Ungt Entreprenørskap Trøndelag UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 11 Videregående skole Høyere utdanning 15 Styrets årsmelding Økonomi 18 Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 For mer informasjon se: 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Styreleder og daglig leder har ordet Spennende, lærerikt og givende Flere og flere unge uttrykker at det er spennende, lærerikt og givende å være en del av Ungt Entreprenørskap. I 2010 har vi sett mange flotte trønderske ungdommer som ambassadører for en skaperkultur. De har vært synlige på våre arrangement, i lokale og regionale medier, konferanser og sågar på frokost-tv. En kultur for entreprenørskap kan ikke vedtas, den må vokse frem som resultat av engasjement. Vi vil starte med å rette en stor takk til alle de unge, lærere samt deltakere fra arbeidsliv som vil, kan og tør være med å sette dagsorden i samfunnet var året hvor sammenslåing av UE Nord og Sør-Trøndelag ble en realitet, og UE Trøndelag ble etablert. Målet er å få en lokalforening som er sterkere, mer robust, og som kan bidra til ytterligere økt læring basert på entreprenørskap i trønderske skoler. Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt en egen strategi for entreprenørskap, og Sør-Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å gjøre det samme. Politisk vilje er helt avgjørende for å kunne få den kultur -og holdningsendring som er nødvendig i skoler og samfunn. Egne lokale strategier vitner om at vi har politikere som ønsker og har vilje til denne endringen. Det samme gjelder flere kommuner som også har vedtatt egne strategier og handlingsplaner. Vår rolle som brobygger mellom skole og arbeidsliv er ytterligere befestet i Ansatte fra Sparebank 1 SMN har gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg for neste 6oo elever i ulike ungdomsskoler. Til begge fylkesmessene i 2010 var det også langt flere bedrifter som bidro med støtte i form av finansiering, eller at ansatte deltok som jurymedlemmer. Magneten og Solsiden kjøpesenter var på nytt arena, og vi vil takke for det engasjement, og den tilrettelegging de gjør for oss. Over 700 unge fikk en unik dag, hvor de fikk presentere sine bedrifter og ideer for virkelige kunder. Det er læring ikke næring som er målsettingen i Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer, enten de drives på grunnskole-, videregående skole- eller høgskolenivå. Helt siden de første ungdomsbedriftene i Trøndelag ble startet i 1998, har elever drevet med samfunnsnyttige forretningsideer, men først i 2010 har begrepet sosialt entreprenørskap blitt forankret bredt i oppstartfasen for å motivere elevene til å tenke sosial gevinst i bedriftene. Langsiktig og målrettet arbeid for å få entreprenørskap inn i lærerutdanningen har også gitt resultater. Av de tre institusjonene vi har i Trøndelag er det spesielt HiNT og NTNU som er aktiv. At den kommende generasjonen lærere ser verdien av entreprenørskap som pedagogisk metode, blir verdifullt for framtiden. UE Trøndelag var også i 2010 vertskap for den årlige Nasjonal Gründercamp for videregående skole. Elever fra hele landet kom til Trondheim og fikk oppleve trøndersk gjestfrihet, vær og en liten smakebit av hvordan det kan være å studere på Gløshaugen. Enova er fortsatt UE Norges samarbeidspart i forhold til dette arrangementet, et samarbeid som startet lokalt. Vi har fått en langsiktig avtale med UE Norge om dette arrangementet slik at det blir et fast innslag hvert år. NTNU, HIST og Byåsen videregående skole er lokale samarbeidsparter som gjør en formidabel frivillig innsatts slik at arrangementet lar seg gjennomføre. Nasjonal gründercamp er samspill i aller beste UE-stil! 4 Ingvild Kjerkol styreleder Ungt Entreprenørskap Trøndelag Irene Laukholm konstituert daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag

5 Styret i UE Trøndelag: Ingvild Kjerkol Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag (Styreleder) Karl Klingsheim TTO NTNU. Therese Troseth Engan Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Gunnar Flikke Adresseavisen Arnstein Hellem SpareBank 1 SMN Aud Kvalvik Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Elin Kolden Stjørdal Næringsforum Ingveig Holand Wahl NHO Trøndelag Progresjonsmodellen PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SMART Vårt Lokalsamfunn trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. 5

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UEs programmer Jenter fra grunnskolen i Trondheim står klar å venter på å få presentere sin ide til juryen. Til sammen tilbyr UE mer enn 20 ulike programmer fra grunnskole til masternivå. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet. Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. Gode initiativ i UEs fylkesorganisasjoner har bidratt til at alle tre bedriftsprogrammene i løpet av året ble tilgjengelige som digitale løyper på ue.no. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeidsog næringsliv. Elevbedrift Ungdomsbedrift Studentbedrift 6

7 1. 7. trinn trinn trinn Høyere utdanning Alle trinn Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter. Enterprise without Borders er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Programmet gir muligheter for de deltakende ungdomsbedriftene til å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i verden. Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Grunnskole Skattetaten ved Johan Hægstad og LO s ungdomssekretær Kristine Svendsen var med som veiledere for å gjennomføre Vårt lokalsamfunn ved Steinkjer barneskole. Motstående side fra venstre: Johan Hægstad fra Skatteetaten krever inn skatt, 4.trinn Steinkjer barneskole.jpg Smart energi, Ungbiz på Steinkjer I løpet av skoleåret 2010 har nye skoler og lærere tatt kontakt med Ungt Entreprenørskap Trøndelag med ønske om å gjennomføre en eller flere av våre programmer. I tillegg har vi fått gode tilbakemeldinger fra de skolene som vi har hatt kontakt med over tid og som ser på oss som en stabil og langsiktig samarbeidspartner. Vi opplever at elever som går gjennom våre program har fått vist seg fram på en ny arena, og at det har gitt dem ny motivasjon for læring. Arbeidet med å skaffe veiledere, mentorer og jurymedlemmer fra lokalt arbeidsliv har blitt betydelig lettere etter at flere har hørt om oss. Vi har i 2010 opplevd at bedrifter har ringt oss og bedt om å bli en av våre samarbeidspartnere. Inneværende skoleår har UET, Trondheim kommune og Ntnu Skolelaboratoriet samarbeidet om å gi lærere og skoleledere i Trondheim kommune faglig påfyll innen entreprenørskap. Samarbeidsprosjektet har fått navnet Læring i praksisfellesskap. Vårt lokalsamfunn (VL) Ungt Entreprenørskap Trøndelag har blitt en populær samarbeidspart for de bedrifter som har satt samfunnsansvar på agendaen. Vi har gjennomført kurs for politikere og ansatte i samarbeidsbedrifter som ønsker å være veileder opp mot programmet. Det har vært avviklet lærerkurs med lærere fra ulike skoler og vi har gjennomført kurs på enkeltskoler. Dersom skoler har ønsket å gjennomføre Vårt lokalsamfunn, har UE vært behjelpelig med å skaffe veiledere til å gjennomføre en eller flere økter. Smart Dette året har UE Norge inngått samarbeid med Statkraft. Sammen med UE i fylkene har vi markedsført SMARTere energi til skolene. Lærerne har deltatt på inspirasjonskurs for deretter å gjennomføre undervisningsopplegget med sine elever. 8

9 Sikk Sakk Europa (SSE) Programmet er lite kjent i skolene, da vi ikke har prioritert å bruke ressurser på å markedsføre dette i særlig grad. UE ansatte har gjennomført programmet på noen skoler. Det jobbes for å få veiledere fra bedrifter som har interesser innen eksport og import. Tallene viser oversikt over frivillige, elever/studenter og lærere Gründercamp (GC) Gründercamp er et av de programmene hvor det har vært størst økning i antall elever som deltar i Trøndelag. Hvert år melder nye skoler seg på, lærere deltar på kurs og vi kobler skole og bedrifter sammen til et positivt og meningsfylt samarbeid. Det er vinnvinn-situasjon for begge parter og oppfyller krav til Prinsipp for opplæring Udir.no som sier at det skal være godt samspill mellom skole og lokalt arbeidsliv for å gjøre opplæringa mer konkret og virkelighetsnær. Dette skal også gi økt motivasjon for læring.! 9

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Høyrepolitiker Yngve Brox sammen med elever på Fylkesmessa i Sør-Trøndelag. Økonomi og karrierevalg (Ø&K) Sparebank1 SMN har gjort en stor innsats i denne sammenheng. De har sammen med oss holdt kurs for lærere i forkant av gjennomføringen på de ulike skolene, og vi har bare fått positive tilbakemeldinger. De samme skolene melder seg på hvert år i tillegg til at nye skoler stadig kommer til. Sparebank1 SMN er derfor i gang med å skolere flere veiledere. Gjennom Økonomi & karrierevalg har vi også deltatt på Finansstafetten i regi av UE Norge. Jobbskygging Jobbskygging er et godt bidrag til Utdanningsvalg og til de skoler som piloterer Arbeidslivsfag. I Trøndelag er det 12 skoler som er med. Elevbedrift (EB) Elevbedrift (EB) er det programmet som har størst tverrfaglighet og elevaktivitet innebygd i alle faser og aktiviteter. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer som de har utviklet selv. Elevbedrift dekker læringsmål i de fleste fag i skolen og kan gjøre skolehverdagen mer praktisk og inspirerende for alle elever. Vår erfaring er også at elever som ikke finner sin naturlige plass i klasserommet, plutselig får en arena hvor de får vist seg fram. Det finnes mye taus kunnskap i ethvert klasserom. Elevbedrift er en metode for å få det fram i lyset. Deltakelse i elevbedrift er læring for livet ikke bare for de som går med en Gründer i magen, men også for å få en større forståelse for hvor viktig den enkelte arbeidstaker er. Vi har i år holdt lærerkurs i EB både i Nord og Sør-Trøndelag. Kursene ble godt mottatt med fine tilbakemeldinger og flere registrerte bedrifter i etterkant. Messer Høyrepolitiker Yngve Brox sammen med elever på Fylkesmessa i Sør-Trøndelag. Elevbedriften Bake my day viser frem sine flotte produkter på fylkesmessen i Sør-Trøndelag. Også i 2010 er det holdt ulike messer og Gründercamper rundt om i Trøndelagsfylkene. Det har både vært arrangert av den enkelte skole, eller at flere i et distrikt har gått sammen 10

11 Fra venstre: Elevbedriften "Einstein" viser frem et forsøk. Presentasjon av markedsundersøkelse, Ungbiz. Ungbiz, her representert ved Fatima fra Verdalsøra ungdomsskole. for å arrangere sammen og dermed se og lære av hverandre. SUM-messa på Røros en vel etablert messe for Fjellregionen i tillegg til Ung Skaperlyst for Gauldal, Meldal og Rennebu. Selbu og Tydal arrangerer messe hvert andre år og skal arrangere igjen i Fosenmessa ble ikke gjennomført i 2010, men det foreligger planer om å blåse nytt liv i den i I Nord-Trøndelag var det 3 regionale messer. Ytnabi for Ytre Namdal og Bindal, Emina for Midtre og indre Namdal og Ungbiz for Innherredsregionen. For Frosta, Stjørdal og Meråker ble det ingen grunnskolemesse i De beste Elevbedriftene og Gründercamplagene blir i Sør-Trøndelag sendt til Fylkesmessa som er den største felles samlingen for våre aktiviteter rundt om i skolene. Den går over 2 dager og det konkurreres i Gründercamp, Elevbedrift og Ungdomsbedrift. Antall elever på grunnskolen som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i !

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Elever fra Sør-Trøndelag sammen med NHO Trøndelag s regiondirektør Merethe Storødegård på fylkesmessen i Sør-Trøndelag. Motstående side fra venstre: Leder for en dag: Silje Hågensen fra UB Washer i Nord-Trøndelag fulgte konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt i en dag Jon Bjerland fikk følge Wenche Nistad fra GIEK og Martin Aas Østereng fulgte Sverre Leiro fra Norgesgruppen. Videregående skole Ungdomsbedrift Å delta i programmet Ungdomsbedrifter (UB) gir elever i videregående skole kunnskap om og forståelse for bedriftsetablering. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedrift med støtte fra lærere og mentor fra næringslivet. Lærere beskriver ungdomsbedrift som en krevende, men spennende og givende pedagogisk metode som gir både elever og lærere utbytte. Vi har i skoleåret 2009/10 merket en økning i antall ungdomsbedrifter og etterspørsel etter kurs for lærere. Vi har tilbudt UB kurs i begge fylkene, samt avholdt kurs på flere skoler i Trøndelag. Vi jobber fremdeles med å få skoler til å registrere sine bedrifter som ungdomsbedrifter, da vi vet det finnes mange uregistrerte bedrifter i de videregående skolene. Vi har også tilbudt diverse kurs for UB elever, 5 ulike kurs i samarbeid med JCI og regnskapskurs i samarbeid med Samarbeid Mot Svart Økonomi som var veldig populært. Vi arrangerte Fylkesmesse for ungdomsbedrifter i begge fylkene hvor det deltok 63 UB + 414elever totalt. 10 bedrifter ble plukket ut for å delta på NM for Ungdomsbedrifter på Lillestrøm i mai Der vant vi flere priser til Trøndelag. I tillegg deltok 2 ungdomsbedrifter fra Trøndelag på Trade Fair i Danmark, det var Medios UB og Miljøkonsulenter UB fra henholdsvis Ole Vig vg.skole og Fosen vg.skole. det å være med var en morsom opplevelse med veldig lange og interessante dager og vi er fornøyde med egen innsats sa elevene bak Medios UB ved Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag etter deltakelse på Trade-fair i Odense. 12

13 Støtteprogram Ungdomsbedriftskonseptet er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer, og vi håper flere skoler tar i bruk støtteprogrammene for å styrke arbeidet med UB. Dette er i tråd med UE Norges nye programplan om å styrke, samt øke arbeidet med bedriftskonseptene. Inkluderende Arbeidsliv Ett av våre støtteprogram er Inkluderende Arbeidsliv i Ungdomsbedrift. Dette er 2.året vi har et samarbeid med Nav arbeidslivssenter og det fungerer bra. Vi hadde en fellessamling for IA i UB hvor elevene fikk vist hva de hadde lært. Det er ingen tvil om at dette er et viktig arbeid i forhold til refleksjon rundt arbeidsinnsats, arbeidsmiljø, og som kan vise til økt trivsel, nærvær og produktivitet. Enterprise without borders Enterprise without borders er et annet støtteprogram for ungdomsbedriftselever som ønsker å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land. Vi merker en økning i interessen for dette programmet, og noen lærere har deltatt på kurs og registrert seg sammen med sine elever. Dette gir fine muligheter til internasjonalt samarbeid og forståelse for andre land sin kultur, språk, handel over grenser m.m. Fra Utdanning til jobb Fra Utdanning til jobb er et selvstendig program hvor Manpower er en sentral part i gjennomføringen. Mange skoler deltok i dette programmet også i år, og både elever, lærere og rådgivere gir meget positive tilbakemeldinger. Leder for 1 dag Leder for 1 dag gir noen få elever som har utmerket seg mulighet til å følge en toppleder i Oslo for en dag. Dette året fikk Martin Aas Østereng (Beste selger på NM for UB), Jon Bjerland og Silje Hågensen flotte og lærerike opplevelser sammen sine utvalgte ledere. 13

14 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Øverst fra venstre: Ungdomsbedriften In Medias Res fra Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag på stand under fylkesmessen i Nord-Trøndelag. Under NM for Ungdomsbedrifter vant Martin Østereng fra Thora Storm vg.skole prisen Beste selger Medios UB ved Ole Vig vg.skole i Nord-Trøndelag under deltakelse på Trade-fair i Odense.!! Fylkesmann Inge Ryan åpner fylkesmessen i Nord-Trøndelag Nederst fra venstre: "Clean towel UB" fra Thora Storm vg.skole under fylkesmessen i Sør-Trøndelag. De vant prisene Beste UB og 1.pris HR-bedrift under fylkesmessen. Ungdomsbedriften Kort & Godt gjør seg klar til juryen kommer på fylkesmessa i Nord-Trøndelag. NM for Ungdomsbedrifter Sør-Trøndelags representanter på NM for ungdomsbedrifter gjorde en meget flott innsats og tok hjem 2 priser - Beste selger ble Martin Østereng i SpillStop UB (Thora Storm vg.skole) og Clean Towel UB (Thora Storm vg.skole) tok 1.plass i Beste HR - bedrift. Det er tydelig at de har høy trivselsfaktor i sin bedrift og er en bedrift som inkluderer alle ansatte. Selgerkonkurransen er en individuell konkurranse hvor Martin konkurrerte med 357 andre deltagere. 69 ungdomsbedrifter fra hele landet deltok på årets NM. Antall studenter som har vært med på de forskjellige programmene i Gründercamp Gründercamp, en treningsleir i problemløsing har slått rot i Trøndelag. Vi merker en økning og spredning i antall skoler som ønsker å ta i bruk denne metoden for sine elever og lærere. Flere skoler arrangerer interne camper eller sammen med andre nærskoler. Vi arrangerte Fylkesgründercamp i Meråker hvor 4 lag gikk videre til Nasjonal Gründercamp, som ble avholdt i Trondheim for 2.gang. Vinneren ble Energy Dome fra Thora Storm vg. skole i Sør-Trøndelag.

15 Studentbedriften limsim fra Sør-Trøndelag under NM for Studentbedrifter. Høyere utdanning Vi har hatt en liten økning i antall registrerte studentbedrifter på høyere utdanning, og vi har kommet i gang med Gründercamp for studenter. Prosjektet Ung Gründer som startet på Høyskolen i Nord-Trøndelag i høst har vært med på å satt gründercamp som metode i fokus, og dermed har det blitt flere studentbedriftsetableringer. Vi har også hatt studenter fra NTNU med som veiledere på vår Fylkesgründercamp og Nasjonal Gründercamp. Vi merker at interessen for både studentbedriftskonseptet og metoden gründercamp er stigende. NM for Studentbedrifter Under årets NM for studentbedrifter deltok studentbedriften limsim fra NTNU. De vant ingen priser, men fikk hederlig omtale av juryen. Program for lærerutdanning Vi har et tett samarbeid med lærerutdanningene, og har hatt med studenter på Gründercamp observasjonspraksis, hatt forelesning i entreprenørskap og kurs for Yrkesfagslærerutdanningene på PLU, Dragvoll. I tillegg har vi bidratt i videreutdanning for lærere innen entreprenørskap og i utvikling av entreprenørskap i yrkesfagslærerutdanningene. Dette har ført til at mange lærere har gjennomført Gründercamp i egen praksis og økt sin forståelse for entreprenørskap i opplæringen. Antall studenter som har vært med på de forskjellige programmene i

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Om UE Trøndelag Ungt Entreprenørskap Trøndelag holdt stiftelsesmøte 14. April Tidligere var det to foreninger i Trøndelag, fra 1998 og 1999, som nå er blitt overført og sammenslått og heter Ungt Entreprenørskap Trøndelag. UE Trøndelag bygger på UE Norges formål og skal i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører: gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet * fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet * gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings - og arbeidslivet * styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings - og arbeidslivet og skolene * stimulere til samarbeid over landegrensene * inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng * UE Trøndelag skal ikke drive kommersiell virksomhet Vår visjon er å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier Styrets årsmelding 2010 Styret i UE Trøndelag Styret ble valgt 14.april og konstituerte seg 10.mai. I løpet av våren høsten har styret hatt 3 styremøter og behandlet 14 saker. Overføring av ansatte, verdier og forpliktelser fra UE Nord- Trøndelag og UE Sør-Trøndelag til UE Trøndelag, Strategi for UE Trøndelag, ansettelse av daglig leder og ulike samarbeidsavtaler er viktige saker styret har behandlet. Flere av styrets medlemmer deltok ved UE Norges rådsmøte. Regnskapstjeneste kjøpes av Sparebank 1 SMN Regnskap. Til foreningens revisor er Revisjon Midt- Norge IKS valgt. Ansatte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag: Irene Laukholm konstituert daglig leder Kristine Ræder rådgiver videregående skole og høyere utdanning Ingrid Dahl Furunes rådgiver videregående skole og høyere utdanning Holger Torset - seniorrådgiver Wenche Ulvan rådgiver grunnskole Lill-Iren Gryteselv rådgiver grunnskole Elin Viken rådgiver grunn- og videregående skole Vidar Schanke rådgiver grunn- og videregående skole Gunn-Bårna Langstrand rådgiver grunnskole Linn-Hege Saltvik Buhaug kontorlærling Samarbeidspartnere Fylkeskommuner Nord -Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommuner Steinkjer kommune Namsos kommune Trondheim kommune Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Leksvik kommune Levanger kommune Verdal kommune Mosvik kommune Namdalseid kommune Snåsa kommune Lierne kommune Namsskogan kommune Grong kommune Høylandet kommune Overhalla kommune Fosnes kommune Flatanger kommune Røyrvik kommune Ørland kommune Orkdal kommune Vikna kommune Nærøy kommune Bjugn kommune Leka kommune Hemne kommune Røros kommune Tydal kommune Selbu kommune 16

17 Hovedsamarbeidspartnere: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Samarbeidspartnere: Messesponsorer: Roan kommune Rissa kommune Åfjord kommune Osen kommune. Andre organisasjoner Fylkesmannen ved landbruksavdelingen Sør-Trøndelag Samarbeidsforum mot Svart Økonomi HINT Bedrifter med skriftlig samarbeidsavtale NTE Koteng Teeness ASA SpareBank1 SMN Sintef Bedrifter som gir bidrag i forbindelse med Fylkesmessene Statskog Salsnes Filter Trønderavisa Det Norske oljeselskap Statoil Egon Trondheim Energi Powel ASA Solsiden Kjøpesenter Trønderenergi Trondheim kom. Bydrift Magneten kjøpesenter Black Design AkerSolution Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Grunnskoler I Nord-Trøndelag er alle skoler i de kommuner som betaler samarbeidsbidrag en samarbeidspart. I Sør-Trøndelag er følgende skoler samarbeidspart: Markaplassen ungdomsskole Tydal barne-og ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole Vikhammer ungdomsskole Hommelvik ungdomsskole Flatåsen skole Meldal barne -og ungdomsskole Hoeggen skole Lade skole Byåsen skole Rosenborg skole Lensvik skole Strand barne-og ungdomsskole Skaun ungdomsskole Ranheim skole Stadsbygd skole Klæbu ungdomsskole Sodin skole Eid skole Sistranda skole Botngård skole. Videregående skoler Ytre Namdal vg. skole Steinkjer vg. skole Grong vg. skole Inderøy vg. skole Levanger vg.skole Verdal vg.skole Leksvik vg.skole Olav Duun vg. skole Mære landbruksskole Ole Vig vg. skole Meråker vg. skole Val vg. skole Fosen vg. skole. Hemne vg. skole. Tiller vg. skole. Oppdal vg.skole. Thora Storm vg. skole Byåsen vg. skole Meldal vg. skole Brundalen vg. skole Strinda vg.skole Melhus vg.skole. 17

18 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Årsregnskap for Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 Resultat for 2010 Balanse per Driftsinntekter Annen driftsinntekter Private samarbeidsparter Deltakeravgift Tilskudd fra UE Norge Frifond Offentlige samarbeidsparter Sum Driftskostnader Kostnader arbeidskraft Administrative kostnader Arrangementskostnader Renteinntekter Rentekostnader 171 Resultat Anleggsmidler Messestander 10 Eiendeler Kundefordringer Til gode tilskudd Reiseforskudd Refusjon lønnskostnader Andre forskuddsbetalte driftskostnader Sum fordringer Bank Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Resultat Annen egenkapital Resultat for hele 2010 UE Nord- Trøndelag UE Sør- Trøndelag UE Trøndelag Sum Driftsinntekter Annen driftsinntekter Private samarbeidsparter Deltakeravgift Tilskudd fra UE Norge Frifond Offentlige samarbeidsparter Sum Driftskostnader Kostnader arbeidskraft Administrative kostnader Arrangementskostnader Renteinntekter Rentekostnader Egenkapital Resultat Gjeld Arbeidsgiveravgift Levarandører Forskuddsbetalte inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sted dato. februar 2011 Egenkapital og gjeld Aud Kvalvik styremedlem Ingveig Holand Wahl styremedlem Ingvild Kjerkol styreleder Karl Klingsheim styremedlem Therese Troseth Engan styremedlem Gunnar Flikke styremedlem Arnstein Hellem styremedlem Elin Kolden styremedlem Irene Laukholm konstituert daglig leder- 18

19 UE Trøndelag Post adresse: C/O NTFK Postboks Steinkjer E-post: Organisasjons nr: Besøksadresser: Sør-Trøndelag: Erling skakkes gt.14, Fylkeshuset, Trondheim Nord Trøndelag: Seilmakergata 2, Fylkets Hus, Steinkjer 19

20 UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. UE er etablert nasjonalt og i alle fylker og er en del av et verdensomspennende nettverk gjennom medlemskap i JA-YE Europe og JA Worldwide. Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskaps nasjonale samarbeidspartnere er: Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) Kunnskapsdepartementet (KD) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Skatteetaten / Samarbeid mot svart økonomi HSH Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Landsorganisasjonen (LO) Utdanningsforbundet KS FNO Innovasjon Norge Brønnøysundregistrene Nordea Ferd Manpower Enova Oracle NorgesGruppen Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 Oslo Telefon E U R O P E

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor. Bli med å skape morgendagens næringsliv! UNGDOMSBEDRIFT Mentor Bli med å skape morgendagens næringsliv! Velkommen som mentor! Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer