 44,1 33,8 2,1 Åskollen skole 25,9 55,2 19,0 1,9 Åssiden skole 13,5 55,8 30,8 2,2 Engelsk 5. trinn. Fordeling etter mestringsnivå. 6

7 8. trinn På 8. trinn ligger kommunen samlet sett under landsgjennomsnittet i lesing, på landsgjennomsnittet i regning og over landsgjennomsnittet i engelsk. Her er det gjennomgående Børresen og Svensedammen som skiller seg ut med snittresultater godt over landsgjennomsnittet, mens Kjøsterud har noe høyere snittresultater i engelsk enn resten av landet. De øvrige skolene presterer under landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk med unntak av Gulskogen som ligger på landsgjennomsnittet i engelsk. Andelen elever på mestringsnivå 5 i lesing har steget fra 5,2 til 9,0 prosent. Lesing Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 5 er best. Lesing 8. trinn nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Gj.snitt Landet ,4 22,1 37,0 23,0 10,5 3,1 Drammen ,5 20,6 37,1 23,8 9,0 3,0 Drammen ,9 23,1 40,2 21,5 5,2 2,9 Drammen ,2 19,2 40,4 21,7 9,5 3,0 Børresen skole 9,5 16,2 31,4 31,4 11,4 3,2 Galterud skole 18,5 22,8 44,6 9,8 4,3 2,6 Gulskogen skole 7,4 28,4 34,6 21,0 8,6 3,0 Kjøsterud skole 10,8 18,3 37,6 25,8 7,5 3,0 Marienlyst skole 11,1 23,4 34,5 21,6 9,4 2,9 Svensedammen skole 2,6 16,7 40,4 29,5 10,9 3,3 Lesing 8. trinn. Fordeling etter mestringsnivå. 7

8 Regning Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 5 er best. Regning 8. trinn nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Gj.snitt Landet ,6 20,6 41,9 20,0 11,0 3,1 Drammen ,0 20,0 38,5 20,5 12,9 3,1 Drammen ,4 22,8 42,9 16,5 9,4 3,0 Drammen ,6 20,9 43,8 19,5 9,2 3,0 Børresen skole 7,8 9,8 27,5 30,4 24,5 3,5 Galterud skole 16,1 29,0 30,1 20,4 4,3 2,7 Gulskogen skole 4,9 30,9 42,0 14,8 7,4 2,9 Kjøsterud skole 8,8 22,0 48,4 13,2 7,7 2,9 Marienlyst skole 8,4 21,6 38,9 19,8 11,4 3,0 Svensedammen skole 4,3 13,0 42,6 22,2 17,9 3,4 Regning 8. trinn. Fordeling etter mestringsnivå 8

9 Engelsk Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 5 er best. Engelsk 8. trinn nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Gj.snitt Landet ,6 19,1 40,5 19,9 10,0 3,0 Drammen ,9 15,8 32,2 21,6 12,6 3,1 Drammen ,0 21,8 38,6 17,9 6,6 2,8 Drammen ,6 19,3 42,7 21,1 7,3 3,0 Børresen skole 9,9 13,9 38,6 15,8 21,8 3,3 Galterud skole 18,8 15,6 43,8 16,7 5,2 2,7 Gulskogen skole 12,8 14,1 39,7 23,1 10,3 3,0 Kjøsterud skole 14,3 16,5 27,5 24,2 17,6 3,1 Marienlyst skole 12,8 19,2 37,8 20,9 9,3 2,9 Svensedammen skole 5,9 13,7 40,5 26,8 13,1 3,3 Engelsk 8. trinn. Fordelt etter mestringsnivå. 9

10 9. trinn På 9. trinn ligger gjennomsnittsresultatene for kommunen under resten av landet innen både lesing og regning. Gulskogen og Svensedammen utmerker seg positivt innen lesing, mens Børresen ligger på landsgjennomsnittet i lesing og har særlig gode resultater i regning. Gulskogen ligger også på landsgjennomsnittet i regning. De øvrige skolene ligger under landsgjennomsnittet i begge prøvene. Gjennomsnitt = gjennomsnittlig mestringsnivå. Mestringsnivå 5 er best. Lesing 9. trinn nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Gj.snitt Landet ,7 14,5 30,7 28,0 22,1 3,5 Drammen ,6 18,1 33,8 25,4 18,1 3,3 Drammen Drammen Børresen skole 5,2 11,3 33,0 30,9 19,6 3,5 Galterud skole 3,3 33,0 34,1 18,7 11,0 3,0 Gulskogen skole 6,0 9,0 33,0 24,0 28,0 3,6 Kjøsterud skole 5,7 28,7 27,6 24,1 13,8 3,1 Marienlyst skole 6,0 27,0 34,0 16,0 16,0 3,1 Svensedammen skole 1,2 8,1 36,0 33,5 21,1 3,7 Regning 9. trinn nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 nivå 5 Gj.snitt Landet ,5 14,6 37,5 24,2 19,2 3,5 Drammen ,9 15,1 39,7 23,2 18,1 3,4 Drammen Drammen Børresen skole 1,0 6,2 35,1 26,8 30,9 3,8 Galterud skole 6,4 18,1 42,6 17,0 16,0 3,2 Gulskogen skole 5,2 13,5 30,2 28,1 22,9 3,5 Kjøsterud skole 3,4 21,6 37,5 18,2 19,3 3,3 Marienlyst skole 7,3 19,3 36,7 25,7 11,0 3,1 Svensedammen skole 1,3 13,3 50,0 22,8 12,7 3,3 10

11 Driften i 2010 Elevtallsutvikling I løpet av de tre siste årene har elevtallet i Drammen steget med 305 elever. Barnetrinn Ungdomstrinn Totalt Økning Det ble i 2010 utarbeidet en rapport av Norconsult AS, som grunnlag for en ny skolebehovsanalyse i Rapporten viser at elevtallet fortsatt vil stige med et gjennomsnitt på 100 elever per år i perioden fram til Det vil si at om boligbyggingen og innflyttingen blir som forutsatt i prognosen, vil elevtallet i 2026 overstige på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Størst elevtallsvekst vil det bli i inntaksområdene til Gulskogen/Rødskog og Åskollen skoler. Prognosen tilsier et behov for to nye barneskoler og én ny ungdomsskole. Politisk sak legges frem våren Andel elever i prosent i ordinær grunnskole i Drammen som får spesialundervisning 2010, fordelt på klassetrinn. 1. tr 2. tr 3. tr 4. tr 5. tr 6. tr 7. tr 8. tr 9. tr 10. tr Sum ,2 3,1 5,0 4,4 7,4 7,8 9,3 6,9 6,9 7,0 6, ,1 3,2 3,7 6,7 5,5 7,6 7,9 8,1 6,9 7,2 6, ,5 5,6 5,0 4,9 7,2 7,9 8,2 9,5 8,4 7,4 6,7 Høsten 2009 fikk skolene i Drammen tilført 10 millioner kroner til økt lærertetthet på trinn. Dette er et ledd i den nasjonale planen for tidlig innsats i skolen. Målet er at flere elever skal få en tilpasset opplæring slik at færre har behov for spesialundervisning. Ved å registrere andelen elever på hvert trinn som får spesialundervisning fra 2008, kan man følge denne utviklingen. I 2008 fikk 3,9 prosent av elevene på trinn spesialundervisning. Den økte til 4,5 prosent i 2009 og videre til 4,7 prosent i Skolene fortsetter satsningen på tidlig innsats. Det er imidlertid først om noen år at det vil være mulig å se resultater av denne satsningen, i form av at færre elever har behov for spesialundervisning. Lærertetthet. Tabellen viser gjennomsnittlig lærertetthet på barnetrinnet og ungdomstrinnet i Drammen. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Tallene inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Lærertetthet per gruppe Barnetrinn Ungdomstrinn ,7 16, ,7 17,7 11

12 ,0 18,8 Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere. 15 lærere tok videreutdanning (30 studiepoeng) i regi av den statlige videreutdanningsreformen i Åtte av lærerne tok videreutdanning i lesing, én i norsk, fire i matematikk og én i engelsk. I tillegg kommer kurs og kompetanseheving i regi av prosjektet Norges beste skole. Fire rektorer avsluttet rektorskolen med svært godt resultat, og en rektor har startet på et Master of Management- studium på BI. Rektorskolen finansieres av staten. Skolefritidsordningen (SFO) Plassfordeling 2010 Antallet barn som brukte SFO holdt seg stabilt fra 2007 til Fra 2008 til 2009 var det en nedgang og denne nedgangen har fortsatt i Som vanlig varierer antall barn gjennom året, med flest barn på høsten og færre utover våren. Bruk av SFO i Drammen Jan. Juni Sept. Jan. Juni Sept. Jan. Juni Sept. Totalt antall barn Hel plass Kun formiddag Kun ettermiddag Omgjort til ant. hele plasser I hovedtrekk er det fremdeles hel plass som benyttes mest, med ettermiddagsplass som det nest mest brukte alternativet. Etter introduksjonen av flere valg i september er hele dager en til fire dager i uken mer populært enn formiddagsplass. Dette viser at den enkelte familie har behov for å skreddersy sitt behov for tilsyn. Investeringer Frydenhaug skole Frydenhaug skole gir et interkommunalt tilbud til 72 elever, hvorav 41er fra Drammen. Kapasiteten er fullt utnyttet og planleggingen av ny skole til 110 elever har startet. Ny skole skal lokaliseres på samme tomt som i dag. Planlagt byggestart er høsten 2012, med ferdigstillelse i Det vil i byggeperioden være behov for midlertidige lokaler til 90 elever og rundt 100 ansatte. Skolebygg og inventar Marienlyst skole ble tatt i bruk høsten 2010, med 429 elever og 47 ansatte. Rehabiliteringen av Skoger skole og byggingen av flerbrukshallen der er ferdig. Øren skole har fått ny kunstog håndverksavdeling, nye arbeidsplasser for lærerne og nytt personalrom. Aronsløkka, Hallermoen og Vestbygda skoler har alle fått pusset opp og modernisert heimkunnskapsrommene. Alle vinduer er skiftet på Kjøsterud skole. 12

13 2010 var det nest siste året med ekstra investeringer for å fornye alt inventar og utstyr i drammensskolen. Lærerarbeidsplasser og fellesarealer ble prioritert dette året. Utskiftingen går etter planen. Prosjekter Prosjektet Drammensskolen Norges beste skole For å følge opp handlingsplanen ble det i oktober 2008 nedsatt et fireårig prosjekt med følgende målsettinger: Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Resultater for elevene i drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen. Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen. Prosjektet Drammensskolen - Norges Beste skole startet opp høsten 2009 med et prosjektteam på fem personer. Målet var å etablere nettverk på tvers av skolene i Drammen og øke kompetansen til de ansatte innenfor de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Prosjektplanen som ble utarbeidet for det treårige prosjektet er i all hovedsak fulgt, og framdriften for 2011 ligger innenfor de vedtatte rammene fra bystyret fra Prosjektbasen flyttet inn i egne lokaler i Wergelandsgate. 9 i august Lokalene kan ta imot cirka 100 deltakere, og brukes både til skoleledersamlinger, nettverk, kurs og møter med mange eller få deltakere. Lokalene benyttes også av Drammen kommunale foreldreforening. Nettverk Cirka 350 av Drammens 700 lærere har vært med i faste nettverk. Nettverk for lesing, regning og IKT videreføres fra tidligere, mens tre nye nettverk ble opprettet i 2010: Nettverk for nyutdannede og mentorer, som avholdes fem hele dager i løpet av skoleåret. Deltakere i dette nettverket er de som er helt nyutdannede eller som har inntil to års praksis fra skolen. Hver skole har minst én mentor som også er med i nettverket. Mentorene tar i tillegg 15 studiepoeng i veiledning i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Nettverk for engelsk for trinn og for trinn Nettverk for merkantilt ansatte Ledelse Prosjektbasen har ansvar for kompetansehevingsdelen i de månedlige skoleledermøtene, driften av nettverk og veiledning av skolene. Prosjektleder har hatt åtte lederteam og/eller ledere til coaching og oppfølging. Klasseledelse/læringsmiljø Det er gjennomført møter på 10 skoler med klasseledelse/læringsmiljø som tema. Nettverk for nyutdannede har klasseledelse som et av de prioriterte områdene for nettverket. Lesing 13

14 Lesing er en grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet, og en av pilarene i Handlingsplan for drammensskolen. Det er 110 lærere i lesenettverkene. Nettverksdeltakerne er ressurspersoner i lesing på sin skole, og har ansvar for å lære opp lærerne der. Fem nettverkssamlinger er avholdt for hvert nettverk. Vurdering for læring har vært et sentralt tema i nettverket, og deltakerne har fått konkrete verktøy for å lage mål, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse for sine elever. Alle lærere i Drammen kjenner nå kartleggingsverktøyet SOL (Systematisk opplæring i lesing) og kan bruke dette. Alle elever i Drammen kartlegges ved hjelp av dette programmet, og resultatene skal etter hvert legges inn i den digitale elevprofilen. Prosjektveilederen i lesing har vært på en rekke skoler for å drive eksemplarisk undervisning i veiledet lesing. Regning Nettverkene for regning har til sammen 150 ressurspersoner som dekker alle trinn i grunnskolen. Det har vært avholdt samlinger i hvert av nettverkene. Kartleggingsverktøyet Alle teller fra Matematikksenteret skal brukes av alle skolene. Prosjektveilederen i regning besøker skolene for å drive eksemplarisk undervisning i regning, med vekt på forståelse, begreper og konkretisering. Det har også vært avholdt foreldrekvelder på skoler for å skape engasjement for matematikk i foreldregruppa. IKT Nettverk for IKT har hatt fire samlinger i Alle skoler har deltatt med sine ressurspersoner. Det har vært gjennomført kurs i bruk av digitale tavler i til sammen fire dager i Lokal læreplan for IKT i Drammensskolen fra trinn er ferdig. Engelsk Nettverkene for engelsk skal stimulere til kompetanseheving og helhetlig progresjon innenfor engelskfaget, og sikre en god overgang mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Det har vært avholdt tre samlinger i hvert av nettverkene høsten Forum for Web-redaktører Dette nettverket har hatt seks samlinger med hovedfokus på erfaringsdeling og utvikling av skolenes egne nettsider. Målet i 2010 har vært å holde websidene aktive og oppdaterte. Merkantilt Forum Forumet har hatt månedlige samlinger med temaer som er relevant for gruppen. Høsten 2010 ble også de merkantilt ansatte fra barnehagene inkludert. Det har vært fokus på følgende tema: SAK/Arkivsystem, lønnsarbeid, informasjon og kommunikasjon, Oppad skoleadministrativt system, taushetsplikt, etikk og grunnkurs i Excel. En arbeidsgruppe har utarbeidet elektronisk skjema for søknad om permisjon fra undervisningen. Papirbredden Karrieresenter Papirbredden Karrieresenter gikk over i ordinær drift i Karrieresenteret har i 2010 hatt spesielt fokus på innholdet i faget utdanningsvalg, en ordning hvor alle elever på 10. trinn besøker to forskjellige utdanningssteder innenfor videregående opplæring. Resultater brukere Brukertilfredshet og brukermedvirkning 14

15 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet er definert som trivsel. Elevenes generelle trivsel på skolen, i samspillet med medelever og lærere, ligger på 4,2 på en skala fra 1 5 når elevene sees under ett. Når man splitter resultatene opp på de enkelte trinn, viser det seg at det er elevene på de laveste trinnene som trives best, og så synker trivselen med alderen, fra 4,4 på 5. trinn til 4,1 på 10. trinn. Vurdering av resultatene Elevene i drammensskolen trives godt. Aller best trives de med lærerne sine og i friminuttene, som de gir en score på henholdsvis 4,4 og 4,45. Trivselsundersøkelse våren 2010 Trives svært godt (5) Trives godt (4) Trives litt (3) Trives ikke noe særlig (2) Trives ikke i det hele tatt (1) Snitt Trives du godt på skolen? Drammen 5., 6. og 7. trinn 45,9 % 43,8 % 8,4 % 1,7 % 0,3 % 4,33 Drammen 8., 9. og 10. trinn 43,6 % 45,0 % 8,1 % 2,0 % 1,2 % 4,28 Landet 5., 6. og 7. trinn 44,6 % 45,0 % 8,3 % 1,7 % 0,4 % 4,32 Landet 8., 9. og 10. trinn 42,6 % 45,4 % 8,3 % 2,2 % 1,4 % 4,26 Trives du sammen med elevene i gruppa eller klassen din? Trives du i friminuttene og fritimene? Drammen 5., 6. og 7. trinn 53,9 % 36,5 % 7,8 % 1,6 % 0,2 % 4,42 Drammen 8., 9. og 10. trinn 48,6 % 40,7 % 8,2 % 1,3 % 1,3 % 4,34 Landet 5., 6. og 7. trinn 54,9 % 35,2 % 8,2 % 1,5 % 0,2 % 4,43 Landet 8., 9. og 10. trinn 50,1 % 38,7 % 8,2 % 1,6 % 1,3 % 4,35 Drammen 5., 6. og 7. trinn 59,4 % 31,6 % 7,0 % 1,4 % 0,7 % 4,48 Drammen 8., 9. og 10. trinn 53,7 % 37,7 % 5,9 % 1,5 % 1,1 % 4,41 Landet 5., 6. og 7. trinn 60,5 % 30,6 % 7,3 % 1,1 % 0,5 % 4,49 Landet 8., 9. og 10. trinn 55,6 % 36,0 % 5,9 % 1,2 % 1,4 % 4,43 Foreldrenes tilfredshet med medvirkningen, er resultatet av ti spørsmål til foreldrene i foreldreundersøkelsen om hvordan de opplever informasjonen fra skolen, og hva de sier om dialogen og medvirkningen i skolen. På en skala fra 1 5 gir de foreldrene som besvarte undersøkelsen disse spørsmålene en gjennomsnittlig score på 4,1. Foreldrene opplever at de får et raskt møte med kontaktlæreren om de ønsker det, og de er godt informert om barnets faglige og sosiale utvikling. Dialogen mellom hjem og skole er god, men foreldrene diskuterer sjelden med lærerne om hvordan det undervises. Faglig veiledning Svarene på disse spørsmålene i elevundersøkelsen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning på skolen. De inkluderer også i hvor stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. Faglig veiledning Skalaen går fra 1-5, hvor 5 er best. 7. trinn 2006/ / / /10 Nasjonalt 3,5 3,5 3,5 3,4 15

16 ASSS 3,5 3,5 3,5 3,4 Drammen 3,7 3,7 3,6 3,7 10. trinn 2006/ / / /10 Nasjonalt 3,2 3,1 3,1 3,1 ASSS 3,2 3,1 3,1 3,1 Drammen 3,3 3,1 3,1 3,2 Vurdering av resultatene Elevene på 7. trinn gir høyere score på spørsmålene i 2010 enn året før. Drammen kommunes elever er mer fornøyd med den faglige veiledningen de får enn elevene i både ASSSkommunene og resten av landet. Elevene på 10. trinn gir høyere score i 2010 enn i 2009, mens elevene i ASSS og resten av landet gir samme score som foregående år. Kommunens elever er mer fornøyd med nivået på den faglige veiledningen enn elevene i ASSS og resten av landet. Elevmiljø - mobbing Det er fremdeles færre elever på ungdomstrinnet som opplever at de blir mobbet enn på barnetrinnet. I 2010 oppgir 9,7 prosent av elevene på 7. trinn at de blir mobbet en eller flere ganger i måneden, mot 10,5 prosent i På ungdomstrinnet er dette tallet synkende, fra 9,8 prosent i 2008 til 6,6 prosent i Alle skolene ble i 2010 tilknyttet Trivselsprogrammet, hvor elevene velger medelever til trivselsledere som tilbyr en rekke lekestasjoner i storefri. Dette har gitt økt aktivitet i friminuttet. Tabellen viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene Drammen 7. trinn 10,5 10,3 9,7 Nasjonalt 7. trinn 8,9 8,7 8,6 Drammen 10. trinn 9,8 6,2 6,6 Nasjonalt 10. trinn 9,1 8,9 9,1 Vurdering av resultatene Antall elever som føler seg mobbet en eller flere ganger i måneden er fremdeles for høyt. På barnetrinnet er det høyere enn landsgjennomsnittet, mens det på ungdomstrinnet er lavere enn landsgjennomsnittet. Arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø må fortsatt prioriteres. Trivsel med lærerne Tabellen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat Drammen 7. trinn 4,1 4,1 4,2 Nasjonalt 7. trinn 4,0 4,0 4,1 Drammen 10. trinn 3,8 3,7 3,8 Nasjonalt 10. trinn 3,7 3,7 3,7 16

17 SFO - Foreldreundersøkelsen 44 prosent av de inviterte foreldrene svarte på undersøkelsen i 2010, mot 42 prosent i På spørsmål om barnets trivsel, trygghet i SFO og personalets omsorg for barnet svarte 60,6 prosent av foreldrene at de er fornøyd eller svært fornøyd med dette. I 2009 svarte 64,6 prosent av foreldrene det samme. 76,6 prosent av foreldrene sier de blir møtt på en respektfull måte i SFO. 72,2 prosent er fornøyd eller svært fornøyd med åpningstider og fleksibilitet, mot 60,1 prosent i Brukertilfredshet 4,1 4,3 4,3 Medvirkning 3,8 3,9 3,9 Generelt Fysisk miljø Informasjon Tilgjengelighet Respektfull behandling Brukermedvirkning Trivsel Resultat for brukerne 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 1 - Svært liten grad/misfornøyd Svært stor grad/fornøyd 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Vurdering av resultatene På noen områder er det en svak nedgang i tilfredsheten sammenlignet med 2009, men på alle områder ligger tilfredsheten høyere i 2010 sammenlignet med Det er tydelig at 17

18 endringene som gir større valgfrihet med hensyn til oppholdstid på ulike dager har betydd mye for foreldrene. De opplever nå et mer fleksibelt tilbud. Samtidig etterlyser foreldrene bedre informasjon og dialog mellom SFO og hjemmet, og er mindre fornøyd på dette området enn i Resultater medarbeidere Medarbeidere De tilsatte i skolene opplever en høy grad av likeverdighet i jobben. Mest fornøyd er de med samarbeidet med kolleger og trivselen på arbeidsplassen. De er minst fornøyd med lønns- og arbeidstidsordningene. Lederne har en lederadferd de er godt fornøyd med, og som er i henhold til ledelsesplakaten. Den samlede medarbeidertilfredsheten ligger på 4,5. Sykefraværet i programområdet i 2010 er på 6,6 prosent, en nedgang fra 6,9 prosent i Sykefravær Drammen ,5 4,9 4,6 4,6 6,6 % Medarbeiderundersøkelse 2010 BMS score pr skole. Skole Medarbeidere Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen samt sykefravær - kommunenivå. Medarbeidertilfredshet Opplevd likeverd Lederadferd iht ledelsesplakaten Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Medarbeidertilfredshet Opplevd likeverd Lederadferd iht ledelsesplakaten Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse Aronsløkka 4,9 5,3 5,0 4,9 Bragernes 4,8 4,9 4,7 4,8 Brandengen 4,4 4,9 4,9 4,7 Børresen 4,6 5,0 5,0 4,8 Danvik 4,5 4,8 4,4 4,5 Fjell 4,4 4,7 4,4 4,6 Frydenhaug 3,8 4,3 4,0 4,1 Galterud 4,6 5,0 4,5 4,4 Gulskogen/Rødskog 4,7 5,2 4,8 4,6 Hallermoen 4,3 4,7 4,1 4,4 Kjøsterud 5,1 5,5 5,2 4,9 Konnerud 4,1 4,2 3,5 4,1 Marienlyst 5,0 5,1 4,7 4,7 Skoger 5,1 5,6 5,4 5,2 Svensedammen 4,1 4,8 4,4 4,4 Vestbygda 4,6 5,0 4,9 4,6 Øren 4,6 4,7 4,6 4,4 Åskollen 4,2 4,8 4,3 4,3 Åssiden 4,6 5,1 4,7 4,6 18

19 Vurdering av resultatene Prosjektet Norges beste skole har satt et fokus på skolene som gjør at de tilsatte opplever læring, utvikling og fornyelse i større grad enn tidligere. Dette, sammen med tydelige ledere, er med på å skape en god skole hvor lærerne trives. Resultater økonomi Resultat før fondsavsetninger Millioner kroner Regnskap 2010 Budsjett 2010 Avvik Lønn inkludert sosiale kostnader 473,1 470,5-2,6 Andre driftsutgifter 230,1 227,1-3,0 Sum driftsutgifter 703,2 697,6-5,6 Andre inntekter -102,2-93,8 8,4 Refusjon sykelønn og fødselspenger -24,0-21,6 2,4 Sum driftsinntekter -126,2-115,4 10,8 Netto 577,0 582,2 5,2 Vurdering av resultatene Programområdet viser et mindreforbruk på 5,2 millioner kroner ved årets slutt. Av dette avsettes 2,0 millioner kroner til bundne fond. Etter avsetning til bundne fond er det fem skoler som har merforbruk. Det er god kontroll på økonomien i programområdet. 19

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ DRAMMEN KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1429-1 430 DRAMMEN 26.04.2006 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN 2006 - GRUNNSKOLEN I DRAMMEN Kompetanseutviklingsplanen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF)

DKFU. - Oppskrift? - Hjem-skole satsing. -Hvem representerer vi? -Norges beste FORELDRE (NBF) DKFU -Hvem representerer vi? - Oppskrift? -Norges beste FORELDRE (NBF) - Hjem-skole satsing DKFU skal være et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og samordnende organ for Foreldrerådenes arbeidsutvalg

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1424-3 Dato: * VIDERE SATSING I NORGES BESTE SKOLE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole

Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Strategi- og fremdriftsplan 2009-2010 for prosjektet Drammensskolen - Norges beste skole Erik Westrum veileder digitale ferdigheter erik.westrum@drmk.no Mob: 934 22 298 Mari L. Pharo veileder lesing mari.pharo@drmk.no

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Temasak. SFO-tilbudet. Oppvekst- og utdanningskomiteen, 10.mars 2015

Temasak. SFO-tilbudet. Oppvekst- og utdanningskomiteen, 10.mars 2015 Temasak SFO-tilbudet Oppvekst- og utdanningskomiteen, 10.mars 2015 Bakgrunn og politisk behandling Vedtak økonomiplan 2014-2017 Evaluering av dagens SFO-tilbud med forslag om tiltak for forbedringer (forslag

Detaljer

Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen

Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen Skole- og kommunebidragsindikatorer for Drammen Resultater fra SSB-rapporten «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?» 07.02.2017 Agenda Sammendrag av hovedfunn

Detaljer

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Tore Isaksen utdanningsdirektør Til elever og foresatte Hvorfor gir vi ut denne brosjyren? Som foresatte har dere nå mottatt et forhåndsvarsel om skoleplassering

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Levekårsplan

Levekårsplan Levekårsplan 2016-2019 04.06.2015 Faktagrunnlag - Levekårsplan Omfattende analysegrunnlag Viser tildels store forskjeller bydelene i mellom 04.06.2015 2 Faktagrunnlag mye er veldig bra! Drammen har full

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/2871-1 Dato: 25.03.2014 LEKSEHJELP - OMPRIORITERING AV TILBUDET SAKEN ER UTSATT INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune

Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i Sør-Varanger kommune kommune Kultur- og oppvekstetaten Seksjon opplæring Kvalitetsundersøkelsen 2005 Grunnskolen i kommune i kommune har deltatt i en omfattende undersøkelse av opplevd kvalitet i grunnskolen, våren 2005. Parallelt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Resultatvurdering Austrått skole

Resultatvurdering Austrått skole Resultatvurdering Austrått skole SKOLEFAKTA: Rektor: Kirsti Sævik Klassetrinn: 1-7 2016-2017 2015-2016 Antall elever 288 309 Antall barn i SFO 74 99 Årsverk lærere 17,76 19,06 Årsverk andre ansatte skole

Detaljer

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin.

Innlegg på skoleledersamling, Solstrand v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Innlegg på skoleledersamling, Solstrand 13.04.2012 v/kommunaldirektør Anne-Marit Presterud og fagdirektør Odd Harald Hundvin. Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 Årlig tilstandsrapport for bergensskolen

Detaljer

Trøndelagskonferansen 18. okt Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater

Trøndelagskonferansen 18. okt Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater Trøndelagskonferansen 18. okt. 2012 Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65 000

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen/fylkeskommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV 1. satsingenes effektivitet Effektiviteten omhandler i hvilken grad målene for intervensjonen har blitt

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Kortversjon Mål og måloppnåelse basert på nasjonale og lokale vurderinger for skoleåret 2015/ 2016 I tillegg er det laget en fullversjon

Detaljer

Byrådets målsetting:

Byrådets målsetting: Byrådets målsetting: gi kvalifisert kunnskap om innsats, praksis og resultater. stimulere til vurdering og analyse. gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak. legge til rette for erfaringsutveksling.

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015

Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for Eide kommune 2015 Henny Marit Turøy Eide Kommune Tilstandsrapport for grunnskolen Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-,

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV

Konnerud skoles verdiplattform : Et godt samarbeid mellom hjem og skole slik at elvene opplever læring, trygghet og trivsel. ELEV Mål og Visjoner Drammensskolen, Norges beste skole: En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensiale og blir et trygt og selvstendig menneske. Konnerud skoles verdiplattform : Et godt

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Å barneskole. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Å barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2014-2030 1 Forord... 3 2 Historisk befolkningsutvikling... 4 3 Beregningsforutsetninger... 6 3.1 Prognoseområder (geografiske inndelinger)... 10 4

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer