Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor"

Transkript

1 Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor Seniorrådgiver Svein Berbu, AAD NBLF konferansen Ålesund, 25. April 2003

2 Utgangspunkt Hvorfor modernisere offentlig sektor? Høy verdi av bedre offentlig tjenesteytelse Store forpliktelser Misforhold mellom borgernes forventninger og realiteter Høy kostnad ved økt offentlig ressursbruk Stor andel av ressursbruken i utgangspunktet Høy alternativverdi av arbeidskraft og kompetanse Høye (grense-)kostnader ved ekstra skattlegging 2

3 Eksempler på symptomer og utfordringer Antall klager og forespørsler til Sivilombudsmannen for forvaltningen har økt med 35 prosent fra 1990 til 2000 Brukertilfredsheten med det offentlige tjenestetilbudet totalt sett i kommunen er svakt synkende, fra score 58,8 i 1992 til 55,9 i Noe større nedgang for kommunene som synker fra score 61,2 til 55,8 i perioden (Norsk Gallup) Totalt utgjorde de statlige oppgave-pliktene ved utgangen av 2001 en belastning på årsverk. Det var 669 statlige skjema-varianter. I 1999 lå utgiftene til hver elev i barneskolen 43% over gjennomsnittet i OECD (målt i kjøpekraft), 42 prosent over gjennomsnittet i ungdomskolen og 32 % over i videregående skole. 3

4 Eksempler på symptomer og utfordringer Undersøkelser viser at norske elevers resultater bare er middels(pisa- OECD i 2000). Blant 31 i undersøkelsen er Norge nr. 17 i matematikk og 13 i lesing og naturfag. Forskjellen mellom elevene er også større i Norge enn de fleste OECD-land. I følge Norsk Pasientregister har det vært en nedgang i ventetiden for pasienter i sykehuskø fra 100 dager i 1998 til 87 dager i Til tross for at Norge i dag er ett av landene i verden med flest leger pr. innbygger, opplever vi fortsatt legemangel i mange deler av landet. Tilgangen på arbeidskraft reduseres 4

5 Sysselsatte personer, arbeidstid og timeverk 5

6 Utviklingen i arbeidsstyrken - tilgang på arbeidskraft Tilbaketrekking fra arbeidsmarkedet: Nivå 2000 Endring Uførepensjonister AFP-pensjonister Attføringsytelser Med. Rehabilitering Den totale arbeidsstyrken Reduksjon i effektiv arbeidsstyrke (årsverk) som følge av: Sykefravær i trygdeperioden Økt ferie i 2001 og Kilde: Finansdepartementet NB2002 6

7 En skikkelig ufordring % av BNP Fastlands-Norge P ensjonsutgifter K ontantstrøm

8 Samarbeidsregjeringens visjon Et enklere og ryddigere samfunn Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov En effektiv offentlig sektor En produktivitets- og effektivitetsfremmende offentlig sektor En inkluderende og stimulerende personalpolitikk 8

9 Samarbeidsregjeringens visjon Brukere Tjenester kvalitet og tilgjengelighet, individuell tilpasning Borgere Demokratisk medvirkning Plassering av ansvar Unngå rolleblanding Skattebetalere Kostnadseffektivitet Næringslivet Offentlig sektor konkurransefortrinn og støttespiller - ryddig og ubyråkratisk Ansatte Arbeidsplassen spennende, utviklende 9

10 Hovedtilnærming Delegering, desentralisering og lokal ansvarliggjøring Delegering innad i staten Desentralisering til kommunene Sentral oppmuntring og bistand gjennom Økonomiske incitamenter Verktøy for tilrettelegging Lederutvikling Organisasjonsutviklingsbistand Personalhåndboken IKT 10

11 Et enklere og ryddigere samfunn I Brukerne -skal ikke måtte vite hvordan det offentlige er organisert Servicekontorer og e-forvaltning: Brukerrettet -på tvers Arbeid, trygd og sosiale tjenester: II Borgere og bedrifter - ryddig regelverk III Borgere og brukere -ryddig offentlige opptreden i forhold til ulike roller Færre og ryddigere forskrifter: Gjennomgang og forenkling, Solnedgangsprinsippet Samling av statlige eierinteresser i NHD Klarere skiller mellom finansiering, forvaltning og tjenesteytelse Uavhengighet for statlige tilsyn: 11

12 Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov Individuell tilpasning: likeverdige - ikke like - tilbud Økt valgfrihet Penger følger brukerne Krav om brukerevaluering 12

13 Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov Omorganisering av tjenesteproduksjon Tjenesteproduksjon og forvaltning ikke samme sak I dag for mye forvaltningskultur Behov for å skille mellom rollene Fristilling av tjenesteproduksjon 13

14 En effektiv offentlig sektor Totalkostnadstilnærming Krav om totalkostnadsberegninger Delegering, desentralisering og økonomiske incitamenter Uavhengige tilsynsorganer Fristilling Konk. uts - private tilbud Resultatbasert finansiering Større frihet for kommunene Leder- og organisasjonsutvikling Styrke tilsynsorganenes stilling og ansvarliggjøre lokale enheter 14

15 En effektivitetsfremmende offentlig sektor Bedre nærings- og distriktspolitikk Mer treffsikkert virkemiddelapparat Overføring av virkemidler fra staten til fylkeskommunen Storbyene med økt ansvar Infrastruktur Oppmykning av lover og regler Desentralisering av ansvar sterkere lokalt ansvar for reg. utvikling Oppmykning av arbeidstids- og arbeidsmiljøbestemmelser Styrking av konkurransepolitikken Sterkere og mer uavhengig K-tilsyn Fjerne k-hemmende lover og regler Konkurransefremmende statlige innkjøp 15

16 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk Sikre bred rekruttering Økt deltagelse fra grupper utenfor arbeidsmarkedet Pensjoneringsalder Arbeidsinnvandring Inkluderende arbeidsliv Mer fleksible ansettelses- og arbeidsvilkår Bryte med sentralistisk tilnærming Mindre forskjell offentlig/ privat De ansatte låses inne i offentlig sektor Harmonisering av pensjonsordninger Revurdering av Tjenestemannsloven Hindre utstøting Staten skal utvikle en personalpolitikk med aktiv utvikling og oppfølging av hver ansatt 16

17 Inkluderende arbeidsliv- operative mål Redusere sykefraværet Heve pensjoneringsalderen Med 20% for hele avtaleperioden. Hindre utstøting Ikke konkrete måltall utstøtingsmålsetting skal konkretiseres etter hvert 17

18 Fleksibilitet: nye ledelsesutfordringer Leder- og organisasjonsutvikling: gi større frihet til lokale enheter Nye styringsredskaper incentivstyring Belønning Karriereveier Definere resultatmål 18

19 Omstilling Omstillingsdyktige medarbeidere må ikke oppfattes som trussel sorte gryte og overtallighet må lønne seg økt lønn bedre karrieremuligheter økt attraktivitet på arbeidsmarkedet Omstillingsdyktige organisasjoner Lederoppgave endringene blir gjennomført med minst mulig intern støy, utmattelse og defokusering krever en ny kompetanse hos mange ledere 19

20 Org. Ledelse og personal. Org. Ledelse og personal. Styringsreform Styringsreform IKT IKT Tilsyn Tilsyn Konkurransepolitikk Konkurransepolitikk Dep./Direktorater Dep./Direktorater Finansieringsformer Finansieringsformer SATS SATS Skole Skole Kommunesektoren Kommunesektoren AAD som servicedep. AAD som servicedep. Sektorreformer Sektorreformer Nåsituasjon Nåsituasjon Fremtidig Fremtidig situasjon situasjon Departementene og underliggende etater Sektorbidrag Sektorbidrag Sektorbidrag Tverrgående sektorbidrag Tverrgående sektorbidrag Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 1. Et enklere og ryddigere samfunn 2. Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov 3. En effektiv offentlig sektor 4. En produktivitets- og effektivitetsfremmende offentlig sektor 5. En inkluderende og stimulerende personalpolitikk 20

21 Prosjekter Gjennomføring av sektorreformer: Sykehusreformen Kvalitetsreformen i høyere utdannelse Forsvarsreformen Reformene i justissektoren 21

22 Antall tiltak - Departementer og etater har meldt inn 508 tiltak - Departementer 190 tiltak - Etater 307 tiltak - 11 tverrgående prosjekter - Det er fastsatte milepæler i 154 av 201 tiltak - Av disse er 123 rapportert i rute 22

23 Modernisering kulturendring Ansvarliggjøring av ansatte og enheter Offentlige mindre innadvendt Brobygging privat offentlig Bedre forvaltning Mer utviklende jobber Bedre offentlige tjenester til den enkelte innbygger 23

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger

SKRITT PÅ VEIEN. Innhold. Reformer. Innledning. Forutsetninger Innhold Innledning Reformer Forutsetninger Side 2 Forord Side 4 Om handlingsplanen Side 9 De ni reformene Side 10 Sykehusreformen Side 30 Det indre liv: Forutsetninger for fornyelse i forvaltningen SKRITT

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 St.prp. nr. 1 (2003 ) FOR BUDSJETTERMINEN Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1595, 2445, 2470 og 2541 2543 Inntektskapitler: 4510 4595, 5445 5446, 5470, 5607 og 5704 5705 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent

Detaljer

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005

DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 DEBATTGRUNNLAG STRATEGIKONFERANSER 2005 Dette debattgrunnlaget er utgangspunktet for KS` medlemsdialog på strategikonferansene for 2005. Del 1 tar for seg strategiske og praktiske spørsmål knyttet til

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

Nr. 2006:10. Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990

Nr. 2006:10. Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990 Nr. 2006:10 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca 1990 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Statskonsult pi oppdrag fra davrerende Moderniseringsdepartementet, Fornyings-

Detaljer

Presentasjon av Nye Oslo. Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid

Presentasjon av Nye Oslo. Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid Presentasjon av Nye Oslo Et program for initiativ, kreativitet og samarbeid Hva er byrådets program for videre modernisering av Oslo kommune Nye Oslo? M Moderniseringsprogrammet inneholder byrådets strategier

Detaljer

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering

St.meld. nr. 9 (2006 2007) Arbeid, velferd og inkludering St.meld. nr. 9 (2006 2007) 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold Del I Hovedinnhold... 11 1 Hovedinnhold

Detaljer

Tilstandsrapport 2008

Tilstandsrapport 2008 Tilstandsrapport 28 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 28 3 Innhold Innledning 5 Demografi og økonomiske nøkkeltall 6 Barnehage 17 Grunnskole 28 Pleie- og omsorg 38 Barnevern 46 Sosialtjenesten

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2686 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 1 Hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 1 13. april 2012, kl. 12.00 Hovedtariffoppgjøret 2012 Det vises til vedlagte inntektspolitiske uttalelse fra Unio, vedtatt i styremøte

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5607, 5701 5705

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 2

Budsjett-innst. S. nr. 2 Budsjett-innst. S. nr. 2 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 (2003-2004) Innstilling

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI Eureka kompetanse - kurs- og kompetansesenter 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet.

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Sykefraværsrapport. Tiltak for reduksjon i sykefraværet i Verran kommune

Sykefraværsrapport. Tiltak for reduksjon i sykefraværet i Verran kommune 2012 Sykefraværsrapport Tiltak for reduksjon i sykefraværet i Verran kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag side 3 Del 1 1.1.1 Mandat side 3 1.1.2 Tilgrensende arbeid side 3 1.2 Nedsatt arbeidsgruppe side

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Særskilt vedlegg: P-0968

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Kommunesektoren ser muligheter!

Kommunesektoren ser muligheter! Kommunesektoren ser muligheter! Til kommuner og fylkeskommuner Til debatt En god og bred dialog mellom medlemmene og KS er det beste utgangspunktet for at KS kan ivareta medlemmenes interesser. Strategikonferansene

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Prinsipprogram for Unge funksjonshemmede

Prinsipprogram for Unge funksjonshemmede Prinsipprogram for Unge funksjonshemmede Vedtatt av Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2014 1 0. Forord Formål Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer