Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstilsynets rolle i HMS arbeidet"

Transkript

1

2 Petroleumstilsynets seminar Stavanger s rolle i HMS arbeidet (John W. Pettersen) 2

3 Organisasjon Direktoratet flyttet fra Oslo til Trondheim Antall ansatte i Direktoratet er redusert med 60 personer En del av arbeidsoppgavene som Direktoratet har hatt er nå overført til Regionene 3

4 Vestlandet Rogaland Hordaland Sogn & Fjordane (Regionskontor i Bergen) Tilsynskontorer: Stavanger Haugesund Bergen Førde 4

5 s aktivitet er bestemt av: Tildelingsbrev Strategisk plan Overordnet Virksomhetsplan Virksomhetsplan Vestlandet 5

6 Strategier og virksomhetsplaner til tross, det vil alltid være Arbeidsmiljølovens 1 som ligger til grunn for vår aktiviter: Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet 6

7 skal: - bidra til at sykelighet og død som følge av forhold i arbeidslivet minimaliseres. Særlig gjelder dette de arbeidsmiljøfaktorer som er de viktigste årsakene til utstøting fra arbeidslivet. (Kapitel 3 i Arbeidsmiljøloven) 7

8 Påvirkning som fører til psykiske helseskader Helseskadelige ergonomiske forhold Helseskadelige kjemiske & biologiske forhold Alvorlige ulykkesforhold 8

9 Lang vei til målet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø! Fortsatt dør for mange i arbeidsulykker, langt over 100 omkom hvert år i 70 årene, i 2005 var tallet redusert til 48 personer, hittil i år har 32 personer omkommet i arbeidsulykker pr. desember Underrapportering av yrkesskader (Det antas ?) 3500 nye yrkesskader registreres hvert år En regner med at personer har varige helseskader pga arbeidsmiljøet? 9

10 Det er ca tilsynsobjekter i Norge skal gjennomføre tilsyn i 2007 Teoretisk vil hvert tilsynsobjekt få besøk hvert 20 år? Region Vestlandet har ca tilsynsobjekter Det skal føres 2400 tilsyn på Vestlandet i løpet av 2007 Vi må derfor prioritere tilsynene, dvs. foreta risikovurderinger av de forskjellige bransjer 10

11 Samordning av tilsynsetatene (HMS området): Det er som har ansvaret for å samordne de forskjellige tilsynsmyndighetene, gjennom en såkalt Fellesdatabase - FTD 11

12 Nasjonale HMS - etater: (AT) Statens forurensningstilsyn (SFT) Direktoratet for Samfunnssikkerhet & Beredskap (DSB) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Regionale og lokale etater: Fylkesmannens miljøvernavdeling (SFT) Kommunale brannvesen Det lokale el.tilsyn 12

13 Vestlandet har fått ansvaret for å føre tilsyn med den landbaserte delen av virksomheten innen: Hugging og disponering av utrangerte offshore installasjoner 13

14 Med bakgrunn i en del bekymringsmeldinger har gjennomført en forstudie som skulle: Avdekke om Hugging & Disponering av utrangerte offshore installasjoner og stålfartøyer påfører arbeidstakere/operatører yrkessykdommer og død utover det som finnes i det øvrige arbeidsliv 14

15 Hovedkonklusjon: I dag kan en si at de landbaserte virksomheter innen segmentet hugging og demolering av utrangerte offshore installasjoner tar HMS arbeidet seriøst. Videre kan en si at forskjellen på arbeidsforhold, utstyr, metodikk, samt kompetanse i dag, sammenlignet med bare for noen få år siden, har gjennomgått en rivende utvikling. kan ikke se at det er nødvendig, eller grunnlag for å sette inn spesielle tiltak ovenfor bransjen utover å gjennomføre ordinære tilsyn. 15

16 gjennomfører: Systemrevisjoner Verifikasjoner Innhenting/behandling av HMS info Behandling av ulykker & alvorlige hendelser Andre kontroller 16

17 s oppgaver: Føre tilsyn med virksomhetene Være veiviser ovenfor virksomhetene Være premissgiver Tilpasse organisasjonen til våre oppgaver og brukere 17

18 s Virkemidler: Varsel om pålegg (enkelt vedtak) med frist for uttalelse Pålegg (enkelt vedtak) med frist for gjennomføring/oppfyllelse Tvangsmulkt (enkelt vedtak) Forelegg/tvangsgjennomføring (enkelt vedtak) Stansing (enkelt vedtak) Politianmeldelse 18