Storbyregioner og konkurransekra0. Jørn Ra4sø, NTNU Greater Stavanger, Årskonferansen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storbyregioner og konkurransekra0. Jørn Ra4sø, NTNU Greater Stavanger, Årskonferansen 2014"

Transkript

1 Storbyregioner og konkurransekra0 Jørn Ra4sø, NTNU Greater Stavanger, Årskonferansen 2014

2 Det handler om a4rakfve byer FT/26. april 2014: Byer, ikke land, er nøkkelen Fl morgendagens økonomi De beste studentene søker erfaring i utenlandske byer Barcelona, Berlin, New York, San Francisco, Singapore De kan komme Flbake Fl a4rakfve byer her hjemme bare Oslo?

3 Bakteppe Globale trender, ny internasjonal arbeidsdeling, bedri0er lokaliserer seg på internasjonal marked Average is over / Gjennomsni4et forsvinner Tylor Cowen om arbeidsmarkedet Robotenes inntog Erik Brynjolfsson om produkfvitet FramFda drives av kompetanse og kompetansearbeidsplasser

4 Konkurransekra0en Hvordan være a4rakfv for høyutdannede, for studenter som søker kvalitetsutdanning, for læreprosesser og ide- utvikling/utveksling Hvordan være a4rakfv for kunnskapsorienterte bedri0er, outsourcing, spesialiserte tjenester Hvordan legge Flre4e for entreprenører og ne4verksbyggere som bidrar Fl innovasjon

5 Agglomerasjonsgevinsten Byer er mer produkfve og har høyere inntektsnivå Magnet for høyutdannede og kompetansekrevende bedri0er Agglomerasjonsfordeler - Spesialisering, Flgang Fl leverandører - Utvikling og utveksling av kunnskap - Matching av jobber mot kompetanse - Stordri0sfordeler, større marked

6 Byer har høyere lønnsnivå 89 arbeidsmarkedsregioner, arbeidere i privat sektor Byregionene har lønnsnivå langt over gjennomsni4et (uveiet) Asker/Bærum 45%, Stavanger/ Sandnes 28%, Oslo 24%, Follo 23%

7 Byer har høyere utdanningsnivå Større andel av sysselsa4 befolkning med høyere utdanning Byregioner har utdanningsnivå langt over gjennomsni4et Asker/ Bærum 54%, Oslo 49%, Follo 35%, Trondheim 33%, Stavanger/Sandnes 32% Gjsni4 alle regioner (uveiet) er 18%

8 Byer har høyere befolkningsvekst De 20 største byregionene har ta4 85% av befolkningsveksten Hele landet fra mill Fl mill De 20 byrgionene har økt med 538 Oslo 127, Bergen 70, Stavanger/Sandnes 55, Trondheim 41, Lillestrøm 41, Drammen 28, Asker/Bærum 26

9 Organisering av storbyer Sammenhengende bo- og arbeidsmarkeder oppspli4et på mange kommuner, storbyen Stavanger dekker 8 kommuner (?) Mange fragmenterte og overlappende fagmiljøer, hindrer organisering for kvalitet og innovasjon Styringssystem som skal sikre likhet by- bygd utny4er ikke byenes mulighet Fl oppgaveløsning og økonomisk selvstendighet

10 UtbyggingspoliFkk Storbyer kan ha samlet planlegging av utbyggingsmønster, infrastruktur og transport Storbyer kan overta fylkeskommunens ansvar for vei og kollekfvtransport Storbyer kan være regional uviklingsaktør og utny4e agglomerasjonsfordeler

11 VelferdspoliFkk Storbyer kan ha samlet ansvar for utdanningsflbudet fra barnehager gjennom videregående skole, sterk skoleeier og sterk skoleledelse Storbyer kan Flby mer avansert helse/omsorgs- Flbud, helseklinikker som avlaster sykehusene (rus, psykiatri..) Storbyer kan utny4e administrafve stordri0sfordeler, bedre ledelseskompetanse, nye organisasjonsmodeller, tjenesteinnovasjon

12 Økonomisk selvstendighet Storbyer har inntektsgrunnlag Fl i større grad å ta ansvar for egen finansiering Storbyer baseres mer på egen ska4 og kan ha større frihet i beskatningen Bedre kobling mellom utbygging av sosial infrastruktur og kommuneinntekter Økt ska4efinansering og redusert overføringsavhengighet fly4er fokus fra staten Fl innbyggerne

13 PoliFsk makt Nye oppgaver (planlegging, veg/ kollekfvtransport, videregående skole, helseklinikker) gir større ansvar og selvstendighet Storbyer kan få større handlefrihet, nasjonal regulering og styring kan begrenses Storbyer gir grunnlag for sterkere regional makt

14 Storbykommuner Ny storbyforvaltning Samle flerkommunale byområder i storbykommuner Storbykommunene gis Oslo- status, kombinert kommune/ fylkeskommune, potensiale for y4erligere desentralisering Stavanger, Bergen, Trondheim Hamar, Fredrikstad/Sarpsborg, Drammen, Skien/ Porsgrunn, KrisFansand, Haugesund, Ålesund, Bodø, Tromsø

15 Konsekvenser Generalistprinsippet oppgis, store kommuner får store oppgaver, små kommuner får små oppgaver Redusert press på organiseringen av distriktskommunene Rest- fylkeskommunen omorganiseres Fl kommunedrevet regionnivå for distriktene

16 Unordringer LokaldemokraF i større enheter Påvirkningskra0 versus nærhet Utny4e desentralisering innen storbyene, beholde gamle kommuner som kommunedeler/grendelag Begrensning av byråkraf og byråkrafmakt

17 AlternaFver Regionkommuner innbyggere+ over hele landet og beholde generalistkommunen gir ikke grunnlag for videre desentralisering Styrking av regionnivået gjennom større fylkeskommuner, eks Stor- Trøndelag gir ikke storbyorganisering og styrke Fl konkurransen mellom a4rakfve byer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Kommuner i veien for distriktspolitikk

Kommuner i veien for distriktspolitikk Kommuner i veien for distriktspolitikk Av Jørn Rattsø Enten må politikerne lage store kommuner som oppfyller de store ambisjoner, eller staten må overta de store oppgavene, og de små kommuner kan leve

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Professor Jørgen Amdam HVO/Møreforsking Volda

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ. Professor Jørgen Amdam HVO/Møreforsking Volda ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Professor Jørgen Amdam HVO/Møreforsking Volda 1 Forholdet kommune region - stat Kommunereformen vil påvirke det regionale nivået oppgåvefordeling struktur Regionreform

Detaljer

NOTAT. Vi gir lokale ideer globale muligheter

NOTAT. Vi gir lokale ideer globale muligheter NOTAT Til: Fra: Kopi: Produktivitetskommisjonen Innovasjon Norge v/vincent Fleischer Toril Mølmen (Oslo), Nina Broch-Mathisen (Bergen), Vigdis Harsvik (Trondheim), Marit Karlsen Brandal (Stavanger) og

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Hvordan få mer glede ut av kommunene?

Hvordan få mer glede ut av kommunene? Hvordan få mer glede ut av kommunene? Om middelklassens press mot velferdsmonopolet Av Jørn Rattsø Kommunesektoren framstår som et sammenhengende problemområde. Det haster med å gi brukerne en sterkere

Detaljer

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Gjennomgang av noen eksempler BENT ASLAK BRANDTÆG og AILIN AASTVEDT Rapport nr. 312 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 312 Forfatter(e):

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia

Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Utfordringer og muligheter for utvikling av kunnskapsindustri i Indre Skandinavia Tore Olsen Pran Utviklingsdirektør, Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Fellesorganisasjon for Kunnskapsbedrifter

Detaljer

KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene.

KS (foreløpige forslag) Styrking av regionene må skje gjennom at staten desentraliserer makt, og skal ikke skje på bekostning av kommunene. Helhetlig forvaltningsreform Fylkesordfører/-rådskollegiet (vurderinger) Oppgaver kan / bør desentraliseres fra staten til regionene. Oppgaver kan / bør ikke overføres fra kommunene til regionene. Makt

Detaljer

Regionalt nivå nye modellar. Jørgen Amdam

Regionalt nivå nye modellar. Jørgen Amdam Regionalt nivå nye modellar Jørgen Amdam Evaluering modell Sterke sider idear Sterke sider 5 viktigaste Svake sider idear Svake sider 5 viktigaste Forbedring tiltak 5 viktigaste Storby 20 byregionar, «restfylke»

Detaljer

Handlingsprogram for distriktene. Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010

Handlingsprogram for distriktene. Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010 Handlingsprogram for distriktene Behandlet av Venstres landsstyre desember 2010 1.0 BAKGRUNN OG FORMÅL Landsstyret satte ned et distriktspolitisk utvalg høsten 2009 med følgende medlemmer: Berit Woie Berg,

Detaljer

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ

ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ ALTERNATIVER FOR REGIONALT FOLKEVALGT NIVÅ Professor Jørgen Amdam Oslo 6.1.2015 HVO/Møreforsking Volda 1 Forholdet kommune region - stat Kommunereformen vil påvirke det regionale nivået oppgåvefordeling

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 127/11 Byrådet Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet BJOL SARK-03-201103312-2 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

Ringerike garantert mulighetenes region!

Ringerike garantert mulighetenes region! Ringerike garantert mulighetenes region! Oppstartsseminar med styringsgruppe og arbeidsgrupper for Ringerike og Jevnaker kommuner Thorbjørnrud hotell 5.mars 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Nasjonale

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Kommunene og forvaltningsreformen

Kommunene og forvaltningsreformen Kommunene og forvaltningsreformen KS mener at en samlet og helhetlig reform av offentlig sektor bør omhandle både det regionale og kommunale nivå. Hovedmålet med en slik reform må være økt reelt folkestyre

Detaljer

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling. Anne Espelien Partner Menon Business Economics BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling Anne Espelien Partner Menon Business Economics Hva skal vi få kunnskap om i dag? Vi skal se hvordan kan man benytte

Detaljer

Slik virker eldrebølgen

Slik virker eldrebølgen Helse-Norge mot 2030 Slik virker eldrebølgen NyAnalyse Hovedfunn Eldrebølgen er her allerede. I dag er helse og omsorg er den største enkeltsektoren i Norge, med årlige utgifter på ca 250 milliarder kroner.

Detaljer

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram

Næringsdestinasjon Eidsvoll. Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Næringsdestinasjon Eidsvoll Næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2014 2020 Planprogram Desember 2013 Innholdsfortegnelse 1. Formål Side 3 2. Utfordringer og muligheter Side 4 A. Øvre Romerike et vekstområde

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner?

Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? Rapport Hva kan litteraturen si om vekst i regioner? - Et dypdykk MENON-PUBLIKASJON NR. 29/2014 November 2014 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Næringslivet som forklaringsvariabel for vekst...

Detaljer

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics

Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge. Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Kongsberg en internasjonal kompetanseklynge Sveinung Fjose Managing partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske

Detaljer