RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi"

Transkript

1 Hvilke ressurser kan vi bidra med ute blant klinikere? Hvordan kan vi nås? Hvordan kan vi bidra til bedret legemiddelinformasjon og økt legemiddelsikkerhet? RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

2 REgionale Legemiddel InformasjonsSenter RELIS Harald Chr. Langaas Ketil Arne Espnes Innherred medisinske forum 24. september 2014

3 Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital HF

4 Avdelingens visjon Avdeling for klinisk farmakologi skal bidra til å bedre bruk av legemidler samt å øke kunnskap om og redusere bruk av rusmidler.

5 Organisering Direktør Klinikksjef Merkantil seksjon Avdelingssjef (lege) Stab Seksjoner: Analytisk FoU Rusmiddelanalyser Legemiddel -analyser Med. seksjon (7,2 leger) Med. FoU (2,2 leger) RELIS (4 farm + 1 IT) Ca. 40 bioing./kjemikere

6 Avdelingens satsningsområder Legemiddelmonitorering (TDM) / farmakokinetikk Rusmiddelanalyser Utadrettet virksomhet (primærhtj./spesialisthtj.) Bivirkningsarbeid og legemiddelinformasjon (RELIS) Rådgivning og sakkyndigvirksomhet Klinisk toksikologi Rettstoksikologi Forskning

7 Hva er RELIS? RELIS gir legemiddelinformasjon og beslutningsstøtte til helsepersonell i legemiddelspørsmål Produsentuavhengig Finansieres via øremerket tilskudd fra HOD Kostnadsfritt for brukerne Besvarer både generelle og pasientspesifikke spørsmål fra helsepersonell Leger, farmasøyter, tannleger og andre

8 Hva er RELIS? Lokale senter i hver helseregion, lokalisert ved universitetssykehusene Ansatte farmasøyter og leger Tett samarbeid med kliniske farmakologiske miljøer ved universitetssykehusene Hovedoppgaver: Spørsmål- og svartjeneste Bivirkningsarbeid Publikumstjeneste for gravide og ammende Undervisning og kursvirksomhet

9 Spørsmål- og svartjeneste RELIS hovedoppgave er å besvare spørsmål fra helsepersonell Omkring 3000 henvendelser årlig Beslutningsstøtte for behandler Evidensbaserte, refererte svar De fleste svarene legges ut i søkbar database på hjemmesiden spørsmål/svar åpent tilgjengelig

10 Hvordan jobber RELIS? Oppsummert forskning UpToDate, BMJ Best Practice, NEL etc. En lang rekke databaser via abonnement Bøker og oppslagsverk Primærlitteratur Søk i PubMed, EMBase Lese og vurdere vitenskapelige artikler Intern og ekstern spesialkompetanse Del av stort fagmiljø ved Avd. for Klinisk Farmakologi

11 Hvordan bruke RELIS? Søk i tidligere spørsmål og artikler på hjemmesiden Standard søk Avansert søk Still et spørsmål Web-skjema på E-post: Telefon:

12

13

14 RELIS + Smarttelefon / tablet = sant Mobilvennlig side av Søke i RELIS Database Still spørsmål Nyhetsstrøm RELIS App Tilgjengelig for IOS og Android Søk i RELIS database Still spørsmål Nyhetsstrøm (RSS)

15 Eksempel på spørsmål Interaksjoner mellom legemidler Bivirkninger Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon Valg av legemiddel til pasienter med komorbiditet Legemiddelbehandling av gravide og ammende

16 Eksempel på spørsmål graviditet og amming Clarityn/Loratadin og graviditet Felleskatalogen «Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt og kan derfor ikke anbefales.» Pakningsvedlegg «Hvis du er gravid, må du ikke ta Loratadin Orifarm.» RELIS/fagmiljøer «Loratadin (og øvrige andre generasjons antihistaminer) kan trygt brukes under graviditet.»

17 Eksempel på spørsmål graviditet og amming Humira (adalimumab) og amming Felleskatalogen: «Overgang i morsmelk er ukjent. Amming skal unngås i minst 5 måneder etter siste behandling» RELIS/fagmiljøer: «Selv om SPC og Felleskatalogen fraråder amming ved bruk av Humira (adalimumab) tilsier medisinske vurderinger at slik bruk sannsynligvis er trygt.»

18 Bivirkningsarbeid Statens legemiddelverk er ansvarlig for bivirkningsovervåkning i Norge RELIS driver bivirkningsarbeidet i helseregionen Motta bivirkningsmeldinger fra helsepersonell Tilbakemelding til melder Bivirkningsforebyggende arbeid

19 Hvorfor melde bivirkninger? Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:2414 7

20 Bivirkningsrapportering i Norge

21 Hvilke bivirkninger skal meldes? Dødelige/livstruende Varige alvorlige følger Uventede og nye hendelser Overvåkingslista Legemidler merket med svart trekant Meldeplikt etter forskrift om legemidler Mistanke om bivirkning er tilstrekkelig til å melde!

22 Tryggmammamedisin.no

23

24 Kurs og undervisning RELIS arrangerer årlig fagseminar andre uke i november november, RICA Nidelven: Risikovurdering i klinisk praksis RELIS påtar seg store og små undervisningsoppdrag

25 Utadrettet virksomhet Informasjonsseksjon Internundervisning Forelesninger på kurs Ansvarlig for obligatoriske kurs Lunsjmøter på legesentre Kveldsmøter i møteserier Kveldsmøter i etterutdanningsgrupper Arrangerer egne kurs Kliniske emnekurs

26

27 Status undervisning Kveldsmøter (videre- og etterutdanning) Legekontor Sykehjem Rusbehandlingsinstitusjoner Kurs/konfer anser > 100 > kliniske emnekurs Undervist ca allmennleger og 1000 medarbeidere på legekontor, sykepleiere og annet helsepersonell. I tillegg en omfattende undervisning/deltagelse i visitter og lignende på kliniske avdelinger på St. Olavs Hospital.

28 EVALUERINGER KLINISKE EMNEKURS STED 15 TIMER ANTALL DELTAKERE Østfold Dnlf ,2 SNITT SKALA 0 DÅRLIG (Elendig) 6 SVÆRT BRA (Topp) Akershus Dnlf ,0 Nidaroskongressen ,2 Finnmark Legeforening ,0 Årsmøtekurs Sør-Trøndelag Dnlf ,1

29 Farmakoterapeutisk rådgivning Gråsone mot RELIS-utredninger Kan nås på vakttelefon 24/7: Sentralbord på dagtid: Kan nås på epost: Mottar henvisninger/forespørsler pr post Interne henvisninger / tilsyn i Doculive Bestilling av undervisning fra hjemmesiden:

30 Samarbeid med RELIS Samarbeid om utredninger Saken flyttes til RELIS hvis generell relevans, For publisering på relis.no. Klinisk relaterte saker i RELIS kontrasigneres av klinisk farmakolog Samarbeid om legemiddelinformasjonsarbeid og legemiddelsikkerhetsarbeid RELIS-seminar

31 Kontakt Hjemmesiden: Sentralbord på dagtid: Vakttelefon: Felles epost: Eller:

32 Spørsmål?

33 RELIS i sosiale medier

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF

Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF Veileder om legemiddelhåndtering Helse Sør-Øst RHF 1 Legemiddelhåndtering Veileder med anbefalinger utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt Legemiddelforum i Helse Sør-Øst RHF 2 Veileder om legemiddelhåndtering

Detaljer

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84.

helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Magne Nylenna, Grete Strand, Grethe S. Tell, Frode Forland, John-Arne Røttingen helsebiblioteket.no Michael 2008;5:70 84. Etter to års drift er Helsebiblioteket etablert som et nasjonalt, elektronisk nettsted

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder

Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Fase III: Utnyttelsen av kompetansen på nye områder Vi har kalt den tredje fasen i Kunnskapssenterets utvikling «Utnyttelsen av kompetansen på nye områder». I det ligger at senteret fikk eller tok på seg

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst

- 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst - 1 - Praksiskonsulentordningen i helseregion Sør-Øst Rapporter 2008 1 - 2 - Innhold Innledning Side 3 Aker Universitetssykehus HF Side 4 Blefjell Sykehus HF Side 7 Diakonhjemmet Sykehus Side 9 Ringerike

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre

Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre IS-1575 Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre og jordmødre Helsedirektoratets vurdering Heftets tittel: Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler

Detaljer

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager

3-2012. Diare: Inndeling: Akutt diaré : 14 dagers varighet Persisterende diaré : > 14 dager Kronisk diaré : > 30 dager Tema: Laboratoriemedisin PKO-nytt gis ut av Vestre Viken helseforetak Redaksjon: PKO-Drammen, Trygve Kongshavn E-post: trkong@vestreviken.no PKO-nytt 3-2012 LABORATORIEMEDISIN All laboratoriemedisin i

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

Avvik i legemiddelhåndtering

Avvik i legemiddelhåndtering forskning nr 1, 2010; 5:16 25 ORIGINALARTIKKEL > Legemiddelhåndtering i norske sykehjem med fokus på knusing av medikamenter Avvik i legemiddelhåndtering Foto: Erik M. Sundt 16 17 forskning nr 1, 2010;

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER

GODE RUTINER GODE TILSETTINGER IS-1902 GODE RUTINER GODE TILSETTINGER Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten ved tilsetting av helsepersonell Heftets tittel: GODE RUTINER GODE TILSETTINGER. Veileder for arbeidsgivere i helsetjenesten

Detaljer

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen

FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON. Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff. Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen FORSKNINGSHÅNDBOKEN FRA IDÉ TIL PUBLIKASJON Karin C. Lødrup Carlsen og Annetine Staff Harald Arnesen, Anne Grete Bechensteen Anne Flem Jacobsen og Ernst Omenaas Utgitt av Oslo universitetssykehus, Ullevål

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer