Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011"

Transkript

1 Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011

2 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt hvis tid AVSLUTTER kl Gro Kosberg Melvin Tornes Gunnar Malme Ronny Rishaug Gunnar Malme

3 Litt av kvart: E-post varsel Databriller Kjøp av blomster/planter Ny balansekontoplan pga krav om nye sektorkoder TIMEkspressen/storkundekort Ny hovudbankavtale med Nordea

4 E-Post varsling Det blir sendt ut e-post varsel om faktura til behandling 30 dagar før forfall Det blir sendt ut varsel ein gong pr. dag til faktura er handsama. Jobben startar kl om morgonen Noen gongar «heng» jobben og vi må setje den i gong manuelt. Det kan da komme melding på ettermiddagen. Fint om dere følgjer med og gir oss melding om varslinga uteblir

5 Databriller Reglement/Reglement/Databriller Dette er retningslinjene: "Til grunn for retningslinjene ligg: 11 i Forskrift om arbeid ved dataskjerm, pkt i Statens personalhandbok og notat 9. oktober 1997 frå personalavdelinga til etatar/avdelingar. Databriller er eit samleomgrep om brillekorreksjonar som er ordinert for å optimalisere synsprosessen for arbeidstakar som arbeider dagleg ved dataskjerm. Briller som blir nytta i det daglege og ikkje berre ved terminalarbeid, blir ikkje rekna som terminalbriller. Etter søknad kan arbeidsgivar dekke følgjande utgifter:

6 Synsundersøking Enkel, rimeleg og funksjonell brilleinnfatning som eingangskjøp, avgrensa til kr 1700,- (evt. utgifter til innfatning utover dette dekkjer den tilsette sjølv). Glass uavhengig av styrke Utgiftene skal godkjennast av næraste overordna før dei eventuelt blir dekte innafor den enkelte verksemd sine budsjettrammer. Arbeidsgiver har naturligvis ikke noe ansvar for å dekke utgifter til generelle synskorrigerende hjelpemidler for sine ansatte. Retningslinjer for tildeling av databriller omfatter utelukkende briller til bruk i arbeid ved dataskjerm. Multifokale briller, "flerbruksbriller" e.l., tilpasset ulike formål, faller utenfor retningslinjene. En mulig løsning i slike tilfeller kan være at den ansatte dekker utgiftene til s.k. multifokale briller selv, men får "refundert" fra arbeidsgiver et beløp tilsvarende kostnadene med ordinære databrilleglass (prisen får du fra en optiker).

7

8 KONTERING Art Ansvar Ramme Teneste Mva /1 kr , /0 kr. 950,-

9 KJØP AV BLOMSTER/PLANTER Til skolelokaler Kan kreve momskompensasjon Mva kode 11/1 Til ansatte ved sjukdom, gåve, dødsfall/gravferd Kan ikke kreve momskompensasjon Mva kode 11/0

10 NYE BALANSEKONTI FRÅ Sektor blir utvida frå 2 til 3 siffer Sektor er i dag 4. og 5. siffer i vår balansekontoplan Dette medfører at alle balansekonti får eit siffer meir frå Alle kassekonti starter i dag slik: (Sektor er utheva med raudt) Alle nye kassekonti vil starte slik (Sektor er utheva med raudt) Økonomiseksjonen vil sørgje for omnummerering og sende ut melding om nye konti som skal brukast frå

11 Ny hovudbankavtale med Nordea frå Følgjande skolar har no konti i Nordea: Atlanten, Borgund, Fagerlia, Gjermundnes, Haram, Herøy, Kristiansund, Romsdal, Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Ulstein, Ørsta, Volda, Ålesund, Fagskolen i Ålesund Følgjande skolar har ikkje konti i Nordea, men i andre bankar: Fræna, Rauma, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Følgjande skolar har ikkje bankkonti: Fannefjord, Molde, UPA Korleis har de opplevd bankbyttet? Praktisk handtering i samband med overgangen, service og tilgjenge?

12 Er det behov for kortløysing? Kva kortløysing? Hovudregel: Be om faktura, alternativt at ansatte betalar kontant eller bruker Diners kort og krev refusjon Når treng ansatte andre løysingar: Når det er behov for å krevje refusjon stadig vekk, eller at ein med gitte intervall gjer bestillingar som førar til belastning av store beløp som f.eks. bestilling av reise på nett til ein gruppe av elevar eller ansatte Kven treng eventuelt kortløysingar? Treng ein debetkort eller kredittkort?

13 Bedriftskort med VISA Internasjonalt betalingskort knytt til ein bankkonto Kortet er personleg og det kan knyttast maks. 4 kort til ein konto Debetkort, må vere saldo på bankkonto Kan brukast på meir enn 20 mill. brukarstadar i heile verden Tilknytt Bank-Aksept slik at det i dei fleste forretningar i Norge kan takast ut kontantar ved varekjøp Kan omkostningsfritt ta ut kontantar i alle Nordea minibanker i Norden Det går fram av kontoutskrift kva kort som er brukt ved kvar enkelt transaksjon Alle transaksjonar ved bruk av kort skal førast i rekneskapen. Kredit bankkonto og debet utgiftsart. Det skal sjølvsagt vere eit tilvist bilag knytt til alle føringar Kan vere vanskeleg å bruke på einskilde utanlandske nettstadar Haram vgs ved rektor, Spjelkavik vgs ved rektor og Atlanten vgs ved rektor testar ut dette kortet nå

14 First Card Kredittkort knytt til MasterCard Ingen øvre kredittgrense Kan brukast på meir enn 25 mill. brukarstadar i heile verden Minibankuttak Faktura kvar månad Kortet er personleg I dag nytter følgjande First Card : Fylkesrådmann, fylkesordførar, ITsjef, fylkesbibliotekar samt ein avdelingsleiar på Rauma vgs med ansvar for internasjonalt samarbeid

15 PRISER: Priser Bedriftskort med Visa: Årsgebyr: 0 kroner. Varekjøp NOK, 2,50 kroner Uttak minibank: 7,00 kroner Priser First Card: Årsgebyr: 0 kroner Lisens statistikk online: 0 Varekjøp NOK: 0 Uttak minibank: 1,50 %, minimum 40 kroner per uttak Varekjøp i annen valuta: 1,75 %

16 Timesekspressen - Storkundekort Grunna omlegging til nytt elektronisk billettsystem vil ein ikkje kunne bruke storkundekortet på dei bussane som har nytt system. Frå 5. Oktober gjeld dette blant anna TIMEkspressen mellom Ålesund og Kristiansund. Ein kan inntil vidare nytte kortet mellom Ålesund og Volda. Vi arbeider med å få på plass ei ny og betre løysing for å erstatte storkundekortet. Vi ventar å ha denne løysinga på plass innan kort tid. Meir informasjon om dette vil bli sendt seinare. TIMEkspressen vil vere utstyrt med kortterminal for bankkort, i første omgang vil ein berre kunne bruke debetkort (BankAxept), men etter kvart vil ein og ha ei løysing for ulike kredittkort. Saman med denne informasjonen vil vi sende ut Voucher som kan nyttast som betalingsmiddel til erstatning for storkundekortet inntil vidare.

17

18 NYTT: REISEKONTO Målsetjing Denne avtalen skal vere eit bidrag for å gjere det enkelt for Kunden å tilby sine tilsette å reise kollektivt i Møre og Romsdal. Reisekontoen skal gi tilsette muligheit til å betale med reisekontoen, og gi Kunden ein samlefaktura på bruken ein gong i månaden. Målet er at ein større del av reisene i fylket skal vere kollektivreiser. På den måten skal Kunden redusere dei totale reisekostnadane sine og medverke til meir miljøvennleg transport og auka trafikktryggleik.

19 Omfang Reisekontoen er eit kollektivkort som fungerer som betalingskort på alle kollektivreiser gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune sitt billettsystem. Dette gjeld alle bussruter og hurtigbåtruter, med unntak av ekspressbussar ut av fylket og kystekspressen. Avtalen gjeld reiser for tilsette og andre i reiseoppdrag for Kunden. Reisekontoen kan brukast som betalingsmiddel for heile kollektivreisa. Fleire kort kan tingast seinare utan kostnad for Kunden

20 Fakturering / rapportering Møre og Romsdal fylkeskommune v/samferdselsavdelinga sender faktura på forbruket ein gong i månaden, med forfall 30 dagar. Rapporten syner alle transaksjoner på kvart einskild kort i perioden. Generelle føresetnader Misleghald Kvar av partane kan seie opp denne avtalen med augeblikkeleg verknad ved vesentleg misleghald. Tap av kort Ved tap av kort skal Kunden straks melde dette til eller telefon Kunden kan bli belasta for eventuelt misbruk av kortet, i perioden før tap av kort er meldt inn.

21 Faktura kvar månad med slikt vedlegg:

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne.

Skal vi klare å leggje fram eit korrekt rekneskap til rett tid, er det heilt avgjerande at fastsette rutinar blir følgde og tidsfristar haldne. økonomiseksjonen Til alle med tilvisningsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 30.10.2013 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2013 Rekneskapen for 2013 skal vere

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

Møteinnkalling. Side 1

Møteinnkalling. Side 1 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700 Fylkeshusa, Molde Dato: 20.12.2011 Tid: Kl. 11: 00 Frå kl.12:00-14:00 skal samferdselsutvalet vere med på dåpen av M/F Kvaløy med tilhøyrande

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen 14/467 Saksnr Utvalg Type Dato 15/2014 Formannskapet PS 12.02.2014 08/2014 Kommunestyret PS 19.02.2014 Opptak av startlån og søknad om boligtilskot

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer