Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde"

Transkript

1 Etablering av beredskap - fra risikoanalyse til beredskapsledelse - Ivar Konrad Lunde

2 Sikkerhetsstyring

3 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

4 Risikoanalyseprosessen

5 Valg av metode

6 Kvalitativ risikoanalyse Risiko: Sannsynlighet Konsekvens Sannsynlighetsreduserende Konsekvensreduserende 1. Identifisere Risiko 2. Identifiser Årsaker 3. Identifiser Konsekvenser 4. Identifiser Risiko reduserende tiltak

7 Klassifisering Risiko Konsekvens Sannsynlighet Styrbarhet Høy Stor Sannsynlig Innenfor kontrollområdet Medium Moderat Mulig Innenfor påvirkningsområdet Lav Ubetydelig Usannsynlig Utenfor påvirkningsområdet

8 Strategi for risikostyring Konsekvens H M Dambrudd Flom Risiko Flom Overvåk (Beredskap) Springflo Dambrudd Styre H M L Ekstremvær Springflo Ekstremvær La ligge L L M H Sannsynlighet L M H Styrbarhet

9 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

10 Etablering av ytelseskrav Definerte Uønskede Hendelser (DUH) Varsling Mobilisering Håndtering Normalisering Beredskapsfaser Ytelseskrav

11 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

12 Beredskapsanalyse Basis for beredskapsanalyse Risikoanalyse Myndighetskrav Spesifikke krav Analyseprosess Identifiserte Uønskede Hendelser Dim.ulykkes hendelser Mindre hendelser Krav Tiltak Evaluering av effektiviteten av tiltak Dimensjonering av beredskap Midlertidig risikoøkning Utvikling og etablering av beredskap Valg av løsninger Etablere beredskapsplan

13 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

14 Beredskapsorganisasjonen Skadebegrensing med fokus på meneske, miljø og materiell Omdømme - Finans - Forsikring - Partnere - Media - BCM

15 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

16 DUH-basert Beredskapsplanverk Funksjonsbasert Operativ del Beredskapsfasene Vedlegg Administrativ del

17 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

18 Proaktiv stabsmetodikk Effektiv operasjons-/ aksjons-ledelse krever en plan Gjennomføring av en plan krever prioritering av handlinger i forhold til: tid og viktighet Det er to hovedtyper kommunikasjon i en hierarkisk organisasjon Ordrer nedover i organisasjonen Rapportering oppover og sideveis i organisasjonen Førstemøte - et gjennomført førstemøte er beredskapsleders plan Fokus - fastsatte fokus er beredskapsleders prioriteringer Aksjoner - aksjoner er beredskapsledelsens ordrer Situasjonsskisse - illustrerer de mottatte rapporteringer Statusmøte - situasjonsoppdatering/ kalibrering av organisasjonen

19 H E N D E L S E Førstemøte Statusmøte Proaktiv metode Situasjonsskisse Fokus Aksjoner Situasjonsendring/ Kalibrering av organisasjonen N O R M A L I S E R I N G

20 Generisk førstemøte Hva har skjedd? Mennesker Hendelse Hva er gjort? Ulykkespotensial? Mennesker Miljø Materiell Konsekvenser for drift? Normal Redusert Stans Hva gjør vi? Handle i henhold til ulykkespotensialet Hva trenger vi? Ressurser: internt og eksternt Varsling Ressurser: internt og eksternt Andre forhold? Med og/eller mot?

21 Beredskapsprosessen Risiko- og sårbarhetsanalyse Beredskapsanalyse Funksjonelle krav og barrierer Ekstern erfaringsoverføring Etablere DUH og ytelseskrav Eksterne Offentlige rednings Frivillige rednings Private rednings Samarbeids Læringspunkter Underprestering Erfaringsoverføring Evaluere og forbedre Kontinuerlig forbedring Interne Taktisk Operasjonelt Strategisk Blended-learning Individuell trening Lagtrening Øvelser Verifikasjoner Trening og øvelser Etablere Beredskapsplanverk Beredskapsplan Brodokumenter Instrukser Tiltakskort

22 Contact us: Managing the future today