Ungt Entreprenørskap Trøndelag UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Innhold Styreleder og daglig leder har ordet 4 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 11 Videregående skole Høyere utdanning Styrets årsberetning Økonomi Forsidebildet: HKH Mette Marit i dialog med «Kortreist mat UB» fra Levanger vg.skole. Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2012 For mer informasjon se: 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Styreleder og daglig leder har ordet 2011 har vært et spennende år for Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Etter sammenslåingen av de to fylkesorganisasjonene i 2010, så har det i det første fullstendige driftsåret skjedd mye. Året startet med gjennomføringen av Nasjonal Gründercamp i Trondheim. Ungdommer fra hele landet deltok på en spennende reise med Enova som oppdragsgiver. I tillegg til positive entreprenørskapsopplevelser fikk også elevene oppleve gjestfrie Trøndelag. I februar besøkte kronprinsesse Mette-Marit Levanger, og ungdomsbedriften «Kortreist mat UB» stod for flott servering på Sjefsgården. Den kongelige gjesten roste både maten, elevene og entreprenørskapsarbeidet som legges ned i skolene. Det var en stor fjær i hatten for UE Trøndelag at nettopp våre elever fikk anledning til å vise seg fram i en slik sammenheng! Styret ansatte ny daglig leder før jul, og første arbeidsdag var i april. Det kom også på plass en ny rådgiver, Gisle Almlid-Larsen, med ansvar for grunnskole i Nord-Trøndelag og han startet i august. Ansettelsene bidro til å styrke kontoret i Nord-Trøndelag, og vi ser allerede etter Gisles halve år i jobben, at aktiviteten er på vei opp. Ungt Entreprenørskap har fått sin aller første pensjonist, og denne begivenheten stod tidligere daglig leder i Nord-Trøndelag, Holger Torset, for. Han var blant de aller første til å se viktigheten av entreprenørskap i utdanningen og var en viktig bidragsyter for å få på plass også den sentrale organisasjonen. Det er med takknemlighet og stolthet vi ønsker Holger lykke til med pensjonisttilværelsen. Fokus på økonomi har vært viktig dette året, spesielt har avtaler med kommunene i Trøndelag vært et satsningsområde, og det er moro at så mange som 32 kommuner fra januar vil være med på en storstilt satsing på entreprenørskap i regionen. Dette vil gi mange nye ungdommer muligheten til å bli kjent med entreprenørskap i sin utdanning. Det er også tatt initiativ til en ordførerstafett hvor Verdalsordfører Bjørn Iversen sendte stafettpinnen videre etter en dag med opplæring av elever i «Vårt Lokalsamfunn» på Ørmelen skole. Vi håper at alle de 31 ordførerne tar sin tørn for entreprenørskap i egen kommune i løpet av året! Vi er stolte av en økning i aktiviteten i Hele ganger har noen deltatt i våre programmer. En beskjeden økning, men like fullt viser det at ting er i ferd med å utvikle seg på enda flere skoler i Trøndelag. Spesielt er programmet «fra utdanning til jobb» og ikke minst økningen av antallet høyskole- og universitetsstudenter som har gjennomført våre programmer viktige bidragsytere til deltaker økningen. Trøndelag er landsledende sammen med Telemark gjennom vårt fokus og samarbeid med høyskole og universitet. Dette gjør at studentene fra skoler i vår region er ekstra godt forberedt for arbeidslivet med verdifull entreprenørskapstankegang i bagasjen. Det er disse som skal skape framtida! 4 Anne Marit Igelsrud daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag Ingvild Kjerkol styreleder Ungt Entreprenørskap Trøndelag

5 Styret i UE Trøndelag: Ingvild Kjerkol Fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag (Styreleder) Karl Klingsheim NTNU Technology Transfer AS Therese Troseth Engan Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Gunnar Flikke Adresseavisen Arnstein Hellem SpareBank 1 SMN Aud Kvalvik Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Elin Kolden Stjørdal Næringsforum Ingveig Holand Wahl NHO Trøndelag Per Olav Skurdal Hopsø LO Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. 5

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UEs programmer Kreative gutter som har satt fokus på Lys i mørket! Til sammen tilbyr UE mer enn 20 ulike programmer fra grunnskole til masternivå. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet. Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. Gode initiativ i UEs fylkesorganisasjoner har bidratt til at alle tre bedriftsprogrammene i løpet av året ble tilgjengelige som digitale løyper på ue.no. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeidsog næringsliv. Elevbedrift Ungdomsbedrift Studentbedrift 6

7 1. 7. trinn trinn trinn Høyere utdanning Alle trinn Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter. Enterprise without Borders er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Programmet gir muligheter for de deltakende ungdomsbedriftene til å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i verden. Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Grunnskole Kreativitet er gjennomgående i alt vi gjør ut på skolene. 8 I løpet av 2011 har nye skoler og lærere tatt kontakt med oss, med ønske om å gjennomføre et eller flere av våre programmer. Vi får stadig gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og frivillige etter gjennomføring. Skolene som vi har hatt kontakt med over tid, ser på oss som en stabil og langsiktig samarbeidspartner. Vi har opplevd at elever gjennom våre program har fått vist seg fram på en ny arena, og at det har gitt dem ny motivasjon for læring. Arbeidet med å skaffe veiledere, mentorer og jurymedlemmer fra lokalt arbeidsliv har blitt betydelig lettere etter hvert som flere har hørt om oss. Vårt lokalsamfunn (VL) Ungt Entreprenørskap Trøndelag har blitt en populær samarbeidspart for de bedrifter som har satt «samfunnsansvar» på agendaen. Samarbeidsforum mot Svart Økonomi (SMSØ) gjennomførte VL ved flere skoler i Nord og Sør-Trøndelag i forbindelse med sin aksjons-uke i januar. I tillegg har flere ordførere i Nord-Trøndelag blitt, og tatt utfordringen med å gjennomføre VL. Det har vært avviklet lærerkurs for lærere ved ulike skoler. Dersom skoler ønsker å gjennomføre Vårt lokalsamfunn, er UE behjelpelig med å skaffe veiledere. SMART For første gang har vi gjennomført en finale for skoler som har jobbet med SMART. Seks lag fra ulike skoler i Sør-Trøndelag møttes til dyst på Flatåsen skole. Entusiastiske elever fra 5. og 6. trinn hadde gode løsninger på hverdagsproblemer. Alle rektorer fra skolene i Trondheim var tilstede, og lot seg begeistre av elevenes presentasjon. Sikk Sakk Europa (SSE) SSE er gjennomført ved noen skoler, men vi ikke har prioritert å bruke ressurser på å markedsføre dette i særlig grad. Gründercamp (GC) Gründercamp er et av de programmene hvor fortsatt er økning i antall skoler og elever. Hvert år melder nye skoler seg på, lærere deltar på kurs og vi kobler skole og bedrifter sammen til et positivt og meningsfylt samarbeid. Det er vinn-vinn-situasjon for begge parter og oppfyller krav til Prinsipp for opplæring Udir.no som sier at det skal være godt samspill mellom skole og lokalt arbeidsliv for å gjøre opplæringa mer konkret og virkelighetsnær. Dette skal også gi økt motivasjon for læring.

9 Antall elever som har vært med på de forskjellige programmene i 2011 I Sør-Trøndelag ble de beste Gründercamplagene fra skolene sendt videre til Fylkesmessa. Der ble det kåret vinnere i 4 kategorier. Beste presentasjon Miljøprisen Realfagsprisen Beste innovative idè Antall elever fra grunnskolen som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i Økonomi og karrierevalg (Ø&K) I Økonomi & karrierevalg har Sparebank1 SMN fortsatt gjort en stor innsats i Lærere deltar på kurs hos oss, og vi videreformidler kontakt med veiledere i Sparebank1 SMN. De samme skolene melder seg på hvert år, i tillegg til at nye skoler stadig kommer til. Sparebank1 SMN er derfor i gang med å skolere flere veiledere. Gjennom Økonomi & karrierevalg har vi også deltatt på Finansstafetten i regi av UE Norge. Jobbskygging Jobbskygging er et godt bidrag til fagene Utdanningsvalg og Arbeidslivsfag. Det kan i tillegg være et bidrag til å knytte grunnskole, og videregående opplæring Vårt Lokalsamfunn SMART Sikk-Sakk Europa Økonomi og Karriere Jobbskygging Gründercamp Elevbedrift Totalt

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Øverst på midten: Produkter fra elevbedrift som solgte lue. I midten: Elevbedrift fra Steinkjer ungdomsskole på fylkesmessen i N-T. Til høyre: Elevbedriften «Pikant» fra Egge ungdomsskole på sin flotte stand. 10 bedre sammen. Spesielt vil vi nevne Rosenborg skole, Trondheim som gjennomfører programmet på alle trinn. Programmet ligger tilgjengelig på vår hjemmeside, og vi antar at flere skoler benytter det uten at det er registrert hos oss. Elevbedrift (EB) Elevbedrift er det programmet som har størst tverrfaglighet og elevaktivitet innebygd i alle faser og aktiviteter. Elevene lærer å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer som de har utviklet selv. Elevbedrift dekker læringsmål i de fleste fag i skolen og kan gjøre skolehverdagen mer praktisk og inspirerende for alle elever. Vår erfaring er også at elever som ikke finner sin naturlige plass i klasserommet, plutselig får en arena hvor de får vist seg fram. Det finnes mye taus kunnskap i ethvert klasserom. Elevbedrift er en metode for å få det fram i lyset. Deltakelse i elevbedrift er læring for livet ikke bare for de som går med en Gründer i magen, men også for å få en større forståelse for hvor viktig den enkelte arbeidstaker er. Vi har i år holdt lærerkurs i EB både i Nord og Sør- Trøndelag, hvor også lærere fra Nordland har deltatt. Kursene ble godt mottatt med fine tilbakemeldinger og flere registrerte bedrifter i etterkant. Messer Også i 2011 er det holdt ulike messer og Gründercamper og i begge fylkene. Det har vært arrangert ved enkeltskoler og ved at flere skoler i et distrikt har samarbeidet. SUM-messa på Røros en vel etablert messe for Fjellregionen. I tillegg arrangeres Ung Skaperlyst for Gauldal, Meldal og Rennebu. Selbu og Tydal arrangerte sin messe som en stor Gründercamp for elever i grunn og videregående skole. Fosenmessa ble arrangert som en alternativ messe hvor målet var å finne ideer til fremtidens Fosenmesse. Ytnabi for Ytre Namdal samt Bindal og Emina for Midtre og Indre Namdal ble også tradisjon tro arrangert i Grunnskolene sendte de beste elevbedriftene og Gründercamplag i Sør-Trøndelag til vår Fylkesmesse, som er den største felles samlingen for våre aktiviteter. Den arrangeres over 2 dager og for tredje gang ved Solsiden kjøpesenter. Det samme gjelder for Ungdomsbedriftene for videregående skoler. Ved Magneten kjøpesenter møttes elev og ungdomsbedrifter fra Nord-Trøndelag til dyst.

11 Til venstre: «Mat-ekspressen EB». I midten øverst: Ordfører Robert Svara fra Levanger kommune i dialog med elever. Øverst til høyre: Tavleundervisning om brutto lønn og netto lønn. Nederst: Elevbedriften «Sytråden EB» på sin dekorative stand. Antall elever og studenter som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i Messer 11

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Eksempel på kreativ økt med elever i forbindelse med Gründercamp. Videregående skole 12 Ungdomsbedrift Å delta i programmet Ungdomsbedrifter (UB) gir elever i videregående skole kunnskap om bedriftsetablering. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive, og avvikle ungdomsbedrift med støtte fra lærere og mentor fra næringslivet. Lærere beskriver ungdomsbedrift som krevende, men spennende og givende pedagogisk metode som øker motivasjon for læring. I skoleåret 2010/11 har vi merket en liten økning i antall ungdomsbedrifter på en rekke videregående skoler i Trøndelag. Vi jobber for å få flere skoler til å registrere sine bedrifter, da vi vet det finnes mange uregistrerte bedrifter i de videregående skolene. Vi gir også veiledning/hjelp til de skoler som sliter med å fullføre sine registreringer. Vi har hatt mange elever, studenter, lærere og skoleledere med på våre kurstilbud, samt avholdt kurs på flere skoler i begge fylkene. Vi har hatt tilbud om kurs i kreative prosesser, salg, forretningsplan i samarbeid med Junior Chamber International (JCI) og regnskapskurs i samarbeid med Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ). Vi arrangerte fylkesmesser for ungdomsbedrifter på Magneten og Solsiden kjøpesentre. Der deltok 79 UB, dvs. ca. 400 elever totalt fra vg. skole. Begge fylkene sendte 5 UB hver for å representere sine fylker på NM for UB på Lillestrøm. Der vant vi flere priser til Trøndelag ved Thora Storm vgs. Støtteprogram Ungdomsbedriftskonseptet er styrket gjennom utvikling av flere støtteprogrammer, og vi håper at enda flere skoler tar i bruk disse mulighetene for å styrke arbeidet med UB. Dette er i tråd med UE Norges nye programplan om å styrke, samt øke arbeidet med bedriftskonseptene. Inkluderende Arbeidsliv (IA) Ett av våre støtteprogram er Inkluderende Arbeidsliv i Ungdomsbedrift. Dette er 3. året vi har et samarbeid med Nav Arbeidslivssenter og det fungerer godt. Vi avsluttet med en meget vellykket fellessamling for alle IA bedrifter hvor elevene fikk vist hva de hadde lært. Det er ingen tvil om at dette arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet i ungdomsbedriften, men den har også overføringsverdi til skoleklassen og framtidige arbeidsplasser. Enterprise without borders Enterprise without borders er et annet av våre støtteprogram for ungdomsbedriftseleve, det retter seg mot elever som ønsker å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land.

13 Øverst til venstre og i midten: Elever fra vg.skole i Trøndelag på Fylkegründercamp i Leksvika. Til Høyre: Ungdomsbedriften «Tøff?UB» som vant 1. prisen i konkurransen Manpowerprisen på NM. Flere lærere har vist økt interesse for dette, og de har registrert seg sammen med sine elever. Dette gir fine muligheter til internasjonalt samarbeid og forståelse for andre land sin kultur, språk og handel over grensen m.m. Fra utdanning til jobb Fra utdanning til jobb er et selvstendig program hvor Manpower er en sentral part i gjennomføringen. Vi har stadig flere skoler som ønsker å delta og både elever, lærere og rådgivere gir strålende tilbakemeldinger på dette programmet. Leder for 1 dag Leder for en dag gir noen få elever som har utmerket seg mulighet til å følge en toppleder i Oslo en dag. Dette året fikk Sindre Sæther Solum mulighet til å følge Erna Solberg, partileder Høyre, og Michael Bjørsvik Dahle fikk følge konserndirektør i Veidekke Terje R. Venold's i hans arbeidshverdag. En spennende dag for begge ungdommene, både i forhold til å få innblikk i en arbeidsplass og se hvilke karrieremuligheter som ligger fremfor de og det å få møte andre ungdommer på en slik arena. NM for Ungdomsbedrifter Alle de 10 bedriftene som representerte Trøndelag gjorde en flott innsats på NM for UB. «Tøff UB» fra Thora Storm videregående skole vant den prestisje-tunge Manpowerprisen for Beste HR-bedrift og tok 3. plass i konkurransen for Beste UB under NM for Ungdomsbedrifter. Gründercamp Gründercamp er en treningsleir i problemløsning, og det har virkelig slått ann i Trøndelag! Vi merker en økning og spredning i antall skoler som ønsker å ta i bruk denne metoden for sine elever og lærere, fra grunnskole og opp til høyere utdanning. Her kobler vi skole og bedrifter sammen slik at de får et positivt og meningsfylt samarbeid. Flere skoler arrangerer interne camper eller sammen med andre nærskoler. Vi arrangerte også i år fylkegründercamp for Trøndelag i samarbeid med Enova i år på Leksvik vg.skole, og 4 lag derfra gikk videre til Nasjonal Gründercamp som ble avhold i Trondheim for 3. gang. 13

14 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Etter jeg fikk muligheten av UE Trøndelag til og møte en av Norges toppledere ble jeg stolt og mer engasjert når det gjelder innovasjon. Mulighetene Ungt Entreprenørskap gir til skoleelevene har en stor innflytelse for morgensdagens toppledere og entreprenører. Jeg fikk med meg mot, lærdom og mye moro denne dagen! (Sindre Sæther Solum, Gauldal vg.skole) Antall elever på videregående skole som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without borders IA-Bedrift Totalt

15 Marianne Aasen, På leder NM for Studentbedrifter med var «Gidd KUF-komiteen, sammen sin skygge Anne media Kulusveen SB» Trøndelags fra Lillehammer representanter. Høyere utdanning Studentbedrifter Studentbedrift gir studenter i høyskole/universitet mulighet til å drive bedrift i studietiden. Til hjelp og støtte har de en veileder ved studiestedet og mentor fra næringslivet. Studentene får verdifull erfaring om bedriftsetablering og hvordan markedet responderer på deres forretningsidé. I tillegg gir det gode muligheter for å tjene penger i studietiden. Vi har hatt en økning av SB i Trøndelag. BI Trondheim har registret 3 SB og HiNT hadde 8 registrerte SB. UE Trøndelag har dette året jobbet mye mot høyere utdanning i Trøndelag, og det gir resultater i form av forespørsel om å gjennomføre gründercamper, forespørsel om å komme å informere om Ungt Entreprenørskap og hva studentbedrift er. Vi har også deltatt på flere arenaer der studentene er. Det er flere studenter som ønsker å etablere studentbedrifter. NM for studentbedrifter UE Trøndelag sin representant på NM for SB var Gidd media SB. Det var en studentbedrift fra Multimedia på HiNT, som besto av tre ungdommer. De hadde lagt bak seg et år med masse oppdrag og gjort seg mange erfaringer før de reiste på NM. Der ble konkurransen hard og de nådde ikke opp til topps. Men erfaringen med å være med å konkurrere og muligheten for å bli kjent med masse nye folk, gjorde at de så på sin deltagelse som verdifull. De har i ettertid avviklet studentbedriften og har nå gått over til AS. KAN KAN (Kvinner, Ambisjon og Nettverk) er en samling for kvinnelige gründere, der fokuset er etablering, ledelse og styreverv. Fra Trøndelag hadde vi med 4 stk og en av deltagerne har følgende sitat; Et fantastisk seminar hvor ressurssterke, smarte jenter møtes og samtaler og utveksler erfaringer og verdier. Flott mulighet til å knytte bekjentskaper. Et seminar som gir et sterkt grunnlag for selvrealisering og bevisstgjøring, samt setter i gang en tankeprosess rundt hvem du er og hvordan du opptrer som person og leder. Gjorde meg veldig bevisst på både mine sterke og svake sider, og hvordan utvikle mitt potensiale. Et reelt vendepunkt i mitt liv før og etter KAN! Kristin Grønningsæter Bekkhus (student Grønn næringsutvikling HiNT) 15

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Musikkstudenter fra HiNT som vant gründercamp. Alle som deltok på KAN-samling i Oslo. Program for lærerutdanning Vi har fremdeles et tett samarbeid med lærerutdanningene, og har hatt studenter på observasjonspraksis under Gründercamp for videregåendeelever. I tillegg har vi hatt mange kurs for yrkesfaglærerutdanningene på PLU, NTNU. I tillegg har vi bidratt sterkt i utvikling av en studieplan i entreprenørskap ved YFL, NTNU og HiST. Dette har ført til at mange har fått bedre kjennskap til UE`s programmer og økt forståelse for entreprenørskap i utdanningen. Antall studenter på høyskole som har vært med på de forskjellige programmene i Trøndelag i Gründercamp Studentbedrift Programkurs Diverse kurs Kick Off Introduksjonsbedrift KANprogrammet Info/markedsføringstiltak Øvrig pedagogisk tilbud i fylket Totalt

17 Om UE Trøndelag Ungt Entreprenørskap Trøndelag holdt stiftelsesmøte 14. April Tidligere var det to foreninger i Trøndelag, fra 1998 og 1999, som nå er blitt overført og sammenslått og heter Ungt Entreprenørskap Trøndelag. UE Trøndelag bygger på UE Norges formål og skal i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører: gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdiskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng UE Trøndelag skal ikke drive kommersiell virksomhet Vår visjon er å «inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier». Styrets årsberetning 2011 Styret i UE Trøndelag Styreleder Ingvild Kjerkol, Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag Nestleder Karl Klingsheim, TTO NTNU Therese Troseth Engan, Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Gunnar Flikke, Adresseavisa Arnstein Hellem, SpareBank 1 SMN Aud Kvalvik, Stortingspolitiker, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag p.t. møtende vara på Stortinget for SV Elin Kolden, Reklamehuset i Stjørdal Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag Per Olav Skurdal Hopsø, LO Styret har i 2011 avholdt 4 styremøter og det har blitt behandlet 12 saker. I tillegg deltok styret på styre- og ansattsamling over to dager i Tydal. Regnskapstjeneste kjøpes av Sparebank 1 SMN Regnskap. Til foreningens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS valgt. Ansatte i Ungt Entreprenørskap Trøndelag: Anne Marit Igelsrud daglig leder (begynte ) Elin Viken rådgiver grunn- og videregående skole Gisle Almlid-Larsen rådgiver grunnskole (begynte ) Gunn-Bårna Langstrand rådgiver grunnskole (sluttet ) Holger Torset seniorrådgiver Ingrid Dahl Furunes rådgiver videregående skole og høyere utdanning Irene Laukholm seniorrådgiver Kristine Ræder rådgiver videregående skole og høyere utdanning Linn-Hege Saltvik Buhaug kontorlærling Lill-Iren Gryteselv rådgiver grunnskole Wenche Ulvan rådgiver grunnskole Samarbeidspartnere Fylkeskommuner Nord -Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommuner Steinkjer kommune Namsos kommune Trondheim kommune Meråker kommune Stjørdal kommune Frosta kommune Leksvik kommune Levanger kommune Verdal kommune Mosvik kommune Namdalseid kommune Snåsa kommune Lierne kommune Namsskogan kommune Grong kommune Høylandet kommune Overhalla kommune Fosnes kommune Flatanger kommune Røyrvik kommune Ørland kommune Orkdal kommune Vikna kommune Nærøy kommune Bjugn kommune Leka kommune Hemne kommune Røros kommune Tydal kommune Selbu kommune 17

18 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Hovedsamarbeidspartnere: Samarbeidspartnere: Messesponsorer: Roan kommune Rissa kommune Åfjord kommune Osen kommune Andre organisasjoner Fylkesmannen ved landbruksavdelingen Sør-Trøndelag Samarbeidsforum mot Svart Økonomi HINT Bedrifter med skriftlig samarbeidsavtale NTE Koteng Teeness ASA SpareBank1 SMN Sintef Bedrifter som gir bidrag i forbindelse med Fylkesmessene/- Fylkesgründercamp Salsnes Filter Trønderavisa Det Norske oljeselskap Statoil Egon Powel ASA Solsiden Kjøpesenter Trondheim kom. Bydrift Magneten kjøpesenter Black Design Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Coop Leksvik Enova Leksvik Industriell Vekst AS Leksvik Storsenter Lyng gruppen Rissa kraftlag Røra Scandic Solsiden Grunnskoler I Nord-Trøndelag er alle skoler i de kommuner som betaler samarbeidsbidrag en samarbeidspart. I Sør-Trøndelag er følgende skoler samarbeidspart: Markaplassen ungdomsskole Tydal barne-og ungdomsskole Charlottenlund ungdomsskole Vikhammer ungdomsskole Hommelvik ungdomsskole Flatåsen skole Meldal barne -og ungdomsskole Hoeggen skole Lade skole Byåsen skole Rosenborg skole Lensvik skole Strand barne-og ungdomsskole Skaun ungdomsskole Ranheim skole Stadsbygd skole Klæbu ungdomsskole Sodin skole Eid skole Sistranda skole Botngård skole Videregående skoler Ytre Namdal vg. skole Steinkjer vg. skole Grong vg. skole Inderøy vg. skole Levanger vg.skole Verdal vg.skole Leksvik vg.skole Olav Duun vg. skole Mære landbruksskole Ole Vig vg. skole Meråker vg. skole Val vg. skole Fosen vg. skole Hemne vg. skole Tiller vg. skole Oppdal vg.skole Thora Storm vg. skole Byåsen vg. skole Meldal vg. skole Brundalen vg. skole Strinda vg.skole Melhus vg.skole. 18

19 Årsregnskap for Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Resultatregnskap Balanse per Beretning for Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Driftsinntekter note ( ) Frifond Annen driftsinntekt UE Norge Offentlige samarbeidsparter Private samarbeidsparter Deltakeravgift Sum driftsinntekter Driftskostnader Kostnader arbeidskraft Administrative kostnader Arrangementskostnad Sum driftsutgifter Anleggsmidler note (31.12) (31.12) Messestander Eiendeler Kundefordringer Tilgode tilskudd Reiseforskudd Refusjon lønnskostnader Andre forskuddsbetalte driftskostnader Sum fordringer Bank Omløpsmidler Kontorsted og art av virksomhet Ungt Entreprenørskap Trøndelag er en ideell organisasjon, med formål å fremme entreprenørskap blant unge i Trøndelag. Foreningens kontoradresse er Seilmakergata 2, Steinkjer. UE Trøndelag ble stiftet 14. april 2010, og er grunnlagt på tidligere UE Nord -og Sør-Trøndelag. Forutsetninger for videre drift I årsregnskapet er fortsatt drift av foreningen lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljø med mer. Sykefraværet i 2011 har vært 20%. Det store sykefraværet skyldes langtidssykmeldinger, og det er dialog med NAV for å forbedre dette. Renteinntekter bank Rentekostnader leverandører Sum finansposter Årsresultat Trondheim 9. mars 2012 Ingvild Kjerkol styreleder Karl Klingsheim Anne Marit Igelsrud Daglig leder Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Annen egenkapital Resultat Sum egenkapital Gjeld Skyldig arbeidsgiveravgift Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Forskuddsbetalte inntekter Sum gjeld Egenkapital og gjeld Det har ikke vært personskader eller skader på annet materiell i Likestilling Foreningen har i 2011 hatt 7 kvinner og 2 menn ansatt. I styret er det 4 menn og 5 kvinner. Ved nyansettelse blir det gjort forsøk på å få en bedre kjønnsbalanse. Ytre miljø Foreningens virksomhet har ingen vesentlig forurensende effekt på det ytre miljø. Forslag til dekning av underskudd Underskuddet dekkes av tidligere opparbeidet overskudd i UE Trøndelag. Therese Troset Engan Per Olav Skurdal Hopsø Styret i Ungt Entreprenørskap Trøndelag Aud Herbjørg Kvalvik Gunnar Bård Flikke Ingveig Holand Wahl Elin Kolden Arnstein Hellem 19

20 Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 Noter 2011 Note 1-Generell kommentar Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med gjeldende regnskapslov og god regnskapsskikk. Tilskudd er ført i henhold til opptjeningsprinsippet for regnskapsstandard. Note 2-Offentlige samarbeidspartnere Offentlige samarbeidspartnere vi har formalisert samarbeidsavtale med er Nord -og Sør-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen ved landbruksavdelingen i Sør-Trøndelag. I tillegg har 30 kommuner undertegnet samarbeidsavtale i Note 3-Private samarbeidspartnere Private samarbeidspartnere som gir økonomisk tilskudd, og som vi har samarbeidsavtale med er: SpareBank 1 SMN, Teeness ASA, Sintef, NTE og Koteng AS. I tillegg har ulike bedrifter gitt støtte til fylkesmessene. Note 6-Administrative kostnader Eksterne honorarer ,- Kontorkostnader ,- Reisekostnader ,- Kontingent UE Norge ,- Diverse ,- Note 7-Arrangementskostnader Kostnader i forbindelse med arrangement er fylkesgründercamp, nasjonal gründercamp og fylkesmessene. Note 8 -Eiendeler Ungt Entreprenørskap Trøndelag eier 80 messestander, til bruk under fylkesmessene. Note 4-Antall ansatte - lønnskostnader Antall ansatte pr var 9 personer, antall årsverk var 8,20%. Lønnskostnader blir innberettet av Nord og Sør Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1 SMN regnskap og Trondheim kommune. Note 5-Godgjørelse til ledende ansatt Lønn og godtgjøring til daglig leder var kr , 20

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag

Klar for etablering? Evaluering av etablereropplæring i Nord-Trøndelag N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/07 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 52 Prosjekt nr: 1083 Prosjekt tittel:

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 3 10 TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 Opprettet etter initiativ fra Næringsforeningen. Nedlagt av fylkeskommunen i Anne Karin Sveinall om Adolf Øiens skole Siv Limstrand om samfunnsansvar Jostein Bjørkøy

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer