BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon 1-2011"

Transkript

1 BRUKERMANUAL Definisjoner Versjon

2 Innholdsfortegnelse 1. Inklusjonskriterier Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Prosedyre for bruk av Hjerteinfarktregisteret Definisjoner/forklaring av parameterne Hovedinfarkt Pasientstatus Overflyttet fra hvilket sykehus/region Avdeling Symptomdebut Innleggelsestidspunkt Overflyttingstidspunkt BMI Tidligere sykehistorie Røykestatus Rescusitering før innleggelse Medikamenter ved innleggelse Blodtrykk og puls ved innleggelse Rytme ved innleggelse Diagnostisk EKG STEMI/ NSTEMI Infarktlokalisasjon Infarkttype Laboratoriesvar Trombolysebehandling Koronar angiografi/pci Koronar angiografi/pci resultat Koronar kirurgi Andre tiltak på sykehuset Medikamenter på sykehus Komplikasjoner Blødningslokalisasjon Ekko Død under oppholdet Utreise-/dødsdato Pasientens lokalsykehus Medikamenter ved utskrivelse Utskrives til Personalia Oppfølgingsskjema/overflyttet til eget sykehus Oppfølgingsskjema Pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Vedlegg 1: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 1 av v1

3 1. Inklusjonskriterier Alle som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehuset (I21/I22). Etter definisjonen i ICD-10 kan varigheten være opptil 28 dager for at sykehuset kan bruke diagnosen akutt hjerteinfarkt. Det betyr at alle som innlegges med et akutt hjerteinfarkt med sykehistorie 28 dager skal registreres. Pasienter som overflyttes mellom sykehus for videre behandling for sitt akutte hjerteinfarkt skal registreres på begge sykehus. Type registrering Hovedinfarkt Oppfølging Pasienten overflyttes fra annet sykehus til lokalsykehuset for videre behandling etter evt. behandling med PCI/hjerteoperasjon. Pasientstatus Primærinnleggelse, prosedyre/operasjons relatert infarkt overflyttet fra annen avdeling, infarkt under opphold. Pasientstatus Overflyttet fra annet sykehus Pasienten innlegges sykehus med PCIfasiliteter etter overflytting fra annet sykehus. Oppfølgingsskjema Pasienten overflyttes til lokalsykehuset etter å ha vært der tidligere under infarktforløpet. Hovedinfarkt med pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Pasienten overflyttes til lokalsykehuset uten å ha vært der tidligere under infarktforløpet. 2. Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Hvis en av følgende punkter oppfylles, kan diagnosen akutt hjerteinfarkt stilles: 1. Påvisning av økning og/eller reduksjon av hjertemarkører (fortrinnsvis troponin) med minst en verdi over øvre referansegrense (over 99 percentilen av en normalbefolkning, og CV < 10 %) sammen med evidence for myokardiskemi med minste ett av følgende kriterier: a) Iskemiske symptomer. Innebærer smerte, trykk og/eller svie i brystet (evt. epigastriet) med i blant utstråling til arm, skulder, kjeve eller rygg som vanligvis varer over 20 minutter og som ikke har åpenbar korrelasjon til respirasjon, kroppsstilling eller matinntak. I dette punktet inngår også lungeødem eller akutt hjertesvikt, sjokk uten mistanke om blødning, hypovolemi, anafylaksi, sepsis eller intoksikasjon, og til slutt arytmi i form av ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer eller AV blokk II-III. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 2 av v1

4 b) Ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller nytt venstre grenblokk. c) Utvikling av patologisk Q-takker i EKG. d) Visuell fremstilling av nyoppstått substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser. 2. Plutselig, uventet kardial død, inklusive hjertestans med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av ny ST-elevasjon, eller nytt venstre grenblokk eller overbevisende funn av ny trombe ved koronar angiografi, men hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøve, eller i fasen hvor man ikke kunne forvente troponinstigning. 3. Ved PCI med normale troponinverdier før prosedyren er en økning til mer enn 3 x øvre referansegrense forenlig med et PCI-relatert hjerteinfarkt. Ved PCI er det ikke nødvendig med tilleggskriterier, men ved stenttrombose må denne påvises ved angiografi eller obduksjon. 4. I forbindelse med ACB-operasjon hos pasienter som i utgangspunktet har normale troponinverdier stilles infarktdiagnosen når troponinnivået overgår 5 x øvre referansegrense, pluss enten utvikling av nye Q-takker eller nytt ve. grenblokk, eller angiografisk dokumentert ny graft- eller nativ koronararterieokklusjon, eller visuelt påvisbart nytt substanstap av viabelt myokard. 5. Patologisk funn forenlig med akutt hjerteinfarkt ved obduksjon. Det er viktig å være klar over at en økning i troponinverdier kan ha en annen årsak enn et akutt hjerteinfarkt, noe som er vist i tabell 1. Tabell 1: Troponinøkning uten åpenbar iskemisk hjertesykdom Hjertekontusjon, eller andre traumer inkludert kirurgi, ablasjon, pacing, m.m. Hjertesvikt, akutt eller kronisk Aortadisseksjon, aortaklaffeil eller hypertrofisk kardiomyopati Taky- eller bradykardier, eller hjerteblokk Stressindusert kardiomyopati Rhabdomyolyse med hjerteskade Lungeemboli, alvorlig pulmonal hypertensjon Nyresvikt Akutt nevrologisk sykdom, inkludert hjerneslag og subarachnoidalblødning Infiltrativ sykdom (amyloidose, hemokromatose, sarkoidose eller sklerodermi) Betennelsessykdommer (myokarditt ved perikarditt eller endokarditt) Medikament toksisitet eller toksiner Kritisk syke pasienter, spesielt ved respirasjonssvikt eller sepsis Brannskader, spesielt ved affeksjon av > 30 % av kroppsoverflaten Ekstrem utmattelse Referanseverdier (Cut-off) for troponin er avhengig av hvilken produsent av analysemetode som brukes av eget laboratorium. Grenseverdien for de ulike produsentene finnes på hjemmesiden til The International Federation for Clinical Chemistry (IFCC): Cardiac Troponin Assays: A View from the Clinical Chemistry Laboratory: Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 3 av v1

5 3. Prosedyre for bruk av Hjerteinfarktregisteret 3.1 Innlogging 1) Gå til helseregister.no 2) For ny bruker trykk Ny bruker. For hjelp til opprettelse av bruker gå til Trykk deretter på fanen Manualer og velg Brukerveiledning. 3) Hvis du allerede er bruker, skriv inn brukernavn og passord og følg instruksjonene. 4) Trykk på din rolle i menyen på venstre side av nettsiden du kommer til etter innlogging. For de aller fleste er dette kun én rolle. 3.2 Hovedmeny Øverst i høyre hjørne finnes ulike lenker som blant annet brukermanualen til registeret. På venstre side av skjermbildet har du valgmulighetene: Pasientsøk Søk opp en pasient ved å bruke pasientens fødselsnummer, etternavn, fødselsdato eller pasientnummer. Du vil få opp alle pasienter som tilfredsstiller søkekriteriet. Startside Ved å trykke på denne avbryter du den registreringen du holder på med og går tilbake til velkommensiden. Avansert søk Åpner side for søk på fødselsdato, navn eller internt pasientnummer. Mine pasienter En liste over pasienter du har registrert på som har uferdige registreringer, samt de du har vært inne på sist. Registreringer Liste over alle pasienter med uferdige registreringer. Rapporter Her er det mulighet til å ta ut anonymiserte rapporter fra eget sykehus. Logg ut For å avslutte programmet. 3.3 Finn pasient/registrer ny pasient Registeret er koblet til Folkeregisteret På startsiden velg Avansert søk. Du kan søke pasienten opp ved å skrive inn fødselsnummer (11 siffer) i direktesøk og/eller søke med kombinasjon fornavn + etternavn + fødselsdato. Persondata hentes automatisk fra folkeregisteret. Hvis pasienten ikke er registrert tidligere, trykk Hovedinfarkt (ikke Hovedinfarkt 1.0) for å registrere et nytt opphold. Hvis pasienten er registrert tidligere, kommer du direkte til pasientoversikten (en oversikt over alle registrerte opphold på denne pasienten). Oppholdet er ferdigregistrert når status er lukket. NB! Pasienter uten fødselsnummer (dvs.ikke er registrert i folkeregisteret) ekskluderes. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 4 av v1

6 Symbolforklaringer: Åpne oppfølgingsskjema Slett oppholdet Lukk/ ferdigstill skjema Gjenåpne oppholdet Sideanvisning. Trykk på f. eks side 2 for å komme direkte til denne siden. 3.4 Valideringsregler Er regler som er laget for å hindre feilregistreringer og vil komme opp ved lagring eller ferdigstilling. Det finnes to ulike typer valideringsregler. Den ene typen kan overstyres av brukeren og den registrerte opplysningen kan lagres hvis du bekrefter den med å krysse av i boksen foran teksten. Den andre typen gir beskjed om at du må endre eller tilføye opplysninger for å få lagret/ferdigstilt. Trykker du på feilmeldingen kommer du direkte til parameteren som er kommentert. 4. Definisjoner/forklaring av parameterne Hovedinfarkt- og oppfølgingsskjemaet består av en side hver. Nederst og øverst i registreringsskjemaene, har du tre eller fire valgmuligheter: a) Trykker du lagre eller Alt+l, blir du stående i skjermbildet. b) Trykker du til oversikten eller Alt+o, lagrer du registreringen og går tilbake til pasientoversikten. c) Trykker du neste eller Alt+n, lagrer du registreringen og du kommer til siden etter den du står i. d) Trykker du ferdigstill eller Alt+s, lukker du oppholdet. De som skal ha tilgang til denne funksjonen, får det når de har lagret en gang. Ctr + F - Søk etter. Brukes for å komme direkte til en parameter. Skriv inn ordet og trykk Enter eller Søk etter neste Ctr + Home For å komme øverst på skjermsiden Ctr + End For å komme nederst på skjermsiden Svaralternativene er hovedsaklig: 0=Nei, 1=Ja og 9=Ukjent Hvis kun et alternativ skal avkrysses og flere alternativ passer, registrer det øverste/alvorligste alternativ. Tips til rask registrering: - Hvis alle underpunktene til f. eks Tidligere sykdommer skal registreres med nei, trykk på Ingen av disse og underpunktene settes automatisk til nei. - Hvis kun noen av underpunktene skal registreres med ja eller ukjent, kan du krysse av Ingen av disse slik at de blir markert med nei. Trykk igjen Ingen av disse å endre så de underpunkter som skal registreres med ja eller ukjent. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 5 av v1

7 4.1 Hovedinfarkt Pasientstatus Hvis flere alternativ passer skal det øverste alternativet fylles ut. Primærinnleggelse Gjelder pasienter som innlegges med hjerteinfarkt fra hjemmet, poliklinikk, sykehjem, rehabiliteringssenter eller psykiatrisk institusjon. Prosedyre/operasjonsrelatert infarkt Troponinstigning ved koronar angiografi/ PCI, annen prosedyre, koronarkirurgi eller annen operasjon. a) Koronar angiografi/pci/annen prosedyre = akutt hjerteinfarkt under prosedyren eller ett døgn etter. Se punkt 1 b) Koronar kirurgi/annen operasjon = akutt hjerteinfarkt under koronar kirurgi/annen operasjon eller ila de 3 første dager etter operasjonen. Se punkt 1 Overflyttet fra annen avdeling Gjelder pasienter som overflyttes fra annen avdeling på sykehuset. Hvis pasienten får infarkt ifm prosedyre eller operasjon og så blir overflyttet til annen avdeling, brukes pasientstatusen prosedyre/operasjonsrelatert infarkt. Hvis pasienten får infarkt etter overflytting fra annen avdeling, brukes pasientstatusen infarkt under opphold. Infarkt under opphold Gjelder pasienter som får brystsmerter og stigning i infarktmarkører over 24 timer etter innleggelse. Hvis pasienten innlegges av en annen grunn enn symptomer på et hjerteinfarkt og får brystsmerter med klare EKG-forandringer og positive infarktmarkører under 24 timer etter innleggelsen (som evt. var negative ved innkomst), regnes også dette som infarkt under opphold. Overflyttet fra annet sykehus, akuttbehandling Gjelder pasienter som ble innlagt på et annet sykehus med sitt akutte hjerteinfarkt og overflyttes nytt sykehus for akutt koronar angiografi, PCI eller hjerteoperasjon innen 12 timer fra symptomdebut. Det som ble utført på første sykehus legges inn i registeret der, mens videre behandling registreres på mottakende sykehus. Alle pasienter som innlegges i akuttforløpet skal registreres uansett om revaskulariserende behandling blir utført eller ikke. Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ankommer første sykehus. Overflyttet fra annet sykehus, elektiv behandling Gjelder pasienter som blir overflyttet etter akuttforløpet (>12 timer fra symptomdebut) for behandling av et akutt hjerteinfarkt. Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ankommer første sykehus. Overført til eget sykehus Gjelder pasienter som blir overflyttet til det sykehuset pasienten sogner til uten å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Se punkt Kommer pasienten inn med et hjerteinfarkt og deretter får et nytt infarkt, skal dette føres som et reinfarkt under komplikasjoner. Se punkt Overflyttet fra hvilket sykehus/region Velg fra listen hvilket sykehus pasienten ble overflyttet fra hvis pasientstatus er overflyttet fra annet sykehus, akuttbehandling, overflyttet fra annet sykehus, elektiv behandling eller overflyttet til eget sykehus og region kommer automatisk opp. Se vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Avdeling Hjertemedisinsk - alle hjertemedisinske avdelinger. Overflytting mellom disse avdelingene skal ikke påvirke innleggelses- og utskrivelsesdatoen i registreringen. Medisinsk - medisin, infeksjon og lunge. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 6 av v1

8 Andre - kirurgi, ortopedi, gynekologi, revmatologi, nevrologi, øye, øre/nese/hals, kreft, hud, føde/barn o.l. Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra symptomtidspunktet, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling. Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært Symptomdebut Det tidspunkt som ligger til grunn for at pasienten tok kontakt med sykehuset. Kan være vanskelig å angi på minuttet, men best mulig estimat settes inn. Ved gjentagende smertetilfeller skal siste smerteepisode angis eller da symptomene tiltok slik at pasienten tok kontakt med sykehuset. Et eksempel: Hvis pasienten hadde smerter for en uke siden, men kom inn i dag pga nye akutte smerter, er det dagens dato som skal føres og ikke datoen for en uke siden Innleggelsestidspunkt Det tidspunkt pasienten ankommer mottakelsen på sykehuset. Ved overflytting fra annet sykehus er innleggelsestidspunktet ankomst ved første sykehus og ikke det tidspunkt pasienten ble innlagt mottakende sykehus. Tidsformat ddmmyy/ ddmmyyyy. For å få registrert riktig tidspunkt kan man bruke sykepleienotatet fra mottakelsen, tidspunktet for første EKG-registrering eller innleggelsestidspunktet registrert i elektronisk pasientjournal (EPJ) Overflyttingstidspunkt Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling eller annet sykehus, skal det tidspunkt pasienten ankommer ny avdeling eller mottakelsen på nytt sykehus registreres under overflyttingstidspunkt. Bruk overflyttingstidspunktet i EPJ BMI Angi høyde og vekt, programmet beregner automatisk BMI-verdien Tidligere sykehistorie Gjelder sykdommer pasienten har fått diagnostisert før innleggelsen. Oppgi de alternativer som er riktig ut fra journal/pasientopplysninger/komperentopplysninger. Hvis pasienten ble overflyttet fra annet sykehus skal de sykdommer som ble diagnostisert på første sykehus ikke registreres her. Tidligere hjerteinfarkt - angi om pasienten har hatt hjerteinfarkt før innleggelsen. Dette kan enten være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir dette selv. Skal også registreres som ja hvis pasienten har gjennomgått et stumt infarkt, dvs at EKG eller ekko viser tydelige gamle infarktforandringer. Tidligere kronisk hjertesvikt - angi om pasienten har kjent hjertesvikt før innleggelsen. Dette kan være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir å ha fått diagnosen av lege. Angina pectoris - har fått diagnosen, men behøver ikke å være medisinert på innleggelsestidspunktet. Unntak ved åpenbar feildiagnose. Pasienter som har fått diagnosen angina pectoris før PCI eller hjerteoperasjon, og kommer inn med et nytt infarkt, skal fortsatt registreres som angina pectoris. PCI - tidligere PCI prosedyre. Koronaroperert - tidligere koronaroperert. Hjerneslag/TIA - angi om pasienten tidligere har hatt cerebrovaskulære hendelser med permanente eller forbigående nevrologiske utslag. Diabetes - har fått diagnosen før innleggelsen, men behøver ikke å være medikamentelt behandlet (insulin/peroral behandling) på innleggelsestidspunktet. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 7 av v1

9 Hypertonibehandlet har fått diagnosen hypertoni. Behøver ikke å stå på antihypertensiv behandling for øyeblikket, men har vært medikamentelt behandlet tidligere. Perifer vaskulær sykdom - kjent aneurisme, okklusiv perifer vaskulær sykdom eller carotis sykdom, inkludert aortaaneurisme, tidligere aorta-iliac eller perifer vaskulær kirurgi, eller redusert/ingen perifer puls og/eller angiografisk stenose mer enn 50 %. Gjelder blant annet kjent claudicatio intermittens og carotisstenose. Familiær opphopning - foreldre, søsken og/eller barn som har hatt tidlig debut av koronar hjertesykdom eller annen aterosklerotisk sykdom (menn før 55 år, kvinner før 65 år). Ingen av disse - krysses hvis ingen av alternativene er aktuelle Røykestatus Registrer om pasienten har brukt tobakksprodukter før innleggelsen. Dette gjelder sigaretter/sigarer og/eller pipe. Eksrøyker vil si at pasienten sluttet å røyke minst en måned før innleggelsesdato. Øvre grense for eksrøykere finnes ikke. Sluttet pasienten for over 40 år siden skal han fortsatt betegnes som eksrøyker. Hvis pasienten sluttet å røyke for mindre enn en måned før innleggelsesdato skal han defineres som røyker i registeret Rescusitering før innleggelse Gjelder kun hvis pasienten ble rescusitert før innleggelsen på mottakende sykehus. Hvis pasienten ble rescusitert før eller på sykehus 1, skal dette ikke registreres på sykehus Medikamenter ved innleggelse De medikamenter pasienten står på/bruker ved innleggelsen på sykehuset. Ved pasientstatus overflyttet fra annet sykehus - akuttbehandling, overflyttet fra annet sykehus - elektiv behandling eller overført til eget sykehus, skal dette ikke registreres. NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec comp. både en ACEhemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. Se vedlegg 1: Medikamentliste Blodtrykk og puls ved innleggelse Angi første målte blodtrykk/puls som noteres av helsepersonell, inkludert personell fra ambulanse og mottagelse. Ved hjerteinfarkt under opphold skal første blodtrykk/puls som taes i forbindelse med symptomene registreres Rytme ved innleggelse Angi rytmen som er anført på det første EKG som ble tatt i forbindelse med hjerteinfarktet. I sinusrytme inngår også AV blokk grad I, samt sinusbrady/-takykardi uten sirkulatorisk påvirkning Diagnostisk EKG Her brukes det EKG som stiller diagnosen akutt hjerteinfarkt (uansett hvilket sykehus dette ble utført ved). Dvs. å ta utgangspunkt i det EKG som ligger til grunn for innleggelse og/eller for akutt trombolyse/pci. Hvis flere alternativ passer skal det øverste alternativ fylles ut. Normalt - ingen QRS/ST abnormaliteter. Uendret - EKG-forandringer som er uendret, dvs. venstre grenblokk, ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller andre QRS/ST forandringer som har vært til stede ved tidligere innleggelser. Nyoppstått venstre grenblokk a) QRS varighet på > 0,12 sek. b) Bred monofasisk R-bølge i avledning I, V5 og V6 c) Fravær av Q-bølge i avledningene V5 og V6. ST-elevasjon - ny ST-elevasjon i J-punktet i to påfølgende avledninger* 2 mm for menn og Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 8 av v1

10 1 mm for kvinner i V2-V3 og/eller 1 mm i andre avledinger. ST-depresjon - ny horisontal eller nedadgående ST-senkning 0,5 mm i to påfølgende avledninger* (80 ms etter J-punkt). Patologisk T-inversjon - 1 mm i to påfølgende avledninger* med fremtredende R-takk eller R/S-ratio >1. Andre QRS/ST forandringer - andre patologiske QRS/ST forandringer. Ukjent - informasjon mangler. * Med to påfølgende avledninger menes avledningsgrupper som anteriøre = V1-6; inferiøre = II, III, avf, eller apikale/laterale = I, avl STEMI/ NSTEMI STEMI ny ST-elevasjon og/eller nyoppstått venstre grenblokk. NSTEMI ny ST-depresjon, patologisk T-inversjon og/eller andre QRS/ST forandringer. Ukjent - informasjon mangler Infarktlokalisasjon Alternativene er de samme som de i ICD 10. Her vil det være glidende overganger. Hovedsaklig fremreveggsinfarkt registreres som fremreveggsinfarkt, tilsvarende for nedreveggsinfarkt. Inferolaterale, posterolaterale infarkt og hvis det ikke foreligger opplysninger om lokalisasjon, registreres dette som annen/uspesifisert lokalisasjon. Ukjent: registreres hvis det ikke er tatt stilling til. Ekko-lokalisasjon overstyrer EKGlokalisasjon Infarkttype Gjelder første infarkt hvis pasienten gjennomgår flere hjerteinfarkter under oppholdet. Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller disseksjon. Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom surstoffbehov/ tilførsel, f.eks. ved spasme, koronar embolus (trombe, vegetasjon eller atrialt myxom), anemi, arytmier, hypertoni, eller hypotensjon. Type 3: Plutselig, uventet kardial død, inklusive hjertestans, med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av nyoppstått ST-elevasjon, venstre grenblokk, eller overbevisende funn av ny trombe ved koronar angiografi hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver, eller i fasen før man kunne forvente en økning av markører. Type 4a: Hjerteinfarkt assosiert med PCI. Type 4b: Hjerteinfarkt assosiert med stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon. Type 5: Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (alle typer hjerteoperasjoner) Laboratoriesvar Oppgi de maksverdier som foreligger på Troponin I/T og HbA1C, og første målte verdier av lipidstatus, glukose og kreatinin ved ditt sykehus. Ved reinfarkt skal kun maksverdien av troponin I/T ved første hjerteinfarkt registreres Trombolysebehandling Trombolyse før/på første sykehus - skal registreres hvis pasienten fikk trombolyse før eller på første sykehus før pasienten ble overflyttet annet sykehus i eller etter akuttfasen. Prehospital trombolyse - trombolyse før innleggelsen på mottakende sykehus. NB! Hvis pasienten overflyttes fra et annet sykehus hvor han fikk trombolyse, skal IKKE dette føres som prehospital trombolyse på mottakende sykehus. Se punktet over. Trombolyse på sykehus - trombolyse inneliggende. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 9 av v1

11 Ukjent - informasjon mangler. Tidspunkt trombolyse: Angi det tidspunkt da bolusinjeksjonen ble gitt eller infusjonen startet Koronar angiografi/pci Kun koronar angiografi - gjelder hvis pasienten kun ble utredet med koronar angiografi uten påfølgende PCI. Primær PCI - forutsetter at pasienten ikke har fått trombolyse før PCI og skal være gjennomført i akuttforløpet av et hjerteinfarkt ( 12 timer fra symptomdebut). Ustabil angina etter et akutt hjerteinfarkt med påfølgende PCI skal ikke registreres som primær PCI. Annen PCI - gjelder hvis det ble utført PCI i akuttfasen etter trombolysebehandling (<12 timer fra symptomdebut) eller PCI etter akuttfasen (>12 timer fra symptomdebut). Utredninger og behandlinger på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Unntak ved pasientstatus overflyttet til eget sykehus og oppfølgingsskjema. Se punkt 4.3 Søkt - hvis ikke utført, men pasienten er søkt til koronar angiografi/pci. Overflyttes for koronar angiografi/pci - hvis ikke utført, men overflyttes til annet sykehus for koronar angiografi/pci. Ukjent - informasjon mangler. PCI gjelder utblokking av koronararterier med eller uten stent. Tidspunkt koronar angiografi/pci Hvis det kun ble utført koronar angiografi angi tidspunktet for punktering av arterien. Hvis det ble utført PCI angi det tidspunkt første ballong blåses opp eller det tidspunkt stent settes inn. Hvis denne tiden ikke er angitt, registrer tiden prosedyren startet. Hvis det blir utført flere PCI`er, skal tidspunktet på første PCI registreres Koronar angiografi/pci resultat Antall syke kar Registrer første resultat hvis flere angiografier/pci`er ble utført. Normalt - ingen signifikant sykdom (under 50 % stenose av luminal diameter) i noen av koronararteriene. Flerkarsykdom/hovedstammestenose - signifikant sykdom i flere koronararterier eller i venstre hovedstamme (over 50 % stenose). Enkarsykdom - signifikant sykdom i kun en koronararterie. Veggforandringer - ingen signifikant stenose, men generelle veggforandringer/ateromatose i koronararteriene. Ukjent - antall syke kar er ikke kjent. Stentinnleggelse Registrer første resultat hvis flere PCI`er ble utført. Ja - PCI med stent. Nei - PCI uten stent. Ukjent - innleggelse av stent er ikke kjent. Type stent Registrer første resultat hvis flere PCI`er ble utført. Metall - metall stent (BMS) DES - medikament dekket stent. Begge - både BMS og DES Ukjent - type stent ikke kjent. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 10 av v1

12 Koronar kirurgi Ja, utført under oppholdet Overflyttes til operasjon - krysses av hvis pasienten overflyttes til koronarkirurgi under oppholdet. Søkt, satt på venteliste - krysses av hvis pasienten er søkt, men utskrives før han overflyttes Andre tiltak på sykehuset Temporær og permanent pacemaker - midlertidig eller varig innleggelse av pacemaker. Registreres hvis innlagt i forbindelse med infarktforløpet. ICD - implantert intern defibrillator. Registreres hvis innlagt i forbindelse med infarktforløpet. Defibrillering - elektrokonvertering av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi (uavhengig av symptom). Elektrokonvertering av atrieflimmer eller andre supraventrikulære takykardier skal ikke registreres. Aortaballongpumpe/annen VVAS - VVAS = venstre ventrikkel assistanse Terapeutisk hypotermi - nedkjøling. Ingen av disse krysses av hvis ingen av disse tiltakene forekommer Medikamenter på sykehus Medikamenter som gis under oppholdet på sykehuset. En dose av et av de aktuelle medikamentene er nok til at det skal registreres. Se vedlegg 1: Medikamentliste Komplikasjoner Komplikasjoner på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Unntak ved pasientstatus overført til eget sykehus og oppfølgingsskjema. Se punkt 4.3 Hvis pasienten ble overflyttet fra annen avdeling til hjertemedisinsk (registrerende avdeling) etter smertedebut, skal alle komplikasjoner etter hjerteinfarktet registreres. Ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi innen 48 timer fra symptomdebut. Ventrikkeltakykardi krysses hvis pasienten har hatt registrert en vedvarende ventrikkeltakykardi over 15 sekunder med frekvens over 100 (ikke ideoventrikulær rytme/ akselerert ventrikulær rytme) eller symptomatisk ventrikkeltakykardi. Hvis pasienten fikk ventrikkelflimmer/takykardi på annet sykehus før overflytting skal dette kun registreres på første sykehus. Ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi > 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi etter 48 timer fra symptomdebut. Se definisjon på ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi i punktet over. Ny atrieflimmer/atrieflutter - pasienten initialt har hatt sinusrytme ved innleggelse og så dokumentert atrieflimmer/flutter i minst 10 minutter under oppholdet. Hvis pasienten har diagnostisert paroxystisk atrieflimmer, innlegges med sinusrytme, og får atrieflimmer/flutter > 10 minutter under oppholdet, skal dette føres som en komplikasjon. AV-blokk II-III - registreres hvis dette har vært dokumentert i forløpet. Mekanisk komplikasjon/ruptur - innebefatter hemoperikard, ASD, VSD, hjerteruptur uten hemoperikard, ruptur chorda tendinea og papillær muskelruptur som komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt. Kardiogent sjokk - oppfattes det som et mulig kardiogent sjokk og pasienten har hatt blodtrykk under 90 mmhg i minst 30 minutter eller har hatt behov for inotrop behandling for å holde blodtrykket større eller lik 90 mmhg samt kliniske tegn til sjokk med redusert perifer sirkulasjon, insuffisient organperfusjon, redusert diurese osv. Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 11 av v1

13 Hjertesvikt - vil enten være klinisk svikt med krepitasjoner basalt over eller lik 1/3 av lungeflatene baktil eller røntgenologisk påvist svikt eller ekkokardiografisk påvist forhøyet fylningstrykk inklusiv pulmonal hypertensjon på grunn av venstre ventrikkel dysfunksjon. Ejeksjonsfraksjon under 40 % isolert uten klinisk tegn til svikt skal ikke registreres som hjertesvikt. Reinfarkt - pasienten får enda et hjerteinfarkt under sykehusoppholdet under 4 uker fra forrige infarkt. Blir pasienten innlagt på sykehuset på nytt etter kort tid, dvs. under 4 uker fra forrige infarkt, skal dette registreres som et nytt hovedinfarkt. Blødning - gjelder hvis pasienten får blødning etter aktuelt hjerteinfarkt (ikke hvis blødning før infarktet) Major blødning 1. Fatal blødning 2. Symptomatisk blødning i et kritisk område eller organ som intrakranial, intraspinal, retroperitoneal, intraokulær, intraarticulær eller perikardial eller intramuskulær med kompartment syndrom, og/eller 3. Blødning med fall i hemoglobin over 5 g/dl eller >= 2 blodtransfusjoner. Minor blødning All annen blødning. Minimale blødninger uten klinisk relevans registreres ikke. Hjerneslag - symptomer på trombotisk hjerneslag utover 24 timer. Andre koronar angiografi/pci komplikasjoner - gjelder kun komplikasjoner ved første koronar angiografi eller PCI. Kan flere alternativ avkrysses, velg den alvorligste komplikasjonen. Hvis tamponade i forbindelse med PCI eller koronar angiografi, skal dette registreres her og ikke under mekanisk komplikasjon. Ingen av disse - krysses hvis ingen av de følgende komplikasjonene forekommer Blødningslokalisasjon Avkrysses hvis pasienten får blødning som komplikasjon. Velg mellom Innstikksted angiografi (blødning ifm koronar angiografi eller PCI), Cerebral(hjerneblødning), Gastrointestinal og Annen Ekko Ja - hvis utført. Nei - hvis ikke utført. EF - hvis det er gjort ultralyd. Føres siste målte snittverdi av EF under oppholdet. EF-resultat - Normalt 50 %, Lett nedsatt %, Moderat nedsatt %, Kraftig nedsatt <30 % Ukjent - EF-verdi ikke oppgitt Død under opphold Ja - død under oppholdet. Nei - pasienten utskrives i live Utreise-/dødsdato Dato for utreise/mors. Oppholdet avsluttes når pasienten utskrives fra sykehuset eller ved overflytting til annen avdeling eller til pasienthotellet når pasienten er ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 12 av v1

14 Pasientens lokalsykehus Velg sykehuset pasienten i utgangspunktet sogner til og region kommer automatisk opp. Dette trenger ikke å være det samme sykehus som pasienten eventuelt ble overflyttet til. Hvis f.eks. en pasient som bor i Trondheim ble innlagt på Rikshospitalet under en ferietur og overføres til St. Olav, er overflyttes fra lik Rikshospitalet og pasientens lokalsykehus lik St. Olavs Hospital. Se vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Medikamenter ved utskrivelse Her registreres de aktuelle medikamenter pasienten får foreskrevet ved utreise. Selv om det er planlagt å seponere et medikament en viss tid etter utskrivning, skal dette registreres. Medikamenter som seponeres i forbindelse med utskrivningen skal ikke tas med Utskrives til Oppholdet avsluttes også hvis pasienten overflyttes til hjertekirurgi eller til et pasienthotell. Hjemmet - pasienten reiser hjem eller til slektning eller pårørende. Annet sykehus - overflytting til annet sykehus etter at akuttbehandlingen er avsluttet. Akuttbehandling annet sykehus - overflyttes under akuttbehandlingen til annet sykehus for å få utført akutt koronar angiografi, akutt PCI eller akutt kirurgi. Ved overflytting etter 12 timer, brukes utskrivelsesstatusen annet sykehus (se over). Annen avdeling - overflytting til annen avdeling innen eget sykehus. Pleieinstitusjon - overflyttes til pleieinstitusjon for permanent eller midlertidig opphold. Rehabiliteringsopphold - overflyttes til rehabiliteringsinstitusjon, inklusive rekreasjonsinstitusjon (gjelder ikke bare hjerterehabilitering). 4.2 Personalia Inneholder data hentet fra Folkeregisteret samt et pasientpseudonym unikt innad i hjerteinfarktregisteret Oppfølgingsskjema/overflyttet til eget sykehus Lokalsykehuset skal fylle ut et Oppfølgingsskjema hvis pasienten overflyttes dit etter å ha vært innlagt der tidligere i infarktforløpet. Hvis pasienten ikke har vært innlagt på lokalsykehuset tidligere under infarktforløpet, registreres det gjenomgåtte infarkt som et hovedinfarkt med pasientstatus overflyttet til eget sykehus. Eksempel: Sykehus 1 Sykehus 2 Pasienten overflyttes til eget sykehus (sykehus 1) etter å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Velg da oppfølgingsskjema. Sykehus 1 Sykehus 2 Pasienten overflyttes til eget sykehus (sykehus 1) uten å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Opprett nytt hovedinfarkt og velg pasientstatus overflyttet til eget sykehus. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 13 av v1

15 4.3.1 Oppfølgingsskjema Her finnes noe data som hentes automatisk fra hovedskjema. Dessuten skal en registrere den behandling som ble utført under hele sykdomsforløpet, samt registrere kun den behandling som ble utført ved eget sykehus ved dette oppholdet. Avdeling gjelder for siste sykehus Pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ble innlagt på det første sykehus. Overflyttingstidspunktet er det tidspunkt pasienten ankom sykehuset pasienten ble overflyttet til. Avdeling gjelder for siste sykehus. Registrer opplysninger fra før pasienten ble innlagt første sykehus: - BMI - Tidligere sykehistorie - Røykestatus - Rescusitering før innleggelse. Registrer opplysninger fra hele sykdomsforløpet: - Blodtrykk og puls (første målte i ambulanse /mottakelse) - Rytme (anført på første EKG) - Diagnostisk EKG - STEMI/NSTEMI - Infarktlokalisasjon - Infarkttype - Laboratoriesvar - Trombolysebehandling - Koronar angiografi/pci med resultat - Koronar kirurgi - Andre tiltak på sykehus - Komplikasjoner Registrer kun opplysninger fra siste sykehus: - Avdeling - Ekko - Død under oppholdet - Utreise/dødsdato - Medikamenter ved utskrivelse - Utskrives til Medikamenter ved innleggelse og på sykehus skal ikke registreres. Dette gråes ut i dataversjonen og er ikke mulig å registrere. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 14 av v1

16 Vedlegg 1: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Medikament Gruppe Medikament Gruppe Abbodop Inotrop Furosemid Diuretikum Actilyse Trombolytikum Adrenalin Inotrop Gopten ACEhemmer Aggrastat IIb/IIIa reseptor blokker Albyl-E ASA Hepaflex Heparin Aldactone Aldosteronantagonist Heparin Heparin Angiox Trombinhemmer Aprovel AII-blokker Inderal retard Betablokker Arixtra Trombinhemmer Inegy Statin/andre kolesterolsenkende Asasantin retard ASA + Annen platehemming Inspra Aldosteronantagonist Atacand AII-blokker Integrilin IIb/IIIa reseptor blokker Atacand Plus AII-blokker + Diuretikum Isoprenalin Inotrop Atenativ Heparin Atenolol Betablokker Klexane Heparin Brevibloc Betablokker Lasix Diuretikum Burinex Diuretikum Lescol Statin/andre kolesterolsenkende Lestid Statin/andre kolesterolsenkende Captopril ACEhemmer Lipitor Statin/andre kolesterolsenkende Capoten ACEhemmer Lisinopril ACEhemmer Carvedilol Betablokker (+alfablokker) Lisinopril/ ACEhemmer + Diuretikum hydrochlorthiazid Centyl Diuretikum Lodoz Betablokker + Diuretikum Ceprotin Trombolytikum Lovastatin Statin/andre kolesterolsenkende Cholestagel Statin/andre kolesterolsenkende Cresdor Statin/andre kolesterolsenkende Marevan K-Vitaminantagonist CoAprovel AII-blokker + Diuretikum Metalyse Trombolytikum Cordarone Antiarytmika Metoprolol Betablokker Corvert Antiarytmika Mevacor Statin/andre kolesterolsenkende Cozaar AII-blokker Micardis AII-blokker Cozaar comp AII-blokker + Diuretikum Micardis plus AII-blokker + Diuretikum Cholestagel Statin/andre kolesterolsenkende Moduretic mite Diuretikum Diovan AII-blokker Niaspan Statin/andre kolesterolsenkende Diovan comp AII-blokker + Diuretikum Noradrenalin Inotrop Dispril Analgetikum Normorix mite Diuretikum Diural Diuretikum Novastan Trombinhemmer Dobutamin Inotrop Dopamin Inotrop Olmetec AII-blokker Durbis retard Antiarytmika Olmetec comp AII-blokker + Diuretikum Omacor Statin/andre kolesterolsenkende Efient ADP-reseptor blokker Emconcor Betablokker Persantin Annen platehemming Enalapril ACEhemmer Plavix ADP-reseptor blokker Enalapril comp ACEhemmer + Diuretikum Pranolol Betablokker Enoksaparin Heparin Pravachol Statin/andre kolesterolsenkende EpiPen Inotrop Pravastatin Statin/andre kolesterolsenkende Esidrex Diuretikum Exforge AII-blokker Questran Statin/andre kolesterolsenkende Ezetrol Statin/andre kolesterolsenkende Ramipril ACEhemmer Fragmin Heparin Rapilysin Trombolytikum Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 15 av v1

17 Furix Diuretikum Refludan Trombinhemmer Medikament Gruppe Medikament Gruppe Renitec ACEhemmer Uniloc Betablokker Renitec comp ACEhemmer + Diuretikum Reo-pro IIb/IIIa reseptor blokker Xigris Trombolytikum Seloken Betablokker Zestoretic/ ACEhemmer + Diuretikum Zestoretic mite Selo-Zok Betablokker Zestril ACEhemmer Simdax Inotrop Zocor Statin/andre kolesterolsenkende Simvastatin Statin/andre kolesterolsenkende Spirix Aldosteronantagonist Sotacor Betablokker Sotalol Betablokker Tambucor Tenormin Ticlid Trandate Triatec Teveten Teveten comp Antiarytmika Betablokker ADP-reseptor blokker Betablokker (+alfablokker) ACEhemmer AII-blokker AII-blokker + Diuretikum Oppdatert mai 2010 NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec comp. både en ACEhemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 16 av v1

18 Vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge SYKEHUS REGION SYKEHUS REGION Ahus (Akershus Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Helse Sør-Øst universitetssykehus) Sykehus Aker Helse Sør-Øst Lærdal sjukehus Helse Vest Arendal Helse Sør-Øst Asker Helse Sør-Øst Martina Hansens Hospital Helse Sør-Øst Askim Helse Sør-Øst Mo i Rana Helse Nord Molde Helse Midt-Norge Betanien Hospital Helse Sør-Øst Mosjøen Helse Nord Bodø Helse Nord Moss Helse Sør-Øst Bærum Helse Sør-Øst Namsos Helse Midt-Norge Diakonhjemmet Sykehus Helse Sør-Øst Narvik Helse Nord Nordfjord sjukehus Helse Vest Elverum Helse Sør-Øst Notodden Helse Sør-Øst Feiringklinikken Helse Sør-Øst Odda Sjukehus Helse Vest Flekkefjord Helse Sør-Øst Orkdal sjukehus Helse Midt-Norge Florø sjukehus Helse Vest Fredrikstad Helse Sør-Øst Radiumhospital Helse Sør-Øst Førde sentralsjukehus Helse Vest Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst Rikshospitalet Helse Sør-Øst Gaustad Helse Sør-Øst Ringerike sykehus Helse Sør-Øst Gjøvik Helse Sør-Øst Rjukan Helse Sør-Øst Halden Helse Sør-Øst Sandefjord Helse Sør-Øst Hallingdal sjukestugu Helse Sør-Øst Sandnessjøen Helse Nord Hamar Helse Sør-Øst Sarpsborg Helse Sør-Øst Hammerfest Helse Nord Ski Helse Sør-Øst Haraldplass diakonale Helse Vest Skien Helse Sør-Øst sykehus Harstad Helse Nord St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge Haugesund sjukehus Helse Vest Stavanger Universitetssjukehus Helse Vest Haukeland Helse Vest Stensby Helse Sør-Øst universitetssjukehus Hospitalet Betanien Helse Vest Stord sjukehus Helse Vest Sykehuset Buskerud Helse Sør-Øst Kirkenes Helse Nord Kongsberg Helse Sør-Øst Tynset Helse Sør-Øst Kongsvinger Helse Sør-Øst Tønsberg Helse Sør-Øst Kragerø Helse Sør-Øst Kristiansand Helse Sør-Øst Ullevål universitetssykehus Helse Sør-Øst Kristiansund Helse Midt-Norge Universitetssykehuset Nord- Helse Nord Norge (UNN) (Tromsø) Kysthospitalet i Hagevik Helse Vest Vesterålen Helse Nord Larvik Helse Sør-Øst Volda Helse Midt-Norge Levanger Helse Midt-Norge Voss sjukehus Helse Vest Lillehammer Helse Sør-Øst Lofoten Helse Nord Ålesund Helse Midt-Norge Longyearbyen Helse Nord Utlandet Utlandet Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 17 av v1

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no Tlf. 72 57 68 18 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

NHSR BRUKERVEILEDNING Anvendes for pasienter som kommer til Hjertesviktpoliklinikk fra og med 01.04.2013.

NHSR BRUKERVEILEDNING Anvendes for pasienter som kommer til Hjertesviktpoliklinikk fra og med 01.04.2013. NHSR BRUKERVEILEDNING Anvendes for pasienter som kommer til Hjertesviktpoliklinikk fra og med 01.04.2013. Juni 2015 0 KONTAKTINFORMASJON Faglig leder Morten Grundtvig, mgrundtv@online.no Tlf: 94 79 91

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit Side 1 av 28 Eksamensbesvarelse Eksamen: Fasit Side 2 av 28 Oppgave: MEDSEM5_ETIKK_H12_KONT Nevn minst tre etiske hensyn som er viktige i forbindelse med pasientinformasjon - At informasjonen er fullstendig

Detaljer

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak Nasjonalt registersekretariat Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St Olavs Hospital 15 oktober 2013 Nasjonalt registersekretariat 2013 Ragna Elise Støre

Detaljer

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim

Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim 1 Akutt koronarsyndrom Av Harald Vik-Mo, NTNU / Hjertemedisinsk avdeling, St Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Akutt koronarsyndrom, eller ustabilt koronarsyndrom, omfattar diagnosane: Ustabil angina

Detaljer

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6

Hjerteinfarkt i Norge i 20131841 6 Originalartikkel Hjerteinfarkt i Norge i 20384 6 BAKGRUNN Norsk hjerteinfarktregister ble i 202 etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. I denne første rapporten fra registeret presenteres antall hjerteinfarkter,

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus

Sak 03013 O Vedlegg 1 Lesarrettleiing frå Helsedirektoratet - 30 dagers overlevelse etter innlegging på sjukehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom

Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom Forskjeller mellom kvinner og menn på symptomene ved koronarsykdom 5.-årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Elisabeth Albertsen MK-05 Veileder: Professor Knut Rasmussen, Hjertemedisinsk

Detaljer

BRUKERMANUAL Versjon I

BRUKERMANUAL Versjon I BRUKERMANUAL Versjon I NORKAR Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse 1-2 Kontaktinformasjon 3 Forord 4 DEL I REGISTERBESKRIVELSE 1. Registerets formål 5 2. NORKAR på MRS plattform 5 3. NORKAR

Detaljer

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser

Forekomst av kreft og VTE hos pasienter. med hjerteinfarkt uten koronare stenoser Forekomst av kreft og VTE hos pasienter med hjerteinfarkt uten koronare stenoser 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Therese Johansen thj022@post.uit.no Universitetet

Detaljer

Praktisk bruk av «Kritisk og viktig helseinformasjon» i kjernejournalen

Praktisk bruk av «Kritisk og viktig helseinformasjon» i kjernejournalen Mai 2015 Versjon 1.9 Praktisk bruk av «Kritisk og viktig helseinformasjon» i kjernejournalen Veiledning for registrering Gyldig fra Mai 2015 Publikasjonens tittel: Praktisk bruk av «Kritisk og viktig helseinformasjon»

Detaljer

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister

Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Heftets tittel: Aktivitetsdata for somatiske sykehus 2006 Norsk pasientregister Utgitt: April 2007 Bestillingsnummer: IS-1447 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontakt: Norsk pasientregister Postadresse:

Detaljer

TILBAKEGANG AV VENSTRE VENTRIKKEL-REMODELLERING ETTER BORTFALL AV TRYKKOVERBELASTNING.

TILBAKEGANG AV VENSTRE VENTRIKKEL-REMODELLERING ETTER BORTFALL AV TRYKKOVERBELASTNING. 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 209 TILBAKEGANG AV VENSTRE VENTRIKKEL-REMODELLERING ETTER BORTFALL AV TRYKKOVERBELASTNING. Bjørnstad J 1,4, Sjaastad I 2,3,4, Finsen AV 2,4,

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013.

Nasjonalt kvalitetsregister for. tykk- og endetarmskreft. Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe Colorectal (NGICG-CR) 2013 Årsrapport 2013 Behandling av pasienter med endetarmskreft i Norge i perioden 1993-2010

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

historisk perspektiv

historisk perspektiv Nasjonal Paramedic Utdanning Kull 2 Høyskolen i Lillehammer 2004 2006 Avsluttende hovedoppgave Skrevet av: Dagfinn Karsrud og Ragnar Kristiansen Emne: Prehospital behandling av hjertepasienter i et historisk

Detaljer

HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER

HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 327 HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER Øvrum, E, Tangen, G, Tølløfsrud,

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.

Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03. Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008 Kartlegging av hjerterehabiliteringtilbudene i Helse Sør Øst Status i perioden 04.10.07-04.03.08 Kartleggingsprosessen og utarbeidelse av kartleggingsrapporten

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt?

Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? Hvor mange infarktpasienter ved NLSH Bodø har oppnådd målverdier for LDL-kolesterol ett år etter akutt myocardinfarkt? 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin,universitetet i Tromsø Christina

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer