Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Risiko og beredskap i NSB. Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars"

Transkript

1 Risiko og beredskap i NSB Informasjonsmøte på Utsikten hotell i Kvinesdal mandag 5. mars

2 ORGANISERING AV JERNBANEN I NORGE Samferdselsdepartementet EIER OFFENTLIG KJØPER REGULATOR NSB Utfører person- og godstransport gjennom selskapene NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS, Nettbuss AS og CargoNet AS Jernbaneverket Planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av skinner og signalanlegg. Trafikkstyring. Informasjon til publikum på stasjonene Statens Jernbanetilsyn Kontroll- og tilsynsmyndighet for jernbanevirksomheter, inkludert trikk og t-bane i Norge

3 NSB-KONSERNETS ORGANISERING NSB-konsernet Konsernstab Støttefunksjoner Persontog Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS NSB Gjøvikbanen AS Mange lokale og regionale busselskap CargoNet AB Flere SP selskap (50%) NSB Trafikkservice AS (55%) Svenska Togkompaniet AB Oslo S Utvikling AS (33%) Arrive AS Finse Forsikning AS Assistor Inngår i morselskapet NSB AS Datterselskaper Inngår i kjernevirksomheten

4 NSB-KONSERNET; TALL FOR 2009 Persontrafikk 51 millioner reisende med tog 104 millioner reisende med buss Godstrafikk TEU (lastenheter) i Norge Personale ansatte (gjennomsnitt) årsverk (gjennomsnitt) Rullende materiell (antall) 84 elektriske lokomotiver 29 diesellokomotiver 152 elektriske motorvognsett 32 dieseldrevne motorvognsett 213 personvogner godsvogner busser

5 RISIKO OG RISIKOANALYSE I NSB DEFINISJONER RISIKO; ETT UTTRYKK FOR SANNSYNLIGHETEN FOR OG KONSEKVENSEN AV EN HENDELSE SANNSYNLIGHET; ET MÅL FOR USIKKERHETEN AV FREMTIDIGE HENDELSER KONSEKVENS; RESULTAT AV EN HANDLING ELLER HENDELSE RISIKOANALYSE; EN ANALYSE AV ET SYSTEM (F.EKS EN JERNBANESTREKNING) SOM IDENTIFISERER RELEVANTE FARER OG POTENSIELLE UØNSKEDE HENDELSER, VURDERER SANNSYNLIGHETEN FOR OG KONSEKVENS AV DISSE, FOR SÅ Å DANNE ETT RISIKOBILDE FOR DET GITTE SYSTEM. RISIKOBILDET; EN PRESENTASJON AV RESULTATET FRA EN ELLER FLERE RISIKOANALYSER. RISIKOBILDET SKAL GI EN OVERSIKT OVER HVA SOM KAN GÅ GALT, KONSEKVENSENE HVIS DET GÅR GALT OG SANNSYNLIGHETEN FOR AT GITT KONSEKVENS INNTREFFER.

6 RISIKO OG RISIKOANALYSE I NSB RISIKO ALT HAR EN RISIKO MAN AKSEPTERER (BEVIST ELLER UBEVIST) RISIKOEN KNYTTET TIL VÅRE HANDLINGER AKSEPTERER RISIKOEN (SANNSYNLIGHETEN OG KONSEKVENSEN) FOR EN TRAFIKKULYKKE NÅR EN KJØRER BIL GRENSEVERDIEN FOR DEN AKSEPTERTE RISIKOEN ER ETT RISIKOAKSEPTKRITERIUM AKSEPTERER RISIKOEN (SANNSYNLIGHETEN OG KONSEKVENSEN) FOR UØNSKEDE HENDELSER SOM KAN INNTREFFE PÅ EN STORBYFERIE I BARCELONA, MEN IKKE EN FJELLTUR I AFGHANISTAN. I NSB PERSONTOG STANSES TOGFREMFØRING HVIS RISIKOEN OVERSTIGER RISIKOAKSEPTKRITERIET OG DEN IKKE KAN TILSTREKKELIG REDUSERES MED UMIDDELBARE TILTAK RISIKO SENKES VED IMPLEMENTERING AV SANNSYNLIGHETSREDUSERENDE OG/ELLER KONSEKVENSREDUSERENDE TILTAK. VINTERDEKK PÅ VINTERFØRE FOR Å SENKE SANNSYNLIGHETEN FOR EN ULYKKE, OG BILBELTE FOR Å BEGRENSE KONSEKVENSEN (OM ULYKKEN LIKEVEL SKJER)

7 BEREDSKAP I NSB KONSERNSJEF OG KONSERNDIREKTØR NSB PERSONTOG ER ANSVARLIG FOR BEREDSKAPEN I NSB. BEREDSKAPSSJEFEN ER, PÅ DERES VEGNE, ANSVARLIG FOR Å UTARBEIDE OG VEDLIKEHOLDE ET HELHETLIG BEREDSKAPSKONSEPT I HENHOLD TIL OVERORDNEDE STRATEGIER OG FØRINGER. SIKKERHETSTILTAK ER ETABLERT FOR Å REDUSERE SANNSYNLIGHETEN FOR UØNSKEDE HENDELSER. BEREDSKAPSTILTAK ER ETABLERT FOR Å REDUSERE KONSEKVENSENE AV UØNSKEDE HENDELSER. NSB FØLGER, SOM SAMFERDSELSSEKTOREN FOR ØVRIG, DE TRE GRUNNLEGGENDE PRINSIPPENE I DEN NASJONALE BEREDSKAPSTILNÆRMINGEN. ANSVARSPRINSIPPET; DEN SOM HAR ET ANSVAR I EN NORMALSITUASJON OGSÅ HAR DETTE ANSVARET VED EKSTRAORDINÆRE HENDELSER. LIKHETSPRINSIPPET; DEN ORGANISASJONEN SOM SKAL HÅNDTERE EN KRISE, ER MEST MULIG LIK DEN DAGLIGE ORGANISASJONEN. NÆRHETSPRINSIPPET; KRISER SKAL HÅNDTERES SÅ NÆR KRISEN SOM MULIG

8 BEREDSKAP I NSB ETT OVERORDNET KONSERNDOKUMENT SOM DEFINERER, SETTER MÅL FOR OG BESKRIVER BEREDSKAPEN I NSB: BEREDSKAP I NSB ER SUMMEN AV ORGANISATORISKE, OPERASJONELLE OG TEKNISKE TILTAK SOM ER FORBEREDT IVERKSATT FOR Å HÅNDTERE OG BEGRENSE EVENTUELLE NEGATIVE KONSEKVENSER AV INNTRÅDTE UØNSKEDE HENDELSER. MÅLSETTINGEN ER Å HÅNDTERE OG BEGRENSE EVENTUELLE NEGATIVE KONSEKVENSER AV INNTRÅDTE UØNSKEDE HENDELSER ELLER, HVOR EN BEGRENSNING IKKE ER MULIG, SØKE Å FORHINDRE EN FORVERRING AV ALLEREDE OPPSTÅTTE KONSEKVENSER. BEREDSKAPEN SKAL DIMENSJONERES PÅ BAKGRUNN AV BEREDSKAPSANALYSER. BEREDSKAPEN SKAL KONTINUERLIG VIDEREUTVIKLES VED EVALUERING AV ØVELSER SAMT HÅNDTERING AV REELLE HENDELSER. EVALUERINGEN IDENTIFISERER AVVIK OG FORESLÅR FORBEDRINGSTILTAK SOM DERETTER VERIFISERES OG IMPLEMENTERES.

9 ALT HENGER SAMMEN MED ALT [GRO HARLEM BRUNDTLAND] LD BEREDSKAP I NSB KONTEKST Systembeskrivelse, trusselvurderinger, erfaringsdata etc. FAREIDENTIFIKAJON Risikoanalyse KONTEKST Beredskapsanalyse FAREIDENTIFIKAJON DIMENSJONERING AV BEREDSKAPEN KD Krav til beredskapsanalyse KD-000YY Krav til beredskap i NSB SANNSYNLIGHET FOR KONSEKVENS AV DFU Beredskapsressurser i NSB RISIKOBILDET KONSEKVENSER YTELSESKRAV ORGANISATORISKE TILTAK OPERASJONELLE TILTAK TEKNISKE TILTAK TILTAK SOM REDUSERER SANNSYNLIGHET TILTAK SOM REDUSERER KONSEKVENS EVALUERE TILTAK & RESSURSER JUSTERING/REVIDERING AV BEREDSKAPEN UØNSKET HENDELSE IDENTIFIKASJON AV AVVIK, UTFORDRINGER, BEHOV FOR ENDRING OG FORBEDRINGER AVVIKSHÅNDTERING, JUSTERING AV TILTAK OG ETABLERING AV NYE TILTAK VERIFIKASJON ØVINGSDIREKTIV Med målsettinger og ytelseskrav som skal øves/testes TRENING/TESTING PLAN FOR ØVELSER HÅNDTERING AV KONSEKVENSER AV UØNSKEDE HENDELSER EVALUERING Oppnåelse av øvingsmål og/eller innfrielse av ytelseskrav ØVELSE KD-000XX Krav til beredskapsevaluering KD Krav til beredskapsøvelser

10 BEREDSKAPSANALYSE I NSB ANALYSEN SKAL VURDERE EFFEKTIVITETEN AV NSBS BEREDSKAP OPP MOT YTELSESKRAV SATT TIL IDENTIFISERTE KONSEKVENSER AV UØNSKEDE HENDELSER. VIDERE SKAL DEN GI ET GRUNNLAG FOR Å DIMENSJONERE BEREDSKAPEN FOR NSBS TOGFREMFØRING PÅ DEN ENKELTE STREKNING. KONTEKST DIMENSJONERING AV BEREDSKAPEN Beredskapsanalyse FAREIDENTIFIKAJON DFU RISIKOBILDET KONSEKVENSER YTELSESKRAV TILTAK SOM REDUSERER SANNSYNLIGHET TILTAK SOM REDUSERER KONSEKVENS EVALUERE TILTAK & RESSURSER IDENTIFIKASJON AV AVVIK, UTFORDRINGER, BEHOV FOR ENDRING OG FORBEDRINGER

Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB

Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB Endringsledelse erfaringer og utfordringer ved innføring av SAP HR i NSB Bengt Lyng NSB Fellestjenester, Forvaltning og utvikling Dataforeningen, 29. august 2013 Agenda 1. Om NSB 2. Om prosjektet 3. Forretningsmessige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

NSB-konsernet Årsrapport 2012

NSB-konsernet Årsrapport 2012 NSB-konsernet Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrøm 15 Endringer

Detaljer

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref.

Jernbaneverkets terminalkonsept 1.0. Rev. Dato Utarb. Av TB/DB. Ant. sider Dato 22.05.2015. Prosjekt Saksref. Foto Øystein Grue, JBV Rev. Dato Utarb. Av TB/DB Kontr. Av YSA Godkj. Av KIM Ant. sider Dato 22.05.2015 Jernbaneverkets terminalkonsept Produsent Prod. dok. nr. Erstatning for Erstattet av Dokument nr.

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT

FFI Forsvarets ARBEIDSNOTAT TITTEL ARBEIDSNOTAT FFI Forsvarets forskningsinstitutt DECRIS Notat 1 FORFATTERE Håvard Fridheim, Jørn Vatn, Gunhild Åm Vatn, Per Hokstad, Jon Røstum, Ingrid Utne, Gerd Kjølle, Inger Anne Tøndel SAMMENDRAG

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69.

NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. NSB AS - Materiell TILSYNSRAPPORT NR. 2014-18 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av kjøretøy Type 69. 1 Bakgrunn og mål... 3 2 Konklusjon... 3 3 Avvik... 4 4 Observasjoner... 5 5 Andre forhold...

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4

Innholdsfortegnelse NSB KONSERNET. Viktige hendelser 3. Konsernsjefens årsberetning 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Viktige hendelser 3 Konsernsjefens årsberetning 4 Årsoppgjøret Styrets beretning 5 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrøm 15 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT

Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jemlidne taubane p,11 ny t.1,3b Oslotrikken AS TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-29 Oslotrikken AS Tilsynsrapport Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak: Kontaktperson: Revisjonslag:

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0

IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14. Versjon 1.0 IKT-BEGREPER I POLITIET 14.04.14 Versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppsummering... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 1.4 Regler for bruk av begrepene... 3 Forvaltning av begreper... 3 2 SENTRALE BEGREPER...

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

PeMRO Arbeidspakke 1.1 FORFATTER(E) Inger-Anne F. Sætermo OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Industriell økonomi Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 36 13 Telefaks: 73 59 02 60 Foretaksregisteret:

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer