Konsernrapport høst 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernrapport høst 2013"

Transkript

1 Konsernrapport høst 2013

2 Bakke AS vil fra inngå i bakkegruppen AS, et familieeid konsern med samme eiere som tidligere. Bakkegruppens kjernevirksomhet er forsatt boligbygging i egenregi. Kundegruppen er folk flest, altså boligkjøpere i prosjektmarkedet litt utenfor sentrum. Konsernet er eier og deleier i flere prosjekter over større deler av sentrale østlandsområdet. Deler av Hedmark og Østfold fylke inngår i geografisk markedsområde. Bakkegruppens selskaper har siden oppstarten i 2003/04 bygget og solgt over 500 boliger, og har dermed blitt en etablert leverandør av attraktive boligprosjekter. Tomtesituasjonen har noen år vært litt preget av for høye priser, eller for langt frem til byggeklar tomt. Et noe avtagende boligmarket høsten 2013 ser ut til å lette noe på prispresset på byggeklare tomter. Vi ser derfor positivt på fremtiden. Aurskog Morthen Bakke Konsernsjef Bakkegruppen AS Ole Johan Krog Daglig leder Bakke AS

3 Vi selger drømmer om et nytt hjem Vi mener våre kunder fortjener et hjem du kan leve med i flere faser av sitt liv, og som de er stolte av. Vi leverer boliger med meget god standard og kvalitet vi også er stolte av.

4 Trygghet Trygghet er viktig for de aller fleste boligkjøpere. Våre boliger er Norske, bygget i Norge. Vi vektlegger høy kvalitet og solid håndverk. I all hovedsak er våre boliger bygget av elementer, produsert på egen fabrikk på Aurskog.

5 Effektivisering Hva koster det egentlig å bygge seg hus? Det har vi tenkt mye på. Vi skal skape trygghet for våre kunders investering i nytt hjem. Derfor tilbyr vi kun nøkkelferdige boliger med en standard og leveringsomfang som gjør at kunden kan skape økonomisk trygghet for seg og sin familie. Ikke noen skjulte kostnader eller unormale overraskelser. Vi har som mål å selge alle boliger til fast pris. Som vi sier til våre kunder: Vi bygger, du bor! Og det til en bokostnad til å leve med. Husbankfinansiering er derfor et viktig element i flere av våre prosjekter. Standardisering, er nettopp hva det er. Effektiv produksjon av gode boligmodeller gjentakende ganger. Ved bruk av standardiserte boligmodeller med begrensede muligheter for store endringer - blir boligene billigere. Det har vi tenkt at våre kunder skal tjene på. Samtidig som de får en bolig de er stolt av! Derfor er standarden på våre leveranse ikke dårligere enn andre - kanskje snarere tvert i mot. Vi leverer som regel litt mer enn forventet. Lean er et begrep mange har hørt om. I Bakke AS har vi tatt dette på alvor og ansatt egen lean-ansvarlig. I byggenæringen er potensialet for kontinuerlig forbedring og effektivisering stort. Resultater av igangsatte prosesser og egen ansatt med bakgrunn fra bilindustrien forventes å gi resultater. Elementfabrikken har etter kort tid tatt ut noe effekt, men det forventes ytterligere reduksjon i produksjonstid fremover.

6 Risikostyring Risikostyring er svært viktig i vår bransje. Fra oppstarten i 2003 og frem til i dag, har tomter med lav til moderat prisnivå vært prioritert. Boligene er da bygget til dels i områder med noe begrenset prisnivå, med tilhørende begrenset inntjeningsmulighet. Større volum med lavere dekningsgrad er da blitt prioritert i disse årene, men stadig flere av prosjektene blir tatt inn i områder med høyere tomte- boligpris. Jessheim i Ullensaker kommune er et område som vi både har sikret tomter, samt har prosjekter under utførelse for å nevne ett område vi satser tungt i. For løpende å ha kontroll på risiko, gjøres enten prosjekter som småhus feltutbygging med bygging i takt med salg, eller mindre leilighetsprosjekter med fulltegningsforsikring. Der markedet er bra, vurderes oppstartsrisiko mot forhåndssalg. Vi har som mål å ha mindre enn 15% av igangsatte boliger/ tomter som usolgt til en hver tid. Dette gjelder også i prosjekter/selskaper der vi eier mindre enn 50% Oversikten på neste side gir et rettvisende bilde av igangsatte enheter, og enheter som ikke er solgt. Etter vår vurdering er dette meget bra! Spesielt etter som prosjektene med noe usolgt knapt nok har påbegynt byggingen.

7 Risikovurdering av portefølje pr Verdien av solgte enheter i konsoliderte selskaper, samt enkelte større prosjekter (ikke konsolidert), er større en gjelden på byggelånfinansieringen. Konsernet vurderer derfor risikoen i porteføljen for moderat/lav.

8 Konsernstruktur - fremtidig Bakke AS (konsern) er i dag privat eid. Innen med virning for regnskapsåret 2013 vil Bakke AS inngå i Bakkegrupper AS som vist under. MRB Holding AS er fra før eid av Bakkegruppen AS. Ny konsernstruktur, gir langt større finansielle og skattemessige fordeler.

9 Nøkkeltall - Bakke AS (Konsoliderte konserntall) De mest viktige nøkkeltall, er konserntall for Bakke AS. Tallene gir ikke helt rettvisende bilde av totaliteten, da for eksempel Romeriksåsen AS ikke er konsolidert i konsern. Romeriksåsen AS gjennomfører et prosjekt med meget god lønnsomhet som byggherre. Bakke AS er entreprenør for prosjektet i Garderåsen i Fet kommune. Variasjonen i årlig omsetning, er også styrt av størrelsen på eierandel i byggherreselskap. Eierskap er kommenter særskilt. (Nøkkeltall for Bakkegruppen AS er først av interesse og tilgjengelig ved årsavslutning 2013.)

10 Periodetall (i hele tusen) (Konsoliderte selskaper) Bakke AS (august) Produksjonsverdi kr Resultat etter finans kr Bakke Prosjekt AS ( ) Produksjonsverdi kr Resultat etter finans kr Liaveien 15 AS ( ) Produksjonsverdi kr Resultat etter finans kr Gartnerveien Eiendom AS ( ) Produksjonsverdi kr Resultat etter finans kr Kommentar: Periodetallene hensyntar ikke fullt ut aktivering av renter på byggelån for pågående prosjekter, ei heller konsernbidrag til/fra noen av selskapene. Stor grad av Bakke AS sin omsetning er konsernintern, samt til tilknyttede selskaper. Resultat fra spesielt Romeriksåsen AS fremkommer ikke i konsoliderte tall, og vil gi vesentlig bidrag for inneværende regnskapsår.

11 Finansiering, garantier, eierskap og verdier Finansiering av prosjektene er i all hovedsak gjennomført i mindre banker - ofte sparebanker med begrensede lånerammer. Feltutbygging av boliger (småhus) finansieres som regel med eget tomtelån og byggelånfinansiering i samme bank. Finansieres av slike prosjekter gjøres ofte med kun 30-40% av total byggekostnad. Prosjektets løpende dekningsbidrag går hele tiden tilbake som egenkapitaltilførsel til prosjektet. Igangsetting styres av antall solgte boliger. Normalt forhåndssalg er 15-20%. Det er alltid løpende overlevering av boliger ved feltutbygging. Garantier iht. Bustadoppføringslova stilles i alle prosjekter. Forbrukervernet er styrket de siste årene, med tilnærmet dobling av garantikrav. Det antas å bli krevende med utøkelse av garantirammene for små og mellomstore utbyggere i fremtiden, noe Bakkegruppens selskaper jobber aktivt med å tilpasse seg til Eierskap i prosjekter og singel purposeselskaper for utbyggingsformål holdes på et nivå fastsatt av de bankene som til en hver tid yter finansiering. I hovedsak er kravet at Bakkegruppen eier mindre enn 50%. Dette er en noe uheldig situasjon for enkelte prosjekter, da utvanning av eierskap også medfører utvanning av Bakkegruppens resultat. Konsernets samlede verdier vil da heller ikke bli rettvisende. Det vises derfor til konsernets oversikt over portefølje med verdijustert egenkapital. Fås ved forespørsel. Samlet markedsverdi for konsernets prosjekter og eierskap i singelpurposeselskaper er pr er på ca kr. 2,9 milliarder NOK.

12 Noen prosjekter under avslutning Garderåsen - Fet Salgsverdi: kr. 151 mill Byggherre: Romeriksåsen AS Entreprenør: Bakke AS Store brevik Park Salgverdi: kr. 112 mill Byggherre: Gartnerveien Eiendom AS Entreprenør: Bakke AS Råholtgården Salgsverdi: kr 106 mill Byggherre: Liavieien 15 as Entreprenør: Agathon Borgen AS Myrvold Hageby Salgsverdi: kr. 191 mill Byggherre: Bakke Prosjekt AS Entreprenør: Bakke AS Bakkegruppen AS Finstadhagen Aurskog

Konsernrapport vår 2014

Konsernrapport vår 2014 Konsernrapport vår 2014 2013 ble et særdeles aktivt år for Bakkegruppen AS og i særdeleshet underkonsernet Bakke AS. Inntak av nye tomter for fremtidige egenregiprosjekter har vært høyt prioritert, og

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Offentlig-privat samarbeid (OPS) Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Forord OPS Offentlig-privat samarbeid OPS bidrar ofte til at offentlige prosjekter gjennomføres raskere og koster

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23

Side 4-7. Side 8-9. Gunnar Karlsen Sverige. Side 10-11. Side 12-13. Side 14-15. Side 16-17. Side 21. Side 20. Side 22-23 GK konsernbrosjyre / 2012-2013 MARKED / GK DANMARK INNHOLD Side 4-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Årsrapport 2006. reisverk

Årsrapport 2006. reisverk Årsrapport 2006 Vakre hjem bygget av spesialiserte håndverkere. I Block Watne gruppen jobber vi for å effektivisere byggeprosessen fra første spikerslag til våre kunder får nøkkelen til sin nye bolig.

Detaljer

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising]

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] [Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær

Dialogmøte 29. april 2014. Ekstremvær Dialogmøte 29. april 2014 Ekstremvær Vi husker alle uværet i fjor høst. Derfor skal jeg denne gangen starte innlegget mitt like før og like etter siste årsskifte, før jeg går over til resultatet for fjoråret.

Detaljer

Årsrapport 2009 NBBL

Årsrapport 2009 NBBL Årsrapport 2009 NBBL Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 2 NBBL 4 Norske Boligbyggelag i tall 5 Den nye sjefen. Intervju med Hege Skinner 6 Boligpolitikk 8 Slutt på lavinnskuddsboliger? 9 Borettslag

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Klæbu Sparebank Side 2

Klæbu Sparebank Side 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi

Detaljer

AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014

AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014 AGATHON BORGEN AS Årsrapport 2014 AGATHON BORGEN AS Fet Datasenter. Fet Datasenter. FET DATASENTER Arkitekt: MAD AS Byggherre: Digiplex Fet AS Byggetid bygningsmessig: Jan 2014 Des 2015 Teknisk: Jan 2014-des

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1

Innholdsfortegnelse. VEDLEGG - Regnskapsoppstilling. Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunnen for denne rapporten... 2 Avgrensning... 2 Hva oppdraget går ut på... 3 Beskrivelse av det regnskap boligforvaltningen er en del av... 4 Del 1 - Beskrivelse

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Hus det er godt å komme hjem til

Hus det er godt å komme hjem til 2007 Årsrapport Hus det er godt å komme hjem til Block Watne er den mest kjente merkevaren blant bolig aktørene i Norge med en merke kjennskap på 94 prosent. Kjerne virksom heten er utvikling av boligprosjekter

Detaljer