BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL. Definisjoner. Versjon 1-2011"

Transkript

1 BRUKERMANUAL Definisjoner Versjon

2 Innholdsfortegnelse 1. Inklusjonskriterier Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Prosedyre for bruk av Hjerteinfarktregisteret Definisjoner/forklaring av parameterne Hovedinfarkt Pasientstatus Overflyttet fra hvilket sykehus/region Avdeling Symptomdebut Innleggelsestidspunkt Overflyttingstidspunkt BMI Tidligere sykehistorie Røykestatus Rescusitering før innleggelse Medikamenter ved innleggelse Blodtrykk og puls ved innleggelse Rytme ved innleggelse Diagnostisk EKG STEMI/ NSTEMI Infarktlokalisasjon Infarkttype Laboratoriesvar Trombolysebehandling Koronar angiografi/pci Koronar angiografi/pci resultat Koronar kirurgi Andre tiltak på sykehuset Medikamenter på sykehus Komplikasjoner Blødningslokalisasjon Ekko Død under oppholdet Utreise-/dødsdato Pasientens lokalsykehus Medikamenter ved utskrivelse Utskrives til Personalia Oppfølgingsskjema/overflyttet til eget sykehus Oppfølgingsskjema Pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Vedlegg 1: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 1 av v1

3 1. Inklusjonskriterier Alle som får diagnosen akutt hjerteinfarkt på sykehuset (I21/I22). Etter definisjonen i ICD-10 kan varigheten være opptil 28 dager for at sykehuset kan bruke diagnosen akutt hjerteinfarkt. Det betyr at alle som innlegges med et akutt hjerteinfarkt med sykehistorie 28 dager skal registreres. Pasienter som overflyttes mellom sykehus for videre behandling for sitt akutte hjerteinfarkt skal registreres på begge sykehus. Type registrering Hovedinfarkt Oppfølging Pasienten overflyttes fra annet sykehus til lokalsykehuset for videre behandling etter evt. behandling med PCI/hjerteoperasjon. Pasientstatus Primærinnleggelse, prosedyre/operasjons relatert infarkt overflyttet fra annen avdeling, infarkt under opphold. Pasientstatus Overflyttet fra annet sykehus Pasienten innlegges sykehus med PCIfasiliteter etter overflytting fra annet sykehus. Oppfølgingsskjema Pasienten overflyttes til lokalsykehuset etter å ha vært der tidligere under infarktforløpet. Hovedinfarkt med pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Pasienten overflyttes til lokalsykehuset uten å ha vært der tidligere under infarktforløpet. 2. Kriterier for et akutt hjerteinfarkt Hvis en av følgende punkter oppfylles, kan diagnosen akutt hjerteinfarkt stilles: 1. Påvisning av økning og/eller reduksjon av hjertemarkører (fortrinnsvis troponin) med minst en verdi over øvre referansegrense (over 99 percentilen av en normalbefolkning, og CV < 10 %) sammen med evidence for myokardiskemi med minste ett av følgende kriterier: a) Iskemiske symptomer. Innebærer smerte, trykk og/eller svie i brystet (evt. epigastriet) med i blant utstråling til arm, skulder, kjeve eller rygg som vanligvis varer over 20 minutter og som ikke har åpenbar korrelasjon til respirasjon, kroppsstilling eller matinntak. I dette punktet inngår også lungeødem eller akutt hjertesvikt, sjokk uten mistanke om blødning, hypovolemi, anafylaksi, sepsis eller intoksikasjon, og til slutt arytmi i form av ventrikkeltakykardi/ventrikkelflimmer eller AV blokk II-III. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 2 av v1

4 b) Ny ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller nytt venstre grenblokk. c) Utvikling av patologisk Q-takker i EKG. d) Visuell fremstilling av nyoppstått substanstap av viabelt myokard eller nye regionale abnorme veggbevegelser. 2. Plutselig, uventet kardial død, inklusive hjertestans med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av ny ST-elevasjon, eller nytt venstre grenblokk eller overbevisende funn av ny trombe ved koronar angiografi, men hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøve, eller i fasen hvor man ikke kunne forvente troponinstigning. 3. Ved PCI med normale troponinverdier før prosedyren er en økning til mer enn 3 x øvre referansegrense forenlig med et PCI-relatert hjerteinfarkt. Ved PCI er det ikke nødvendig med tilleggskriterier, men ved stenttrombose må denne påvises ved angiografi eller obduksjon. 4. I forbindelse med ACB-operasjon hos pasienter som i utgangspunktet har normale troponinverdier stilles infarktdiagnosen når troponinnivået overgår 5 x øvre referansegrense, pluss enten utvikling av nye Q-takker eller nytt ve. grenblokk, eller angiografisk dokumentert ny graft- eller nativ koronararterieokklusjon, eller visuelt påvisbart nytt substanstap av viabelt myokard. 5. Patologisk funn forenlig med akutt hjerteinfarkt ved obduksjon. Det er viktig å være klar over at en økning i troponinverdier kan ha en annen årsak enn et akutt hjerteinfarkt, noe som er vist i tabell 1. Tabell 1: Troponinøkning uten åpenbar iskemisk hjertesykdom Hjertekontusjon, eller andre traumer inkludert kirurgi, ablasjon, pacing, m.m. Hjertesvikt, akutt eller kronisk Aortadisseksjon, aortaklaffeil eller hypertrofisk kardiomyopati Taky- eller bradykardier, eller hjerteblokk Stressindusert kardiomyopati Rhabdomyolyse med hjerteskade Lungeemboli, alvorlig pulmonal hypertensjon Nyresvikt Akutt nevrologisk sykdom, inkludert hjerneslag og subarachnoidalblødning Infiltrativ sykdom (amyloidose, hemokromatose, sarkoidose eller sklerodermi) Betennelsessykdommer (myokarditt ved perikarditt eller endokarditt) Medikament toksisitet eller toksiner Kritisk syke pasienter, spesielt ved respirasjonssvikt eller sepsis Brannskader, spesielt ved affeksjon av > 30 % av kroppsoverflaten Ekstrem utmattelse Referanseverdier (Cut-off) for troponin er avhengig av hvilken produsent av analysemetode som brukes av eget laboratorium. Grenseverdien for de ulike produsentene finnes på hjemmesiden til The International Federation for Clinical Chemistry (IFCC): Cardiac Troponin Assays: A View from the Clinical Chemistry Laboratory: Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 3 av v1

5 3. Prosedyre for bruk av Hjerteinfarktregisteret 3.1 Innlogging 1) Gå til helseregister.no 2) For ny bruker trykk Ny bruker. For hjelp til opprettelse av bruker gå til Trykk deretter på fanen Manualer og velg Brukerveiledning. 3) Hvis du allerede er bruker, skriv inn brukernavn og passord og følg instruksjonene. 4) Trykk på din rolle i menyen på venstre side av nettsiden du kommer til etter innlogging. For de aller fleste er dette kun én rolle. 3.2 Hovedmeny Øverst i høyre hjørne finnes ulike lenker som blant annet brukermanualen til registeret. På venstre side av skjermbildet har du valgmulighetene: Pasientsøk Søk opp en pasient ved å bruke pasientens fødselsnummer, etternavn, fødselsdato eller pasientnummer. Du vil få opp alle pasienter som tilfredsstiller søkekriteriet. Startside Ved å trykke på denne avbryter du den registreringen du holder på med og går tilbake til velkommensiden. Avansert søk Åpner side for søk på fødselsdato, navn eller internt pasientnummer. Mine pasienter En liste over pasienter du har registrert på som har uferdige registreringer, samt de du har vært inne på sist. Registreringer Liste over alle pasienter med uferdige registreringer. Rapporter Her er det mulighet til å ta ut anonymiserte rapporter fra eget sykehus. Logg ut For å avslutte programmet. 3.3 Finn pasient/registrer ny pasient Registeret er koblet til Folkeregisteret På startsiden velg Avansert søk. Du kan søke pasienten opp ved å skrive inn fødselsnummer (11 siffer) i direktesøk og/eller søke med kombinasjon fornavn + etternavn + fødselsdato. Persondata hentes automatisk fra folkeregisteret. Hvis pasienten ikke er registrert tidligere, trykk Hovedinfarkt (ikke Hovedinfarkt 1.0) for å registrere et nytt opphold. Hvis pasienten er registrert tidligere, kommer du direkte til pasientoversikten (en oversikt over alle registrerte opphold på denne pasienten). Oppholdet er ferdigregistrert når status er lukket. NB! Pasienter uten fødselsnummer (dvs.ikke er registrert i folkeregisteret) ekskluderes. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 4 av v1

6 Symbolforklaringer: Åpne oppfølgingsskjema Slett oppholdet Lukk/ ferdigstill skjema Gjenåpne oppholdet Sideanvisning. Trykk på f. eks side 2 for å komme direkte til denne siden. 3.4 Valideringsregler Er regler som er laget for å hindre feilregistreringer og vil komme opp ved lagring eller ferdigstilling. Det finnes to ulike typer valideringsregler. Den ene typen kan overstyres av brukeren og den registrerte opplysningen kan lagres hvis du bekrefter den med å krysse av i boksen foran teksten. Den andre typen gir beskjed om at du må endre eller tilføye opplysninger for å få lagret/ferdigstilt. Trykker du på feilmeldingen kommer du direkte til parameteren som er kommentert. 4. Definisjoner/forklaring av parameterne Hovedinfarkt- og oppfølgingsskjemaet består av en side hver. Nederst og øverst i registreringsskjemaene, har du tre eller fire valgmuligheter: a) Trykker du lagre eller Alt+l, blir du stående i skjermbildet. b) Trykker du til oversikten eller Alt+o, lagrer du registreringen og går tilbake til pasientoversikten. c) Trykker du neste eller Alt+n, lagrer du registreringen og du kommer til siden etter den du står i. d) Trykker du ferdigstill eller Alt+s, lukker du oppholdet. De som skal ha tilgang til denne funksjonen, får det når de har lagret en gang. Ctr + F - Søk etter. Brukes for å komme direkte til en parameter. Skriv inn ordet og trykk Enter eller Søk etter neste Ctr + Home For å komme øverst på skjermsiden Ctr + End For å komme nederst på skjermsiden Svaralternativene er hovedsaklig: 0=Nei, 1=Ja og 9=Ukjent Hvis kun et alternativ skal avkrysses og flere alternativ passer, registrer det øverste/alvorligste alternativ. Tips til rask registrering: - Hvis alle underpunktene til f. eks Tidligere sykdommer skal registreres med nei, trykk på Ingen av disse og underpunktene settes automatisk til nei. - Hvis kun noen av underpunktene skal registreres med ja eller ukjent, kan du krysse av Ingen av disse slik at de blir markert med nei. Trykk igjen Ingen av disse å endre så de underpunkter som skal registreres med ja eller ukjent. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 5 av v1

7 4.1 Hovedinfarkt Pasientstatus Hvis flere alternativ passer skal det øverste alternativet fylles ut. Primærinnleggelse Gjelder pasienter som innlegges med hjerteinfarkt fra hjemmet, poliklinikk, sykehjem, rehabiliteringssenter eller psykiatrisk institusjon. Prosedyre/operasjonsrelatert infarkt Troponinstigning ved koronar angiografi/ PCI, annen prosedyre, koronarkirurgi eller annen operasjon. a) Koronar angiografi/pci/annen prosedyre = akutt hjerteinfarkt under prosedyren eller ett døgn etter. Se punkt 1 b) Koronar kirurgi/annen operasjon = akutt hjerteinfarkt under koronar kirurgi/annen operasjon eller ila de 3 første dager etter operasjonen. Se punkt 1 Overflyttet fra annen avdeling Gjelder pasienter som overflyttes fra annen avdeling på sykehuset. Hvis pasienten får infarkt ifm prosedyre eller operasjon og så blir overflyttet til annen avdeling, brukes pasientstatusen prosedyre/operasjonsrelatert infarkt. Hvis pasienten får infarkt etter overflytting fra annen avdeling, brukes pasientstatusen infarkt under opphold. Infarkt under opphold Gjelder pasienter som får brystsmerter og stigning i infarktmarkører over 24 timer etter innleggelse. Hvis pasienten innlegges av en annen grunn enn symptomer på et hjerteinfarkt og får brystsmerter med klare EKG-forandringer og positive infarktmarkører under 24 timer etter innleggelsen (som evt. var negative ved innkomst), regnes også dette som infarkt under opphold. Overflyttet fra annet sykehus, akuttbehandling Gjelder pasienter som ble innlagt på et annet sykehus med sitt akutte hjerteinfarkt og overflyttes nytt sykehus for akutt koronar angiografi, PCI eller hjerteoperasjon innen 12 timer fra symptomdebut. Det som ble utført på første sykehus legges inn i registeret der, mens videre behandling registreres på mottakende sykehus. Alle pasienter som innlegges i akuttforløpet skal registreres uansett om revaskulariserende behandling blir utført eller ikke. Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ankommer første sykehus. Overflyttet fra annet sykehus, elektiv behandling Gjelder pasienter som blir overflyttet etter akuttforløpet (>12 timer fra symptomdebut) for behandling av et akutt hjerteinfarkt. Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ankommer første sykehus. Overført til eget sykehus Gjelder pasienter som blir overflyttet til det sykehuset pasienten sogner til uten å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Se punkt Kommer pasienten inn med et hjerteinfarkt og deretter får et nytt infarkt, skal dette føres som et reinfarkt under komplikasjoner. Se punkt Overflyttet fra hvilket sykehus/region Velg fra listen hvilket sykehus pasienten ble overflyttet fra hvis pasientstatus er overflyttet fra annet sykehus, akuttbehandling, overflyttet fra annet sykehus, elektiv behandling eller overflyttet til eget sykehus og region kommer automatisk opp. Se vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Avdeling Hjertemedisinsk - alle hjertemedisinske avdelinger. Overflytting mellom disse avdelingene skal ikke påvirke innleggelses- og utskrivelsesdatoen i registreringen. Medisinsk - medisin, infeksjon og lunge. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 6 av v1

8 Andre - kirurgi, ortopedi, gynekologi, revmatologi, nevrologi, øye, øre/nese/hals, kreft, hud, føde/barn o.l. Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling innen 24 timer fra symptomtidspunktet, skal den avdeling pasienten overflyttes til, registreres som avdeling. Hvis det har gått over 24 timer, registrer den avdeling hvor pasienten ble innlagt primært Symptomdebut Det tidspunkt som ligger til grunn for at pasienten tok kontakt med sykehuset. Kan være vanskelig å angi på minuttet, men best mulig estimat settes inn. Ved gjentagende smertetilfeller skal siste smerteepisode angis eller da symptomene tiltok slik at pasienten tok kontakt med sykehuset. Et eksempel: Hvis pasienten hadde smerter for en uke siden, men kom inn i dag pga nye akutte smerter, er det dagens dato som skal føres og ikke datoen for en uke siden Innleggelsestidspunkt Det tidspunkt pasienten ankommer mottakelsen på sykehuset. Ved overflytting fra annet sykehus er innleggelsestidspunktet ankomst ved første sykehus og ikke det tidspunkt pasienten ble innlagt mottakende sykehus. Tidsformat ddmmyy/ ddmmyyyy. For å få registrert riktig tidspunkt kan man bruke sykepleienotatet fra mottakelsen, tidspunktet for første EKG-registrering eller innleggelsestidspunktet registrert i elektronisk pasientjournal (EPJ) Overflyttingstidspunkt Hvis pasienten overflyttes fra annen avdeling eller annet sykehus, skal det tidspunkt pasienten ankommer ny avdeling eller mottakelsen på nytt sykehus registreres under overflyttingstidspunkt. Bruk overflyttingstidspunktet i EPJ BMI Angi høyde og vekt, programmet beregner automatisk BMI-verdien Tidligere sykehistorie Gjelder sykdommer pasienten har fått diagnostisert før innleggelsen. Oppgi de alternativer som er riktig ut fra journal/pasientopplysninger/komperentopplysninger. Hvis pasienten ble overflyttet fra annet sykehus skal de sykdommer som ble diagnostisert på første sykehus ikke registreres her. Tidligere hjerteinfarkt - angi om pasienten har hatt hjerteinfarkt før innleggelsen. Dette kan enten være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir dette selv. Skal også registreres som ja hvis pasienten har gjennomgått et stumt infarkt, dvs at EKG eller ekko viser tydelige gamle infarktforandringer. Tidligere kronisk hjertesvikt - angi om pasienten har kjent hjertesvikt før innleggelsen. Dette kan være dokumentert i journal eller at pasienten oppgir å ha fått diagnosen av lege. Angina pectoris - har fått diagnosen, men behøver ikke å være medisinert på innleggelsestidspunktet. Unntak ved åpenbar feildiagnose. Pasienter som har fått diagnosen angina pectoris før PCI eller hjerteoperasjon, og kommer inn med et nytt infarkt, skal fortsatt registreres som angina pectoris. PCI - tidligere PCI prosedyre. Koronaroperert - tidligere koronaroperert. Hjerneslag/TIA - angi om pasienten tidligere har hatt cerebrovaskulære hendelser med permanente eller forbigående nevrologiske utslag. Diabetes - har fått diagnosen før innleggelsen, men behøver ikke å være medikamentelt behandlet (insulin/peroral behandling) på innleggelsestidspunktet. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 7 av v1

9 Hypertonibehandlet har fått diagnosen hypertoni. Behøver ikke å stå på antihypertensiv behandling for øyeblikket, men har vært medikamentelt behandlet tidligere. Perifer vaskulær sykdom - kjent aneurisme, okklusiv perifer vaskulær sykdom eller carotis sykdom, inkludert aortaaneurisme, tidligere aorta-iliac eller perifer vaskulær kirurgi, eller redusert/ingen perifer puls og/eller angiografisk stenose mer enn 50 %. Gjelder blant annet kjent claudicatio intermittens og carotisstenose. Familiær opphopning - foreldre, søsken og/eller barn som har hatt tidlig debut av koronar hjertesykdom eller annen aterosklerotisk sykdom (menn før 55 år, kvinner før 65 år). Ingen av disse - krysses hvis ingen av alternativene er aktuelle Røykestatus Registrer om pasienten har brukt tobakksprodukter før innleggelsen. Dette gjelder sigaretter/sigarer og/eller pipe. Eksrøyker vil si at pasienten sluttet å røyke minst en måned før innleggelsesdato. Øvre grense for eksrøykere finnes ikke. Sluttet pasienten for over 40 år siden skal han fortsatt betegnes som eksrøyker. Hvis pasienten sluttet å røyke for mindre enn en måned før innleggelsesdato skal han defineres som røyker i registeret Rescusitering før innleggelse Gjelder kun hvis pasienten ble rescusitert før innleggelsen på mottakende sykehus. Hvis pasienten ble rescusitert før eller på sykehus 1, skal dette ikke registreres på sykehus Medikamenter ved innleggelse De medikamenter pasienten står på/bruker ved innleggelsen på sykehuset. Ved pasientstatus overflyttet fra annet sykehus - akuttbehandling, overflyttet fra annet sykehus - elektiv behandling eller overført til eget sykehus, skal dette ikke registreres. NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec comp. både en ACEhemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. Se vedlegg 1: Medikamentliste Blodtrykk og puls ved innleggelse Angi første målte blodtrykk/puls som noteres av helsepersonell, inkludert personell fra ambulanse og mottagelse. Ved hjerteinfarkt under opphold skal første blodtrykk/puls som taes i forbindelse med symptomene registreres Rytme ved innleggelse Angi rytmen som er anført på det første EKG som ble tatt i forbindelse med hjerteinfarktet. I sinusrytme inngår også AV blokk grad I, samt sinusbrady/-takykardi uten sirkulatorisk påvirkning Diagnostisk EKG Her brukes det EKG som stiller diagnosen akutt hjerteinfarkt (uansett hvilket sykehus dette ble utført ved). Dvs. å ta utgangspunkt i det EKG som ligger til grunn for innleggelse og/eller for akutt trombolyse/pci. Hvis flere alternativ passer skal det øverste alternativ fylles ut. Normalt - ingen QRS/ST abnormaliteter. Uendret - EKG-forandringer som er uendret, dvs. venstre grenblokk, ST-elevasjon, ST-depresjon, T-inversjon eller andre QRS/ST forandringer som har vært til stede ved tidligere innleggelser. Nyoppstått venstre grenblokk a) QRS varighet på > 0,12 sek. b) Bred monofasisk R-bølge i avledning I, V5 og V6 c) Fravær av Q-bølge i avledningene V5 og V6. ST-elevasjon - ny ST-elevasjon i J-punktet i to påfølgende avledninger* 2 mm for menn og Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 8 av v1

10 1 mm for kvinner i V2-V3 og/eller 1 mm i andre avledinger. ST-depresjon - ny horisontal eller nedadgående ST-senkning 0,5 mm i to påfølgende avledninger* (80 ms etter J-punkt). Patologisk T-inversjon - 1 mm i to påfølgende avledninger* med fremtredende R-takk eller R/S-ratio >1. Andre QRS/ST forandringer - andre patologiske QRS/ST forandringer. Ukjent - informasjon mangler. * Med to påfølgende avledninger menes avledningsgrupper som anteriøre = V1-6; inferiøre = II, III, avf, eller apikale/laterale = I, avl STEMI/ NSTEMI STEMI ny ST-elevasjon og/eller nyoppstått venstre grenblokk. NSTEMI ny ST-depresjon, patologisk T-inversjon og/eller andre QRS/ST forandringer. Ukjent - informasjon mangler Infarktlokalisasjon Alternativene er de samme som de i ICD 10. Her vil det være glidende overganger. Hovedsaklig fremreveggsinfarkt registreres som fremreveggsinfarkt, tilsvarende for nedreveggsinfarkt. Inferolaterale, posterolaterale infarkt og hvis det ikke foreligger opplysninger om lokalisasjon, registreres dette som annen/uspesifisert lokalisasjon. Ukjent: registreres hvis det ikke er tatt stilling til. Ekko-lokalisasjon overstyrer EKGlokalisasjon Infarkttype Gjelder første infarkt hvis pasienten gjennomgår flere hjerteinfarkter under oppholdet. Type 1: Spontant hjerteinfarkt relatert til iskemi forårsaket av en primær koronar hendelse, som plaque fissur, erosjon eller ruptur, eller disseksjon. Type 2: Hjerteinfarkt sekundært til iskemi forårsaket av ubalanse mellom surstoffbehov/ tilførsel, f.eks. ved spasme, koronar embolus (trombe, vegetasjon eller atrialt myxom), anemi, arytmier, hypertoni, eller hypotensjon. Type 3: Plutselig, uventet kardial død, inklusive hjertestans, med symptomer som er forenlige med myokardiskemi, ledsaget av nyoppstått ST-elevasjon, venstre grenblokk, eller overbevisende funn av ny trombe ved koronar angiografi hvor pasienten døde før man fikk tatt blodprøver, eller i fasen før man kunne forvente en økning av markører. Type 4a: Hjerteinfarkt assosiert med PCI. Type 4b: Hjerteinfarkt assosiert med stenttrombose dokumentert ved angiografi eller obduksjon. Type 5: Hjerteinfarkt assosiert med ACB-operasjon (alle typer hjerteoperasjoner) Laboratoriesvar Oppgi de maksverdier som foreligger på Troponin I/T og HbA1C, og første målte verdier av lipidstatus, glukose og kreatinin ved ditt sykehus. Ved reinfarkt skal kun maksverdien av troponin I/T ved første hjerteinfarkt registreres Trombolysebehandling Trombolyse før/på første sykehus - skal registreres hvis pasienten fikk trombolyse før eller på første sykehus før pasienten ble overflyttet annet sykehus i eller etter akuttfasen. Prehospital trombolyse - trombolyse før innleggelsen på mottakende sykehus. NB! Hvis pasienten overflyttes fra et annet sykehus hvor han fikk trombolyse, skal IKKE dette føres som prehospital trombolyse på mottakende sykehus. Se punktet over. Trombolyse på sykehus - trombolyse inneliggende. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 9 av v1

11 Ukjent - informasjon mangler. Tidspunkt trombolyse: Angi det tidspunkt da bolusinjeksjonen ble gitt eller infusjonen startet Koronar angiografi/pci Kun koronar angiografi - gjelder hvis pasienten kun ble utredet med koronar angiografi uten påfølgende PCI. Primær PCI - forutsetter at pasienten ikke har fått trombolyse før PCI og skal være gjennomført i akuttforløpet av et hjerteinfarkt ( 12 timer fra symptomdebut). Ustabil angina etter et akutt hjerteinfarkt med påfølgende PCI skal ikke registreres som primær PCI. Annen PCI - gjelder hvis det ble utført PCI i akuttfasen etter trombolysebehandling (<12 timer fra symptomdebut) eller PCI etter akuttfasen (>12 timer fra symptomdebut). Utredninger og behandlinger på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Unntak ved pasientstatus overflyttet til eget sykehus og oppfølgingsskjema. Se punkt 4.3 Søkt - hvis ikke utført, men pasienten er søkt til koronar angiografi/pci. Overflyttes for koronar angiografi/pci - hvis ikke utført, men overflyttes til annet sykehus for koronar angiografi/pci. Ukjent - informasjon mangler. PCI gjelder utblokking av koronararterier med eller uten stent. Tidspunkt koronar angiografi/pci Hvis det kun ble utført koronar angiografi angi tidspunktet for punktering av arterien. Hvis det ble utført PCI angi det tidspunkt første ballong blåses opp eller det tidspunkt stent settes inn. Hvis denne tiden ikke er angitt, registrer tiden prosedyren startet. Hvis det blir utført flere PCI`er, skal tidspunktet på første PCI registreres Koronar angiografi/pci resultat Antall syke kar Registrer første resultat hvis flere angiografier/pci`er ble utført. Normalt - ingen signifikant sykdom (under 50 % stenose av luminal diameter) i noen av koronararteriene. Flerkarsykdom/hovedstammestenose - signifikant sykdom i flere koronararterier eller i venstre hovedstamme (over 50 % stenose). Enkarsykdom - signifikant sykdom i kun en koronararterie. Veggforandringer - ingen signifikant stenose, men generelle veggforandringer/ateromatose i koronararteriene. Ukjent - antall syke kar er ikke kjent. Stentinnleggelse Registrer første resultat hvis flere PCI`er ble utført. Ja - PCI med stent. Nei - PCI uten stent. Ukjent - innleggelse av stent er ikke kjent. Type stent Registrer første resultat hvis flere PCI`er ble utført. Metall - metall stent (BMS) DES - medikament dekket stent. Begge - både BMS og DES Ukjent - type stent ikke kjent. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 10 av v1

12 Koronar kirurgi Ja, utført under oppholdet Overflyttes til operasjon - krysses av hvis pasienten overflyttes til koronarkirurgi under oppholdet. Søkt, satt på venteliste - krysses av hvis pasienten er søkt, men utskrives før han overflyttes Andre tiltak på sykehuset Temporær og permanent pacemaker - midlertidig eller varig innleggelse av pacemaker. Registreres hvis innlagt i forbindelse med infarktforløpet. ICD - implantert intern defibrillator. Registreres hvis innlagt i forbindelse med infarktforløpet. Defibrillering - elektrokonvertering av ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi (uavhengig av symptom). Elektrokonvertering av atrieflimmer eller andre supraventrikulære takykardier skal ikke registreres. Aortaballongpumpe/annen VVAS - VVAS = venstre ventrikkel assistanse Terapeutisk hypotermi - nedkjøling. Ingen av disse krysses av hvis ingen av disse tiltakene forekommer Medikamenter på sykehus Medikamenter som gis under oppholdet på sykehuset. En dose av et av de aktuelle medikamentene er nok til at det skal registreres. Se vedlegg 1: Medikamentliste Komplikasjoner Komplikasjoner på annet sykehus skal registreres der og ikke på sykehuset pasienten ble overflyttet til. Unntak ved pasientstatus overført til eget sykehus og oppfølgingsskjema. Se punkt 4.3 Hvis pasienten ble overflyttet fra annen avdeling til hjertemedisinsk (registrerende avdeling) etter smertedebut, skal alle komplikasjoner etter hjerteinfarktet registreres. Ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi innen 48 timer fra symptomdebut. Ventrikkeltakykardi krysses hvis pasienten har hatt registrert en vedvarende ventrikkeltakykardi over 15 sekunder med frekvens over 100 (ikke ideoventrikulær rytme/ akselerert ventrikulær rytme) eller symptomatisk ventrikkeltakykardi. Hvis pasienten fikk ventrikkelflimmer/takykardi på annet sykehus før overflytting skal dette kun registreres på første sykehus. Ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi > 48 timer fra symptomdebut - pasienten har hatt dokumentert ventrikkelflimmer/takykardi etter 48 timer fra symptomdebut. Se definisjon på ventrikkelflimmer/ventrikkeltakykardi i punktet over. Ny atrieflimmer/atrieflutter - pasienten initialt har hatt sinusrytme ved innleggelse og så dokumentert atrieflimmer/flutter i minst 10 minutter under oppholdet. Hvis pasienten har diagnostisert paroxystisk atrieflimmer, innlegges med sinusrytme, og får atrieflimmer/flutter > 10 minutter under oppholdet, skal dette føres som en komplikasjon. AV-blokk II-III - registreres hvis dette har vært dokumentert i forløpet. Mekanisk komplikasjon/ruptur - innebefatter hemoperikard, ASD, VSD, hjerteruptur uten hemoperikard, ruptur chorda tendinea og papillær muskelruptur som komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt. Kardiogent sjokk - oppfattes det som et mulig kardiogent sjokk og pasienten har hatt blodtrykk under 90 mmhg i minst 30 minutter eller har hatt behov for inotrop behandling for å holde blodtrykket større eller lik 90 mmhg samt kliniske tegn til sjokk med redusert perifer sirkulasjon, insuffisient organperfusjon, redusert diurese osv. Det må utelukkes hypovolemi som årsak til blodtrykksfallet. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 11 av v1

13 Hjertesvikt - vil enten være klinisk svikt med krepitasjoner basalt over eller lik 1/3 av lungeflatene baktil eller røntgenologisk påvist svikt eller ekkokardiografisk påvist forhøyet fylningstrykk inklusiv pulmonal hypertensjon på grunn av venstre ventrikkel dysfunksjon. Ejeksjonsfraksjon under 40 % isolert uten klinisk tegn til svikt skal ikke registreres som hjertesvikt. Reinfarkt - pasienten får enda et hjerteinfarkt under sykehusoppholdet under 4 uker fra forrige infarkt. Blir pasienten innlagt på sykehuset på nytt etter kort tid, dvs. under 4 uker fra forrige infarkt, skal dette registreres som et nytt hovedinfarkt. Blødning - gjelder hvis pasienten får blødning etter aktuelt hjerteinfarkt (ikke hvis blødning før infarktet) Major blødning 1. Fatal blødning 2. Symptomatisk blødning i et kritisk område eller organ som intrakranial, intraspinal, retroperitoneal, intraokulær, intraarticulær eller perikardial eller intramuskulær med kompartment syndrom, og/eller 3. Blødning med fall i hemoglobin over 5 g/dl eller >= 2 blodtransfusjoner. Minor blødning All annen blødning. Minimale blødninger uten klinisk relevans registreres ikke. Hjerneslag - symptomer på trombotisk hjerneslag utover 24 timer. Andre koronar angiografi/pci komplikasjoner - gjelder kun komplikasjoner ved første koronar angiografi eller PCI. Kan flere alternativ avkrysses, velg den alvorligste komplikasjonen. Hvis tamponade i forbindelse med PCI eller koronar angiografi, skal dette registreres her og ikke under mekanisk komplikasjon. Ingen av disse - krysses hvis ingen av de følgende komplikasjonene forekommer Blødningslokalisasjon Avkrysses hvis pasienten får blødning som komplikasjon. Velg mellom Innstikksted angiografi (blødning ifm koronar angiografi eller PCI), Cerebral(hjerneblødning), Gastrointestinal og Annen Ekko Ja - hvis utført. Nei - hvis ikke utført. EF - hvis det er gjort ultralyd. Føres siste målte snittverdi av EF under oppholdet. EF-resultat - Normalt 50 %, Lett nedsatt %, Moderat nedsatt %, Kraftig nedsatt <30 % Ukjent - EF-verdi ikke oppgitt Død under opphold Ja - død under oppholdet. Nei - pasienten utskrives i live Utreise-/dødsdato Dato for utreise/mors. Oppholdet avsluttes når pasienten utskrives fra sykehuset eller ved overflytting til annen avdeling eller til pasienthotellet når pasienten er ferdigbehandlet for sitt hjerteinfarkt. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 12 av v1

14 Pasientens lokalsykehus Velg sykehuset pasienten i utgangspunktet sogner til og region kommer automatisk opp. Dette trenger ikke å være det samme sykehus som pasienten eventuelt ble overflyttet til. Hvis f.eks. en pasient som bor i Trondheim ble innlagt på Rikshospitalet under en ferietur og overføres til St. Olav, er overflyttes fra lik Rikshospitalet og pasientens lokalsykehus lik St. Olavs Hospital. Se vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge Medikamenter ved utskrivelse Her registreres de aktuelle medikamenter pasienten får foreskrevet ved utreise. Selv om det er planlagt å seponere et medikament en viss tid etter utskrivning, skal dette registreres. Medikamenter som seponeres i forbindelse med utskrivningen skal ikke tas med Utskrives til Oppholdet avsluttes også hvis pasienten overflyttes til hjertekirurgi eller til et pasienthotell. Hjemmet - pasienten reiser hjem eller til slektning eller pårørende. Annet sykehus - overflytting til annet sykehus etter at akuttbehandlingen er avsluttet. Akuttbehandling annet sykehus - overflyttes under akuttbehandlingen til annet sykehus for å få utført akutt koronar angiografi, akutt PCI eller akutt kirurgi. Ved overflytting etter 12 timer, brukes utskrivelsesstatusen annet sykehus (se over). Annen avdeling - overflytting til annen avdeling innen eget sykehus. Pleieinstitusjon - overflyttes til pleieinstitusjon for permanent eller midlertidig opphold. Rehabiliteringsopphold - overflyttes til rehabiliteringsinstitusjon, inklusive rekreasjonsinstitusjon (gjelder ikke bare hjerterehabilitering). 4.2 Personalia Inneholder data hentet fra Folkeregisteret samt et pasientpseudonym unikt innad i hjerteinfarktregisteret Oppfølgingsskjema/overflyttet til eget sykehus Lokalsykehuset skal fylle ut et Oppfølgingsskjema hvis pasienten overflyttes dit etter å ha vært innlagt der tidligere i infarktforløpet. Hvis pasienten ikke har vært innlagt på lokalsykehuset tidligere under infarktforløpet, registreres det gjenomgåtte infarkt som et hovedinfarkt med pasientstatus overflyttet til eget sykehus. Eksempel: Sykehus 1 Sykehus 2 Pasienten overflyttes til eget sykehus (sykehus 1) etter å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Velg da oppfølgingsskjema. Sykehus 1 Sykehus 2 Pasienten overflyttes til eget sykehus (sykehus 1) uten å ha vært innlagt der tidligere under sykdomsforløpet. Opprett nytt hovedinfarkt og velg pasientstatus overflyttet til eget sykehus. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 13 av v1

15 4.3.1 Oppfølgingsskjema Her finnes noe data som hentes automatisk fra hovedskjema. Dessuten skal en registrere den behandling som ble utført under hele sykdomsforløpet, samt registrere kun den behandling som ble utført ved eget sykehus ved dette oppholdet. Avdeling gjelder for siste sykehus Pasientstatus Overflyttet til eget sykehus Innleggelsestidspunktet er det tidspunkt pasienten ble innlagt på det første sykehus. Overflyttingstidspunktet er det tidspunkt pasienten ankom sykehuset pasienten ble overflyttet til. Avdeling gjelder for siste sykehus. Registrer opplysninger fra før pasienten ble innlagt første sykehus: - BMI - Tidligere sykehistorie - Røykestatus - Rescusitering før innleggelse. Registrer opplysninger fra hele sykdomsforløpet: - Blodtrykk og puls (første målte i ambulanse /mottakelse) - Rytme (anført på første EKG) - Diagnostisk EKG - STEMI/NSTEMI - Infarktlokalisasjon - Infarkttype - Laboratoriesvar - Trombolysebehandling - Koronar angiografi/pci med resultat - Koronar kirurgi - Andre tiltak på sykehus - Komplikasjoner Registrer kun opplysninger fra siste sykehus: - Avdeling - Ekko - Død under oppholdet - Utreise/dødsdato - Medikamenter ved utskrivelse - Utskrives til Medikamenter ved innleggelse og på sykehus skal ikke registreres. Dette gråes ut i dataversjonen og er ikke mulig å registrere. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 14 av v1

16 Vedlegg 1: Medikamentliste i alfabetisk rekkefølge Medikament Gruppe Medikament Gruppe Abbodop Inotrop Furosemid Diuretikum Actilyse Trombolytikum Adrenalin Inotrop Gopten ACEhemmer Aggrastat IIb/IIIa reseptor blokker Albyl-E ASA Hepaflex Heparin Aldactone Aldosteronantagonist Heparin Heparin Angiox Trombinhemmer Aprovel AII-blokker Inderal retard Betablokker Arixtra Trombinhemmer Inegy Statin/andre kolesterolsenkende Asasantin retard ASA + Annen platehemming Inspra Aldosteronantagonist Atacand AII-blokker Integrilin IIb/IIIa reseptor blokker Atacand Plus AII-blokker + Diuretikum Isoprenalin Inotrop Atenativ Heparin Atenolol Betablokker Klexane Heparin Brevibloc Betablokker Lasix Diuretikum Burinex Diuretikum Lescol Statin/andre kolesterolsenkende Lestid Statin/andre kolesterolsenkende Captopril ACEhemmer Lipitor Statin/andre kolesterolsenkende Capoten ACEhemmer Lisinopril ACEhemmer Carvedilol Betablokker (+alfablokker) Lisinopril/ ACEhemmer + Diuretikum hydrochlorthiazid Centyl Diuretikum Lodoz Betablokker + Diuretikum Ceprotin Trombolytikum Lovastatin Statin/andre kolesterolsenkende Cholestagel Statin/andre kolesterolsenkende Cresdor Statin/andre kolesterolsenkende Marevan K-Vitaminantagonist CoAprovel AII-blokker + Diuretikum Metalyse Trombolytikum Cordarone Antiarytmika Metoprolol Betablokker Corvert Antiarytmika Mevacor Statin/andre kolesterolsenkende Cozaar AII-blokker Micardis AII-blokker Cozaar comp AII-blokker + Diuretikum Micardis plus AII-blokker + Diuretikum Cholestagel Statin/andre kolesterolsenkende Moduretic mite Diuretikum Diovan AII-blokker Niaspan Statin/andre kolesterolsenkende Diovan comp AII-blokker + Diuretikum Noradrenalin Inotrop Dispril Analgetikum Normorix mite Diuretikum Diural Diuretikum Novastan Trombinhemmer Dobutamin Inotrop Dopamin Inotrop Olmetec AII-blokker Durbis retard Antiarytmika Olmetec comp AII-blokker + Diuretikum Omacor Statin/andre kolesterolsenkende Efient ADP-reseptor blokker Emconcor Betablokker Persantin Annen platehemming Enalapril ACEhemmer Plavix ADP-reseptor blokker Enalapril comp ACEhemmer + Diuretikum Pranolol Betablokker Enoksaparin Heparin Pravachol Statin/andre kolesterolsenkende EpiPen Inotrop Pravastatin Statin/andre kolesterolsenkende Esidrex Diuretikum Exforge AII-blokker Questran Statin/andre kolesterolsenkende Ezetrol Statin/andre kolesterolsenkende Ramipril ACEhemmer Fragmin Heparin Rapilysin Trombolytikum Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 15 av v1

17 Furix Diuretikum Refludan Trombinhemmer Medikament Gruppe Medikament Gruppe Renitec ACEhemmer Uniloc Betablokker Renitec comp ACEhemmer + Diuretikum Reo-pro IIb/IIIa reseptor blokker Xigris Trombolytikum Seloken Betablokker Zestoretic/ ACEhemmer + Diuretikum Zestoretic mite Selo-Zok Betablokker Zestril ACEhemmer Simdax Inotrop Zocor Statin/andre kolesterolsenkende Simvastatin Statin/andre kolesterolsenkende Spirix Aldosteronantagonist Sotacor Betablokker Sotalol Betablokker Tambucor Tenormin Ticlid Trandate Triatec Teveten Teveten comp Antiarytmika Betablokker ADP-reseptor blokker Betablokker (+alfablokker) ACEhemmer AII-blokker AII-blokker + Diuretikum Oppdatert mai 2010 NB! Hvis et medikament tilhører to grupper, registrer begge gruppene. For eksempel er Renitec comp. både en ACEhemmer og et diuretikum, og begge gruppene skal derfor avkrysses i registeret. Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 16 av v1

18 Vedlegg 2: Oversikt over sykehus og regioner i Norge SYKEHUS REGION SYKEHUS REGION Ahus (Akershus Helse Sør-Øst Lovisenberg Diakonale Helse Sør-Øst universitetssykehus) Sykehus Aker Helse Sør-Øst Lærdal sjukehus Helse Vest Arendal Helse Sør-Øst Asker Helse Sør-Øst Martina Hansens Hospital Helse Sør-Øst Askim Helse Sør-Øst Mo i Rana Helse Nord Molde Helse Midt-Norge Betanien Hospital Helse Sør-Øst Mosjøen Helse Nord Bodø Helse Nord Moss Helse Sør-Øst Bærum Helse Sør-Øst Namsos Helse Midt-Norge Diakonhjemmet Sykehus Helse Sør-Øst Narvik Helse Nord Nordfjord sjukehus Helse Vest Elverum Helse Sør-Øst Notodden Helse Sør-Øst Feiringklinikken Helse Sør-Øst Odda Sjukehus Helse Vest Flekkefjord Helse Sør-Øst Orkdal sjukehus Helse Midt-Norge Florø sjukehus Helse Vest Fredrikstad Helse Sør-Øst Radiumhospital Helse Sør-Øst Førde sentralsjukehus Helse Vest Revmatismesykehuset Helse Sør-Øst Rikshospitalet Helse Sør-Øst Gaustad Helse Sør-Øst Ringerike sykehus Helse Sør-Øst Gjøvik Helse Sør-Øst Rjukan Helse Sør-Øst Halden Helse Sør-Øst Sandefjord Helse Sør-Øst Hallingdal sjukestugu Helse Sør-Øst Sandnessjøen Helse Nord Hamar Helse Sør-Øst Sarpsborg Helse Sør-Øst Hammerfest Helse Nord Ski Helse Sør-Øst Haraldplass diakonale Helse Vest Skien Helse Sør-Øst sykehus Harstad Helse Nord St. Olavs Hospital Helse Midt-Norge Haugesund sjukehus Helse Vest Stavanger Universitetssjukehus Helse Vest Haukeland Helse Vest Stensby Helse Sør-Øst universitetssjukehus Hospitalet Betanien Helse Vest Stord sjukehus Helse Vest Sykehuset Buskerud Helse Sør-Øst Kirkenes Helse Nord Kongsberg Helse Sør-Øst Tynset Helse Sør-Øst Kongsvinger Helse Sør-Øst Tønsberg Helse Sør-Øst Kragerø Helse Sør-Øst Kristiansand Helse Sør-Øst Ullevål universitetssykehus Helse Sør-Øst Kristiansund Helse Midt-Norge Universitetssykehuset Nord- Helse Nord Norge (UNN) (Tromsø) Kysthospitalet i Hagevik Helse Vest Vesterålen Helse Nord Larvik Helse Sør-Øst Volda Helse Midt-Norge Levanger Helse Midt-Norge Voss sjukehus Helse Vest Lillehammer Helse Sør-Øst Lofoten Helse Nord Ålesund Helse Midt-Norge Longyearbyen Helse Nord Utlandet Utlandet Brukermanual Norsk hjerteinfarktregister 17 av v1

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014

Diagnose ved akutt hjerteinfarkt. Jørund Langørgen 26. november 2014 Diagnose ved akutt hjerteinfarkt Jørund Langørgen 26. november 2014 1 Oversikt 1. Universal definisjon hjerteinfarkt 2012 2. AMI eller ikke 3. Type 2 4. Koding 5. Konklusjon AMI = Akutt myokard infarkt

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.0. BRUKERMANUAL versjon 1.4

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.0. BRUKERMANUAL versjon 1.4 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 30 BRUKERMANUAL versjon 14 Kontaktpersoner Daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark, ragnagovatsmark@stolavno Tlf 72 57 66 44/ 72 57 62 19 Registerkoordinator Sylvi Sneeggen,

Detaljer

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen.

Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. Hva skal registreres i Nasjonalt Hjerteinfarktregister. Forslag fra prosjektgruppen. August 2001 Frederic Kontny Ottar Nygård Torstein Hole Johan Sandvik Vernon Bonarjee Harald Brunvand Gisle Frøland Morten

Detaljer

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5

NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1. BRUKERMANUAL versjon 1.5 NORSK HJERTEINFARKTREGISTER 3.1 BRUKERMANUAL versjon 1.5 Kontaktpersoner Registerkoordinator Sylvi Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no Tlf. 72 82 77 58 Registerkoordinator Tormod Aarlott Digre, tormod.aarlott.digre@stolav.no

Detaljer

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0

BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 BRUKERMANUAL versjon 1 MRS 4.0 Kontaktpersoner Daglig leder Hanne Margrethe Thürmer Karlsaune, hanne.karlsaune@stolav.no Tlf. 72 57 68 18 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL 2013 Kontaktpersoner Utviklingsleder Hild Fjærtoft, hild.fjaertoft@stolav.no Tlf: 72 57 55 31 Registerkoordinator Randi Skogseth-Stephani, randi.skogseth@stolav.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2013. Plan for forbedringstiltak Årsrapport 2013 Plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2014 Stig A. Slørdahl, Hanne

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE

MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE Siste versjon gjeldende fra 01.01.10 MRS HJERNESLAGREGISTER. 2,0. HOVEDSKJEMA SLAGTILFELLE 1 Kjønn 1= mann 2= kvinne Fødselsnr: FOR REGISTRERING LOKALT: Navn( frivillig opplysn.) Personnummer (frivillig

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet

Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan. Andreas Moan Rådgiver dr.med. Helse- og omsorgsdepartementet Om hvor senger bør være og Oppdatering på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan Andreas Moan Rådgiver dr.med. Kapasitet i spesialisthelsetjenesten Stor vekst i poliklinisk aktivitet Relativt uendret

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus

30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus Generelt Resultatene som presenteres her viser overlevelse 30 dager etter innleggelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og lårhalsbrudd. I tillegg presenteres

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER

Årsrapport Kapittel 3 RESULTATER Årsrapport 2016 Kapittel 3 RESULTATER Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs hospital 01.10.2017 Ragna Elise Støre Govatsmark,

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Bedre behandling og arbeidsflyt

Bedre behandling og arbeidsflyt Bedre behandling og arbeidsflyt Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Et pasienteksempel 49 år gammel mann Lett overvektig Røyker Bruker medisiner for høyt blodtrykk Brystsmerter til og fra de siste ukene

Detaljer

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister

Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Utfordringer knyttet til etablering av et nasjonalt hjerteinfarktregister Ragna Elise Støre Govatsmark Daglig leder Norsk hjerteinfarktregister KLMED8007 03.11.2009 1 Akutt hjerteinfarkt i Norge 12-15000

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Hjertekarregisteret videre planer

Hjertekarregisteret videre planer Hjertekarregisteret videre planer Marta Ebbing, prosjektleder, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hjertekarregisteret - nettverksmøte 14.-15. mars 2011 Disposisjon HKR formål HKR fellesregistermodellen HKR

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI

Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Brystsmerte og dyspné PER OLAV SKAARET LIS INDREMEDISIN/KARDIOLOGI/ANESTESI Dødsårsaker i Norge Nedgang av totale antallet med kardiovaskulær død og /100 000. 29,6% av alle dødsfall i Norge. Hjertet Coronar

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

1. Kapittel: Infarktdiagnostikk

1. Kapittel: Infarktdiagnostikk 1. Kapittel: Infarktdiagnostikk 1.1 Nye infarkt definisjoner Kriteriene fra European Society of Cardiology / American College of Cardiology (1) blir nå en saga blott. I 2004 ble det opprettet en komité

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015

Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Endringsdokument for norsk utgave av ICD-10 2014-2015 Helsedirektoratet 24.11.2014 Dokumentet inneholder endringer fra WHOs oppdateringsdokumenter som er anbefalt innført fra 2015 og relevante for norske

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kardiologen som intensivmedisiner Rune Fanebust Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Hvordan var intensivenhetene opprinnelig? Kirurgi

Detaljer

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no

Hjerte og karregisteret www.fhi.no/registre. Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no www.fhi.no/registre Marta Ebbing, prosjektleder maeb@fhi.no Kvalitetsregisterkonferansen Disposisjon Om hjerte og karsykdom Om basisregisteret kvalitetsregistrene fellesregistermodellen Noen data før vi

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Innholdsfortegnelse Hva er koronar angiografi 3 Før undersøkelsen 5 Under undersøkelsen 5 Etter undersøkelsen 6 Mulige resultat av

Detaljer

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling

Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom. 1 Faser i utredning og behandling Retningslinjer for diagnosekoding ved PCI-behandling av akutt og kronisk koronarsykdom Forfatter: Dato: Glen Thorsen 12. juli 2006 Disse retningslinjene er utarbeidet etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

MRS HJERNESLAGREGISTER. BRUKERMANUAL Versjon 2.0

MRS HJERNESLAGREGISTER. BRUKERMANUAL Versjon 2.0 MRS HJERNESLAGREGISTER BRUKERMANUAL Versjon 2.0 Anvendes for pasienter som blir innlagt for akutt hjerneslag fra og med 1.1.2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Generelle anmerkninger 3-4 Aktuelle spørsmål

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10

HKR_Kvalifiserende diagnosekoder_2012-09-07.xlsx Kvalifiserende ICD-10 diagnoser 1 av 10 Kilde: http://www.kith.no/upload/6475/icd102012_fulltekst_120112.txt Passord for å låse opp: ICD-10 Gjelder for uttrekk fra NPR fra og med 1. tertial 2012-09-07. ICD-10 kode Fulltekst Merknad/forklaring

Detaljer

BRUKERMANUAL

BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL 4.5.2017 Kontaktpersoner Daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark, ragna.govatsmark@stolav.no Tlf. 72 57 66 44/45 03 03 08 Registerkoordinator Sylvi Fredriksen Sneeggen, sylvi.sneeggen@stolav.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet

Kvinners erfaringer med å rammes av TTC. Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Kvinners erfaringer med å rammes av TTC Rønnaug Moen Dahlviken Kardiologisk overvåkning OUS Rikshospitalet Bakgrunn Sykdomsbilde Forveksles med hjerteinfarkt Brystsmerter og dyspnè Syncope, kardiogent

Detaljer

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak

Årsrapport 2014. Med plan for forbedringstiltak Årsrapport 2014 Med plan for forbedringstiltak Utarbeidet av Nasjonalt sekretariat for Norsk hjerteinfarktregister Seksjon for medisinske kvalitetsregistre St. Olavs Hospital 01.10.2015 Hanne Karlsaune,

Detaljer

Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten)

Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten) Seleksjonskriterier akutt indremedisin (ved innleggelse i SI Tynset fra primærhelsetjenesten) Det er ønske om at det så langt som mulig gjøres diagnostikk lokalt. Alle indremedisinere ved SI Tynset har

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel

Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008. EKG og EKG tolkning. Hjertes impulsledning 1. Huskeregel Dagskonferanse for sykepleiere 2. desember 2008 Hjertes impulsledning 1 EKG og EKG tolkning Sykepleier Gustav Østerberg Øverli MIA8 hjertetsimpulsledning.gif ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ Huskeregel Alle

Detaljer

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0

NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 Norsk hjerneslagregister NORSK HJERNESLAGREGISTER 3.0 BRUKERMANUAL 2012 Anvendes for pasienter som blir innlagt for akutt hjerneslag fra og med 01.04.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Side Generelle anmerkninger

Detaljer

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert

Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert vevsperfusjon og etter hvert Moderne hjertesviktbehandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud HF Medisinsk avdeling Hjertesvikt Klinisk syndrom som karakteriseres av at hjertet ikke klarer å forsyne kroppen med nok blod Medfører redusert

Detaljer

Hjerneslag Akutt utredning og behandling

Hjerneslag Akutt utredning og behandling Hjerneslag Akutt utredning og behandling Antje Reichenbach overlege Nevroklinikken, Seksjon akutt hjerneslag Hjerneslag ca. 85% infarkt (blodpropp) Storkarsykdom arteriosklerose Småkarsykdom arteriell

Detaljer

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3

Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Akutt hjerteinfarkt notater til forelesning 3 Foreleser: Prof. Jan Erik Nordrehaug, Klinisk Institutt II, UiB. Etter akuttbehandling overvåkes pasientene i 1-2 døgn, før utskrivelse som skjer vanligvis

Detaljer

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF

ICD- behandling. Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD- behandling Erik Gjertsen Sykehuset Buskerud Vestre Viken HF ICD Implantable cardioverter- defibrillator Hjertestarter De første implantasjonene skjedde på slufen av 70- tallet Elektrodene ble sydd

Detaljer

Del 3 - Oppfølging 3 mnd.

Del 3 - Oppfølging 3 mnd. Del 3 - Oppfølging 3 mnd. ECRI nr. 09 senter pasient Sub-studier pas.nr. familie nr. Stroke in the young NOR-SYS 001 Tenecteplase NOR-TEST 002 Sonothrombolysis NOR-SASS 003 Hemorrhage /TXA NOR-ICH 004

Detaljer

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi.

Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2. Når diagnosen akutt infarkt synes rimelig sikker, må vi vi velge behandlingsstrategi. Forelesningsnotater Akutt hjerteinfarkt forelesning 2 Foreleser: Jan Erik Nordrehaug, K2, UiB Det er viktig å huske at det ikke er et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen akutt hjerteinfarkt. Den bygges

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden

Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i Helse Nord i perioden 17.11.2017 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI er utført på bosatte i i perioden 2014-2016 Lise Balteskard SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Oversikt over antall

Detaljer

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre

Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Trygghet og nærhet for pasientene Helsepolitikken som ankerfeste i Velferdsstaten Veien videre Fylkeskonferanse LO Telemark 14. mars 2008 Statssekretær Rigmor Aaserud Soria Moria Alle skal ha tilgang til

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17/10-17 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Dagens tema 2 Nomenklatur STEMI

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske

Disposisjon. Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/ Koronarsykdom. Atrieflimmer. Kunstige ventiler Mekaniske Biologiske Antitrombotisk behandling ved hjerte- karsykdom RELIS 6/11-17 Rune Wiseth Klinikksjef/professor Klinikk for hjertemedisin/ntnu Disposisjon Koronarsykdom Stabil koronarsykdom Ustabilt koronarsyndrom STEMI

Detaljer

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010

Nordlandspasienten. Kardiologiske problemstillinger KTL10.02.2010 Nordlandspasienten Kardiologiske problemstillinger Forekomst, diagnostikk og behandling av atrieflimmer Forekomst Diagnostiske muligheter Rytmekontroll vs frekvenskontroll Antikoagulasjon? Matteus kap.7,

Detaljer

CASE REPORT FORM. NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study NOR- CRAOS. for. REK Nord 2012/401. Pasient nr. Personnummer.

CASE REPORT FORM. NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study NOR- CRAOS. for. REK Nord 2012/401. Pasient nr. Personnummer. CASE REPORT FORM for NOR- CRAOS The Norwegian Central Retinal Artery Occlusion Study REK Nord 2012/401 2014-07- 01 # NOR- CRAOS Pasient nr. Personnummer. Senter navn. NOR- CRAOS CRF 2016-12- 20, versjon

Detaljer