Samordning av tilsyn. HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samordning av tilsyn. HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil"

Transkript

1 1

2 Samordning av tilsyn HMS etatene i distrikt 4 mener at Ludvik tar feil Jeg mener at samhandling med andre HMS etater beriker og utvikler vårt eget tilsyn 2

3 Hvorfor deltar DRBV i regionale og lokale tilsynssamarbeidet? Vi hadde behov for endring. Å gjennomføre samme tilsyn hver gang føltes ensformig og kjedlig. Vi innså at internkontrollforskriften var kommet for å bli. Hvordan kunne vi best bruke/tilpasse denne i vårt eget tilsyn? Vi var nysgjerrige på andre HMS- etaters tilsyn. Hva satte de fokus på? Hvilke sanksjoner benyttet de? Vi ønsket å videreutvikle vårt eget tilsyn. Ved å få kjennskap til andres HMS etaters tilsyn trodde vi at vi lettere ville se egne forbedringsmuligheter. 3

4 Argumenter som møtte oss i startfasen. Tilsynssamarbeid og samtidig tilsyn tar alt for mye tid. Vi forvalter ikke samme regelverk. Styrende dokumenter gjelder ikke for vårt tilsyn. Vi har jo ingen opplæring i samordning og samtidige tilsyn. Hvordan skal vi kunne få like mye oppmerksomhet av eiere/virksomheter når vi er sammen med andre? Vårt eget behov blir ikke godt nok ivaretatt. Hvorfor skal vi vise andre tilsynsetater hva vi kan og ikke kan? Felles tilsynsdatabase (FTD) ikke iverksatt for brannvesenet. 4

5 Hvem samarbeider i regionalt og lokalt tilsynssamarbeid? Etablert tilsynssamarbeid mellom HMS etatene: Arbeidstilsynet Kommunale brannvesen Det lokale El.tilsyn Fylkesmannens Miljøvernavdeling Produkt- og elektrisitetstilsynets regionskontor Strategier: Enhetlig tilsynspraksis Effektivisering av tilsyn Virkemidler: Opplæring og kompetanseutvikling Samordning sentralt, regionalt og lokalt Felles styrende dokumenter for tilsyn Felles elektronisk informasjonssystem (Felles tilsynsdatabase FTD) 5

6 Tilsynssamarbeid sentralt, regionalt og lokalt Overordnet mål: Samlet sett gjøre tilsynsetatene til mest mulig effektive aktører i HMS arbeidet. Fremme helhetstenkningen hos HMS myndighetene. Utnytte de samlede ressurser som tilsynsetatene og virksomhetene bruker på HMS området så effektivt som mulig. 6

7 Organisasjonskart for distrikt 4 Representantskap etatsjefer Arbeidsutvalg representanter fra de forskjellige etater Arbeidstilsynet Brann 14 El. tilsyn 14 Fylkets miljøvern 1 7

8 Regionalt/lokalt tilsynssamarbeid i distrikt 4 Hovedoppgaven til arbeidsutvalget: Planlegge og koordinere tilsyn, samtidig tilsyn og fellesaksjoner. Kartlegge og iverksette nødvendig regional og lokal tilsynsopplæring. Utvikle og teste nye tilsynsformer. Arrangere representanskapsmøte Arrangere revisjonssamlinger for alle HMS etatene for erfaringsutveksling samt evaluering av årets samordning. Arrangere lokale revisjonsmøter hvor planer og forventninger til årets tilsynssamarbeid presenteres. 8

9 Hva er gjennomført fra 1997 til 2003? 1997 Opprettelse av arbeidsutvalg, strategi og planarbeid Arbeidsutvalget skoleres gjennom kurs og praktisk gjennomføring av systemrevisjon og verifikasjon Samtidig tilsyn i Drammen. Opplæring av de lokale HMS etater i hverandres ansvarsområde og myndighetsområde 2000 Samtidige tilsyn i Drammen, Røyken og Nore og Uvdal. Opplæring av de lokale HMS etater i styrende dokumenter og revisjonsledelse. Utarbeidelse av felles tilsynsplan, signaturliste og felles maler 2001 Samtidige tilsyn i alle kommuner i distrikt 4 - minst 2 tilsyn ( 22 kommuner ) Opplæring av HMS etatene, styrende dokumenter og revisjonsledelse, og mål og risikokartlegging Samme opplegg og gjennomføring som i

10 Hva er planlagt for 2003? 2003: Fellesaksjon i alle kommuner i distrikt 4. Utvalgt bransje denne gang er skoler. Alle skoler i distriktet skal ha besøk fra to eller flere HMS etater i ukene 38/39. Aksjonsform mest mulig likt et tematilsyn. Tema for brann er opplæring og brannøvelser. Tidsbruk hos hver eier og virksomhet skal ikke overskride 1 time. Hensikten med aksjonen er: Kontrollere at skolens egenaktivitet innen temavalgene er tilfredstillende, samt å skape en bedre forståelse for systematisk HMS arbeid generelt. Motivere til økt samhandling mellom HMS etatene regionalt og lokalt. 10

11 Hva har vi gjort av erfaringer til nå? Eiere av brannobjekt og virksomhetsledere gir positive tilbakemeldinger når HMS etatene kommer samtidig. Vårt eget tilsynspersonell har endret mentalitet. Fra å være passive og rutinepregete, til å bli offensive og handlingsorienterte. Videreutvikling av eget tilsyn blir best ved erfaringsutveksling og samarbeid med andre HMS etater. Forståelse for internkontrollforskriften og styrende dokumenter samt betydningen for systematisk arbeid har økt betydelig. Variasjon i tilsynsform bedrer samhandlingen mellom eiere, virksomheter og tilsynspersonell. 11

12 Tips med på veien: 1. Vi må akseptere at arbeidstilsynet har koordineringsansvar. 2. Vi må få brannsjef/avdelingssjef på banen. 3. Vi må utarbeide virksomhetsplaner for hele året. 4. Vi må være villige til å avsette tilstrekkelig tid og ressurser til regional og lokal samordning. 5. Vi må være ærlige og lojale mot det som og er og blir bestemt. 6. Brannvesen og DLE må opprette nettverk. 7. Husk alltid å sette eiere og virksomheter i sentrum. 12

13 Solan Gundersen sier: Dra meg langt inn i fuglekassa Jeg tror at regional og lokal tilsynssamordning vil bli mer og mer fremtredende i framtida. Min anbefaling til de kommunale brannvesen som enda ikke har startet et tilsynssamarbeid med andre HMS etater er: Sett i gang! 13

Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet

Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Frode Kyllingstad Enhet for elektriske anlegg frode.kyllingstad@dsb.no Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet Regelverk Kontroll Reaksjon Tilsyn Samordning av tilsyn Informasjon

Detaljer

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil

Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Tilsynsmyndighetenes retningslinje for samordnet tilsyn og felles tilsynsprofil Et samarbeid mellom: Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets

Detaljer

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre

Rapport 2003:26. Felles tilsynsdatabase veien videre Rapport 2003:26 Felles tilsynsdatabase veien videre Forord Statskonsult har bistått Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med et forprosjekt for å vurdere videreutviklingsmuligheter for

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX

2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX 2013-2020 NASJONAL KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR BRANNSIKKERHET FOTO: CORBIS/NTB SCANPIX-COLOURBOX SAMORDNET OG MÅLRETTET KOMMUNIKASJON SKAL BIDRA TIL FÆRRE BRANNER OG FÆRRE SOM OMKOMMER I BRANN. 2 NASJONAL

Detaljer

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion

Kvalitetshåndbok Kongsbergregion Kongsbergregion INNHOLD 1. Visjoner og mål... 3 2.... 3 2.1 Hva er hensikten med et Kvalitetstyringssystem...3 2.2 Ansvar og roller...4 2.3 Kvalitetskostnad og økt effektivitet...4 2.4 Hovedfokus i kontinuerlig

Detaljer

Brannvesenets tilsyn

Brannvesenets tilsyn Brannvesenets tilsyn Hva er systemrettet tilsyn? Jan-Tore Dilling, DSB, enhet for forebygging Hva betyr systemrettet tilsyn for bygningseierne? Frode Strøm, Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Et trygt og

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet

22.12.2009 12:32 QuestBack eksport - Evaluering - verneprosjektet Evaluering - verneprosjektet Publisert fra 11.12.2009 til 23.12.2009 51 respondenter (51 unike) 1. Hvilken rolle hadde du eller hvilken organisasjon representerte du i forhold til prosjektet (ett eller

Detaljer

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER

EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENE EVALUERING AV TILSYN MED LOKALE REDNINGSSENTRALER HOVEDREDNINGSSENTRALENES RAPPORT FOR TILSYNSPERIODEN 2007-2009 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Metodikk... 4 Oppsummeringer...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s. Læreplanen Jeg er forpliktet til å si

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Taktisk brannventilasjon

Taktisk brannventilasjon Taktisk brannventilasjon Rapport studietur Uke 3, 2008 Tinglev, Danmark Odd Magnar Opgård, Varabrannsjef Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Side 1 av 7 Innledning Etter å ha fått innvilget min søknad

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater

Unique SamPro. En individuell plan som gir resultater Unique SamPro En individuell plan som gir resultater En lønnsom plan Unique SamPro er et web-basert samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til Individuell plan (IP). Løsningen

Detaljer

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69

UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 68 UNGDATA Ungdomsundersøkelse med kommunal/lokal forankring og nasjonal rekkevidde 69 Rusfag nr. 1 2011 Av: Inger Eide Robertson, KoRus-Stavanger Ungdata er et standardisert spørreskjemakonsept som tilbys

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB

Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Nasjonal informasjonsstrategi for brannsikkerhet Inger Johanne Fjellanger, DSB Brannvesenkonferansen 2013 1 2 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer