Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving"

Transkript

1 Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

2 Fra oppdragsbrevet ( ) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning tar Regjeringen sikte på å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016» Hvorfor: Lite hensiktsmessig organisering i dag: - Skatteetaten har det faglige ansvaret - Kommunene har det administrative ansvaret - Utfører oppgaven på vegne av Staten Mål for utredningen ( ): Utrede hvordan skatteoppkreverfunksjonens skal organiseres i Skatteetaten for å oppnå en mer effektiv skatteoppkreving. Ledersamling Skatt øst

3 Side 3

4 Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt og trygdeavgift Arbeidsgiverkontroll, herunder grunnlagsdatakontroll Veiledning/informasjon Hvert fagområde utredet for seg. Ledersamling Skatt øst

5 Rettssikkerhet Generelle prinsipp for forvaltningen: Vi skal ivareta rettssikkerheten for borgerne/brukerne Likebehandling av like tilfeller er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp Riksrevisoren uttalte 25. juni i år: «En ting er veldig klart: Skattebetalere, både arbeidstakere og bedrifter, får svært ulik behandling avhengig av hvilken kommune de bor i». Han sa videre at «hvis likebehandling av borgerne er et mål» er det absolutt behov for å endre dagens oppgaveløsning. Skattedirektoratet 5

6 Nå-situasjon (rapporterte tall pr ) Skatteregnskap Arb.kontroll Innkreving Adm. m.m. SKO-sty Kontroll I dag 288 kontor hvorav 200 gjennomfører arbeidsgiverkontroll Totalt 1411 årsverk hos SKO og 71 årsverk i regionene 60 % av skatteoppkreverkontorene benytter 2 eller færre årsverk Flere kommuner har samordnet oppgaveløsningen Ledersamling Skatt øst

7 Skatteetatens forslag Skattedirektoratet 7

8 Skatteregnskap Skatteregnskap omfatter følgende oppgaver: Løpende (daglig) bankavstemming Registrering og oppfølging av innbetalinger Oppfølging av utbetalinger Attestasjon og anvisning Registrering av manuelle bilag (krav) Korreksjoner, ajourhold reskontro Manuelle avregninger Avstemming ved periodeavslutning Forskudd og periodisk oppgjør til skattekreditorene Rapportering til kommunene om: Forskuddsfordeling Periodisk (månedlig) oppgjør Årsrapportering Skatteinngang Vadsø 15 åv SKD SKØ Lillestrøm 60 åv Lillestrøm 45 åv Region Antall arbeidg Andel arbeidsg. landet SKØ ,9 % SKS ,1 % SKV ,7 % SKM ,6 % SKN ,8 % ,0 % Sum årsverk => 60,0 (skatteregnskap totalt SKO 2013 => 251,4 eks. adm.) Skattedirektoratet 8

9 Arbeidsgiverkontroll SKD SKØ SKS SKV SKM SKN Østfold Sarpsborg 19 Akershus Lillestrøm 25 Ski 15 Oslo Oslo 66 Hedmark Hamar 13 Oppland Gjøvik Buskerud Drammen 21 Vestfold Tønsberg 18 Telemark Skien 12 Agder Grimstad Rogaland Stavanger 24 Haugesund 10 Hordaland Bergen 36 Sogn og Fj. Leikanger 9 79 Møre og R. Ålesund 20 Sør-Tr. Trondheim 21 Nord-Tr. Steinkjer Nordland Bodø 16 Vestvågøy 7 Troms Tromsø 10 Harstad 5 Finnmark Alta 9 47 Sum årsverk => 400,0 (arbeidsgiverkontroll totalt SKO 2013 => 371,1) Skattedirektoratet 9

10 Ressurser til skatteinnkreving SKD SKØ SKS SKV SKM SKN Innkreving merverdiavgift, personlig næringsdrivende, upersonlige skatteytere og arbeidsgivere Oslo fra MVA-innkr. 59 fra SKO 58 Skien fra MVA-innkr. 32 fra SKO 31 Bergen fra MVA-innkr. 32 fra SKO 29 Trondheim fra MVA-innkr. 20 fra SKO 24 Tromsø fra MVA-innkr. 22 fra SKO 15 Innkreving personlige skatteytere (eks. personlig næringsdrivende) Østfold Sarpsborg 16,0 Akershus Ski 34,0 Oslo Oslo 39,0 Hedmark Hamar 11,0 Oppland Lillehammer 11,0 111,0 Buskerud Drammen 16,0 Vestfold Tønsberg 13,0 Telemark Skien 9,0 Vest-Agder Kristiansand 15,0 53,0 Rogaland Stavanger 26,0 Hordaland Bergen 28,0 Sogn og Fj. Førde 6,0 60,0 Møre og R. Ålesund 8,0 Kristiansund 6,0 Sør-Tr. Trondheim 17,0 Nord-Tr. Steinkjer 8,0 39,0 Nordland Bodø 16,0 Troms Tromsø 11,0 Finnmark Alta 6,0 33,0 Sum årsverk fra SKO innkreving 2013 => 640,0 (eks. adm., inkl. brukerkontakt) Sum årsverk fra SKO i ny organisering => 453,0 (inkl. adm. og 2. linje brukerkontakt) Skattedirektoratet 10

11 Veiledning, arkiv og telefonmottak SKD SKØ SKS SKV SKM SKN Østfold Sarpsborg 7,0 Akershus Ski 2,0 Oslo Oslo 2,0 Hedmark Hamar 1,0 Oppland Lillehammer 1,0 13,0 Buskerud Drammen 1,0 Vestfold Tønsberg 4,0 Telemark Skien 1,0 Vest-Agder Kristiansand 6,0 12,0 Rogaland Stavanger 5,0 Hordaland Bergen 2,0 Sogn og Fj. Leikanger 5,0 12,0 Møre og R. Ålesund 1,0 Kristiansund 1,0 Molde 2,0 Sør-Tr. Trondheim 1,0 Nord-Tr. Steinkjer 5,0 10,0 Nordland Bodø 6,0 Troms Tromsø 2,0 8,0 Sum årsverk => 55,0 (administrasjon totalt SKO 2013 => 149,8) Skattedirektoratet 11

12 Fordeler Regional fordeling av oppgavene grunnlag for å beholde kompetanse Gode fagmiljø Felles fagsystemer Effektivisering av skatteregnskapsføringen Samordnet og mer effektiv innkreving Styrking av arbeidsgiverkontrollen Administrasjon, veiledning, arkiv og telefonmottak Skatteetatens styring og kontroll bortfaller Samlet innsparing 497 ÅV, 300 millioner

13 Konsekvnenser for kommunene Kostnadsreduksjon Tilgang på kompetanse Kommunale arbeidsplasser Kommunale skatteinntekter Kommunale krav Styrke tilgangen til skatteregnskapsanalyser for kommunene

14 Samfunnsmessige konsekvenser Ett kontaktpunkt Helhetlig innkreving Enhetlig behandling av like saker Tydelig ansvarplassering

15 Overordnet om personalløpet Berørte medarbeidere er de som jobber helt eller delvis med skatteoppkreveroppgavene i dag. Det er ingen avtaler som regulerer forhold på tvers av tariffområdene kommune og Stat. Det er arbeidsmiljølovens bestemmelser, og eventuelle avtaler som inngås mellom partene som regulerer dette. Der det ikke foreligger virksomhetsoverdragelse kan arbeidsgiver og tillitsvalgte avtale at arbeidstakerne gis tilsvarende rettigheter som ved virksomhetsoverdragelse. Skatteetaten tittel på presentasjonen

16 Virksomhetsoverdragelse arb.mlj.l Kumulative vilkår: 1. Det må skje en overføring av en selvstendig enhet. 2. Overføringen må skje på grunnlag av avtale eller vedtak. 3. Virksomheten må ha bevart sin identitet etter overføringen. Ved vurderingen vil flere momenter være relevante. Det skal blant annet legges vekt på hvordan skatteoppkreverfunksjonen har vært organisert i kommunen, og hvordan oppgaven foreslås organisert i Skatteetaten. Skatteetaten tittel på presentasjonen

17 SKO-funksjonen til SKE - tidsplan Rapport Mai/Juni 2015 Ferdig Utredning Høring Beslutning Gjennomføring Ledersamling Skatt øst

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen vil orientere om ide/plan for lokstallen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-8 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 17:00 17:00 TEMA: Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal Næringsselskap v/gro Irene Svendsen

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01529-7 Saksbehandler: Sigmund Engdal Dato: 07.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 13.01.2015 Hovedstyret 21.01.2015 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN

Detaljer

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Vår saksbehandler Kopi til Vår dato Vår referanse Deres referanse eo 02.03.2015 DOK/2015/00216 skatt Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Statteetaten Det vises til departementets brev av 1. desember

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe

Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering. Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe Rusreformen noen grunnlagsdata om organisering og finansiering Øyvind Omholt Alver Anne Line Bretteville-Jensen Oddvar Kaarbøe SIRUS rapport nr. 2/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Program

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA

Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for autentisering i EVA Kommunene v/valgstyret Fylkeskommunene v/valgstyret Deres ref. Vår ref. Dato 12/2749-1 13.11.2012 Stortings- og sametingsvalget 2013 Om anskaffelse av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune

Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Lokal samarbeidsavtale mellom NAV Akershus og Ski kommune Godkjent dato: 20.05.08 1 Innhold I Innledning... 3 II Samarbeidsavtale... 3 1. Samarbeidsparter... 3 2. Formål... 3 3. Styring og ledelse av det

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe

Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe Samkommunal organisering av lønn- og regnskapsfunksjoner Utredning fra interkommunal arbeidsgruppe 2011 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Organisering... 6 1.3 Mandat... 6 1.4 Tidsplan...

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

til daglig drift i hjelpekorpset

til daglig drift i hjelpekorpset -et hjelpemiddel til daglig drift i hjelpekorpset Side 1 av 65 For at et hjelpekorps skal fungere best mulig, bør det finnes dyktige administrative medlemmer som ivaretar den daglige driften slik at de

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag

Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 09.09.2013 Høringssvar - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning og sammendrag Østfold

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer