Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv."

Transkript

1 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til de øvrige store byer som samarbeider med staten om å redusere klimagassutslipp: Kristiansandområdet, Tromsø, Buskerudbyen, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien. Linje 58 Skien med sikte på ferdigstilling i Vi vil Linje 73: Nye kulepunkter(tillegg): at kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff. at kommunene og fylkeskommunene skal kunne ta i bruk ny, klimavennlig teknologi i kollektivsystemet, og at staten bør dekke merkostnadene for drift og investering i ny teknologi i en overgangsperiode hvor teknologien har en merkostnad i forhold til bruk av tradisjonell fossil energi. Linje 76: i storbyer for å begrense lokal forurensing. Her kan det 1

2 Linje 95 at ladestasjoner for elbil bygges ut slik at tilgangen holder tritt med veksten i elbiler. Offentlige bygg Linje 104: sykkelbaner, som for eksempel i sykkelekspressveg-prosjektet i Kristiansand. Linje 124: «kommunale bygg» endres til «offentlige bygg». Linje 129: at innkjøp og kontraktstildeling brukes til å fremme Linje 130 legge til rette for bildeling ved å tilgjengeliggjøre biloppstillingsplasser for bildeling nær knutepunkter og i nye, større bolig- og næringsprosjekter. Linje 136: Bergen, Trondheim, Fredrikstad, Drammen Linje 193: rehabilitering av rusavhengige ved å Linje 223: at kommunene må legge til rette for rimelige boliger til førstegangsetablerende. Linje 225: likestille boligformål med andre hensyn i pressområder. 2

3 Linje 236: ha familievennlige kommunale boliger som sikrer barn trygge og gode oppvekstvilkår. Linje 247: mål om minimum 3000 bygde Linje 252: styrke tilsynet for å bekjempe ulovlig utleie og diskriminering i boligmarkedet. Linje 255: tilrettelegge for overnatting for bostedsløse hele året, enten gjennom kommunale ordninger eller frivillige organisasjoner. Linje 259:..brukes til bygging av idrettsanlegg i byer hvor det er Linje 270: sikre mangfoldige ungdomstilbud og opprette nye der det er behov for dette. Linje 280: barnehage, fastlege, helsestasjon Linje 282 Stryking: «i fritidsaktiviteter.» strykes Linje 287: utelivet i helgene, hatkriminalitet, åpne miljøer av narkotikalangere, 3

4 Linje 315 til 317. gjøre aktiv bruk av straffelovens hjemler for å kunne beslaglegge verdier fra hvitvasking og kriminell virksomhet, også innenfor arbeidslivskriminalitet. Linje 318 til 320: vurdere å stille krav om en faglig ansvarlig med godkjent fagutdanning for å kunne starte en håndverksbedrift og få den registrert i Brønnøysund innenfor fag som maling og overflatebehandlng, mur og flis, snekker og tømrer mm. Linje 335: øke politiets kompetanse og iverksette andre nødvendige tiltak for å forebygge hatkriminalitet Linje 366: politi, skoler, foreldre, borettslag Linje 388:..regional næringsutvikling, og må delta i arbeidet med regional utvikling i sitt naturlige omland. Arbeidet Linje : Endres til: sikre en bedre og mer samordnet planlegging og styring i hovedstadsområdet. Oslo og Akershus bør inngå i en felles region for hovedstadsområdet. Det vises til at det også pågår andre prosesser på Østlandet, noe Arbeiderpartiet stiller seg positive til. Hele eller deler av Vestlandet bør inngå i en større folkevalgt region. Også i Trøndelag er det i gang prosesser hvor man jobber med en felles, styrket region. Arbeiderpartiet er positive til dette. Linje : Punktet strykes 4

5 Forslag til uttalelse om kommunevalget 2015 et verdivalg Høstens kommunevalg handler om hvilke verdier våre kommuner, fylkeskommuner og bydeler skal styres etter de neste fire årene. Arbeiderpartiet går til valg på å løse de viktigste oppgavene i fellesskap, og på å skape like muligheter for alle. Vi tror at vi får til mer sammen enn hver for oss, og vil bruke de store pengene på fellesoppgavene i kommunene. Verdier og velferd skapes lokalt. Våre hovedsaker ved dette valget er kunnskap, omsorg, helse og klima. Våre kandidater til kommunestyrer, fylkesting og bydelsutvalg vil jobbe for å styrke fellesskolen, øke kvaliteten i barnehagene, gi trygg og verdig omsorg til de som trenger det, lage klimavennlige samferdselsløsninger og for å legge til rette for et innovativt, vekstkraftig og grønt næringsliv over hele landet. I skolen vil vi øke kunnskapsnivået til alle elever, uansett bakgrunn, slik at mange flere får studiekompetanse eller fagbrev. Vi vil sikre en mobbefri skole med trivsel i et godt skolemiljø. Vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti som sikrer at alle har grunnleggende ferdigheter før de går ut av andre trinn. Vi vil skape en helhetlig skoledag, ansette flere dyktige lærere og styrke skolehelsetjenesten. Vi vil ha et løft for yrkesfagene, med flere læreplasser og et praksisnært utdanningsløp. I omsorgen vil vi gi folk trygghet til å kunne bo hjemme lengst mulig, og tilby trygg heldøgns pleie når man har behov for det. Vi vil ha nok ansatte med riktig kompetanse, og bygge ut demensomsorgen. Vi vil ta i bruk velferdsteknologi for å gi økt trygghet til omsorgstrengende og deres nærmeste. I næringslivet vil vi skape et grønt skifte, legge til rette for fremtidsrettede og bærekraftig næringsutvikling over hele landet. Vi vil stimulere til vekst og innovasjon ved å styrke forskning og utdanning, vi vil sørge for at Norge får nok dyktige fagarbeidere, og legge til rette for at arbeidstakere kan bygge ny kompetanse når omstilling krever det. Vi vil bygge på den norske modellen, på en sterk offentlig sektor og et organisert arbeidsliv som styrker omstillingsevnen i Norge. Gjennom en offensiv næringspolitikk skal vi utnytte Norges naturgitte fortrinn og bygge sterke konkurransedyktige næringsklynger. I klima- og miljøpolitikken skal vi jobbe for ambisiøse internasjonale forpliktelser og sterkere innsats mot klimaendringer ute og hjemme. Norge skal være et foregangsland. Vi vil utvikle klimavennlige bolig- og transportløsninger, og gjennomføre et kollektivløft i og rundt de største byene våre. I planleggingen av nye bo- og næringsområder må det legges til rette for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse. Vi vil støtte utviklingen av ny klimavennlig teknologi i industri og næringsliv. For å få gjennomslag for våre løsninger, er vårt mål ved dette valget å få flest mulig ordførere og vinne store byer. I kommuner, fylkeskommuner og bydeler skal innbyggerne hele tiden inviteres til å påvirke vår politikk. Vi skal søke brede samarbeidskonstellasjoner og lytte til forslag både fra andre partier og fra fagmiljøer. Vi vil søke allianser med frivillige lag og organisasjoner, næringsliv, kulturliv og arbeidslivets organisasjoner for å utvikle vår politikk og få flertall for våre løsninger i kommuner og fylker. Valget til høsten handler også om hvilket Norge vi vil ha. Regjeringens politikk tar Norge i feil retning på flere områder. Politikken gir økte forskjeller, svekker arbeidstakernes rettigheter, gir flere privatskoler og færre og dyrere barnehageplasser. Arbeiderpartiet velger skole, helse og omsorg framfor høyresidens skattekutt. Arbeiderpartiet er klare til valgkamp. Bli med oss å vinne verdivalget 14. september. 5

FRAMTIDAS STORBYER 1

FRAMTIDAS STORBYER 1 FRAMTIDAS STORBYER 1 Innhold Transport og miljø... 3 Kollektivtransport og boligbygging... 3 Overgang til miljøvennlige kjøretøy... 4 Sykkel og gange... 5 Grønne byer... 5 Levekår og velferd... 6 Sterkere

Detaljer

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende

Framtidas lokalsamfunn. Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Framtidas lokalsamfunn Kunnskapsbaserte - Kunnskapsrike Kunnskapssøkende Forslag til Arbeiderpartiets lokalpolitiske plattform 1.mai 2014 1 Framtidas lokalsamfunn... 3 Demokrati... 4 Kommunen som arbeidsgiver...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti

Program 2015-2019. åpenhet og tillit. Stavanger Arbeiderparti Program 2015-2019 åpenhet og tillit Stavanger Arbeiderparti 2 INNHOLD Side 5: En framtid for Stavanger Side 6: Åpenhet og demokrati Side 8: Skole og barnehage Side 10: Helse, omsorg og velferd Program

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram. Tromsø Arbeiderparti Kommunevalgprogram Tromsø Arbeiderparti 2015-2019 Et verdivalg for fremtidens Tromsø... 3 Oppvekst... 4 Skole og læring... 4 Grunnskole... 4 Nærskole og et trygt lokalsamfunn... 4 Skolefritidsordningen

Detaljer

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019

Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix KOMMUNEPROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2015-2019 1 Kjære velger! Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast!

Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019. Programkomiteens første utkast! Fylkestingsprogram for Akershus Arbeiderparti 2015-2019 Programkomiteens første utkast! 1. Akershus Grønt, smart og attraktivt Akershus er i en voldsom vekst og Arbeiderpartiet ønsker å utvikle grønne,

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Innstilling fra redaksjonskomiteen for kunnskap mv Forslag til uttalelse nr. 1 En god

Detaljer

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti

FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019. Akershus Arbeiderparti FYLKESVALGPROGRAM 2015-2019 1 Akershus Arbeiderparti 2 Innhold Hei, du fra Akershus!... 4 Våre kandidater... 5 Akershus grønt smart og effektivt... 6 Helse og trivsel folkehelse... 7 Effektiv, punktlig

Detaljer

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no

Helse og omsorg. Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk. Arbeiderpartiet.no Helse og omsorg Temahefte om Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Vårt hovedbudskap... 2 Del 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Hva har vi oppnådd... 6 Del 4: Høyresidas

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG

ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLDS FRAMTID DITT VALG ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2011 2015 1 ØSTFOLD VENSTRE Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Utgangspunktet for vår politikk

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Hovedprinsipp for Tromsø SVs politikk:

Hovedprinsipp for Tromsø SVs politikk: 1 Hovedprinsipp for Tromsø SVs politikk: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hovedprinsipp Mennesker og miljø kommer først Øvrige prinsipper: Folks behov skal ivaretas via demokratiske

Detaljer

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune.

Arbeiderpartiet ønsker å utvikle folkestyret og vil innføre parlamentarisme i Akershus fylkeskommune. Ny kurs for Akershus Program for Akershus Arbeiderparti 2011 2015 1 En ny retning for Akershus Fellesskap og rettferdighet Alle mennesker er ulike som individer, men alle skal ha like muligheter. Menneskets

Detaljer

prog o ram 2011-2015

prog o ram 2011-2015 program 2011-2015 Venstre gjør en forskjell i Oppegård! På disse områdene vil du merke at valg av Venstre gjør en forskjell: Naturen Tettsteder Skole Folk Frivilligheten Næringsliv Kultur Idrett Kommunen

Detaljer

Norge trenger en ny regjering!

Norge trenger en ny regjering! Norge trenger en ny regjering! Vi i Arbeiderpartiet har gjennom mange år jobbet hardt for å bli et land med små forskjeller. Vårt likhetssamfunn har gjort Norge til et forbilde for mange andre land. Utjevning

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer