Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s."

Transkript

1 NKI-seminar 10.september 2009 Praktiske erfaringer og nye utfordringer for trafikkskolene. Læreplan undervisningsplan krav til faglig leder. v/finn Kolstø, RBT a/s.

2 Læreplanen Jeg er forpliktet til å si at læreplanen er god. Fordi jeg var en av fire i en arbeidsgruppe som leverte forslag til læreplan den 25.april-05. Utgangspunktet var EU-direktiv 2003/59 og den danske oversettelsen.

3 Læreplanen Arbeidsgruppen anbefalte også: Det vil være behov for egne faggrupper innenfor de utradisjonelle fagene som ergonomi, kosthold, kriminalitet, menneskesmugling osv. God informasjon om læreplanene vil være en forutsetning for forståelse av disse og motivasjon for det videre arbeid.

4 Læreplanen Jeg tror det ville ha vært mindre frustrasjon og usikkerhet i det fagpedagogiske miljøet i Norge, hadde det vært gitt bedre info omkring læreplanen. Arbeidet med undervisningsplanene vil også ha gått mye lettere og mange uenigheter med tilsynsmyndigheten kunne ha vært unngått. Samlinger med EU-direktivet som tema, har vært et savn!

5 Undervisningsplanene Men for min egen del: Jeg har hatt en artig jobb med undervisningsplanene, fordi vi dannet en samarbeidsgruppe med ledere fra skoler i Bergen, Notodden, Steinkjer, Våler og Kløfta. Samarbeidsgruppa har hatt totalt 8 møter siden vinteren 08, og har vært svært aktive med e-poster og telefoner. Jeg har altså hatt en positiv og god opplevelse med arbeide med våre undervisningsplaner.

6 Undervisningsplanene Arbeidet har gitt oss muligheten til å drøfte og diskutere fag og forskrift. Derved har vi fått større oversikt og forståelse for hvordan undervisningsplanene skulle utarbeides. Å dele 120 års erfaring fra tungbilopplæringen, har vært både spennende og interessant og artig. Å sitte alene med et såpass omfattende arbeide må ha vært tungt.

7 Tilsynsseksjonen Mange andre har ikke gjort samme gode erfaring med dette arbeidet, og har fått søknaden i retur fra Tilsynsseksjonen. Det har vært mange reaksjoner på brevenes form og innhold. Er det virkelig så store uenigheter i hva en undervisningsplan skal inneholde?

8 Tilsynsseksjonen Er det virkelig så ulike tolkinger av forskriften? Er respekten for vår bransje så liten som det gis uttrykk for? Er tilliten til vår bransje virkelig så dårlig?

9 Tilsynsseksjonen Jeg tillater meg å stille disse spørsmålene ut fra de reaksjoner jeg har fått fra kolleger og de brev jeg har fått sett. Er det noen som kjenner seg igjen i de saker dere har hatt med Tilsynsseksjonen? Har Trafikkskolene og Statens Vegvesen virkelig et felles mål? (Et spørsmål jeg for øvrig har stilt meg i alle de 26 år jeg har holdt på med egen skole.)

10 Tilsynsseksjonen Det er trist hvis hele det fagpedagogiske miljøet i Norge blir satt til side fordi andre har egne definisjoner og syn på undervisningsplanenes innhold. Jeg vil selvfølgelig ikke stille meg tvilende til ansatte i Statens Vegvesen og deres erfaring, kompetanse og pedagogiske utdannelse. Men det er trist HVIS det virkelig er eller blir slik at tillit og respekt for tungbilskolene og deres lærere er borte. Jeg bare undrer!

11 Krav til faglig leder Jeg vil se på den nye Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve gjeldende fra 1.juli pkt. l) Definisjoner, : Meget bra at undervisningsplan er definert. Burde ikke Yrkessjåførforskriften også inneholdt denne definisjonen?

12 Forskriften 6 14 Faglig leders plikter. Pkt c): veilede og kontrollere alle lærere som faglig leder er ansvarlig for, i alle trinn og kurs som den enkelte læreren gir undervisning i. Dette gjør vi vel allerede i dag? Så dette er altså ikke nytt for noen av oss faglige ledere? Eller er dette noe nytt og skremmende? Det burde det vel ikke være. Systemet ligger der allerede!

13 Forskriften Pkt d): sørge for at undervisningspersonellet gjennomgår nødvendig faglig utvikling Hva menes med nødvendig faglig utvikling? Nødvendig ut fra den faglige leders vurdering, eller? Hvordan vil Tilsynsseksjonen tolke dette? Ordet nødvendig er vag juridisk ordbruk!

14 Forskriften Pkt g) delta i praktisk og teoretisk trafikkopplæring Hva betyr delta? Betyr det at faglig leder skal undervise selv, eller kan han bare drive påhør? Hvordan tolker dere dette?

15 Forskriften forts. Hvordan blir dette tolket av Tilsynsseksjonen? Er det en fare for at det kan oppstå konflikter ved tilsyn av skolene? Det er flott at vi har gode forskrifter!

16 Eksempel fra virkeligheten En skole i Sandnes har i flere år benyttet instruktører fra det stedlige brannvesen til gjennomføringen av kurs i førstehjelp, brannvern og ulykkesberedskap. Dyktige instruktører med enorm erfaring, som har gitt elevene meget gode kurs og hvor tilbakemeldingene har vært svært gode.

17 Sandnes Nå må skolen enten ha med godkjent kjørelærer på hvert kurs som skal gjennomføres, eller slutte med å bruke brannvesenets instruktører. En kjørelærer med en ukes instruktørkurs på Sessvollmoen skal kontrollere en erfaren instruktør! Det er flott at vi har gode forskrifter! Men hvem har forståelse for slike regler?

18 Forskriften Faglig leder skal utarbeide en årlig plan der omfang og innhold i veiledningen og kontrollen som kreves etter første ledd bokstav C, fastlegges og beskrives. Gjennomført veiledning og kontroll skal dokumenteres skriftlig. Dette er nytt, og som jeg ser det, vil føre til et omfattende og tidkrevende arbeide for faglig leder, som får mindre tid til produksjon. Jeg håper det fører til høyere kvalitet på opplæringen?

19 Forskriften Kanskje vil arbeide med en slik plan føre til at veiledning og kontroll av lærerne bli enda mer systematisk? Kanskje vil denne systematikken igjen føre til en bedre samkjøring og et høyere pedagogisk nivå? Opplever vi den samme fortvilelsen nå som da Internkontrollen ble innført og vi begynte å arbeide med den? Men ble ikke dette IK-verktøyet alikevel verdifullt? Jeg bare undrer!

20 Konklusjon Jeg mener det var på tide at faglig leders ansvar ble innskjerpet. Jeg mener det kan føre til mye positivt når det skjer en bevisstgjøring av faglig leders ansvar og oppgaver. Jeg mener stillingen som faglig leder blir mer omfattende enn tidligere hvem vil overta etter hvert?

21 Konklusjon forts Jeg mener at forskriftens tekst er for vag og dårlig og kan lett føre til forskjellige tolkinger/mistolkinger. Jeg undrer meg på hvor våre organisasjoner var når høringsuttalelsene ble sendt inn. Her er det gjort en dårlig jobb!

22 Utfordringer for skolene Jeg ser for meg følgende utfordringer i tiden som kommer: 1. Gjennomføre yrkessjåførkursene og gjøre erfaring med disse slik at undervisningsplanene kan bli revidert. Huske og sende inn revisjon hvert halvår. 2. Utarbeide undervisningsplaner for etterutdanningen når læreplanen foreligger, og legge en strategi for disse kursene. Det kan bli mange aktører i markedet, noe som kan bli både spennende og utfordrende.

23 Utfordringer forts. 3. Yrkessjåførforskriften 22 om godkjenning for fjernundervisning og simulator. Spennende å se hvilket tilbud det etter hvert blir på bruken av simulator også her i landet. Et nytt pedagogisk verktøy for de fleste, og med mange muligheter. Norsk Simulatorforum skal være et nasjonalt profesjonelt møtested for alle som har interesse for bruken av simulator.

24 Utfordringer forts. 4. Etablere et bedre samarbeid med Statens Vegvesen, både med tilsynsseksjonen og trafikkstasjonen. - Få fjernet karenstiden for de tyngre førerkorklassene - Få igjen etablert ordningen med faste førerprøver 5. Få ATL til å fungere som en tungbil- organisasjon. Det er store forventninger til organisasjonsutvalgets arbeid. Informasjon om resultatet?

25 Utfordringer forts. 6 Få bedret de bedriftsøkonomiske rammefaktorer. Når prisene økes blir det alltid et ramaskrik. Hvorfor? Momsproblematikken fører til ekstra høye kostnader og dårlig investeringsvilje. 7 Utdanningen av tungbillærere/faglærere transportfag. Kvaliteten på de ny-utdannede lærere er for dårlig, og nivået må bli høyere. Hva er grunnen til at ingen har spurt oss skoleledere hva vi forventer av nye lærere? Hva har de nyutdannede lærere med seg i sekken fra tungbillinja på HiNT?

26 Utfordringer forts. 8. Etablere bedre samarbeid mellom tungbilskolene. Større enheter! 9. Realkompetansevurderingen og HiNT i forhold til de øvrige høgskoler. HiNT godtar ikke vitnemål fra andre høgskoler, og har sin egen forskrift om realkompetansevurdering. 10 Utfordre organisasjonene til en helhetlig tenking i læreplanene: Førerkort yrkessjåfør løyve fagbrev.

27 Utfordringer forts. 11. Få vite hva transportbransjen ved NLF og TL ønsker. Bransjen må mye mer inn på banen og ta tak i opplæringen på en helt annen måte enn tidligere. Store forventninger til den nye avtalen mellom ATL og NLF? 12. Vi har 4 departement å forholde oss til. Burde ikke all opplæring ligge under Undervisningsdepartementet hvor de har et forhold til pedagogikk?

28

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere

Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere 2 Oslo-seminaret 2009 om opplæring og etterutdanning av motorsykkelførere Bakgrunn I mai 1999 satte bransje, brukere og myndigheter seg sammen i Stjørdal og la grunnlaget for arbeidet med å utvikle verdens

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012 RAPPORTEN #4-2012 FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere.

KANDIDATOPPGAVE. Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Kandidatoppgave. Våren 2011. 2-årig grunnutdanning. for trafikklærere. KANDIDATOPPGAVE Øvelseskjøring det er lettere enn du tror! Ann Bodil Kosberg Henriette Vadset Høyberg Hilde Olsen Smørholm Kandidatoppgave Våren 2011 2-årig grunnutdanning for trafikklærere 1 SAMMENDRAG

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker

Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker Fafo Kari Folkenborg Realkompetanse og tilpasset utdanning Erfaringer

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Kandidatoppgave 2012

Kandidatoppgave 2012 Kandidatoppgave 2012!!!!!! Kandidatoppgave 2-årig grunnutdanning For trafikklærere 2012 Trafikkskoler og HMS Hvordan påvirker trafikkskolens HMS-arbeid lærerens hverdag? Av: Marit Hoel Barstad Stig Magne

Detaljer