Bedre behandling og arbeidsflyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre behandling og arbeidsflyt"

Transkript

1 Bedre behandling og arbeidsflyt Wasim Zahid Oslo universitetssykehus Et pasienteksempel 49 år gammel mann Lett overvektig Røyker Bruker medisiner for høyt blodtrykk Brystsmerter til og fra de siste ukene Fra i morges vedvarende smerter 1

2 Legevakten Legen snakker med pasienten Noterer i journalsystemet EKG Noterer pasientens medisiner Skriver et innleggelsesskriv Kalle Krank Testveien Drammen Diagnose: R074 Brystsmerter Drammen, INNLEGGELSE AKUTTMOTTAK DRAMMEN SYKEHUS Pasienten er en 49 år gammel mann, lett overvektig og med kjent hypertensjon, bruker Cozaar 50 mg (pluss noe han ikke husker). Røyker 15 sigaretter daglig. Ellers tidligere frisk. De siste ukene hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra i dag morges vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. US: Redusert AT. P 70 r. BT 145/80. Cor/pulm/abd ua. EKG er normalt. Vurdering: mistanke om hjerteinfarkt (NSTEMI). Gis morfin og ASA. Innlegges for behandling. Hilsen Dr Andersen 2

3 Sendes med pasienten Skrivet skrives på en PC (digitalt), men skrives ut på papir Legges i konvolutt EKG (digitalt) skrives ut på papir og legges i konvolutt Sendes til akuttmottaket på sykehus Sykehus 1 - akuttmottak Leser innleggelsesskrivet Ser på EKGet Intervjuer pasienten på nytt Undersøker på nytt Tar EKG på nytt 3

4 Sykehus 1 - akuttmottaket Bestiller blodprøver Starter foreløpig behandling Innhenter fullstendig info om pasientens medisiner Påbegynner kurven for oppholdet Skriver innkomstjournalen Sos/fam: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Tidligere: Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: De siste ukene hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra i dag morges vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Allergier: Ingen kjente. Nat.funk: Vannlating, avføring normalt. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Medisiner: Cozaar 50 mg x1, Amlodipin 10 mg x 1. Status presens: 49 år gammel mann i grei AT, ikke smertepåvirket, tørr og varm i huden. P 70 r. BT130/75. Collum: ingen halsvenestase eller stenoselyd. Cor: rgm aksjon, ingen bilyd. Pulm: normale respirasjonslyder. Abd: ua. U.eks: slanke og velsirkulerte. Resyme: 49 år gammel mann, hereditet for hjertesykdom, røyker, overvektig. Crescendo angina i 3 uker, vedvarende smerter fra i dag. EKG normalt. Mistenker NSTEMI. Startet behandling med fragmin, ASA, plavix, statin og betablokker. 4

5 Under oppholdet Medisiner endres/reguleres Blodprøver Røntgen Overvåkning 5

6 LEUKO HB CRP SR 5 KOLEST 7.2 HDL 0.9 LDL 4.5 TG 1.8 KREAT NA K TROP CKMB ALAT : Fortsatt noe smertepreget og tungpusten. Prøvene viser økende troponin. Kontinuerer nitrodrypp og antikoagulasjon. Øker betablokker. Bestiller røntgen thorax : Betydelig bedring fra igår. Troponin maks 788 sålangt. Gradvis mobilisert. Ikke lenger smerter ved lett aktivitet : Fortsatt bedre. Troponiner snudd. God nyrefunksjon. Er allerede henvist til OUS for angio. Avventer innkalling : Pas skal til OUS i morgen for angio. Sammenfatning lages i ettermiddag. 6

7 Rapport radiologisk avdeling 19/ Røntgen thorax BESKRIVELSE: Stående bilde, klare lunger uten infiltrater eller stuvning. Ingen pneumothorax. Hjertet er normalt stort og midtstilt. Normal bredde på midtstilt mediastinum. Skarp hjerte- og diafragmaskygge. Skarpe sinus. KONKLUSJON: Normal undersøkelse EPIKRISE Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Innlagt for NSTEMI. Mottatt behandling med ASA, Plavix, Fragmin, Simvastatin og betablokker. Nitrodrypp i kort tid. Bedring under oppholdet. God nyrefunksjon. Blodprøver: Troponin Kreatinin K Rtg thorax viser normalt stort hjerte, ingen infiltrater eller stuvning. Overføres nå til OUS for angiografi og evt PCI. Medikamenter ved overføring: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Fragmin 5000E x2, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg x1. 7

8 LEUKO HB CRP SR 5 KOLEST 7.2 HDL 0.9 LDL 4.5 TG 1.8 KREAT NA K TROP CKMB ALAT

9 Rapport radiologisk avdeling 19/ Røntgen thorax BESKRIVELSE: Stående bilde, klare lunger uten infiltrater eller stuvning. Ingen pneumothorax. Hjertet er normalt stort og midtstilt. Normal bredde på midtstilt mediastinum. Skarp hjerte- og diafragmaskygge. Skarpe sinus. KONKLUSJON: Normal undersøkelse Alt skrives ut fra digitale datasystemer til papirark 9

10 Sykehus nr 2 Pasienten tas imot av lege og sykepleier Legen leser papirene; epikrisen, prøvesvar, kurver, røntgensvar Undersøker og snakker med pasienten Dikterer en NY innkomstjournal (basert på epikrisen) Lager NY medisinkurve (basert på den forrige kurven) INNKOMSTJOURNAL OUS Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overføres nå til OUS for angiografi og evt PCI. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Allergier: ingen kjente. Naturlige funksjoner: normalt. Medisiner ved ankomst: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Fragmin 5000E x2, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. Undersøkelse: Cor/collum/pulm/abdomen ua. Resyme:... 10

11 Sykehus nr 2 Undersøkelser Ekkokardiografi Angiografi PCI (stenting) Endringer av medisiner Alle undersøkelser beskrives og dokumenteres digitalt! 11

12 EPIKRISE OUS Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overført til OUS for angiografi. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Allergier: ingen kjente. Naturlige funksjoner: normalt. Forløp: Det ble utført angiografi som viste 75% stenose i LAD og 50% stenose i RCA. Mindre veggforandringer ellers. Satt inn medikamentavgivende stenter i LAD og RCA. Pent resultat. Overføres nå tilbake til lokalsykehus for videre behandling. Medisiner ved utreise: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. I tillegg vedlegges Lab.ark med nye blodprøvesvar Detaljert angiografibeskrivelse Kopi av medisinkurve Kopi av EKG 12

13 Tilbake på sykehus nr 1 Pasienten tas i mot av lege og sykepleier Legen snakker og undersøker pasienten Leser dokumentene fra sykehus nr 2 Dikterer på nytt en innkomstjournal Lager ny medisinkurve INNKOMSTJOURNAL Lokalsykehus Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt her da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottok standard behandling her, overført til OUS for angiografi. Påvist stenose på LAD og RCA, stentet. Overført tilbake. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Allergier: ingen kjente. Naturlige funksjoner: normalt. Medisiner ved ankomst: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. Undersøkelse: Cor/collum/pulm/abdomen ua. Resyme:... 13

14 Etter noen dager er pasienten klar til å reise hjem Det ordnes med resepter og sykemelding Lages en epikrise til fastlegen Lages en medisinliste for pasienten Reise hjem 14

15 EPIKRISE Lokalsykehus Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overført til OUS for angiografi. Forløp: Det ble utført angiografi som viste 75% stenose i LAD og 50% stenose i RCA. Mindre veggforandringer ellers. Satt inn medikamentavgivende stenter i LAD og RCA. Pent resultat. Overført tilbake til lokalsykehus for videre behandling. Her hatt det fint. Utskrives i god form. Sykemelding i 2 uker. Samtale om livsstil og røykeslutt. Videre oppfølging hos egen lege. Medisiner ved utreise: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. Informasjonsskriv til pasienten: Du har vært innlagt for hjerteinfarkt. Undersøkelser viste ta du hadde trange årer på hjertet. Disse er åpnet. Det er viktig at du følger råd om røykeslutt. Du skal stå på følgende medisiner videre: Albyl-E 75 mg, 1 tablett morgen. Plavix 75 mg, 1 tablett morgen. Simvstatin 40mg, 1 tablett kveld. Selozok 50mg, 1 tablett morgen. Cozaar 50mg, 1 tablett morgen. Amlodipin 10mg, 1 tablett morgen. 15

16 Fastlegen Mottar epikrisen enten i papirform eller digitalt Lager et eget lite notat i journalsystemet sitt Oppdaterer manuelt pasientens medisinliste Analogt-digitalt-analogt-digitaltanalogt-digitalt-analogt-digitalt Tungvinn måte å behandle informasjon på Vi har allerede en teknologi som gjør det mulig å flytte informasjon raskt og effektivt Journalsystemene på de ulike institusjonene snakker ikke sammen Kliniske datasystemer innenfor samme institusjon snakker ikke sammen Øker risikoen for menneskelig feil 16

17 Rom for forbedring? En ny måte å tenke på Den kommende generasjonen av helsearbeidere er vant til å bruke digitale hjelpemidler Klikke frem og tilbake, åpne multiple vinduer, browse hit og dit, copy-paste, fylle inn online skjemaer etc. 17

18 Hva med? EN journal per pasient, som de ulike institusjonene kan aksessere, jobbe med, redigere, legge til informasjon, genere rapporter etc? 18

19 På legevakten Legevaktslegen skriver et journal notat Journalnotat: Pasienten kommer med smerter i brystet med stråling... Plotter inn medisiner Sender pas til sykehus NAVN DOSE INTERVALL Cozaar 50 mg x1 Amlodipin 10 mg x1 Furix 20mg x2 Kalle Krank Testveien Drammen Drammen, Diagnose: R074 Brystsmerter INNLEGGELSE AKUTTMOTTAK DRAMMEN SYKEHUS Pasienten er en 49 år gammel mann, lett overvektig og med kjent hypertensjon, bruker Cozaar 50 mg (pluss noe han ikke husker). Røyker 15 sigaretter daglig. Ellers tidligere frisk. De siste ukene hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra i dag morges vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. US: Redusert AT. P 70 r. BT 145/80. Cor/pulm/abd ua. EKG er normalt. Vurdering: mistanke om hjerteinfarkt (NSTEMI). Gis morfin og ASA. Innlegges for behandling. Hilsen Dr Andersen 19

20 Mottakende lege åpner journalsystemet, leter frem pasienten og får opp all informasjon opp fra legevakten På sykehus 1 Sos/fam: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Tidligere: Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: De siste ukene hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra i dag morges vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Allergier: Ingen kjente. Nat.funk: Vannlating, avføring normalt. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Medisiner: Cozaar 50 mg x1, Amlodipin 10 mg x 1. Status presens: 49 år gammel mann i grei AT, ikke smertepåvirket, tørr og varm i huden. P 70 r. BT130/75. Collum: ingen halsvenestase eller stenoselyd. Cor: rgm aksjon, ingen bilyd. Pulm: normale respirasjonslyder. Abd: ua. U.eks: slanke og velsirkulerte. Resyme: 49 år gammel mann, hereditet for hjertesykdom, røyker, overvektig. Crescendo angina i 3 uker, vedvarende smerter fra i dag. EKG normalt. Mistenker NSTEMI. Startet behandling med fragmin, ASA, plavix, statin og betablokker. 20

21 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 PULS En digital medisinkurve BT 90/60 134/82 140/91 135/78 145/75 132/90 O2-metning 94% 96% 95% 97% 96% 98% MEDIKAMENT Albyl-E 75mg 1 Plavix 75mg 1 SeloZok 50mg Lipitor 40mg 1 2 Cozaar 50mg 1 2 Amlodipin 10mg 1 EPIKRISE Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Innlagt for NSTEMI. Mottatt behandling med ASA, Plavix, Fragmin, Simvastatin og betablokker. Nitrodrypp i kort tid. Bedring under oppholdet. God nyrefunksjon. Blodprøver: Troponin Kreatinin K Rtg thorax viser normalt stort hjerte, ingen infiltrater eller stuvning. Overføres nå til OUS for angiografi og evt PCI. Medikamenter ved overføring: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Fragmin 5000E x2, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg x1. 21

22 Sykehus nr 2 Lege og sykepleier tar imot pasienten INNKOMSTJOURNAL OUS Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overføres nå til OUS for angiografi og evt PCI. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Allergier: ingen kjente. Naturlige funksjoner: normalt. Medisiner ved ankomst: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Fragmin 5000E x2, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. Undersøkelse: Cor/collum/pulm/abdomen ua. Resyme:... 22

23 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 PULS BT 90/60 134/82 140/91 135/78 145/75 132/90 O2-metning 94% 96% 95% 97% 96% 98% MEDIKAMENT Albyl-E 75mg 1 Plavix 75mg 1 SeloZok 50mg Lipitor 40mg 1 2 Cozaar 50mg 1 2 Amlodipin 10mg 1 Angiografi: 75% stenose i LAD og 50% stenose i RCA. Mindre veggforandringer ellers. Satt inn medikamentavgivende stenter i LAD og RCA. 23

24 EPIKRISE OUS Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overført til OUS for angiografi. Stimulantia: Røyker 15 sigaretter daglig, gjort dette i 30 år. Allergier: ingen kjente. Naturlige funksjoner: normalt. Forløp: Det ble utført angiografi som viste 75% stenose i LAD og 50% stenose i RCA. Mindre veggforandringer ellers. Satt inn medikamentavgivende stenter i LAD og RCA. Pent resultat. Overføres nå tilbake til lokalsykehus for videre behandling. Medisiner ved utreise: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. Tilbake på sykehus nr 1 Lege og sykepleier tar imot 24

25 Når pasienten skal hjem Samtale med utskrivende lege EPIKRISE Lokalsykehus Bakgrunn: Gift, jobber som ingeniør. Far døde av hjerteinfarkt 62 år. Kjent hypertensjon, ellers frisk. Aktuelt: Ble innlagt da han de siste ukene hadde hatt brystsmerter i forbindelse med fysisk anstrengelse. Fra innleggelsesdagen vedvarende smerter, med stråling til halsen. Noe kvalme og tungpust. Innlagt for NSTEMI. Mottatt standard behandling på lokalsykehus. Overført til OUS for angiografi. Forløp: Det ble utført angiografi som viste 75% stenose i LAD og 50% stenose i RCA. Mindre veggforandringer ellers. Satt inn medikamentavgivende stenter i LAD og RCA. Pent resultat. Overført tilbake til lokalsykehus for videre behandling. Her hatt det fint. Utskrives i god form. Sykemelding i 2 uker. Samtale om livsstil og røykeslutt. Videre oppfølging hos egen lege. Medisiner ved utreise: Albyl-E 75 mg x 1, Plavix 75 mg x 1, Simvstatin 40mg x1, Selozok 50mg x1, Cozaar 50mg x1, Amlodipin 10mg. 25

26 Informasjonsskriv til pasienten: Du har vært innlagt for hjerteinfarkt. Undersøkelser viste ta du hadde trange årer på hjertet. Disse er åpnet. Det er viktig at du følger råd om røykeslutt. Du skal stå på følgende medisiner videre: Albyl-E 75 mg, 1 tablett morgen. Plavix 75 mg, 1 tablett morgen. Simvstatin 40mg, 1 tablett kveld. Selozok 50mg, 1 tablett morgen. Cozaar 50mg, 1 tablett morgen. Amlodipin 10mg, 1 tablett morgen. Hos fastlegen 26

27 Resultat Spart tid Høyere effektivitet Redusert risiko for menneskelige feil Tryggere behandling for pasienten 27

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis

Kurs i hjertesykdommer Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT. Akutt hjertesykdom. i allmennpraksis Kurs i hjertesykdommer 30.11.17 Torfinn Endresen, spesialist allmennmedisin, lektor ISM UiT Akutt hjertesykdom i allmennpraksis Hvordan presenterer det seg?! Symptomer som gjør det aktuelt å tenke hjertesykdom

Detaljer

Nordlandspasienten 10.februar 2010

Nordlandspasienten 10.februar 2010 Nordlandspasienten 10.februar 2010 Pasient 1 Mann -26.Konsultasjon legevakt. stabil AP fra 92.NG-spray før turer/belastninger På reise med hurtigruta. 2 siste netter våknet med retrosternale smerter. Ikke

Detaljer

Opplæring for leger Kvalitet i e-resept

Opplæring for leger Kvalitet i e-resept Opplæring for leger Kvalitet i e-resept E-resept er en samhandlingsløsning Reseptformidleren er en løsning med oversikt over elektroniske resepter (e-resept) som er skrevet ut til pasienter i Norge. En

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det?

Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det? Å dokumentere polyfarmasi eller å gjøre noe med det? Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling, En medisinliste Geriatrisk avdeling Diktert av lege i innkomstjournal epikrise ny innkomst

Detaljer

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken

Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten. Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken Målt blodtrykk er noen ganger bare en skygge av virkeligheten Fra Eyvind Gjønnæss Martin Sökjer Feiringklinikken I vår hverdag ved sørenden av Mjøsa blandt bønder og sauer består arbeidsdagen mest av koronararterier

Detaljer

Legemiddelsamstemming

Legemiddelsamstemming Legemiddelsamstemming I februar 2012 ble det opprettet en arbeidsgruppe med gitt mandat som var i tråd med føringer fra den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen. Mandatet avgrenset dette arbeidet i første

Detaljer

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Samhandlingsreformen. Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Samhandlingsreformen Elisabeth Benum Lege i spesialisering Helgelandssykehuset Sandnessjøen Hvorfor samhandlingsreform? Med samhandlingsreformen vil regjeringen sikre en bærekraftig, helhetlig og sammenhengende

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI

Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Pasientinformasjon til deg som skal til koronar angiografi og/eller PCI Innholdsfortegnelse Hva er koronar angiografi 3 Før undersøkelsen 5 Under undersøkelsen 5 Etter undersøkelsen 6 Mulige resultat av

Detaljer

Spirometri. Lungeakademiet

Spirometri. Lungeakademiet Spirometri Lungeakademiet. 1 Spirometri Kjent i snart 150 år Enkel å utføre Meget godt reproduserbar Den lungefunksjonsmåling hvor man best kjenner normalverdiene. 2 Spirometri i allmennpraksis. Kalibrering:

Detaljer

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn»

Pilotprosjekt. «Samstemming av legemiddellister for barn» Bakgrunn i den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» Pilotprosjekt «Samstemming av legemiddellister for barn» Bestilling fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn Forankring

Detaljer

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken

Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted. Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Atrieflimmer/flutter fra en fastleges ståsted Fastlege Trygve Kongshavn Avd sjef PKO Vestre Viken Disposisjon Definisjon, forekomst, symptomer, funn, diagnostikk, behandling, henvisning To kasuistikker

Detaljer

Hjertesvikt-en kasuistikk

Hjertesvikt-en kasuistikk Hjertesvikt-en kasuistikk Mann f-33 Tidligere sykdommer: Hypertensjon Migrene medikamenter: Selozok Hendelse som forårsaket svikt Juni 2004 Kl 1330 under skogsarbeid akutte brystsmerter med stråling til

Detaljer

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Kontaktinformasjon Innledning... 4 Tiltakspakken... 5 Tiltakspakkens målinger... 9 Kom i gang forbedring i praksis... 13... 13 Hvorfor måle... 14 Ressurser

Detaljer

Legemiddelsamstemning

Legemiddelsamstemning Legemiddelsamstemning Namdalsk fagforum innen demens og alderspsykiatri 20.04.17 Svenn Morten Iversen Fastlege Bakklandet legekontor, Namsos Praksiskonsulent Sykeuset Namsos Resepter Sykehus Pasient Fastlege

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI:

KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: KORONAR ANGIOGRAFI HVA ER KORONAR ANGIOGRAFI: Dette er en røntgenundersøkelse av hjertets kransårer. Hensikten med undersøkelsen er å se om innsiden av kransårene har forsnevringer som reduserer blodforsyningen

Detaljer

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Pusteproblemer hos gamle på sykehjem 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Aldring og pust Redusert muskelmasse med økende alder inkl respirasjonsmuskulatur. Thoraxveggen blir stivere Lungene mister elastisitet

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2015 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1:

Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: Eksempler på flervalgsoppgaver (Mulitple Choice Questions) Liste med svaralternativer til oppgave 1: A) Akutt myeloblastleukemi B) Aplastisk anemi C) Autoimmun hemolytisk anemi D) Folat-mangel E) glukose-6-fosfat

Detaljer

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister

Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister Tiltakspakke for Samstemming av legemiddellister I trygge hender 24-7, Tiltakspakke for samstemming av legemiddellister 2 I trygge hender 24-7, Tiltakspakke for samstemming av legemiddellister 3 I trygge

Detaljer

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem

Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister. Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Bedre rutiner mindre feil Samstemming av legemiddellister Margaret A. Antonsen Fagsjef Prosjektleder SamStem Samstemming av legemiddellister Legemiddelsamstemming er en metodederhelsepersonell i samarbeid

Detaljer

Del 2 praktisk tilnærming

Del 2 praktisk tilnærming Del 2 praktisk tilnærming Auskultasjon hos små barn 100 barn innlagt for nedre luftveisinfeksjon (88 hadde bronkiolitt) Wheeze; samsvar mellom 2 erfarne barneleger Ja Nei Totalt Ja 13 14 27 Nei 2 7 9 Totalt

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Polyfarmasihos eldre

Polyfarmasihos eldre Polyfarmasihos eldre - hvordan håndtere det? Rita Romskaug Lege og stipendiat Geriatrisk avdeling, UiO rita.romskaug@medisin.uio.no Illustrasjon utarbeidet av dr. Marit Stordal Bakken Mann, 82 år Bor med

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2017 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

Foto: Colourbox.com. Ola. Pasientkasus

Foto: Colourbox.com. Ola. Pasientkasus Foto: Colourbox.com Ola Pasientkasus 81 år Gift med 5 år yngre kone 3 barn, som bor hhv i Stavanger, Lillehammer og Trondheim Tidligere jobbet på sjøen, skipper på fiskebåt Siden pensjonisttiden likt å

Detaljer

Case #2 Ark 1. Familie sosialt: Bor alene i leilighet, har en sønn på 4 år som bor 50/50 hos henne/far. Jobber p.t. 10% stilling.

Case #2 Ark 1. Familie sosialt: Bor alene i leilighet, har en sønn på 4 år som bor 50/50 hos henne/far. Jobber p.t. 10% stilling. Case #2 Ark 1 Personalia: Minnie Mus 310891 53421 Innleggende lege: Dr. McSteamy Problemstilling: Diffuse magesmerter Familie sosialt: Bor alene i leilighet, har en sønn på 4 år som bor 50/50 hos henne/far.

Detaljer

Case #3 Ark 1/Spørsmålark 1

Case #3 Ark 1/Spørsmålark 1 Case #3 Ark 1/Spørsmålark 1 Det er natt til 1.nyttårsdag. Du jobber som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Ullevål og har vært den heldige vinner av årets nyttårsaftenvakt. Det har vært en relativt rolig

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien

K N E P R O T E S E. Informasjon ved operasjon kneprotese. 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien. Betanien Hospital Skien K N E P R O T E S E Betanien Hospital Skien Informasjon ved operasjon kneprotese 3. avdeling - Betanien Hospital, Skien 2 KNEPROTESE Velkommen til 3. avdeling - Betanien Hospital. I forbindelse med kneproteseoperasjon

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Hyperkal(s)emi. Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik

Hyperkal(s)emi. Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik Hyperkal(s)emi Kardiologisk perspektiv med fokus på EKG LIS-lege Vinjar Romsvik Outline Hyperkalsemi Årsaker, Klinikk, Undersøkelser, EKG, Behandling Hyperkalemi Årsaker, Klinikk, Undersøkelser, EKG, Behandling

Detaljer

Hvorfor blir medisinlisten så lang?

Hvorfor blir medisinlisten så lang? Hvorfor blir medisinlisten så lang? Hva behandler vi, og hvorfor? Gunhild Rognstad, geriater Bente Thorsen, fastlege Alderdommens sykdommer Medisineksempler Hjerte karlidelser, hjerneslag Diabetes Astma/KOLS

Detaljer

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering

Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Diabetes i allmennpraksis behandlingsmål og erfaringer av en praksisregistrering Gunnar Mouland Fastlege Legegruppen Arendal Praksiskonsulent Sørlandet Sykehus Fagseminar Diabetesforum 26.april 2017 Diabetes

Detaljer

Spirometri i Allmennpraksis

Spirometri i Allmennpraksis Spirometri i Allmennpraksis Kristian Jong Høines Fastlege Spesialist i Allmennmedisin Tananger Legesenter NFAs referansegruppe for Astma og KOLS Lunger I Praksis Conflicts of Interest Ingen relevante

Detaljer

Den skrøpelige gamle pasient

Den skrøpelige gamle pasient Den skrøpelige gamle pasient En kasuistikk og litt omtale av geriatrisk medisin og de utfordringer som finnes i faget. Sigurd Sparr, geriatrisk seksjon UNN 1 En kasuistikk Mann født 1929. Enkemann for

Detaljer

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten

FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE. Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten FORSVARLIGHET SAMTYKKEKOMPETANSE OG HELSEHJELP UTEN PASIENTENS SAMTYKKE Case fra Fylkesmannen og kommunehelsetjenesten HVORDAN VURDERES FORSVARLIGHET? Fylkesmannens saksbehandling: Klage framsettes Pasient,

Detaljer

Oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud ved DMS Inn Trøndelag.

Oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud ved DMS Inn Trøndelag. RAPPORT Oppstart av kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud ved DMS Inn Trøndelag. De 30 første pasientene i dette behandlingstilbudet evalueres av kvalitetsutvalget for DMS. Dette for å vurdere om innleggelse

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning.

Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. Spørreundersøkelse som ledd i evaluering av avtale om henvisning, inn- og utskrivning. I siste møte i Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 7. september sak nr. / ble det besluttet at avtalen om inn og utskrivning

Detaljer

Forebygging av hjerteog karsykdom

Forebygging av hjerteog karsykdom Nasjonal faglig retningslinje: Forebygging av hjerteog karsykdom Steinar Madsen Statens legemiddelverk Faggruppen Tor Ole Klemsdal Bjørn Gjelsvik Inger Elling Sirin Johansen Sverre E. Kjeldsen Øivind Kristensen

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : Ny og utsatt Sykepleie 2 / Ny og utsett Sjukepleie 2 Utdanning Kull : Institutt for Sykepleie / Institutt for Sjukepleie

Detaljer

HYPERTENSJON I ALLMENNPRAKSIS EIVIND MELAND, FASTLEGE OLSVIK LEGESENTER, PROFESSOR IGS

HYPERTENSJON I ALLMENNPRAKSIS EIVIND MELAND, FASTLEGE OLSVIK LEGESENTER, PROFESSOR IGS HYPERTENSJON I ALLMENNPRAKSIS EIVIND MELAND, FASTLEGE OLSVIK LEGESENTER, PROFESSOR IGS 80 ÅR GAMMEL MANN FYSISK SVÆRT AKTIV, ANTIKOAGULERT FOR PAROKS. ATRIEFLIMMER Langsom utvikling av redusert nyrefunksj

Detaljer

Legemiddelbruk hos eldre. 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege

Legemiddelbruk hos eldre. 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege Legemiddelbruk hos eldre 19. Oktober 2016 Sigurd Evensen Stipendiat/kst overlege 1 Kasuistikk En 85 år gammel kvinne innlegges i medisinsk avdeling fra fastlegen. Hun har vært økende slapp den siste tiden,

Detaljer

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN

CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Stabil koronarsykdom 27.09.15. Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi - hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Terje Steigen, Hjertemedisinsk avdeling UNN CT koronar angiografi- hvilken plass ved stabil og ustabil koronarsykdom? Kan lage

Detaljer

Akutt Coronar Syndrom i almenpraksis med kasuistikk.

Akutt Coronar Syndrom i almenpraksis med kasuistikk. Akutt Coronar Syndrom i almenpraksis med kasuistikk. Fredag 230916 15:45 17:15 Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, Praksiskonsulent medisinsk avdeling Drammen Sykehus Fastlege Tranby Legesenter

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5582 13.4.2005 GENWORTHS LIV Dødsfall spørsmål om gyldig forsikring var i kraft FAL 12-2 og 13-2. Den 18.5.03 søkte klagers mor (forsikrede - f. 1938) om forsikring med

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen Helsevesenet har stadig økende krav til effektivitet og tempo i behandling I høye hastigheter kan selv små hindringer få store konsekvenser Klinisk

Detaljer

DEN EFFEKTIVE PASIENTJOURNALEN

DEN EFFEKTIVE PASIENTJOURNALEN DEN EFFEKTIVE PASIENTJOURNALEN Randi Kasin Kommunelegen i Suldal [ra-kasin@online.no] Bakgrunn Ved Suldal legekontor bruker vi Profdoc Vision datajournal. En uredigert datajournal er mindre oversiktlig

Detaljer

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde

Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem. Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Pasientflyt Fra hjem sykehus - hjem Fagutviklingssykepleier ved infeksjonsenheten Elin Synnøve Bjelde Innkomst Infeksjonsenheten Pasient blir henvist fra fastlege, lungepoliklinikk, røntgenavdeling. Blir

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 6/10-15 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Nomenklatur STEMI NSTEMI 2 Data fra Norsk hjerteinfarktregister

Detaljer

Tanker fra sykehus som er revidert

Tanker fra sykehus som er revidert Tanker fra sykehus som er revidert Sykehuset Levanger Valgt ut som 1 av 10 foretak Avleverte dokumenter i henhold til krav 30 opphold i hvert DRG-par Fordeling mellom u/bk og m/bk lik det som var avlevert

Detaljer

Lindrende behandling ved livets slutt

Lindrende behandling ved livets slutt Lindrende behandling ved livets slutt De 4 viktigste medikamenter Kirsten Engljähringer Overlege palliativt team NlLSH Bodø, 10/2017 The way people die remain in the memory of those who live on (Cicely

Detaljer

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Samhandlingskonferansen 2013 Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder VR DMS Ø.hjelpsplasser Værnesregionen med kommunene Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal søkte sammen med St.Olav og Helse

Detaljer

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested:

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseundersøkelse Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseattesten gjeldet stilling/opptak ved: Egenerklæring 1. Sykdommer i familien (foreldre, søsken, egne

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger?

Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger? Hvordan arbeide med legemiddelgjennomganger? 1. Læringsnettverk - Riktig legemiddelbruk og forebygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus Målet med legemiddelgjennomgang (LMG) å sikre at

Detaljer

Det akutte hjertet på legevakten

Det akutte hjertet på legevakten Det akutte hjertet på legevakten Stein Ørn Overlege PhD Kardiologisk avdeling SUS 1 På legevakten: 33 år gammel mann Hypertensjon, astma kaldsvett og kvalm Ca. 1 time med klemmende brystsmerter BT 205/148

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug

UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning. Jan Erik Nordrehaug UCS monitorering, komplikasjoner og etteroppfølgning Jan Erik Nordrehaug Monitorering Daglig arytmimonitorering og auskultasjon de første 2 dager Mest vanlige arytmier: - ventrikulær ekstrasystoli (ingen

Detaljer

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling

Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Utredning av pasienter med diabetes for koronar ischemi Når, hvordan og hvilken behandling Ketil Lunde Overlege, PhD Kardiologisk avdeling OUS Rikshospitalet Bakgrunn 53 millioner europeere med DIA i 2011

Detaljer

Hva vet vi om behovet for tilgang til pasientopplysninger på tvers? NSH konferanse, 15. 16, juni 2009, Tromsø. Anders Grimsmo

Hva vet vi om behovet for tilgang til pasientopplysninger på tvers? NSH konferanse, 15. 16, juni 2009, Tromsø. Anders Grimsmo Hva vet vi om behovet for tilgang til pasientopplysninger på tvers? NSH konferanse, 15. 16, juni 2009, Tromsø Anders Grimsmo 1 Bakgrunn Å yte helsetjenester er uløselig knyttet til det å kunne samle inn,

Detaljer

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER

SATS Norge. Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy. Oppgavehefte versjon 3.0 CASE-OPPGAVER SATS Norge Standardisert akuttmedisinsk vurderings- og prioriteringsverktøy 04.08.2016 CASE-OPPGAVER Oppgaver voksne og barn over 15 år. Skriv poengsum i hvert felt, summer og skriv score i feltet TEWS.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode/ navn/ namn: BSS3E Fagforståelse for sykepleie til pasienter i somatisk sykehus Utdanning: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunale døgnplasser øyeblikkelig hjelp STATUS HSO 3.12.13

SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunale døgnplasser øyeblikkelig hjelp STATUS HSO 3.12.13 SA SAMHANDLINGSREFORMEN Kommunale døgnplasser øyeblikkelig hjelp STATUS HSO 3.12.13 Bakgrunn Som ledd i samhandlingsreformen er kommunen pålagt å etablere tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

NEVROKIRURGISK AVDELING

NEVROKIRURGISK AVDELING NEVROKIRURGISK AVDELING Til deg som skal innlegges for operasjon VIKTIG INFORMASJON OM FORBEREDELSE, OPPHOLD OG FORLØP St. Olavs Hospital HF www.stolav.no/nkis Nevrokirurgisk avdeling, St Olavs Hospital,

Detaljer

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal

Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Fyrtårn Trondheim - Legemiddelopplysninger i samtykkebasert kjernejournal Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim, 27.september 2007 Bakgrunn for utvikling av alternative elektroniske kommunikasjonsløsninger

Detaljer

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM

ATRIEFLIMMER. Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM ATRIEFLIMMER Hva trenger fastlegen vite? Knut Tore Lappegård Overlege, med.avd. NLSH Professor II, IKM Hva viser EKG? ATRIEFLIMMER - FOREKOMST 2% av den voksne befolkning. Økende? 0,5% i gruppen 50-59

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Vent på gangen til du hører startsignalet.

Vent på gangen til du hører startsignalet. STASJONER GITT PÅ OSKE FOR IIAB, VÅR 2016 STUDENTINSTRUKSJONER (Forbehold om endring av tekst og innhold dersom oppgavene blir redigert) STASJON 1 Hanne Olsen er en 55 år gammel kvinne. Hun kommer til

Detaljer

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt

Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Etterbehandling av akuttpasienter i helsehus et pilotsykehusprosjekt Kari Marte Hegdal Søbstad helsehus, Trondheim Kommune Marit Olstad Røe Observasjonsenheten. St. Olavs Pasientforløp Akutt mottak Obs.

Detaljer

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi

Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Hjerteinfarkt med ST-elevasjon Logistikk og patofysiologi Kurs i Koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 17/10-17 Rune Wiseth Klinikk for hjertemedisin St. Olavs Hospital 1 Dagens tema 2 Nomenklatur STEMI

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014

Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem. Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp innleggelser Hå sykehjem Sykehjemskurs Stavanger 18.11.2014 Øyeblikkelig hjelp Hå kommune startet opp med tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 12.11.2012. Avtale om inntil 4 øyeblikkelig

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud

Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Basiskurs i hjerterehabilitering 24.09.14 Assistentlege Ellen H. Julsrud Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom Åreforkalkningsprosessen (aterosklerose)

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

NT-proBNP/BNP highlights

NT-proBNP/BNP highlights NT-proBNP/BNP highlights B-type natriuretisk peptid (BNP) og det N-terminale (NT) fragmentet av prohormonet til BNP er viktige hjertesviktmarkører. Peptidhormoner. Brukes for å bekrefte eller avkrefte

Detaljer

Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer

Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer Palliasjon hos gamle og multisyke særlige utfordringer Torgeir Bruun Wyller Professor/overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm 82 år gammel

Detaljer

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB

Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Ustabile koronarsyndrom (II) Jan Erik Nordrehaug Prof. Klinisk Insitutt II, UiB Diagnosen Akutt hjerteinfarkt Ikke et enkelt kriterium som bestemmer diagnosen, den bygges opp ved flere kriterier samlet

Detaljer

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet

Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet Prehospital diagnostikk ved STEMI er vi gode nok? Bjørn Bendz Hjertemedisinsk avdeling OUS, Rikshospitalet 1950-tallet: Pasientene funnet døde i sengen 1960-tallet: Overvåkning + defibrillering 1970-tallet:

Detaljer

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Sett fra en fastlege og avd. lege for KØHD (KAD) SØLVSUPER HELSE- OG VELFERDSSENTER BYGGET VI BOR I... Vebjørn Tandbergs vei 18 Prislapp: ca 400

Detaljer

KØH Vennesla/Iveland kommune

KØH Vennesla/Iveland kommune KØH Vennesla/Iveland kommune Status etter drift siden 10.des 2012 Gunnar Mollestad, KØH-lege og fastlege Vennesla legesenter Status pr 18.aug 2014 KØH=Kommunal øyeblikklig hjelp.. KØH status Oppstart 10.des

Detaljer

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier

Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hvem gjør hva - når? Workshop Leangkollen 4.12.14 v/wenche Hammer, Avansert geriatrisk sykepleier Hensikt: Omorganisering av tjenesten med fokus på: o Kvalitetssikre pasientforløpet hos multisyke eldre

Detaljer

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016

Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kurs koronarsykdom og hjertesvikt Trondheim, 11. oktober 2016 Kardiologen som intensivmedisiner Rune Fanebust Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus Hvordan var intensivenhetene opprinnelig? Kirurgi

Detaljer

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS

Kasuistikker. Lene Kristine Seland Overlege. og forebyggende medisin OUS Kasuistikker Lene Kristine Seland Overlege Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin OUS KASUISTIKK 1 Kvinne født 22 Gift, bor med mannen i leilighet. Selvhjulpen. Dag 1 Tidligere

Detaljer

Innkomst og årskontroll i sykehjem

Innkomst og årskontroll i sykehjem Innkomst og årskontroll i sykehjem Hilde Odden Rom Fagansvarlig langtidsavdelingene Manglet rutiner for innkomst Hvorfor? Tilfeldigheter og personavhengig Årskontrollen hadde bare bestått av blodprøver

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

20.09.2013. Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom. Hjerterehabilitering/sekundærforebygging

20.09.2013. Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom. Hjerterehabilitering/sekundærforebygging Basiskurs i hjerterehabilitering 18.09.13 Assistentlege Ellen H. Julsrud Hjertets struktur og funksjon Klaffesykdom og hjertesvikt Kransåresykdom-koronar hjertesykdom Åreforkalkningsprosessen (aterosklerose)

Detaljer

Informasjonsoverføring mellom sykehus og primærhelsetjenesten: Når om hva til/fra hvem?

Informasjonsoverføring mellom sykehus og primærhelsetjenesten: Når om hva til/fra hvem? 1 Informasjonsoverføring mellom sykehus og primærhelsetjenesten: Når om hva til/fra hvem?. 22.April 2016 Tove Røsstad, Overlege Trondheim kommune Illustration: Stine Langlo Ørdal 2 Hvor svikter det I Innleggelse

Detaljer

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter

Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Tilsyn med samhandling mellom sykehus og kommune ved utskrivning av pasienter Hanna H. Nilsen Erfaringskonferansen 5. desember 2014 Per Christian Andersen Helse og Omsorgskomiteen 5.februar 2015 Bakgrunn

Detaljer

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet

Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Dø av eller dø med? Om eldre, hjertesvikt og livskvalitet Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør og avtalespesialist i indremedisin og hjertesykdommer Den gamle (hjerte)pasienten Man skiller ikke mellom

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning?

Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Norsk hjerteinfarktregister brukermedvirkning? Februar 2016 Hanne Karlsaune Registerkoordinator www.hjerteinfarktregisteret.no Agenda Personvern Nytte for pasienten Hjerte- og karregisteret er et landsdekkende

Detaljer