NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.0. BRUKERMANUAL versjon 1.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.0. BRUKERMANUAL versjon 1.4"

Transkript

1 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 30 BRUKERMANUAL versjon 14

2 Kontaktpersoner Daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark, Tlf / Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, Tlf Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, Tlf Faglig leder Stig A Slørdahl, Postadresse: Norsk hjerteinfarktregister St Olavs Hospital MTFS boks Sluppen 7006 Trondheim Besøksadresse: Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS), 1 etg, Trondheim Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 1 av 17 MRS 30 - v

3 Innholdsfortegnelse 1 Inklusjonskriterier 4 2 Kriterier for et akutt hjerteinfarkt 4 31 Innlogging av nettversjonen 6 32 Hovedmeny 6 33 Finn pasient 6 34 Valideringsregler 7 35 Bruk av hurtigtaster i nettversjon 7 4 Hovedskjema 7 I Bakgrunn og innleggelse 7 41 Overflyttet pasient 7 42 Overflyttet fra hvilket sykehus 8 43 Behandlende avdeling dette sykehus 8 44 Sted for symptomdebut 8 45 Symptomdebut 8 46 Innleggelsestidspunkt 8 47 Overflyttingstidspunkt 8 48 Resuscitering før innleggelse 9 49 Innleggelsesårsak Rytme (første EKG) Diagnostisk EKG Blodtrykk og puls BMI Røykestatus Tidligere sykehistorie Medikamenter ved innleggelse 10 II Behandling og utredning Trombolysebehandling Kun koronar angiografi PCI under oppholdet Koronar angiografi/pci resultat Andre tiltak på sykehuset Medikamenter på sykehus Laboratoriesvar Ekko Infarktlokalisasjon Komplikasjoner Blødningslokalisasjon 13 III Utskriving Infarkttype Ny Q-bølge i EKG i forløpet av hjerteinfarktet? Død under oppholdet Utreise-/dødsdato Pasientens lokalsykehus Medikamenter ved utskriving Utskrives til Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving 14 5 Personalia 14 Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 2 av 17 MRS 30 - v

4 6 Oppfølgingsskjema 14 Vedlegg 1: Oversikt over sykehus og regioner i Norge 15 Vedlegg 2: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge 16 Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 3 av 17 MRS 30 - v

5 1 Inklusjonskriterier Alle som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehuset (I21/I22) skal registreres i Norsk hjerteinfarktregister Etter definisjonen i ICD-10 kan varigheten være opptil 28 dager for at sykehuset kan bruke diagnosen akutt hjerteinfarkt Det betyr at alle som innlegges med et akutt hjerteinfarkt med sykehistorie 28 dager skal registreres Registret er koblet til Folkeregisteret og kun pasienter med norsk fødselsnummer (ikke hjelpenummer) kan inkluderes Pasienter som kommer inn i mottagelsen med hjertestans uten vellykket resuscitering på sykehus og symptomer forenelig med myokardiskemi skal registreres Pasienter som overflyttes mellom sykehus for videre behandling for sitt akutte hjerteinfarkt skal registreres på begge sykehus (figur 1) Sykehusene skal i hovedsak kun registrere den behandling som blir utført på eget sykehus Hvis pasienten har opphold på flere sykehus under samme sykdomsforløp, kobles dette sammen i den nasjonale rapporten Figur 1: Registrering av pasientflyt mellom sykehus 2 Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Hvis en av følgende punkter oppfylles, kan diagnosen akutt hjerteinfarkt stilles: 1) Påvisning av stigning og/eller fall av hjertemarkører (fortrinnsvis troponin), med minst en verdi over 99 % percentilen av øvre referansegrense sammen med evidence for myokardiskemi med minst ett av følgende kriterier: a) Iskemiske symptomer b) Ny eller antatt ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller nytt venstre grenblokk c) Utvikling av patologisk Q-takker d) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser e) Påvisning av intrakoronar trombe ved angiografi eller obduksjon Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 4 av 17 MRS 30 - v

6 2) Kardial død med symptomer forenlig med myokardiskemi, ledsaget av nye iskemiske EKGforandringer eller nytt venstre grenblokk, men pasienten døde før man fikk tatt blodprøve, eller før troponinstigning vil være forventet 3) PCI-relatert hjerteinfarkt med normale troponinverdier før prosedyren og en økning > 5 x 99 % percentilen, eller en stigning i troponin > 20 % dersom utgangsverdien før PCI var forhøyet og stabil eller fallende I tillegg kreves enten: i) Iskemiske symptomer ii) Nye iskemiske EKG-forandringer (se 1b) iii) Angiografisk påvist komplikasjon til PCI iv) Visuell fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser 4) Stenttromboserelatert hjerteinfarkt påvist ved angiografi eller obduksjon i en situasjon med myokardiskemi og med stigning og/eller fall av troponin med minst en forhøyet prøve 5) I forbindelse med ACB-operasjon hos pasienter som i utgangspunktet har normale troponinverdier stilles infarktdiagnosen når troponinnivået overgår 10 x 99 % percentilen, i tillegg enten: i) Nye patologiske Q-takker eller venstre grenblokk ii) Angiografisk påvist ny graft- eller nativ koronararterieokklusjon iii) Visuelt fremstilling av nytt substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser Det er viktig å være klar over at en økning i troponinverdier kan ha en annen årsak enn et akutt hjerteinfarkt, noe som er vist i tabell 1 Tabell 1: Troponinøkning uten åpenbar iskemisk hjertesykdom Hjertekontusjon, kirurgi, ablasjon, pacing eller defibrillatorsjokk Rhabdomyolyse med hjerteskade Myokarditt Kardiotoksiske medikamenter som antracykliner, trastuzumab (cytostatika) Hjertesvikt Stress (Takotsubo) kardiomyopati Taky- eller bradykardier, eller hjerteblokk Alvorlig lungeemboli, eller pulmonal hypertensjon Sepsis og kritisk syke pasienter Nyresvikt Alvorlig nevrologisk sykdom som hjerneslag og subaraknoidalblødning Blødninger Infiltrativ sykdom som amyloidose, sarkoidose Kraftig anstrengelser Referanseverdier for troponin er avhengig av hvilken produsent av analysemetode som brukes av eget laboratorium Ved endring av referanseverdi av troponin, gi beskjed til registersekretariatet Cardiac Troponin Assays: A View from the Clinical Chemistry Laboratory: Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 5 av 17 MRS 30 - v

7 3 Prosedyre for bruk av Norsk hjerteinfarktregister 31 Innlogging av nettversjonen Nettversjonen av Norsk hjerteinfarktregister er tilgjengelig via https://helseregisterno Brukermanual for innlogging finner du på høyre side av skjermbildet Ny bruker: 1) Trykk Ny bruker på høyre side Fyll ut alle punkt under personalia NB! Fyll inn navn både på HF og sykehus, oppgi den e-postadressen du bruker på jobb 2) Du vil motta en e-post med et helseregisterpassord når din bruker er godkjent av en brukeradministrator Helseregisterpassordet brukes sammen med eget brukernavn ved pålogging til Helseregisterno første gang 3) Du vil bli bedt om å bytte det tilsendte helseregisterpassordet til et selvvalgt passord, og dette er det passordet du alltid skal bruke framover (til du vil bytte det igjen) Passordet må inneholde minimum 7 tegn bestående av tall og store + små bokstaver 4) Ved hver innlogging på Helseregisterno må du skrive inn et engangspassord du mottar på SMS til et selvvalgt mobilnummer 5) For å komme til registeret, trykk på din rolle (feks pasientansvarlig eller registeransvarlig) i menyen på venstre side av nettsiden etter innlogging på helseregisterno Hvis du allerede er bruker, skriv inn brukernavn og passord og gå til punkt 4 under Ny bruker for nærmere veiledning Ved å gå inn på Min side kan du endre passord, telefonnr, e-postadresse og annen informasjon Ta kontakt med sekretariatet på e-post eller telefon dersom det oppstår problemer med å få brukertilgang 32 Hovedmeny På startsiden av Norsk hjerteinfarktregister har du på venstre side av skjermbildet følgende valgmuligheter: Pasientsøk - søk opp en pasient ved å bruke pasientens fødselsnummer (11 siffer) Startside - ved å trykke på denne avbryter du den registreringen du holder på med og går tilbake til velkomstsiden Avansert søk du kan søke pasienten opp direkte ved å skrive inn fødselsnummer (11 siffer), og/eller søke med kombinasjonen fornavn + etternavn + fødselsdato Mine siste 100 pasienter - en liste over pasienter du har registrert som har uferdige registreringer (ligger i kladd), samt de siste du har vært inne på Registreringer Viser en oversikt over antall registreringer på din avdeling/sykehus som er påbegynt eller ferdigstilt Velg fra-/ tildato og status (kladd eller lukket) Rapporter - her er det mulighet til å ta ut anonymiserte/avidentifiserte rapporter fra eget sykehus Logg ut - for å avslutte programmet 33 Finn pasient Persondata hentes automatisk fra Folkeregisteret Tast inn fødselsnummer (11 siffer) i Pasientsøk til venstre i bildet og du vil komme til pasientens oppholdsoversikt som viser en oversikt over alle hjerteinfarkt registrert på pasienten på dette sykehuset Symbolforklaringer: Sideanvisning Trykk på f eks side 2 for å komme direkte til denne siden Lukk/ ferdigstill skjema Gjenåpne skjema Slett skjema Trykk Hovedskjema for å registrere et nytt opphold Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 6 av 17 MRS 30 - v

8 34 Valideringsregler Vi har to ulike typer valideringsregler som skal hindre feilregistreringer og vil komme opp ved lagring eller ferdigstilling: Type 1: Denne regel kan overstyres av brukeren hvis du bekrefter regelen med å krysse av i boksen foran teksten Type 2: Denne regel gir beskjed om at du må endre eller tilføye opplysninger for å få lagret/ferdigstilt Trykker du på feilmeldingen kommer du direkte til variabelen som er kommentert 35 Bruk av hurtigtaster i nettversjon Hvis kun et alternativ skal avkrysses og flere alternativ passer, registrer det øverste/alvorligste alternativ Tips til rask registrering: - Bruk (tabulatortasten) for å trykke deg gjennom alle variablene - Der du skal krysse av for Ingen av disse kan du bruke mellomromstasten for å sette underpunktene til nei - Hvis noen av underpunktene skal registreres med ja eller ukjent, kan du krysse av Ingen av disse slik at de blir markert med nei Trykk igjen Ingen av disse, endre de underpunkter som skal registreres med ja eller ukjent Hurtigtaster Alt + L Alt + S Alt + O Alt + F Alt + N Ctr + F Ctr + Home Ctr + End Funksjon Lagre Ferdigstill Til oversikten Forrige Neste Søk etter Øverst på siden Nederst på siden 4 Hovedskjema I Bakgrunn og innleggelse 41 Overflyttet pasient Nei - Primærinnleggelse Gjelder pasienter som innlegges med hjerteinfarkt fra hjemmet, dagpost, poliklinikk, sykehjem, rehabiliteringssenter, rusklinikk eller psykiatrisk institusjon Ja annen avdeling Gjelder pasienter som overflyttes fra annen avdeling innenfor dette sykehus Ja - annet sykehus Gjelder pasienter som overflyttes fra et annet sykehus for videre behandling for sitt hjerteinfarkt I hovedsak skal den behandling som ble utført på første sykehus legges inn i registeret der, mens videre behandling registreres på mottakende sykehus Kommer pasienten inn med et hjerteinfarkt og deretter får et nytt infarkt, skal dette føres som et reinfarkt under komplikasjoner Se punkt 426 Skjul innkomstvariabler: Kan avkrysses hvis pasienten overflyttes fra annet sykehus Da vil de fleste av innkomstvariablene under Bakgrunn og Innleggelse automatisk bli registrert med ukjent Hvis pasienten overflyttes fra sykehus som ikke registrerer i Norsk hjerteinfarktregister skal dere IKKE Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 7 av 17 MRS 30 - v

9 bruke skjul innkomstvariabler Dette gjelder sykehus som Aker, Betanien hospital, Hallingdal sjukestugu, Kragerø, Kysthospitalet i Hagevik, Martina Hansens Hospital, Moss, Radiumshospitalet, Revmatismesykehuset etc NB! Dere har kun mulighet til å ta ut rapporter på de data dere registrerer Det vil si at hvis dere krysser av Skjul innkomstvariabler, vil disse data komme opp som ukjent i rapporten 42 Overflyttet fra hvilket sykehus Velg fra listen hvilket sykehus pasienten ble overflyttet fra og region kommer automatisk opp Se vedlegg 1: Oversikt over sykehus og regioner i Norge 43 Behandlende avdeling dette sykehus Hjertemedisin avdelinger som kun behandler hjertepasienter Overflytting mellom hjertemedisinske avdelinger på samme sykehus påvirker ikke innleggelses- og utskrivelsesdatoen i registreringen Medisin - medisin, infeksjon og lunge Andre- kirurgi, ortopedi, gynekologi, revmatologi, nevrologi, øye, øre/nese/hals, kreft, hud, føde/barn ol Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra symptomtidsdebut, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært 44 Sted for symptomdebut Hvor befant pasienten seg da hjerteinfarktet inntraff? Utenfor sykehus I sykehus, prosedyre/operasjonsrelatert Prosedyrerelatert infarkt: hjerteinfarkt 48 timer etter prosedyren Operasjonsrelatert infarkt: hjerteinfarkt 48 timer etter operasjonen I sykehus, ikke prosedyre/operasjonsrelatert Gjelder pasienter som får brystsmerter og stigning i infarktmarkør over 24 timer etter innleggelse Dersom pasienten under 24 timer etter innleggelsen får nye brystsmerter med klare EKG-forandringer og negative innkomstmarkører, regnes også dette som infarkt under opphold (dersom infarktmarkørene da blir positive) 45 Symptomdebut Det tidspunkt som ligger til grunn for at pasienten tok kontakt med sykehuset Kan være vanskelig å angi på minuttet, men best mulig estimat settes inn Ved gjentagende smertetilfeller skal siste smerteepisode angis eller da symptomene tiltok slik at pasienten tok kontakt med sykehuset Et eksempel: Hvis pasienten hadde smerter for en uke siden, men kom inn i dag pga nye akutte smerter, er det dagens dato som skal føres og ikke datoen for en uke siden 46 Innleggelsestidspunkt Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ankommer mottagelsen på første sykehus Ved overflytting fra annet sykehus er innleggelsestidspunktet ankomst ved første sykehus og ikke det tidspunkt pasienten ble innlagt mottakende sykehus Tidsformat ddmmyy/ ddmmyyyy For å få registrert riktig tidspunkt kan man bruke innleggelsestidspunktet registrert i elektronisk pasientjournal (EPJ) eller sykepleienotatet fra mottakelsen 47 Overflyttingstidspunkt Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling eller annet sykehus, skal det tidspunkt pasienten ankommer ny avdeling eller mottakelsen på nytt sykehus registreres under overflyttingstidspunkt Bruk overflyttingstidspunktet i elektronisk pasientjournal (EPJ) Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 8 av 17 MRS 30 - v

10 48 Resuscitering før innleggelse Gjelder kun hvis pasienten ble resuscitert før innleggelse på sykehus Hvis pasienten ble resuscitert før eller på sykehus 1, skal dette registreres som nei på sykehus 2 49 Innleggelsesårsak Dominerende symptom som førte til innleggelse 410 Rytme (første EKG) Angi rytmen som er anført på det første EKG som ble tatt i forbindelse med hjerteinfarktet I sinusrytme inngår også AV blokk grad I, samt sinusbrady/-takykardi uten sirkulatorisk påvirkning 411 Diagnostisk EKG Her brukes det EKG som stiller diagnosen akutt hjerteinfarkt (uansett hvilket sykehus dette ble utført ved) Dvs å ta utgangspunkt i det EKG som ligger til grunn for innleggelse og/eller for akutt trombolyse/pci Kun et alternativ skal avkrysses Hvis flere alternativ passer, registrer det øverste alternativ Normalt - ingen QRS/ST abnormaliteter Uendret - EKG-forandringer som er uendret, dvs venstre grenblokk, ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller andre QRS/ST forandringer som har vært til stede ved tidligere innleggelser Venstre grenblokk a) QRS varighet på > 0,12 sek b) Bred monofasisk R-bølge i avledning I, V5 og V6 c) Fravær av Q-bølge i avledningene V5 og V6 ST-elevasjon - ny ST-elevasjon i J-punktet i to påfølgende avledninger med 1 mm, med unntak av V2-3 hvor følgende gjelder: 2 mm for menn 40 år, 2,5 mm for menn < 40 år eller 1,5 mm for kvinner ST-senkning - ny horisontal eller nedadgående ST-senkning 0,5 mm i to påfølgende avledninger (80 ms etter J-punkt) Patologisk T-inversjon - 1 mm i to påfølgende avledninger* med fremtredende R-takk eller R/Sratio >1 Andre QRS/ST-forandringer - andre patologiske QRS/ST-forandringer Ukjent - informasjon mangler STEMI/ NSTEMI (diagnostisk EKG) NSTEMI ny ST-senkning, patologisk T-inversjon og/eller andre QRS/ST-forandringer STEMI ny ST-elevasjon og/eller nyoppstått venstre grenblokk Ukjent - informasjon mangler 412 Blodtrykk og puls Angi første blodtrykk/puls som er registrert av helsepersonell på første sykehus Ved hjerteinfarkt under opphold skal første blodtrykk/puls som taes i forbindelse med symptomene registreres 413 BMI Angi høyde og vekt, programmet beregner automatisk BMI-verdien 414 Røykestatus Registrer om pasienten har brukt tobakksprodukter før innleggelsen på første sykehus Dette gjelder sigaretter/sigarer og/eller pipe Eksrøyker vil si at pasienten sluttet å røyke minst en måned før innleggelsesdato Øvre grense for eksrøyker finnes ikke Sluttet pasienten for over 40 år siden skal han fortsatt betegnes som eksrøyker Hvis pasienten sluttet å røyke for mindre enn en måned før innleggelsesdato skal han defineres som røyker i registeret Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 9 av 17 MRS 30 - v

11 415 Tidligere sykehistorie Gjelder sykdommer pasienten har fått diagnostisert før innleggelsen (på første sykehus) Oppgi de alternativer som er riktig ut fra journal/pasientopplysninger/komparentopplysninger Tidligere hjerteinfarkt - angi om pasienten har hatt hjerteinfarkt før innleggelsen Dette kan enten være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir dette selv Skal også registreres som ja hvis pasienten har gjennomgått et stumt infarkt, dvs at EKG eller ekko viser tydelige gamle infarktforandringer Kjent kronisk hjertesvikt - angi om pasienten har kjent hjertesvikt før innleggelsen Dette kan være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir å ha fått diagnosen av lege Tidligere PCI - tidligere PCI prosedyre Koronaroperert - tidligere koronaroperert Hjerneslag (ikke TIA) - med tidligere hjerneslag menes at pasienten tidligere har fått behandling av fokale utfall (ansikt, arm, syn og tale) som har vedvart mer enn 24 timer Dersom pasienten ikke har eller har hatt fokale utfall, koder man nei selv om det fins forandringer på CT som tyder på tidligere hjernesalg Diabetes Angi om pasienten har fått diagnostisert diabetes tidligere, eller om diagnosen er nyoppdaget Gjelder både type 1 og type 2-diabetes, både diett- og/eller medikamentbehandlet diabetes Hypertensjonsbehandling Angi om pasienten står på medikamentell behandling for høyt blodtrykk ved innleggelse Det bør framgå av journal eller informasjon fra pasienten at han bruker medikamenter for høyt blodtrykk Perifer vaskulær sykdom - kjent aneurisme, okklusiv perifer vaskulær sykdom eller carotis sykdom, inkludert aortaaneurisme, tidligere aorta-iliac eller perifer vaskulær kirurgi, eller redusert/ingen perifer puls og/eller angiografisk stenose mer enn 50 % Gjelder blant annet kjent claudicatio intermittens og carotisstenose Familiær opphopning - foreldre, søsken og/eller barn som har hatt tidlig debut av koronar hjertesykdom eller annen aterosklerotisk sykdom (Førstegradsslektning menn før 55 år, kvinner før 65 år) Ingen av disse - krysses hvis ingen av alternativene er aktuelle 416 Medikamenter ved innleggelse De medikamenter pasienten står på ved innleggelsen på første sykehus NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene For eksempel er Renitec comp både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret Se vedlegg 2: Medikamentliste II Behandling og utredning 417 Trombolysebehandling Nei trombolyse ble ikke gitt Prehospital trombolyse - trombolyse før innleggelsen på første sykehus Trombolyse på sykehus - trombolyse inneliggende uansett sykehus Tidspunkt trombolyse: Angi det tidspunkt da bolusinjeksjonen ble gitt eller infusjonen startet 418 Kun koronar angiografi Registrerer ja hvis koronar angiografi ble utført uten påfølgende PCI i samme prosedyre Koronar angiografi utført på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til Tidspunkt koronar angiografi Hvis det ble utført kun koronar angiografi angi tidspunktet for punktering av arterien 419 PCI under oppholdet PCI gjelder utblokking av koronararterier med eller uten stent Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 10 av 17 MRS 30 - v

12 Primær PCI - forutsetter at pasienten ikke har fått trombolyse før PCI og skal være gjennomført i akuttforløpet av et hjerteinfarkt ( 12 timer fra symptomdebut) Ustabil angina etter et akutt hjerteinfarkt med påfølgende PCI skal ikke registreres som primær PCI Annen PCI - gjelder hvis det ble utført PCI i akuttfasen etter trombolysebehandling (<12 timer fra symptomdebut) eller PCI etter akuttfasen (>12 timer fra symptomdebut) PCI utført på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til Tidspunkt PCI - hvis det ble utført PCI, angi det tidspunkt første ballong blåses opp eller det tidspunkt stent settes inn Hvis denne tiden ikke er angitt, registrer tiden prosedyren startet Hvis det blir utført flere PCI`er, skal tidspunktet på første PCI registreres 420 Koronar angiografi/pci resultat Antall syke kar Normalt - ingen signifikant stenose i noen av koronararteriene Flerkarsykdom/hovedstammestenose - signifikant sykdom i flere koronararterier eller i venstre hovedstamme (over 50 % stenose) Enkarsykdom - signifikant sykdom i kun en koronararterie Veggforandringer synlige veggforandringer eller signifikante stenoser med < 50 % diameterreduksjon Ukjent - antall syke kar er ikke kjent Stentinnleggelse Nei - PCI uten stent Ja - PCI med stent Ukjent - innleggelse av stent er ikke kjent Type stent Metall - metall stent (BMS) DES - medikament dekket stent Begge - både BMS og DES Ukjent - type stent ikke kjent 421 Andre tiltak på sykehuset Pacemaker/ICD Registreres hvis innlagt i forbindelse med infarktforløpet Temporær pacemaker (PM) - midlertidig innleggelse av pacemaker Permanent PM - varig innleggelse av pacemaker ICD - implantert intern defibrillator AHLR - hjerte/lungeredning og/eller defibrillering Defibrillering gjelder elektrokonvertering av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi (uavhengig av symptom) Elektrokonvertering av atrieflimmer eller andre supraventrikulære takykardier skal ikke registreres Aortaballongpumpe/annen VVAS - VVAS = venstre ventrikkel assistanse Terapeutisk hypotermi - nedkjøling Ingen av disse krysses av hvis ingen av disse tiltakene forekommer 422 Medikamenter på sykehus Medikamenter som gis under oppholdet på sykehuset En dose av et av de aktuelle medikamentene er nok til at det skal registreres Se vedlegg 2: Medikamentliste 423 Laboratoriesvar Infarktmarkør Oppgi høyeste og laveste verdi som foreligger på Troponin I/T ved eget sykehus Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 11 av 17 MRS 30 - v

13 Troponin stigning/fall Hjerteinfarktdiagnosen forutsetter som hovedregel en stigning og eller et fall i troponin og med minst en verdi over øvre referansegrense Se punkt 2 første avsnitt En stigning eller et fall av troponin er ikke absolutt nødvendig for å stille diagnosen hjerteinfarkt dersom en pasient med høy pretest sannsynlighet (feks med klassiske brystsmerter og ledsagesymptom) innlegges flere dager etter symptomdebut For de andre blodprøvesvarene gjelder første målte verdi på ditt sykehus Ved reinfarkt skal kun maksverdien av troponin I/T ved første hjerteinfarkt registreres 424 Ekko Ja hvis utført Nei hvis ikke utført EF-resultat EF - siste målte verdi av EF under oppholdet Ukjent - EF-verdi ikke oppgitt 425 Infarktlokalisasjon Ekko-lokalisasjon overstyrer EKG-lokalisasjon Alternativene er de samme som de i ICD-10 Hovedsaklig fremreveggsinfarkt registreres som fremreveggsinfarkt, tilsvarende for nedreveggsinfarkt Annen/uspesifisert lokalisasjon: inferolaterale, posterolaterale infarkt og hvis det ikke foreligger opplysninger om lokalisasjon Ukjent registreres hvis det ikke er tatt stilling til 426 Komplikasjoner Komplikasjoner på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til Hvis pasienten ble overflyttet innenfor samme sykehus f eks fra medisinsk avdeling til hjertemedisinsk (registrerende) avdeling etter smertedebut, skal alle komplikasjoner etter hjerteinfarktet registreres Ventrikkelflimmer/takykardi 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi innen 48 timer fra symptomdebut Ventrikkeltakykardi krysses hvis pasienten har hatt registrert en vedvarende ventrikkeltakykardi over 15 sekunder med frekvens over 100 (ikke ideoventrikulær rytme/ akselerert ventrikulær rytme) eller symptomatisk ventrikkeltakykardi Hvis pasienten fikk ventrikkelflimmer/takykardi på annet sykehus før overflytting skal dette kun registreres på første sykehus Ventrikkelflimmer/takykardi > 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi etter 48 timer fra symptomdebut Se definisjon på ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi i punktet over Ny atrieflimmer/flutter - pasienten initialt har hatt sinusrytme ved innleggelse og så dokumentert atrieflimmer/flutter i minst 10 minutter sammenhengende under oppholdet Hvis pasienten har diagnostisert paroxystisk atrieflimmer, innlegges med sinusrytme, og får atrieflimmer/flutter > 10 minutter under oppholdet, skal dette føres som en komplikasjon AV-blokk II-III - registreres hvis dette har vært dokumentert i forløpet Mekanisk komplikasjon/ruptur - innebefatter hemoperikard, ASD, VSD, hjerteruptur uten hemoperikard, ruptur chorda tendinea og papillær muskelruptur som komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt Kardiogent sjokk - oppfattes det som et mulig kardiogent sjokk og pasienten har hatt blodtrykk under 90 mmhg i minst 30 minutter eller har hatt behov for inotrop behandling for å holde blodtrykket høyere eller lik 90 mmhg samt kliniske tegn til sjokk med redusert perifer sirkulasjon, insuffisient organperfusjon, redusert diurese osv Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet Hjertesvikt - vil enten være klinisk svikt med krepitasjoner basalt over eller lik 1/3 av lungeflatene baktil eller røntgenologisk påvist svikt eller ekkokardiografisk påvist forhøyet fylningstrykk inklusiv Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 12 av 17 MRS 30 - v

14 pulmonal hypertensjon på grunn av venstre ventrikkel dysfunksjon Ejeksjonsfraksjon under 40 % isolert uten klinisk tegn til svikt skal ikke registreres som hjertesvikt Reinfarkt - pasienten får enda et hjerteinfarkt under sykehusoppholdet under 4 uker fra forrige infarkt Blir pasienten utskrevet fra sykehuset eller registrerende avdeling før det nye infarktet, skal det registreres et nytt skjema selv om det har gått kort tid, dvs under 4 uker fra forrige infarkt Ved klinisk mistanke om reinfarkt, bør man ta en blodprøve og deretter ny prøve etter 3-6 timer Diagnosen kan stilles dersom det er en økning av troponinkonsentrasjonen på 20 % i den andre prøven sammenlignet med den første Dersom den første troponinverdien er normal kan man bruke kriteriene for et akutt hjerteinfarkt Se punkt 2 Hjerneslag - For å stille diagnosen hjerneslag er det nødvendig at det foreligger sikre akutte fokale nevrologiske utfall, som halvsidige pareser, afasi, dysartri, halvsidige sensibilitetsutfall, neglekt, ataksi, diplopi, synsutfall Positiv billeddiagnostikk (CT/MR har vist tegn til fersk hjerneblødinig eller ferskt hjerneinfarkt), styrker diagnosen Blødning - gjelder hvis pasienten får blødning etter aktuelt hjerteinfarkt (ikke hvis blødning før infarktet) Major blødning 1 Fatal blødning 2 Symptomatisk blødning i et kritisk område eller organ som intrakranial, intraspinal, retroperitoneal, intraokulær, intra-articulær eller perikardial eller intramuskulær med kompartment syndrom, og/eller 3 Blødning med fall i hemoglobin over 5 g/dl eller >= 2 blodtransfusjoner Minor blødning All annen blødning Minimale blødninger uten klinisk relevans registreres ikke Ingen av disse - krysses hvis ingen av de følgende komplikasjonene forekommer 427 Blødningslokalisasjon Avkrysses hvis pasienten får blødning som komplikasjon Velg mellom Innstikksted koronar angiografi/ PCI, Cerebral (hjerneblødning), Gastrointestinal og Annen III Utskriving 428 Infarkttype Gjelder første infarkt hvis pasienten gjennomgår flere hjerteinfarkter under oppholdet Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller disseksjon med intraluminal trombe Pasienten kan ha underliggende koronarsykdom eller ikke Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom myokard oksygenbehov/tilførsel, feks ved koronar endotel dysfunksjon, atriespasme, koronar embolus, taky- /brady-arytmi, anemi, respirasjonssvikt, hypotensjon, og hypertensjon med eller uten venstre ventrikkelhypertrofi Type 3: Kardial død, med symptomer som er forenelig med myocardiskemi, ledsaget av nyoppstått iskemiske EKG-forandringer eller venstre grenblokk, hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver, eller før man kunne forvente en økning av infarktmarkører Type 4a: Hjerteinfarkt assosiert med PCI Se punkt 2 Type 4b: Stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon Se punkt 2 Type 5: Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon Se punkt Ny Q-bølge i EKG i forløpet av hjerteinfarktet? Ja - nytilkommet Q-bølge i EKG i forløpet at hjerteinfarktet på ditt sykehus 430 Død under oppholdet Ja - død under oppholdet Nei - pasienten utskrives i live Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 13 av 17 MRS 30 - v

15 431 Utreise-/dødsdato Dato for utreise/mors Oppholdet avsluttes når pasienten utskrives fra sykehuset eller ved overflytting til annen avdeling eller til pasienthotellet når pasienten er ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt Oppholdet avsluttes også hvis pasienten overflyttes til hjertekirurgi 432 Pasientens lokalsykehus Velg hvilket sykehus og region pasienten i utgangspunktet sogner til Dette trenger ikke å være det samme sykehus som pasienten eventuelt ble overflyttet til Hvis feks pasienten som bor i Trondheim ble innlagt på Rikshospitalet under en ferietur og overføres til St Olav, er overflyttes fra lik Rikshospitalet og pasientens lokalsykehus lik St Olavs Hospital Se vedlegg 1: Oversikt over sykehus og regioner i Norge 433 Medikamenter ved utskriving Her registreres de aktuelle medikamenter pasienten får foreskrevet ved utreise Selv om det er planlagt å seponere et medikament en viss tid etter utskrivning, skal dette registreres Medikamenter som seponeres i forbindelse med utskrivningen skal ikke tas med 434 Utskrives til Hjemmet - pasienten reiser hjem eller til slektning eller pårørende Annet sykehus - overflytting til annet sykehus etter at akuttbehandlingen er avsluttet Annen avdeling - overflytting til annen avdeling innen eget sykehus Pleieinstitusjon - overflyttes til pleieinstitusjon for permanent eller midlertidig opphold Rehabiliteringsopphold - overflyttes til rehabiliteringsinstitusjon, inklusive rekreasjonsinstitusjon (gjelder ikke bare hjerterehabilitering) 435 Koronar prosedyre/operasjon planlagt etter utskriving Koronar prosedyre/operasjon (koronar angiografi/pci eller koronar kirurgi) planlagt etter utskriving fra sykehuset 5 Personalia Personalia og Hovedskjema side 2 i nettversjonen inneholder opplysninger som automatisk hentes fra Folkeregisteret når sykdomstilfellet opprettes i registeret Her finner du informasjon om blant annet postadresse, yrke og sivilstatus Du kan endre eller legge til opplysningene, men dette er ikke påkrevd 6 Oppfølgingsskjema Lokalsykehuset skal fylle ut et oppfølgingsskjema hvis pasienten overflyttes dit etter å ha vært innlagt der tidligere i sykdomsforløpet Hovedskjema må være opprettet før man kan fylle ut et oppfølgingsskjema Kun ett oppfølgingsskjema skal registreres per sykehus i samme sykdomsforløp I oppfølgingsskjemaet skal den behandling/undersøkelse som skjer etter siste overflytting registreres Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 14 av 17 MRS 30 - v

16 Vedlegg 1: Oversikt over sykehus og regioner i Norge SYKEHUS REGION SYKEHUS REGION Ahus (Akershus Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Helse Sør-Øst universitetssykehus) Sykehus Aker Helse Sør-Øst Lærdal sjukehus Helse Vest Arendal Helse Sør-Øst Martina Hansens Hospital Helse Sør-Øst Betanien Hospital Helse Sør-Øst Mo i Rana Helse Nord Bodø Helse Nord Molde Helse Midt-Norge Bærum Helse Sør-Øst Mosjøen Helse Nord Moss Helse Sør-Øst Diakonhjemmet Sykehus Helse Sør-Øst Drammen Helse Sør-Øst Namsos Helse Midt-Norge Narvik Helse Nord Elverum Helse Sør-Øst Nordfjord sjukehus Helse Vest Notodden Helse Sør-Øst Feiringklinikken Helse Sør-Øst Flekkefjord Helse Sør-Øst Odda Sjukehus Helse Vest Fredrikstad Helse Sør-Øst Orkdal sjukehus Helse Midt-Norge Førde sentralsjukehus Helse Vest Radiumhospital Helse Sør-Øst Gjøvik Helse Sør-Øst Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst Rikshospitalet Helse Sør-Øst Hallingdal sjukestugu Helse Sør-Øst Ringerike sykehus Helse Sør-Øst Hamar Helse Sør-Øst Rjukan Helse Sør-Øst Hammerfest Helse Nord Haraldsplass Diakonale Helse Vest Sandnessjøen Helse Nord sykehus Harstad Helse Nord Ski Helse Sør-Øst Haugesund sjukehus Helse Vest Skien/Telemark sykehus Helse Sør-Øst Haukeland Helse Vest St Olavs Hospital Helse Midt-Norge universitetssjukehus Stavanger Universitetssjukehus Helse Vest Kirkenes Helse Nord Stord sjukehus Helse Vest Kongsberg Helse Sør-Øst Kongsvinger Helse Sør-Øst Tynset Helse Sør-Øst Kragerø Helse Sør-Øst Tønsberg Helse Sør-Øst Kristiansand Helse Sør-Øst Kristiansund Helse Midt-Norge Ullevål universitetssykehus Helse Sør-Øst Kysthospitalet i Hagevik Helse Vest Universitetssykehuset Nord- Norge (UNN) (Tromsø) Helse Nord Larvik Helse Sør-Øst Vesterålen Helse Nord Levanger Helse Midt-Norge Volda Helse Midt-Norge Lillehammer Helse Sør-Øst Voss sjukehus Helse Vest Lofoten Helse Nord Longyearbyen Helse Nord Ålesund Helse Midt-Norge Utlandet Utlandet Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 15 av 17 MRS 30 - v

17 Vedlegg 2: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Medikament Gruppe Medikament Gruppe Actilyse Trombolytikum EpiPen Inotrop Acetyratio ASA Esidrex Diuretikum Adrenalin Inotrop Exforge AII-antagonist Aggrastat IIb/IIIa reseptor blokker Ezetrol Andre lipidsenkende Albyl-E ASA Aldactone Diuretika Fragmin Heparin Amias AII-antagonist Furix Diuretikum Amiodaron Antiarytmika Furosemid Diuretikum Angiox Trombinhemmer Aprovel AII-antagonist Gopten ACE-hemmer Arixtra Trombinhemmer Globoid ASA Asasantin retard ASA + Annen platehemming Aspirin ASA Hepaflex Heparin Atacand AII-antagonist Heparin Heparin Atacand Plus AII-antagonist +Diuretikum Atenativ Heparin Inderal retard Betablokker Atenolol Betablokker Inegy Statin/andre lipidsenkende Innohep Heparin Bisoprolol Betablokker Inspra Diuretika Brevibloc Betablokker Integrilin IIb/IIIa reseptor blokker Brilique ADP-reseptor blokker Irbesartan AII-antagonist Burinex Diuretikum Isoprenalin Inotrop Captopril ACE-hemmer Klexane Heparin Carvedilol Betablokker (+alfablokker) Centyl Diuretikum Lasix retard Diuretikum Ceprotin Trombolytikum Lescol Statin Cholestagel Andre lipidsenkende Lestid Andre lipidsenkende Clopidogrel ADP-reseptor blokker Lipitor Statin CoAprovel AII-antagonist +Diuretikum Lisinopril ACE-hemmer Cordarone Antiarytmika Lisinopril/ ACE-hemmer + Diuretikum hydrochlorthiazid Corvert Antiarytmika Lodoz Betablokker + Diuretikum Cozaar AII-antagonist Losartan AII-antagonist Cozaar comp AII-antagonist +Diuretikum Lovastatin Statin Crestor Statin Magnyl-E ASA Diovan AII-antagonist Marevan K-Vitaminantagonist Diovan comp AII-antagonist +Diuretikum Metalyse Trombolytikum Dispril ASA Metoprolol Betablokker Diural Diuretikum Mevacor Statin Dobutamin Inotrop Micardis AII-antagonist Dopamin Inotrop Micardis plus AII-antagonist + Diuretikum Durbis retard Antiarytmika Moduretic mite Diuretikum Efient ADP-reseptor blokker Niaspan Andre lipidsenkende Eliquis Annen antikoagulasjon Noradrenalin Inotrop Emconcor Betablokker Normorix mite Diuretikum Enalapril ACE-hemmer Novastan Trombinhemmer Enalapril comp ACE-hemmer + Diuretikum Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 16 av 17 MRS 30 - v

18 Medikament Gruppe Medikament Gruppe Olmetec AII-antagonist Simvastatin Statin Olmetec comp AII-antagonist +Diuretikum Sortis Statin Omacor Andre lipidsenkende Sotalol Betablokker Spirix Diuretika Persantin Annen platehemming Plavix ADP-reseptor blokker Tambocor Antiarytmika Pradaxa Trombinhemmer Tenormin Betablokker Pranolol Betablokker Teveten AII-antagonist Pravachol Statin Teveten comp AII-antagonist + Diuretikum Pravastatin Statin Ticlid ADP-reseptor blokker Trandate Betablokker (+alfablokker) Questran Andre lipidsenkende Tredaptive Andre lipidsenkende Triatec ACE-hemmer Ramipril ACE-hemmer Rapilysin Trombolytikum Uniloc Betablokker Refludan Trombinhemmer Remodulin Annen platehemming Valsartan AII-antagonist Renitec ACE-hemmer Renitec comp ACE-hemmer + Diuretikum Xarelto Annen antikoagulasjon Reo-pro IIb/IIIa reseptor blokker Xigris Trombolytikum Samsca Diuretika Zanipress ACE-hemmer + kalsiumantagonist Seloken Betablokker Zestoretic/ ACE-hemmer + Diuretikum Zestoretic mite Selo-Zok Betablokker Zestril ACE-hemmer Sevikar AII-antagonist Zocor Statin Simdax Inotrop NB! Ved kombinasjonspreparater registreres begge medikamenttypene For eksempel er Renitec comp både en ACE-hemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor registreres Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 17 av 17 MRS 30 - v

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon 1-2011

BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon 1-2011 BRUKERMANUAL Definisjoner Versjon 1-2011 Innholdsfortegnelse 1. Inklusjonskriterier... 2 2. Kriterier for et akutt hjerteinfarkt... 2 3. Prosedyre for bruk av Hjerteinfarktregisteret... 4 4. Definisjoner/forklaring

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014 Diagnose ved akutt hjerteinfarkt Jørund Langørgen 26. november 2014 1 Oversikt 1. Universal definisjon hjerteinfarkt 2012 2. AMI eller ikke 3. Type 2 4. Koding 5. Konklusjon AMI = Akutt myokard infarkt

Detaljer

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no Tlf. 72 57 68 18 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen.

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. August 2001 Frederic Kontny Ottar Nygård Torstein Hole Johan Sandvik Vernon Bonarjee Harald Brunvand Gisle Frøland Morten

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL 2013 Kontaktpersoner Utviklingsleder Hild Fjærtoft, hild.fjaertoft@stolav.no Tlf: 72 57 55 31 Registerkoordinator Randi Skogseth-Stephani, randi.skogseth@stolav.no

Detaljer

MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE

MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE Siste versjon gjeldende fra 01.01.10 MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE 1 Kjønn 1= mann 2= kvinne Fødselsnr: FOR REGISTRERING LOKALT: Navn( frivillig opplysn.) Personnummer (frivillig

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

MRS HJERNESLAGREGISTER. BRUKERMANUAL Versjon 2.0

MRS HJERNESLAGREGISTER. BRUKERMANUAL Versjon 2.0 MRS HJERNESLAGREGISTER BRUKERMANUAL Versjon 2.0 Anvendes for pasienter som blir innlagt for akutt hjerneslag fra og med 1.1.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Generelle anmerkninger 3-4 Aktuelle spørsmål

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 Norsk hjerneslagregister NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL 2012 Anvendes for pasienter som blir innlagt for akutt hjerneslag fra og med 01.04.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Generelle anmerkninger

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Norsk hjerneslagregister

Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister Akuttskjema 08 Anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt med akutt hjerneslag fra og med 0.0.08 Personnr Navn Adresse Telefon Er pasienten inkludert i pakkeforløp for

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL Ny versjon 3.0, anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt med akutt hjerneslag fra og med 1. mai 2013 Endringer merket med gult Kontaktpersoner Utviklingsleder

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER

NORSK HJERNESLAGREGISTER NORSK HJERNESLAGREGISTER BRUKERMANUAL 2014 Anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt med akutt hjerneslag fra og med 1. januar 2014 Endringer er merket med gult Kontaktpersoner Daglig leder Hild

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER Årsrapport 2016 Kapittel 3 RESULTATER Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs hospital 01.10.2017 Ragna Elise Støre Govatsmark,

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Del 3 - Oppfølging 3 mnd.

Del 3 - Oppfølging 3 mnd. Del 3 - Oppfølging 3 mnd. ECRI nr. 09 senter pasient Sub-studier pas.nr. familie nr. Stroke in the young NOR-SYS 001 Tenecteplase NOR-TEST 002 Sonothrombolysis NOR-SASS 003 Hemorrhage /TXA NOR-ICH 004

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER

NORSK HJERNESLAGREGISTER NORSK HJERNESLAGREGISTER BRUKERMANUAL 2015 Anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt med akutt hjerneslag fra og med 1. januar 2015 Endringer er merket med gult Kontaktpersoner Daglig leder Hild

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

CASE REPORT FORM. NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study NOR- CRAOS. for. REK Nord 2012/401. Pasient nr. Personnummer.

CASE REPORT FORM. NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study NOR- CRAOS. for. REK Nord 2012/401. Pasient nr. Personnummer. CASE REPORT FORM for NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study REK Nord 2012/401 2014-07- 01 # NOR- CRAOS Pasient nr. Personnummer. Senter navn. NOR- CRAOS CRF 2016-12- 20, versjon

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Hjertekarregisteret videre planer

Hjertekarregisteret videre planer Hjertekarregisteret videre planer Marta Ebbing, prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjertekarregisteret - nettverksmøte 14.-15. mars 2011 Disposisjon HKR formål HKR fellesregistermodellen HKR

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER

NORSK HJERNESLAGREGISTER NORSK HJERNESLAGREGISTER www.norskhjerneslagregister.no BRUKERMANUAL Anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt i sykehus med akutt hjerneslag fra og med 1. januar Endringer er merket med gult

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Bedre behandling og arbeidsflyt

Bedre behandling og arbeidsflyt Bedre behandling og arbeidsflyt Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Et pasienteksempel 49 år gammel mann Lett overvektig Røyker Bruker medisiner for høyt blodtrykk Brystsmerter til og fra de siste ukene

Detaljer

BRUKERMANUAL

BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL 4.5.2017 Kontaktpersoner Daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark, ragna.govatsmark@stolav.no Tlf. 72 57 66 44/45 03 03 08 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innholdsfortegnelse 1. REGISTRERING SOM NY BRUKER OG INNLOOGGING... 3 1.1 REGISTRERING SOM NY BRUKER... 4 1.2 INNLOGGING...

Detaljer

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller

Årsrapport APPENDIKS oversikt over tabeller Årsrapport APPEDIKS oversikt over tabeller Utarbeidet av sekretariat for orsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre s hospital.. Ragna Elise Støre Govatsmark, Tormod Digre, Sylvi

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2014 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2015 Hanne Karlsaune,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL 2013 Kontaktpersoner Utviklingsleder Hild Fjærtoft, hild.fjaertoft@stolav.no Tlf: 72 57 55 31 Registerkoordinator Randi Skogseth-Stephani, randi.skogseth@stolav.no

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Innholdsfortegnelse Hva er koronar angiografi 3 Før undersøkelsen 5 Under undersøkelsen 5 Etter undersøkelsen 6 Mulige resultat av

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Helsedirektoratet 24.11.2014 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2015 og relevante for norske

Detaljer

BRUKERMANUAL

BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL 1.1.2017 Kontaktpersoner Daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark, ragna.govatsmark@stolav.no Tlf. 72 57 66 44/45 03 03 08 Registerkoordinator Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no

Detaljer

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/11-17 Rune Wiseth Klinikksjef/professor Klinikk for hjertemedisin/ntnu Disposisjon Koronarsykdom Stabil koronarsykdom Ustabilt koronarsyndrom STEMI

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Versjon august 2014 NORSK HJERTESVIKTREGISTER BRUKERMANUAL 2014

Versjon august 2014 NORSK HJERTESVIKTREGISTER BRUKERMANUAL 2014 NORSK HJERTESVIKTREGISTER BRUKERMANUAL 2014 Anvendes for pasienter som kommer til poliklinisk behandling for hjertesvikt fra og med 01.04.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Generelle anmerkninger med

Detaljer

Kvalitetsregisterkonferansen 2010

Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister - en statusrapport Hild Fjærtoft Utviklingsleder Norsk hjerneslagregister Tema: Epidemiologi Historikk / problematikk

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 17.11.2017 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i i perioden 2014-2016 Lise Balteskard SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Oversikt over antall

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

NHSR BRUKERVEILEDNING Versjon oktober 2014

NHSR BRUKERVEILEDNING Versjon oktober 2014 NHSR BRUKERVEILEDNING Versjon oktober 2014 Anvendes for pasienter som kommer til hjertesviktpoliklinikken fra og med 01.04.2013. KONTAKTINFORMASJON Faglig leder Morten Grundtvig, mgrundtv@online.no Tlf:

Detaljer

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER

NORSK HJERNESLAGREGISTER NORSK HJERNESLAGREGISTER www.norskhjerneslagregister.no BRUKERMANUAL 2016 Anvendes ved registrering av alle pasienter innlagt med akutt hjerneslag fra og med 1. januar 2016 Endringer er merket med gult

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Dødsårsaker i Norge Nedgang av totale antallet med kardiovaskulær død og /100 000. 29,6% av alle dødsfall i Norge. Hjertet Coronar

Detaljer

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert Moderne hjertesviktbehandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud HF Medisinsk avdeling Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16

Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Rutiner for informasjon ved utskrivning, herunder bruk av epikriser HKU 19.01.16 Bakgrunn henvendelse fra Pasient- og brukerombudet «Ombudene har i en årrekke tatt opp at pasientene bør få tilbud om å

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Side 1 av 36 MEDSEM5_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD

Side 1 av 36 MEDSEM5_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD Side 1 av 36 Eksamensbesvarelse Eksamen: MEDSEM5_H15_ORD Side 2 av 36 Oppgave: MEDSEM5_HJERTE_H15_ORD Del 1: gjennomgikk omfattende cytostatika behandling for cancer mamma på slutten av 1990-tallet og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Foreleser: Prof. Jan Erik Nordrehaug, Klinisk Institutt II, UiB. Etter akuttbehandling overvåkes pasientene i 1-2 døgn, før utskrivelse som skjer vanligvis

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer