Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk"

Transkript

1 Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk

2 Rammene rundt Del av helseforvaltningen arbeide for overordnede politiske målsetninger, levere på oppgaver i Statsbudsjettet og fra Departementet Utføre forvaltning i henhold til lovverket og andre avtaler Vi er HODs fagetat på legemidler

3 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne Skal brukes medisinsk og økonomisk riktig Lavest mulig pris

4 Hovedoppgaver Tillatelser MT, pris, refusjon, kliniske studier, import, grossist, apotek Tilsyn Legemiddelforsyningskjeden Overvåking (laboratoriekontroll, bivirkninger, reklame) Andre direktoratsoppgaver Faglige råd og støtte for departementer og andre etater Informasjon og veiledning Veiledning om riktig legemiddelbruk Råd og veiledning av alle aktører i forsyningskjeden

5 I et nøtteskall Sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge: - har god kvalitet - er trygge å bruke - har ønsket virkning

6 De viktigste målgrupper (interessenter) Legemiddelindustri Apotek og andre detaljister Grossister Forskrivere Allmennheten

7 Legemiddelverkets strategi Visjon: Vi kan legemidler! Ambisjon: Vi er det nasjonale kompetansesenteret på legemiddelområdet Arbeider til beste for god folke- og dyrehelse Er åpne og effektive Er synlige og engasjerte

8 Utfordringer mot 2015 veien videre Interne utfordringer Nasjonale utfordringer Det europeiske samarbeidet

9 Interne utfordringer Saksbehandle innen forskriftsfestet tidsfrist Ha tilstrekkelig med ressurser på riktig sted «Get it right at the right level» Elektronisk flyt av saker - EYRA Omdømme Bruker- og omdømmeundersøkelse i 2012 Tilgjengelighet, åpenhet og forutsigbarhet

10 Eyra - Prosess for håndtering av søknader Representant fra industrien Arkivet SLV Saksbehandlere SLV Last opp eaf Innsending Mottak Validering Behandling Avslutning E-post Representant fra industrien E-post

11 Eyra Startskudd 25. november! Følg med på DRA-forum Åpent møte på Legemiddelverket

12 Omdømme Bruker- og omdømmeundersøkelse høsten 2012 Styrker: god faglig kvalitet på utredninger kompetente medarbeidere troverdig informasjon Svakheter: beslutningsprosessene evnen til å korrigere og lære av feil ledelsens prioriteringer

13 Omdømme Prosess med fokusgrupper Legemiddelindustri og apotek/grossist Har vært verdifullt! Følges opp i videre strategi- og utviklingsarbeid

14 Nasjonale utfordringer Prioritering Kostnadseffektivitet for sykehuslegemidler MT vs. STA

15 Nye legemidler - prioriteringsutfordringer

16 Innføring av ny teknologi Metodevarsling Metodevurdering Prioritering Beslutning Implementering

17 Nasjonale utfordringer Økt oppmerksomhet på legemiddelovervåking Kvalitet og pasientsikkerhet Lavterskel elektronisk bivirkningsrapportering fra helsepersonell Forhindre falske legemidler i den legale forsyningskjeden Samarbeid med toll og politi

18 Bivirkningsarbeid Utvikle elektronisk lavterskel bivirkningsrapportering «knapp» = meld bivirkning i EPJ og kurvesystem Flere og bedre bivirkningsmeldinger Utvikle nye verktøy for signalgenerering Skille signal fra støy Bedre pasientsikkerhet Implementere og følge opp nytt europeisk regelverk

19 Nasjonale utfordringer Leveringssvikt på viktige legemidler Overvåke og agere riktig når forsyningskjeden svikter Nå ut med riktig informasjon til forskriver Videreutvikle meldingene i FEST Vi er en pådriver for «En pasient en legemiddeljournal»

20 Nasjonale utfordringer Antall legemiddelutprøvinger i Norge Gi god og relevant tilbakemelding til søkere Tilby veiledning for å få inn bedre søknader, dvs. raskere saksbehandling Innovasjon og spesielle nasjonale utfordringer

21 Legemidler til fisk: En spesiell nasjonal utfordring Behov for rask og kompetent utredning av søknader God rådgiving ved utvikling av nye preparater Viktig norsk næring! Fiskehelse Midler mot lakselus Fiskevaksiner Miljø-kompetanse

22 Innovasjon Hvor er det behov for nye legemidler? Antibiotika-resistens Pandemisk influensa Ischemisk hjertesykdom Diabetes Cancer Akutt hjerneslag HIV/AIDS Tuberkulose Depresjon +++

23 Innovasjon Det er spennende SME er i Norge Med behov for veiledning VIRIL-prosjektet; Utredning av MT søknader krever og genererer kompetanse Vitenskapelig og regulatorisk Denne kompetansen anses verdifull for små innovative bedrifter Øke sjansen for å gjøre ting riktig første gang Legemiddelverket ønsker å gi tilbud om råd og veiledning til aktørene i tidlig utviklingsfase Vi samarbeider med de andre nordiske landene Life Science Rapporten 2012, side 17)

24 Innovasjon Endre oppmerksomhetsbalansen Burden of disease «legemidler som løsning» Burden of drug «legemidler som trussel»

25 Innovasjon Godkjenning med betingelse Tuberkulose (MDR-TB) Nytte/risiko = positiv (FDA) Conditional approval SPC 4.1 veldig begrenset Fase III studie fra 2013 til 2020 Sirturo (bedaquiline) En fase II studie med pasienter (fem legemiddel regime) Usikkerhet 79% vs. 58% sputum konvertering ved uke av 79 vs. 2 av 81 pasienter dør Medisinsk behov + surrogat-effekt JAMA, online Februar

26 Det europeiske samarbeidet Vår kilde til kompetanse om legemidler og regelverk Finne en god balanse mellom «give and take» Ta tilstrekkelig med oppdrag i CP for å utvikle den interne kompetansen Bidra til det ressurs- og kompetansekrevende arbeidet i vitenskapskomiteene Arbeide for nasjonale synspunkt i EU-nettverket Delta i og påvirke regelverksutviklingen i EU

27 Det europeiske samarbeidet Implementere nye direktiv og forordninger på en rasjonell måte Legemiddelovervåking og forfalskningsdirektivet Nytt regelverk om klinisk utprøving og legemidler til dyr Arbeide for felleseuropeiske IT-systemer Bedre felles utnyttelse av ressurser og kompetanse

28 Konklusjon, veien videre Tilsyn, kontroll og overvåking Godkjenning/ Tillatelser Råd og veiledning Bidra til kvalitet og pasientsikkerhet Etablere nye brukervennlige beslutningsog rapporteringssystemer Saksbehandle innenfor tidsfrister Bruke moderne elektroniske systemer for saksflyt Prioritere saksbehandling med fokus på pasientsikkerhet og folkehelse Utrede tilstrekkelig med saker for å være en kompetent myndighet Ta et «rimelig» antall oppdrag i det europeiske samarbeidet Utvikle viktige nasjonale områder, spesielt legemidler til fisk Kompetent og tilstrekkelig veiledning Scientific advice på satsingsområder Aktivt oppfylle informasjonsplikten Bidra til kvalitet i innovasjonskjeden

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011 2er1 DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statens legemiddelverk Sven Oftedals vei 6 0950 Oslo to ;Zol'foa DU-.1(k1J c_cc sin 1 Deresn4 Var ref Dato 10/22402 200904856-/BJS P.01.2011 Statsbudsjettet

Detaljer

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Årsrapport 2009 1 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i 2009 5 Influensaepidemien 6 117 legemidler ble godkjent i 2009 8 En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

BYTTES - nye farger. Årsrapport 2013

BYTTES - nye farger. Årsrapport 2013 BYTTES - nye farger Årsrapport 2013 2 3 Direktørens forord...3 Om Legemiddelverket Mål og måloppnåelse...7 Målekart...8 HR og kompetanse...11 Våre kommunikasjonskanaler...12 Viktige områder i 2013 Hva

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 27. februar 2012 INNHOLD: 1 Økonomisk rapportering... 3 2 Overordnede utfordringer og prioriteringer... 4 3 MÅL, STYRINGSPARAMETRE OG OPPDRAG... 4 3.1 Hovedmål: Tilgang til sikre og effektive

Detaljer

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394

Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon 05.12.2012 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 10. God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten Meld. St. 10 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no

STRATEGI 2015-2020 www.mattilsynet.no STRATEGI 2015-2020 SAMFUNNS- OPPDRAG Mattilsynet skal arbeide for følgende mål: sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann fremme god helse hos planter, fisk og dyr fremme god dyrevelferd og respekt

Detaljer

Hovedtema: Kvalitetssikring i apotek

Hovedtema: Kvalitetssikring i apotek 115. ÅRG. 4 1. Desember 2007 Hovedtema: Kvalitetssikring i apotek side 168 Slik tenker helsemyndighetene 170 Hva mener kundene? 172 Slik gjør legene det 174 Tilsyn med apotek 177 Grossisthandel 178 Hva

Detaljer

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET

NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET NOTAT TIL: EMNE: FRA: NHD/HODS ARBEIDSGRUPPE MED INNOVASJON I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTELLIGENT OFFENTLIG ANSKAFFELSE PÅ LEGEMIDDELOMRÅDET LEGEMIDDELINDUSTRIFORENINGEN (LMI) DATO: 21.11.2012 Legemiddelindustrien

Detaljer

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen. Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen Difi rapport 2010:6 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT

Detaljer

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010

Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Politiets data- og materielltjeneste Strategiplan 2008-2010 Direktørens forord Visjon og hovedmål for PDMT «PDMT har som hovedoppgave å understøtte politietatens hovedmål og skal særlig bidra til å øke

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn. Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken

Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn. Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken Behov for industri- initierte legemiddelstudier på barn Forskning innen legemidler til barn 10. juni 2010 Monica Kjeken Til bruk hos barn Behov for legemiddelstudier på barn? Barn har krav på dokumentert

Detaljer

FEVU FEVU. Årsberetning 2013. Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info!

FEVU FEVU. Årsberetning 2013. Engasjer meg! Engasjer meg! Inspirerende. Inspirerende NFT NFT. Medlemstilfredshet. Medlemstilfredshet. Mer info! Aktuelt xxx Årsberetning 2013 Foto: NTB/Scanpix Arbeidsvilkår Hektisk hverdag Student Muligheter AlderVerdi Anseelse Bachelor Flere samlinger! Juridisk bistand Utfordringer FEVU Faglig engasjement Engasjer

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse

1For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse 1For 1 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer