ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015"

Transkript

1 ARBEIDSGIVARAVGIFT REISEREKNINGAR OG EKOM 2014 / 2015 ENDRINGAR 1. JULI 2014 Melding - SKD 4/14, 1. juli 2014 Endra sone inndeling, men påverkar ikkje S & Fj. Nye næringssektorar Utviding av fribeløpsordning til nye sektorar Ambulerande verksemd / undereining - eiga registrering Arbeidstakar utfører meir enn 50% av arbeidet i anna sone. Unntak for Bygg og anlegg, Transportverksemd og ambulerande verksemd, filial/servicekontor berre open 1 2 dagar i veka, heimekontor Årsoppgjersdag Jan

2 SEKTORUNNTATTE AKTIVITETAR De unntatte sektorene er: produksjon av stål og syntetiske fiber, transportsektoren, lufthavner, energisektoren, finans- og forsikringssektoren, hovedkontortjenester i konsern bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning i konsern Årsoppgjersdag Jan TRANSPORTSEKTOREN 49 Landtransport og rørtransport 49.1 Passasjertransport med jernbane 49.2 Godstransport med jernbane 49.3 Annen landtransport med passasjerer Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområde Drosjebiltransport Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted Årsoppgjersdag Jan

3 ENERGISEKTOREN 35.1 Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet Produksjon av elektrisitet Overføring av elektrisitet Distribusjon av elektrisitet Handel med elektrisitet 35.3 Damp- og varmtvannsforsyning Årsoppgjersdag Jan REISEREKNINGAR - REFUSJONAR Vilkår for trekkfritak SkbF Utgiftsrefusjonar Kravet til orginalbilag fjerna frå 1. juli 2014 utstedt i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv Vilkår for trekkfritak SkbF flg. Reiserekninga skal innehalda Arbeidstakar sitt namn, adresse og Underskrift Fysisk på papir Fysisk på papir og så skanna Elektronisk Esignaturlova sine vilkår for kvalifisert digital underskrift Årsoppgjersdag Jan

4 REISEREKNINGAR REFUSJONAR - GODTGJERSLER Vilkår for trekkfritak SkbF flg. Namn på arbeidstakar Formålet med reisa Kven utgiftene omfatta Kva arrangement ein har delteke på (kravet gjeld i tillegg til reiserekninga og eventuelle reiseutgifter som ikkje er knytt til reiserekninga) Årsoppgjersdag Jan REISEREKNINGAR REFUSJONAR - GODTGJERSLER Vilkår for trekkfritak SkbF flg. Om bevertningsutgifter Ved refusjon av bevertningsutgifter skal dette framgå: Formålet med bevertninga Namnet på personane som bevertninga omfattar Namnet på verksemda som personane reprensenterar Flyreiser Nytt frå Flybillettstamme Reisebeskrivelse av føreteken reise (ved elektroniks billett) Arbeidstakars namn Tid og sted for avreise og ankomst Pris (Kravet om årle bekreftelse på papir av elektroniske reisebeskrivelser fell burt frå ) Årsoppgjersdag Jan

5 REISEREKNINGAR REFUSJONAR - GODTGJERSLER Kost på dagsreiser Arbeidstakar på rutinemessig tenesteoppdrag må levere bilag Meir enn 40 i året eller 8 i månaden Frå felles særavtale Antall satsar er kutta 6-12 t 280,- > 12 t 520,- > 12 t m/overn. 710,- Nattillegg 430,- Legitimert 1 800,- Årsoppgjersdag Jan Nye sjablongreglar frå 2014 Eitt innteksttillegg kr uavhengig av antall tenester Skattefritt botnbeløp på kr 1 000,- forfellefakturerte tileggstenester Inger frådrag for arbeidstakar sin eventuelle eigenbetaling Adgang til privat bruk utanfor ordinær arbeidsituasjon Tenestlige behov Faktisk fordeling ingen betydning Unntak for sporadisk bruk Inntil 14dagar i løpet av 30 dagar eller Inntil 30 dagar i løpet av året. Unntak for dekning av berre tenestesamtalar mv etter spesifisert rekning Årsoppgjersdag Jan

6 Naturalytelsar (arbeidsgivar eig abonnementet) Har EKOM- tenester til disposisjon Skatte-, trekk- og avgiftsgrunnlag pr mnd. Kr 366,- Innrapportering kvar månad i 2015 (a-ordingen) Bereknast for dei månadene arbeidstakar disponera tenesta Heile og påbegynte månader Utgiftsgodtgjørelse (refusjon) Arbeidsgivar skal ta med beløpa i grunnlaget når dei blr refundert inntil sjablongbeløp er nådd (4 392) Årsoppgjersdag Jan (EKSEMPEL) Mobil og breiband frå januar til april naturalytelse: Grunnlag trekk: januar 366 februar 366 mars 366 april 366 Skattepliktig fordel (kode 130-A) Årsoppgjersdag Jan

7 (EKSEMPEL) Utgiftsdekning Mobil og breiband januar 1500 til april 1600: Grunnlag trekk: januar februar 0 mars 0 april Skattepliktig fordel (kode 130-A) Årsoppgjersdag Jan (EKSEMPEL) Mobil (naturalytelse) og breiband (utgiftsrefusjon kvar mnd): Grunnlag trekk: januar 366 februar 366 mars ( ) april 366 mai 366 juni ( inntil maks) Skattepliktig fordel (kode 130-A) Årsoppgjersdag Jan

8 Innhaldstenester utanfor sjablongen fribeløp kr Fellesfakturerte tenester Nummeropplysning Parkering Brusautomat Teletorg Givertelefon Tilleggstenester Musikktenester (Spotify, Wimp etc) Nedlasting av filmer mv. Årsoppgjersdag Jan Innrapportering 2014 Samla fordel innberettes i kode 130-A Det skilles ikkje mellom naturaytelsar og utgiftsgodtgjersle Innrapportering 2015 Månadlig innrapportering i a-ordningen Det må skilles mellom naturalytelse og utgiftsgodtgjersle Innrapportering av naturalytelse Type fordel Lønnsbeskrivelse Årsoppgjersdag Jan naturalytelse Elektroniks kommunikasjon Innrapportering av utgiftsgodtgjersle Type fordel Utgiftsgodtgjersle Lønnsbeskrivelse Elektroniks kommunikasjon 8

9 Fleire arbeidgivere i løpet av eit år Arbeidsgivar innberetta på vanleg måte Skattemyndigheitene vil automatisk berekne den enkelte sin fordel til pr år Årsoppgjersdag Jan Dekning som fell utanfor sjablongen Naturalytelse Innberettast i kode 112-A for 2014 Oppgis under «Lønn-Naturalytelser-Annet» i A-meldingen Utgiftsgodtgjersle Innberettast i kode 149-A for 2014 Oppgis under «llønn-kontantytelse-annet» i A-meldingen Årsoppgjersdag Jan

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren

Nye regler for DA-ordningen. Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Nye regler for DA-ordningen Utfordringer knyttet til endringene i differensiert arbeidsgiveravgift for energisektoren og transportsektoren Ny ordning med differensiert arbeidsgiveravgift gjeldende fra

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014

KASSERER KURS 1 Lærerveiledning med regnskapsoppgaver - Kassererkurs, april 2014 KASSERER KURS 1 Målsetting Målsettingen med kassererkurset er å sette kassererne i stand til å utføre sitt verv på best mulig måte. Det er viktig at lover og forskrifter følges slik at Fagforbundets omdømme

Detaljer

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje.

Kodane skal givast opp i stigande nummerrekkjefølgje. Innleiing Kodeoversikta (9. utgåve) gjeld frå og med inntektsåret 2005 (lønns- og trekkoppgåver som blir leverte i januar 2006). Kodeoversikta skal dekkje alle typar ytingar frå arbeidsgivar og oppdragsgivar

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Viktig nytt på lønnsområdet

Viktig nytt på lønnsområdet Viktig nytt på lønnsområdet 2012 Agenda Endringene på lønnsområdet i 2012 Reisegodtgjørelser skattemessig frikobling fra statens særavtaler Utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser og arbeidsopphold endringer

Detaljer

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TENESTEREISER FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE Vedteke av fylkesutvalet 01.03.1999, sak U-40/99A - redigert april 2005, juni 2009, mars 2015. 1. Formål Dette dokumentet gir felles retningslinjer

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement

Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Arkivsak-dok. 201315501-4 Arkivkode ---/N62/&00 Saksbehandler Jens Kristian Røed Saksgang Møtedato Sak nr Administrasjonsutvalget 27.02.2014 1/14 Elektronisk kommunikasjon - Endring reglement Sammendrag

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06

LOPPA KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TJENESTE TELEFON. Vedtatt iloppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 OPPA KOMMUNE RETNINGSINJER FOR TJENESTE TEEFON Vedtatt ioppa fonnannskap 4. april 2006 isak 12/06 gjelder fra 01.04.06 INNHODSFORTEGNESE Innledning ~ Hvem gjelder reglementet for ~ Kriterier for å kunne

Detaljer

Reglement for tjenestetelefon m.m.

Reglement for tjenestetelefon m.m. Hattfjelldal kommune Reglement for tjenestetelefon m.m. Vedtatt av AMU i sak. Anne Haugberg [Velg dato] Innhold 1 Reglementers virkeområde... 2 1.1 Hensikten med reglementet... 2 1.2 Omfanget av det som

Detaljer