ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2016

2 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks Tønsberg Telefon: E-post: TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Vestfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt av Handlingsplan for trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Fylkessekretariatet i Vestfold ble opprettet i Distriktslederen har kontorplass hos Statens vegvesen i Tønsberg og leder Trygg Trafikks arbeid i fylket. Distriktslederen er lønnet av Trygg Trafikk, mens kontorhold og reiseutgifter dekkes av Vestfold fylkeskommune. SAMARBEIDSPARTNERE For å opprettholde aktivitetsnivået i fylket, er det viktig med gode nettverk og samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, noe som også gjenspeiles i de mange samarbeidsaktørene. Konseptet Trafikksikker kommune fordrer en spesielt tett kontakt med de syv kommunene som er i gang med dette arbeidet. I Vestfold gjelder dette Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sande, Lardal, Andebu og Stokke. Dette er Trygg Trafikk...3 Omkomne i veitrafikken...4 Trafikksikker oppvekst...5 Trafikksikkerhet må prioriteres Trafikantens valg...14 Økonomi og finansiering Fremtidige behov og muligheter...17 ANDRE AKTØRER Vestfold fylkeskommune Fylkesmannen i Vestfold Statens vegvesen Utrykningspolitiet Sør-Øst politidistrikt NAF-avdelingene i Vestfold Tunsberg bispedømmekontor Personskadeforbundet LTN Sanitetskvinnene i Vestfold Rotary i Larvik Norsk Luftambulanse Viking Redningstjeneste Norsk Folkehjelp Ambulansetjenesten i Vestfold Brannvesenet Høyskolen i Vestfold Aktører fra næringslivet i Vestfold MEDLEMMER 11 av 14 kommuner var i 2016 medlem av Trygg Trafikk: Andebu kommune Holmestrand kommune Horten kommune Larvik kommune Nøtterøy kommune Re kommune Sande kommune Sandefjord kommune Stokke kommune Svelvik kommune Tønsberg kommune NAF avd. Nordre Vestfold NAF avd. Søndre Vestfold NAF avd. Tønsberg og omegn Refleksprodukter Norge AS Vestfold fylkeskommune (FTU) ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2016 REDAKTØR: Mette Magnussen DESIGN: October Design AS KORREKTUR: Slett og rett FORSIDEFOTO: Grethe Nordby Dette er Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK ER EN LANDSDEKKENDE MEDLEMSORGANISASJON SOM JOBBER FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET FOR ALLE TRAFIKANTER. VI SØRGER FOR AT TRAFIKKOPPLÆRING OG INFORMASJON OM TRAFIKKSIKKERHET NÅR UT TIL BARNEHAGER OG SKOLER OG BEFOLKNINGEN FOR ØVRIG. Gjennom konseptene Trafikksikker kommune, Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole bidrar vi med rådgivning, struktur og tiltaksplaner for økt trafikksikkerhet. Trygg Trafikk jobber også med holdningskampanjer og med å få folk til å bruke sikkerhetsutstyr i trafikken. Målet er å få folk til å ta klokere valg i trafikken. Trafikantenes kompetanse vil fortsatt i mange år ha stor betydning for trafikksikkerheten. Samarbeidspartner og pådriver nasjonalt og lokalt Trygg Trafikk fungerer som bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter nasjonalt og lokalt. Organisasjonen møter i kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS) og har ansvar eller delansvar for 25 tiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Trygg Trafikks distriktsledere har en sentral rolle i det kommunale og fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. TRYGG TRAFIKKS HOVEDMÅL Trygg Trafikk har vedtatt en strategiplan for med følgende hovedmål: HOVEDMÅL 1 Trygg Trafikk er en ledende aktør i arbeidet for trafikksikker oppvekst. HOVEDMÅL 2 Trygg Trafikk påvirker beslutningstagere til å prioritere trafikksikkerhet. HOVEDMÅL 3 Trygg Trafikk bidrar til at trafikantene tar riktige valg. Medlemmer Trygg Trafikk bygger nettverk og samarbeider med medlemsorganisasjonene om politiske saker med betydning for trafikksikkerheten. Medlemmer i Trygg Trafikk er i hovedsak kommuner, FTU, bedrifter og andre landsdekkende organisasjoner. Finansiering På nasjonalt nivå finansieres Trygg Trafikk over statsbudsjettet samt frie midler og prosjektkjøp fra Finans Norge og forsikringsselskapene. Lokale aktiviteter rundt om i landet finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra fylkene. Trygg Trafikk er landsdekkende og til stede i alle landets fylker. 3

3 En søyle for hver av dem som mistet livet på veiene i Vestfold i 2016 (foto: Grethe Nordby). Trafikksikker oppvekst TRAFIKKSIKKERHET FOR BARN ER DE VOKSNES ANSVAR, OG OMFATTER FYSISKE TILTAK, FARTSGRENSER, SIKKER TRANSPORT, SIKKERHETSUTSTYR OG TRAFIKKOPPLÆRING. Fem omkom i trafikken i Vestfold i 2016 Statistisk sentralbyrås foreløpige tall for 2016 viser at 135 personer omkom i trafikken på landsbasis. Dette er en liten oppgang fra året før, men er likevel det nest lavest antall omkomne i trafikken siden Systematisk, grundig og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid fungerer. Bedre veier, tryggere biler, mer opplæring og bedre holdninger gir resultater. Allikevel er det fortsatt for mange som blir drept og hardt skadd i trafikken. OVERSIKT ANTALL OMKOMNE PER FYLKE I 2016 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj. Møre og R. Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Trygg Trafikks tiltak er primært rettet mot trafikkopplæring og bruk av sikkerhetsutstyr. Grunnlaget for holdninger til sikkerhet legges i barneårene, og derfor må trafikkopplæring starte tidlig. Voksne i hjem, barnehage og skole er rollemodeller, og har ansvar for at barn og unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, å ta andres perspektiv og til å samarbeide. Gjennom konseptet Trafikksikker kommune har vi etablert godkjenningsordninger for Trafikksikker barnehage og Trafikksikker skole. På denne måten setter vi trafikkopplæring i system gjennom hele utdanningsløpet. Barnehage Barnehagen har ansvar for barnas sikkerhet, og det er mange muligheter til å knytte trafikk til Rammeplanen for barnehager. Ved å ha trafikk som tema i årsplanen og som en del av HMS-rutinene, legges det gode føringer for at barnehagen arbeider systematisk med trafikkforståelse og trafikksikkerhet i hverdagen. I Vestfold er det barnehagene i de kommunene som jobber for å bli Trafikksikker kommune som har fått fokus. Det å bli godkjent som Trafikksikker barnehage innebærer at barnehagen må kunne dokumentere at kriteriene er oppfylt. For å bli godkjent må de dokumentere følgende: Årsplan hvor trafikk er integrert Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport Oversikt som viser at trafikk er tema på foreldremøter Det er gjennomført en rekke møter med barnehagene for å få kriteriene på plass. I Vestfold er nå 29 barnehager godkjent som Trafikksikker barnehage. Barnas Trafikklubb Barnas Trafikklubb kom i ny drakt i Maskoten Lyset ble presentert for barnehager og foreldre. Med Barnas Trafikklubb ønsker vi å støtte barnehagene i arbeidet med å integrere trafikk på en naturlig måte i årsplanen og OVERSIKT ANTALL OMKOMNE I VESTFOLD Antall mennesker omkommet i trafikken Barna i lek med Barnas Trafikklubbs nye maskot, Lyset (foto: Paal Mathisen). Her blir åtte av Tønsbergs barnehager godkjent som Trafikksikker barnehage

4 Lyset har allerede blitt en populær fyr hos barna (foto: Paal Mathisen). I snart 40 år har barn i Vestfold fått delta i Sykkelprøven. foreldresamarbeidet. Målet er å øke barns forståelse for hva som er trygt og farlig i trafikken på en måte barna synes er morsom. Klubben følger årstidene med seks faste temaer i hver årstid, totalt 24 oppdrag. Barnas Trafikklubb er laget for å inspirere voksne og barn til trafikkopplæring. Det digitale trafikkuniverset er først og fremst for barna, som gjennom en rekke oppgaver i en gjennomtenkt og fargerik trafikkverden kan «leke» seg til større trafikkforståelse. I en spennende, digital spillverden møter barna blant annet Lyset, trafikklubbens store hovedrolleinnehaver og maskot, som følger dem i ulike situasjoner. Det er ingen kostnad knyttet til å melde seg inn i klubben. Lærerutdanningen Trygg Trafikk prioriterer lærerutdanningen høyt. Det er viktig å møte lærerstudenter, informere om målene for trafikksikkerhet i Kunnskapsløftet og vise at det finnes materiell tilpasset læreplanen. I samarbeid med Høgskolen i Vestfold ble det gjennomført to heldagskurs i trafikk for lærerstudentene. Det ene kurset var for studenter som utdanner seg for klasse og det andre for de som utdanner seg for klasse. Innholdet i kursene var spesielt tilpasset de aktuelle klassetrinnene. Vi får gode tilbakemeldinger på kursene både fra høyskolen og studentene. Skole Læreplanen for grunnskolen, Kunnskapsløftet, inneholder klare kompetansemål om trafikk både på barnetrinn og ungdomstrinn. Det er viktig å se på trafikkopplæring som en livslang læringsprosess. Grunnlaget for bevisste og varige holdninger legges i de tidlige barneårene. Barn som har fått systematisk opplæring om trafikk har større forutsetninger for å kunne ferdes trygt i trafikken og ta riktige avgjørelser som minsker risikoen for skader. Også når det gjelder skolene er det de som ligger i kommuner som jobber for å bli Trafikksikker kommune som har fått fokus. Skal kommunen kunne bli godkjent, må alle skolene i kommunen også være godkjent. For å bli godkjent må rektor kunne dokumentere følgende: Årsplan hvor trafikk er integrert Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport Oversikt som viser at trafikk er tema på foreldremøter I Vestfold har åtte skoler så langt blitt godkjent som Trafikksikker skole. Trygge skoleveier og trygg skoletransport Det er sterkt fokus på at elever skal ha trygge skoleveier. Derfor er det hvert år viktig å minne både foreldre og andre som kjører langs skoleveiene på at de må ta spesielt hensyn. Trygg Trafikk mener at skoleplikten her i landet må forutsette at man følger opp retten til å komme trygt til og fra skolen. Dette krever betydelig innsats både fra bevilgende myndigheter, kommuner, skoler og foreldre. Trygg Trafikk Vestfold får jevnlig henvendelser som gjelder skoleveier og skoletransport. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Samtidig er foreldrekjøring til skolene en av årsakene til at skoleveien oppleves som farlig. Trygg Trafikk gir veiledning både til enkeltforeldre og foreldreutvalg ved skoler. Trafikkteateret Ville veier og vrange skilt var populært hos de yngste. 10 skoler fikk besøk våren Trafikkteater for de yngste Ville veier og vrange skilt er en musikkteaterforestilling med fokus på trafikksituasjoner og bilder de minste trafikantene møter i hverdagen, både på skoleveien og ellers. Forestillingen tar opp temaer som kryssing av vei/gate med og uten trafikklys, forståelse av trafikkskilt som har relevans for denne aldersgruppen, refleksbruk, ferdsel langs vei, adferd på bussholdeplass og på buss osv. Her får ungene være med og vise hva de kan, rammen rundt er trygg og situasjonene som oppstår er lette å overføre til de virkelige veiene utenfor lokalet. Hovedpersonene i stykket er Laffen og Kikkan. Mange foreldre føler seg utrygge i forbindelse med barnas skolevei. Skolepatruljen Trygg Trafikk bidrar på forespørsel med teoretisk og praktisk opplæring av elever som skal stå skolepatrulje. Det er også viktig å påpeke at barn alene ikke skal ha ansvar for andre barn i trafikken, men at skolepatruljen kan være til hjelp, støtte og veiledning for de yngste barna. Sykkelprøven Sykkelprøven i Vestfold er et samarbeid mellom Trygg Trafikk, Norges Automobilforbund (NAF) og grunnskolen i Vestfold. Sykkelprøven inviterer alle elever på 5., 6. og 7. trinn til å delta, og er et tilbud til skolene som et ledd i 6 7

5 Stort engasjement fra elevene ved Horten videregående skole. Her er det Erik Engblad som instruerer. Temadag fra Sandefjord videregående skole. Marius Sørlie forteller sin historie til russen. (foto: Svein Andre Svendsen). Unge sjåfører med ferskt førerkort er en utsatt gruppe. trafikkundervisningen. Gjennom prøven kan elevene vise hva de behersker av kunnskap og ferdigheter. Dessuten skal Sykkelprøven være en motivasjonsfaktor både for lærere og elever. Prøven og forberedelsene til denne kan også være et bidrag for å nå kompetansemålene i læreplanen. I 2016 deltok over 8000 elever i den lokale Sykkelprøven på den enkelte skole. 192 av disse elevene tok seg videre til distriktsfinalen, som arrangeres av NAF på fire steder i Vestfold. Nesten 5000 elever gjennomførte Trygg Trafikk sin teoriprøve digitalt, mens de resterende 3000 gjennomførte teoriprøven på papir. Mål for opplæringen i Kunnskapsløftet er at eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4. trinn) praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7. trinn) gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker (naturfag etter 10. trinn) Ungdom Ungdom er en prioritert gruppe i fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet. Trafikken er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom mellom 15 og 24 år. Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker, og gutter utgjør 2/3 av de drepte. Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Tallene viser at de ni første månedene ungdommene har førerkort er de mest ulykkesutsatte. I Vestfold har ungdom vært en viktig målgruppe over flere år og det nytter, for vi har nesten ikke den typiske ungdomsulykken lenger. Trygg Trafikks hovedsatsing for denne gruppen er skoletiltak som rettes mot alle og har til hensikt å styrke den gode adferden. Trafikk valgfag Trafikk valgfag gir oss nye muligheter til å nå ungdomsskolen. Åtte ungdomsskoler i Vestfold har dette tilbudet til sine elever. Dette er en ny og viktig arena, der elever får mye trafikkopplæring og på den måten er bedre rustet i den mest ulykkesutsatte perioden i livet. Trafikalt grunnkurs kan inngå som en del av faget, noe som gjør det interessant for mange. For at valgfaget skal kunne godkjennes som trafikalt grunnkurs, må skolene følge Statens vegvesen sine bestemmelser for opplæringen. Det er synd at ikke flere skoler har dette tilbudet til sine elever. Trygg Trafikk inviterte alle lærerne fra Buskerud, Vestfold, Telemark, Akershus og Østfold som underviser i trafikk valgfag til en nettverkssamling i september. Dette viste seg å være et nyttig nettverk for lærere som vi ønsker å gjenta i Trafikkmagasinet Underveis til alle i 10. klasse Også denne høsten sendte vi ut trafikkmagasinet Underveis til alle tiendeklassinger. Magasinet har relevante artikler som angår elevene som trafikanter, enten de er fotgjengere, syklister, passasjerer eller har tenkt å ta sertifikat for moped eller bil. Artiklene kan også være utgangspunkt for diskusjoner og oppgaver i undervisningen på skolen. Kunnskapsløftet har kompetansemål i trafikk etter 10. trinn. Kompetansemålet er lagt til naturfag: «Elevene skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker.» Videregående skole Bry deg si ifra! Kampanjen var obligatorisk for elever i VG2, og alle skolene i Vestfold deltok. Grunntanken i kampanjen er at ungdom flest er positive og fornuftige, og at et mindretall står for den risikofylte kjøringen. Ideen er å støtte de positive ungdommene til å sette grenser for hva de vil være med på. Gjennom diskusjon, eksempler og rollespill blir elevene gjort oppmerksomme over hovedårsakene til at mange unge er involvert i ulykker. Elevene får reflektere rundt erfaringer, vaner og konsekvenser av uforsvarlig kjøring. Kampanjen blir godt mottatt av både lærere og elever. Kampanjen har vært et tilbud til videregående skoler i Vestfold siden 2004, de fire siste årene i regi av Trygg Trafikk. Over elever har vært gjennom opplegget. Høsten 2016 var siste året for opplegget i Vestfold. Russen I Vestfold har vi lang tradisjon med et godt og tett samarbeid med de videregående skolene om russen. Tiltakene i VG3 består av seminar for russestyrene og deres kontaktlærere i oktober temadag for alle russ ute på den enkelte skole Bare 50 km/t tilbud om gratis sjekk av russebil/-buss Trygg Trafikk er primus motor for disse tiltakene, men er helt avhengig av velvilje og et godt samarbeid med andre etater, bl.a. politiet, Statens vegvesen, brannvesenet, ambulansetjenesten, Norsk Luftambulanse og Viking Redningstjeneste. Seminar for russestyrene og deres kontaktlærere I oktober ble det årlige seminaret for russestyrene og deres kontaktlærere arrangert. I overkant av 120 personer deltok på seminaret, som fokuserer på helse, miljø og sikkerhet samt hvordan man kan få til et gjensidig, forpliktende og positivt samarbeid som bidrar til at russetiden blir en positiv opplevelse for alle parter. Seminaret er i tillegg en av de første arenaene der alle russestyrene møter hverandre og vi dem. Seminaret er videre et bidrag til russestyrene i deres arbeid med å legge til rette for en positiv russefeiring som ikke går på bekostning av helse, skolearbeid, medelever, foresatte og nærmiljø, og ses i sammenheng med temadagene som arrangeres på den enkelte skole på våren. Temadag i videregående skole Med unntak av Gjennestad og Færder videregående skoler, har alle de andre skolene i Vestfold gjennomført temadag 8 9

6 Demonstrasjonen Bare 50 km/t gjør alltid stort inntrykk på russen. Her fra seminaret på Jarlsberg flyplass (foto: Arnt Folvik). i Dette er et individuelt utviklet opplegg for hver skole, avhengig av skolens og elevenes behov, der det settes av alt fra en halv til en hel dag med trafikksikkerhet og helse. Mange skoler legger ned mye arbeid i disse dagene, og det er obligatorisk for elevene å delta. Faste innslag på temadagene er blant annet Norsk Luftambulanse, Statens vegvesen, politiet, helseetaten i kommunene og Trygg Trafikk. Bare 50 km/t Dette er en styrt sidekollisjon i 50 km/t, og er det nærmeste du kommer en realistisk ulykke. Brannvesen, politi og ambulanse ankommer ulykkesstedet og begynner redningsarbeidet. «Ulykken» gir et klart bilde av hvilke voldsomme krefter som settes i gang i en kollisjon selv i lave hastigheter. Bare 50 km/t ble også i år vist for alle russestyrene i Vestfold. «Ulykken» er en del av det årlige seminaret, og Viking Redningstjeneste står ansvarlig for demonstrasjonen. Trafikksikker russebil Dette er et tilbud og en oppfordring til russen om å sjekke russebilen før de begir seg ut på tur. Russen får tilbud om gratis sjekk av russebil hos Statens vegvesen. Det er satt av to ettermiddager til dette, og dagene benyttes også til en liten prat rundt sikkerhet. Alle godkjente biler får merket Ung på hjul jeg er trafikksikker, og er med i trekningen av et gavekort på kr 5000,-. Det vi har sett de siste årene er at russebilene blir færre for hvert år og at russebussene overtar markedet. Det vi har sett de siste årene er at russebilene blir færre for hvert år og at russebussene overtar markedet. Trafikksikkerhet må prioriteres TRYGG TRAFIKK ER EN PÅDRIVER OG AKTØR FOR BEDRE TRAFIKKSIKKERHET, MED SÆRLIG VEKT PÅ TRAFIKANTRETTEDE TILTAK. DETTE INNEBÆRER ENGASJEMENT I BESLUTNINGSPROSESSER BÅDE POLITISK OG I FORVALTNINGEN PÅ ALLE NIVÅER OG I MANGE SEKTORER. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Fylkeskommunen har etter 40a i vegtrafikkloven ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Ansvaret er delegert til Hovedutvalget for samferdsel, areal, som har rollen som Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). FTUs samarbeidsutvalg består av tre fylkespolitikere samt konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, Vestfold fylkeskommune, politiet og Trygg Trafikk. Dette er et rådgivende organ for FTU. Samarbeidsutvalget har seks møter i året, og fire av dem er lagt ut i kommunene. Trafikksikkerhetsordningen Gjennom trafikksikkerhetsordningen (TS) tilrettelegges det for samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om å utføre og finansiere viktige trafikksikkerhetstiltak. Ordningen er et verktøy for å oppfylle målsettingene i trafikksikkerhetsplanen for Vestfold. Trygg Trafikk har sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen kommet med forslag til fordeling av midlene etter søknad fra kommunene. Dette er en viktig og prioritert ordning fra fylkeskommunens side. Trafikksikkerhetskonferansen Hvert år arrangeres det en felles trafikksikkerhetskonferanse for Buskerud, Vestfold og Telemark. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom FTU og Trygg Trafikk i de tre fylkene. Hovedmålgruppen for konferansen er kommunene, og målet er å gi kunnskap om trafikksikkerhet, inspirere til innsats og bygge nettverk. I 2016 ble konferansen arrangert i Vestfold 1. og 2. februar på Scandic Park hotell i Sandefjord. Hovedtemaet var knyttet opp mot beste praksis i trafikksikkerhetsarbeidet og veien videre. Konferansen hadde drøyt 200 deltakere. Vestfold fylkes trafikksikkerhetspris for 2016 Bokemoa skole i Stokke kommune (nå Sandefjord kommune) ble den første skolen i Vestfold som oppfylte alle kriterier for å få betegnelsen Trafikksikker skole. Dette resulterte også i at skolen fikk årets trafikksikker

7 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var hovedtaler på årets minnemarkering (foto: Grethe Nordby). Prosjektgruppen som var ansvarlig for konferansen Foran fra venstre: Brita Straume, Anne Marit Jordheim, Marit Wroldsen Dahl, Mette Magnussen og Ole André Sivertsen. Bak fra venstre: Ingvild Seljegard og Vibeke Lind Jacobsen. Utrykningspersonell går først i fakkeltoget til minnemarkeringen (foto: Grethe Nordby). Glade mottakere av fylkets trafikksikkerhetspris. Fra venstre: Erlend Larsen, Kåre Pettersen, Inger Marie Solberg og Guro Berby (foto: Hilde Lorentzen). hetspris fra fylket. Utdelingen fant sted på fylkestinget 15. september Trygge lokalsamfunn Trygge lokalsamfunn er en modell og en metode for å forebygge skader og ulykker lokalt, og skal bidra til å skape helhet og sammenheng i det totale skade- og ulykkesforebyggende arbeidet. Fylkestinget i Vestfold vedtok i 2005 å legge til rette for innføring av Trygge lokalsamfunnsmodellen i vestfoldkommunene. Trygg Trafikk bidrar inn i både fylkesnettverket og i styringsgruppen i Vestfold. Ti av fjorten kommuner i Vestfold jobber etter denne modellen. Syv er godkjent og tre er i prosess. Felles for disse kommunene er at trafikksikkerhet skal være et prioritert område i det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet. Trafikksikker kommunekonseptet var derfor en naturlig vei videre for disse kommunene. Trafikksikker kommune Kommunene er viktige aktører i arbeidet med å forebygge trafikkulykker. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. For å lykkes i dette arbeidet må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt ansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen. Det er utarbeidet kriterier som bør ligge til grunn for et grundig og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Kriteriene bygger på gjeldende lover og forskrifter. Dette er et hjelpemiddel for kommunene til å jobbe systematisk for et tryggere lokalmiljø. Vestfold fylkeskommune har bestemt at vi i Vestfold skal jobbe etter dette konseptet i denne planperioden, og det er bevilget midler som kan bidra til å stimulere kommunene i dette arbeidet. Arbeidet pågår i Lardal, Sande, Tønsberg, Andebu, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommune. De har alle underskrevet en intensjonsavtale med fylkeskommunen om å jobbe etter kriteriene for å bli Trafikksikker kommune. Stokke ble godkjent som første trafikksikre kommune i Folkehelsenettverket Trygg Trafikk deltar sporadisk på møtene i folkehelsenettverket i Vestfold, alt etter tema. I samarbeid med kommuner, organisasjoner og statlige organer utvikler nettverket tiltak og prosjekter. Store prosjekter i 2016 har bl.a. vært trygge lokalsamfunn prosjekt Nærmiljø Viktige verktøy er regional plan for folkehelse med handlingsprogram arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer partnerskapssamarbeid og folkehelsenettverket Lys til ettertanke minnemarkering i Vestfold Minnemarkeringen i Vestfold ble første gang arrangert i Søndag 8. januar 2017 tente vi hundrevis av fakler langs E18 i Stokke for å markere de fem som omkom og alle som ble skadd på veiene i Vestfold i Vi arrangerte en verdig minnestund for alle de pårørende og fremmøtte på E18 og i og ved Skjee kirke i Stokke i Sandefjord. Årets hovedtaler var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Leder for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, fylkesmann Per Arne Olsen og leder for hovedutvalget for samferdsel, Hans Hilding Hønsvall, holdt appeller. Biskop Per Arne Dahl holdt minnestunden inne i kirken. Anne Tarasenko mistet sin sønn i en motorsykkelulykke i 2015, og talte på vegne av de pårørende. Lys til ettertanke har blitt en tradisjon i Vestfold ingen hyggelig tradisjon, men en nødvendig markering for å sette trafikkulykkene på dagsordenen. Ikke noe annet trafikksikkerhetsarrangement får en slik pressedekning som denne minnemarkeringen. Tusenvis av biler kjører på E18 gjennom Stokke under markeringen, og som et av hovedoppslagene i nyhetsbildet i TV-mediene får vi stor oppmerksomhet rundt arrangementet. Minnemarkeringen er et stort samarbeidsprosjekt, og mange frivillige aktører gjør denne markeringen mulig: FTU, kirken, Personskadeforbundet LTN og Trygg Trafikk i samarbeid med Statens vegvesen, politiet/up, NAF, Viking Redningstjeneste, Sandefjord og Stokke brannvesen, ambulansetjenesten, Norsk Folkehjelp, Sanitetskvinnene, Sandefjord kommune og Veidekke Industri AS

8 Trafikantenes valg TRAFIKANTENES VALG I TRAFIKKEN HAR STOR BETYDNING FOR ULYKKES- RISIKO OG SKADEOMFANG. KUNNSKAP OM ULYKKESOMFANG, ÅRSAKER OG RISIKO SETTER TRAFIKANTER I STAND TIL Å TA BEVISSTE OG TRYGGE VALG. TRYGG TRAFIKK TAR ET SÆRLIG ANSVAR FOR Å PÅVIRKE TRAFIKANTENE TIL BRUK AV FOTGJENGERREFLEKS OG SYKKELHJELM OG RIKTIG SIKRING AV BARN I BIL. Årets reflekser var svært populære (foto: Line Loholt). Rotary i Larvik i full gang på årets Refleksdag (foto: Line Loholt). Sikring av barn i bil, materiell til helsestasjoner og barnehager Brosjyrene Sikring av barn i bil og Riktig beltebruk for barn fra 4 år og oppover har blitt distribuert til helsestasjoner og barnehager. Trygg Trafikk har en svartjeneste på spørsmål om sikring av barn i bil. Trygg Trafikk Vestfold har ansvar for denne tjenesten to dager i uken. Vi har sammen med UP foretatt fysiske tellinger av hvordan barn var sikret i bil. Dette er en årlig kampanje. Landsgjennomsnittet fra årets tellinger viser at 53 prosent av alle barn mellom 1 3 år sitter bakovervendt. I Vestfold satt 54 prosent av alle barn i denne aldersgruppen bakovervendt. Selv om dette er en betydelig forbedring fra tidligere tellinger, er det langt frem. Alle barn bør sitte bakovervendt til de er minst fire år. Barn i bil på Barn i bil på er en kampanje rettet mot foreldrene som kjøres i utvalgte barnehager. 26 barnehager har deltatt på kampanjen i 2016, der vi har truffet over 2000 foreldre og barnehageansatte med to enkle budskap Barn skal ikke sitte foran en aktiv airbag. Barn skal sitte bakovervendt til de er minst fire år. I denne kampanjen blir både ansatte i barnehagene og foreldrene oppdatert på disse budskapene, og informasjonen foregår i dialogform med den enkelte forelder. Vi har dessuten gjennomført Barn i bil-minikurs for foreldregrupper i fire barnehager, der 160 personer deltok. Refleks Torsdag 20. oktober markerte vi den nasjonale Refleksdagen. Hvert år er det ulike kunstnere som designer refleksene, og i år var det gutta i Moods of Norway som hadde fått oppdraget. Konseptet het Time to shine, og reflekskolleksjonen besto av klokker, lommeur, 3D-raketter, buttons og selvfølgelig en traktor. Den nasjonale Refleksdagen i 2016 var den 11. i rekken, og det var stor aktivitet over hele landet. Trygg Trafikk har dessverre ikke oversikten over alt som skjedde, men vi vet at mange kommuner, skoler, barnehager, bedrifter og organisasjoner hadde refleksaktiviteter denne dagen. Vi er pådrivere, men det er opp til andre å gjennomføre aktivitetene. Trygg Trafikk og Rotary i Larvik hadde et arrangement på Nordbyen kjøpesenter hvor vi utfordret unge innvandrere til å hjelpe oss med å skape oppmerksomhet rundt dagen. Reflekstellinger Voksne er de dårligste til å bruke refleks. Derfor er det de voksne vi har fokus på i de årlige reflekstellingene. Tellinger foretatt av NAF, pensjonistgruppa til Statens vegvesen og Trygg Trafikk viste at vestfoldingene var blitt dårligere til å bruke refleks på landevei, men at vi likevel ligger over landsgjennomsnittet. Bruksprosenten på landevei har gått ned fra 74 til 64 prosent. Landsgjennomsnittet for bruk av refleks uavhengig av type vei er 39 prosent, og her ligger Vestfold over landsgjennomsnittet med 44 prosent, noe som er 4 prosent flere enn i fjor. Vi har i 2016 delt ut i underkant av reflekser på forskjellige arrangementer. Alle barn bør sitte bakovervendt til de er minst fire år

9 Økonomi og finansiering Primærmålgruppen for Barnas Trafikklubb er barnehager og foreldre. Trygg Trafikk Vestfolds tiltak i 2016 var i samsvar med Trygg Trafikks handlingsplan og fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet. Tiltakene som gjennomføres i regi av Trygg Trafikk er i vesentlig grad finansiert av Vestfold fylkeskommune. Når det gjelder posten Trafikksikker kommune er dette midler bevilget for perioden Størsteparten av disse skal ut til kommunene etter hvert som disse blir godkjent. Det resterende er til drift av prosjektet. Trygg Trafikks distriktsleder lønnes av Trygg Trafikk. Reiseutgifter i fylket og kontorhold dekkes av Vestfold fylkeskommune. Regnskapet blir ført av regnskapsfører i Trygg Trafikk og revidert av BDO AS. Fremtidige behov og muligheter Aktiviteter 0 - (Ingen verdi) 17 - Minnemarkering 18 - Kurs politi, lærere Overført fra Inntekter Kostnader i Saldo ER DET SISTE ÅRET BÅDE I TRYGG TRAFIKKS STRATEGIPLAN OG I VESTFOLD FYLKES HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET. VI VIL DERFOR FORTSETTE DET GODE ARBEIDET OG HA DE SAMME FOKUSOMRÅDENE SOM FOR Refleks og synlighet 22 - Russ og vgs 24 - Trafikksikre kommuner 40 - Blinde og svaksynte 43 - Bingo 55 - Sikring av barn i bil 85 - Bry deg 89 - Barnas trafikklubb 98 - Aktive skolebarn 99 - Reise, kontor og telefon SUM Disse områdene vil bli vektlagt: Trafikksikker kommune Barnas Trafikklubb Sykkel Trafikksikker kommune Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle kommunens sektorer. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt et mål om 60 godkjente kommuner innen utgangen av 2017, det vil si tre kommuner i hvert fylke. I Vestfold jobber vi for tiden med å få seks kommuner godkjent. Stokke kommune er godkjent og Andebu jobber med godkjenning, men begge vil fra 2017 være en del av Sandefjord kommune. Vi bør derfor i 2017 jobbe for å få Sandefjord med på laget. Arbeidet med å få kommunene godkjent tar lenger tid enn vi hadde trodd på forhånd, men vi skal klare målet om tre godkjente kommuner i Vestfold innen utgangen av Det vil kreve enda tettere oppfølging av kommunene og alle kommunens etater. Det krever også en prosjektansvarlig i kommunen som har fått satt av tid til dette arbeidet. Barnas Trafikklubb Trygg Trafikk startet Barnas Trafikklubb i Klubben er revidert flere ganger tidligere, og da vi i 2016 feiret 16 17

10 klubbens 50-årsjubileum, lanserte vi en ny og moderne klubb som er tett knyttet til Trafikksikker barnehage. Den gamle klubben er avviklet, og dermed også medlemskapet i klubben. Vi starter opp med blanke ark, og målet er at 30 prosent av alle barnehagene melder seg inn i klubben innen utgangen av For Vestfold betyr det 75 barnehager. Primærmålgruppen for Barnas Trafikklubb er barnehager og foreldre. Materiellet i klubben lages som en støtte til trafikkopplæringen i barnehager og hjemmet. Nesten alle barn går i barnehage, og den nye klubben henvender seg via barnehagene for å nå ansatte og foreldre. Den omfattende og innholdsrike nettressursen er gratis å bruke. Ambisjonen er å nå bredt ut med solid faglig kompetanse. Det blir et viktig arbeid i 2017 å få Barnas Trafikklubb godt kjent for målgruppene. Det er mange tilbud til disse gruppene, og det vil stille store krav til oss hvis vi skal bli lagt merke til. I Vestfold vil vi jobbe direkte med å påvirke barnehagene og vise til sammenhengen mellom klubben og kriteriene for Trafikksikker barnehage i Trafikksikker kommune. Sykkel Høye nasjonale mål om økt sykkelandel og stor samfunnsinteresse rundt sykling gjør at Trygg Trafikk vil fokusere mer på dette temaet. Trygg Trafikk er en viktig aktør i skolens sykkelopplæring. Vi har utviklet opplæringsmateriell og opplegg til skolene, både alene og sammen med Utdanningsdirektoratet. Vi vil styrke posisjonen vår ved å være avsender av ny kunnskap på området barn og sykling. I Vestfold har vi et godt innarbeidet opplegg mot skolene, hvor nesten 100 prosent av skolene deltar. Sykkelprøven har vært gjennomført i snart 40 år i Vestfold. Vi ønsker at flere barn skal sykle og gå til skolen, men det fordrer også trygge skoleveier. Slik det er i dag vet vi at foreldre velger å kjøre barna sine fordi de bl.a. er bekymret for barnas skolevei. Vi vet også at det er de samme foreldrene som skaper kaos og farlige situasjoner i skolenære områder. Prosjektet Hjertesoner må få rotfeste blant politikere og i kommunene. For Vestfold viser beregninger at vi kan bli flere innbyggere innen år I regional og kommunal planlegging legges det opp til at det skal bli enklere å velge å sykle eller gå på de korte reisene. Mer gange og sykling gir bedre folkehelse, færre biler, mindre lokal forurensning og bedre utnyttelse av veikapasiteten. Dersom vi ser på de fem siste årene, vet vi at 8 prosent av de drepte og skadde var syklister og 40 prosent av de drepte i sykkelulykker var over 70 år. I tillegg kommer det stadig nye typer «kjøretøy», f.eks. Airwheel og Sagvay, som ikke krever noen form for kunnskap/opplæring. Trafikksikkerhetsarbeidet står dermed overfor store utfordringer. Økt befolkning gir økt trafikk og det vil også medføre flere myke trafikanter på veiene, noe som igjen kan føre til flere ulykker. Hovedutfordringen i tiden fremover blir å oppnå en fortsatt reduksjon av antall drepte og hardt skadde i en periode der mange av de mest kostnadseffektive og mest virkningsfulle tiltakene allerede er tatt i bruk og langt på vei utnyttet. EGNE NOTATER Lyset ser frem til å møte mange barnehagebarn i

11 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2016 Trygg Trafikk vil fortsatt være en pådriver for å sikre at trafikksikkerhet, og spesielt arbeidet med å etablere gode holdninger og adferd, gis prioritet. Dette er en viktig bærebjelke i vårt arbeid. Så lenge liv går tapt på veien, er ikke jobben gjort. Jan Johansen direktør Trygg Trafikk TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Postboks Tønsberg Tlf.: TRYGG TRAFIKK Tullins gate 2 Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Tlf.:

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2015 Kontaktpersoner i Setesdal Lensmann Terje

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2015 INNHOLD Distriktsleder: Mette Magnussen Postboks 2004 3103 Tønsberg Telefon: 909 97 970 E-post: magnussen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Trygg Trafikks arbeid

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2016 ÅRSRAPPORT 2016 INNHOLD Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no Prosjektmedarbeider: Tore Jeremiassen

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUSTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Paal Ove Sodefjed

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2016 INNHOLD Distriktsleder: Anne Marit Jordheim Postboks 3563 3007 Drammen Telefon: 971 68 498 E-post: jordheim@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2015 SAMARBEIDSPARTNERE Trygg Trafikk Østfold har hatt et nært og godt samarbeid med følgende: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget i Østfold

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2016 TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Trygg Trafikks arbeid i Østfold er styrt av organisasjonens strategiplan og årlige virksomhetsplaner, samt

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Er det farlig å sykle?

Er det farlig å sykle? Er det farlig å sykle? Trygg Trafikk Bindeledd - mellom det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og de offentlige myndigheter Nasjonalt kompetansesenter for trafikkopplæring barn og unge - et særlig ansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 Epost: klemetsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Aktive og trygge barn på skolevei

Aktive og trygge barn på skolevei Aktive og trygge barn på skolevei Bergen 10. mars 2015 Distriktsleder Øivind Støle Trygg Trafikk Hordaland stole@tryggtrafikk.no 977 21 124 Hva Trygg Trafikk jobber med og for Sykling er viktig Sykling

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDTRØNDELAG 2015 Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Elsa Klemetsen Vegkontoret, Mellomveien 40 9007 Tromsø Telefon: 915 75 860 E-post: klemetsen@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK TROMS Trygg Trafikks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2016 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 E-post: knutli@tryggtrafikk.no Distriktsmedarbeider:

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september

Gådag med faddere (med felles bespisning) Refleksavtale Gå-til-skolen-dagen 18. oktober Bilfri dag 22.september Læreplan trafikk - Grunnskole Trinn Tema Forslag til materiell Forslag til aktiviteter Kompetansemål Ansvar 1. Trafikktrening i skolens nærmiljø. Skoleveien Trafikkskilt -gangfelt En støvel og en sko:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2015 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Telefon: 926 26 365 E-post: rath@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VESTAGDER 2016 INNHOLD Distriktsleder: Ole Rath Postboks

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2016 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2016 INNHOLD Distriktsleder: Marianne Mittet Solbraa Postboks 303 2303 Hamar Telefon: 908 80 312 Epost: solbraa@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØRTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK SØRTRØNDELAG Trygg Trafikks arbeid i SørTrøndelag er styrt

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ØSTFOLD 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme

Hjertesone tryggere skolevei. Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Hjertesone tryggere skolevei Nettverkstreff trafikksikker kommune, Stavanger 1.mars 2017 Opplæringssjef Kristin Eli Strømme Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2015 INNHOLD Distriktsleder: Unni Knutli Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 911 64 318 Epost: knutli@tryggtrafikk.no TRYGG

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG 2016 TRYGG TRAFIKK NORDTRØNDELAG Distriktsleder: Frode Tiller Skjervø Byaveien 21 Postboks 195 7702 Steinkjer Telefon: 934 09 424 Epost: skjervo@tryggtrafikk.no Trygg

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet. Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikks rolle og bidrag i det fylkeskommunale trafikksikkerhetsarbeidet Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Ideell organisasjon - Trygg Trafikk er en landsdekkende paraplyorganisasjon for det frivillige

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

Trafikksikker oppvekst

Trafikksikker oppvekst Trafikksikker oppvekst Hovedsatsningen til Trygg Trafikk er knyttet til: Barnas trafikklubb og trafikksikker barnehage Skolestart, Hjertesone, sykling og trafikksikker skole Valgfaget trafikk Videregående

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 Fylkeskommunenes rolle og ansvar Vegtrafikkloven 40 a Samordne og anbefale tiltak som kan fremme

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AUST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI

UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI UTREDNING OM TRAFIKKSIKKERHET PÅ SKOLEVEI Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av hvordan skolebarn

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT OSLO 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK OSLO 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Bo Berg Postboks 277 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 920 35 976 E-post: berg@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT BUSKERUD 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK BUSKERUD 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2015 INNHOLD Distriktsleder: Erik Hartmann 6404 Molde Telefon: 905 39 377 Epost: hartmann@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015

NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA. Årsrapport 2015 NULLVISJONEN I SØGNE, SONGDALEN OG VENNESLA Årsrapport 2015 Ungdomsprosjektet Rekruttering av nye deltakere til Ungdomsprosjektet 2015 startet tidlig i januar, med besøk på videregående skoler (Søgne,

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL og 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SKOLENE OG BARNEHAGENE I ALTA KOMMUNE MÅL OG STATEGIDEL 2014-2017 og 2018-2022 Vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur 1. juni 2017 2 Innhold SAMMENDRAG. s 3 1. INNLEDNING.

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AUST-AGDER 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 20.04.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 20.04.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Orientering Sykkelulykker

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole

Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Plan for trafikksikkerhet Lunner ungdomsskole Lunner kommune 1 Skolens retningslinjer for turer til fots, på sykkel, med bil og buss Felles kommunale rutiner for å ivareta elevenes sikkerhet ved skoleturer

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

1 Agenda 1 Bakgrunn, mål og fordeler med Trafikkagenten 2 Trafikksikkerhet 3 Om appen Trafikkagenten 2 Bakgrunn Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å kartlegge behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen

Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale. Skolepatrulje. Informasjon og anbefalinger til skolen Skolepatrulje elev Skolepatrulje foresatte Skolepatrulje instruktør Skolepatrulje avtale Skolepatrulje Informasjon og anbefalinger til skolen God veileder INNHOLD 1. Betingelser og forutsetninger 2. Ansvar

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark :

Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark : Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Hedmark 2016 2017: Tiltak: Tidsperiode Ansvar Samarbeidspartnere Mål og beskrivelse Barn: Trafikksikker barnehage Løpende Trygg Trafikk FAU, barnehager, kommuner Mål

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Aktører som deltar i arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 Sentrale nasjonale

Detaljer