Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill"

Transkript

1 Endringsledelse i praksis: Flyttingen av Konkurransetilsynet til Bergen eller: Reisen til Bergen Et drama i tre faser m/for- og etterspill Spesialrådgiver Knut Eggum Johansen Partnerforum frokostmøte, 24. april, 2013

2 Forspillet Høsten 2001: Bondevik II Økt vekt på konkurransepolitikk og en viktigere rolle for tilsynet Statsråd Norman i internt møte: Egentlig burde tilsynet ligge i Bergen ( Den som kun tar spør for spøk!) Januar, 2002: En flyttemelding varsles Desember 2002: 8 tilsyn foreslås flyttet Januar 2003: Flyttemeldingen Juni 2003: Stortinget vedtar

3 Feltøvelse våren 2003 Gjennomføringen er samtlige lederes ansvar! Nødvendig med (trinnvis) avklaring av planer og rammer for gjennomføring Løpende evaluering av prosessen Veien blir til mens vi går. Systematisk informasjon og god dialog med alle medarbeidere. - Linjelederne er sentrale i den løpende dialogen. Nært samarbeid med de tillitsvalgte og verneombud. Hovedavtalens bestemmelser om medbestemmelse. Heller for mye enn for lite.

4 Premisser for flyttingen Tid for gjennomføringen er 3 år fra 2004, og flyttingen skal være avsluttet innen Flyttingen skal skje på en slik måte at: Konkurransetilsynet fungerer godt i omstillingsperioden. omstillingsprosessen for de ansatte ikke fører til utstøting og at flest mulig flytter med. et nytt, effektivt miljø bygges opp systematisk. Konkurransetilsynet har ansvar for at det utarbeides individuelle karriereplaner for alle tilsatte, både de som velger å ikke flytte og de som blir med på flytteprosessen. Økonomisk ramme for omstillingsprosessen er 62,5 mill NOK over treårsperioden. Dette kommer i tillegg til bevilgning til ordinær drift.

5 Høsten 2003: Prosjektgruppe med bred deltakelse laget forslag til en konkret flytteplan (milepeler, stillingsutlysning, oppstartsorganisasjon i Bergen m.v) Merarbeidsamtaler for å kartlegge flyttepreferanser Teambygging i ledergruppen To viktige begrep: Kritisk kompetanse Aktive jobbsøkere

6 Årsverk Bemanning mulig forløp skisse laget høsten

7 Plan fase I: Hvordan lykkes? Virksomheten i Bergen må være synlig fra dag 1. Valg av oppgaver i fase 1 bør derfor representere høy signaleffekt Kritisk masse (antall medarbeidere/oppgaver/kompetanse) må etableres raskt for å sikre effektiv drift Ett tilsyn en ledelse!!! Faglige utfordringer Skape muligheter for karriere Gode og fleksible arbeidsforhold Kompetanseoppbygging i samarbeid med universitets- og høyskolemiljøet i Bergen

8 Regneeksempel 1 - Produktivitetsutvikling Jevn oppbemanning i Bergen, jevn avskalling i Oslo Produksjon 120 Produktivitetsveide årsverk pr år Bergen Flyttepliktige Kritisk kompetanse Prioriterte jobbsøkere okt.04 jan.05 apr.05 jul.05 okt.05 jan.06 apr.06 jul.06 okt.06 jan.07

9 Viktige faktorer Vi kom tidlig i gang med planlegging og involvering av de ansatte Handlingsplaner for de tre fasene ble grundig forankret i organisasjonen Medbestemmelse ble praktisert Konsekvent og synlig gjennomføring Viktige saker som syntes i media Ny konkurraneslov (2004) meriterende praksis AAD la seg ikke opp i detaljer ved gjennomføringen

10 Tillit: Medarbeiderne Departementet Det politiske miljøet Interessentene i Bergen Synlighet:

11 Målrettet virkemiddelbruk For medarbeidere som er aktive jobbsøkere vil virkemiddelbruken kunne ha form av: Bistand til aktiv jobbsøking Kompetansehevende tiltak, med sikte på å kvalifisere medarbeideren til ny jobb, i form av: dekning av studieutgifter studiepermisjon med full eller delvis lønn Hospiteringsordninger Fortrinnsrett utløst av flyttefritak/oppsigelse Tildeling av nye oppgaver og funksjoner som representerer en kompetanseheving For medarbeidere med kritisk kompetanse vil hovedvekten av virkemiddelbruken ha form av: Kompetansehevende tiltak som inngår i medarbeiderens karriereplan, i form av: Dekning av studieutgifter Studiepermisjon med full eller delvis lønn Økonomisk kompensasjon, i form av: MEL (midlertidig, etterbetalt lønnstillegg) Lønn, midlertidig eller permanent

12 Fase I: Fra beslutningen ble fattet og fram til utgangen av 2004 Mål: Mest mulig ro i organisasjonen, høyt trykk og fokus på produksjonen Jobbgaranti for ansatte i Oslo frem til Virkemiddelpakke lansert ved årsskiftet 2003/2004 Januar 2004: Rekruttering starter i Bergen Mai 2004: Konkurransetilsynet starter opp i Bergen

13 Fase II: Årsskiftet 2004/2005 (og fram til sommeren 2006) Gradvis oppbygging i Bergen og overføring av oppgaver fra Oslo. Ved inngangen til 2006 hadde tilsynet 59 medarbeidere i Bergen. 18 medarbeidere har skrevet flytteavtale fra Oslo til Bergen Utfordringer: Styrt nedbygging i Oslo for å gi rom for kompetanse- og kapasitetsoppbygging i Bergen, samtidig som produksjonen opprettholdes Virkemiddelpakke, prosjektorganisering m.v.

14 Fase III: 2006 Landing i Bergen Oslo-kontoret avvikles Konkurransetilsynet hadde ca. 90 ansatte i Bergen ved inngangen til 2007

15 3. Building a new organization Consolidation and Knowledge Management The Generation Y Challenge

16 Flyttingen gjennomført og videre fremover Etterspill: Omfattende nyrekkruttering er krevende Høye forventninger til spennende oppgaver kunne ikke alltid innfris Ledelsen fartsblind? Forankring av prosesser knyttet til åpne kontorløsninger kunne vært bedre Det tar tid å bygge opp saksbehandlerkompetanse og saksbehandlingsrutiner Det tar tid å bygge opp tilstrekkelig mange ledertalenter som kan ta mellomlederansvar

17 PLAN ACT DO CHECK EFQM Excellence (www.efqm.org)

18 Rapportering Strategikart Tildelingsbrev P Scorecard Løpende oppfølging A Virksomhetsstyring i KT D C Risikoanalyse

19 Noen erfaringer Klart formulerte mål og tydelige resultatkrav er en kjempefordel Utforming av mål og resultatkrav må skje i nært samarbeid mellom etat og departement Risikostyring del av den løpende virksomhetsstyringen i organisasjonen Utforming av tydelige og målbare resultatkrav er vanskelig, men helt nødvendig for verdien av risikovurderingene Det er lett å bli for ambisiøs - ikke for mange mål. (IKT prosjekt kunne gått i grøfta)

20 BCCLE Et veldig konkret resultat

21 Takk for oppmerksomheten

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen. Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurransetilsynet er nå etablert i Bergen Januar 2007 Konkurransedirektør Knut Eggum Johansen Konkurranselov, Pristilsynet + Prisdirektoratet = Konkurransetilsynet Regionapparatet avvikles Stortingets

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Kommunesektoren står overfor nye og krevende lederutfordringer

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester.

2. Bystyret ber byrådet prioritere kunde/bruker perspektivet og starte opp med systematiske brukerundersøkelser av kommunens tjenester. Dato: 7. desember 2010 Byrådssak 1003/11 Byrådet Balansert målstyring - arbeidet fremover BJOL SARK-032-201018118-1 Hva saken gjelder: Bystyret fattet i møte 27.01.03 ved behandling av b.sak 018/03 slikt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen

Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm. Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering av Prosjekt bostedsløse. Oppstartsfasen 325 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen, Evelyn Dyb, Arne Holm Evaluering

Detaljer

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET.,3rn ba neverket Jlblioteket Samferdselsdepartementet, mars 1997 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 2 2. Mandat s. 3 3. De sentrale personalpolitiske

Detaljer

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten?

Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? Hvordan legge til rette for bruk av produktivitets- og effektiviseringstiltak i staten? 1) Innledning Bakgrunn 2 Mandat 2 Fortolkning av mandatet 4 Sammensetning 5 Arbeidsform 5 2) Forhandlingshjemmel

Detaljer

Rådmannens internkontroll

Rådmannens internkontroll Rådmannens internkontroll Kontrollutvalg Midt-Norge 24.september 2013 Spesialrådgiver Tina Skarheim, KS KS Kommunesektorens organisasjon Arbeider for medlemmene Informasjon, dokumentasjon, kurs og rådgivning

Detaljer

Omorganisering av konkurransetilsynet

Omorganisering av konkurransetilsynet Omorganisering av konkurransetilsynet M ERETHE M ÆLAND B ERTELSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN N OVEMBER 2006 Notat 9-2006 1 Innhold FORORD... 3

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5 Program for bedre styring og ledelse i staten 2014 2017 Innhold Del 1: Beskrivelse av programmet 3 Bakgrunn for programmet 3 Utfordringer og årsaker 3 Formål med programmet 5 Innretning av programmet 5

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2013 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583

Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet. Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Rapportering til besvær? Evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet Difi-rapport 2011:9 ISSN 1890-6583 Innhold Oppsummering... 1 1 Bakgrunn og formål... 5 1.1 Kunnskapsdepartementets initiativ

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer