Mitt liv storbynettverk Økt involvering av barn og unge i Drammen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mitt liv storbynettverk Økt involvering av barn og unge i Drammen kommune"

Transkript

1 Mitt liv storbynettverk Økt involvering av barn og unge i Drammen kommune Sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap og samskaping

2 2 Sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap og samskaping

3 Storbynettverket Mitt liv arbeider med: Et felles barnesyn og verdier for oppveksttjenestene Felles anbefalinger for hvordan tjenestene kan samarbeide enda bedre med 1) hvert enkelt barn og 2) mer systematisk i tjenesteutvikling Prinsipper til felles voldsrutine og samarbeid mellom tjenestene når barn utsettes for vold og overgrep Prinsipper for hvordan hver tjeneste skal innhente tilbakemeldinger fra barn Hvordan storbyene i større grad kan inkluderer kunnskap fra barn i kompetanseutvikling, strategisk planlegging og politikk 3

4 Forslag til utviklingspakker for økt kompetanse: FOR HELE OPPVEKSTFELTET: Grunnpakke 1: Barnesyn og verdier - ½ DAG Grunnpakke 2: Hvordan samarbeide med barn - ½ DAG Klokhet mot vold ½ DAG Bak atferd og diagnoser ½ DAG FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN: God profesjonalitet, slik barn ser det ½ DAG Trygg informasjonsdeling ½ DAG FOR OPPVEKSTLEDELSE OG POLITIKERE: Barns kunnskap inkluderes i styringsdokumenter og planlegging Kvalitetssikring, gjennom tilbakemeldinger fra barn Klokhet mot vold Dialog om voldsrutiner og forebygging 4

5 Hvorfor er dette arbeidet viktig Arbeidet er forankret i internasjonale konvensjoner og lovverk For å lage gode, treffsikre systemer for barn og unge, så må vi spørre dem det gjelder Reell medbestemmelse gir ressursmobilisering på individnivå Jeg er viktig.. 5

6 6 Brukerkunnskap Brukerinvolvering Brukermedvirkning Samskaping

7 Nye Drammen bruker - innbyggermedvirkning «Det er sentralt og viktig for den nye kommunen med bred bruker- og innbyggermevirkning. Det skal være enkelt å påvirke og det skal være interessant å delta. Den nye kommunen skal raskt utvikle en strategi for innbygger- og brukerinvolvering der samskaping er det bærende elementet. Den nye kommunen skal være innovativ i sin utvikling av gode arenaer for medvirkning. Den nye kommunen tar med seg gode løsninger fra de gamle kommunene, i tillegg til å utvikle nye» 7

8 Tjenestenivå Drammen kommune fortsetter i Storbynettverket Mitt liv Utviklingsarbeidet fortsetter på tjenestenivå Drammen kommune får en oversikt over hvordan medvirkning ivaretas pr. i dag og hva som skal spilles inn til Nye Drammen Læringsløp Drammen Satsningen kobles tettere opp mot ressursmobilisering- og livsmestringsporet i Læringsløp Drammen Utviklingspakker gjennomføres i samarbeid med Kompetansesenteret Nye Drammen Arbeidet kobles på og integreres med overordnet strategi for Nye Drammen 8

9 Økt medvirkning og samarbeid med barn innebærer: Økt medvirkning og samarbeid betyr at barn får: Ærlig og nyttig informasjon Beskrive virkeligheten sin i trygge rom Være med å bestemme Være med å dokumentere Gi tilbakemeldinger Denne femdelingen legges til grunn for oppvekstjenestenes arbeid med medvirkning. Fagfolk for opplæring og det utarbeides tiltak som konkretiserer og sikrer arbeidet. 9

10 Voldsrutiner forslag til prinsipper Tre prinsipper: Kommunen sikrer at alle barn systematisk får informasjon om hva som ikke er lov å gjøre mot barn Kommunen sikrer at den barnet forteller til, kan fortsette å følge barnet Kommunen sikrer rutiner der man avtaler med barnet hvordan, når informasjon skal fortelles videre. 10

11 Forslag til tiltak Alle barn i barnehage og skole får systematisk informasjon om hva vold og overgrep er Alle barn, så langt det er mulig, informeres før en bekymringsmelding sendes til barnevernet Det utarbeides en Trygghetsplan sammen med barnet, når barn forteller om vold eller overgrep Ansatte får opplæring i «Klokhet mot Vold» 11

12 Alle oppveksttjenester forslag til rutiner: Vi samarbeider med barn tilpasset alder Barn inviteres med i møter: Som utgangspunkt inviteres barnet alltid med i møter som omhandler barnet. Hvis barnet ikke er spurt, bør møtet utsettes. Informasjon fra barn beskyttes: Når informasjon om et barn skal deles med omsorgspersoner, skriftlig eller muntlig, avtales det med barnet hvordan det kan gjøres. Hvordan kan jeg hjelpe bedre: Voksne ber om tilbakemelding fra barnet eller ungdommen på slutten av en prat, med noen faste spørsmål. Barne- og ungkontakt: Person i hel- eller deltidsstilling som arbeider med, og har ansvaret for, all innhenting av tilbakemeldinger fra barn og unge i egen tjeneste eller på tvers av tjenester. Innhentingen skjer på oppdrag fra ledelsen og resultatene inkluderes i ledelsens arbeid med tjenesteutvikling Internkontroll: Leder eller avdelingsleder tar stikkprøver gjennom å kontakte et utvalg barn eller ungdom, om et konkret tema. Svarene brukes som ledd i internkontrollen. 12