Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom"

Transkript

1 Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1

2 Innholdsfortegnelse 1. REGISTRERING SOM NY BRUKER OG INNLOOGGING REGISTRERING SOM NY BRUKER INNLOGGING BYTTE PASSORD, ENDRE PERSONALIA, GLEMT PASSORD... 8 A) BYTTE PASSORD...8 B) ENDRING AV PERSONALIA...9 C) GLEMT ELLER UTGÅTT PASSORD PASIENTSØK OG OPPRETTELSE AV REGISTRERING SØK PÅ PASIENTINFORMASJON OPPRETTE EN REGISTRERING SKJEMASØK Å UTFØRE EN REGISTRERING INKLUSJONSKRITERIER A) KOLS-STATUS...13 B) SAMTYKKEERKLÆRING...13 C) INNLEGGELSESDATA PASIENT A) RØYKEVANER...15 B) HØYDE OG VEKT DATA VED INNKOMST KJENT KO-MORBIDITET BEHANDLING UNDER OPPHOLDET A) RESPIRASJONSTØTTE...17 B) ANTIBIOTIKABEHANDLING DATA VED UTREISE A) PASIENTEN DØD UNDER OPPHOLD...17 B) UTSKREVET/OVERFLYTTET...17 C) COPD ASSESSMENT TEST ARTERIELL BLODGASS BOBLE BASERT PÅ BLODGASS SPIROMETRI BEHANDLING VED UTREISE INFORMASJON/ANBEFALING A) SJEKK AV INHALASJONSTEKNIKK...20 B) INFLUENSAVAKSINE...20 C) KOLS-REHABILITERING ARTERIELL BLODGASS LAGRING OG FERDIGSTILLING TILLEGGSINFORMASJON SPØRSMÅL OG TEKNISKE PROBLEMER NASJONALE REGISTERKONTAKTER ANDRE TEKNISKE PROBLEMER

3 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1. Registrering som ny bruker og innlogging Her forklarer vi hvordan du logger deg inn i registeret Åpne internett og skriv i adresselinjen. Velg Pålogging og bruk linken som kommer opp: «Innlogging for helsepersonell». Du må være i sykehusnett for å kunne bruke linken. Du vil nå komme til denne siden: 3

4 Dette er portalen for MRS- Medisinsk registreringssystem. Du kan også gå direkte til denne portalen ved å bruke nettadressen: mrs.nhn.no (Ikke bruk www først.) Du må være i sykehusnettverk. 1.1 Registrering som ny bruker a) Gå inn på Nasjonalt KOLS-register sin nettside. Velg pålogging som beskrevet over. b) Trykk på «Ny bruker» til høyre på forsiden. c) Det kommer nå opp et skjema. Fyll ut skjemaet for å bestille brukertilgang på Helseregister. Passordet vil bli sendt til ditt primære mobilnummer og kan endres i etterkant. 4

5 Utfylling av skjemaet: Brukernavn: Bruk din fire-/ fem- tegnskode Fyll ut fornavn, etternavn Primærmobil: Bruk ditt mobilnummer/ evt en jobbmobil som du har tilgang til. Du trenger ikke å fylle ut «Telefon» og «sekundærtelefon». Stilling: Velg din stilling E- post: Bruk e-post på jobb Region: Velg din helseregion Organisasjon: Velg ditt helseforetak Klinikk: Velg ditt sykehus Avdeling: Velg den avdelingen/seksjonenposten du arbeider ved Prosjekt: Kols-register Organisasjon du søker til: Velg på ny ditt sykehus «Send skjema» 5

6 1.2 Innlogging a) Gå inn på Nasjonalt KOLS-register sin nettside. Velg pålogging som beskrevet over. b) Velg Nasjonalt KOLS-register c) Skriv inn det brukernavnet som du valgte da du søkte om tilgang. Skriv inn flerganspassord som du har valgt selv eller tilgangspassord som du har fått på telefon (dersom du ikke har endret dette). Velg «Logg på». d) Du får nå beskjed om at det blir sendt et engangskode til din mobil. Du vil få ny engangskode hver gang du logger deg inn i KOLS- registeret. 6

7 (Ved førstegangs innlogging vil du kanskje få tilbud om å endre tilgangspassordet til et flergangspassord. Dette må bestå av min 7 tegn. Det må inneholde en liten og en stor bokstav. Passordet kan ikke bestå av store deler av for- eller etternavn. Dersom du ikke får tilbud om å endre tilgangspassord automatisk, bør du likevel endre dette til et passord du husker. For endring av passord, se kap 1.3) e) Velg den avdelingen eller rollen som du skal bruke i registeret. Dersom du har tilgang til flere avdelinger eller roller, velger du det alternativet som er aktuelt. Rollene er slik: Leger: Pasientansvarlig Sykepleier: Behandler Lege/sykepleier med spesielt ansvar i registeret: Registeransvarlig Trykk «velg» Gå videre til kapittel 2: «Pasientsøk og opprettelse av registrering» 7

8 1.3 Bytte passord, glemt passord, endre personalia Gå til Nasjonalt KOLS-register sin nettside Velg «For helsepersonell» Velg «Brukeradministrasjon» og trykk på linken som kommer opp: «Godkjenne nye brukere, Endre passord, Endre personalia» Du kommer nå til Helseregisterportalen. Du kan også gå direkte til denne portalen ved å bruke nettadressen: helseregister.no (Ikke bruk www først. Du må være i sykehusnettverk) a) Bytt passord Logg inn med brukernavn og passord. Du vil få engangspassord på mobilen. 8

9 Når du er kommet inn på siden velg «Min side» i den øverste menylinjen på Helseregisterportalen. Velg så «Bytt passord» Legg inn selvvalgt passord og velg «Oppdater». b) Endring av personalia Dersom du har tilgang og trenger å forandre personlig informasjon som for eksempel navn, telefon eller e- postadresse, kan du gjøre dette på samme sted ved å velge «Personalia» på «Min side». 9

10 C) Glemt eller utgått passord Dersom du har glemt flergangspassordet ditt, trykker du på «Glemt passord» (til venstre på forsiden). Skriv inn brukernavn og send. Du får da tilsendt nytt passord automatisk på e-post. Vær oppmerksom på at denne e-posten kan havne i «Søppelpost» eller «Useriøs post» siden det er automatisk respons. 10

11 Dersom du har glemt passordet og e-postadressen eller telefonnummer er feil, må du kontakte en superbruker. De vil endre dette for deg. 2. Pasientsøk og opprettelse av registrering. Dette er framsiden til Nasjonalt KOLS-register 2.1 Søk på pasientinformasjon Du kan søke opp pasienter ved å bruke pasientens fødselsnummer (11 siffer) i søkefeltet oppe til høyre på siden. For pasientsøk kan du også gå til fanebladet «Pasienter» oppe til venstre på siden. 11

12 I dette området kan du søke på pasientens fødselsnummer, eller du kan velge «Søk på navn». Du må da skrive pasientens fornavn og etternavn, fødselsdato eller bostedskommune. Søket er koblet opp mot Folkeregisteret. Dersom du går til «Vis mine pasienter», får du opp en liste over pasienter som du tidligere har behandlet skjema for i registeret. Denne er ikke koblet opp mot DIPS eller andre elektroniske journalsystem. 2.2 Opprette en registrering Du vil nå komme inn på pasientens område i registeret. Dersom pasienten har vært registrert tidligere, vil de gamle registreringene være listet opp i en oversikt som under. For å opprette en ny registrering, velg «Opprett Registrering». Det skal opprettes en ny registrering ved hver ny sykehusinnleggelse med de aktuelle diagnosene (ICD10-koder J44.0 og J44.1). Du må alltid være sikker på at pasienten har samtykket før du oppretter den første registreringen. Ved senere registreringer skal pasienten ikke spørres om samtykke. 2.3 Skjemasøk 12

13 Dersom du ønsker å søke opp en eller flere registreringer på flere pasienter i ett gitt tidsrom, kan du søke etter registreringene ved å velge «Skjema» i fanebladet øverst til høyre. Du kan velge om skjema du skal se skal ha status som «Ferdigstilt», «Kladd» eller alle skjema som ligger i registeret i det gitte tidsrommet. Hak av i boksen dersom du vil se alle. 3. Å utføre en registrering 3.1 Inklusjonskriterier a) KOLS- status Nasjonalt KOLS-register er for pasienter som er innlagt i sykehus med KOLS i forverring (J44.1) eller KOLS og nedre luftveisinfeksjon (J44.0) som hoved- eller bidiagnose. 13

14 Velg JA for å bekrefte at pasienten skal registreres. Dersom du velger NEI, vil du få en feilmelding. Du kan fortsette å registrere selv om du ikke har svart på spørsmålet. Skjemaet kan ikke ferdigstilles uten at dette feltet er utfylt og svaret er JA. b) Samtykkeerklæring For å kunne registrere opplysninger om pasienter i Nasjonalt KOLS-register, må hver enkelt pasient ha gitt informert samtykke. Pasienten skal signere en samtykkeerklæring. Pasienten godkjenner da at vi kan innhente opplysninger i journal og at denne informasjonen kan brukes til forskning. Det skal bare signeres samtykkeerklæring før den første registreringen. Samtykkeerklæringen er i papir og går over to sider. Pasienten må lese eller får referert informasjonen i erklæringen før vedkommende signerer. Under ser du siste delen av samtykkeerklæringen. Bildet under viser kun den siste delen av samtykkeerklæringen. På nettsiden vår finner du samtykkeerklæringer på forskjellige språk. I registeret skal du aktivt bekrefte at pasienten har signert samtykke. Du får ikke gå videre i registreringen før du har svart JA på dette spørsmålet. Ved svart NEI, kommer det opp en feilmelding og du får ikke fortsette registreringen. 14

15 Dersom en pasient ønsker å trekke tilbake et tidligere samtykke, velger du «Trukket tilbake». Du kan ikke registrere videre. Du kan heller ikke ferdigstille denne registreringen. Send en melding om tilbaketrukket samtykke til KOLS-registeret sentralt Husk at du ikke skal skrive pasientinformasjon i e-post. I e-posten skal du skrive hvilket sykehus du tilhører og at det nå ligger en registrering med tilbaketrukket samtykke i registeret. Ansvarlig vil da søke opp registreringen og slette alle opplysninger om pasienten i registeret. Samtykkeerklæringen i papir skal makuleres. Når en pasient har signert samtykkeerklæringen, kan dette føres i elektronisk pasientjournal slik: DIPS: «Pasientopplysninger» (F5)- «Administrativ merknad», med info om at pasienten har samtykket til deltakelse i Nasjonalt KOLS-register, dato og signatur. Når pasienten skrives ut skal samtykkeerklæringen arkiveres i et egnet arkiv av registerkontakt/sekretær el. i forhold til taushetsplikt og pasientsikkerhet. Samtykkeerklæringen skal ikke scannes til journal. C) Innleggelsesdata Fyll ut dato for innleggelse og utskrivelse. Dette er obligatorisk. Dersom du oppretter to skjema med samme innleggelsesdato, vil du få opp en melding om at det allerede eksisterer en registrering fra samme innleggelse. 3.2 Pasient a) Røykevaner 15

16 Er svaret ALDRI RØYKT går du videre i skjemaet. Dersom svaret er RØYKT TIDLIGERE eller RØYKER FORTSATT blir feltene for antall år røykt og antall sigaretter per dag aktivert. Du skal da fylle dette ut. Når du har antall år røykt og antall sigaretter per dag, vil antall pakkeår bli regnet ut automatisk. Hvis du bare vet antall pakkeår, kan du føre inn dette manuelt. Merk at dersom du fyller ut antall pakkeår manuelt, vil antall år røykt og antall sigaretter ikke kunne oppgis. Når pasienten oppgir antall tobakkspakker i uken, skal det regnes slik: En pakke tobakk (50 gram)= 50 sigaretter/7 dager = 7 sigaretter daglig Dersom det finnes tidligere registreringer på pasienten og svaret er RØYKT TIDLIGERE, vil røykeanamnese fra det forrige skjemaet bli ført videre i en grå tekst ved siden av svarboksen. Denne informasjonen kan du føre i det nye skjemaet. Men du må selv velge dette aktivt. Dersom svaret er «Røyker fortsatt» blir et felt for «Hjelp til røykeavvenning» aktivert. Dette er et obligatorisk felt og registreringen kan ikke ferdigstilles før du har gjort et valg 16

17 b) Høyde og vekt Høyde og vekt måles og føres inn i skjemaet. BMI regnes ut automatisk når høyde og vekt er lagt inn. Dersom det finnes tidligere registreringer på pasienten, vil høyden fra det forrige skjemaet bli ført videre i en grå tekst ved siden av svarboksen. Dersom du ønsker å bruke denne høyden. Må du skrive denne inn. Dersom det er stort avvik i høyden mellom to ulike registreringer på samme pasient, vil du få opp et varsel. 3.3 Data ved innkomst Blodprøver ved innkomst De første blodprøvene som blir tatt ved innkomst, føres over fra elektronisk journal: 3.4 Kjent ko-morbiditet Diagnosene som er listet opp er de mest vanlige ko-diagnosene hos KOLS- pasienter. Dersom det er andre relevante diagnoser som ikke er nevnt, kan man krysse ANNET og føre diagnosen i fritekst som da blir tilgjengelig. Når pasienten ikke har andre diagnoser, velger du INGEN KJENT KOMORBIDITET. Dersom du ikke har gjort en vurdering, og ikke vet om pasienten har andre kodiagnoser, velger du IKKE VURDERT. Det er lege som er ansvarlig for vurdering. Dersom pasienten er registrert tidligere og har hatt kodiagnoser, vil det stå hvilken diagnose som var avkrysset på forrige skjema. Dersom du vil velge de aktuelle diagnosene, må du aktivt hake for disse i det nye skjemaet også. 17

18 3.5 Behandling under oppholdet a) Respirasjonsstøtte Har pasienten fått behandling med respirasjonsstøtte? Velg det høyeste behandlingsnivået pasienten har fått under oppholdet på sykehuset. a) Antibiotikabehandling Har pasienten fått behandling med antibiotika under oppholdet? Husk også per oral behandling. 3.6 Data ved utreise a) Pasienten død under oppholdet Spørsmålet om pasienten døde under oppholdet er et obligatorisk spørsmål og må besvares før ferdigstilling. Dersom pasienten dør og besvarelsen er JA, blir resten av registreringsskjemaet deaktivert. Skjemaet skal så ferdigstilles. Dersom svaret er NEI, fortsetter du å registrere. b) Utskrevet/ overflyttet Når pasienten forlater avdelingen skal det registreres hvor pasienten reiser. 18

19 c) COPD Assessment Test (CAT) CAT er et internasjonalt validert skjema som sier noe om hvordan KOLS-diagnosen påvirker pasientens liv (helserelatert livskvalitet). Pasienten skal fylle dette ut selv eller sammen med pleier/ lege. Det skal gjengi pasientens egne subjektive vurderinger på undersøkelsestidspunktet. Skjemaet har graderinger fra 0 til 5. Pasienten krysser av for det tallet som vedkommende føler er riktig på hvert punkt. Når dette er gjort, legges enkelttallene sammen til en sum som skal være mellom Pasienten skal helst være i bedring/tilnærmet habitualtilstand når skjemaet fylles ut og det skal derfor gjøres ved utreise. Skjemaet merkes med dato, navneetikett (navn og fødselsnummer) og scannes til journal ved utreise. Kan med fordel også arkiveres sammen med samtykket. 3.7 Arteriell Blodgass Lege eller kvalifisert sykepleier skal ta arteriell blodgass før utreise. Dersom blodgass blir tatt med oksygen markeres dette i rubrikk og det føres antall liter, evt. med desimal 19

20 3.8 Boble basert på blodgass Når blodgassen er ført, vil det automatisk komme opp en tekst i boblen under. Her står en tolkning av blodgassverdiene, samt forslag til videre behandling. Dette er retningslinjer basert på pasienter i habitualfase og skal ikke uten videre appliseres til pasienter i eksaserbasjonsfase. 3.9 Spirometri Pasienten skal ta spirometri før utreise. Kvalifisert personell utfører spirometrien og fører spirometriverdiene inn i registeret. Dersom spirometrikvaliteten er uakseptabel, må dette skrives inn under kommentarfeltet øverst på registreringsskjemaet, med begrunnelse og dato for dokumentasjonen. Dersom det ikke er mulig å ta spirometri, kan du krysse for IKKE MULIG Å MÅLE. Skriv gjerne begrunnelse i kommentarfeltet Behandling ved utreise Lege krysser av for behandling som er relatert til KOLS ved utreise. 20

21 3.11 Informasjon/Anbefaling a) Sjekk av inhalasjonsteknikk Det skal krysses av om pasienten har fått sjekket/opplæring i inhalasjonsteknikk. Velg alternativ 3; IKKE AKTUELT dersom pasienten ikke ønsker det, nylig har fått sjekket inhalasjonsteknikk eller har kognitiv svikt. b) Influensavaksine Du skal svare på om pasienten har tatt sesongens influensavaksine. Dersom svaret er JA, fortsetter du til neste spørsmål. Dersom svaret er NEI eller VET IKKE får du opp spørsmål om du har anbefalt pasienten å ta vaksine: Velg alternativ 3; IKKE AKTUELT dersom pasienten f. eks ikke ønsker eller ikke tåler influensavaksine. 21

22 C) KOLS-rehablitering Du skal svare på pasientens deltagelse i KOLS-rehabilitering. Dersom svaret er JA, FØLGER REHABILITERING NÅ, VENTER PÅ REHABILITERINGSTILBUD eller NEI, PASIENTBEGRUNNET, velger du en av disse alternativene og avslutter registreringen. Velg NEI, PASIENTBEGRUNNET dersom pasienten f. eks ikke vil eller ikke kan pga at vedkommende er for dårlig eller i terminal fase. Dersom svaret er HAR FULGT REHABLITERING TIDLIGERE eller NEI, ALDRI får du opp spørsmål om du har anbefalt pasienten å delta i KOLS-rehabilitering: 3.12 Tekst til journalsystem I denne boblen kommer det opp et sammendrag av alle opplysningene som er lagt inn i skjemaet. Dette kan kopieres over til elektronisk pasientjournal og vil være aktuelt til bruk i epikrisen. Marker teksten (ctrl+a), kopier (ctrl+c) og lim inn i journalsystem (ctrl+v). 22

23 3.13 Lagring og ferdigstilling Skjemaet lagres automatisk for hver gang noe blir ført inn. Lege er ansvarlig for å kontrollere at informasjonen i skjemaet er korrekt, og for å ferdigstille registreringen. Skjemaet kan gjenåpnes av en bruker med status som «Pasientansvarlig» Tilleggsinformasjon Dersom du har relevant tilleggsinformasjon om pasienten kan du skrive det i kommentarfeltet øverst i skjemaet. Disse opplysningene vil følge pasienten for hver registrering. Det er derfor viktig å skrive dato på kommentaren. 23

24 4. Spørsmål og tekniske problemer Hvert sykehus vil ha sine interne superbrukere som du kan henvende deg til med spørsmål. 4.1 Nasjonale registerkontakter Kristin Mestad, Registerkontakt, Lungesykepleier (Lungeavd, Haukeland universitetssjukehus) Agathe Krekvik Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier (Lungeavd, Haukeland universitetssjukehus) Gunnar Reksten Husebø, Registerleder, Overlege (Lungeavd, Haukeland universitetssjukehus) Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, eller du ønsker at vi skal komme på besøk til ditt sykehus for undervisning eller veiledning i bruken. E- postadresse: Telefon: Besøksadresse: Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65 Postadresse: Helse Bergen HF, Postboks 1, 5021 Bergen På nettsiden vår, vil du finne forskjellig informasjon om registeret. Du finner for eksempel samtykkeerklæringer på forskjellige språk og link til CATtest. 4.2 Andre tekniske problemer Kontakt Helseregister.no Til: Fax:

25 25

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning for innlevering av Årsrapport Veiledning for innlevering av Årsrapport Årsrapporten leveres elektronisk gjennom StyreWeb. Lederen i korpset/ensemblet må levere årsrapporten, men andre brukere kan gå inn og klargjøre informasjonen hvis

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

Påmeldingssystemet FolkOrg

Påmeldingssystemet FolkOrg Brukermanual Påmeldingssystemet FolkOrg tevling.folkorg.no Sist oppdatert 13. april 2016 Innholdsfortegnelse Introduksjon til påmeldingssystemet til FolkOrg 3 Velg konkurranse og klasse 4 Melde på en ny

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Hvordan finne skjema Gå inn på Altinn sin startside (http://www.altinn.no) og velg fanen Skjema og tjenester. Du kan finne skjemaet

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

KSYS brukermanual for skole

KSYS brukermanual for skole KSYS brukermanual for skole Innhold / deltema: 1. Logge inn i KSYS...s. 2 2. Oppdatere generell informasjon om skolen...s. 3 3. Endre- eller legge til ny bruker.s. 5 4. Endre kulturkontakt...s. 10 5. Endre

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

Web Tips #2 november 2011

Web Tips #2 november 2011 Web Tips #2 november 2011 Denne gangen tar vi for oss hvordan dere som er satt opp med trener-rollen (trenere, lagledere, koordinator, webredaktører, etc) går til veie for å oppdatere spillere på laget

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Veiledning brukere Visma.net. Expense Veiledning brukere Visma.net. Expense Nå er det slutt på å levere inn reiseregninger på papir. Fra nå av tar vi i bruk Visma.net. Expense noe som betyr at reiseregningen blir elektronisk. Reiseregning

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett

BRUKSANVISNING. KSL-egenrevisjon på nett BRUKSANVISNING KSL-egenrevisjon på nett KSL-egenrevisjonen steg for steg 1. Gå inn på KSLs nettside - ksl.no 2. Skal du logge deg inn for å utføre KSL egenrevisjonen din eller endre informasjonen du har

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014

Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014 Brukerveiledning for NORM Nettbasert innregistrering av data- 2014 I 2014 går NORM over til en nettbasert løsning for innregistrering av data. Portalen heter Helseregister.no, og er et felles system for

Detaljer

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere

Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Individuell plan i Sampro Informasjon til planeier og deltakere Tromsø kommune bruker Sampro som elektronisk verktøy for tverrfaglig samhandling. I dette skrivet får du informasjon om Sampro, samt kort

Detaljer

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side

Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Veiledning for å behandle søknader refusjon av sukkeravgift på Min Side Dette er en steg for steg bruksanvisning i hvordan du behandler søknader om refusjon av sukkeravgiften på Min Side. Du trenger brukernavn

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 30.11.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger... 8 Karakterer...

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder

Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Veiledning til utfylling av registrering til flerspråklig assistent for barn i førskolealder Barnehageåret 2015-2016 GENERELT Ordningen med flerspråklig assistent reguleres av Rundskriv Statstilskudd til

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME OPPDRAGSGIVER (web-time godkjennere) 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Kontroll av timelister 4. Vanlige spørsmål 1 1. Innlogging web-time For at du som oppdragsgiver

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 23.03.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Meldinger... 5 Samtykke... 6 Info/foresatte... 6 Fravær... 7 Anmerkninger...

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

Brukermanual for webmail

Brukermanual for webmail Innhold Å logge inn... 2 Sende e-post... 2 Legge til vedlegg... 3 Svar på e-post... 5 Legge til kontakter... 6 Endre passord... 7 Legge til signatur... 8 Legge til fraværsmelding... 9 Skrive ut e-poster...

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball

Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Veiledning for vedlikehold av støtteapparat og spillere i Oppegård IL Fotball Innhold 1. Pålogging lagsider 2. Kontroll av lagets støtteapparat 3. Kontroll av lagets spillerliste 4. Oppdatering av lagets

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Våren 2013. Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Våren 2013 Release Notes Allmenn Våren 2013 Versjon 3.93.1059 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 E-resept... 4 eportal... 5 Forbedret registrering og innlogging...

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 05.02.2015 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer... 6 Vurdering...

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen

Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen Brukerveiledning for sertifisører Miljøfyrtårnportalen 10.6.2014 Dette kan du gjøre i Miljøfyrtårnportalen: 1. du ser alle virksomheter du har fått tilgang til 2. på hver virksomhets side kan du se detaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW Side 1 av 7 BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW SnapFlow er et verktøy som skal sikre deg rask brukerstøtte når du trenger hjelp med datarelaterte problemer eller spørsmål. For at SnapFlow skal virke som ønsket

Detaljer

Hjelpekorpsprøve og elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Hjelpekorpsprøve og elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Hjelpekorpsprøve og elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du kan få tilgang til e-læringsportalen både via nettsiden til Røde Kors og via Korsveien. Gå inn på www.rodekors.no. Klikk på «Om Røde

Detaljer

Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter.

Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter. Søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt Fra og med 2013 skal søknader om erstatning for sau drept av fredet rovvilt, sendes til Fylkesmannen via elektronisk søknadssenter. Det elektroniske

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Visma Flyt skole. Foresatte

Visma Flyt skole. Foresatte Visma Flyt skole Foresatte 1 Foresatte Visma Flyt Skole sist endret: 01.02.2016 Innhold Innlogging:... 3 Oversiktsbildet... 4 Samtykke... 5 Info/foresatte... 5 Fravær... 6 Anmerkninger... 6 Karakterer...

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Brukerveiledning Kirurg

Brukerveiledning Kirurg Brukerveiledning Kirurg 1. Innlogging Obs! Du må være på helsenettet for å logge inn på registeret. mrs.nhn.no Klikk på «Nasjonalt Korsbåndregister» Tast inn brukernavn og passord som du opprettet på helseregister.no.

Detaljer

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10 Innlogging CV Brukerdokumentasjon Side 1 av 10 INNHOLD Helsedirektoratets turnusordning for leger... 3 Søknadsportal for turnusstillinger... 3 Søke turnusstilling... 4 CV registrering... 4 Hva er WebCruiter-

Detaljer

Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap

Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap Hvordan registrere en ungdomsbedrift hos Ungt Entreprenørskap 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Detaljert registreringsprosess:... 4 3.1 Registrere seg som bruker (se egen veiledning)... 4 3.2 Logge inn på

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL

ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL 1892011 Versjon 3 ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING I PROFIL mellom pleie- rehabilitering og omsorgstjenesten og fastlege Innhold Hva betyr meldingsboksene? 3 Hvordan behandle meldinger i innboksen? 3 Hvordan

Detaljer

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring».

Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Teknisk veiledning for internettløsningen av «Tempolex bedre læring». Nettløsningen består nå av: «Tempolex bedre lesing», «Tempolex betre lesing», «Tempolex better reading», «Tempolex matematikk, bokmål»,

Detaljer

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE S. 9 DIETT S. 0 KJØREBOK S. UTLEGG S. OVERNATTING

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Brukerveiledning MLG-2007

Brukerveiledning MLG-2007 Grunnskolen i Drammen Brukerveiledning MLG-2007 Foresatte Foresatte registrerer seg som brukere av MLG via Drammen kommunes internettsider, eller ved å få nettadressen av skolen. www.drammen.kommune.no

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger:

Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: Brukermanual for statistikk på Asset on web: Statistikk salg pr dag, uke eller måned fordelt på alle avdelinger: 1. Velg først "Vis avanserte funksjoner" Evt. hvis du ønsker å se på salget i går eller

Detaljer

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave

Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave Informasjon for nye brukere (for administratorer) Mars 2014, 3. utgave INNHOLD Viktig før oppstart 1. Innlogging 1a. Med FEIDE 1b. Uten FEIDE 2. Registrering av skole 3. Bekreft registrering 4. Ferdig

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder

C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder C2 Instruks for innlegging av kongeørndata i Rovbase ekstensivområder Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Denne instruksen beskriver rutiner for innlegging og ivaretakelse av data

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013]

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013] Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom [2012] Plan for forbedringstiltak [2012+2013] Kristin Mestad 1, Birger Norderud Lærum 1, Agathe Krekvik Govertsen 1, Miriam Gjerdevik 12, Sverre Lehmann

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy

Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy. Brukermanual AquaLog. Aqualog Loggførgingsverktøy Brukermanual AquaLog Loggføringsverktøy Brukermanual AquaLog Aqualog Loggførgingsverktøy 0 Innholdsfortegnelse Logg deg på Aqualog Oversiktsbilde ved innlogging Velkommen til Aqualog Meny Topp menyen Sjekklister

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator

Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Brukerveiledning VIGO bedrift FylkesAdministrator Vigo bedrift Pålogging Fylkes 3. mai 2015 Side 1 Innhold Hjem... 4 Weblogg... 4 Fylkets rettigheter... 6 Bedrifter... 7 Ansatte... 8 Skjema... 10 Epost/SMS...

Detaljer

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»:

De første 2 valgene «Navn» og «Brukernavn»: Kontoinnstillinger Slik kommer du til «Kontoinnstillinger»: Logg inn på Facebook Kontoinnstillinger finner du under den lille pilen til høyre for «Hjem». Velg «Kontoinnstillinger» Vi skal nå vise de viktigste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet.

Netctrl 2.0. Innhold. I dette dokumentet er den nye funksjonaliteten beskrevet. Netctrl 2.0 Netctrl har våren 2016 fått en del nye funksjoner. Det er lagt inn en ny modul for å lage eksamensbrukere (som f.eks. kan brukes for privatister) og det er lagt inn funksjonalitet for bedre

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere

WEBaccess. Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere WEBaccess Nettbasert løsning for administrering av kommunens brukere FORORD Velkommen til vår opplæring i CareTech WEBaccess. Denne manualen gir deg kunnskap om hvordan nettløsningen WEBaccess fungerer,

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

E-postguide For Windows Phone 8

E-postguide For Windows Phone 8 E-postguide For Windows Phone 8 Kom i gang med Outlook på mobilen (for ansatte) Steg 1: Gå til innstillinger for e-post og kontoer Trykk på Start, sveip mot venstre til app-listen og trykk på Innstillinger.

Detaljer

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for www.bilauksjon-direct.no Brukerhåndbok Brukerhåndbok Innledning: Formålet med denne brukerhåndboken er å gi en grunnleggende innføring i bruken av Bilauksjon Direct. Bilauksjon Direct er Oslo Bilauksjon sitt system for kjøp og salg av biler

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever

Fraværsmodulen. Sist oppdatert 12.08.2015 HYPERNET. Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL. For elever Fraværsmodulen HYPERNET Sist oppdatert 12.08.2015 Atlanten videregående skole BRUKERMANUAL For elever Innholdsfortegnelse Funksjon... 2 Innlogging for elever... 2 Meny... 2 Generelt... 2 Opplæringsvideo...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Norsk Elektronisk Albueregister Brukermanual - sekretær

Norsk Elektronisk Albueregister Brukermanual - sekretær Norsk Elektronisk Albueregister Brukermanual - sekretær Versjon: 1.1 (14.03.2019) Innhold Pålogging i Albueregisteret... 1 Opprettelse av pasient ved innkalling til operasjon... 3 Manuell registrering

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Norsk Nakke- og Ryggregister. Registerbeskrivelse og brukerveiledning

Norsk Nakke- og Ryggregister. Registerbeskrivelse og brukerveiledning Norsk Nakke- og Ryggregister Registerbeskrivelse og brukerveiledning Design / layout Mai Lisbet Berglund, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Foto Colourbox Trykk Trykkeriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere

NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere NYTT MEDLEMSSYSTEM HYPERSYS Oppstartveiledning for gruppeledere KFUK-KFUM-speiderne har gått over til Hypersys, vårt nye medlemssystem. I begynnelsen av februar vil alle få tilgang til det nye medlemssystemet.

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Fra søknadsomgangen 2013 kan du levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk allerede nå. I denne folderen er det en beskrivelse

Detaljer