Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk Presentasjon Politikk & samfunn TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012. Presentasjon 05.12.2012. Politikk & samfunn TNS 05.12.2012 126394"

Transkript

1 Omdømme- og brukerundersøkelse Statens legemiddelverk 2012 Presentasjon

2 Agenda 1 Om gjennomføringen 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet etter målgruppe 4 Profesjonelle: Analyse av styrker og svakheter 5 Profesjonelle: Oppsummering på tvers av målgruppene 6 Profesjonelle: Anbefalinger 7 Befolkning: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon 8 Befolkning: omdømmevurderinger

3 1 Om gjennomføringen

4 Målgrupper Målgruppe Legemiddelindustri Helsemyndigheter Inviterte Alle representerte virksomheter for legemiddelindustrien i Norge (Legemiddelverkets kontaktpersoner) Helsedirektoratet (avdeling for e-resept/helsenorge.no og avdeling for legemidler og medisinsk utstyr), Legemiddelkomiteene i helseforetakene, regionale legemiddelinformasjonssentra (helseforetakene), Helse- og omsorgsdepartementet, Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Helsetilsynet, Helseøkonomiforvaltningen, Mattilsynet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Kunnskapssenteret, og Toll- og avgiftsdirektoratet. Europeiske CMDh - personer og PLTs i European Medicines Agency. legemiddelmyndigheter Pasient- og interesseorganisasjoner Apotek i Norge og grossister Ansatte i Legemiddelverket Befolkningen Apotekforeningen, Den norske legeforening, Norsk industriforening for generiske legemidler og alle pasientorganisasjoner. Alle landets apotek (funksjonell postkasse, apotekere/driftskonsesjonærer), farmalogg, og alle grossister. Alle fast ansatte i Legemiddelverket (alle ledere og medarbeidere) Et representativ utvalg av befolkingen trukket fra TNS Gallups aksesspanel

5 Utvalg og respons Målgruppe Inviterte Svar Responsrate Legemiddelindustri % Helsemyndigheter % Europeiske legemiddelmyndigheter % Pasient- og interesseorganisasjoner % Apotek i Norge og grossister % Ansatte i legemiddelverket % Total profesjonelle % Befolkning (panel) %

6 2 Profesjonelle: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon etter målgruppe

7 Målgruppene har generelt god kjennskap til Legemiddelverket. «Andre helsemyndigheter» har relativt sett dårligst kjennskap. Hvor godt vil du si at du kjenner Legemiddelverket? 72% 67% 82% 65% 77% 32% 27% 25% 19% 2% 0% 6% 2% 9% 9% 3% 4% 0% 0% 0% Legemiddelindustri (n=124) Helsemyndigheter (n=64) Europeiske Pasient- og legemiddelmyndigheter interesseorganisasjoner (n=11) (n=37) Apotek i Norge og grossister (n=164) Meget godt kjent Ganske godt kjent Bare kjent ved navn Kjenner ikke til Legemiddelverket

8 Tett kontakt med legemiddelindustrien og europeiske legemiddelmyndigheter. Har du vært i kontakt med Legemiddelverket siste 12 måneder? I tilfelle, omtrent hvor mange ganger? 47% 46% 36% 32% 18% 18% 12% 29% 22% 20% 15% 14% 18% 27% 24% 24% 19% 23% 12% 22% 10% 6% 5% 0% 0% Legemiddelindustri (n=124) Helsemyndigheter (n=65) Europeiske Pasient- og legemiddelmyndigheter interesseorganisasjoner (n=11) (n=37) Apotek i Norge og grossister (n=164) Flere enn 10 ganger 6-10 ganger 3-5 ganger 1-2 ganger Nei, ikke hatt kontakt

9 Kontakten med legemiddelindustrien omhandler i hovedsak spørsmål om lover og regelverk, søknader om, og endringer av markedsføringstillatelser. I forbindelse med hvilke spørsmål eller anledning(er) har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Virksomhetstillatelser (apotek/ produsent/ grossist/ Bivirkninger Blå resept/ generelt om refusjoner Generisk bytte Godkjenningsfritak Innsyn i sak Import av legemidler Kliniske utprøvinger Legemiddelpriser Leveringsvikt Lover og regelverk Søknader om markedsføringstillatelse Tilsyn Endring av markedsføringstillatelse Kvalitetssvikt ved legemidler Annet - vennligst spesifiser 9% 21% 10% 8% 12% 5% 16% 25% 8% 15% 20% 32% 34% 43% 45% 47% Legemiddelindustri (n=117)

10 Kontakten med andre helsemyndigheter omhandler i hovedsak lover og regelverk, samt spørsmål om bivirkninger. I forbindelse med hvilke spørsmål eller anledning(er) har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Virksomhetstillatelser (apotek/ produsent/ grossist/ Bivirkninger Blå resept/ generelt om refusjoner Generisk bytte Godkjenningsfritak Innsyn i sak Import av legemidler Kliniske utprøvinger Legemiddelpriser Leveringsvikt Lover og regelverk Søknader om markedsføringstillatelse Tilsyn Endring av markedsføringstillatelse Kvalitetssvikt ved legemidler Annet - vennligst spesifiser 2% 4% 4% 7% 18% 18% 11% 9% 7% 15% 15% 26% 24% 40% 38% 44% Helsemyndigheter (n=55)

11 Pasient- og interesseorganisasjoner kontakter Legemiddelverket med spørsmål om lover- og regelverk, blåresept/ refusjoner og generisk bytte. Legemiddelpriser er også et viktig tema. I forbindelse med hvilke spørsmål eller anledning(er) har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Virksomhetstillatelser (apotek/ produsent/ grossist/ Bivirkninger Blå resept/ generelt om refusjoner Generisk bytte Godkjenningsfritak Innsyn i sak Import av legemidler Kliniske utprøvinger Legemiddelpriser Leveringsvikt Lover og regelverk Søknader om markedsføringstillatelse Tilsyn Endring av markedsføringstillatelse Kvalitetssvikt ved legemidler Annet - vennligst spesifiser 3% 3% 9% 17% 9% 11% 14% 9% 17% 14% 11% 37% 40% 40% 49% 60% Pasient- og interesseorganisasjoner (n=35)

12 Apoteker og grossister kontakter Legemiddelverket først og fremst i forbindelse med godkjenningsfritak. I forbindelse med hvilke spørsmål eller anledning(er) har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Virksomhetstillatelser (apotek/ produsent/ grossist/ Bivirkninger Blå resept/ generelt om refusjoner Generisk bytte Godkjenningsfritak Innsyn i sak Import av legemidler Kliniske utprøvinger Legemiddelpriser Leveringsvikt Lover og regelverk Søknader om markedsføringstillatelse Tilsyn Endring av markedsføringstillatelse Kvalitetssvikt ved legemidler Annet - vennligst spesifiser 5% 12% 10% 8% 14% 0% 5% 12% 14% 2% 10% 11% 25% 23% 33% 76% Apotek i Norge og grossister (n=147)

13 Brukt versus ønsket kommunikasjonsform «Alle» ønsker mindre brev og mer e-post For mange møter? 13

14 Legemiddelindustrien ønsker mindre brevkommunikasjon Hvordan har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker du å bruke i dialog med Legemiddelverket? Brev (postalt) 56% Brev (postalt) 12% E-post 89% E-post 97% Telefon 83% Telefon 80% Møter 47% Møter 51% Kurs/ seminar 38% Kurs/ seminar 16% Ingen kanaler - ikke relevant å ha dialog med 0% Ingen kanaler ikke relevant å ha dialog med Statens 0% Vet ikke 0% Vet ikke 0% Legemiddelindustri (n=117) Legemiddelindustri (n=117)

15 Andre helsemyndigheter ønsker mindre brev (og mindre møter) Hvordan har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker du å bruke i dialog med Legemiddelverket? Brev (postalt) 15% Brev (postalt) 2% E-post 87% E-post 93% Telefon 60% Telefon 60% Møter 71% Møter 56% Kurs/ seminar 40% Kurs/ seminar 16% Ingen kanaler - ikke relevant å ha dialog med 0% Ingen kanaler ikke relevant å ha dialog med Statens 0% Vet ikke 0% Vet ikke 0% Helsemyndigheter (n=55) Helsemyndigheter (n=55)

16 Pasient- og interesseorganisasjoner ønsker mindre brev og mer e- post + mindre møter. Hvordan har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker du å bruke i dialog med Legemiddelverket? Brev (postalt) 29% Brev (postalt) 9% E-post 71% E-post 94% Telefon 46% Telefon 46% Møter 66% Møter 43% Kurs/ seminar 57% Kurs/ seminar 34% Ingen kanaler - ikke relevant å ha dialog med 0% Ingen kanaler ikke relevant å ha dialog med Statens 0% Vet ikke 0% Vet ikke 0% Pasient- og interesseorganisasjoner (n=35) Pasient- og interesseorganisasjoner (n=35)

17 Apotek og grossister ønsker mindre brev og mer e-post Hvordan har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker du å bruke i dialog med Legemiddelverket? Brev (postalt) 67% Brev (postalt) 20% E-post 51% E-post 84% Telefon 77% Telefon 71% Møter 14% Møter 8% Kurs/ seminar 5% Kurs/ seminar 3% Ingen kanaler - ikke relevant å ha dialog med 1% Ingen kanaler ikke relevant å ha dialog med Statens 1% Vet ikke 0% Vet ikke 1% Apotek i Norge og grossister (n=147) Apotek i Norge og grossister (n=147)

18 3 Profesjonelle: Brukertilfredshet etter målgruppe

19 Spørsmålene bak brukertilfredshetsindeksen Helhetlig inntrykk Helhetlig sett, hvordan vil du vurdere Legemiddelverket? Tillit Oppfylle krav I hvilken grad har du tillit til Legemiddelverket? Helhetlig sett, hvordan synes du Legemiddelverket oppfyller de forventningene og kravene som bør stilles til offentlige virksomheter av denne typen? Komparativ vurdering Sammenliknet med andre statlige og offentlige virksomheter du har kjennskap til, hvordan vil du vurdere Legemiddelverkets tjenester?

20 Brukertilfredshet 2012 Legemiddelindustri Apotek og grossister Pasient og interesseorganisasjoner Helsemyndigheter Ansatte i legemiddelverket Europeiske legemiddelmyndigheter n=124 n=37 n=164 n=65 n=215 n= Lav brukertilfredshet Høy brukertilfredshet n=390 Snitt brukere

21 Benchmarks fra andre undersøkelser TNS Gallup har gjennomført i 2011 og 2012 Referansertall fra andre relevante undersøkelser gjennomført av TNS Gallup i 2011 og 2012 (TRI*M brukertilfredshetsindeks) Maks 71 Snitt 55 Legemiddelverket 47 Min 12 Maks Snitt Legemiddelverket Min

22 Brukertilfredshet Legemiddelindustrien: de som kjenner Legemiddelverket best i har også et bedre inntrykk av etaten SEGMENT: Kjennskap til Statens legemiddelverk - WAVE: Legemiddelindustri n=33 Meget god kjennskap n=89 Ganske god kjennskap Kjennskap til Statens legemiddelverk SOURCE:

23 Brukertilfredshet Apoteker og grossister: de som kjenner Legemiddelverket best har et dårligere inntrykk SEGMENT: Kjennskap til Statens legemiddelverk - WAVE: Apotek og grossister n=31 Meget god kjennskap n=127 Ganske god kjennskap Kjennskap til Statens legemiddelverk SOURCE:

24 Brukertilfredshet Apoteker og grossister: negativ sammenheng mellom antall kontakter og inntrykk av legemiddelverket SEGMENT: Kontakt siste 12 mnd - WAVE: Apotek og grossister n=38 n=20 n=53 n=36 n=17 Flere enn 10 ganger 6-10 ganger 3-5 ganger 1-2 ganger Ikke hatt kontakt Kontakt siste 12 mnd SOURCE:

25 Brukertilfredshet Apoteker og grossister: tilsyn og saker til behandling SEGMENT: Tilsyn og saker til behandling siste år - WAVE: Apotek og grossister n=20 Tilsyn og saker til behandling n=12 Kun tilsyn n=84 Kun saker til behandling n=48 Verken tilsyn eller saker til behandling SOURCE: Tilsyn og saker til behandling siste år

26 Relasjon til Legemiddelverket fire distinkte grupper Tilfredshet/ tillit Oppfylle krav/ komparative vurderinger Forsvarere Kritikere Opportunister Gisler

27 Lav tilfredshet Høy tilfredshet Legemiddelverkets eksterne interessenter SEGMENT: Brukere - WAVE: wave Opportunister Forsvarere 19% 22% 7% 52% Kritikere Lav komparativ vurdering Gisler Høy komparativ vurdering 47 TRI*M Index SOURCE: Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

28 Lav tilfredshet Høy tilfredshet Egenvurderingen gjort internt i Legemiddelverket SEGMENT: Intern - WAVE: wave Opportunister Forsvarere 31% 31% 31% 7% Kritikere Lav komparativ vurdering Gisler Høy komparativ vurdering 63 TRI*M Index SOURCE: Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

29 Lav tilfredshet Høy tilfredshet Legemiddelverkets kolleger i andre europeiske land SEGMENT: Europeiske legemiddelmyndigheter - WAVE: wave Opportunister Forsvarere 60% 20% 0% 20% Kritikere Lav komparativ vurdering Gisler Høy komparativ vurdering 83 TRI*M Index SOURCE: Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

30 Andelen «kritikere» er helt klart størst i legemiddelindustrien og i pasientorganisasjoner. Legemiddelindustri Helsemyndigheter Pasient og interesseorganisasjoner Apotek og grossister 60% 5% 22% 13% 49% 8% 19% 24% 56% 14% 27% 45% 9% 18% 28% 37 n= n=65 43 n=37 52 n=164 SOURCE: Kritikere Gisler Opportunister Forsvarere

31 4 Profesjonelle: Analyse av styrker og svakheter

32 Temaområder DET NASJONALE LEGEMIDDELMARKEDET TILGJENGELIGHET KOMMUNIKASJON OG INNFLYTELSE INFORMASJON VEILEDNING OG RÅDGIVNING LEDELSE OG ORGANISASJON TILRETTELEGGING OG SAMHANDLING MEDARBEIDERE KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN SAKSBEHANDLING

33 Oversikt over vurderte temaområder og detaljerte faktorer (1 av 3) DET NASJONALE LEGEMIDDELMARKEDET Legemiddelverkets kontroll og oppfølging av legemidler på det norske markedet (A01) Legemiddelverkets oppfølging og informasjon om bivirkninger ved bruk av legemidler (A02) TILGJENGELIGHET At det er enkelt å komme i kontakt med riktig person i Legemiddelverket (B01) At Legemiddelverket responderer raskt på henvendelser (B02) KOMMUNIKASJON OG INNFLYTELSE At Legemiddelverket lytter til innspill og henvendelser (C01) At Legemiddelverkets krav og forventninger til din virksomhet er tydelige (C02) At det er enkelt å gi innspill til og, få innsyn i saker som angår oss (C03) At Legemiddelverket har gode beslutningsprosesser (C04) At vi har tillit til beslutningene som Legemiddelverket gjør (C05) INFORMASJON At Legemiddelverket informerer om sikkerhet ved bruk av legemidler (D01) At Legemiddelverket informerer om effekten av legemidler (D02) At Legemiddelverket informerer om legemiddelmangel (D03) At Legemiddelverkets informasjon er relevant for deg (D04) At Legemiddelverkets informasjon er troverdig (D05) At Legemiddelverkets internettsider er oversiktlige og brukervennlige (D06) At Legemiddelverket informerer om søknadsprosesser og regelverk (D07) At Legemiddelverket fremstår som troverdig i media (D08) VEILEDNING OG RÅDGIVNING At kvaliteten på de faglige utredningene er god (E01) At Legemiddelverket er uavhengig i faglige spørsmål (E02) Legemiddelverkets anbefalinger og råd (E03)

34 Oversikt over vurderte temaområder og detaljerte faktorer (2 av 3) LEDELSE OG ORGANISASJON At ledelsen i Legemiddelverket handler langsiktig og fremtidsrettet (F01) At ledelsen i Legemiddelverket framstår som tydelig (F02) At ledelsen i Legemiddelverket prioriterer de riktige oppgavene (F03) At Legemiddelverket er godt organisert (F04) At Legemiddelverket er godt koordinert innad (F05) At Legemiddelverket er innovativt og nytenkende (F06) At Legemiddelverket er løsningsorientert (F07) At Legemiddelverket har evne til å korrigere og lære av feil (F08) TILRETTELEGGING OG SAMHANDLING At Legemiddelverket tilpasser seg nye krav og behov (G01) At Legemiddelverket henviser til andre statlige virksomheter når det er relevant (G02) At det er en klar ansvarsfordeling mellom Legemiddelverket og andre statlige virksomheter (G03) At Legemiddelverket samordner seg godt med andre statlige virksomheter (G04) MEDARBEIDERE At Legemiddelverket har hyggelige og hjelpsomme medarbeidere (H01) At Legemiddelverket har kompetente medarbeidere (H02) KONTROLL- OG TILSYNSVIRKSOMHETEN At inspektørene presenterer seg (I01) At inspektørene informerer om hva som skjer under tilsyn (I02) At inspektørene er høflige og viser respekt (I03) At inspektørene lytter til deg (I04) At inspektørene veileder deg om kravene i regelverket (I05) At inspektørene er tydelige på hva de kontrollerer (I06) At inspektørene fokuserer på relevante og viktige områder (I07) At inspektørene har innsikt og forståelse for din virksomhetssituasjon (I08) At inspektørene har kunnskap om din type virksomhet/ bransje (I09) At lengden og omfanget på inspeksjonen står i forhold til de problemstillingene som skal gjennomgås (I10) At tilsynsrapporten er klar og tydelig (I11) At tilsynet har en nytteverdi for din/ deres virksomhet (I12) At ulike inspektører behandler dere likt (I13)

35 Oversikt over vurderte temaområder og detaljerte faktorer (3 av 3) SAKSBEHANDLING At Legemiddelverkets rolle i saksbehandlingen er tydelig (J01) At saksbehandlingstiden skjer innenfor gjeldende tidsfrister (J02) At saksbehandlingsprosessen er forutsigbar og tydelig (J03) At søknadsbehandlingen er åpen og transparent (J04) At det utøves godt skjønn i forbindelse med saksbehandlingen (J05) At det gjøres gode faglige vurderinger (J06) At vedtak er godt begrunnet (J07) At like saker behandles likt (J08) At Legemiddelverket har god forståelse av hva som er forretningshemmeligheter (J09)

36 Prioritere tiltak Høy Hygienefaktorer Motivatorer J00 E00 B00 H00 Uttalt viktighet D00 A00 I00 C00 G00 F00 Lav Potensial?/ Spare? Skjulte muligheter Lav Påvirkning på brukertilfredshet Høy Langt over gjennomsnittet Over gjennomsnittet Gjennomsnittet Dyktighet - langt under gjennomsnittet Under gjennomsnittet

37 Relasjonen til andre helsemyndigheter Viktigste styrker Viktigste svakheter Troverdigheten til informasjon fra Legemiddelverket (motivator score langt over gjennomsnittet) Kompetente medarbeidere (motivator score langt over gjennomsnittet). Informasjon om sikkerhet ved bruk av legemidler (motivator score langt over gjennomsnittet) Kontrollen og oppfølgingen av legemidler på det norske markedet (hygienefaktor score langt over gjennomsnittet). Legemiddelverkets evne til å korrigere og lære av feil (motivator score langt under gjennomsnittet). Beslutningsprosessene i Legemiddelverket (motivator score under gjennomsnittet). Ansvarsfordelingen mellom Legemiddelverket og andre etater (motivator score under gjennomsnittet). Legemiddelverkets samordning med andre statlige virksomheter (motivator score under gjennomsnittet).

38 Relasjonen til Legemiddelindustrien Viktigste styrker Viktigste svakheter Legemiddelverkets kompetente medarbeidere (motivator score langt over gjennomsnittet) Høflige inspektører som viser respekt (motivator score langt over gjennomsnittet) som har evne til å lytte (motivator score over gjennomsnittet) Kvaliteten på de faglige utredningene (motivator score over gjennomsnittet) Manglende forutsigbarhet og tydelighet i saksbehandlingsprosessen (motivator score langt under gjennomsnittet). Saksbehandlingstiden er lengre enn gjeldende tidsfrister (motivator score langt under gjennomsnittet). Legemiddelverkets evne til å korrigere og lære av feil (motivator score langt under gjennomsnittet)

39 Relasjonen til legemiddelindustri med tilsyn siste år (reklametilsyn) Viktigste styrker Viktigste svakheter Kvaliteten på de faglige utredningene Kompetente medarbeidere Begrunnelser i vedtak Faglig gode vurderinger Tilsynets nytteverdi for virksomheten Tilsynsrapporten oppfattes ikke som klar og tydelig Inspektørenes informasjon om hva som skjer under tilsyn Inspektørenes innsikt og forståelse for virksomheten situasjon

40 Relasjonen til legemiddelindustri uten tilsyn siste år (reklametilsyn) Viktigste styrker Viktigste svakheter Kvaliteten på de faglige utredningene Troverdig informasjon Gode faglige utredninger Forutsigbarheten i saksbehandlingsprosesser Saksbehandling innenfor gjeldende tidsfrister Evnen til å korrigere og lære av feil Beslutningsprosesser

41 Relasjonen til pasient- og interesseorganisasjoner Viktigste styrker Viktigste svakheter Legemiddelverkets kompetente medarbeidere (motivator score langt over gjennomsnittet) Kvaliteten på de faglige utredningene (motivator score over gjennomsnittet) Troverdigheten til informasjon fra Legemiddelverket (motivator score over gjennomsnittet) Legemiddelverkets internettsider brukervennlighet og oversiktlighet (motivator score langt under gjennomsnittet). Beslutningsprosessene i Legemiddelverket (motivator score langt under gjennomsnittet). Legemiddelverkets evne til å korrigere og lære av feil (motivator score under gjennomsnittet)

42 Relasjonen til apoteker og grossister Viktigste styrker Viktigste svakheter Faglige vurderinger i saksbehandlingen (motivator score langt over gjennomsnittet) Like saker behandles likt (motivator score langt over gjennomsnittet). Troverdigheten til informasjon fra Legemiddelverket (motivator score langt over gjennomsnittet) Kontrollen- og oppfølgingen av legemidler på det norske markedet (motivator score langt over gjennomsnittet). Inspektørene oppfattes ikke som fokuserte på relevante og viktige områder (motivator score langt under gjennomsnittet). Inspektørenes innsikt og forståelse for virksomhetenes situasjon (motivator score under gjennomsnittet). Legemiddelverkets evne til å korrigere og lære av feil (motivator score under gjennomsnittet) Beslutningsprosessene i Legemiddelverket (motivator score under gjennomsnittet).

43 Relasjonen til apoteker og grossister med tilsyn siste år Viktigste styrker Viktigste svakheter Troverdig informasjon Legemiddelverkets rolle i saksbehandlingen er tydelig Kompetente medarbeidere Inspektørenes bransjekunnskap Ledelsens prioriteringer Respons på henvendelser Evnen til å lytte til innspill Beslutningsprosessene Fokuserer ikke på relevante og viktige områder

44 Relasjonen til apoteker og grossister uten tilsyn siste år Viktigste styrker Viktigste svakheter Legemiddelverkets rolle i saksbehandlingen er tydelig Troverdig informasjon Like saker behandles likt Legemiddelverkets kontroll og oppfølging av legemidler på det norske markedet Evnen til å korrigere og lære av feil Evnen til å være løsningsorientert Beslutningsprosesser Evnen til å lytte til innspill

45 Relasjonen til europeiske legemiddelmyndigheter Viktigste styrker Viktigste svakheter Kompetente medarbeidere (motivator score over gjennomsnittet). At det er enkelt å komme i kontakt med riktig person i Legemiddelverket (motivator score under gjennomsnittet)

46 Interne vurderinger i Legemiddelverket Viktigste styrker Viktigste svakheter Kompetente medarbeidere (motivator score langt over gjennomsnittet). Faglige vurderinger i saksbehandlingen (motivator score langt over gjennomsnittet) Forståelsen av hva som er forretningshemmeligheter i saksbehandlingen (motivator score langt over gjennomsnittet). Troverdigheten til informasjon fra Legemiddelverket (motivator score langt over gjennomsnittet). Legemiddelverkets interne koordinering (motivator score langt under gjennomsnittet) Ledelsens prioritering av oppgaver (motivator score under gjennomsnittet) Ledelsens evne til å framstå som tydelig (motivator score under gjennomsnittet). Beslutningsprosessene i Legemiddelverket (motivator score under gjennomsnittet). Evnen til å korrigere og lære av feil (motivator score under gjennomsnittet).

47 Interne vurderinger i Legemiddelverket Overvurderinger/ undervurdinger Legemiddelverkets ansatte oppfatter beslutningsprosessene i etaten som bedre enn eksterne brukere, selv om dette også framkommer som en svakhet sett med et internt perspektiv. De ansatte oppfatter også etatens evne til å korrigere og lære av feil som bedre enn eksterne interessenter, selv om dette også framkommer som en svakhet sett med et internt perspektiv. Legemiddelverkets ansatte oppfatter egne internettsider som mindre oversiktlige og brukervennlige enn eksterne brukere.

48 5 Profesjonelle: Oppsummering på tvers av målgruppene

49 Oppsummering på tvers av de eksterne målgruppene Viktigste styrker Viktigste svakheter At kvaliteten på de faglige utredningene er god (motivator score langt over gjennomsnittet) At Legemiddelverket har kompetente medarbeidere (motivator score langt over gjennomsnittet) At Legemiddelverkets informasjon er troverdig (hygienefaktor snittscore) Beslutningsprosessene til Legemiddelverket (motivator score langt under gjennomsnittet) Legemiddelverkets evne til å korrigere og lære av feil (motivator score langt under gjennomsnittet) Ledelsen i Legemiddelverkets prioriteringer (oppgaver) (motivator score langt under gjennomsnittet)

50 6 Profesjonelle: Anbefalinger

51 Generelt, på tvers av målgruppene Kan det gjøres noe med beslutningsprosessene? Hva er årsaken til den generelle oppfatningen om at Legemiddelverket har problemer med å korrigere og lære av feil? Prioriteringer starte med: Hvorfor er man uenige i ledelsens prioriteringer (både eksternt og internt), hva går denne kritikken ut på?

52 Andre helsemyndigheter Utfordringene med ansvarsfordelingen og samordningen i den norske helseforvaltningen «eies» naturlig nok av flere etater enn Legemiddelverket alene. Er det hensiktsmessig å ta dette temaet opp på et høyere nivå i forvaltningen?

53 Legemiddelindustrien Utfordringene med målgruppen er først og fremst knyttet til saksbehandlingsprosesser. Kan legemiddelverket kommunisere tydeligere rundt prosessen og skape mer forutsigbarhet gjennom dette? Kan det gjøres noe med saksbehandlingstiden?

54 Apoteker og grossister Fokuset her bør være tilsynsrollen. Målgruppen oppfatter at inspektørene ikke fokuserer på områder de oppfatter som relevante og viktige. og at inspektørene ikke har tilstrekkelig innsikt og forståelse for deres virksomhet. Hvilke konkrete områder oppfatter apotek og grossister som viktige? Er de relevante for tilsynene - i lys av formålet med tilsynsvirksomheten?

55 Internt Egenvurderingen støtter i stor grad funnene fra de eksterne målgruppene. Intern koordinering framstår som en betydelig svakhet. Kan forbedringer på dette punktet (over) være en «nøkkel» for å løse problemene knyttet til beslutningsprosesser og evnen til å oppnå læringseffekter (når det begås feil)?

56 7 Befolkning: Kjennskap, kontakt og kommunikasjon

57 Befolkningens kjennskap til Legemiddelverket er lav. Hvor godt vil du si at du kjenner Legemiddelverket? Total Meget godt kjent Ganske godt kjent Bare kjent ved navn Kjenner ikke til Legemiddelverket

58 Det er liten direkte kontakt mellom befolkningen og Legemiddelverket. Har du vært i kontakt med Legemiddelverket siste 12 måneder? I tilfelle, omtrent hvor mange ganger? Flere enn 10 ganger 6-10 ganger 3-5 ganger 1-2 ganger Nei, ikke hatt kontakt

59 De som har vært i kontakt har først og fremst hatt spørsmål om bivirkninger, blå resept/ refusjoner og lover/ regelverk. I forbindelse med hvilke spørsmål eller anledning(er) har du vært i kontakt med Legemiddelverket? (n=65) Virksomhetstillatelser Bivirkninger Blå resept/generelt om refusjoner Generisk bytte Godkjenningsfritak Innsyn i sak Import av legemidler Kliniske utprøvinger Legemiddelpriser Leveringsvikt Lover og regelverk Søknader om markedsføringstillatelse Tilsyn Endring av markedsføringstillatelse Kvalitetssvikt ved legemidler Annet - vennligst spesifiser 2% 2% 1% 7% 6% 6% 5% 7% 13% 16% 12% 16% 13% 23% 36% 38% Total

60 Publikum kontakter Legemiddelverket typisk på telefon, men ønsker i større grad å bruke e-post. Hvordan har du vært i kontakt med Legemiddelverket? Hvilke kommunikasjonskanaler foretrekker du å bruke i dialog med Legemiddelverket? Brev 17% Brev 9% Epost 30% Epost 52% Telefon 46% Telefon 43% Møter 10% Møter 9% Kurs/seminar 14% Kurs/seminar 4% Sosiale medier (Facebook og/eller Twitter) 18% Kontakt Foretrukket kommunikasjon

61 8 Befolkning: omdømmevurderinger

62 Spørsmålene bak omdømmeindeksen Omdømme Hvordan vil du vurdere Legemiddelverket sitt omdømme eller anseelse? Affinitet (emosjonell tiltrekning) Hvor godt eller dårlig er ditt inntrykk av Legemiddelverket totalt sett? I hvor stor grad mener du at man kan stole på Legemiddelverket i det lange løp? Kompetanse (rasjonell tiltrekningskraft) Hvor godt mener du at Legemiddelverket forvalter ressursene de er tildelt på en effektiv måte? Sett under ett, hvordan vil du vurdere kvaliteten på Legemiddelverket sine tjenester og leveranser?

63 Legemiddelverkets omdømme i befolkningen ligger over gjennomsnittet for offentlige virksomheter i Norge, på linje med omdømmet til Folkehelseinstituttet, Skatteetaten og Forsvaret. Referansetall for TNS Gallups syndikerte omdømmeundersøkelse (avgrenset til offentlige virksomheter) Over 70 poeng: Usedvanlig sterkt omdømme poeng: Sterkt omdømme poeng: Sårbart omdømme Under 30 poeng: Dårlig omdømme -> 200 poengs-skala: Toppscore = 134 poeng Minimumsscore = - 64 poeng Lånekassen Statens pensjonskasse Datatilsynet Arbeidstilsynet Politiet Utenriksdepartementet Finanstilsynet Tollvesenet Mattilsynet Finansdepartementet Konkurransetilsynet Riksantikvaren Lokalsykehus Folkehelseinstituttet Statens legemiddelverk Skatteetaten Forsvaret Stortinget Gjennomsnitt 2012 Direktoratet for naturforvaltning Kommunen man er bosatt Klima- og forurensningsdir. Helsetilsynet Utdanningsdirektoratet Helsedirektoratet Miljøverndepartementet Regjeringen Statens vegvesen (Vegdir.) Utlendingsdir. -2 Jernbaneverket NAV Samferdselsdep

64 Corporate reputation Legemiddelverkets omdømme er noe lavere blant de som har vært i kontakt med legemiddelverket det siste året. SEGMENT: Kontakt - WAVE: wave - FILTER: total n=65 // w=64 Kontakt siste 12 mnd n=937 // w=938 Ikke kontakt siste 12 mnd Kontakt SOURCE:

65 Svak relasjon God relasjon Relasjon til befolkningen basert på dimensjonene i indeksen SEGMENT: total - WAVE: wave - FILTER: total Sympatisører Ambasadører (ref: 30%) (ref: 17%) 9% 16% 8% (ref: 48%) 67% (ref: 5%) Avvisere Lav kompetanse Rasjonelle Høy kompetanse 31 Avvisere Rasjonelle Sympatisører Ambassadører TRI*M Index

66 Andelen «avvisere» er spesielt høy blant de som ikke kjenner til Legemiddelverket. Dette funnet vil kunne støtte en eventuell hypotese om at kjennskap driver omdømmet (på det nivået Legemiddelverket er nå). Ganske eller meget god kjennskap Bare kjent ved navn eller kjenner ikke 57% 8% 10% 25% 73% 8% 9% 10% 34 n=303 w= n=696 w=702 SOURCE: Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

67 Inntrykk av kontrollen og oppfølgingen av legemidler, og inntrykk av oppfølgingen og informasjonen om bivirkninger ved bruk av legemidler Godt inntrykk (5+6) av kontrollen og oppfølgingen av legemidler på det norske markedet Godt inntrykk (5+6) av oppfølgingen og informasjonen om bivirkninger ved bruk av legemidler Total (n=995) 40% Total (n=995) 39% Meget godt kjent (n=16) 66% Meget godt kjent (n=16) 76% Ganske godt kjent (n=286) 52% Ganske godt kjent (n=286) 49% Bare kjent ved navn (n=605) 39% Bare kjent ved navn (n=605) 39% Kjenner ikke til Legemiddelverket (n=88) 8% Kjenner ikke til Legemiddelverket (n=88) 7% * Merk at grafikken kun viser andelen som har et godt inntrykk (5+6 på en skala fra 1 til 6). Fordelingen er basert på alle som har svart på undersøkelsen, inkludert de som svarte «vet ikke» på disse spørsmålene. Andelen «vet ikke» er ca. 70 prosent for de som ikke kjenner til Legemiddelverket på begge disse spørsmålene.

Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter

Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter Omdømmeundersøkelse 2014 Offentlige virksomheter Innhold 1 3 Hvorfor gjennomføre omdømmeundersøkelser blant offentlige virksomheter? 2 Styrket omdømme blant offentlige virksomheter i 2013 3 7 TNS Gallups

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Omdømmekartlegging. Våren HiOA Omdømmekartlegging

Høgskolen i Oslo og Akershus. Omdømmekartlegging. Våren HiOA Omdømmekartlegging Høgskolen i Oslo og Akershus Omdømmekartlegging Våren 2014 HiOA Omdømmekartlegging TNS 2014 Innhold Hovedfunn 1 Om undersøkelsen 17 2 Synlighet 18 3 Omdømme 22 4 Vedlegg: Grafikk 1 Overordnet omdømme (TRI*M

Detaljer

Brukerundersøkelsen Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk Politikk & samfunn. Brukerundersøkelsen 2013

Brukerundersøkelsen Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk Politikk & samfunn. Brukerundersøkelsen 2013 Finanstilsynet Presentasjon av hovedtrekk 16.12.2013 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Om rapporteringen: - TRI*M- rapport - Tallrapport (frekvenser og gjennomsnitt, sammenligning med tidligere år) 3 Hovedfunn

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011. Det er

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk - visjon og veien videre - Audun Hågå Direktør Statens legemiddelverk Rammene rundt Del av helseforvaltningen arbeide for overordnede politiske målsetninger, levere på oppgaver i

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014

Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging. Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Ny viten ny praksis Omdømmekartlegging Våren 2015, sammenliknet med våren 2014 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Synlighet 5 3 Omdømme 9 2 1 Bakgrunn og formål Ny viten ny praksis

Detaljer

Statens legemiddelverk. Strategi 2010 2015 Vi kan legemidler!

Statens legemiddelverk. Strategi 2010 2015 Vi kan legemidler! Statens legemiddelverk Strategi 2010 2015 Vi kan legemidler! STATENS LEGEMIDDELVERK INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Samfunnsoppdraget... 4 Visjon...5 Ambisjoner...5 Utfordringer mot 2015...6 Globalisering...6

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Seminar med leverandører av medisinsk utstyr 29. Januar 2015 Ellen Nilsen, Sekretariatet nasjonalt system Bakgrunn Varierende eller

Detaljer

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme?

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Amund Bråthen Senior Analytiker, Eksportutvalget for Fisk Foredrag på SATS PÅ TORSK, Bodø 11. februar 2010 Stort økning i mediefokus på tema oppdrett av torsk

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Korte avstander Bruker

Korte avstander Bruker Fokusområder VERDIMATRISE MALVIK KOMMUNE Korte avstander Bruker Åpen Nyskapende Samhandlende Synlig og tilgjengelig Innbyggerne i Malvik og andre brukere kan lett navigere seg fram i kommunens organisasjonskart

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

VI SKAL BLI BEDRE Oppsummering av omdømme- og tilfredshetsundersøkelser foretatt våren 2013

VI SKAL BLI BEDRE Oppsummering av omdømme- og tilfredshetsundersøkelser foretatt våren 2013 VI SKAL BLI BEDRE Oppsummering av omdømme- og tilfredshetsundersøkelser foretatt våren 2013 Ærlig og usminket Forsvarsbygg har denne våren gjennomført flere undersøkelser for å få et klart bilde av vårt

Detaljer

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016

Brukerundersøkelse Helse Nord IKT. November 2016 Brukerundersøkelse Helse Nord IKT November 2016 Innhold Innledning Resultat for hele Helse Nord IKT 2016 Historisk utvikling Viktighetsanalyse Resultater per helseforetak Innledning Bakgrunn og faktagrunnlaget

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet

Statsråden. Dep/dir Navn okt. 13 okt. 14 okt. 15 Dep Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden Stortingets presidentskap Ekspedisjonskontoret 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4059-2 30.09.2016 Spørsmål nr. 1630 fra stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg til statsminister Erna

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3

Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 Kommunikasjonsplan SSHF 2013-2014 00010702 I.7.INF-3 04.02.2013 Innledning Dette er en plan for kommunikasjonsarbeidet i Sørlandet sykehus HF i 2013 og 2014. Planen angir hovedmålene, hvilke overordnede

Detaljer

Departementenes servicesenter. Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport. Politikk & samfunn. Departementenes servicesenter TNS 06.12.

Departementenes servicesenter. Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport. Politikk & samfunn. Departementenes servicesenter TNS 06.12. Brukerundersøkelsen 2013 Hovedrapport Innhold 1 Om rapporteringen ved bruk av TRI*M analyseverktøy 2 Oppsummering av hovedfunn 12 3 Grafikk for hovedfunn 22 4 Om undersøkelsen 57 3 2 1 Om rapporteringen

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16.

Nasjonale faglige retningslinjer. Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. Nasjonale faglige retningslinjer Børge Myrlund Larsen, avdeling medisinsk utstyr og legemidler Under study: Hege Wang Kristiansand 16. januar 2018 Helsedirektoratet jobber for at flere har god helse og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Utvikling og innføring av e-resept

Utvikling og innføring av e-resept Utvikling og innføring av e-resept TKS Senter for rettsinformatikk 6.11.2012 Jon-Are Bækkelie 16.11.12 Tema for presentasjonen 1 e-resept for tryggere og enklere medisinering 4. Pasienter eller deres omsorgspersoner

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Jan Mathisen, direktør

Jan Mathisen, direktør Helfo i 2015 Jan Mathisen, direktør 2 HELFO I 2015 I takt med samfunnsutviklingen Helfo er inne i sitt sjuende driftsår som Helsedirektoratets ytre etat. Det har skjedd en betydelig utvikling siden overføringen

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012

STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 STATENS VEGVESEN OMDØMMEUNDERSØKELSE MAI 2012 Info Velkommen til denne undersøkelsen som gjennomføres av Opinion Perduco AS. Trykk på pilen under for å starte besvarelsen. spm1 [Randomized answerlist]

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Brukerundersøkelser som metode. Muligheter og begrensninger ved å måle brukereffekter. Nettverk for virksomhetsstyring,

Brukerundersøkelser som metode. Muligheter og begrensninger ved å måle brukereffekter. Nettverk for virksomhetsstyring, Muligheter og begrensninger ved å måle brukereffekter Nettverk for virksomhetsstyring, 16.11.2016 1 Styringsinformasjon i offentlig sektor Konsept for virksomhetsstyring Effektkjeder Fra bevilgninger og

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering

Nasjonalt system for metodevurdering Nasjonalt system for metodevurdering Jan Frede Unhjem, seniorrådgiver Seksjon medisinsk strålebruk, Statens strålevern Novembermøtet, 17.11.2014 www.nrpa.no Bakgrunn Varierende eller manglende praksis

Detaljer

Digital veiledning til kommunene - i én fellesløsning. Karen Waagø, Miljødirektoratet nettredaktør

Digital veiledning til kommunene - i én fellesløsning. Karen Waagø, Miljødirektoratet nettredaktør Digital veiledning til kommunene - i én fellesløsning Karen Waagø, Miljødirektoratet nettredaktør DISPOSISJON 1. Bakgrunn for oppdraget 2. Hvem er avsenderne? 3. Mål og målgrupper 4. Hvilke tjenester?

Detaljer

Industriseminar MT-innehavers forpliktelser og muligheter

Industriseminar MT-innehavers forpliktelser og muligheter Industriseminar MT-innehavers forpliktelser og muligheter 10. mai 2016 Anna Kristin Rolstad Avdelingsdirektør Regulatorisk avdeling Legemiddelverkets nye strategi 2016-2020 Grunnleggende og gjennomgående

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene

STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE. Informasjon til departementene STRATEGISK IKT-KOMPETANSE FOR TOPPLEDERE Informasjon til departementene Til departementsråden Difi har satt i gang et kompetansetiltak i strategisk IKT-kompetanse for toppledere. Målgruppen er departementsrådens

Detaljer

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept

Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Prisregulering og opptak av legemidler på blåresept Elisabeth Bryn Avdelingsdirektør 21. mai 2015 Legemiddelpolitiske mål Befolkningen skal ha tilgang til sikre og effektive legemidler uavhengig av betalingsevne

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Farmasidagene 2015 Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Erfaringer og u,ordringer Øyvind Melien, Sekretariatet for nasjonalt system Avdeling for medisinsk utstyr og

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet?

Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Hva mener du (din virksomhet/ditt foretak) om Finanstilsynet? Finanstilsynet ønsker å få mer kunnskap om hvordan brukerne vurderer tilsynets virksomhet generelt og dets virkemiddelbruk og tjenester spesielt.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Kommunikasjonsplan for 2008

Kommunikasjonsplan for 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF: Kommunikasjonsplan for 2008 Bakgrunn Denne kommunikasjonsplanen er en operasjonalisering av foretakets kommunikasjonsstrategi Mål Visjonen til Rusbehandling Midt-Norge (heretter

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk

Nettapotek og privatimport av legemidler. Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport av legemidler Seminar for pasientorganisasjoner 2. Juni 2015 Jørgen Huse, Statens legemiddelverk Nettapotek og privatimport Privatpersoners adgang til å importere legemidler:

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Nye metoder hvor står vi?

Nye metoder hvor står vi? FREMTIDENS KREFTBEHANDLING - hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden Nye metoder hvor står vi? Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Øyvind

Detaljer

Utviklingsplan for barn og ungdom Møre og Romsdal

Utviklingsplan for barn og ungdom Møre og Romsdal Utviklingsplan for barn og ungdom Møre og Romsdal 2019-2022 Marianne Rønneberg Fastlege Tingvoll legesenter Leder av klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge Klinisk samhandlingsutvalg for barn og unge

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Nasjonalt system for metodevurdering Direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet Fagseminar i Helse- og omsorgsdepartementet Torsdag 24. januar 2013 Bakgrunn Varierende eller manglende praksis for vurdering

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen

Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012. Lånekassen Fornøyd på første forsøk Kommunikasjonsdirektør Anne-Berit Herstad 10. september 2012 Lånekassen Lånekassens formål er å bidra til like muligheter til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder,

Detaljer

Innføring av nye legemidler. Kjell Magne Tveit

Innføring av nye legemidler. Kjell Magne Tveit Innføring av nye legemidler Kjell Magne Tveit 120517 Tre typer metodevurderinger Minimetodevurdering Avgrenset vurdering på lokalt nivå i sykehusene Egnet for medisinsk utstyr, prosedyrer, organisering

Detaljer

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften

Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15.01 2014 13/3927 13/14 Høringsuttalelse endring i blåreseptforskriften Norges Farmaceutiske Forening

Detaljer

HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013

HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013 HVA MENER NABOENE EGENTLIG OM OSLO HAVN? NABOUNDERSØKELSE 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN Brev med invitasjon til å delta i undersøkelsen lagt ut i ca 800 postkasser 8. februar 2013 Link til yougov.no som

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet

Kommunikasjonsstrategi psykisk helse. Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet psykisk helse Prosjektleder Berit Kolberg Rossiné Sosial- og helsedirektoratet Avklaringer Helse- og omsorgsdep har delegert til Sosial- og helsedirektoratet å følge opp Opptrappingsplanen for psykisk

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer