I samarbeid med klubber tilsluttet NDF skal det etableres 10 Region- eller Dykkesenter innen Prosjekt REGION

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I samarbeid med klubber tilsluttet NDF skal det etableres 10 Region- eller Dykkesenter innen 2020. Prosjekt REGION"

Transkript

1 I samarbeid med klubber tilsluttet NDF skal det etableres 10 Region- eller Dykkesenter innen Prosjekt REGION OKTOBER Rapport laget av: - Sten Rune Pedersen, Varamedlem Forbundsstyret - Lars Einar Hollund, Leder for OU, Bømlo Sportsdykkere - Per Vangsøy, Generalsekretær NDF - Petter Tennefoss, Oslo og Akershus Dykkekrets - Konstanse Karlsen, Troms Dykkekrets - Jan Henriksen, Sotra Sportsdykkerklubb

2 Innholdsfortegnelse: 1 Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Hensikt Dagens situasjon Dykkekrets (Per) Klubb (Per) Dykkesenter Strategiprosessen Fremtidens samfunn Scenarioet for utvikling av NDF - Regionsenter i Norge Innspill fra NDF2020 Regionmøter Innspill fra Klubbundersøkelsen Innspill fra Ledermøte Strategier Vekststrategier Hovedstrategi og delstrategier Visjon og mål NDF2020 Visjon Definisjon av Region- Dykkesenter Oppgave for ett Region-/Dykkesenter Infrastruktur Markeder Kjedekonsept Organisering Region- Dykkesenter med utspring fra Kretsledd Region- Dykkesenter med utspring fra Klubb/Klubber Konklusjon og anbefaling Handlingsplan N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 2

3 1 Bakgrunn og hensikt. 1.1 Bakgrunn På Dykketinget 2010 ble det vedtatt en handlingsplan for perioden For å kunne planlegge og ta viktige strategiske valg utover en toårs handlingsplan opprettet forbundsstyret Utvalg for Organisasjonsutvikling som fikk i oppdrag å se på følgende forhold fra handlingsplanen. 5.1 Utarbeide en langsiktig plan og strategi for hele organisasjonen. 5.2 Rydde opp i kretsstrukturen og tilrettelegge for regionale samarbeid på tvers av kretsgrensene. 5.3 Videreføre satsingen på klubbutvikling. Utvalg for Organisasjonsutvikling fikk i mandat å utarbeide forslag til en langsiktig strategi med en tidshorisont opp mot 10 år. Forslaget til langsiktig strategi skal fremlegges på Dykketinget Hensikt. Utvalget har gjennom regionale klubbmøter og klubbundersøkelsen 2011 forsøkt å finne ut i hvilken retning organisasjonen ønsker å utvikle seg i årene frem mot Et av de sentrale elementene som kom frem under prosessen var at klubbene ønsket seg et tettere samarbeid seg imellom. Et annet element er at det er mange små klubber som etter hvert sliter med frivillighet og synkende aktivitet. Utvalget vil på bakgrunn av det som har fremkommet i de regionale klubbmøtene og klubbundersøkelsen utrede om det å opprette region- og eller dykkesenter vil kunne bidra til økt aktivitet i våre dykkemiljøer. 2 Dagens situasjon. 2.1 Dykkekrets (Per) Hvor mange kretser har valgte styrer? Hvor mange har aktivitet og hva består denne aktiviteten av? Hvordan er finansiering overfor kretsledd? Positive/negative sider ved kretsorganiseringen i dag? Kan NDF benytte kretsene mer aktivt? Kan kretsene ha andre oppgaver på sikt? N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 3

4 Hvordan ser NIF på dette organisasjonsleddet? 2.2 Klubb (Per) Hvor mange klubber. Hvilken aldersammensetning har vi blant medlemmene. Hvilken aktivitet bedrives? Hvem har konkurranse idrett, hvor mange kurs kjøres etc. Styre verv, hvor lenge sitter den enkelte. Klubb opp mot Idrettskrets kontra NDF sentralt. NDF kontakt mot klubb, hvordan fungerer det i dag. Klubbutvikling, hvor mange har benyttet tilbudet. 2.3 Dykkesenter Kommersielle dykkersentre har alle grader av kvalitet og tilbud. Fra det helt enkle med kun luftfylling i forbindelse med overnattingstilbud, til komplette dykkersentre med opplæring, dykking, utstyrssalg og service. Man har de senere årene sett en klar profesjonalisering. Det har kommet flere dykkersentre med fullstendige tilbud til dykkere. Et eksempel her kan være Dykkersport som med sitt konsept Gold Fin / Dykkersports Dykkerforum som fungerer som en klubb hvor dykkere kan tegne medlemskap pr år eller pr dykk. Dette dekker da luft / Nitrox og tilgang til dykketurer med deres dykkerbåt Knalldykk. Dette kombineres med resten av Dykkersports aktiviteter som med skole, utstyr, salg og service. Det må forventes en ytterligere profesjonalisering av de kommersielle dykkersentrene ved at de prøver og beholde sine dykkere i systemet for å selge dem dykkerelaterte tjenester. Felles for alle de kommersielle dykkersentrene er at de har aktive eiere som passer godt på sine egne interesser. De vil utvilsomt bli en konkurrent til aktiviteten organisert gjennom idrettens kanaler og NDF. 3 Strategiprosessen. Utvalg for organisasjonsutvikling valgte å gjennomføre en Klubbundersøkelse i jan/feb Dette for å nå ut til flest mulig klubber for å få status på hvor klubbene er i dag, samt at vi utfordret de på noen spørsmål om fremtiden og som vi så ønsket å bruke i vårt strategiarbeid. I forbindelse med våre regionale møter høsten og vinteren 2010/2011 valgte utvalget å bruke scenariometoden for å få frem kreative tanker omkring fremtiden og Gjennom å lage ulike scenarioer, som er funderte spekulasjoner, skal dette få oss til å tenke gjennom mulige framtider før de kommer. Å se framtida i et scenarisk lys kan ha stor strategisk verdi. Scenariometoden handler om å utvikle et sett med forskjellige, troverdige og utfordrende fortellinger om fremtiden for så å bruke disse fortellingene som et bakteppe for strategiarbeidet. N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 4

5 3.1 Fremtidens samfunn NDF2020 går langt frem i fremtiden. Derfor er det viktig å vite litt om de trendene og utviklingen som vil komme. Vi ser at vi beveger oss fra et informasjonssamfunn til et innovasjonssamfunn, der vi blir verdensmestre i å skifte jobb. Alt endres hele tiden og vi må lære hele livet. Vi må samarbeide på mange nye måter og vi må samarbeide med mange mennesker dette skjer hele tiden. Vi jobber mindre, men vi er så opptatt med alle ting at vi mangler fritid og i særlig grad fri tid! Nye generasjoner som kommer med helt andre fokusområder. Der blir mange flere seniorer ut mot En ser veldig store utfordringer for fremtidens klubb. 3.2 Scenarioet for utvikling av NDF - Regionsenter i Norge Å være regionalt tilstede ble et strategisk valg på dykketinget i Videre ønsket tinget å flytte ut fra Ullevål og satse på egne lokaler. NDF sitt riksanlegg skulle finansieres av tippemidler i samarbeid med kommune, folkehøgskolen og den lokale klubben. Nødvendige samarbeidsavtaler ble undertegnet Etter noe diskusjon rundt finansiering og drift ble vedtak om bygging enstemmig fattet på Dykketinget Idrettspresident og statsministeren la ned grunnsteinen for anlegget. Fra riksanlegget kjøres det, for hele Norden, regelmessig instruktørkurs og klubbutviklingskurs. Hovedtrekket i dette scenariet er en bevisst satsing på å utvikle NDF som en moderne og servicevillig organisasjon. Et riksanlegg vil styrke NDF sitt omdømme og være et viktig verktøy i tjeneste tilbudet ut mot klubbene. De regionale sentrene skal jobbe ut mot klubbene i regionen. Dette vil være utvikling og tilrettelegging. Her vil alle klubbrelaterte kurs og samlinger bli lagt til. De regionale senterne har også samarbeidsavtale med dykkerskolene og CMAS Norden. Hva skjedde? Dykketinget 2014 besluttet at NDF skulle flytte ut av Ullevål og over i egne lokaler, knyttet til sjøanlegg. Anlegget skulle finansieres av tippemidler i samarbeid med kommune og folkehøgskolen. Samarbeidsavtale ble undertegnet Vedtak om bygging ble fattet på Dykketinget 2016 og byggekontrakter undertegnet. En viktig leietaker i anlegget er CMAS Norden AS. Dykketinget 2012 besluttet at der skulle etableres fem regionalanlegg i Norge. Dette skulle være anlegg i samarbeid med klubber/dykkesenter i området. Samarbeidskontrakter med tre klubber og to dykkesenter ble undertegnet i Avtalene har en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse. Dykketinget 2012 besluttet at NDF godkjent dykkesenter skulle innføres N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 5

6 3.3 Innspill fra NDF2020 Regionmøter Utvalg for Organisasjonsutvikling gjennomførte høsten og vinteren 2010 over hele Norge 10 NDF2020 regionmøter. Omtrent 50 klubber deltok på disse møtene. Tilbakemeldingene fra disse møtene er at mange klubber etterlyser og savner en regional arena for samarbeid. Flere klubber kan også tenke seg å være på driver og gjerne delta i å få etablert slike regionsenter i sitt område. Bakgrunnen for klubbenes ønsker om regionalt samarbeid er muligheten til å få til et større og mer variert tilbud innenfor aktivitet og kurs gjennom å løfte i flokk. Videre tror klubbene at et regionalt senter må kunne trekke ressurser fra klubbene i region og slik få opp et større og bredere tilbud til klubbenes medlemmer. 3.4 Innspill fra Klubbundersøkelsen 2011 Klubbundersøkelsen som gikk ut til alle NDF klubbene i februar inneholdt noen spørsmål som gikk på regionalt samarbeid og etablering av regionale senter. Der kom inn 86 svar til Klubbundersøkelsen, og dette betegnes som meget bra. Vi ser på spørsmålet om å etablere regionale NDF dykkesenter så vil veldig mange klubber støtte opp rundt dette. Enda flere klubber vil benytte seg av sentrale rabattavtaler på tjenester og varer klubben trenger. 3.5 Innspill fra Ledermøte 2011 På ledermøtet i Trondheim ble det gitt en oppsummering og status etter regionmøtene. Utvalg for organisasjonsutvikling ga også en presentasjon av klubbundersøkelsen som er gjennomført. Basert på dette ønsket møtet å prioritere noen områder som grunnmur i den langsiktige strategien mot Grunnmuren skulle være utdanning, region, aktivitet og klubbutvikling. 4 Strategier. 4.1 Vekststrategier Innsatsområder for å vokse, det være seg på medlemsmasse, antall klubber eller aktivitetsnivå er i hovedtrekk innenfor fire segmenter. Markedsøkning Produktutvikling Markedsutvikling Nye områder N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 6

7 På alle disse områdene må vi jobbe, men vi klarer ikke alt samtidig. Her må vi velge en, maks to Hovedstrategi og delstrategier Strategiutvikling er å velge bort. Vi må prioritere hva vi skal satse på og dette betyr at vi må velge bort noe annet. Vi må også være edruelige og balansere måloppnåelse med de ressursene vi har tilstede. 5 Visjon og mål Utvalget vil på bakgrunn av det som har fremkommet i de regionale klubbmøtene og klubbundersøkelsen utrede om det å opprette Region- og eller Dykkesenter vil kunne bidra til økt aktivitet i våre dykkemiljøer og har i den sammenheng satt opp en visjon som det ønskes å jobbe mot. «I samarbeid med klubber tilsluttet NDF skal det etableres 10 Region- og/eller Dykkesenter innen 2020». 5.1 NDF2020 Visjon Fremtidens NDF Region- /Dykkesenter skal understøtte målet om at NDF skal vokse i aktivitet og medlemmer. 5.2 Definisjon av Region- Dykkesenter For å ramme inn diskusjonen og konkretisere overfor beslutningstagere er det av betydning at det gis en definisjon av hva arbeidsgruppen legger i begrepet Region- eller Dykkesenter Oppgave for et Region-/Dykkesenter. Som et minimum ser arbeidsgruppen for seg at Region- og/eller Dykkesenter skal tilby alle typer av kurs som ligger i NDFs portefølje i dag. Videre må senteret kunne tilby turer med utgangspunkt i den regionen den skal betjene samt ha mulighet for å tilby luftfylling (gass). På sikt bør sentrene også kunne tilby leie og kjøp av utstyr. Senteret bør også kunne tilby eller formidle overnatting og bespisning for tilreisende gjester. Om senteret også skal administrere bassengaktiviteter har ikke arbeidsgruppen tatt stilling til. NDF bør i sterk utstrekning prøve å benytte sentrene til møte og seminaraktiviteter. Er det noen forskjell i det vi betegner som Regionsenter Dykkesenter? N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 7

8 5.2.2 Infrastruktur Ett Region- og/eller Dykkesenter bør være lokalisert i eget lokale hvor det en senterleder som er ansvarlig for all aktivitet. Innenfor senteret bør det finnes et minimum av kompetanse enten som direkte tilhører senteret eller som kan skaffes fra klubber i regionen. Senterleder bør være en «ildsjel» som kan lønnes, som innehar «kremmerkompetanse» og som kan være en inspirator for klubber og dykkere i regionen. Senteret må som et minimum disponerer dykkeledere og Instruktører. Videre må senteret som minimum disponere båt og kompressoranlegg Markeder Ett region-/dykkesenter skal først og fremst betjene kunder i sitt nærområde. Det være seg nye dykkere, medlemmer av klubber i sin region, næringsliv og kommune/fylke. 5.3 Kjedekonsept Ved etablering av et regionsenter må det etableres et kjedekonsept som dekker felles funksjoner. Dette for å styrke identiteten til regionsentrene, redusere kostnader og gi en felles enhetlig profil. Dette kan inneholde: IKT-system. Regskapstjenester. Felles profil. Ensartet profilering. Innkjøp av varer og utstyr. Opplæring. Best praksis. Det er viktig og bruke styrken i et slikt konsept til å hente de beste betingelsene i markedet og bruke best praksis slik at hvert regionsenter slipper å måtte finne opp hjulet på nytt. Det må være en forutsetning at regionsentrene bidrar til kostnadene ved kjedekontoret, men at disse holdes på et nivå som gjør deltagelse i kjeden gir en merverdi. 5.4 Organisering Arbeidsgruppen ser for seg at et senter på sikt er organisert som ett frittstående selskap/enhet med deltagelse fra krets, klubber/klubb og NDF. Private interessenter bør også kunne inviteres på eiersiden da gruppen tror dette i mye større grad vil styrke motivasjonen for en effektiv drift. N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 8

9 Organiseringen av region-/dykkesenter må tilrettelegges slik at NDF har styringen på innhold og utvikling. 5.5 Region- Dykkesenter med utspring fra kretsledd. Det ble diskutert om et region-dykkesenter kunne ha sitt utspring fra et kretsledd. I spesielle tilfeller ville det la seg gjennomføre, men arbeidsgruppen mener det vil styrke hele vår organisasjon om kretsleddet fokuserer på politikk relatert til fylke og kommuner. Det ligger økonomiske muligheter i å holde seg oppdatert med hva som foregår på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Her er det et område som med fordel NDF som organisasjon kan bli flinkere til å benytte. Klubbundersøkelsen viser også at det å ha kontakt opp mot idrettsråd og idrettskretsene er en oppgave som ikke er prioritert veldig høyt. En annen oppgave kretsleddet i større grad kan påta seg er informasjon til og fra klubber og NDF kan i mye større grad benytte kretsleddet som kanal ut mot klubber da det viser seg at det å holde direkte kontakt med alle klubber fra FS er en veldig tids krevende oppgave. Kretsleddet kan med fordel hjelpe region- dykkesenter med etablering relatert til politisk drahjelp overfor kommuner og fylke. Ett kretsledd behøver nødvendigvis ikke følge fylkesgrensene. Flere fylker kan med fordel samarbeide for å danne ett egnet og aktivt kretsledd/region ledd. Må NDF gjøre noe her relatert til lovverk for å legge til rette legge for den muligheten? 5.6 Region- Dykkesenter med utspring fra Klubb/Klubber. I de fleste områder av vårt langstrakte land er det noen klubber som driver sin virksomhet veldig bra. En slik klubb eller et samarbeid mellom flere slike klubber ser vi for oss kan danne utgangspunktet for ett region-/dykkesenter. Klubbene vil kunne stille sine kunnskaper og infrastruktur til disposisjon for senteret som igjen ville kunne tilby dette til ett større og bredere publikum. Utnyttelse av de menneskelige ressurser som finnes i en region må også bedres slik at «ildsjeler» ikke brennes ut. Oppretting av et senter hvor en kan sentralisere oppgaver mener vi vil bidra til å spre arbeidsbelastningen mange «ildsjeler» rundt omkring i de mindre klubbene i dag strever med. Tilskuddsordninger fra det offentlige vil i fremtiden bli redusert. Det er trolig derfor av stor nødvendighet å få opp utnyttelsesgraden av den infrastrukturen som er bygd opp i den enkelte klubb. N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 9

10 6 Konklusjon og anbefaling For å få til endringer kreves det mot og handlekraft. Aksjonene som arbeidsgruppen anbefaler er store organisatoriske endringer og vil kreve mot, risiko og villighet fra klubb, forbundsstyre og administrasjon. Utvalget for Organisasjonsutvikling vil anbefale at det iverksettes pilotprosjekter for så raskt som mulig danne seg erfaringer med ett region-/dykkesenter basert på klubber tilsluttet NDF. 6.1 Handlingsplan Januar Realitetsbehandling i FS. Februar Informasjon til klubber og kretser. Mars Dykketinget April Forretningsplan med utarbeidet Kjedekonsept. Mai Invitere mulige pilot klubber og pilot kretser/regioner. Juni desember Erfaringer fra pilot prosjekt. Januar Evalueringsrapport. Februar FS behandling N o r g e s D y k k e f o r b u n d - R a p p o r t R E G I O N Side 10

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen!

Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020. Sammen om den gode opplevelsen! Slik vil vi at Norges Dykkeforbund skal være i 2020 Sammen om den gode opplevelsen! Utvalg for Organisasjonsutvikling Desember 2011 Slik vil vi at aktivitet og klubbutvikling skal være i 2020 NDF sin

Detaljer

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L)

FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) HUSK Å TA DETTE DOKUMENTET MED PÅ TINGET! FORSLAG TIL BEHANDLING (SAK J, K OG L) Lovforslag Innkomne forslag Fastsette kontingent og lisenser Handlingsplan 2012-2014 Budsjett 2012 DET 23. ORDINÆRE DYKKETING

Detaljer

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund

Klubbundersøkelse. Norges Dykkeforbund Klubbundersøkelse Norges Dykkeforbund 2011 1 Innhold 1Om undersøkelsen... 4 2Noen kjennetegn ved de som har svart på undersøkelsen... 5 3Beskrivelse av klubb og klubbkulturen... 6 4Utdanning... 7 5Klubbenes

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon!

Folkehelse! Kartlegging av nå-situasjon! Folkehelse Kartlegging av nå-situasjon Gunhild Foss Heggem Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning AS Trondheim 2014 Innhold Kartlegging av nå-situasjon 2 Analysegrunnlag 2 Utfordringer 3 Helseorientert

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011

NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015. Vedtatt Ryttertinget 2011 NORGES RYTTERFORBUNDS LANGTIDSPLAN 2011-2015 Vedtatt Ryttertinget 2011 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning s. 3 Kap. 2 Litt om NRYF s. 4 Kap. 3 NRYFs visjon og verdigrunnlag s. 8 Kap. 4 Satsing på organisasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER

VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER VEILEDER FOR KLYNGEPROSJEKTER 2010 Organisering, styring og ledelse av klyngeprosjekter Versjon 1 Veileder for klyngeprosjekter ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE AV KLYNGEPROSJEKTER FORORD Hvorfor en veileder?

Detaljer

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund

Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund Rapport fra et utvalg nedsatt av styret Rapporten diskuterer organisasjonsutvikling i Norges skøyteforbund ut fra fire sentrale mål for organisasjonen: Vekst

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 KULTURENHETEN Harstad kulturskole, Kanebogen og Centrum Fritidsklubb, Radio Harstad og Ungdommens hus, samt kommunens kulturrådgiver side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL...

Detaljer

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013

Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Bygg21 Datagrunnlag for bransjestrategier vår 2013 Oslo, 20.08.13 Oppdrag: Utarbeidet Oppdragsnavn av Faveo Prosjektledelse AS ved Per Ola Ulseth og Katrine Pettersen Sanila Referanse: "sett inn referanse"

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer