Bruker Spør Bruker Evaluering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker Spør Bruker Evaluering"

Transkript

1 Bruker Spør Bruker Evaluering Å styrke brukernes perspektiv som grunnlag for utvikling av tjenester og innovasjon i tjenestene. Dagfinn Bjørgen BSB Leder KBT Midt-Norge

2 6 brukerstyrte sentra og et nasjonalt senter Sagatun

3 Arbeidsområder 2015 KBT Midt- Norge Metoder for involvering av brukerperspektiv Eks. «Min Stemme Teller» Prosjekt om brukermedvirkning for barn og unge. Dokumentasjon av brukerperspektivet Brukerinvolvering i forskning Opplæring og opplæringskonsepter Arbeidsliv og rehabilitering

4 Programområder KBT Midt Norge Formidling Opplæring Bruker medvirkning for voksne Brukermedvirkning for barn og ungdom i pasient og/eller klient posisjon Arbeid Rehabilitering og behandling i et brukerperspektiv. Forskning og kunnskapsutvikling. NAPHA NAPHA

5 Momenter fra dialogmøter i kommuner (Kommune og brukerorganisasjon sammen) Utfordringer i kommunen Kommune perspektiv på KBT sin rolle: Hvordan få stemmene frem fra de som organisasjonene ikke får, og de eksemplene som brukerorganisasjonene ikke sitter på? Hvordan informere og involvere brukere? Hvordan få brukere til å delta på større konferanser.) Hvordan motivere - har prøvd med egne verksteder for bare brukere slik at deres stemme skulle være sterkere. Viktig at brukerorganisasjonen og kommunen blir invitert sammen. «Veldig bra at noen utenfra kunne komme å gi et puff». Behøver stimulering med noen utenfra. Tilgang på kunnskap En kommune hadde flere prosjekt som hadde utprøving av metodikk og KBT sitt initiativ kunne være en god anledning til erfaringsutveksling mellom tjenester /prosjekter i kommunen, sammen med det KBT kunne bringe inn.

6 Brukererfaring og utvikling av tjenestene tradisjonelt Det er ulik systematisk innhenting av brukernes erfaringer Det er ofte basert på konflikt når informasjonen blir samlet inn. Brukernes stemme blir ikke formidlet til tjenesteenhetenes ansvarlige ledelse. Erfaringene behandlet som anekdoter (enkelthistorier) Enkelthistorier individuell Ordinære kvantitative tilfredshetsundersøkelser (brukerundersøkelser ) Strukturerte skjema. Utfordrende å få den relevant for praksis vanskelig å spørre eksakt eksempel «fornøyd med informasjon».

7

8 Dialogbasert evaluering Etisk ståsted på at alle har mennesker har like mye verdi men ulikt ståsted. Fokus på forståelse og å tenke nytt i utvikling av tjenester Fokus på hva som er bra som man skal fortsette med Fokus på å få frem ulike virkeligheter og parallelle virkeligheter

9 Å være bruker Opplevd avhengighet av tjenestene. Opplevd avhengighet av at andre fatter vedtak. Vi ser tegn på en kommunal institusjonalisering.

10 Den herre-dømme-frie-samtale Bruker Spør Bruker Gruppeintervju/ eneintervju uten tjenesteytere Assosiasjoner gir bevissthet på og tilgang til flere erfaringer og opplevelser. Anonymitet Ingen er underdanig. Det som er gyldig er det gode argument. Det er brukerne / pasientene/pårørende som styrer tema. Habermas, J. (1981) Theorie des kommnikative hadelns.

11 Fokusgruppemetode. En nøye planlagt diskusjon. For å oppnå innsikt i et definert interesseområde. Den fokuserte diskusjon.

12 Den fokuserte diskusjon. I motsetning til enveisflyt av informasjon generer fokusgrupper data fra gi og ta situasjoner: Assosiasjonsprinsippet. Mening dannes i samhandling/samtale med andre. Lære av hverandre. Likemannseffekt.

13 BSB evaluering Medlem av European Evaluation Society American Evaluation Association Opprinnelig teori kilder: Utilization focused evaluation 1997 Patton, Michael Quinn Developement evaluation 2011 Patton, Michael Quinn Moderating Focus groups RA Krueger 1997 Habermas, J. (1981) Theorie des kommnikative hadelns

14 BSB Oslo kommune 15 bydeler

15

16 Fremmer brukerstemmen til beslutningstakere Familieambulatoriet Meld. St. 30 ( ) Melding til Stortinget Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk Evaluering av familieambulatoriet i Helse Nord Trøndelag HF, utført av Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt-Norge 2012, viser at brukerne legger vekt på at familielivet og oppvekstsituasjonen for barnet er bedret gjennom kontakten ved familieambulatoriet. Kommunene legger mest vekt på bedret trygghet ved svangerskap/fødsel og større tillit fra familien i kontakt med barneverntjenester. s 102

17 Bakgrunn for BSB evaluering Haltdalen DPS 2012 I forbindelse med omorganisering av døgntilbud og fremtidig drift ved Haltdalen DPS Arbeidsgruppe/styringsgruppe for mulighetsstudiene, ba om en evaluering fra Stiftelsen KBT Midt-Norge, for å få frem hva brukerne selv mener om Haltdalen DPS sitt tilbud Se nettside

18 Hovedfunn BSB Respekt Dyktige fagpersoner Forutsigbarhet Fleksibilitet Informasjon Samhandling Felles beslutning Sosial kontakt Utviklingsmuligheter Ansvarsfrihet

19 Brukermelding Dokumentasjon Bruker/ pårørende perspektiv Den Herredømmefrie samtale Forståelse gir kvalitet Organisasjons utvikling Metoder for Dialog og læring Tilbakemelding Motivasjon

20 Makt i relasjoner (sitat fra kvalitetsprosjekt Sør-Trøndelag) Lojalitet til sin behandler, og personalets forsvarsreaksjoner) En mobiliserer forsvaret til de ansatte hvis en prøver å si det samme til dem. Jeg ville nok tatt opp alt med personalet, men mange reagerer med en forsvarsposisjon. Jeg føler jeg rører ved et lojalitetsbånd som ikke bør brytes når jeg snakker med personalet. Med personalet er det vanskelig å vite hvor langt en kan gå uten å såre.

21 Andre elementer Trygging av fagfolk Grundig og god metodikk for innsamling Tilbakemeldingsrutiner

22 Hvilke mål hadde kommunen med å gjennomføre BSB? (etterevaluering 2008) Konkret tilbakemelding på kvalitet og innhold, bruke det til forbedringsarbeid. Spørre brukerne om de er fornøyd med tjenestene. Tilfredsstille myndighetenes krav som grunnlag for oppdatering av psykiatri plan Få valide data velge en metode som har mulighet til å få frem brukernes reelle oppfatning.

23 Konkrete ting det har med ført å gjennomføre en slik prosess? Fikk avkreftet/bekreftet ting man visste om tjenesten. Handfaste resultater fra none utenfra med mulighet for å være objektive til tjeneste og ansatte. Konkrete ting å jobbe med, individuelle tilbakemeldinger og system-trekk. Interessante og utfordrende diskusjoner internt i aktuelle deler av tjenestapp. Beviser:at svært syke mennesker kan delta i evalueringer. I rekrutteringsarbeidet ble det en annen dialog med brukere enn man er vant til. Brukere sier: nye tanker og kunnskap.

24 Bruker Spør Bruker Evalueringer Haltdalen DPS Famillieambulatoriet BSB Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital, 2010/2011 Inn på tunet Trondheim kommune, Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen Treffsteder Samhandlingsprosjektet Sommerstua (Treffsted) Evaluering av Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) 2008/2009 BSB Psykisk helsevern, Trondheim kommune 2007 Oppfølgingstjenesten Lerkendal og Heimdal 2009 Bruker Spør Bruker Stange kommune Bruker Spør Bruker Hamar Kommune Byer og kommuner Oslo kommune 15 bydeler Ålesund Nærøy Levanger Inderøy Steinkjer Namdalseid Namsos Stjørdal Familieambulatoriet, Helse Nord- Trøndelag

25 BSB Oslo kommune 15 bydeler

26 Hovedfunn BSB Respekt Dyktige fagpersoner Forutsigbarhet Fleksibilitet Informasjon Samhandling Felles beslutning Sosial kontakt Utviklingsmuligheter Ansvarsfrihet

27 På hvilke områder har kommunen jobbet videre med dette? Avklaringsmøter, hyppigere møter, holdningsarbeid. Tar frem rapporten på nytt etter 1 år ta status. Nye undersøkelser. Vedlegg til prosjektrapportering. Dialogkonferansen gav konkrete tilbakemeldinger/klare ideer til konkrete kvalitetsforbedringsområder. Planlagt brukt i innovasjonsprosesser.

28 Hva sier brukerne? (evalueringsskjema dialogkonferanser.) Viktig å få si sin mening. Det vedrører meg. Det handler mye om min hverdag. Fint å treffe likesinnede. VI har fått en god del interessante opplysninger. Be inn flere ansvarlige. Håper kommunen tar dette ad notam

29 Erfaringer fra Bruker Spør Bruker Det legges vekt på betydningen av at dialogprosessen gir en annen arena for diskusjon: fint å møte brukerrepresentanter på andre arenaer Brukere har fått en bedre forståelse av hvordan tilbudene er utformet og at temaene i evalueringene:. angår meg.temaene handler om livet vårt.. Ting kom opp som jeg ikke hadde reflektert over tidligere. Brukerrepresentanter har erfart konkretisering av problemer og utfordringer og konkretisering av motstand mot brukermedvirkning. Dette har styrket evnen til å arbeide for

30 Undring og dialog, Kårhild Husom Løken m fl. Rådet for Psykisk Helse, Tjenesteytere får mer konkret tilbakemelding på egen praksis. Metoden muntlig form egner seg for brukere som har problemer med spørreskjemaform. Lett tilgjengelig metode for brukere. Brukerstyrking. Metoden har fungert godt, bedre enn tidligere brukerundersøkelser.

31 Prosessevaluering av prosjektet, På oppdrag fra Helse og Sosialdepartementet: v/lisbeth Grut. Mag. art. sosiologi og Jan W. Lippestad cand.polit. v/tone Alm Andreassen cand sociol

32 Sintef unimed: Virksom men krevende modell. Brukerstyrking. Det skjerper oss.

33 oppsummerte erfaringer NAPHA NAPHA

34

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune?

Hvordan kan. for å involvere brukerne og deres. o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av. tjenester i en kommune? Hvordan kan brukerundersøkelser være et verktøy for å involvere brukerne og deres o rganisasjoner i kvalitetsutvikling av tjenester i en kommune? Rapport utarbeidet for Rådet for psykisk helse Prosjektleder:

Detaljer

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011

Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 1 Bruker Spør Bruker evaluering Revmatologisk avdeling St Olavs Hospital, 2010/2011 Bruker Spør Bruker St. Olavs Hospital Revmatologisk avdeling: Heidi Westerlund 1 Margareth Berg Vårvik Dagfinn Bjørgen

Detaljer

Prosessrapport Bruker Spør Bruker. Namdalseid kommune 2008

Prosessrapport Bruker Spør Bruker. Namdalseid kommune 2008 1 Prosessrapport Bruker Spør Bruker Bruker Spør Bruker Namdalseid kommune 2008. Randi Røvik Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-13-9 3 Bakgrunn for undersøkelsen, målsetninger og problemstillinger...

Detaljer

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker evaluering. Namsos Kommune 2007.

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker evaluering. Namsos Kommune 2007. Sluttrapport. Bruker Spør Bruker evaluering Namsos Kommune 2007. 2 Bruker Spør Bruker Namsos Kommune 2007 Brukerstyrt Senter Midt-Norge Heidi Westerlund Lillian Svedjan Blæstervold. Rune Garberg. 3 Bakgrunn

Detaljer

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune.

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Rapport Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Bruker Spør Bruker Ålesund Kommune, 2010. Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen KBT Midt Norge, 2010 2 Bakgrunn Bruker Spør Bruker Ålesund... 3 Tjenestebeskrivelse

Detaljer

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker Nærøy kommune

Sluttrapport. Bruker Spør Bruker Nærøy kommune Sluttrapport Bruker Spør Bruker Nærøy kommune Mariann Gladsø Randi Røvik Dagfinn Bjørgen Bruker Spør Bruker 2008 Side 2 av 27 ISBN 978-82-93265-23-8 Side 3 av 27 Bakgrunn for undersøkelsen... 4 Målsetninger...

Detaljer

Prosjektet Innvandrer og Helse.

Prosjektet Innvandrer og Helse. 1 Rapport til Helse Midt-Norge RHF Prosjektet Innvandrer og Helse. Prosjektgruppen: Heidi Westerlund, Ota Ogie, Per Morten Jørstad og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge, 2010 Bakgrunn.... 3 Prosjektet Innvandrer

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING

INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 14/2015 INTRODUKSJONSKURS I KOGNITIV MILJØTERAPI: EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Et samarbeid mellom Senter for psykisk helse og rus og Kompetansesenter

Detaljer

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning

bruker MER ENN BARE ORD? brukerkunnskap Ord og begreper i psykisk helsearbeid selvhjelp brukererfaring brukerrepresentant brukermedvirkning Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse MER ENN BARE ORD? brukerrepresentant brukererfaring brukeransettelse brukermedvirkning brukerperspektiv bruker brukerkunnskap selvhjelp Ord

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP)

Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Muligheter og utfordringer Brukermedvirkning i kvalitetsforbedring av tjenester for personer med rus og psykiske lidelser (ROP) Av Trulte Konsmo og Toril Bakke, seniorrådgivere, Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF. Lytt og lær. Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Helse Nord-Trøndelag HF Lytt og lær Pasientstyrt forbedringsarbeid ved Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos Sykehuset Namsos Namsos 2002 1 FORORD Psykiatrisk klinikk sykehuset Namsos, har gjort et bevisst

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Likeverdige og tilpassede kommunale tjenester Nord-Trønderlag. Rapport. Karin Hovde 2009

Likeverdige og tilpassede kommunale tjenester Nord-Trønderlag. Rapport. Karin Hovde 2009 Likeverdige og tilpassede kommunale tjenester Nord-Trønderlag Rapport Karin Hovde 2009 Rapport fra prosjektet likeverdige og tilpassede kommunale tjenester i Nord-Trøndelag 2008 1 Bakgrunn Fokus på likestilling

Detaljer

Veileder i brukermedvirkning

Veileder i brukermedvirkning Veileder i brukermedvirkning med kreftrammede og pårørende i fokus Utgitt i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasient- og likepersonsorganisasjonene Innhold 4 Hva er brukermedvirkning? 16 Råd og tips

Detaljer

Rapport Implementeringsmuligheter for VEKST OG MESTRINGSGRUPPER. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund.

Rapport Implementeringsmuligheter for VEKST OG MESTRINGSGRUPPER. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund. Rapport Implementeringsmuligheter for VEKST OG MESTRINGSGRUPPER. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund. 2 Innhold: Innhold:... 2 Bakgrunn:... 4 Selvhjelp i et brukerperspektiv:... 5 Målsetninger med evalueringen:...

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Brukerinvolvering i forskning og utvikling.

Brukerinvolvering i forskning og utvikling. Mental Helse Sør-Trøndelag. Brukerinvolvering i forskning og utvikling. Rapport: Studietur til London/Birmingham. Juni 2006. Støttet av Rådet for psykisk helse KUP prosjektet Videreutvikling av Bruker

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Dialog om Helse Mellom Kulturer

Dialog om Helse Mellom Kulturer Dialog om Helse Mellom Kulturer Brukermedvirkning i innvandrergrupper Rapport 2007-Trondheim Regionalt Brukerutvalg Helse Midt Norge RHF Menneskene hater hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter

Detaljer

Eksamen: Bacheloroppgave. Tema: Brukermedvirkning hos anorektikere. Sted: Diakonhjemmet høgskole, avdeling for sosionomutdanning

Eksamen: Bacheloroppgave. Tema: Brukermedvirkning hos anorektikere. Sted: Diakonhjemmet høgskole, avdeling for sosionomutdanning Eksamen: Bacheloroppgave Tema: Brukermedvirkning hos anorektikere Sted: Diakonhjemmet høgskole, avdeling for sosionomutdanning Innleveringsdato: 29.04.2009 Kandidatnr: 1222 Kull: SOS06 Antall ord: 8 126

Detaljer

Oppsummering. Tilfredshetsundersøkelse. ved 2011-2014. Ved. Juni Raak Høiseth. Dagfinn Bjørgen

Oppsummering. Tilfredshetsundersøkelse. ved 2011-2014. Ved. Juni Raak Høiseth. Dagfinn Bjørgen Oppsummering Tilfredshetsundersøkelse ved 2011-2014 Ved Juni Raak Høiseth Dagfinn Bjørgen 1 Oppsummering Tilfredshetsundersøkelse ved Capio Anoreksi Senter i Fredrikstad Ved.Juni Raak Høiseth og Dagfinn

Detaljer