Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV"

Transkript

1 Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV

2 NAV, Side 2

3 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig service Fordeling bla. gjennom skatt NAV, Side 3

4 Verdens beste land å bo i Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet Høyt utdanningsnivå Økonomisk suksesshistorie Stabilitet og forutsigbarhet Høy produktivitet, effektivitet, omstillings- og konkurranseevne Påvirker velferdssamfunnet butikken Norge positivt? Høy tillit mellom mennesker/til samfunnsinstitusjoner - grobunn for flatere organisering Høy arbeidsmotivasjon/tilfredshet i arbeidssituasjonen Trygghet gir mot til å ta sjanser? «Skape for å dele, dele for å skape» NAV, Side 4

5 Høy yrkesdeltakelse Prosent av befolkningen i alderen år Kilde: EUROSTAT Danmark 78,3 75,7 Finland 72,6 73,8 Norge 80,1 79,6 Sverige 78,7 80 Nederland 75,4 77 Frankrike 68,5 69,2 Tyskland 69,1 76,3 Storbritannia 74,4 73,6 EU-27 66,9 68,6 NAV, Side 5

6 Perspektivmeldingen NAV, Side 6

7 Vi påvirkes av verden rundt oss Geografisk fordeling av verdens BNP Kina og India Vesten Verden ellers Kilder: Angus Maddisson og OECD. 7 NAV, Side 7

8 Flere eldre Antall personer over 66 år per 10 personer i alderen år 1970: 2,0 2012: 2,2 2060: 4,0 NAV, Side 8 14

9 NAV, Side 9

10 Alle piler peker mot NAV «Behovet for inndekning stiger til om lag 6 % av verdiskapingen i fastlandsøkonomien fram mot 2060 dersom arbeidstilbudet ikke øker når levealderen øker» Viktigste utfordring: «Et høyt arbeidstilbud er en avgjørende forutsetning for å kunne videreføre og videreutvikle godt utbygde velferdsordninger» «Høy yrkesdeltakelse er både et resultat av den norske samfunnsmodellen og en forutsetning for å kunne føre den videre» «Arbeidslinjen må være hovedstrategien for å møte utfordringene framover». «Det er spesielt viktig å legge til rette for at flere kommer i arbeid framfor på trygd» (både øker skattegrunnlaget og gir færre trygdeutgifter) Jfr. også essensen i Brochmannutvalget: Klarer vi å arbeidsinkludere innvandrere i stor stil, så flyter skuta Norge enda bedre de nærmeste tiårene Klarer vi det ikke, så utfordres hele vår velferdsmodell NAV, Side 10

11 4 måter å skaffe arbeidskraft på Flere av de som jobber kan jobbe mer Hente arbeidskraft fra andre land Få personer som står utenfor arbeidsmarkedet i jobb Hindre at personer som er i arbeidsmarkedet faller ut NAV, Side 11

12 «Nasjonalformuen består først og fremst av verdien av det arbeidet vi utfører i dag og i framtiden» NAV, Side 12

13 Helserelaterte trygdeordninger Ikke nødvendigvis trenden, men nivået er utfordringen NAV, Side 13

14 Antall mottakere av SP, AAP og UP - og andel av befolkningen år (fra statsbudsjettet 2012). NAV, Side 14

15 NAV, Side 15

16 Det er arbeidsledighet som er helseskadelig! Arbeidsledighet øker dødelighet helseproblemer forbruk av helsetjenester Å få jobb igjen øker selvfølelse generell helse psykisk helse 80 års forskning bak dette! NAV, Side 16

17 Er arbeid bra for helse og velvære? Waddel & Burton en oppsummering for engelske helsemyndigheter: Syke og personer med funksjonsnedsettelser bør gis bistand til å få eller beholde arbeid, fordi det forbedrer livskvalitet og velvære gir bedre helse og reduserer sannsynligheten for varige funksjonsnedsettelser virker terapeutisk, helende og rehabiliterende Hvordan kan vi bidra til å arbeidsrette helsetjenestene? NAV, Side 17

18 NAV ser behov for: Mer rehabiliteringsorienterte helsetjenester som ser potensialer og mestringsmuligheter - ikke bare diagnoser og sykdom. Et sterkere fokus på arbeidsdimensjonen innen helsetjenestene. Flere må snus allerede mens de betjenes av helsetjenestene og motiveres i retning arbeid. Lokale samarbeidsmodeller som kan bygge bro mellom helsetjenestenes gjøre frisk -tjenester og medisinske rehabiliteringstiltak på den ene siden, og arbeidsrettede tiltak under NAV på den andre men med et klart arbeidsfokus! I dag et litt tilfeldig terreng Arbeid så langt fraværende innen Samhandlingsreformen En crash mellom paradigmer? NAV, Side 18

19 Andelen uførepensjonister etter diagnose NAV, Side 19

20 Framskriving av arbeidsstyrken en etter høyeste fullførte utdanningsnivå, Kvinner og menn, grunnskole og høyere utdanning. Forutsetter at kvinner og menn, gitt alder og utdanning, begynner på og fullfører ny utdanning slik en tilsvarende person gjorde i årene Flere tar høyere utdanning Flere menn med grunnskole som høyeste utdanning (ca 30% drop out) NAV, Side 20

21 Arbeidskraft etterspørselsiden på sikt Den underliggende langsiktige trenden er mangel på arbeidskraft i fremtiden som følge utviklingstrekk i befolkning/samfunn Større variasjon i etterspørsel etter arbeidskraft Økt andel sysselsatte innen tjenesteytende næring, særlig helse/omsorg Færre sysselsatte innen produksjon Økt etterspørsel i byene, redusert etterspørsel i distriktene Flaskehalsproblematikk Økende behov for høyt utdannet/spesialisert arbeidskraft (Langt?) færre ufaglærte jobber Større krav til fleksibilitet i arbeidslivet Spesielle grupper som får problemer? NAV, Side 21

22 Mulige inkluderingsstrategier Holdningspåvirkning - bearbeide de oppfatningene, holdningene og til og med fordommene hos dem som ansetter Juridiske virkemidler - forpliktelser på arbeidsgiverne større eller mindre grad av tvang eller pisk Subsidiering - penger brukes som en gulrot og inngangsbillett Arbeid med bistand og andre oppfølgingstiltak Tilbyr noe til både bruker og arbeidsgiver: oppfølging og assistanse, trygghet for blant annet ekstern introduksjonsassistanse og oppfølging etter at brukeren har startet på arbeidsstedet Ruste opp den enkelte Kvalifisering, arbeidstilvenning, arbeidstrening (skjermet arena eller i ordinært arbeidsliv) En skjermet sektor der utsatte grupper kan finne arbeid med mindre press/krav - OG ET PROFESJONELT OG ARBEIDSRETTET NAV! NAV, Side 22

23 OECD-diagnose One of the most extensive rehabilitation and integration systems in OECD Men An unsuccessful vocational rehabilitation system Er tiltaksinnretning/komposisjon/seleksjon problemet? Eller ligger utfordringene ut mot/ute i arbeidslivet? For lite av terskelreduserende tiltak? NAV, Side 23

24 Konklusjon: Vi har mye å jobbe med Vi har ikke råd til å mislykkes Takk for oppmerksomheten NAV, Side 24

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter Strategi Små bedrifter store verdier Regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter 2 Regjeringens strategi

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Unios notatserie nr. 1/2015 Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet Brev til finansminister Siv Jensen 2. februar 2015 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer