Ungt Entreprenørskap Trøndelag UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 11 Videregående skole Høyere utdanning 15 Styrets årsmelding Økonomi 18 Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 For mer informasjon se: 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Styreleder og daglig leder har ordet Spennende, lærerikt og givende Flere og flere unge uttrykker at det er spennende, lærerikt og givende å være en del av Ungt Entreprenørskap. I 2010 har vi sett mange flotte trønderske ungdommer som ambassadører for en skaperkultur. De har vært synlige på våre arrangement, i lokale og regionale medier, konferanser og sågar på frokost-tv. En kultur for entreprenørskap kan ikke vedtas, den må vokse frem som resultat av engasjement. Vi vil starte med å rette en stor takk til alle de unge, lærere samt deltakere fra arbeidsliv som vil, kan og tør være med å sette dagsorden i samfunnet var året hvor sammenslåing av UE Nord og Sør-Trøndelag ble en realitet, og UE Trøndelag ble etablert. Målet er å få en lokalforening som er sterkere, mer robust, og som kan bidra til ytterligere økt læring basert på entreprenørskap i trønderske skoler. Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt en egen strategi for entreprenørskap, og Sør-Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å gjøre det samme. Politisk vilje er helt avgjørende for å kunne få den kultur -og holdningsendring som er nødvendig i skoler og samfunn. Egne lokale strategier vitner om at vi har politikere som ønsker og har vilje til denne endringen. Det samme gjelder flere kommuner som også har vedtatt egne strategier og handlingsplaner. Vår rolle som brobygger mellom skole og arbeidsliv er ytterligere befestet i Ansatte fra Sparebank 1 SMN har gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg for neste 6oo elever i ulike ungdomsskoler. Til begge fylkesmessene i 2010 var det også langt flere bedrifter som bidro med støtte i form av finansiering, eller at ansatte deltok som jurymedlemmer. Magneten og Solsiden kjøpesenter var på nytt arena, og vi vil takke for det engasjement, og den tilrettelegging de gjør for oss. Over 700 unge fikk en unik dag, hvor de fikk presentere sine bedrifter og ideer for virkelige kunder. Det er læring ikke næring som er målsettingen i Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer, enten de drives på grunnskole-, videregående skole- eller høgskolenivå. Helt siden de første ungdomsbedriftene i Trøndelag ble startet i 1998, har elever drevet med samfunnsnyttige forretningsideer, men først i 2010 har begrepet sosialt entreprenørskap blitt forankret bredt i oppstartfasen for å motivere elevene til å tenke sosial gevinst i bedriftene. Langsiktig og målrettet arbeid for å få entreprenørskap inn i lærerutdanningen har også gitt resultater. Av de tre institusjonene vi har i Trøndelag er det spesielt HiNT og NTNU som er aktiv. At den kommende generasjonen lærere ser verdien av entreprenørskap som pedagogisk metode, blir verdifullt for framtiden. UE Trøndelag var også i 2010 vertskap for den årlige Nasjonal Gründercamp for videregående skole. Elever fra hele landet kom til Trondheim og fikk oppleve trøndersk gjestfrihet, vær og en liten smakebit av hvordan det kan være å studere på Gløshaugen. Enova er fortsatt UE Norges samarbeidspart i forhold til dette arrangementet, et samarbeid som startet lokalt. Vi har fått en langsiktig avtale med UE Norge om dette arrangementet slik at det blir et fast innslag hvert år. NTNU, HIST og Byåsen videregående skole er lokale samarbeidsparter som gjør en formidabel frivillig innsatts slik at arrangementet lar seg gjennomføre. Nasjonal gründercamp er samspill i aller beste UE-stil! 4 Ingvild Kjerkol styreleder Ungt Entreprenørskap Trøndelag Irene Laukholm konstituert daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag

5 Styret i UE Trøndelag: Ingvild Kjerkol Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag (Styreleder) Karl Klingsheim TTO NTNU. Therese Troseth Engan Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Gunnar Flikke Adresseavisen Arnstein Hellem SpareBank 1 SMN Aud Kvalvik Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Elin Kolden Stjørdal Næringsforum Ingveig Holand Wahl NHO Trøndelag Progresjonsmodellen PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SMART Vårt Lokalsamfunn trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. 5

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UEs programmer Jenter fra grunnskolen i Trondheim står klar å venter på å få presentere sin ide til juryen. Til sammen tilbyr UE mer enn 20 ulike programmer fra grunnskole til masternivå. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet. Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. Gode initiativ i UEs fylkesorganisasjoner har bidratt til at alle tre bedriftsprogrammene i løpet av året ble tilgjengelige som digitale løyper på ue.no. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeidsog næringsliv. Elevbedrift Ungdomsbedrift Studentbedrift 6

7 1. 7. trinn trinn trinn Høyere utdanning Alle trinn Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter. Enterprise without Borders er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Programmet gir muligheter for de deltakende ungdomsbedriftene til å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i verden. Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Grunnskole Skattetaten ved Johan Hægstad og LO s ungdomssekretær Kristine Svendsen var med som veiledere for å gjennomføre Vårt lokalsamfunn ved Steinkjer barneskole. Motstående side fra venstre: Johan Hægstad fra Skatteetaten krever inn skatt, 4.trinn Steinkjer barneskole.jpg Smart energi, Ungbiz på Steinkjer I løpet av skoleåret 2010 har nye skoler og lærere tatt kontakt med Ungt Entreprenørskap Trøndelag med ønske om å gjennomføre en eller flere av våre programmer. I tillegg har vi fått gode tilbakemeldinger fra de skolene som vi har hatt kontakt med over tid og som ser på oss som en stabil og langsiktig samarbeidspartner. Vi opplever at elever som går gjennom våre program har fått vist seg fram på en ny arena, og at det har gitt dem ny motivasjon for læring. Arbeidet med å skaffe veiledere, mentorer og jurymedlemmer fra lokalt arbeidsliv har blitt betydelig lettere etter at flere har hørt om oss. Vi har i 2010 opplevd at bedrifter har ringt oss og bedt om å bli en av våre samarbeidspartnere. Inneværende skoleår har UET, Trondheim kommune og Ntnu Skolelaboratoriet samarbeidet om å gi lærere og skoleledere i Trondheim kommune faglig påfyll innen entreprenørskap. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Læring i praksisfellesskap. Vårt lokalsamfunn (VL) Ungt Entreprenørskap Trøndelag har blitt en populær samarbeidspart for de bedrifter som har satt samfunnsansvar på agendaen. Vi har gjennomført kurs for politikere og ansatte i samarbeidsbedrifter som ønsker å være veileder opp mot programmet. Det har vært avviklet lærerkurs med lærere fra ulike skoler og vi har gjennomført kurs på enkeltskoler. Dersom skoler har ønsket å gjennomføre Vårt lokalsamfunn, har UE vært behjelpelig med å skaffe veiledere til å gjennomføre en eller flere økter. Smart Dette året har UE Norge inngått samarbeid med Statkraft. Sammen med UE i fylkene har vi markedsført SMARTere energi til skolene. Lærerne har deltatt på inspirasjonskurs for deretter å gjennomføre undervisningsopplegget med sine elever. 8

9 Sikk Sakk Europa (SSE) Programmet er lite kjent i skolene, da vi ikke har prioritert å bruke ressurser på å markedsføre dette i særlig grad. UE ansatte har gjennomført programmet på noen skoler. Det jobbes for å få veiledere fra bedrifter som har interesser innen eksport og import. Tallene viser oversikt over frivillige, elever/studenter og lærere Gründercamp (GC) Gründercamp er et av de programmene hvor det har vært størst økning i antall elever som deltar i Trøndelag. Hvert år melder nye skoler seg på, lærere deltar på kurs og vi kobler skole og bedrifter sammen til et positivt og meningsfylt samarbeid. Det er vinnvinn-situasjon for begge parter og oppfyller krav til Prinsipp for opplæring Udir.no som sier at det skal være godt samspill mellom skole og lokalt arbeidsliv for å gjøre opplæringa mer konkret og virkelighetsnær. Dette skal også gi økt motivasjon for læring.! 9

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Høyrepolitiker Yngve Brox sammen med elever på Fylkesmessa i Sør-Trøndelag. Økonomi og karrierevalg (Ø&K) Sparebank1 SMN har gjort en stor innsats i denne sammenheng. De har sammen med oss holdt kurs for lærere i forkant av gjennomføringen på de ulike skolene, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. De samme skolene melder seg på hvert år i tillegg til at nye skoler stadig kommer til. Sparebank1 SMN er derfor i gang med å skolere flere veiledere. Gjennom Økonomi & karrierevalg har vi også deltatt på Finansstafetten i regi av UE Norge. Jobbskygging Jobbskygging er et godt bidrag til Utdanningsvalg og til de skoler som piloterer Arbeidslivsfag. I Trøndelag er det 12 skoler som er med. Elevbedrift (EB) Elevbedrift (EB) er det programmet som har størst tverrfaglighet og elevaktivitet innebygd i alle faser og aktiviteter. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer som de har utviklet selv. Elevbedrift dekker læringsmål i de fleste fag i skolen og kan gjøre skolehverdagen mer praktisk og inspirerende for alle elever. Vår erfaring er også at elever som ikke finner sin naturlige plass i klasserommet, plutselig får en arena hvor de får vist seg fram. Det finnes mye taus kunnskap i ethvert klasserom. Elevbedrift er en metode for å få det fram i lyset. Deltakelse i elevbedrift er læring for livet ikke bare for de som går med en Gründer i magen, men også for å få en større forståelse for hvor viktig den enkelte arbeidstaker er. Vi har i år holdt lærerkurs i EB både i Nord og Sør-Trøndelag. Kursene ble godt mottatt med fine tilbakemeldinger og flere registrerte bedrifter i etterkant. Messer Høyrepolitiker Yngve Brox sammen med elever på Fylkesmessa i Sør-Trøndelag. Elevbedriften Bake my day viser frem sine flotte produkter på fylkesmessen i Sør-Trøndelag. Også i 2010 er det holdt ulike messer og Gründercamper rundt om i Trøndelagsfylkene. Det har både vært arrangert av den enkelte skole, eller at flere i et distrikt har gått sammen 10

11 Fra venstre: Elevbedriften "Einstein" viser frem et forsøk. Presentasjon av markedsundersøkelse, Ungbiz. Ungbiz, her representert ved Fatima fra Verdalsøra ungdomsskole. for å arrangere sammen og dermed se og lære av hverandre. SUM-messa på Røros en vel etablert messe for Fjellregionen i tillegg til Ung Skaperlyst for Gauldal, Meldal og Rennebu. Selbu og Tydal arrangerer messe hvert andre år og skal arrangere igjen i Fosenmessa ble ikke gjennomført i 2010, men det foreligger planer om å blåse nytt liv i den i I Nord-Trøndelag var det 3 regionale messer. Ytnabi for Ytre Namdal og Bindal, Emina for Midtre og indre Namdal og Ungbiz for Innherredsregionen. For Frosta, Stjørdal og Meråker ble det ingen grunnskolemesse i De beste Elevbedriftene og Gründercamplagene blir i Sør-Trøndelag sendt til Fylkesmessa som er den største felles samlingen for våre aktiviteter rundt om i skolene. Den går over 2 dager og det konkurreres i Gründercamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift. Antall elever på grunnskolen som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i !

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Elever fra Sør-Trøndelag sammen med NHO Trøndelag s regiondirektør Merethe Storødegård på fylkesmessen i Sør-Trøndelag. Motstående side fra venstre: Leder for en dag: Silje Hågensen fra UB Washer i Nord-Trøndelag fulgte konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt i en dag Jon Bjerland fikk følge Wenche Nistad fra GIEK og Martin Aas Østereng fulgte Sverre Leiro fra Norgesgruppen. Videregående skole Ungdomsbedrift Å delta i programmet Ungdomsbedrifter (UB) gir elever i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedrift med støtte fra lærere og mentor fra næringslivet. Lærere beskriver ungdomsbedrift som en krevende, men spennende og givende pedagogisk metode som gir både elever og lærere utbytte. Vi har i skoleåret 2009/10 merket en økning i antall ungdomsbedrifter og etterspørsel etter kurs for lærere. Vi har tilbudt UB kurs i begge fylkene, samt avholdt kurs på flere skoler i Trøndelag. Vi jobber fremdeles med å få skoler til å registrere sine bedrifter som ungdomsbedrifter, da vi vet det finnes mange uregistrerte bedrifter i de videregående skolene. Vi har også tilbudt diverse kurs for UB elever, 5 ulike kurs i samarbeid med JCI og regnskapskurs i samarbeid med Samarbeid Mot Svart Økonomi som var veldig populært. Vi arrangerte Fylkesmesse for ungdomsbedrifter i begge fylkene hvor det deltok 63 UB + 414elever totalt. 10 bedrifter ble plukket ut for å delta på NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm i mai Der vant vi flere priser til Trøndelag. I tillegg deltok 2 ungdomsbedrifter fra Trøndelag på Trade Fair i Danmark, det var Medios UB og Miljøkonsulenter UB fra henholdsvis Ole Vig vg.skole og Fosen vg.skole. det å være med var en morsom opplevelse med veldig lange og interessante dager og vi er fornøyde med egen innsats sa elevene bak Medios UB ved Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag etter deltakelse på Trade-fair i Odense. 12

13 Støtteprogram Ungdomsbedriftskonseptet er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer, og vi håper flere skoler tar i bruk støtteprogrammene for å styrke arbeidet med UB. Dette er i tråd med UE Norges nye programplan om å styrke, samt øke arbeidet med bedriftskonseptene. Inkluderende Arbeidsliv Ett av våre støtteprogram er Inkluderende Arbeidsliv i Ungdomsbedrift. Dette er 2.året vi har et samarbeid med Nav arbeidslivssenter og det fungerer bra. Vi hadde en fellessamling for IA i UB hvor elevene fikk vist hva de hadde lært. Det er ingen tvil om at dette er et viktig arbeid i forhold til refleksjon rundt arbeidsinnsats, arbeidsmiljø, og som kan vise til økt trivsel, nærvær og produktivitet. Enterprise without borders Enterprise without borders er et annet støtteprogram for ungdomsbedriftselever som ønsker å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land. Vi merker en økning i interessen for dette programmet, og noen lærere har deltatt på kurs og registrert seg sammen med sine elever. Dette gir fine muligheter til internasjonalt samarbeid og forståelse for andre land sin kultur, språk, handel over grenser m.m. Fra Utdanning til jobb Fra Utdanning til jobb er et selvstendig program hvor Manpower er en sentral part i gjennomføringen. Mange skoler deltok i dette programmet også i år, og både elever, lærere og rådgivere gir meget positive tilbakemeldinger. Leder for 1 dag Leder for 1 dag gir noen få elever som har utmerket seg mulighet til å følge en toppleder i Oslo for en dag. Dette året fikk Martin Aas Østereng (Beste selger på NM for UB), Jon Bjerland og Silje Hågensen flotte og lærerike opplevelser sammen sine utvalgte ledere. 13

14 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Øverst fra venstre: Ungdomsbedriften In Medias Res fra Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag på stand under fylkesmessen i Nord-Trøndelag. Under NM for Ungdomsbedrifter vant Martin Østereng fra Thora Storm vg.skole prisen Beste selger Medios UB ved Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag under deltakelse på Trade-fair i Odense.!! Fylkesmann Inge Ryan åpner fylkesmessen i Nord-Trøndelag Nederst fra venstre: "Clean towel UB" fra Thora Storm vg.skole under fylkesmessen i Sør-Trøndelag. De vant prisene Beste UB og 1.pris HR-bedrift under fylkesmessen. Ungdomsbedriften Kort & Godt gjør seg klar til juryen kommer på fylkesmessa i Nord-Trøndelag. NM for Ungdomsbedrifter Sør-Trøndelags representanter på NM for ungdomsbedrifter gjorde en meget flott innsats og tok hjem 2 priser - Beste selger ble Martin Østereng i SpillStop UB (Thora Storm vg.skole) og Clean Towel UB (Thora Storm vg.skole) tok 1.plass i Beste HR - bedrift. Det er tydelig at de har høy trivselsfaktor i sin bedrift og er en bedrift som inkluderer alle ansatte. Selgerkonkurransen er en individuell konkurranse hvor Martin konkurrerte med 357 andre deltagere. 69 ungdomsbedrifter fra hele landet deltok på årets NM. Antall studenter som har vært med på de forskjellige programmene i Gründercamp Gründercamp, en treningsleir i problemløsing har slått rot i Trøndelag. Vi merker en økning og spredning i antall skoler som ønsker å ta i bruk denne metoden for sine elever og lærere. Flere skoler arrangerer interne camper eller sammen med andre nærskoler. Vi arrangerte Fylkesgründercamp i Meråker hvor 4 lag gikk videre til Nasjonal Gründercamp, som ble avholdt i Trondheim for 2.gang. Vinneren ble Energy Dome fra Thora Storm vg. skole i Sør-Trøndelag.

15 Studentbedriften limsim fra Sør-Trøndelag under NM for Studentbedrifter. Høyere utdanning Vi har hatt en liten økning i antall registrerte studentbedrifter på høyere utdanning, og vi har kommet i gang med Gründercamp for studenter. Prosjektet Ung Gründer som startet på Høyskolen i Nord-Trøndelag i høst har vært med på å satt gründercamp som metode i fokus, og dermed har det blitt flere studentbedriftsetableringer. Vi har også hatt studenter fra NTNU med som veiledere på vår Fylkesgründercamp og Nasjonal Gründercamp. Vi merker at interessen for både studentbedriftskonseptet og metoden gründercamp er stigende. NM for Studentbedrifter Under årets NM for studentbedrifter deltok studentbedriften limsim fra NTNU. De vant ingen priser, men fikk hederlig omtale av juryen. Program for lærerutdanning Vi har et tett samarbeid med lærerutdanningene, og har hatt med studenter på Gründercamp observasjonspraksis, hatt forelesning i entreprenørskap og kurs for Yrkesfagslærerutdanningene på PLU, Dragvoll. I tillegg har vi bidratt i videreutdanning for lærere innen entreprenørskap og i utvikling av entreprenørskap i yrkesfagslærerutdanningene. Dette har ført til at mange lærere har gjennomført Gründercamp i egen praksis og økt sin forståelse for entreprenørskap i opplæringen. Antall studenter som har vært med på de forskjellige programmene i

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Om UE Trøndelag Ungt Entreprenørskap Trøndelag holdt stiftelsesmøte 14. April Tidligere var det to foreninger i Trøndelag, fra 1998 og 1999, som nå er blitt overført og sammenslått og heter Ungt Entreprenørskap Trøndelag. UE Trøndelag bygger på UE Norges formål og skal i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører: gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet * fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet * gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings - og arbeidslivet * styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings - og arbeidslivet og skolene * stimulere til samarbeid over landegrensene * inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng * UE Trøndelag skal ikke drive kommersiell virksomhet Vår visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier Styrets årsmelding 2010 Styret i UE Trøndelag Styret ble valgt 14.april og konstituerte seg 10.mai. I løpet av våren høsten har styret hatt 3 styremøter og behandlet 14 saker. Overføring av ansatte, verdier og forpliktelser fra UE Nord- Trøndelag og UE Sør-Trøndelag til UE Trøndelag, Strategi for UE Trøndelag, ansettelse av daglig leder og ulike samarbeidsavtaler er viktige saker styret har behandlet. Flere av styrets medlemmer deltok ved UE Norges rådsmøte. Regnskapstjeneste kjøpes av Sparebank 1 SMN Regnskap. Til foreningens revisor er Revisjon Midt- Norge IKS valgt. Ansatte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag: Irene Laukholm konstituert daglig leder Kristine Ræder rådgiver videregående skole og høyere utdanning Ingrid Dahl Furunes rådgiver videregående skole og høyere utdanning Holger Torset - seniorrådgiver Wenche Ulvan rådgiver grunnskole Lill-Iren Gryteselv rådgiver grunnskole Elin Viken rådgiver grunn- og videregående skole Vidar Schanke rådgiver grunn- og videregående skole Gunn-Bårna Langstrand rådgiver grunnskole Linn-Hege Saltvik Buhaug kontorlærling Samarbeidspartnere Fylkeskommuner Nord -Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommuner Steinkjer kommune Namsos kommune Trondheim kommune Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Leksvik kommune Levanger kommune Verdal kommune Mosvik kommune Namdalseid kommune Snåsa kommune Lierne kommune Namsskogan kommune Grong kommune Høylandet kommune Overhalla kommune Fosnes kommune Flatanger kommune Røyrvik kommune Ørland kommune Orkdal kommune Vikna kommune Nærøy kommune Bjugn kommune Leka kommune Hemne kommune Røros kommune Tydal kommune Selbu kommune 16

17 Hovedsamarbeidspartnere: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Samarbeidspartnere: Messesponsorer: Roan kommune Rissa kommune Åfjord kommune Osen kommune. Andre organisasjoner Fylkesmannen ved landbruksavdelingen Sør-Trøndelag Samarbeidsforum mot Svart Økonomi HINT Bedrifter med skriftlig samarbeidsavtale NTE Koteng Teeness ASA SpareBank1 SMN Sintef Bedrifter som gir bidrag i forbindelse med Fylkesmessene Statskog Salsnes Filter Trønderavisa Det Norske oljeselskap Statoil Egon Trondheim Energi Powel ASA Solsiden Kjøpesenter Trønderenergi Trondheim kom. Bydrift Magneten kjøpesenter Black Design AkerSolution Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Grunnskoler I Nord-Trøndelag er alle skoler i de kommuner som betaler samarbeidsbidrag en samarbeidspart. I Sør-Trøndelag er følgende skoler samarbeidspart: Markaplassen ungdomsskole Tydal barne-og ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole Vikhammer ungdomsskole Hommelvik ungdomsskole Flatåsen skole Meldal barne -og ungdomsskole Hoeggen skole Lade skole Byåsen skole Rosenborg skole Lensvik skole Strand barne-og ungdomsskole Skaun ungdomsskole Ranheim skole Stadsbygd skole Klæbu ungdomsskole Sodin skole Eid skole Sistranda skole Botngård skole. Videregående skoler Ytre Namdal vg. skole Steinkjer vg. skole Grong vg. skole Inderøy vg. skole Levanger vg.skole Verdal vg.skole Leksvik vg.skole Olav Duun vg. skole Mære landbruksskole Ole Vig vg. skole Meråker vg. skole Val vg. skole Fosen vg. skole. Hemne vg. skole. Tiller vg. skole. Oppdal vg.skole. Thora Storm vg. skole Byåsen vg. skole Meldal vg. skole Brundalen vg. skole Strinda vg.skole Melhus vg.skole. 17

18 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Årsregnskap for Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Resultat for 2010 Balanse per Driftsinntekter Annen driftsinntekter Private samarbeidsparter Deltakeravgift Tilskudd fra UE Norge Frifond Offentlige samarbeidsparter Sum Driftskostnader Kostnader arbeidskraft Administrative kostnader Arrangementskostnader Renteinntekter Rentekostnader 171 Resultat Anleggsmidler Messestander 10 Eiendeler Kundefordringer Til gode tilskudd Reiseforskudd Refusjon lønnskostnader Andre forskuddsbetalte driftskostnader Sum fordringer Bank Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Resultat Annen egenkapital Resultat for hele 2010 UE Nord- Trøndelag UE Sør- Trøndelag UE Trøndelag Sum Driftsinntekter Annen driftsinntekter Private samarbeidsparter Deltakeravgift Tilskudd fra UE Norge Frifond Offentlige samarbeidsparter Sum Driftskostnader Kostnader arbeidskraft Administrative kostnader Arrangementskostnader Renteinntekter Rentekostnader Egenkapital Resultat Gjeld Arbeidsgiveravgift Levarandører Forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sted dato. februar 2011 Egenkapital og gjeld Aud Kvalvik styremedlem Ingveig Holand Wahl styremedlem Ingvild Kjerkol styreleder Karl Klingsheim styremedlem Therese Troseth Engan styremedlem Gunnar Flikke styremedlem Arnstein Hellem styremedlem Elin Kolden styremedlem Irene Laukholm konstituert daglig leder- 18

19 UE Trøndelag Post adresse: C/O NTFK Postboks Steinkjer E-post: Organisasjons nr: Besøksadresser: Sør-Trøndelag: Erling skakkes gt.14, Fylkeshuset, Trondheim Nord Trøndelag: Seilmakergata 2, Fylkets Hus, Steinkjer 19

20 UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Skatteetaten / Samarbeid mot svart økonomi HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Utdanningsforbundet KS FNO Innovasjon Norge Brønnøysundregistrene Nordea Ferd Manpower Enova Oracle NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon E U R O P E

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsmelding 213 Styreleder og daglig leder har ordet UE Trøndelags aktivitet 213 Det er med glede og stolthet vi i ser tilbake på en solid aktivitetsøkning i 213. Dette skyldes både dyktige medarbeidere

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.

Trøndelag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib.nr Lokasjon Bib. 58-01 +47 94 02 88 37 2165700 Skaun Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2163800 Orkdal Folkebib. 2166300 Malvik Folkebib. 1* 2165300 Melhus bib. 2162200 Agdenes Folkebib. 3166301 Malvik VGS bib. 2* 3163801

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Rute 1 +47 940 28 837 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160106 NTNU Dragvoll 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU Marin 1160104 NTNU

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag?

Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Hvordan utvikle et godt samarbeid i Trøndelag? Resultat fra prosessarbeid på samlingen for oppvekstsjefer i marsinnspill til videre arbeid med struktur og samarbeid i nytt fylke Problemstillinger Hvordan

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid

Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Kommunedialog i Trøndelag Struktur og samarbeid Helseledersamling 20.november 2017 Annikken Kjær Haraldsen, seniorrådgiver KS Midt-Norge Hva gjør vi i 2017 fram mot Trøndelag? Felles styremøter for KS

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp

Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid. Redusere langtidsmottak av sosialhjelp Målene med KVP Værnes 7. november 2016 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Bekjempe fattigdom Bidra til at personer som står langt fra arbeidslivet kommer i arbeid Redusere langtidsmottak

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Jobbskygging En dag i arbeidslivet

Jobbskygging En dag i arbeidslivet ELEVHEFTE Jobbskygging En dag i arbeidslivet Arbeidsbok elever 8. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 8 TRINN Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Nye Trøndelag. Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Nye Trøndelag Julia Olsson GIS-koordinator Kommunal og samordningstaben Ett Trøndelag Leka Vikna Nærøy Røyrvik Namsskogan Fosnes Høylandet Flatanger Namsos Overhalla Osen Namdalseid

Detaljer

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket

Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Ett Trøndelag - status for sammenslåing og Melhus sin rolle i det nye fylket Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av fylkene våre Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG FYLKESMANNEN I TRØNDELAG Det nye embetet er operativt fra 1.1.2018 Både Steinkjer Fo Embetetshovedstet opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte embete. Hovedsete skal ligge i Steinkjer

Detaljer

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018

TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 TRØNDELAG ETT RIKE FRA 2018 Prosjektleder Odd Inge Mjøen Mål for sammenslåing av våre fylker Hovedmål bl.a.: En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft Gi bedre muligheter til å sikre en balansert

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse

Jobbskygging Arbeidsdeltagelse ELEVHEFTE Jobbskygging Arbeidsdeltagelse Arbeidsbok elever 9. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 9 TRINN Arbeidsark 1 VI BRUKER SØT-MODELLEN Det du lærer på skolen på 9. trinn, vil du få nytte av og ta med

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Utfordringer, muligheter og prioriterte planoppgaver i Trøndelag 2016-2020 Karl-Heinz Cegla Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED.

KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I INNHERRED. Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 23.02.2017 KLAGE FRA SNÅSA KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018

Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Før vi ser på kommunetrappa FRA 1/1-2018 Hvem er vi? Dag Otto Skar, Fylkesberedskapssjef Trøndelag Henning L. Irvung Kaja Korsnes Kristensen Aleksander Skogrand Pedersen Knut Bakstad Hilde Tyldum Nordahl

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen

Kommune- og regionreformene. Matrikkel fagdag Trondheim /Steinkjer Olav Jenssen Kommune- og regionreformene Matrikkel fagdag Trondheim 2017-10-17/Steinkjer 2017-10-08 Olav Jenssen 2017 Årets tildelingsbrev Oppdrag 3.3.7: Oppdrag 3.3.8: Dette gjør Kartverket i 2017 (1) Ivaretar matrikkelen

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no

Prosjektledere. Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred. birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Overgangsprosjektet Prosjektledere Birgit Bremer Mejdal prosjektleder kommune -Innherred birgit-bremer.mejdal@ntfk.no Dagfinn Johansen prosjektleder kommune -Indre og Midtre Namdal dagfinn.johansen@namsos.kommune.no

Detaljer

Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag? fb.com/trondelagfylke

Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag?  fb.com/trondelagfylke Hvordan påvirkes Gauldalen av det nye Trøndelag? Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker

Detaljer

Kommunereformen i Trøndelag

Kommunereformen i Trøndelag Kommunereformen i Trøndelag Hans Brattås og Alf-Petter Tenfjord MNKRFs Nyttårskonferanse 25. januar 2017 Det vi vil si noe om 1. Fylkesmennenes tilråding i kommunereformen hva skjer nå? 2. Prosessen fram

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Vedtatt i styret i Fosen Regionråd,

Vedtatt i styret i Fosen Regionråd, Vedtatt i styret i Fosen Regionråd, 15.12.08 1 Målsetting med rammeplanen... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Definisjoner... 3 2.1.1 Fosen Regionråd:... 3 2.1.2 Oppvekstforum Fosen:... 3 2.1.3 Ungt Entreprenørskap:...

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt

NAVs Bedriftsundersøkelse Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Arbeidsmarkedet regionalt og lokalt Presentasjon Presentasjon // // 30. 30. 31. 31. mai mai og og 1. 1. juni juni Resultater arbeidsmarkedsområder Makroer Digitalisering

Detaljer

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no

Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole. ue.no Tromskonferansen 31. oktober 2016 Ungt Entreprenørskap Troms Kaja Baardsen Prosjektleder grunnskole Fylkesmesse UB 2016 Fire hovedmotiver for entreprenørskap i skolen.gründermotiv.distriktsutviklingsmotiv.næringsutviklingsmotiv.allmennpedagogisk

Detaljer

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd

Skapende Ungdomsmesse Søknad om tilskudd Saknr. 15/7162-2 Saksbehandler: Turid Lie Skapende Ungdomsmesse 2016. Søknad om tilskudd Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Skapende ungdomsmesse 2016 er forenlig med gjeldende Samarbeidsprogram

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL

KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA POLITIDIREKTORATET OM LOKAL STRUKTUR I NAMDAL Berørte kommuner i Trøndelag politidistrikt (iht liste) NATIONAL POLICE DIRECTORATE Deres referanse: Vår referanse: 2016/04893 Sted, Dato Oslo, 20.02.2017 KLAGE FRA FLATANGER KOMMUNE OVER AVGJØRELSE FRA

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal?

Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Foto: Jo Michael Fortsatt næringsvekst i Ytre Namdal? Jon Uthus, NHO Trøndelag Foto: Scandinavian StockPhoto Norske bedrifters konkurransekraft Krise i markedene Todeling av økonomien Sterk krone Høye

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA Forslag dato 07.11.16 1 Virksomhet Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag SA er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall. Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt)

PODD-RA. Delprosjekt 2. POlitical Decisions on Determinants Research Area. (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) PODD-RA POlitical Decisions on Determinants Research Area (Politiska beslut på bestämningsfaktorer för hälsa och tillväxt) Delprosjekt 2 Sluttkonferanse Trondheim 28. august 2014 Kyrre Kvistad Forbedre

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 1 Nasjonale prøver 2012 Fakta om nasjonale prøver Nasjonale prøver skal primært gi styringsinformasjon på lokalt og nasjonalt nivå. Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer